Page 1

uncoated cmyk

RECEPT

VOOR 4-STERRENCOMMUNICATIE

Hoe til je je communicatie naar een hoger niveau?

OPLEIDINGEN

voorjaar 2018

Schrijf nu in!

#11 - maart - april - mei 2018 driemaandelijks tijdschrift vol inspiratie en tips

SAN COOREMAN

(Familiehulp)

“Met storytelling zit je altijd goed” COLLEGA KLAPT UIT DE BIECHT LIES OUVRY (HEUVELHEEM)

MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE COMMUNICATIE IN ZORG EN WELZIJN


hogeschool

design your future vives.be

Zo communiceer je bij verandering Een slecht veranderplan red je niet met goede communicatie. Maar een goed plan kan wel mislukken door slechte communicatie. Volgen in jouw organisatie de veranderingen elkaar in snel tempo op? Heb je vragen over de interne of externe communicatie bij veranderingen? Wil je het voortaan anders en beter aanpakken?

VIVES-opleidingen gezondheidszorg: sterk in interprofessioneel samenwerken. Bezoek ons Zorglab tijdens de infodag: zaterdag 30 juni van 10 - 17 uur. BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

Colofon Zorgcommunicatie.be is het 3-maandelijkse magazine over professionele communicatie in de zorg- en welzijnssector. Het magazine wordt gratis verspreid onder directieleden, bestuursleden, stafleden en communicatieverantwoordelijken van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Concept, redactie en opmaak: Zorgcommunicatie.be. Ontwerp: happydesign.be. Uw advertentie in dit magazine? Neem contact op met Caroline Lemaitre caroline@zorgcommunicatie.be - 0486 23 03 08 Het volgende nummer verschijnt in juni 2018. v.u. Filip Decruynaere, Koning Leopold I-straat 11A bus 001, 8500 Kortrijk Zorgcommunicatie.be Koning Leopold I-straat 11A bus 001, 8500 Kortrijk 0477 67 35 69 Volg ons ook op Facebook.

uncoated cmyk

2 > zorgcommunicatie > maart 2018

Neem dan deel aan de workshop ‘Zo communiceer je bij verandering’ op 31 mei in Leuven.

Meer informatie op www.zorgcommunicatie.be. Zie ook pagina 12.


INHOUD

uncoated cmyk

inhoud

Uit de praktijk: 4 Communicatie bij Familiehulp Gesprek met San Cooreman SD Worx Expert: 6 Elektronische tool SD Worx biedt  oplossing bij IFIC

7 Collega klapt uit de biecht Lies Ouvry van Heuvelheem 8 Scoren op Facebook? Wees relevant! 9 Communicatie in zorg en welzijn: Een introductie Organisaties moeten zich positioneren Zo profileer je je organisatie

Recept voor 4-sterrencommunicatie: 10 Hoe til je je communicatie naar RECEPT VOOR een hoger niveau? COMMUNICATIE Programma opleidingen 12 Voorjaar 2018

Voorwoord Van de eieren en het mandje Facebook zorgde begin dit jaar voor enige deining door aan te kondigen dat berichten van pagina’s minder bereik krijgen. Daar gaan alle inspanningen! Alles wat we zo mooi opgebouwd hadden, wordt zomaar ineens gedecimeerd. Waarom zouden we nog tijd steken in een goede Facebookpagina? Voor je overhaaste conclusies trekt: Facebook blijft nog altijd een goed en goedkoop medium dat onmisbaar is in een mediamix die rekening houdt met de doelgroepen. En dat Facebook een bij uitstek sociaal

medium wil blijven, met vooral aandacht voor interactie, is op langere termijn voor iedereen het beste. Niemand wordt op zijn eigen tijdslijn graag overstelpt met berichten waar we niets aan hebben. Welke lessen trekken we hieruit? Ten eerste moeten we ons nog meer dan vroeger inspannen om berichten te maken waar onze doelgroepen iets aan hebben. Berichten die mensen blij maken omdat ze interessant, relevant of leuk zijn. Ten tweede, besef dat Facebook maar één van de (sociale) media is. Leg niet al je eieren in één mand-

je. Ten derde, blijf alert en blijf evolueren. Collega San Cooreman van Familiehulp vertelt in dit magazine onder meer hoe medewerkers plots op eigen initiatief met WhatsApp startten. En Lies Ouvry legt uit waarom Heuvelheem vandaag meer in communicatie investeert. Met communicatie ben je nooit klaar. Het is een continu proces van aanpassen, afstemmen, vernieuwen. Dat maakt het ook zo leuk, natuurlijk. Filip Decruynaere Hoofdredacteur Zorgcommunicatie.be

