Page 1


ТУ-София е най-големият висш технически университет в страната с 65-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. Обучават се 18 000 студенти, от които 800 са чужденци. Учебните програми във всички инженерни дисциплини са 4 години за степен бакалавър и още година и половина за магистър в същата област. Застъпено е изучаването на модерни инженерни направления във всички учебни специалности. ТУ-София дава възможност за следване на чужд език (немски, английски, френски), както и на втора специалност в съответния факултет и допълнителни квалификации. Развива се активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни на световния пазар. ТУ-София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети. Обучението за всяка образователно-квалификационна степен завършва със защита на дипломна работа, а дипломираните студенти получават висше образование и професионална квалификация “инженер-дизайнер” и “магистър-инженер-дизайнер”. Учебната документация и педагогическата технология съответстват на стандартите на редица висши училища от Европейския съюз и са изградени на базата на близо тридесетгодишния опит на университета в областта на инженерната ергономия и дизайн.


Катедрата “Инженерен Дизайн” е създадена през януари 1995 година. Ръководител: доц. д-р инж. Мирослав Денчев. В катедрата работят 12 доцента, 4 главни и 6 допълнителни асистента. Катедрата разполага с 2 компютърни зали по “Компютърна ергономия и дизайн” и “2D и 3D дизайн”. Учебни зали и ателиета по “Инженерна ергономия и дизайн”, “Рисуване и композиция”, “Моделиране и формообразуване”, “Експозиционен дизайн”. Специализирана библиотека с 3 компютъра. Свободен достъп до интернет. Обучението за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Задължителните включват фундаментална инженерна, ергономична и дизайнерска подготовка, избираемите и факултативните инженерни и дизайнерски дисциплини включват специализираща подготовка в едно от следните направления: - промишлен дизайн (изделия и системи); - текстилен и моден дизайн (текстилни изделия и облекло); - рекламен дизайн (рекламни продукти и информационни системи).

Технически Университет София


Д И З А Й Н


Д И З А Й Н


Тя си играе с материята и точно това я превръща в преподавател, от който можеш да научиш много!


Има издадено стихозбирка в четиристишия

Занимава се с театър и малко с музика.

Слуша джаз музика

Обича да рисува живопис

преподавател дисциплина стаж в ТУ доц. Евтимова ист. на изкуството от 2006г.


Вашата специалност е такава, че Вие сте едновременно инженери и се обръщате с лице към самия дизайн.

дом. Евтимова

Завършила е художествена академия, специалност живопис, през 1980г. Работила е в областа на сценографията в дизайн и експозицията. Като автор и като творец се развива в живорписта и в графиката. Самостоятелни изложби 25. 5 награди за живопис.


Аз съм в ТУ от 5 години. Започнах заедно с вас. Според Вас, какъв е подхода на преподавателите към студентите? Различен е, според самият преподавател. И според това, какво той иска да предаде на студентите. Така че, той не може да бъде и еднакъв, защото по различните дисциплини са различни изискванията и по различен начин трябва да се водят лекциите и упражненията. Къде се провеждат занятията? Общо казано, в две ателиета и много и най-различни лаборатории и зали. Ако този въпрос включва и това дали се достатъчни - това е недостатъчно! Още повече, като се тръгне по различните направления, тогава вече нещата стават много критични. Защото базата е малко кът, бих казала. Каква е схемата на обучение? Принципно тя е много правилна, защото лекционният материал и упражненията дават възможност студентите поне с фундаменталният обем от знания да се запознаят лично. Ако разглеждам дисциплините които водя, това са: “История на изкуството и дизайна”, което се води с 30 лекции и още толко упражнения, това е крайно недостатъчно, защото е обширна област. Още повече, че съвременното, миналия век и този, е бума когато се явяват толкова много школи и направления, че не стига времето само за тях човек да говори, а какво да кажем за периода от първобитното общество до сега! В крайна сметка става така, че се получават нови знания но няма допълнителен обем, както и достъп до самите ателиета, тъй като са много групите на другите курсове. Имаме една информация, която се експериментира в едно или две упражнения с едно докосване до проблематиката, а не едно овладяване, това е специално за моята дисциплина. Мисля, че по другите, дизайнерските дисциплини, има повече упражнения. Смятам, че това Ви е необходимо,

