Page 1

SYCHROV 2­ SÍDLIŠTĚ SYCHROV, VSETÍN AUTOR NÁVRHU FILIP BAČUVČÍK ATELIÉR KOHOUT-TICHÝ

SÍDLIŠTĚ, JAK DÁL? Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, 2014


situace výchozího stavu

M 1:3000


ANALÝZA ANALYSIS V 70. letech bylo rozhodnuto o výstavbě nového sídliště pro zaměstnance zbrojovky Vsetín. Pro jeho umístění byl vybrán jihozápadní svah v lokalitě Sychrov, který se nachází těsné blízkosti Horního Města, historického správního centra Vsetína. Namísto původně navržené čtyřpodlažní bytové zástavby a rodinných domů byly nakonec mezi lety 1978 a 1983 postaveny pouze čtyř a osmipodlažní bytové domy panelové soustavy T06B, které se necitlivě zapsaly do panoramatu města. Výstavbu sídliště doprovázely i asanace v centru města a realizace silničního okruhu v důsledku čehož došlo k demolici řady historických domů včetně celé východní fronty domů na Horním Náměstí. Stavební zásahy v rámci Horního Města vedly k jeho postupnému umrtvení. Z původně plánovaných 4500 ob. dnes na sídlišti bydlí 3111ob. Budovy občanské a veřejné vybavenosti navržené pro sídliště jsou dnes z větší části nevyužité. Samotné sídliště se potýká s řadou dalších problému. Nejcitelnějším je terénní konfigurace, která omezuje dopravní síť pouze na jednu slepou ulici.

NA K OPEČ

KU

Doprava, sídliště a jeho vztah k historické zástavbě jsou tedy zásadní body řešení. Potenciál Vsetína spočívá zejménav úpravách stávajících budov. Pozitivním atributem je blízkost sídliště k centrum města současně s přímou návazností na krajinu.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

NÁMĚSTÍ

SY

CH

PARK

RO

V

KOSTEL

analýza stávajícího stavu analysis of current state 4


S

Strenghts

• Problematická konfigurace terénu • Nedostatek parkovacích stání • VTL plynovod vede skrz Sychrov • Obtížné zakládání • Veřejná linková doprava • Odumírání horního centra

• Spojení s okolní přírodou • Blízkost k historickému jádru • Dostupnost centra • Ekonomiský inkubátor • Dobře fungující MŠ a ZŠ • Státní správa vstřícná spolupráci

O

• Rekultivace zámeckého parku • Kulturní dům součástí území • Dobudování cyklostezek • Dostavba části horního města • Rozvoj alternativnho turismu fik těm - viditelné projevy

W

Weaknesses

T

Threats

--

• Vylidnění sídliště • Sesuvy • Navýšení dopravy v klidu • Veduta sídliště narušuje panorama krajiny

33% 9% 2% 56%

95

soukromý / polosoukromý / poloveřejný / veřejný prostor

33% 9% 2% 56%

15% 21% 64%

soukromý / polosoukromý / poloveřejný / veřejný prostor

15% 21% 64%

zastavěné plochy / zpevněné plochy / nezpevněné plochy

zastavěné plochy / zpevněné plochy / nezpevněné plochy

58%

58%

42%

42% 2

počet obyvatel/ha

počet obyvatel/ha

0,50 1,04

0,50 1,04

plocha zákl. veř. prostranství (uliční prostor) / plocha bloků

plocha zákl. veř. prostranství (uliční prostor) / plocha bloků

95

KPP (lokalita)

2 55,16 m 0,14 0,30 0,14 55,16 m KPP (lokalita)

KPP (bloky)

plocha základních veřejných prostranství (ul. prostoru) na obyvatele

plocha základních veřejných prostranství (ul. prostoru) na obyvatele

KZP (lokalita)

KZP (bloky)

KZP (lokalita)

KPP (bloky)

0,30 KZP (bloky)

