Page 1


Godzina prezentacji 10.25-10.50

NSG Group

10.55-11.20

Henkel Polska Sp. z o.o.

11.25-11.50

ArcelorMittal Poland

11.55-12.20

12.55-13.20

FMC Technologies Sp. z o.o. SPONSOR Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o.o. SPONSOR Lurgi S.A.

13.25-13.50

Woodward Poland Sp. z o.o.

13.55-14.20

IMI International Sp. z o.o. Oddział TA Hydronics w Olkuszu B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

12.25-12.50

14.25-14.50

Nazwa firmy

Branża produkty szklane dla branży: motoryzacyjnej, budownictwa FMCG przemysł ciężki - produkcja stali oil and gas systemy hamulcowe i pokładowe do pojazdów szynowych

konstrukcyjna, projektowanie, instalacje elektrotechniczno-energetyczna systemy dystrybucji hydronicznej automatyka przemysłowa: sterowanie-wizualizacjatechnika napędowa-komunikacjaoprogramowanie narzędziowe- sterowanie procesami

Godzina prezentacji 10.25-10.50

ERICPOL Sp. z o.o.

telekomunikacja, IT

10.55-11.20

Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

telekomunikacja, IT

11.25-11.50

IT

11.55-12.20

CAPGEMINI POLSKA Sp. z o.o. SPONSOR Software Mind

12.25-12.50

Sabre Polska Sp. z o.o

12.55-13.20

Sii Sp. z o.o.

IT

13.25-13.50

Infusion Development Poland Sp. z o.o.

IT

13.55-14.20

PARASOFT S.A.

14.25-14.50

AdRem Software Sp. z o.o.

Nazwa firmy

Branża

IT wsparcie IT branży turystycznej i lotniczej

poprawa i kontrola jakości oprogramowania, konsulting IT


BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Adres: ul. Warszawska 24 31 – 155 Kraków Bud. 10 – 34 „Houston” pokój 229 www.kariery.pk.edu.pl, www.targi.pk.edu.pl e-mail: kariery@pk.edu.pl tel.: 12 628 29 11

Profil działalności: ·

prowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy. Sprawdź co miesiąc naszą ofertę szkoleń na stronie: www.kariery.pk.edu.pl/szkolenia,pl

·

prowadzenie indywidualnych konsultacji

·

organizacja Inżynierskich Targów Pracy PK, spotkań i prezentacji pracodawców na uczelni

·

prowadzenie cyklicznych badań losów zawodowych Absolwentów (2011 pierwszy przebadany rocznik)

·

prowadzenie badań pracodawców

·

baza firm i ofert pracy, praktyk i staży

I wiele innych…


Staż pracy w aktualnej firmie

51,6%

30,4% 18,0%

do 3 m-cy

dłużej niż 3 m-ce do roku

dłużej niż rok

Zarobki absolwentów po roku od ukończenia studiów (miesięcznie brutto)

powyżej 6,5 tys.

8,9%

powyżej 4 tys. do 6,5 tys.

10,7%

powyżej 2 tys. do 4 tys.

65,1%

do 2 tys.

15,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2/3 absolwentów po roku od ukończenia studiów zarabia od 2 do 4 tys. miesięcznie brutto.

Rodzaj zatrudnienia absolwentów po roku od ukończenia studiów

6,7%

4,9%

1,8%

7,6%

79,0% umow a o pracę

umow a stażow a

w łasna firma

inne formy zatrudnienia

umow a cyw ilno-praw na


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Ul. Warszawska 24 31-155 Kraków Budynek Areszt - siedziba główna CTT PK Budynek 10-36 GIL pok. 102 – Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Kontakt: tel. 12 628 28 45 e-mail: ctt@transfer.edu.pl www.transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii jest międzywydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Misją CTT jest podnoszenie innowacyjności regionu poprzez łączenie biznesu z nauką. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Ułatwia przedsiębiorstwom i instytucjom badawczym nawiązanie kontaktów technologicznych, tworzenie układów partnerskich, pomoc w przygotowywaniu wniosków do Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska od wielu lat z powodzeniem prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług. Konsultanci udzielają bezpłatnych informacji związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Można u nich zasięgnąć także informacji dotyczących zasad przygotowania i rozliczania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej. Kontakt do konsultantów: Zofia Gródek-Szostak, grodek@transfer.edu.pl Daniela Pogorzelska, pogorzelska@transfer.edu.pl Leszek Słoma, sloma@transfer.edu.pl tel. 12 628 25 87


Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa henkel.polska@pl.henkel.com www.henkel.pl

Profil działalności firmy Henkel oferuje na całym świecie wiodące marki i technologie w trzech obszarach biznesowych: Środków Piorących i Czystości, Kosmetyki pielęgnacyjne i zapachowe oraz Klejów i Technologii. W Henklu wiemy, że za sukcesem firmy stoją ludzie. Doceniamy naszych pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy wyniki. W Henkel Polska zatrudnionych jest ponad 1100 osób. To zespół ambitnych ludzi, dla których praca jest pasją.

Wymagania stawiane kandydatom

· · · · ·

Umiejętności komunikacyjne pozwalające na efektywne współdziałanie zespołowe Umiejętność korzystania z pakietu Microsoft Office Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Studenci ostatnich lat lub absolwenci Kierunek studiów uzależniony od działu oraz obszaru działalności firmy

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Firma oferuje praktyki/staże. Terminy rekrutacji uzależnione są od wolnych miejsc na praktyki/staże.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Aplikacja na stronie www.henkel.pl w zakładce kariera lub poprzez udział w konkursie Henkel Innovation Challenge, poprzez rejestrację dwuosobowych grup na stronie: www.henkelchallenge.com oraz przedstawienie produktu i technologii, która może służyć konsumentom w 2050r.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Sylwia Madej, Sylwia.madej@pl.henkel.com

Miejsce pracy Warszawa lub jedna z dziesięciu naszych lokacji.


KPMG ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Tel. (22) 528 11 00 e-mail: kariera@kpmg.pl kariera.kpmg.pl

Profil działalności firmy KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Od ponad 20 lat świadczymy w Polsce profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm i instytucji. Stowarzyszona z KPMG kancelaria D. Dobkowski sp.k. świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz wiodących polskich przedsiębiorstw. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 145 000 pracowników w 152 krajach. W Polsce w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku zatrudniamy łącznie ponad 1200 osób.

Wymagania stawiane kandydatom Na praktyki w KPMG zapraszamy studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich lub I, II roku studiów uzupełniających oraz absolwentów kierunków ekonomicznych, finansowych lub prawniczych. Od kandydatów oczekujemy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zdolności analitycznych, umiejętności pracy w zespole oraz łatwości nawiązywania kontaktów.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Każdego roku studentom i absolwentom oferujemy ponad 200 miejsc pracy i praktyk we wszystkich naszych działach. Rekrutacje do KPMG są prowadzone przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania. Wyjątek stanowi dział audytu. Rekrutacja odbywa się tu cyklicznie. Co roku ruszamy na przełomie lutego i marca. Poszukujemy asystentów, którzy rozpoczną pracę we wrześniu oraz praktykantów, którzy rozpoczną praktyki w październiku. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń rekrutacyjnych na naszej stronie internetowej: kariera.kpmg.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Etap I: Przesłanie formularza aplikacyjnego (dostępny na stronie kariera.kpmg.pl), wypełnionego w języku angielskim, na adres: rekrutacja@kpmg.pl. Formularze aplikacyjne przyjmujemy przez cały rok. Etap II: Testy kwalifikacyjne on-line: test z języka angielskiego i w zależności od stanowiska, testy predyspozycji. Etap III: Rozmowy kwalifikacyjne. Etap IV: Assessment Centre (w przypadku rekrutacji do Działu Audytu)

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Anna Jasińska, e-mail: kariera@kpmg.pl, tel. (22) 528 11 00

Miejsce pracy Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice oraz Gdańsk Informacje dodatkowe Na stronie kariera.kpmg.pl oraz na naszym profilu na facebook.com/KPMGPoland można znaleźć więcej informacji o tym, czym się zajmujemy oraz w którym dziale można w pełni wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, talent i potencjał.


Procter&Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa ce.experiencepg.com

Profil działalności firmy Procter & Gamble to jedna z największych firm, działających na rynku FMCG (szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych). Produkujemy i sprzedajemy niemal 300 marek, które trafiają do 5 miliardów konsumentów na całym świecie. Na wspólny sukces w 80 krajach pracuje łącznie 140 00 osób, w tym ponad 3000 w Polsce.

