Page 1

April 2018

Nieuwsbrief Lente 2018 Jaargang 1, editie 3 Beste lezer,

In dit nummer: Vaak gestelde vragen over onze werking

2

Jaarverslag 2017

4

Onze nieuwe diëtiste: Sofie

5

Geïnformeerde toestemming

7

Week van de valpreventie

8

Week van de vaccinatie

10

Medisch artikel: hooikoorts

12

Veel leesplezier

Bron: Marianne Blom, 2016

Nieuws uit het wijkgezondheidscentrum... Op maandagavond 14 mei organiseert het wijkgezondheidscentrum een info-avond over diabetes. Alle patiënten die diabetesmedicatie nemen zijn van harte welkom, samen met partners en mantelzorgers. Meer info vindt u op de affiche op pagina 3.


Nieuwsbrief Lente 2018

Vaak gestelde vragen over onze werking

Pagina 2

?

Omdat wij ondervinden dat de werking van het wijkgezondheidscentrum nog niet altijd even duidelijk is voor iedereen, beantwoorden wij hieronder een aantal vaak voorkomende vragen.

Wat als ik verhuis? Als u op Sint-Pieters of Christus-Koning blijft wonen, kunt u ingeschreven blijven. Indien u verhuist buiten dit gebied én verder van het WGC gaat wonen, vragen wij om u uit te schrijven. De artsen kunnen samen met u op zoek gaan naar een nieuwe huisarts bij u in de buurt. Uitschrijven gebeurt aan het onthaal. Ook indien u om een andere reden wenst uit te schrijven, kan dit aan het onthaal in orde worden gebracht.

Wat met consultaties bij een andere huisarts buiten het WGC? Consultaties bij een andere huisarts worden niet terugbetaald door de mutualiteit of door het WGC (let op: ook een homeopaat wordt niet door het WGC terugbetaald!). De enige 2 uitzonderingen hierop zijn: 

het dringend raadplegen van een arts buiten het werkingsgebied, bv de Ardennen

de wachtdienst (medische problemen ’s nachts of in het weekend die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag

Wat als ik verpleegkundige zorgen nodig heb? Indien u verpleegkundige zorg nodig hebt, contacteer steeds het WGC. Voor verpleegkundige zorgen die gestart worden tijdens een ziekenhuisopname: vraag om het WGC te contacteren, wij zorgen dan voor de opstart van deze zorgen.

Een korte dagafspraak bij de arts ZORGZAAM betekent voor ons ook … Wij willen graag dat elke patiënt die echt een arts nodig heeft de dag zelf nog op raadpleging kan komen. Daarom voerden we recent de “korte dagafspraak” in. Een dagafspraak kan alleen de dag zelf geboekt worden. Deze afspraken dienen voor eerder plots begonnen klachten waarvoor u liefst de dag zelf nog wilt langskomen. Het is een korte afspraak van 10 minuten. Dit is voldoende tijd om 1 (dringende) klacht samen met u te bekijken. Hebt u nog andere klachten (die minder dringend zijn), dan maakt de arts hiervoor met u een nieuwe afspraak. Wat kan bijvoorbeeld tijdens een korte dagafspraak? U kind kreeg vandaag hoge koorts en heeft oorpijn U bent gevallen en uw pols staat flink gezwollen Wat kan niet tijdens een korte dagafspraak? U wordt volgende week geopereerd en er dienen nog papieren te worden ingevuld U heeft al geruime tijd wat problemen waar u toch wat aandacht aan wilt besteden Bedankt voor uw begrip.


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 3


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 4

Jaarverslag 2017 2017 was voor ons het eerste volledige werkjaar sinds de overgang van huisartsenpraktijk naar wijkgezondheidscentrum. Een overzicht van onze patiënten en raadplegingen:

WGC De Bruggen - 2017 3.468 patiënten

54%

46%

Werkingsgebied

4%

14%

15%

52%

15%

26.720 raadplegingen 15.377 bij de artsen 10.918 bij de verpleegkundigen 154 bij de psychologe 150 bij de diëtiste 121 bij de medisch pedicure


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 5

Sofie: onze nieuwe diëtiste en diabeteseducator Sinds februari werkt Sofie bij ons als diëtiste. Zij is gespecialiseerd in voeding en dieet en volgde nog een extra opleiding tot diabeteseducator. Sofie kan u zien na verwijzing door een van onze artsen om u te begeleiden bij vragen over voeding, te ondersteunen om te vermageren en te kiezen voor een gezond en evenwichtig eetpatroon. Als diabeteseducator begeleidt ze ook diabetespatiënten en geeft advies, uitleg en praktische tips over hun voeding en diabetes.