5


NÁVRH PROPOSAL Městu Vsetín dominuje ve svahu umístěná zástavba na pravém břehu řeky Bečvy zahrnující lokalitu Sychrov a Horní Město. Předmětem konceptu je vytvoření důstojného předpolí při vstupu z Dolního Města v jejich rozhraní. Návrh sleduje snahu o vytvoření přímého vztahu mezi sídlištěm a historickou zástavbou vedoucí k jejímu oživení. Návrh přistupuje k zadanému území ve třech krocích: Historická zástavba se stabilní blokovou strukturou je doplňována v dílčích místech zástavbou za účelem jejího scelení. Naopak v rámci sídliště se v existující zástavbě vymezují základní vřejné prostranství a bloková struktura se vytváří zcela nová. Třetí krok představuje vložení nové prostorové struktury na rozmezí dvou již zmiňovaných lokalit. Nová zástavba se stává při příchodu od Dolního Města vstupní branou a současně spojnicí mezi Sychrovem a Horním městem při cestě po ulici Palackého. Její role v organismu města je posílena přeložením části komunikace blíže k Sychrovu, tak aby bylo možné využít její potenciál.

NA KOPEČKU

SYCHROV

PA

RK

NÁMĚSTÍ

PARK

celkový konceptu overall concept 6


60

950

35

100

45

90

310

950

60

0

0

310

950

60

15

50

150

45

45

74

0

24

0

19

0

0

90 17

15

0

90

0

80 13

5

24

0

0

50

0

90 5 60

60

15

0

15 50

17

69

27

90

0

0

0

0

13

0

koncept organizace prostředí -

lokality /

15

0

24

0

0

80

0

30

30

74

19

15

27

29

50 0

17

0

55

12

12

17

19

80

15

0

15

90

70

0

0

0

0

80 80 10

8

18

25

27

150

0

45 74 0

19

15

11

29

90

17

15

60

310

55

0

45

0

0

12

100

25

85

18

11970 0

0

55

12

950

15

0 70

35

0

50

5

15

0

60

25 10

90

15

60

30

0

5

0100

55

11

90

17

19

8035

15

55

60

70

150

45

25

85

18

69

0

veřejná prostranství hlavní / lokální neighbourhood concept

60

35

100

45

90 18

310

0

70

150

45

60

35

24

45

50

60

19

15

11

0

0

90 100 45 90 45 5

045

0

15

150

17

5

70

60

0

112

900 80

5512

0

0

19 1 05

1517

0

29

0

13

30

30

74

24

0

10 9

0

15

5

17

0

0

90

0

13

50

69

bloky / sousedství neighbourhood concept 7

0

0

29

0

13

12 12 17

0

0 15

0

69

0

0

koncept organizace prostředí -

15

15

0

0

0

0

90

0

12 12

15

15

10

0

15

0

90

17

5

00

5

2

0

0

0

0

30

90

17

15

0

10

5

0

0

11

25

90

17

0

74

24

0

19

5

0

55

11

90

17

25

0 85 18 0

55

0

15 90 50

25

85

18

15

70 80

0

50

50

55

15

60

0

0

90

15

60

25

90 10

310

74

150

0

55

17

310

55

60

60

35 100

19 0 950

950 80

15

25

85

60

2


2P

2P

3P DP

S

2P

4P 3P 1P

2P

4P

4P

2P

1P

4P

1P

3P

4P 2P

2P

3P í úřad

obecn

3P

4P

3P

3P

1P

DPS

4P

4P

zámek

divadlo

2P

3P 4P

2P

ací dům

parkov

2P

4P 2P

ZUŠ

3P

2P

kostel

1P kostel

3P 2P 3P

3P

obchod

2P

3P

2P


4P

pa

rk

3P

3P

4P

ov dů ací m

4P

4P

4P

3P

4P 4P

1P

M

Š

8P

3P

2P

4P

8P

1P

4P

8P

4P

4P

8P 1P

8P ob

4P

8P

ch

od

2P

4P

8P adm

inis

tra

tiva

8P

2P

8P

výr

oba

2P

1P

celková situace návrhu

M 1:3000


HMOTY FIGURE GROUND PLAN bourané / dostavby

11 300 m2

35 250 m2

10


HIERARCHIE MÍRY SOUKROMÍ HIERARCHY OF PRIVACY soukromé / polosoukromé / poloveřejné / veřejné