3 > zorgcommunicatie > maart 2018


UIT DE PRAKTIJK

Communicatie bij Familiehulp

“MET STORYTELLING ZIT JE ALTIJD GOED” Ook bij Familiehulp is verandering aan de orde van de dag. Manager marketing en communicatie San Cooreman weet uit ervaring hoe cruciaal communicatie hierbij is. Met plezier deelt San haar inzichten en geeft ze waardevolle tips.

deropvang, woonzorgassistentie, opvoedingsondersteuning, ondersteuning van mensen met een handicap, huishoudelijke hulp met dienstencheques enzovoort. Die diversiteit willen we onderstrepen. Familiehulp is er voor iedereen – ook voor jou; dat is de kern van onze boodschap.”

“De verwachtingen van de klanten, ook op het gebied van communicatie, nemen toe”, opent San Cooreman. “Onze verzorgenden en huishoudhulpen weten dat als geen ander. Zonder goede communicatie, geen goede zorg, ondersteuning of huishoudelijke hulp. Klanten schenken je niet zomaar hun vertrouwen, je moet daar elke dag aan werken. Goede relaties uitbouwen met de diverse doelgroepen is een van onze kerntaken. Ook de commercialisering doet haar intrede in de zorg. We moeten meer dan vroeger inspanningen doen om onze diensten ‘te verkopen’. Het belang van een sterk merk en een duidelijke profilering stijgt. De naam Familiehulp is heel goed bekend, zozeer zelfs dat het een generieke naam dreigde te worden, een synoniem voor thuishulp, los van onze organisatie. Dat wilden we niet laten gebeuren. Daarom maakten we vorig jaar werk van onze nieuwe positionering, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. We zijn nu nog meer aanwezig in het straatbeeld en zetten ons ruime en diverse aanbod sterker in de kijker. Familiehulp is immers zoveel méér dan ‘poetsen bij ouderen’. Wij bieden ook kin-

“We willen de juiste boodschap op de juiste manier aan de juiste doelgroep brengen. Daarom zijn we van aanbodgerichte naar vraaggestuurde communicatie geëvo-

4 > zorgcommunicatie > maart 2018

ren. Elke klant krijgt dan ook de informatie die aansluit bij zijn noden.”

Verandercommunicatie “De zorgsector is volop in verandering. Als organisatie moet je daar wendbaar op inspelen, wat maakt dat ook binnen Familiehulp de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen. Verandercommunicatie is niet gemakkelijk, maar wel erg belangrijk, heeft de ervaring me geleerd. Op dit

“Kwaliteit is belangrijk. Erover communiceren ook.” lueerd. Jonge ouders die kraamzorg willen, spreek je in een andere ‘tone of voice’ en via andere kanalen aan dan pakweg mantelzorgers die ondersteuning willen bij de zorg voor een familielid met een chronische ziekte. We trekken die lijn van doelgroepcommunicatie door in al onze media. Of die segmentering niet leidt tot steeds méér communicatie? Voor een stuk wel. Vroeger hadden we één productfolder, met alle adressen in Vlaanderen en Brussel erop. Maar wat heeft iemand van Peer aan het adres van onze kraamzorg in Ieper? Elke cliënt is uniek en we willen die zoveel mogelijk ook als unieke persoon benade-

ogenblik zijn we bijvoorbeeld bezig met een traject rond innovatieve arbeidsorganisatie. Dat loopt nog tot 2020. We experimenteren onder meer met zelforganiserende zorgteams, dichtbij onze cliënten. Dat vergt veel interne en externe communicatie. Een groot deel hiervan gebeurt door de direct verantwoordelijken, maar vanuit de dienst marketing en communicatie geven we advies en ondersteuning. Ik ben een groot believer van peer-to-peercommunicatie: laat mensen zelf hun verhaal doen aan gelijken, gebruik getuigenissen uit de eerste hand. Daarnaast geloof ik ook dat de kracht van de boodschap in de herha-