От кога сте в ТУ- София


Да, мисля че е по-добра. Вашата специалност е такава, че Вие сте едновременно инженери и се обръщате с лице към самия дизайн. Това е много добро съчетание! Но като обем, който в тези 4 години трябва да овладеете в истинския смисъл на думата „овладявам“, мисля, че е недостатъчно. Струва ми се, че във вузовете и в България, не само в чужбина, трябва да има часове за самоподготовка, които да се извършват според желанието в съответното ателие. Тогава вече ако има тази възможност, студентите спокойно могат да си отидат и да работят там и по този начин използвайки самият преподавател, както за консултации, така и за конкретни знания. Защото едно е консултацията, а едно е да ти се предаде едно конкретно знание. В този случай ще има по-голяма възможност дори и с този обем на часове! Просто това е нещото което ми се струва че малко се къса.

Ами има една стара поговорка „ искай за да ти се даде!“ Колко е застъпена практиката в обучението? Има практики в определени фирми. Може да се организират малко повече пленери. В какви програми могат да участват студентите? Научно Изследователски Проекти. Самостоятелни студентски

С какви ресурси разполагат студентите?

Мислите ли че новата програма по обучението на ИД е по-добра от старата?

това олекотява и дава възможност за едно израстване, един по-голям поглед върху цялото, за да може да се тръгне от една конкретна форма, да се мине през асоциацията и да се стигне вече до абстракцията, което е характерно за хода на изграждане и т.н.


Каде сте завъряили висшото образование? Коя специалност? Кога? Завършила съм художествена академия, специалност живопис, през 1980 г. Работила съм в областта на сценографията в дизайн и експозицията и т.н.. Като автор и като творец се развивам в живописта и в графиката. Самостоятелни изложби - 25 и 5 награди за живопис. + Какво впечатление създават у вас печатните издания / каталози, справочници, брошури, портфолиа/ на даден университет? Влияят ли на мнението и оценката Ви за него? Имаше точно миналата година едно изложение на различните университети тук в ТУ. Направи ми впечатление, че на Лесотехнически Университет и на УАСГ имаше доста добре направени справочници, които представяха не само един Факултет, а и отделните специалности. Сега, знам че при нас, преди около 5 години е имало направена точно такава брошура, която се раздавала на студентите и в нея се описват и се показват различни работи които правят студентите в курса си на обучение. Тези материали наистина влияят на кандидат студентите! Другото което ми направи впечатление, пак тази година е че, в академията има една специалност, която се занимава с направата на медали и този който е ръководител на тази специалност всяка година прави по една листовка на неговите студенти, които завършват с различните задачи, като има предварително направени от предишни години на „първи“ „втори“ „трети“ и „четвърти“ и просто като ги

организации. В една такава общност вие учите един от друг и има размяна на идеи и по този начин вие допълнително се обогатявате.


Благодаря.

погледнеш веднага се разбира за какво става дума. И ми се струва че едно такова нещо би било много полезно при нас. Драскате ли си на лист докато говорите по телефона? В повечето случаи да. Каква музика харесвате? Обичам джаз. Когато работя си пускам инструментална музика, за да не ме заинтригува самия текст. Занимавали ли сте се някога с изкуство или музика? Занимавала съм се с театър, с музика много малко, но най-вече с рисуване и графика и пиша стихове! Имам издадена стихосбирка, като съм привърженик на четиристишия кратката форма. Кaкво е вашето отношение към дизайна ? Това е нещо което, като се обърнем назад, виждаме че ни заобикаля. И в такъв контекст моето отношение не може да бъде друго, освен заинтересованост към отделните появи. Смятате ли, че печатните материали са важна част от визуалната идентичност на специалности в сферата на визуалните изкуства, дизайна и архитектрата? Решително да. Но не само печатните, в последно време и интернет.