Wymagania stawiane kandydatom Szukamy utalentowanych pracowników, którzy do swoich zadań podchodzą z pasją, są otwarci na zmiany i aktywnie szukają nowych rozwiązań. Kluczowe są dla nas Twoje możliwości rozwoju, osobowość oraz wszelkie podejmowane przez Ciebie inicjatywy.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Według bieżących potrzeb: Inżynier w Dziale Wsparcia Technicznego, Technik w Dziale Produkcji

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Szczegółowe informacje nt. procesu rekrutacyjnego na naszej stronie: ce.experiencepg.com

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Iwona Nowak (nowak.i@pg.com), ce.experiencepg.com

Plany rekrutacyjne „Gry Techniczne” marzec/kwiecień 2013 ( zgłoszenia od stycznia 2013) „Beauty with P&G” marzec 2013 (zgłoszenia od lutego 2013) Praktyki 2013 ( zgłoszenia od marca 2013)

Miejsce pracy Warszawa


Procter and Gamble Rakona s.r.o. Ottova 420 269 32 Rakovnik Czech Republic Jilkova.d@pg.com RAKONA.COM

Profil działalności firmy The Rakona Technology Center (RTC) provides Engineering leadership to support P&G’s growing Fabric & Home Care business, focusing on the Central & Eastern European markets, while also supporting Western Europe, Middle-East and Africa. RTC also supports global programs by both reapplying and developing new manufacturing technologies and products. The engineering team consists of >40 people spanning 19 nationalities. This team supports regional businesses in the areas of capacity expansion (installing new lines and the expansion of factories) and by working with R&D and manufacturing for the launch of new initiatives. We also have specialized engineers in the areas of power and controls, health safety and environment, capital management, modeling and simulation, and facilities engineering to support the projects and manufacturing sites throughout Europe, the MiddleEast and Africa. Some of the key products supported are household names such as Ariel, Bonux, Lenor, Jar, Fairy and Mr.Proper.

Wymagania stawiane kandydatom · · ·

Minimum education of Ing. / Eng. / Dipl. Ing. / Masters with good academic results Strong skills in leadership, and excellent in communication Good command of English, Czech is an advantage

Typy ofert oraz terminy rekrutacji We are offering full-time jobs for graduates + internship opportunities for students who finished fourth year of studies.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Step 1 – Check vacancies and apply Step 2 – On line assessment Step 3 – Reasoning test, Initial interview Step 4 – Interviews Step 5 – Your offer

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Denisa Jilkova, e-mail: Jilkova.d@pg.com, +420 313 522 128

Miejsce pracy Ottova 402 269 32 Rakovnik Only 40 minutes by car from Prague.


Procter&Gamble Gillette Poland International Sp. z o.o. ul. Nowy Józefów 70 94-406 Łódź tel.: +48 42 272 7000 www.pg.pl www.ce.experiencepg.com

Profil działalności firmy Procter & Gamble to jedna z największych międzynarodowych firm FMCG. Cztery miliardy razy dziennie marki P&G pojawiają się w życiu ludzi na całym świecie. Firma posiada jeden z najsilniejszych portfeli asortymentowych, w skład którego wchodzą godne zaufania, wiodące marki wysokiej jakości, takie jak: Gillette, Pampers, Ariel, Always, Pantene, Lenor, Oral-B, Duracell, Olay, Head & Shoulders, Wella, Braun i wiele innych. Gillette Poland International Sp. z o.o. należy do koncernu Procter and Gamble i jest największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie fabryką ostrzy i maszynek do golenia, zatrudniającą w Łodzi około 1200 osób.

Wymagania stawiane kandydatom Procter&Gamble – fabryka Gillette poszukuje utalentowanych studentów/studentek kierunków technicznych: elektronika, elektryka, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika, inżynieria procesowa, zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, logistyka. Jeśli studiujesz na którymś z powyższych kierunków, a dodatkowo jesteś urodzonym liderem, myślisz analitycznie, mówisz w języku angielskim i chcesz się rozwijać w międzynarodowej firmie – dołącz do nas!

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Wszelkie aktualne oferty pracy i praktyk dostępne są na stronie: www.ce.experiencepg.com

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Lidia Słowińska-Maroszek, slowinskamaroszek.l@pg.com

Miejsce pracy Łódź


Nestlé Polska S.A. ul. Szturmowa 2 02-678 Warszawa www.nestle.pl/kariera rekrutacja@pl.nestle.com

Profil działalności firmy Nestlé to największa firma spożywcza świata. Rozpoczęła swoją działalność w 1867 roku, kiedy to Henri Nestlé stworzył pierwszą na świecie odżywkę dla niemowląt, które nie mogły być karmione piersią. Na polskim rynku firma jest obecna od 1993 r. Wytwarza i sprzedaje żywność pod markami m.in. NESCAFÉ, NESTLÉ, GERBER, WINIARY, NESTLÉ AQUAREL, NAŁĘCZOWIANKA. Liczba pracowników: ok. 5000 osób, w biurze w Warszawie i zakładach produkcyjnych w Namysłowie, Rzeszowie, Kargowej i Kaliszu. Rekrutacja: aplikacja on-line lub odpowiedź na ogłoszenie. Strona internetowa: www.nestle.pl/kariera

Wymagania stawiane kandydatom Program Praktyk Letnich: program przeznaczony jest dla studentów o profilu ekonomicznym, można aplikować od III roku studiów do 1 roku po obronie. Praktyki trwają 3 miesiące. Rozpoczęcie praktyk 1 lipca. Technology Engineering Development Program, przeznaczony jest dla studentów o profilu techniczny, od IV roku studiów do 2 lat po obronie. Rozpoczęcie stażu 1 lipca. Staż techniczny trwa od 2 do 6 miesięcy.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Na Program Praktyk Letnich i Technology Engineering Development Program można aplikować od 1 marca do 15 kwietnia poprzez stronę karierową: www.nestle.pl/kariera

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Program Praktyk Letnich i Technology Engineering Development Program - aplikacja on line na www.nestle.pl/kariera, od 1 marca do 15 kwietnia.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Rekrutacji: rekrutacja@pl.nestle.com

Plany rekrutacyjne Co roku Nestlé Polska przyjmuje na praktyki letnie i staże techniczne ok. 50 osób.

Miejsce pracy Siedziba Nestlé Polska znajduje się w Warszawie, zakłady produkcyjne są w: Kaliszufabryka Winiary, Namysłowie- fabryka lodów, Rzeszowie- fabryka odżywek dla dzieci Gerber, Kargowej- fabryka wafli i batonów.


IT CONNECT Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 23 p. 23 00-854 Warszawa E-mail: rekrutacja@itconnect.com.pl www.itconnect.com.pl

Profil działalności firmy IT CONNECT to polska spółka outsourcingowo-wdrożeniowa, działająca od 2002 roku. Jesteśmy intensywnie rozwijającą się firmą, dzięki czemu możemy zapewnić Kontrahentom najwyższą jakość świadczonych usług, a naszym Pracownikom – możliwość pracy u Liderów polskiej gospodarki. Zaaplikuj do nas – możesz tylko zyskać!!! IT CONNECT zapewnia swoim Pracownikom: ciekawą, nieszablonową pracę, satysfakcjonujące warunki finansowe, szkolenia wewnętrzne, możliwość awansu i rozwoju zawodowego. Praca u nas to przygoda podążania tam, gdzie znajdują się możliwości, tam gdzie będziesz realizował swoje marzenia!

Wymagania stawiane kandydatom IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi młodych, dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi ofertami pracy w dziedzinie IT i technik w całej Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Kandydatom oferujemy: pracę na czas nieokreślony, pracę na zdefiniowany okres czasu, zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy dzieło/ podwykonawstwa. Rekrutacja ciągła, szczegóły aktualnych ofert znajdziesz na: www.itconnect.com.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Rekrutacja w IT CONNECT przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest spotkanie z przedstawicielem naszej firmy, podczas którego zostaną Państwo poproszeni o rozwiązanie testu umiejętności oczekiwanych w ofercie pracy, na którą Państwo aplikowali. O pozytywnych wynikach testu i przejściu do drugiego etapu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Drugi etap odbywa się u naszego Kontrahenta i jest to zazwyczaj krótka rozmowa o życiorysie i zapoznanie z otoczeniem przyszłej pracy. Aplikując do nas należy wysłać CV na adres: rekrutacja@itconnect.com.pl. W tytule proszę wpisać stanowisko i miasto, do którego Państwo aplikują.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Wojciech Kozieł, Specjalista ds. Rekrutacji E-mail: rekrutacja@itconnect.com.pl, tel.: 506 125 313

Plany rekrutacyjne Obecnie poszukujemy: Programistów JAVA, Programistów .NET, Analityków SQL/ Oracle, Analityków Systemowych, Testerów, Test Managerów, Analityków Biznesowych, Kierowników Projektu.

Miejsce pracy Poszukujemy Pracowników w całej Polsce, ze szczególnym zainteresowaniem dużymi ośrodkami gospodarczymi, takimi jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Kalisz.