“Cruciaal bij verandercommunicatie is een goede timing. Begin tijdig over een goede strategie na te denken. Laat ruimte voor weerstand; toon begrip en respect en stel er positieve verhalen tegenover. Goede coaching en begeleiding zijn daarbij evenzeer nodig: je kunt niet alles met communicatie alleen oplossen. Maar je kunt wel de ruimte creëren en de gepaste kanalen voorzien, bijvoorbeeld een centraal e-mailadres waar medewerkers terechtkunnen met hun bezorgdheden en vragen. Ook ontmoetingsmomenten met dialoog en debat kunnen een verandertraject vlotter laten lopen. Je moet ruimte voorzien voor buikgevoelcommunicatie.”

Storytelling “In zowat alle contexten kiezen we met Familiehulp voor storytelling als strategie. Voor corporate communicatie, arbeidsmarktcommunicatie of interne communicatie: met storytelling zit je altijd goed. De zorg- en welzijnssector is op dat gebied trouwens een zalige sector om voor te werken: de mooie verhalen liggen voor het grijpen. Er gebeuren zoveel prachtige dingen en de dankbaarheid van de mensen is vaak ontroerend groot. Het effect van die verhalen kan je onmogelijk evenaren met louter zakelijke communicatie. Om een boodschap te doen binnenkomen, heb je verhalen, beelden en getuigenissen nodig.” “Op dit ogenblik zijn we bezig met de voorbereiding van ons jaarverslag 2017. Voor het vierde jaar op rij werken we hiervoor

Foto Lieven Cattersel

ling zit. Er is niks mis mee om je content efficiënt te recycleren. Dat werkt alleen maar versterkend.”

samen met Zorgcommunicatie.be, net om die kracht van storytelling ten volle uit te spelen. Zowel intern als extern krijgen we telkens heel enthousiaste reacties op onze jaarverslagen. Je hoort wel eens beweren dat een jaarverslag niet meer van deze tijd is, maar daarmee ben ik het niet eens. Een goed jaarverslag met de klemtoon op storytelling wordt gelezen, zoveel is zeker.” “Bovendien vertalen we de vele verhalen uit het jaarverslag ook naar andere media: de sociale media, de website, het personeelsblad, in onze pers- en mediarelaties, maar bijvoorbeeld ook tijdens studiedagen. Daar werken getuigenissen ook altijd goed.”

Zorgmarketing “Uiteraard – en gelukkig maar – kunnen wij nog altijd groeien als marketing- en communicatiedienst, de professionalisering houdt nooit op. Een sterke interne visie hierop is doorslaggevend. Hoe ga je om met sociale media, bijvoorbeeld? De evoluties gaan snel en daarom moet je voortdurend kritisch jezelf in vraag stellen en bijsturen waar nodig. We evolueren mee op het ritme van onze doelgroepen en van onze organisatie. Veel initiatieven ontstaan organisch. Zo gebruiken sommige nieuwe zorgteams spontaan WhatsApp voor hun onderlinge communicatie. Als communicatiedienst moet je daarop inspelen en een kader creëren zonder het enthousiasme van de medewerkers te fnuiken. Zo is er altijd ergens wel iets nieuws.” “Te midden van alle technologische innovaties en sociale media hecht ik ook belang aan heerlijk heldere communicatie. Het is mijn persoonlijke missie om iedereen bij Familiehulp hierin mee te krijgen. Hetzelfde geldt voor waardegedreven communicatie. We willen als zorgorganisatie nog meer laten zien wat we doen en waar we voor staan, bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid. Kwaliteit is belangrijk, maar erover communiceren evenzeer.”