Харесва да рисува картини на деца и цветя

Обича червения цвят и топлите тонове.

зодия Водолей

Грижовна е. Задължително, който и ходи на гости, не си тръгва гладен!

Разбираемо и достъпно за всеки преподава на лекциите

По-добре да не я вийдаш в лошо настроение

Разсеяна е

Винаги бърза за някъде.

преподавател дисциплина стаж в ТУ доц. Димитрова мода от 1975г.


доц. Димитрова


защото жена му носи името на цвете

празнува именния си ден и Цветница,

а лятото – в Ахтопол

стаж в ТУ

живее в София,

дисциплина

зодия Водолей

февруари 1950г., в София,

роден на 3-ти (не на 2-ри!)

рисува и пак свири на цигулка

в малкото си свободно време

отраснали и много кадърни деца.

женен, разбира се, с две вече

кара VW Polo, модел 1989

рисува и свири на цигулка

в малкото си свободно време

преподавател

доц. Ангелов ергономия от 1975г.

цитат

“Ние, българите, също ще успеем, да “верваме” на шарлатани.


но за това трябва много да се потрудим и по-малко А шарлатани... наспорил Бог достатъчно!”

Известно е, че в моите лекции може да се говори по телефона, студентът може да се храни и пие кафе, но не и да пуши. Аз и мои колеги, бяхме отстранени през 1970 г от ТУ-София затова, че не протестирахме пред американското посолство срещу присъдата, наложена спрямо членка на американската комунистическа партия, която си беше позволила да застреля свой опонент

доц. Ангелов


Разделяте ли студентите на определени категории

Ако Ви подмине Ваш студент и не Ви поздрави, ще бъде ли наказан

Дразните ли се, ако студентите не ви идват на лекциите

Живели ли сте в общежитие

Къде сте завършили висшето образование

От кога сте в ТУ-София

Да. Такива, които следват, защото смятат, че с това си образование ще се издигнат духовно и материално в обществото. И такива, които следват заради олимпийския принцип, или заради желанието на своите родители.

Не, разбира се! И на мен ми се е случвало това, защото човек не може да бъде винаги нащрек и да се съобразява с всеки, с когото се среща. Човешко е да не се внимава.

Не.

Не.

Висше - машинен инженер по специалността Технология нa машиностроенето, 1973 г. и Педагогика, 1980г., Технически университет (ТУ) - София; Доктор (к.т.н.) по специалността Рязане на материалите и режещи инструмен-ти,1989 г., ТУ - София; Доцент по Рязане на материалите и режещи инструменти, 1992 г., в ТУ; Доктор на техническите науки по специалността Рязане на материалите и режещи инструменти, 2009 г., ТУ – София; Понастоящем – в процедура за професор.

От 1975 г. Преди това бях конструктор и технолог в държавно предприятие.


Излезли ли сте някога на „по една бира” с Вашите студенти Винаги го правя с всеки випуск. Събираме се по моя покана в някое барче - аз и групата студенти, на които чета лекции и задължително аз черпя – кой с бира, кой с нещо безалкохолно. Тези неформални срещи са необходими не толкова за мен, колкото за студентите, за да се скъси разстоянието помежду ни, макар че аз съм винаги „на Вие” с тях. „На ти” започвам да говоря само с моите докторанти от момента на тяхната успешна защита. Какви са упражненията и лекциите, които Вие водите Моите лекции са винаги написани предварително във вид на теми от мой учебник. Аз дискутирам със студентите, които имат пред себе си книгата и са прочели темата, за която предварително с помощта на интернет-контакти (с групов mail) сме се договорили, че ще дискутираме. Упражненията са продължение на лекциите и практическо преосмисляне на постановките от лекциите. Може ли да прецените интелектуално студента по неговия стил на обличане, прически, пиерсинг или татуировки по тялото Да, но донякъде. Приемам, че стилът на обличане, прическата, пиерсингът и татуировките са част от външния вид на човека. Има и други елементи на външния вид – жестове, външно демонстрирана хигиена, обноски и т.н. Интелектът на човека обаче се оценява най-вече чрез пряко езиково общуване с него, което не мога да имам с всеки студент.