Air Liquide Global Engineering & Construction Solutions Lurgi S.A. ul. Mogilska 41,31-545 Kraków office@lurgi.pl www.lurgi.pl, www.airliquide.com

Profil działalności firmy Air Liquide Global Engineering & Construction Solutions jest najlepszym wyborem w zakresie projektowania i budowy instalacji oraz towarzyszącej infrastruktury dla wiodących technologii na całym świecie. Opierając się na latach doświadczeń, jako światowy lider w branży gazów dla przemysłu petrochemicznego, medycznego i ochrony środowiska, Air Liquide opracowuje kreatywne, bezpieczne, wiarygodne i konkurencyjne rozwiązania dla swoich klientów. Wchodząc w skład Grupy Air Liquide od 2007 roku, technologie Lurgi są globalnym wyznacznikiem dla inżynierii procesowej i budowy obiektów przemysłowych. W oparciu o technologie gazów syntezowych, wytwarzania wodoru i czystej konwersji dla przemysłu paliwowego i chemicznego, portfolio technologii Lurgi zawiera innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają działanie przyjaznych środowisku instalacji przy zastosowaniu ekologicznie czystych i energooszczędnych procesów produkcyjnych. Liczba pracowników: 280 osób

Wymagania stawiane kandydatom · · · ·

wykształcenie wyższe kierunkowe (głównie inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika, automatyka, elektrotechnika) ogólna wiedza techniczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego mile widziana znajomość programów wspomagających projektowanie

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy, a także praktyki studenckie. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej www.lurgi.pl w zakładce „Kariera” oraz na portalach rekrutacyjnych.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Otrzymane aplikacje są analizowane pod kątem wymagań określonych w ofercie pracy. Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczy specjalista zajmujący się rekrutacją oraz przyszły przełożony. Ostatnim etapem jest informacja zwrotna na temat wyników procesu rekrutacji. Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Personalny, e-mail: rekrutacja@lurgi.pl Plany rekrutacyjne Jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem najlepszych specjalistów bądź absolwentów w branżach zgodnych z naszą działalnością, legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Miejsce pracy Kraków Informacje dodatkowe Oferujemy ciekawą pracę w międzynarodowej firmie, system szkoleń zarówno w kraju jak i za granicą, możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami z całego świata, pracę z wykorzystaniem najnowszych narzędzi projektowych, bogaty pakiet świadczeń socjalnych.


Do Grupy Air Liquide należy również firma:

Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków http://www.pl.airliquide.com

Profil działalności Produkcja i dystrybucja gazów technicznych oraz sprzedaż powiązanych rozwiązań i usług. Liczba pracowników: 325.

Wymagania stawiane pracownikom · · ·

absolwenci studiów inżynierskich dobra znajomość języka angielskiego nastawienie na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych

Typy oferty Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, a także organizujemy 6-miesięczne staże dla absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów II stopnia.

Wymagane dokumenty CV ze zdjęciem i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Personalny Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul.J.Conrada 63, 31-357 Kraków e-mail: rekrutacja@airliquide.com

Plany rekrutacyjne Rekrutacje odbywają się przez cały rok, w zależności od potrzeb. Aktualne oferty publikowane są na naszej stronie internetowej: www.pl.airliquide.com

Miejsce pracy Kraków, Dąbrowa Górnicza lub inne nasze lokalizacje na terenie Polski: Poznań, Puławy, Białystok, Gdynia.


NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków tel. 12 42 44 032 praca@netart.pl www.nazwa.pl

Profil działalności firmy nazwa.pl od 1997 roku tworzy i dostarcza kompleksowe usługi, dzięki którym już ponad pół miliona użytkowników zaistniało w sieci. Oferowane przez firmę domeny internetowe, hosting, sklepy i poczta pozwalają na rozwój polskiego sektora MSP i jego ciągły wzrost. Klienci nazwa.pl zarejestrowali już ponad 600 000 domen. Firma jest jednym z liderów branży hostingowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten sukces został osiągnięty dzięki wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu zespołu. Wspólną cechą ludzi tworzących nazwa.pl jest pasja, która pozwala każdego dnia odpowiadać na potrzeby Klientów. Liczba pracowników: 200

Wymagania stawiane kandydatom Największym atutem każdego kandydata jest pasja i chęć rozwoju w wybranym kierunku. Nie ma dla nas znaczenia na którym roku studiów jesteś, czy może ukończyłeś je z wyróżnieniem. Zatrudniamy ludzi otwartych i kontaktowych, a przy tym z dużym zaangażowaniem realizujących swoje obowiązki. Bądź dobry w tym, co lubisz, a my pomożemy Ci, abyś stał się w tym najlepszy. Z racji branży, w jakiej pracujemy, oczekujemy od kandydatów umiejętności swobodnego poruszania się w sieci .

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy pracę pełnoetatową oraz możliwość odbycia płatnego stażu. Forma zatrudnienia jest do uzgodnienia. Aktualne oferty pracy/stażu zawsze znajdują się na naszej stronie: http://www.nazwa.pl/o-firmie/kariera-w-nazwapl/

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty W zależności od tego, na jakie stanowisko pracy prowadzimy rekrutację, cały proces może dzielić się na cztery do sześciu etapów, które opisane są na stronie www.nazwa.pl w zakładce Kariera. I etap - selekcja aplikacji. Selekcjonujemy wszystkie nadesłane aplikacje, nawet jeśli są ich setki . II etap - test wiedzy/ zadanie rekrutacyjne. Często przed rozmową rekrutacyjną prosimy kandydatów o rozwiązanie testu, bądź zadania rekrutacyjnego. III etap - rozmowa rekrutacyjna. Podczas spotkania rozmawiamy o doświadczeniu, wykształceniu i pasjach Kandydata oraz sprawdzamy jego wiedzę merytoryczną. IV etap - Assessment Center - dotyczy wybranych stanowisk, gdzie kompetencje muszą być sprawdzone w sposób praktyczny i w interakcji z innymi kandydatami. V etap - rozmowa o warunkach zatrudnienia. Na tym etapie rozmawiamy z osobami, które chcemy zatrudnić. VI etap - adaptacja. Przygotowaliśmy szereg działań, które pomagają każdemu nowemu pracownikowi szybko się wdrożyć i zaaklimatyzować w nowym zespole.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Rekrutacji i Rozwoju Pracowników, tel. 12 424 40 32, e-mail: praca@netart.pl, Aneta Grodek – aneta.grodek@netart.pl, Kinga Łaciak – kinga.laciak@netart.pl

Plany rekrutacyjne Poszukujemy Administratorów Systemu Linux, Programistów oraz Specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania firmy, na przykład marketingu, administracji czy obsługi klienta. Planujemy również otworzyć program staży w Dziale Rozwoju Oprogramowania, podczas którego przyszli programiści JAVA oraz PHP będą mogli się rozwijać pod okiem naszych ekspertów.

Miejsce pracy Pracujemy w centrum Krakowa w dwóch lokalizacjach, przy ul. Cystersów 9 i Cystersów 20a.

Informacje dodatkowe Zapraszamy w dniu Targów Pracy do stoiska nazwa.pl na spotkanie z naszymi ekspertami: godz. 11.00 ekspert JAVA, godz. 12.00 ekspert PHP.


PARASOFT S.A. ul. Kiełkowskiego 9 30-704 Kraków tel.: 12 290 91 01 e-mail: info-pl@parasoft.com www.parasoft.com

Profil działalności firmy Parasoft jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą produktów i usług do automatyzacji procesów zapewniania jakości i podnoszenia produktywności w projektach programistycznych. Poprzez najbardziej zaawansowane technologicznie i innowacyjne narzędzia językowe, pozwala zapewnić klientom Parasoft najwyższe standardy jakości. Parasoft S.A. w Krakowie stanowi zaplecze programistyczne dla Parasoft Corporation, którego główna siedziba mieści się w Californi, natomiast przedstawicielstwa rozmieszczone są na całym świecie, m.in. w Japonii, Chinach i wielu krajach w Europie. Liczba pracowników w oddziale w Krakowie – 60 osób.

Wymagania stawiane kandydatom Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego kierunkowego (elektrotechnika, automatyka, fizyka techniczna, informatyka lub pokrewne), biegłej znajomości języka angielskiego (czytanie, pisanie, mowa), znajomości systemów operacyjnych (Windows, UNIX), gotowości do wyjazdów, również zagranicznych, komunikatywności, posiadania prawa jazdy kat. B. Znajomość języków programowania (C++, Java, inne) lub znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty CV wraz z listem motywacyjnym. Osoby odpowiedzialne za rekrutację Jolanta Jaksim-Mioscka, praca@parasoft.com

Plany rekrutacyjne Poszukujemy przede wszystkim osób na stanowisko Subject Matter Expert dla szerokiego wachlarza współczesnych systemów wbudowanych takich jak: układy sterujące silnikami samochodowymi lub ABS, stacje bazowe lub inne elementy telekomunikacyjne, urządzenia medyczne – od pomp dyfuzyjnych do MRI, urządzenia automatyki przemysłowej, itp. Osobę ubiegającą się o to stanowisko powinna wyróżniać chęć kontaktu z nowoczesnymi technologiami oraz rozwoju w tym kierunku. Poszukujemy osób otwartych i gotowych do kontaktu z klientem.

Miejsce pracy Kraków Informacje dodatkowe Oferujemy możliwość korzystania z usług prywatnej opieki zdrowotnej oraz systemu Benefit Multisport.


Ericpol Sp. z o.o. ul. Bobrzyńskiego 12 30-348 Kraków tel.: +48 12 2954600 praca_krakow@ericpol.pl www.ericpol.pl

Profil działalności firmy Już od 21 lat Ericpol działa w obszarze telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz prowadzi R&D dla największych dostawców i operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Dostarcza rozwiązania z obszaru GSM, IN, NGN, IMS oraz wykorzystuje technologie JAIN, IMS/SIP, Web Services (J2EE, .NET). Realizuje innowacyjne projekty w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach. Od kilku lat Spółka zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych polskich eksporterów branży ICT. W chwili obecnej Grupa Ericpol zatrudnia ponad 1600 osób w Polsce oraz spółkach zależnych na Ukrainie, Białorusi i w Szwecji.