5 > zorgcommunicatie > maart 2018


HR & Communicatie

SD Worx Expert aan het woord

“Elektronische tool SD Worx biedt oplossing bij IFIC” Met een handige, elektronische com-

de werkgever kunnen bewijzen dat de

de personeelsdienst te gaan, geen moeilijk

municatietool

hr-dienstverlener

werknemer zelf beslist heeft om al dan niet

bereikbare medewerkers en geen duizenden

SD Worx de ziekenhuizen en organisa-

in IFIC te stappen. Deze informatie- en re-

papieren die geprint, ingevuld, ondertekend,

ties voor thuisverpleegkunde de ideale

gistratieplicht brengt heel wat extra werk

geklasseerd en bijgehouden moeten worden.”

oplossing aan voor de implementatie

mee voor de werkgever. Het gaat vaak om

van IFIC met hun medewerkers. Goede

organisaties van 2.000, 3.000 of meer me-

informatie, transparantie en een vei-

dewerkers. En veel tijd is er niet. Vanaf 1

lige registratie zijn de troeven. En het

juli treedt het nieuwe systeem in voege.”

reikt

bespaart heel wat papierwerk en over-

“De oplossing van SD Worx is al in een con-

en-weer-geloop. Tom Cuyvers, directeur Social Profit bij SD Worx, vertelt er alles

Enthousiaste reacties ceptfase getest en tot in de puntjes uitge-

Handige oplossing

over.

werkt. De tool is zowel beschikbaar voor klanten als niet-klanten van SD Worx. Het

“De sociale partners voorzien alleen een

systeem loopt onafhankelijk van de payroll,

“Er heerst drukte alom in de hr-diensten van

papieren flow om dit communicatieproces

zodat het voor alle organisaties werkt. Maar

ziekenhuizen en organisaties voor thuisver-

met de medewerkers te ondersteunen. In

de geregistreerde gegevens kunnen vlot

pleging”, weet Tom Cuyvers. “Ze zijn zich

een voorziening zou elke medewerker dus

overgezet worden naar payroll-software.”

volop aan het voorbereiden op de invoering

individueel langs moeten gaan bij de per-

“Heel wat ziekenhuizen en organisaties voor

van de nieuwe IFIC-functieclassificatie. Na

soneelsdienst. Met lange wachtrijen, een

thuisverpleging plannen de tool snel in gebruik

jaren overleg bereikten de sociale partners

leegloop op de afdelingen en massa’s papier

te nemen. Ook de Belgische Vereniging van

en de federale overheid hierover een ak-

tot gevolg. En wat met de langdurig zieke

Ziekenhuisdirecteurs reageert enthousiast.”

koord. Het betekent dat alle werknemers van

medewerkers, de nachtmedewerkers of de

deze voorzieningen in een specifieke ‘func-

collega’s die alleen weekenddienst doen?”

tieklasse’ ondergebracht moeten worden,

“Samen met verschillende ziekenhuizen ont-

met daaraan gekoppeld een ‘loonhuis’. De

wikkelde SD Worx een tool waarmee organi-

medewerkers mogen zelf kiezen of ze in het

saties op een elektronische manier dit proces

Wilt u ook meer weten over de IFIC-tool van

IFIC-verhaal stappen; voor de meesten is dit

van informatie, kiezen en registratie kunnen

SD Worx?

zonder meer een verbetering, maar niet voor

afhandelen. Deze oplossing is op maat van

Neem dan contact met Tom Cuyvers,

allemaal.”

de sector gemaakt en zorgt ervoor dat het

directeur Social Profit bij SD Worx –

“Dat betekent dat elke medewerker goed

hele proces transparant verloopt en dat elke

tom.cuyvers@sdworx.com –

geïnformeerd moet worden over zijn of

stap geregistreerd wordt. Geen wachtrijen

0478 88 76 72.

haar specifieke situatie. Bovendien moet

dus, geen afdelingen die leeglopen om naar

Voor meer informatie: www.sdworx.be

Praktisch


“De dromen van onze cliënten realiseren” COLLEGA KLAPT UIT DE BIECHT Lies Ouvry: “Het oprichten van een redactieraad was een goede keuze: het dwingt je om voortdurend aandacht te hebben voor je communicatie.” Foto Filip Decruynaere

Lies Ouvry is directeur van Heuvelheem, een organisatie voor personen met een beperking in de regio Oudenaarde, Kruishoutem, Deinze.