33%

9%

2%

56 %

41%

18%

7%

34 %

11


DOPRAVA CIRCULATION P

povrchové parkování / parkovací domy / podélná stání / kolmá stání

P

P

P

P

P

P

P P P

848 stání na ulici / 103 krytých stání

parkovací dům 55 míst

P

P

P

P

P

12

parkování divadla 70 míst

parkování soudu 75 míst

701 stání na ulici / 401 krytých stání

P

P P


FUNKCE PROGRAMME bydlení / vybavenost / komerce / administrativa / ostatní

141 140 m2

44 620 m2

5 900 m2

2 600 m2

6 070 m2

167 890 m2

44 500 m2

4 200 m2

4 930 m2

9 250 m2

13


VÝŠKY BUDOV BUILIDING HEIGHTS 2NP / 4NP / 8NP

14


41% 18% 7% 34%

9

soukromý / polosoukromý / poloveřejný / veřejný prostor

16% 24% 60%

zastavěné plochy / zpevněné plochy / nezpevněné plochy

41%

poče

59%

plocha zákl. veř. prostranství (uliční prostor) / plocha bloků

0,59 0, KPP (lokalita)

% 18% 7% 34% 42,62

2

m

olosoukromý / poloveřejný / veřejný prostor plocha základních veřejných prostranství (ul. prostoru) na obyvatele

% 24% 60%

ochy / zpevněné plochy / nezpevněné plochy

%

59%

eř. prostranství (uliční prostor) / plocha bloků

,62 m

ních veřejných prostranství (ul. prostoru) na obyvatele

0,16 0,

95

KZP (lokalita)

K

počet obyvatel/ha

0,59 0,92 KPP (lokalita)

2

K

KPP (bloky)

0,16 0,26 KZP (lokalita)

KZP (bloky)

15


E

D

2

A


B

1

C


VYBRANÉ DETAILY SELECTED DETAILS 1

PŘÍSTAVBY

vymezení uliční čáry

pobytová střešní terasa

otvory ve střeše pro zachování stávající vzrostlé zeleně krytá parkovací stání

Vymezit neexistující uliční čáru v rámci sídliště lze pomocí dostavby jednoduchého přízemního objektu v podobě lehkého zastřešení. Doplnění objektu jasně vyjádří stavební čáru a umožní srozumitelnější chápání prostoru v rámci sídliště. Na úrovni terénu se nachází kryté parkování vozidel, které je předsazeno před provozní zázemí domu. Střecha je využíváná jako terasa přiléhajících bytů v 1.NP.

18


příčný řez M 1:500

půdorys M 1:500

19


2

USPOŘÁDÁNÍ BLOKU

půdorys M 1:500

20


příčné řezy M 1:500

21

soukromá předzahrádka domu

sdílené venkovní prostory bloku

soukromé zahrádky

hranice bloku vymezená kombinací pevného oplocení a živého plotu

polosoukromá předzahrádka domu

sdílené venkovní prostory domu

parkoviště pro rezidenty


22 polosoukromé prostory bloku

přístavby panelových domů

ul. Bratří Hlaviců

budovy vybavenosti, kanceláří, drobné výroby s veřejným parkováním

veřejné parkoviště

A ULICE BRATŘÍ HLAVICŮ 1

řez M 1:500

půdorys M 1:1000


polosoukromé prostory bloku

polosoukromá předzahrada

opěrná zeď nahrazující oplocení, vyrovnává terén před domem, umožňuje širší profil komunikace

soukromé předzahrádky

polosoukromé prostory bloku

B ULICE BRATŘÍ HLAVICŮ 2

půdorys M 1:500

půdorys M 1:1000

23


C

ULICE BRATŘÍ HLAVICŮ 3 - obratiště

půdorys M 1:1000

24


D

PLテ,EK U OBCHODU

pナッdorys M 1:1000

25


E

ULICE PALACKÉHO

2P

4P

2P

4P

ZU

Š

te

l

4P

2P par

kov

ací

m

3P

3P

2P

3P

1P

3P

2P

půdorys M 1:1000

26


27


Sídliště, jak dál? Vsetín, Sychrov  

Portfolio atelierového projektu