Wymagania stawiane kandydatom · · · ·

wykształcenie wyższe lub studenci informatyki, telekomunikacji, elektrotechniki, elektroniki, fizyki, matematyki znajomość wybranego języka programowania dobra znajomości języka angielskiego komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Szczegółowe wymagania: http://www.ericpol.pl/kariera

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Większość naszych ofert to oferty pracy na pełen etat na umowę o pracę, skierowane do absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów. Dla tych, którzy nie mogą podjąć pracy na pełen etat, ale chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, mamy przygotowaną ofertę praktyk.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy: · Analiza CV - kandydaci, których CV i list motywacyjny przekonają nas, że dana osoba spełnia nasze oczekiwania, zostają zaproszeni na spotkanie rekrutacyjne o charakterze testowym. · Testy - testy techniczne, analitycznego myślenia i znajomości angielskiego. Dla stanowisk innych niż informatyczne organizujemy testy analitycznego myślenia, znajomości angielskiego oraz sprawdzające wiedzę merytoryczną z danego obszaru. Osoby, które przejdą testy pozytywnie, zostają zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których rozstrzyga się ostatecznie kształt dalszej współpracy. · Rozmowa rekrutacyjna - ostatnim etapem procesu rekrutacji jest rozmowa, w której weryfikujemy umiejętności i doświadczenie kandydata.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Anna Bąk – Anna.Bak@ericpol.com, Katarzyna Kurdziel – Katarzyna.Kurdziel@ericpol.com

Plany rekrutacyjne Do końca 2012 roku do biur w Krakowie i Łodzi planujemy zatrudnić 100 osób, głównie na stanowiska informatyczne.

Miejsce pracy Ericpol Sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków


Woodward Poland Sp. z o.o. ul. Skarbowa 32 32-005 Niepołomice Tel. 12 295 13 00 www.woodward.com

Profil działalności firmy Woodward Company zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i utrzymaniem systemów i podzespołów sterujących dla silników lotniczych i przemysłowych, turbin i innych urządzeń wytwarzających energię. Światowi potentaci rynku OEM (original equipment manufacturers) korzystają z naszych produktów i usług w branżach: wytwarzania energii, procesów przemysłowych, transportowej i lotniczej.

Wymagania stawiane kandydatom · · · · · · ·

Wykształcenie kierunkowe, zgodne z profilem stanowiska Dobra znajomość języka angielskiego Umiejętność obsługi komputera Zdolności komunikacyjne Umiejętność pracy w zespole Ambicja i chęć ciągłego rozwoju Zorientowanie na cele

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy przede wszystkim stałe zatrudnienie, możliwe praktyki płatne w zależności od potrzeb w poszczególnych działach.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty CV i list motywacyjny w języku angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Cyryl Boryczko – HR Manager Anna Szkarłat – HR Consultant

Plany rekrutacyjne W 2013 roku planujemy znaczny wzrost zatrudnienia.

Miejsce pracy Niepołomice


FRAPOL Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków Tel. 12 653 27 66 Fax: 12 653 27 89 e-mail: sekretariat@frapol.com.pl

Profil działalności firmy FRAPOL, spółka należąca do GRUPY KAPITAŁOWEJ INSTAL – KRAKÓW, jest jednym z największych producentów i dostawców standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Blisko 25 lat tradycji wspartej fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem, zarówno na rynku polskim, jak i w wielu europejskich krajach, pozwala firmie na stałe poszerzanie oferty o najnowsze rozwiązania, odzwierciedlające aktualne trendy w branży przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych. Poza działalnością produkcyjną, spółka FRAPOL oferuje równie kompleksowe wykonawstwo systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obejmujące dostawy i montaż własnych produktów oraz dobór urządzeń branż pokrewnych. W zakres usług świadczonych przez FRAPOL wchodzi również projektowanie oraz obsługa eksploatacyjna. Dziś FRAPOL to ponad 200 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem naszej organizacji.

Wymagania stawiane kandydatom Jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem najlepszych absolwentów uczelni wyższych. Profil kwalifikacji zależy przede wszystkim od zakresu obowiązków przyszłego pracownika. Oprócz kompetencji merytorycznych istnieje jednak pewien stały zespół cech, których poszukujemy u wszystkich potencjalnych pracowników: motywacja do pracy, komunikatywność, elastyczność i otwartość na aktywne rozwiązywanie problemów, inicjatywa, gotowość do stałego pogłębiania wiedzy, dobra organizacja pracy.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Praktyki, staże, umowa o pracę, umowa zlecenie.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty CV, list motywacyjny Osoby odpowiedzialne za rekrutację Kierownicy działów, kadry Plany rekrutacyjne Poszukiwani pracownicy: absolwenci studiów wyższych, mile widziany kierunek wentylacja i klimatyzacja, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo, jak również mechanika i budowa maszyn lub pokrewne, zarządzanie produkcją, jakość. Praktyki: Praktyki zawodowe są organizowane w okresie wakacyjnym, lub – w zależności od potrzeb – przez cały rok we wszystkich działach w firmie.

Miejsce pracy Kraków, w przypadku kierowników budów również inne miejsca w Polsce, gdzie firma prowadzi zorganizowane budowy.


Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. ul. Rudawka 83 43-382 Bielsko-Biała www.eaton.com www.eaton.com.pl

Profil działalności firmy Jesteśmy częścią amerykańskiej korporacji EATON z siedzibą w Cleveland, Ohio w Stanach Zjednoczonych. Nasze zakłady produkujące części do samochodów osobowych i ciężarowych zlokalizowane są w Bielsku-Białej i Tczewie. W kwietniu 2005 roku w BielskuBiałej zbudowaliśmy nowoczesny zakład i aktualnie zatrudniamy blisko 700 pracowników. Produkujemy zawory silnikowe, popychacze hydrauliczne i dźwigienki zaworowe, których odbiorcami są koncerny przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie, m.in. Toyota, Fiat, Ford, Iveco, grupa PSA (Renault i Citroen), VW, Audi, Ferrari.

Wymagania stawiane kandydatom Poszukujemy zmotywowanych osób znających język angielski i lubiących nowe wyzwania. Na stanowiska inżynieryjne wymagamy praktycznej znajomości programu AutoCad. Szczegółowe informacje co do wymagań na wolne stanowiska pracy znajdują się na stronie www.eaton.com/careers

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy: - płatne praktyki we wszystkich działach wg bieżących potrzeb (umowa zlecenie) - bezpłatne praktyki we wszystkich działach - praca w działach: technicznym, zakupów i logistyki, jakości, BHP, personalnym, produkcji, utrzymania ruchu, finansów wg bieżących potrzeb (aktualne oferty na stronie www.eaton.com/careers)

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 1. Emisja ogłoszeń i ofert pracy zawierających informację o wymaganiach na danym stanowisku pracy. 2. Weryfikacja wymaganych dokumentów przesłanych na adres rekrutacja2@eaton.com (CV i list motywacyjny). 3. Wstępna weryfikacja kandydatów przez telefon. 4. Rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem Działu Personalnego w siedzibie naszej firmy. 5. Ostateczna rozmowa z Kierownikiem Działu Personalnego oraz Kierownikiem Działu, do którego trwa rekrutacja.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Personalny, Aleksandra Gola, Monika Kalita, e-mail: rekrutacja2@eaton.com

Plany rekrutacyjne Według bieżących potrzeb dostępnych na stronie www.eaton.com/careers

Miejsce pracy Bielsko-Biała


masz talent.

wykorzystaj go. Masz talent – my go potrzebujemy! Pozwól mu rozkwitać W środowisku, które oferuje rozwój, sukces oraz uznanie. Aby dowiedzieć sie więcej odwiedź stronę www.eaton.pl lub eaton.com/careers Jesteśmy częścią amerykańskiej korporacji EATON z siedzibą w Cleveland, Ohio w Stanach Zjednoczonych. Nasze zakłady produkujące części do samochodów osobowych i ciężarowych zlokalizowane są w Bielsku-Białej i Tczewie. W 2005 roku w Bielsku- Białej zbudowaliśmy nowoczesny zakład i aktualnie zatrudniamy blisko 700 pracowników. Produkujemy zawory silnikowe, popychacze hydrauliczne i dźwigienki zaworowe, których odbiorcami są koncerny przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie, m.in. Toyota, Fiat, Ford, Iveco, grupa PSA (Renault i Citroen), VW, Audi, Ferrari. Oferujemy pracę/praktyki w następujących obszarach: Produkcja Inżynieria Utrzymanie Ruchu

Jakość BHP i ochrona środowiska Zarządzanie Zasobami Ludzkim

Księgowość i finanse Zakupy i Logistyka

Kontakt: Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Ul.Rudawka 83 43-382 Bielsko-Biała @mail: rekrutacja2@eaton.com


ArcelorMittal Poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza Tel.: (32) 776 66 66 www.arcelormittal.com/poland/

Profil działalności firmy Jesteśmy częścią grupy ArcelorMittal – światowego stalowego giganta – i największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 10 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwie śląskim, małopolskim i opolskim. Produkujemy szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom zmodernizowaliśmy krajowy sektor hutniczy i dziś możemy pochwalić się największą koksownią oraz najbardziej zaawansowaną technologicznie walcownią w Europie.