Роден на 19.Окт. 1967 г. Зодия: Везни

Свирил е на саксафон. Учил е дърворезба.

Харесва джаз музика.

Роден на 19.Окт. 1967 г. Зодия: Везни

Излиза със студентите на по една бира само, ако като го поканят

Не разделя студентите по категории

Завършил е висше образование в Полша

преподавател дисциплина стаж в ТУ гл. ас. Радославов репр. техника от 2001г.


Значи тук служиш на другите, защото заплащането далеч не е достатъчно за да покрие това, което вършим тук и резултатите, които постигате, благодарение на тези наши общи усилия. Да преподаваш е един вид гъделичкане на собственото его, т.е. правиш нещо за другите, с оглед на това, че познанията които си трупал в своя професионален живот няма смисъл да бъдат затворени някъде, те трябва да бъдат предавани на другите. Това е един вид философия. Така да стане, че знанията, които имаш да бъдат предадени на Алекс Радославов

студентите и те да могат да получат своята професия и да могат да живеят с нея. Основната идея е чисто практически да хванеш хляба си в ръце.


Променил ли се е студентския живот от Вашето време до днес? От нашето време студентския живот се е променил изключително много. Той се промени пред очите ми, още докато следвах в Полша. Докато бях първи курс всичко беше купон, като се изключи ходенето на лекции, занятия и т.н. До късно сме стояли в работилницата и т.н. но връщайки се в общежитието , купона си вървеше и то доста активно. Следващите поколения които идваха, не знаеха как да се забавляват, сменяха се нагласите и вече не правеха нещата, както ние го правехме. Но в това няма нищо лошо. Ако Ви подмине Ваш студент и не Ви поздрави, ще бъде ли наказан? По принцип това е въпрос на обща култура на цялото общество. Защото бидейки в Полша, там беше признак на лошо възпитание и лош вкус да не поздравиш професора си, и то по определения от обществото възпитан начин. Не както в България става – “здрасти пешо как си”, а се обръщаш в учтива форма и ти не подаваш ръка, само отговаряш ако той ти подаде. И няма как да подминеш преподавател при който сте имали занятия. Но това е въпрос на лично възпитание, така че наказан или не наказан – това са неща от друга планета. Разделяте ли студентите на определени категории? Там където съм учил, това не беше позволено. Аз съм се срещал много често с такова отношение към студенти в България, не само в ТУ, по принцип. Може да си добър специалист, но не значи че си добър преподавател, от тази гледна точка, категоризацията на студентите е абсолютно погрешна. Тук въпроса е такъв, вие идвате по свое желание да научите нещо и ние трябва да сме във ваша полза да се развиете, ако искате да се развивате. Правейки това вие за вас и ние помагайки ви, вие автоматично ако искате да се категоризирате, го правите. Аз ако искам да се развия се развивам или ако искам да си взема тапията