“Heuvelheem steekt een tandje bij op het vlak van communicatie. De aanleiding was een strategische 2-daagse. Uit onze analyse bleek onder meer dat Heuvelheem te weinig bekend is in de regio, terwijl we de samenleving wel hard nodig hebben om de dromen van onze cliënten te realiseren.” “We hebben een frisse huisstijl laten ontwikkelen en we pakken onze interne en externe communicatie aan. Met de komst van de persoonsvolgende financiering hebben we een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, met meer autonomie voor de medewerkers die dicht bij de cliënten staan. Zij weten het best wat de noden en verwachtingen van de mensen zijn. Ook ons aanbod dienstverlening hebben we aangepast, zodat we meer op maat van de cliënten kunnen werken. Deze veranderingen hebben uiteraard ook impact op de communicatie.”

Een platform creëren “Heuvelheem heeft zeven vestigingen, maar we willen als één organisatie naar buiten komen. Dat begint bij goede inter-

ne communicatie. We zetten daar meer dan vroeger op in, met een stroomlijning van de informatie en met personeelsvergaderingen voor iedereen. Extern bouwen we vooral aan betrokken netwerken. Onze cliënten en hun familie dromen van een kwaliteitsvol leven en echte inclusie. Om die dromen te realiseren, hebben we partners nodig: onze buren, vrijwilligers, ondernemingen, de samenleving… Eén van onze cliënten droomt er bijvoorbeeld van om een groot buurtfeest te organiseren. We zouden kunnen kiezen om dat in zijn plaats te doen, om alles op ons te nemen, maar dat willen we net niet. Dat staat haaks op onze visie. We willen wel een platform creëren, zodat de buitenwereld kan helpen en dromen mogelijk worden. Dat vergt een grotere inspanning, maar met sterkere resultaten op termijn. Het veronderstelt wel dat we actief naar buiten komen met ons verhaal en dat de mensen in de regio ons beter leren kennen.”

Redactieraad “Eind 2017 hebben we een redactieraad opgericht om de externe communicatie op een hoger niveau te tillen. De opdracht van de redactieraad is om alle media goed op elkaar af te stemmen. Hiervoor komen we één uur per week samen. Er is een nieuwe website in ontwikkeling, we zetten meer in op Facebook en we hebben vorig jaar ook

ID-kit: · Naam: Lies Ouvry · Organisatie: Heuvelheem · Leeftijd: 37 jaar · Werkt bij Heuvelheem sinds: 2015 · Is fier op: het nieuwe logo van Heuvelheem. · Droomt van: het kunnen realiseren van de dromen van onze cliënten met en in de samenleving.

een ludieke actie georganiseerd in de regio om ons nieuwe logo onder de aandacht te brengen. Dat is goed gelukt, met heel wat positieve aandacht in de lokale pers.” “Op dit ogenblik zijn we ons externe magazine Flash aan het opwaarderen. Ja, we zetten vele stappen vooruit. Het oprichten van een redactieraad was een goede keuze: het dwingt je om voortdurend aandacht te hebben voor je communicatie en er bewust mee bezig te zijn. Zo kunnen we goede relaties uitbouwen in een sterk netwerk. Ik geloof in verbinding, in de bindkracht tussen cliënten en samenleving. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we grootse dingen realiseren.” 7 > zorgcommunicatie > maart 2018


Facebookpagina’s krijgen het moeilijker

Scoren op Facebook? Wees relevant! Begin dit jaar kondigde Facebook aan dat het zijn algoritme voor Facebookpagina’s zou aanpassen. Het gevolg is dat de berichten van jouw Facebookpagina minder bereik krijgen, dat ze minder getoond worden. Hoe kunnen zorg- en welzijnsvoorzieningen hiermee omspringen? Alvast deze 3 tips.

je moeten antwoorden. Zulke ‘engagement baits’ wil Facebook afstraffen. Het moet gaan om waardevolle sociale interactie.