Wymagania stawiane kandydatom Nastawieni jesteśmy na współpracę z absolwentami takich kierunków, jak: metalurgia, elektryka, elektronika, energetyka, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn. Kandydaci powinni się cechować minimum komunikatywną znajomością języka angielskiego, zdolnościami analitycznymi oraz otwartością na zmiany.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Absolwentom uczelni technicznych dedykujemy Program Stażowy ZainSTALuj się. Studentom umożliwiamy odbycie praktyk w wybranym oddziale firmy oraz zachęcamy do aktywnego udziału w Programie Edukacyjnym ZainSTALuj się. Więcej na www.zainSTALujsie.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Etapy rekrutacji do Programu Stażowego ZainSTALuj się: 1. Aplikacja online: do programu stażowego aplikować można poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.zainSTALujsie.pl/staze/ 2. Sesja testowa: po analizie zgłoszeń wybrane osoby zostają zaproszone na pierwsze spotkanie kwalifikacyjne – sesję testową. Podczas spotkania testowego weryfikowane są predyspozycje zawodowe oraz poziom znajomości języka angielskiego. 3. Spotkanie z zespołem rekrutacji: kandydaci, dla których sesja kończy się sukcesem, zaproszeni zostają na spotkanie z zespołem rekrutacji. Na spotkaniu należy spodziewać się rozmowy w języku angielskim. 4. Spotkania z managerami: ostatni etap to rozmowa z przyszłym opiekunem/przełożonym, podczas której sprawdzana jest wiedza merytoryczna kandydata. Spotkanie to stanowi również okazję do zapoznania się z przyszłym miejscem pracy i obowiązkami. Pozytywne przejście tego etapu równoznaczne jest ze złożeniem oferty pracy.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację kariera@arcelormittal.com, zainstalujsie@arcelormittal.com

Miejsce pracy Oddziały ArcelorMittal Poland: Świętochłowice, Zdzieszowice.

Dąbrowa

Górnicza,

Kraków,

Sosnowiec,

Chorzów,


Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland recruitment.wroclaw@nsn.com

Profil działalności firmy Nokia Siemens Networks to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w sieciach komórkowych. Działamy w czołówce każdej generacji technologii mobilnych, od pierwszego połączenia nawiązanego w sieci GSM po pierwsze połączenie w sieci LTE. Jesteśmy obecni w 150 krajach i zatrudniamy około 60 000 pracowników. Nasi eksperci na całym świecie budują nowe, potrzebne naszym klientom rozwiązania. Tworzymy najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, dostarczamy wiedzę umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.

Wymagania stawiane kandydatom Szczegółowe wymagania zależą od konkretnego stanowiska. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Kandydatów zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę. Rekrutacja na stanowiska etatowe prowadzona jest przez cały rok. Staże i praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym. Rekrutacja trwa od maja do lipca. Jest ogłaszana na stronie internetowej.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 1. Aplikacja na wybraną ofertę dostępną na stronie: www.nokiasiemensnetworks.com/Jobsin poland; 2. Telefoniczna weryfikacja aplikacji; 3. Test z zakresu programowania w danym języku, testowania oprogramowania, wiedzy telekomunikacyjnej (opcjonalnie); 4. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna – telefoniczna lub bezpośrednia; 5. Druga rozmowa kwalifikacyjna – bezpośrednia (opcjonalnie); 6. Informacja zwrotna / złożenie oferty.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Zespół Rekrutacji: recruitment.wroclaw@nsn.com Oferty pracy: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland

Plany rekrutacyjne Poszukujemy osób swobodnie komunikujących się w języku angielskim, posiadających kompetencje techniczne pod różne profile stanowisk: programistów C++/Java/DSP/ Embedded/WEB, testerów systemów i aplikacji, integratorów dla stacji bazowych, inżynierów wsparcia technicznego, architektów aplikacji i systemów, inżynierów telekomunikacji.

Miejsce pracy Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu (ul. Bema 2, Wrocław); Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 46, Kraków); Siedziba spółki (ul. Domaniewska 39 A, Warszawa).


WSK „PZL - Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów Tel.: +48 (17) 854 63 06 Fax: +48 (17) 866 73 76 rekrutacja@wskrz.com www.wszrz.com

Profil działalności firmy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. wchodzi w skład amerykańskiej korporacji United Technologies, zrzeszającej najlepszych na świecie producentów wyrobów dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. Prowadzi działalność produkcyjną, remontowoserwisową, usługową oraz projektowo-badawczą. WSK „PZL-Rzeszów” S.A. zatrudnia ponad 3900 osób

Wymagania stawiane kandydatom informacja bezpośrednio na stoisku Typy ofert oraz terminy rekrutacji Prowadzimy całoroczny nabór osób, które mogą odbywać praktyki zarówno w okresie wakacyjnym, jak i przez cały rok szkolny/akademicki. Studentom i absolwentom oferujemy staże studenckie i absolwenckie. Dla najlepszych stażystów przygotowujemy ofertę zatrudnienia.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Obszary, w których prowadzimy procesy rekrutacyjne to m.in.: konstrukcja, technologia, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria materiałowa, jakość, stanowiska finansowe i zakupowe. Zatrudnienie znajdą również operatorzy maszyn konwencjonalnych oraz maszyn CNC. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim, dyplom ukończenia studiów lub szkoły średniej.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Patrycja Radwańska, tel. 017 866 78 46 Paulina Szela, tel. 017 866 78 46 Monika Żuber, tel. 017 854 63 06 Staże, praktyki: Lucyna Komaniecka-Wyskiel, tel. 017 866 73 77

Plany rekrutacyjne informacja bezpośrednio na stoisku. Miejsce pracy Rzeszów


VALEO w Polsce

Oddział Systemów Chłodzenia Silnika ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina Tel. 12 277 10 00 ths.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Produkcji Wycieraczek ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina Tel. 12 277 13 00 vis.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Systemów Oświetlenia ul. Europejska 50, 32-500 Chrzanów Tel. 32 758 20 00 vis.chrzanów.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel. 32 737 99 00 pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo.com

Profil działalności firmy Valeo jest niezależną grupą przemysłową, której działalność koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, systemów zintegrowanych i modułów dla pojazdów samochodowych, ukierunkowanych głównie na redukcję emisji CO2. Grupa należy do czołówki dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Zakłady Valeo w Polsce zatrudniają ponad 4300 pracowników: Oddział Systemów Chłodzenia Silnika, Skawina, 1200 pracowników, Oddział Produkcji Wycieraczek, Skawina, 750 pracowników, Oddział Systemów Oświetlenia, Chrzanów, 1200 pracowników, Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych, Czechowice-Dziedzice, 1200 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom Zatrudniamy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie – przede wszystkim inżynierów o specjalizacji mechanika, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, logistyka, zarządzanie jakością i systemami produkcyjnymi. Zatrudniając zwracamy uwagę na doświadczenie, odbyte praktyki, stypendia, staże zagraniczne oraz biegłą znajomość języka angielskiego.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Przez cały rok oferujemy płatne praktyki studenckie we wszystkich działach firmy. W czasie praktyk studenci realizują ambitne zadania w zespole doświadczonych ekspertów. Na co dzień mają do czynienia z nowoczesnymi technologiami oraz ciągle doskonalonymi produktami. Najlepsi studenci, którzy odbyli praktyki w naszej firmie, zyskują szansę na stałe zatrudnienie.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w języku polskim i angielskim do poszczególnych oddziałów.

Plany rekrutacyjne Przez cały rok oferujemy płatne praktyki studenckie w następujących działach firmy: Dział Projektów, Dział Badań i Rozwoju, Działy Produkcyjne, Dział Zakupów, Dział Logistyki, Dział Jakości, Dział Technologii, Dział Utrzymania Ruchu.

Miejsce pracy Skawina, Chrzanów, Czechowice - Dziedzice


NSG Group www.pilkington.pl rekrutacja@pl.nsg.com

PILKINGTON POLSKA Sp. z o.o.

PILKINGTON IGP Sp. z o.o.

ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz NIP 864-00-04-979

ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz NIP 123-00-06-857

PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz NIP 864-13-93-724

Profil działalności firmy NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych działającym w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego. W Polsce reprezentowany jest przez spółki: Pilkington Polska i Pilkington IGP działające w ramach Strategicznej Jednostki Biznesowej Szkło Architektoniczne. Spółki łącznie posiadają 7 zakładów produkcyjnych: linię produkcji szkła float w Sandomierzu oraz zakłady przetwarzające szkło w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Skierniewicach, Szczecinie oraz we Wrocławiu. Branża Automotive NSG Group reprezentowana jest w Polsce przez Strategiczną Jednostkę Biznesową Automotive OE oraz Strategiczną Jednostkę Biznesową Automotive AGR, które mają swoje oddziały w Sandomierzu, Chmielowie k. Tarnobrzega, Warszawie, Sochaczewie, Sopocie, Krakowie i Piekarach Śląskich. Fabryka Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu i w Chmielowie produkuje bezpieczne szkło hartowane i laminowane dla światowych koncernów motoryzacyjnych. Natomiast z Centralnego Magazynu Pilkington Automotive Poland - AGR w Sochaczewie dystrybuowane są szyby samochodowe na rynek części zamiennych.