просто, минавам и го правя по този начин. Но ние всички преподаватели тук, приемаме че който учи при нас трябва да запомни, че е учил при нас и ние също трябва да запомним него. Друг е въпроса, че групите които се изучават във университета са големи. Оптималната група, особено за дизайн, е 12 души, а те са по 80 човека. Това е много капризна и ревнива дисциплина и този тип обучение иска много усилие и време за да може да се получи контакта. Към всеки трябва да има индивидуално отношение. Всеки се развива по различен начин и преподавателя трябва да го стимулира и да го води по собствения му път. Основното нещо за което сте тук е за да се научите да мислите, с категориите на дизайна, с абстрактния език, това е 100% мисловна дейност и високоинтелектуален труд, не е нещо което се заучава по инструкции. Няма категории студенти, всеки си носи своята индивидуалност, своя темперамент, своя характер. Задачата на дизайнера е да вдига стандартна на обществото, той е във служба. И от тук вече се налага една дисциплина на мисленето, от където идва някаква методика и категоризация. Излизали ли сте някога на „по една бира” с Вашите студенти? По принцип сме излизали, когато ме поканят. Няма прекратяване на взаимоотношенията след като излезем от залата. Ние сме широко скроени хора и се е случвало дори да водим занятия на открито. Какви са упражненията и лекциите, които Вие водите? Това са неща в 3ти и 4ти курс, вече завършващата част, надграждащата част. Един общо образователен предмет, необходим на дизайнера. Това е “Репродукционна техника”. Изучават се всички репродукционни технологии, които касаят индустриалния и графичния дизайн, в крайна сметка всичко отива в тираж. Това е базисен предмет който дава една обща култура. За съжаление практическата му част не може да бъде


Моля, кажете 3 неща които Ви дразнят по време на лекции. Дразнят ме колегите, които седят отзад и говорят по други теми, а не слушат лекцията. В крайна сметка това касае тях като професионалисти. Кои са най-известните реплики, които студентите ползват при „пазарене” за една тройка? Нямам спомен. Но всякакви форми има. При нас тройката означава двойка. Ние не слушаме всички оправдания, то си е за ваша сметка. Има такива реплики и обяснения. Аз съм се срещал с “баща ми има фабрика, на мен не ми пука дали ще съм тук”, добре напусни тогава – щом не искаш да се учиш, значи си свободен. Хващали ли сте студент да преписва на изпит или да иска да Ви измами в даден проект? Какво е било наказанието? Във дизайна това не върви, при нас идеята е да бъдете автори от край до край. Ако вие вземате някакви заемки, то идеята е да ги

докрай изведена, заради оскъдната материална база в този университет. Т.е. студента трябва да работи с офсетова машина, да види ситопечат, графична преса, да види всички тези неща, като фотографско студио, да види как се прави аналогова фотография. Да види как са се правели нещата преди на плаки. Дизайнера ако не ги пипне тези технологии той само ще ги знае. Реално тези технологии са изразните средства на дизайна и трябва да човек да има досег с тях. Трябва повече практика. Практиката е нещо което оформя професионалиста. Не можем да разделяме лекциите от упражненията, защото към всеки се подхожда индивидуално и към всеки един индивидуално в процеса на практиката се прилага определената порция теория, за да може да схване правейки нещо.


Може ли да прецените интелектуално студента по неговия стил на обличане, прически, пиърсинг или татуировки по тялото? Абсолютно не може да се прецени човек интелектуално. Аз съм имал преподаватели, които изглеждат като последния бродяга изкаран от кръчмата, но мозъка му е като супермаркет – всичко има. От голямо значение ли е първото впечатление което Ви оставя студента? Първото ми впечатление, втори път не може да се създаде. Закъснявате ли за срещи? Случвало ми се е да закъснявам, предвид моята заетост извън преподавателската дейност. Знаете ли от кога съществува специалноста ИД? Мисля, че поне 18 години съществува. Знаете ли кой е направил логото

трансформирате спрямо темата до такава форма че да станат ваша разработка. Под достойнството на всеки индивид, особено дизайнер, е да плагиатства или да копира. Това нещо е и в основата на бъдещото му развитие и често пъти съм бил свидетел в практиката си като професионалист. Сериозни клиенти са били опарени от това че изцяло един и същ дизайн е използван за 2 различни фирми, само се сменя името на фирмата и вината не е в клиента, а в този който го е правил. Няма наказания, по-скоро при теоретичния предмет нещата си проличават сами, там изпита е тест с точкова система. Когато някой не отговори и съответно не получава точки и резултата се вижда в оценката накрая.