Facebook verandert wel vaker zijn algoritme. Maar deze keer gaat het om een ingrijpende verschuiving. Voor Mark Zuckerberg moet Facebook meer plaats maken voor “meaningful social interactions”: waardevolle sociale interactie. Berichten die weinig interactie voortbrengen, zullen minder getoond worden.

3 tips

De oplossing Hiermee is meteen de oplossing gegeven: zorg ervoor dat je berichten voldoende interactie genereren. Alleen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe beweeg je mensen om te reageren? Welke berichten lokken interactie uit en welke niet? Wat alvast niet meer zal werken zijn trucjes, zoals mensen laten kiezen tussen 2 opties waarbij ze met een duimpje of een hart-

Zit zorg dragen in je bloed? Kom dan zeker naar onze infodagen! Ontdek er onze zorgopleidingen: Verpleegkunde, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie en Sociaal Werk.

GEN HOWEST INFODA Brugge en Kortrijk zaterdag 21/04 & 30/06 van 10 tot 16 uur zaterdag 01/09 van 9 tot 12 uur Benieuwd naar het howest hospital?

howest.be

8 > zorgcommunicatie > maart 2018

Op zich hoeft dat geen slechte evolutie te zijn. Hoe relevanter Facebook als medium wordt, hoe interessanter voor iedereen. Facebook dwingt ons dus om relevanter te worden in onze berichten.

Dat is meteen de eerste tip: maak relevante berichten. Berichten dus die waarde hebben voor jouw doelgroepen. Denk goed na over wie je doelgroepen zijn en waarmee jij ze kunt helpen of blij maken. Als Facebookgebruikers jouw berichten op prijs stellen, zijn ze meer geneigd om die berichten te delen of een reactie te geven. Tip twee: maak gebruik van video en ga eens live op Facebook. Spannend, inderdaad, maar ook lonend. Facebook Live lokt immers meer interactie uit. Bovendien wil Facebook video en live video stimuleren, waardoor je sowieso al een groter bereik krijgt. Ten slotte mogen we niet naïef zijn. Uiteindelijk wil Facebook winst maken. Bijvoorbeeld door organisaties ertoe te bewegen om ook eens een ‘gesponsord bericht’ te kopen. Ook dat is het overwegen waard. Je ziet het meer en meer gebeuren, ook in zorg en welzijn. Zelfs minister Jo Vandeurzen waagde zich er onlangs aan. En hoewel ‘betalen voor advertenties’ misschien wat weerstand oproept, kan het – tip drie – een valabel (en goedkoop!) alternatief zijn voor het kopen van dure vacatures in kranten of het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders en affiches.

Meer weten? Schrijf je in voor de workshop Meer resultaat met Facebook op donderdag 29 maart in Gent. Alle info op www.zorgcommunicatie.be.


Geen voorkennis vereist

Communicatie in zorg en welzijn: een introductie Deze 2-daagse opleiding is bedoeld voor directieleden, stafmedewerkers en alle medewerkers die een rol opnemen in de interne en/of externe communicatie, maar hiervoor geen specifieke opleiding hebben genoten. Denk aan medewerkers die de website of de Facebookpagina bijhouden, het bewonersblad of het personeelsblad helpen maken, medewerkers of vrijwilligers werven, zich over de fondsenwerving ontfermen enzovoort. Deze medewerkers nemen die opdracht vaak met hart en ziel en veel enthousiasme op zich. Een reden te meer om ze hiervoor te waarderen en ze te ondersteunen met de nodige kennis en inzichten. Deze opleiding laat veel ruimte voor interactie en vragen. De opleiding is doorspekt met talrijke voorbeelden en illustraties Veel organisaties kunnen zich geen professionele communicatiemedewerker veroorloven. Toch moeten ook deze organisaties zowel intern als extern goed communiceren. De lat ligt immers hoog. Daarom organiseert Zorgcommunicatie. be een 2-daagse introductie in de belangrijkste facetten van communicatie in zorg en welzijn. Voorkennis is niet vereist.

uit zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Meer informatie op www.zorgcommunicatie.be. Zie ook pagina 12.