Wymagania stawiane kandydatom Absolwenci kierunków: technologia szkła, mechanika, automatyka, mechatronika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia /i inne zbieżne z profilem działu. Ukończone studia wyższe na wskazanym wyżej kierunku, zainteresowanie i motywacja do pracy w firmie o profilu produkcyjnym, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, biegła umiejętność obsługi komputera, otwartość i chęć zdobywania nowych doświadczeń, umiejętność pracy w zespole.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Etap I: Rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu Personalnego, poznając naszą ofertę pracy. Kandydaci wykonują testy – często są to testy wiedzy czy umiejętności oraz ze znajomości języka obcego. Etap II: Assesment Center. Jest to metoda rekrutacji polegająca na dokonaniu porównawczej oceny małej grupy osób przez zespół ekspertów, której celem jest rozpoznanie zdolności i umiejętności Kandydatów oraz ich cech osobowości, postaw i zachowań. Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym badaniu predyspozycji niezbędnych dla stanowiska poprzez gry zespołowe, gry symulacyjne, prezentacje, wywiady, ćwiczenia symulujące, zadania zawodowe. Etap III: Kolejnym etapem są spotkania z przedstawicielami działu/pionu, w którym będzie zatrudniona dana osoba. Tu najczęściej Kandydat poznaje swojego przyszłego szefa. Zdarza się, że oprócz tego spotkania organizujemy jeszcze jedno dodatkowe, np. z dyrektorem pionu, ze współpracownikiem czy menedżerem innego działu. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest wspólnie przez wszystkie zaangażowane w proces osoby.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Kinga Maćkowska, rekrutacja@pl.nsg.com


Plany rekrutacyjne Specjalista ds. rozwoju procesu produkcji, Inżynier Absolwent, Inżynier Automatyk, Specjalista mechanik, Specjalista ds. jakości, Analityk IT, Konsultant IT, Specjalista ds. księgowości.

Miejsce pracy Sandomierz, Chmielów, Kraków, Skierniewice, Bydgoszcz, Białystok, Szczecin, Wrocław

Chcemy być światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych i wysokoefektywnych produktów ze szkła i systemów przeszkleń, przyczyniając się do oszczędności i generowania energii, pracując bezpiecznie i zgodnie z zasadami etyki.


ZRE Katowice S.A. ul. Jankego 13, 40-615 Katowice www.zre.com.pl zre@zre.com.pl

Profil działalności firmy ZRE Katowice S.A. to firma z branży energetycznej, zajmująca się montażem, modernizacją, remontami urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Kotły, turbiny, armatura i rurociągi oraz automatyka to nasza pasja, którą rozwijamy codzienną pracą. Zaufało nam już wiele firm zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Wymagania stawiane kandydatom Od pracowników wymagamy zaangażowania w wykonywaną pracę, chęci rozwoju i samokształcenia. Priorytetem w polityce personalnej firmy jest pozyskiwanie inżynierów pragnących aktywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Rozmawiamy zarówno z osobami niedoświadczonymi, chcącymi zaczynać od podstaw, oraz z doświadczonymi pracownikami chętnymi do dalszego rozwoju. Mile widziana znajomość branży energetycznej (z obszaru: kotły, turbiny, AKPiA, rurociągi, itp.), znajomość języków obcych (angielski/ niemiecki) co najmniej na poziomie komunikatywnym.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Studentom oferujemy możliwość odbycia miesięcznych (lub 2-miesięcznych) praktyk produkcyjnych lub projektowych w miesiącach od kwietnia do września. Od praktykantów wymagamy podstaw wiedzy inżynierskiej oraz zaangażowania i chęci do zdobywania nowych doświadczeń i nauki od podstaw. Więcej informacji na stronie: http://www.zre.com.pl/pl/Career/View/1,Praktyki

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Dostępne oferty pracy znajdują się w zakładce „kariera - oferty pracy” na stronie www.zre.com.pl. CV i list motywacyjny można przesyłać w odpowiedzi na wybrane stanowisko, wykorzystując formularz aplikacyjny. Każda zgłoszona kandydatura jest analizowana pod względem spełnienia wymagań dotyczących danego stanowiska. Zapraszamy na rozmowy wybrane osoby, które mają okazję spotkać się z osobą z Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz z kierownikiem – bezpośrednim przełożonym. Podczas rozmów możliwe jest sprawdzanie umiejętności wymaganych na danym stanowisku, np. językowych, projektowych, handlowych, czy manualnych. Po pozytywnym przejściu rozmów, ostatnim etapem jest zatrudnienie oraz adaptacja nowego pracownika do pracy.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, e-mail: rekrutacja@zre.com.pl

Plany rekrutacyjne Oferty o pracę będą dostępne na stronie http://www.zre.com.pl/pl/Career/Join2/

Miejsce pracy Katowice, Jaworzno, Rybnik, oraz elektrownie i elektrociepłownie południowej Polski.


Sii Sp. z o.o. ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków Tel: (012)3906170 rekrutacja-krakow@pl.sii.eu www.pl.sii.eu/pl/

Profil działalności firmy Sii powstało we Francji w 1979 roku i od ponad trzydziestu lat firma świadczy usługi w zakresie IT oraz Inżynierii, oferując swoim Klientom rozwiązania informatyczne, takie jak: doradztwo i analizy, opracowanie oraz integracja systemów, testy, wdrożenia i utrzymanie systemów oraz leasing specjalistów IT. Pierwszy polski oddział Sii powstał w styczniu 2006 roku w Warszawie. Była to jednocześnie pierwsza zagraniczna placówka firmy. W kolejnych latach otworzyliśmy oddziały w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu oraz w Krakowie. Od ponad 6 lat Sii w Polsce nieustannie się rozwija zarówno pod względem portfolio Klientów (współpracujemy z firmami z branży telekomunikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, etc.), liczby pracowników, jak i w zakresie oferowanych usług. Sii jest najszybciej rozwijającą się firmą z obszaru IT w Polsce – od 1 do ponad 1030 osób zatrudnionych w ciągu 6 lat!

Wymagania stawiane kandydatom W Sii liczą się przede wszystkim ludzie. Naszym celem jest nie tylko rozwój firmy, ale także stworzenie świetnej atmosfery pracy. Dlatego też podczas rekrutacji nowych Pracowników zwracamy uwagę nie tylko na umiejętności i doświadczenie, ale przede wszystkim na fascynację swoją pracą i cechy osobowości, które pozwolą na szybką integrację z naszym zespołem. Szukamy osób, które pragną się rozwijać i które dzięki swoim zainteresowaniom oraz pracy osiągną sukces zawodowy oraz staną się integralnymi członkami naszego zespołu. Nasi Konsultanci realizują samodzielnie projekty na rzecz naszych Klientów, lub też dołączają do istniejących zespołów, stanowiąc ich doskonałe uzupełnienie.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Rekrutacja trwa cały rok. Możliwe formy współpracy: umowa o pracę, freelance, umowa zlecenie, 3-miesięczne praktyki.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Wymagane dokumenty: CV. 2-3 etapy rekrutacji, rozmowa rekrutacyjna i test techniczny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Marta Marczykowska, Marta.Marczykowska@pl.sii.eu Anna Pycińska, Anna.Pycinska@pl.sii.eu, rekrutacja-krakow@pl.sii.eu

Plany rekrutacyjne W Sii, w związku z mnogością realizowanych projektów i dosyć dynamicznym rozwojem firmy, na bieżąco szukamy osób o różnych profilach. Są to przede wszystkim: Programiści (Java/J2EE, C#/.NET, C/C++, …), Projektanci i architekci systemów, Administratorzy systemów i sieci (Windows, Unix, …), Administratorzy i projektanci baz danych (Oracle, MS SQL, …), Analitycy biznesowi i systemowi, Testerzy, Kierownicy projektów, Specjaliści ds. telekomunikacji, Specjaliści ERP i BI.

Miejsce pracy Małopolska i górny Śląsk. Mamy również 5 oddziałów w innych miastach: Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łodź, Warszawa.


Infusion Development Poland Sp. z o.o. ul. Lubicz 23a 31-503 Kraków, Poland (+48) 12 341 9600 http://www.infusion.com/

Profil działalności firmy With an employee base of over 400 people, Infusion delivers industry-leading enterprise software development, user experience design, training and mentoring, and emerging technology implementations for some of the most respected brands in the world.

Wymagania stawiane kandydatom As a Software Consultant at Infusion you will need to have experience with multi-threaded, backend development. You will also need to have in-depth knowledge of fundamentals in Java, C++, C#, and other related technologies. Infusion’s fast-paced environment will leverage your strong design skills and your ability to work both independently and in a team setting. A general knowledge of Microsoft technologies is an asset. English as a secondary language is mandatory.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Internship, contract, and full-time employment are available. All are paid.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty · · ·

First stage: Telephone interview with a recruiter Second stage: Face to face technical interview with a consultant Third stage: Final conversation with the general manager

CV in English, plus any Microsoft Certificates

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Agata Sellwood, asellwood@infusion.com

Plany rekrutacyjne Infusion is hiring new graduates and students to work with our existing team of consultants to build top applications for various international clients. As a new hire, you will be enrolled in a comprehensive Bootcamp training program that will equip you with technical knowledge and soft consulting skills. Bootcamp training will incubate you into the Infusion culture. This is a great opportunity to gain experience, leave a global footprint, apply your skills and learn new cutting-edge technologies. You will also have the opportunity to travel abroad to other Infusion offices. Moreover, you will get a chance to work with our consultants across the world, meet other cultures and work on projects from the scratch to go live.