на ТУ-София? Говори се че е Кънчев. Не безизвестния корифей на българския знак. Какво впечатление създават у Вас печатните издания / каталози, справочници, брошури, портфолиа/ на даден университет? Влияят ли на мнението и оценката Ви за него? И на мен ми е било възлагано да направя дизайн на университетския справочник. Общото впечатление че хората които одобряват, нямат сетива за това. Аз съм правил доста модерни неща за времето си, нещо което да седи авангардно графично, като дизайн максимално добре издържано. Материалите са нещо, като визитка на университета, нещо като ниво, обаче ниво на визуална култура е трудно да се иска от инженери. Не можеш да искаш нещо от някой който го няма. Така че в случая, официалните материали отразяват визуалната култура на хората които вземат решения. При положение, че университета има такава катедра, тези неща не се възлагат на нас като специалисти, а и когато бяха възлагани на нас, те не са били одобрявани, поради тази липса на визуална култура а и поради липсата на уважение към специалиста. По този начин се работи и с клиента, трябва да го убедиш че това което му предлагаш не е това което му харесва а това което ще му върши работа, което е много трудно. Драскате ли си на лист докато говорите по телефона? Не. Нямам такава практика.


Благодаря.

Смятате ли, че печатните материали са важна част от визуалната идентичност на специалности в сферата на визуалните изкуства, дизайна и архитектрата?

Каква музика харесвате? Занимавали ли сте се с някакво изкуство?

Отговора е ясен и точен, естествено че да.

Аз харесвам доста стилове, като се започне от джаз...без поп-фолка с няколко изключения там, underground музика. Аз самия съм се занимавал с музика, свирил съм на саксофон, но като ученик. Като изкуство съм се занимавал с графика, живопис, дърворезба. Преди да уча висше в Полша съм учил дърворезба.


Интресъват я новите, млади идеи на студентите

Първото впечатление на студента и е от голямо значение

Не обича празни погледи и неангажираност на лекциите.

И тя самата не била от най-редовните студенти

Тя е от първия випуск завършили ИД, редовно обучение.

Следвала е две специалности в ТУ- София.

преподавател дисциплина стаж в ТУ гл. ас. Ангелова софт. ергономия от 2003 г.

Важно е качеството, а не количеството. Количестово е необходимото, а качеството – достатъчното условие за успех.


цитат:

В дъното на всички проблеми стои липсата на мисъл, което води до липсата на смисъл!

Има случаи, в които подминавам съвсем умишлено някой човек/студент, който според мен не заслужава да го поздравя!

софт. ергономия


Постъпих на работа като асистент през 2003-2004 година. Къде сте завършили висшето образование? Каква специалност? Кога? Следвала съм в ТУ-София до 2000 година две специалности – Автоматика/ информатика във Френски факултет и Инженерен дизайн в Стопански факулетет. Променил ли се е студентския живот от Вашето време до днес? Да, в доста отношения. Студентите сега са по-прагматични и с поясна идея какво искат да постигнат; съответно - работят повече и се забавляват по-осъзнато. Живяли ли сте в общежитие? Само в чужбина– Франция и Германия и за периоди по-малки от половин година. Дразните ли се, ако студентите не ви идват на лекциите? Не особено. На този етап нямам възможност да предложа достатъчно атрактивни лекции, така че не се сърдя. Студентите се опитват колкото е възможно повече да откраднат всяка минута, за да свършат неща, които според тях са по-важни. Аз самата никога не съм била от най-редовните студенти, така или иначе... :) Ако Ви подмине Ваш студент и не Ви поздрави, ще бъде ли наказан? Чак “наказан”! :) Определено няма да ми стане приятно, въпреки че като се замисля, има случаи, в които подминавам съвсем умишлено някой човек/студент, който според мен не заслужава да го поздравя. Следователно, ако някой студент има подобно отношение към мен се надявам да има сериозно основание за това.