Marktwerking dwingt organisaties om zich te positioneren

Zo profileer je je organisatie De toenemende marktwerking maakt organisaties zenuwachtig. Wie niet gezien wordt, is gezien. Maar hoe kan je je als organisatie profileren? Welke strategie kan je volgen? Welke media zet je hiervoor in? Je komt het allemaal te weten tijdens een workshop van één dag in Kortrijk of Leuven. Je profileren als organisatie schept duidelijkheid. Je vertelt waar je voor staat, waarvoor mensen bij jou terechtkunnen en waarvoor niet. Het geeft je kansen om je expertise meer in de verf te zetten. Zo sta je ook sterker ‘in de markt’. Bovendien verlaagt een goede profilering de drempel tot je dienstverlening en verhoogt ze de toegankelijkheid. Profilering gebeurt via interne en externe communicatie. Het vergt een volgehouden inspanning, een coherente aanpak en een evenwichtige mediamix. Een sterk merk krijg je niet zomaar cadeau. Meer informatie op www.zorgcommunicatie.be. Zie ook pagina 12.

9 > zorgcommunicatie > maart 2018


Hoe til je je communicatie naar een hoger niveau? Veel organisaties kunnen zich geen voltijds communicatiemedewerker veroorloven. Toch ligt ook voor deze organisaties de lat hoog. De verwachtingen van cliënten, hun familie, medewerkers en andere stakeholders zijn niet min. De toenemende marktwerking, de krappe arbeidsmarkt en de maatschappelijke roep om verantwoording maken goede communicatie nog dwingender.

Ingrediënten · Heldere kernwaarden · Duidelijke doelstellingen · Een visie op communicatie

Bereidingswijze ÉÉN - VERTAAL JE WAARDEN NAAR COMMUNICATIE Waarden bieden houvast. Ze zijn een toetssteen voor het dagelijks handelen. Dat geldt ook voor je communicatie. Is transparantie een kernwaarde? Inclusie? Oprechtheid? Wat betekent dat voor je communicatie? Hoe breng je transparante, inclusieve en oprechte communicatie in de praktijk? Wat mogen de mensen verwachten van je communicatie?

TWEE - VERTREK VANUIT JE DOELSTELLINGEN Goede communicatie helpt de missie en de doelstellingen van je organisatie te realiseren. Daar draait het uiteindelijk om. Heb je een bewonersblad, een website, een Facebookpagina, een digitale nieuwsbrief, overlegplatformen…? Zet die media maximaal in om je doelstellingen te bereiken.

RECEPT VOOR 4-STERRENCOMMUNICATIE

1

2


DRIE - STEM DE DIVERSE MEDIA OP ELKAAR AF

3

Veel organisaties verspreiden de communicatietaken over diverse medewerkers: de IT-verantwoordelijke houdt de website bij, de onthaalmedewerker maakt berichten voor Facebook en de ergotherapeut stelt het bewonersblad samen… Zorg ervoor dat die medewerkers onderling goed afstemmen. Zo niet dreigt de communicatie alle kanten uit te waaieren, met alle gevolgen van dien.

VIER - STEL EEN WERKGROEP OF REDACTIE SAMEN

4

Om de valkuil hierboven te voorkomen, kan je een werkgroep of een redactie in het leven roepen. Gewoon om regelmatig de violen te stemmen: wat moet gecommuniceerd worden, wat plaatsen we op de website, wat op Facebook en wat communiceren we mondeling? Geen praatbarak dus, maar een noodzakelijk overleg om de diverse kanalen optimaal en complementair in te zetten.