Miejsce pracy Kraków, Poland


Baden-Württemberg International Agency for International Economic and Scientific Cooperation Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart, Germany e-mail: info@bw-career.de info@bw-jobs.de Web: www.bw-career.de www.bw-jobs.de

Profil działalności firmy Baden-Württemberg International is the centre of competence for the internationalisation, marketing and development of industry, science and research of the State of BadenWürttemberg, the German Southwest. The Regional Marketing Agency Neckar-Alb implements efficient marketing measures to draw the attention of visitors, qualified professionals and potential investors to the region. It aims at strengthening the area’s international profile within the Greater Stuttgart Region. It thereby focuses on the six major business sectors: Engineering, Automotive, Medical Technology, Technical Textiles, Biological Technology as well as Wood and Renewable Energy Sources.

Wymagania stawiane kandydatom Master's or Bachelor's degree or equivalent in engineering or related fields.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Job openings in various fields of engineering, focusing on Mechanical Engineering, Automotive Engineering, Electrical Engineering & Information Technology and Mechatronics.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Curriculum Vitae

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Please contact our stand personnel or email us at: info@bw-career.de info@bw-jobs.de

Miejsce pracy Locations all over Baden-Württemberg.


Software Mind SA ul. Bociana 22A 31-231 Kraków careers@softwaremind.pl tel.: + 48 12 252 34 03

Profil działalności firmy W firmie Software Mind aktualnie pracuje ponad 220 osób. Software Mind SA jest działającą globalnie spółką typu software house. Dostarcza innowacyjne rozwiązania informatyczne i najwyższej jakości usługi Klientom z branż: telekomunikacyjnej, nowoczesnych mediów i finansowo - bankowej. Oferuje również własne systemy wspierające ideę Sales & Marketing 2.0 oraz nowatorskie rozwiązania IPTV. Kluczowe obszary działania spółki obejmują kraje Unii Europejskiej i Ameryki Północnej.

Wymagania stawiane kandydatom Poszukujemy Programistów (Java i .Net) z różnym poziomem zaawansowania wiedzy technicznej i doświadczenia. Od naszych kandydatów oczekujemy: wiedzy technicznej z zakresu technologii Java lub .Net, doświadczenia w realizacji projektów, w którejś z wymienionych powyżej technologii (mile widziane komercyjne) oraz dobrej znajomości języka angielskiego.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Kandydatom oferujemy różne formy zatrudnienia w zależności od ich preferencji. Software Mind posiada również ciekawą propozycję dla studentów i absolwentów w ramach Programu Stażowego i Praktyk. Program Praktyk i Stażu jest aktywny w naszej firmie cały rok.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Proces rekrutacji w Software Mind składa się z dwóch etapów: (1) Rozmowy z Działem Ludzie, podczas której kandydat rozwiązuje również test z wiedzy technicznej. Jest to doskonała okazja do poznania firmy i warunków współpracy. (2) Panelu technicznego, polegającego na rozmowie z Project Managerem. Wymaganym dokumentem jest CV, które kandydat może przesłać na adres: careers@sofwaremind.pl

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Anna Jodłoś, anna.jodlos@softwaremind.pl Magdalena Krzysztoń, magdalena.krzyszton@softwaremind.pl

Plany rekrutacyjne W najbliższym czasie firma zatrudni 200 Programistów w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie.

Miejsce pracy Firma Software Mind oferuje pracę w swoich oddziałach zlokalizowanych w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Dla osób zainteresowanych proponujemy projekty w USA.


Delphi Poland S.A. ul. Podgórki Tynieckie 2 30-399 Kraków e-mail: rekrutacja@delphi.com www.delphikrakow.pl

Profil działalności firmy Delphi jest światowym dostawcą rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych w przemyśle motoryzacyjnym. Centrum Techniczne w Krakowie jest jednostką badawczorozwojową pracującą nad zaawansowaną elektroniką, architekturą elektryczną i elektroniczną oraz pochłaniaczami par paliw. Dostarczane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne można znaleźć we wszystkich markach samochodów na świecie.

Wymagania stawiane kandydatom Oczekujemy wiedzy technicznej adekwatnej do oferowanego stanowiska lub zadania, umiejętności współpracy w zespole, samodzielności i chęci do rozwoju zawodowego.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Zapraszamy na praktyki studenckie w ciągu całego roku kalendarzowego, organizowane w miarę wolnych miejsc. Pod kierunkiem wyznaczonego mentora studenci biorą udział w projektach komercyjnych lub badawczo-rozwojowych.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Aktualne oferty pracy oraz praktyk studenckich są publikowane na stronie internetowej firmy oraz na stronach portali rekrutacyjnych. Aplikację o praktykę studencką (CV kandydata) można wysłać za pomocą naszej strony internetowej.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Pracownicy działu personalnego: Marek Błaszk, e-mail: marek.blaszk@delphi.com Magdalena Szyndera-Sołtysik, e-mail: magda.szyndera@delphi.com

Plany rekrutacyjne Poszukujemy specjalistów - programistów, elektroników, mechaników, inżynierów procesu produkcji, inżynierów produktu. Rekrutację prowadzimy na bieżąco.

Miejsce pracy Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 2 Zabierzów, ul. Krakowska 280, Kraków Business Park


Empathy Internet Software House ul. Orlich Gniazd 39 31-335 Kraków Tel. 12 263 70 10 info@empathy.pl www.empathy.pl

Profil działalności firmy Firma powstała w 2000 roku. Dziewięć lat później jako pierwsza marka zaczęła używać terminu Internet Software House. Empathy zajmuje się tworzeniem oprogramowania dedykowanego dla firm w oparciu o rozwiązania internetowe. Do szerokiego grona Klientów Empathy należą takie firmy jak: Kontri.pl, Grupa Tubądzin, Cityboard Media czy NOMI S.A. Firma działa aktywnie na rzecz edukacji rynku dzięki licznym konferencjom i seminariom, organizowanym cyklicznie w ramach Akademii Empathy (m.in. spotkania technologiczne TechCamp, www.empathy.pl). W tym momencie załoga Empathy liczy sobie około 50 pracowników i stale poszukuje nowych, zdolnych osób.

Wymagania stawiane kandydatom · · · · ·

bardzo dobra znajomość języka PHP i/lub .NET bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych SQL znajomość HTML/XHTML znajomość zagadnień programowania obiektowego oraz wzorca MVC znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym skuteczne korzystanie z dokumentacji technicznej

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Oferujemy zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie z sektora nowych technologii, w oparciu o umowę o pracę. Zapewniamy bogaty pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie, pakiety sportowe). Rekrutacja jest całoroczna. Obecnie poszukujemy osób na stanowiska: Administrator Linux i/lub FreeBSD, Programista aplikacji internetowych, IT Project manager, Specjalista ds. e-commerce. Zapraszamy również do odbywania stażów i praktyk (testerzy aplikacji).

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z wybranym stanowiskiem w temacie wiadomości na adres: praca@empathy.pl

Miejsce pracy ul. Orlich Gniazd 39 31-335 Kraków


TA Hydronics IMI International Sp. z o. o. Olewin 50A 32-300 Olkusz Tel. 32 75 88 200 rekrutacja@tahydronics.com www.tahydronics.pl

Profil działalności firmy TA Hydronics jest częścią międzynarodowego koncernu IMI plc notowanego wśród 100 największych spółek na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zatrudnia blisko 15000 pracowników na całym świecie i działa w branży HVAC. Głównym celem naszej grupy inżynierskiej jest jak najlepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz wymagań rynku, aby jak najlepiej wykorzystać nasze umiejętności inżynierskie, pomagając naszym klientom zmierzyć się z ich wyzwaniami. Posiadamy 3 wyspecjalizowane marki: Pneumatex, TA i Heimeier. Połączone kompetencje 3 marek produktowych zapewniają optymalny poziom komfortu w pomieszczeniach. W Polsce zatrudniamy 320 osób.

Wymagania stawiane kandydatom Od wykwalifikowanych specjalistów oraz inżynierów wymagamy adekwatnego na dane stanowisko doświadczenia, kierunkowego wykształcenia oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków. Ze względu na to, że TA Hydronics jest firmą międzynarodową oczekujemy także bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, a znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem. Od studentów IV i V roku studiów oczekujemy zaangażowania oraz chęci uczenia się w trakcie stażu.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Studenci, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie mogą odbyć praktyki wakacyjne lub staże, które trwają od 3 do 12 miesięcy. Osobom z doświadczeniem proponujemy pracę w różnych działach naszej firmy, między innymi w obszarach R&D, logistyki, jakości, produkcji, inżynierii procesu, zakupów oraz finansów.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Wybrani Kandydaci przechodzą rozmowy kwalifikacyjne z pracownikiem działu personalnego oraz kierownikiem działu, w którym jest otwarty wakat.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Anna Bednarz, Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń, anna.bednarz@tahydronics.com, tel. 32 75 88 229

Plany rekrutacyjne W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy inżynierów oraz specjalistów do obecnych, a także przyszłych projektów, zwłaszcza na stanowiska: Inżynier Mechanik, Inżynier Mechatronik, Inżynier Elektronik, Inżynier Laboratorium, Inżynier Metrolog, Doradca Techniczny, Specjalista ds. Planowania Popytu.