От кога сте в ТУ-София?


Разделяте ли студентите на определени категории? Това се получава по естествен начин – никога не е целенасочено, със зла умисъл и от самото начало. Разделянето на студентите по категории е резултат от това, което се вижда от тяхната работа – и най-вече това, което са решили да покажат като своя работа, отношение и поведение. Мисля, че в България има голям процент комплексирани хора и съответно студенти - прекалено интровертни, мнителни скептичнонастоение към околните, прикрити и т.н., които си остават загадка за мен и така е възможно да попаднат в “грешна” категория. Излезнали ли сте някога на „по една бира” с Вашите студенти? Да, за съжаление само два пъти досега. Не поемам инициативата за подобно нещо, тъй като не бих искала да се натрапвам. Какви са упражненията и лекциите, които Вие водите? Упражнения – Въведение в дизайна, Ергономия, Ергономично проектиране, Софтуерна ергономия, Техническа използваемост; Лекции – Въведение в дизайна (само 2 теми), Софтуерна ергономия. Моля, кажете 3 неща които Ви дразнят по време на лекции. Празни погледи, неангажирано поведение и приказване на висок глас на теми извън тези, които засягат конкретната тематика. Как се справяте със студентите, които са много добри в това което прават и са прекалено креативни, обаче се правят на интересни?


В началото си говорех повече с тях и се опитвах да ги предизвикам да покажат повече от това, на което са способни, т.е. окуражавах ги, но впоследстиве разбрах че се справят достатъчно добре и сами и затова има давам свободата да се развиват, като изисквам от тях да спазват основната рамка, която се изисква от обучението. Опитавм се да игнорирам поведение от типа “правя се на интересен”. Кои са най-известните реплики, които студентите ползват при „пазарене” за една тройка? При мен рядко има пазарене, тъй като оценяеването става по много критерии, а резултатите са “черно на бяло”. Но винаги има по някой студент, който не е разбрал смисъла на оценяването – при тях поведението е типиво. Ще изброя реплики, за които се сещам по принцип: “Иванчо има 58 точки, а има 3-ка, а аз имам 59 точки, а имам 2-ка!” изказано на глас, издава т. нар. гледане в чуждата паничка и изтъкване на собствените мизерни качества на фона на чужди недостатъци; “Какво толкова/Какво ще ви стане ако и на мене ми пишете една тройка”, което издава желание “да се мине метър” или примитивно разбиране на идеята, заложена в оценяването на студентите - нещо от рода на това, че всички студенти са равни и оценките представляват дажби круши и ябълки, които им се полагат едва ли не задължително! “Само аз имам 2-ка!” , което пък намеква за умишлено лошо отношение от страна на преподавателя, а в повечето случаи се дължи на някакъв личен психологически комплекс на студента. Използвал ли е студент жаргонни думи срещу Вас? Ако да, моля обяснете. Не. Тук е мясото да спомена, че се дразня от опити на ми се говори на “ти”, при положение, че не съм подала аз сигнал за минаване от “вие” на “ти”! И също умишлено ползване на обръщение “Госпожице”,


“Госпожицееее” или “Госпойцееее” (вместо “Госпожо Ангелова” – по етикет), които са ме забавлявали в годините назад. От тази година обмислям да мина с всчики студенти на “ти”., тъй като се убедих, че у нас не е имало време културата да стигне до истинското уважение и академично “вие”, за да го изисквам и да се дразня, че студентите не го усещат – сега и в Европа е дошло времето на американското “you”, което може би не е чак толкова лошо! :) Хващали ли сте студент да преписва на изпит или да иска да Ви измами в даден проект? Какво е било наказанието? На изпитите, които аз лично съм подготвям може да се ползва литература, интернет и т. н. , дори и да се препише това си проличава. Правила съм устни забележки за групови обсъждания по време на изпит. Думата “наказание” не е най-удачната! Санкциите са под формата на аргументирано отнемане на точки при оценяването. С проекти са ме мамили – от тези които съм успявала да “разкрия” резултатите са: поне двама прекъснали и със забавено следване студенти и един студент с отменена дипломна защита. Може ли да прецените интелектуално студента по неговия стил на обличане, прически, пиерсинг или татиурофки по тялото? Не съм сигурна, че точно по това преценявам – преценката при всчики положения е резултат от повече фактори. Аз залагам на погледа, устното и писмено изразяване на собствени мисли по конкретни проблеми! От голямо значение ли е първото впечатление което Ви оставя