VIJF - MAAK COMMUNICATIEAFSPRAKEN EXPLICIET

5

DE KERS OP DE TAART

· Laat medewerkers met een communicatieopdracht (bv. de website onderhouden, Facebook opvolgen, het bewonersblad maken…) deelnemen aan een opleiding of een workshop, zodat ze voldoende uitgerust zijn om hun opdracht waar te maken. · Laat de werkgroep communicatie (onder deskundige begeleiding) een communicatieplan maken op basis van de visie, de missie en de doelstellingen van je organisatie.

Wat communiceer je via het bewonersblad en wat via Facebook? Welke communicatie verloopt mondeling via de leidinggevenden en welke via een directienota? Maak dit soort afspraken expliciet. Neem afspraken over wie wat wanneer en op welke manier communiceert ook op in elk verslag van een vergadering. Iedereen wint bij goede afspraken.

11 > zorgcommunicatie > maart 2018


OPLEIDINGEN · voorjaar 2018 communicatie in zorg en welzijn 10% korting op alle opleidingen voor leden van Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Kortom en Trefpunt Zorg

FACEBOOK

Deze workshop staat stil bij een goede strategie voor je Facebookpagina en bij een aantal veel gestelde praktische vragen. Je krijgt ook tientallen tips voor betere berichten, met sprekende voorbeelden. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Gent, do. 29 maart Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

Volg ons ook op Facebook

ZO PROFILEER JE

je organisatie

De toegenomen marktwerking dwingt zorg- en welzijnsorganisaties om zich beter te profileren. Maar hoe doe je dat? Welke strategie kan je hierbij volgen? Deze workshop geeft jou de nodige handvatten. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Kortrijk, di. 27 maart of Leuven, di. 17 april Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

VERANDERING

met je smartphone of tablet

Communicatie is dé cruciale factor bij elke verandering. Met slechte communicatie maakt zelfs het beste veranderplan geen schijn van een kans. Deze workshop ontwikkelt een communicatiestrategie bij verandering en toont aan de hand van talrijke voorbeelden de do’s en don’ts.

Ook in zorg en welzijn verovert video steeds meer terrein. Het is een goedkope, directe en heel herkenbare vorm van communicatie. En het goede nieuws is: het maken van aantrekkelijke filmpjes ligt binnen ieders handbereik.

Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Leuven, do. 31 mei Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

VIDEO’S MAKEN

Meer resultaat met

Zo communiceer je bij

Workshop van 2 keer een halve dag (telkens van 9.30 tot 12.30 uur) Kortrijk, di. 24 april en di. 15 mei Prijs: 290 euro (excl. btw). Documentatie en koffiepauzes inbegrepen.

Info en inschrijvingen www.zorgcommunicatie.be caroline@zorgcommunicatie.be Tel 0486 23 03 08

Communicatie in zorg en welzijn

EEN INTRODUCTIE Veel organisaties kunnen zich geen professionele communicatiemedewerker veroorloven. Toch moeten ook zij intern én extern goed communiceren. Deze 2-daagse opleiding biedt deze voorzieningen een uitgebreide introductie in de belangrijkste facetten van communicatie in zorg en welzijn. Voorkennis is niet vereist. Opleiding van 2 dagen (9.30 tot 16.00 uur) Gent, di. 8 mei en di. 22 mei Prijs: 390 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunches en koffiepauzes inbegrepen.

STORYTELLING

in zorg en welzijn

Verhalen maken een boodschap helder en concreet. Ze overtuigen en brengen mensen in beweging. Maar hoe pak je dat aan? Hoe vind je de juiste verhalen? Welke ingrediënten bevat een goed verhaal? En wat kunnen verhalen betekenen voor jouw organisatie? Workshop van 1 volle + 1 halve dag Leuven, do. 17 mei (9.30 tot 16.00 uur) + do 14 juni (9.30 tot 12.30 uur) Prijs: 330 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Opleidingen in jouw organisatie? Tel. 0477 67 35 69 - filip@zorgcommunicatie.be

Magazine Zorgcommunicatie.be #11  

Magazine voor professionele communicatie in zorg en welzijn

Magazine Zorgcommunicatie.be #11  

Magazine voor professionele communicatie in zorg en welzijn

Advertisement