Miejsce pracy Olewin k. Olkusza


Capgemini Polska Sp. z o.o. Al. Bora Komorowskiego 25a, 31-476 Kraków telefon: 12 634 63 00 recruitmentITO.pl@capgemini.com www.pl.capgemini.com

Profil działalności firmy Capgemini jest jedną z największych firm świadczących zintegrowane usługi doradcze, informatyczne i outsourcingowe. Jako pracodawca oferuje rozwój w międzynarodowym środowisku, w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów. Capgemini jest globalną organizacją, która zatrudnia 120 tys. Pracowników w 40 krajach. W Polsce nasz zespół liczy ponad 5000 pracowników. Biura Capgemini znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu.

Wymagania stawiane kandydatom Poszukujemy osób ze zdolnościami analitycznymi i interpersonalnymi, które potrafią pracować w zespole i chcą rozwijać się w obszarze: IT, finansów, księgowości, operacji bankowych, HR, obsługi klienta, marketingu lub zarządzania. Każde z oferowanych przez nas stanowisk wymaga znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego. Zatrudniamy studentów i absolwentów wszystkich kierunków; preferowane są specjalności techniczne, informatyczne, finansowe, lingwistyczne oraz ekonomiczne.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy rekrutacja prowadzona jest przez cały rok. Studentom i absolwentom oferujemy możliwość podjęcia pracy oraz odbycia praktyk lub staży.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 1. 2. 3. 4.

Aplikacja on-line lub przesłanie CV na adres recruitmentITO.pl@capgemini.com Testy kwalifikacyjne (na wybrane stanowiska) Rozmowa z przedstawicielem działu HR Rozmowa merytoryczna z menedżerem działu

Wszystkich zainteresowanych pracą, praktykami lub stażem zachęcamy do przesyłania aplikacji. Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: www.pl.capgemini.com/careers

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Aplikacja on-line lub przesłanie CV na adres: recruitmentITO.pl@capgemini.com

Plany rekrutacyjne W tym roku do naszych nowo powstających zespołów planujemy zatrudnić od 200 do 300 pracowników.

Miejsce pracy Kraków, Katowice, Opole


Oferujemy:     

Sprężarki Wyposażenie wózka Tablice hamulcowe Piasecznice Sterowniki hamulca-BCU 

    

Serwis

Styczniki Rozłączniki Wyłączniki szybkie Rezystory Wentylatory 

    

Drzwi Klimatyzacje Wycieraczki Symulatory jazdy Toalety

Szkolenia

Pojazdy z Systemami Knorr-Bremse

Operator: SKMWA Pojazd; 35 WE Miasto: Warszawa

Operator: ZTM Warszawa Pojazd; Swing 120Na Miasto: Warszawa

Knorr-Bremse Group

Knorr-Bremse Group

Operator: STK Pojazd; E6ACT Dragon Miasto: cała Polska

Operator: ZDiTM Szczecin Pojazd; Swing 120NaS Miasto: Szczecin

Operator: RŻD Rosja Pojazd; Valero Russia Sajpan Miasto: Sankt Petersburg Moskwa │4


AdRem Software sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków tel. +48 12 12 37 88 926 fax +48 12 12 37 88 901 www.adrem.com.pl Facebook: http://www.facebook.com/AdRemSoftware Twitter: http://twitter.com/adremsoftware/ LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/adrem-software

Profil działalności firmy AdRem Software, headquartered in Kraków, with an office in New York is a small, dynamic developer of network management solutions that are used by IT teams in midsize networks and organizations. AdRem Software products are localized into six languages and are sold to over 30 countries worldwide.

Wymagania stawiane kandydatom • Expertise in object oriented programming and Windows programming • Basic understanding of programming in C, C#, JavaScript • Some knowledge of HTML 5 technologies or at least one of: Java, C#, Delphi • Ability to quickly assimilate new language, technology, and environment • Comfortable understanding and speaking English

Typy ofert oraz terminy rekrutacji • • • • •

Stable terms of employment (contract of employment which includes full time salary) Possibility of further technical education and certification Interesting, challenging, work within a young and diverse team Private health care Friendly working environment

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty (1) Interview at the company office, (2) Test with open questions (duration approx. 2 h) Every person participating in the recruitment process will be informed about the result by e-mail or phone.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Please send your applications and CV to Ms Anna Litwin, e-mail: praca@adrem.com.pl

Plany rekrutacyjne Currently AdRem Software sp. z o.o. is looking for motivated individuals for the positions of: • Programmer, • Automated tests programmer, • Network analyst, • Software product manager

Miejsce pracy AdRem Software office is located at Wadowicka 8a with convenient access via bus and tram. Parking places are available for the employees.

Informacje dodatkowe AdRem Software develops commercial products and makes its own decisions related to the functionality and future set of the products. AdRem products help network specialists in midsize companies be admired for maintaining reliable network performance and supporting business activities of company’s employees, customers and partners.


SABRE POLSKA Sp. z o.o. ul. Wadowicka 6, wejście 9 30 - 415 Kraków, Polska Telefon: +48 12 296 70 00 Fax: +48 12 296 70 01 sabre.polska@sabre.com www.sabre.pl

Profil działalności firmy Misją firmy jest rozwijanie technologii, która sprawia, że podróżowanie jest łatwiejsze. Sabre Holdings tworzy i sprzedaje najbardziej innowacyjne technologicznie rozwiązania, a także zapewnia wsparcie technologiczne dla przemysłu turystycznego oraz lotniczego. Obsługujemy między innymi linie lotnicze, podróżujących, agencje turystyczne i przewoźników, zatrudniając przy tym ponad 10 000 osób w 60 krajach na świecie.

Wymagania stawiane kandydatom W Sabre Polska poszukujemy głównie programistów, testerów i biznes analityków. Wymagania zależą od poziomu stanowiska i konkretnego profilu. Zatrudniamy zarówno studentów ostatnich lat, jak i osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży IT.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji Rekrutacja na stałe stanowiska trwa nieustannie. Rekrutacja na płatny Program Praktyk Letnich w Sabre rozpoczyna się w kwietniu, a same praktyki trwają 3 miesiące – od lipca do września.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty Aby zaaplikować, należy przesłać swoje zgłoszenie przez formularz znajdujący się na stronie Sabre, załączając CV w języku angielskim. Pierwszy etap to wstępna rozmowa telefoniczna z rekruterem, następnie ma miejsce telefoniczna rozmowa techniczna z managerem, test online oraz rozmowa z zespołem rekrutacyjnym w biurze Sabre.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Aleksandra Niemyska, e-mail: aleksandra.niemyska@sabre.com

Plany rekrutacyjne Sabre rozwija się bardzo dynamicznie, w tej chwili otwartych jest ponad 100 różnych rekrutacji. Poszukujemy głównie Java developerów.

Miejsce pracy Kraków, ul. Wadowicka 6 D, biurowiec Buma Square


Clifford Thames Sp. z o.o. ul. Św. Jana 20 / 2 31-018 Kraków 124287763 dgawrilow@clifford-thames.com www.clifford-thames.com

Company’s profile Clifford Thames is a long established ‘tier one’ supplier to the global automotive industry. It is a highly respected consultancy. The activities of Clifford Thames are grouped into four business units: • Research and Consultancy, • Parts Cataloguing, • Dealer Services, • Billing Services. Its primary focus has been on supplying specialist data and services to the automotive aftermarket (dealer franchises) in the form of electronic parts catalogues, aftermarket service programmes, billing platforms, support services and technical and training communications. The Group employs 350 staff with offices in UK, Germany, France, Poland, USA, Japan, Australia, South Africa, India and Brazil.

Job requirements We look for people who can demonstrate enthusiasm, a desire to learn, are self motivated, creative thinking, understand the importance of team work, and can demonstrate a common sense, practical, can-do attitude. Additionally: good parts knowledge, very good English, analytical thinking, ability to work as part of a small team, proven PC skills, i.e. conversant with Windows applications, preferred people passionate about cars.

Type of the offer We offer 2 types of the offers: • Full time job contract with 3 month trial period, • Up to 3 months unpaid internship in some of the Teams.

Recruitment process 1st stage: HR company with English and car parts knowledge tests. 2nd stage: in Company office with future Team Leader. Interview is performed in English. Some additional tests. Documents needed: CV and Covering Letter

Person responsible for recruitment Justyna Sorn, Krzysztof Szafraniec, Dominik Gawriłow, Mariusz Kurzeja, Wojciech Jakubas e-mail: praca@clifford-thames.com

Recruitment plans We are planning to employ about 20 people in next 6 months.

Location of vacancies Clifford Thames Sp. z o.o. ul. Św. Jana 20 / 2 31-018 Kraków


NOTATKI

Inżynierskie Targi Pracy PK  

Katalog uczestników Inżynierskich Targów Pracy PK, 2012

Inżynierskie Targi Pracy PK  

Katalog uczestników Inżynierskich Targów Pracy PK, 2012

Advertisement