студента? По-скоро да. Закаснявате ли за срещи? Понякога, но не с повече от 15-20 мин. Знаете ли от кога съществува специалноста ИД? Да, аз съм от първия випуск завършили ИД, редовно обучение. Знаете ли кой е направил логото на ТУ-София? Естествено – същият който е направил логата на повечето големи институции в България. Даже сме издирвали документация по въпроса във връзка с разработването на осъвременена идентичност на ТУ-София, но за съжаление не можахме да намерим нищо, което да върши работа. Какво впечатление създават у Вас печатните издания / каталози, справочници, брошури, портфолиа/ на даден университет? Влияят ли на мнението и оценката Ви за него? Болна тема! Като се има предвид, че подобни материали от 2010г. взех за спомен от Gjovik University, Норвегия и за да показвам като пример – по-добре не ме питайте, защото няма да ми стигнат няколко страници, за да напиша мнението си. Мога да помогна с материали, като база за проучване и източник на идеи – сериозно! Само ще кажа, че в дъното на всички проблеми стои липсата на мисъл, което води до липсата на смисъл! Претендирам за авторство върху последната сентенция! ;) Драскате ли си на лист докато говорите по телефона? Абсолютно, иначе сякаш мисълта ми не тече достатъчно гладко. :) + Каква музика харесвате? Хубава – аз съм музикален помиар :) Имам си теория, според която


преценявам доколко истински духовни са хората, на базата на музиката, която слушат. Занимавали ли сте се с някакво изкуство? Да, приложни изкуства от всякакъв характер. Смятате ли, че печатните материали са важна част от визуалната идентичност на специалности в сферата на визуалните изкуства, дизайна и архитектрата? Пазарът го изисква – оттам нататък те стават нещо задължително. Важно ли е според Вас да има освен общ справочник на университета и отделни брошури за всяка специалност? Важно е качеството, а не количеството. Количестово е необходимото, а качеството – достатъчното условие за успех. Когато трябва да запомните телефонен номер, помните го визуално - как стоят номерата един срещу друг, или помните математически цифрите? Визулано или чрез алгоритъм т. е. мнемо-хитрина. Имало ли е брошура на специалността по време на кандидат-студентските кампанйи? Да, даже не една, но не ставаха. :) Благодаря.


<<< рисуване<<<скициране<<<свет нс<<<визуалност<<<композиция<< ва<<<техника<<<модулност<<<прое ичност<<<пластични методи<<<со еливане<<<естетика<<<красота<< прегъване<<<формиране<<<функц лористика<<<шрифт<<<калиграфи иф<<<санс сериф<<<лого<<<запазе ртрет<<<визуална идентичност литично рисуване<<<илюстраци с<<<визуализация<<<модели<<<мак повърхност<<<ергономия<<<перс <<визия<<<уеб дизайн<<<пропорци тограми<<<плакат<<<цветоотдел ст<<<структура<<<моделиране<<<<

<<<ID<<<MF<<<TU<<<SF<<<<<< <<<1997<<<<<<2010<<<<<<<<< <<<TECHNICAL<<<<<<<<<<<<<<

portfolio_ID  
portfolio_ID  

Book, made by the studentss that graduated in the Technical University-Sofia, major engineering design. The book gives inside information ab...

Advertisement