Een terugblik: week van de diëtist 2018 Met de komst van Sofie hebben we de week van de diëtist extra in de verf gezet in het centrum. Deze week vond plaats van 19 tot 25 maart. Het thema dit jaar was Fruit, Groenten en Vochtinname. Elke dag van de week was er een gezond hapje/drankje dat geproefd kon worden in de wachtzaal. Er was de mogelijkheid om een korte vragenlijst in te vullen om te checken of u een gezond voedingspatroon hebt. Er werd ook een kleine wedstrijd georganiseerd waarin patiënten konden raden hoe gezond het eetpatroon van enkele medewerkers zou zijn…


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 6

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook u kan deelnemen op www.bevolkingsonderzoek.be


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 7

Patient consent: geïnformeerde toestemming Sinds kort lezen wij uw identiteitskaart in telkens wanneer u op consultatie komt of wanneer de arts bij u op huisbezoek komt. De reden hiervoor is de geïnformeerde toestemming. We willen u hierover graag een woordje uitleg geven. Patient consent of geïnformeerde toestemming betekent dat u ermee akkoord gaat dat de huisarts en uw andere zorgverleners uw medische gegevens elektronisch en veilig met elkaar kunnen delen. Uw zorgverleners kunnen u beter en sneller helpen als ze uw medische voorgeschiedenis kennen. Onnodige onderzoeken kunnen op die manier vermeden worden. Uw medische gegevens (uitslagen van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, vaccinatie- en medicatieschema’s …) vormen samen het ‘gedeeld gezondheidsdossier’. Enkel zorgverleners waarmee u een therapeutische relatie hebt, hebben toegang tot uw gegevens (dit geldt dus niet voor bv de arbeidsgeneesheer of de arts van uw verzekering). Als patiënt hebt u het recht om - uw toestemming op elk moment in te trekken - bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens te ontzeggen - aan uw zorgverlener te vragen om bepaalde informatie niet te delen - een einde te maken aan de therapeutische relatie - een vertrouwenspersoon aan te stellen U kunt uw toestemming registreren/intrekken aan de hand van uw elektronische identiteitskaart: 1. via de toepassing ehealthconsent 2. via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken. Voor kinderen of anderen die geen elektronische identiteitskaart hebben, kunnen zorgverleners de toestemming registreren via het rijksregisternummer. Netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd! De zorgverleners zijn op hun beurt gebonden aan het beroepsgeheim. Ongewettigd gebruik van uw gezondheidsgegevens is strafbaar. Wilt u hier meer over weten? Surf naar www.patientconsent.be of stel uw vragen aan de arts of aan het onthaal.


Nieuwsbrief Lente 2018

Week van de valpreventie

Pagina 8 www.valpreventie.be

Van 23 tot 29 april vindt de 7e week van de valpreventie plaats. In deze week willen we graag valpreventie in de kijker zetten... Blijf in beweging, doe het veilig! Frans, 75 jaar, is opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken schouder. Toen hij vorige week op zijn kousen nog snel iets uit de keuken wou gaan halen, is hij gestruikeld. Na zijn ziekenhuisopname staat hem nog een lange revalidatie thuis te wachten. Frans is niet de enige. EÊn op drie 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. En wist u dat ouderen 10 keer meer kans hebben om op spoed te belanden als gevolg van een val dan na een verkeersongeval? Gelukkig kunt u heel wat doen om het risico op zo’n val te verkleinen. De allerbelangrijkste tip: Blijf in beweging, met aandacht voor uw veiligheid. Begin er vandaag nog aan! Blijf in beweging Onderbreek lang stilzitten. Beweeg dagelijks zoveel je kan: elke stap telt! Oefen je spieren en evenwicht. Ga voor een veilig huis Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of omkrullende tapijten. Zorg voor voldoende verlichting. Plaats handgrepen. Gebruik een veilige trapladder. Kies veilige schoenen en zorg voor je voeten Draag gemakkelijke schoenen die uw voet omsluiten. Loop niet op blote voeten of kousen. Laat voetproblemen behandelen. Kijk uit met je ogen Draag een bril als het nodig is. Hou uw bril proper en binnen handbereik. Ga voor een regelmatige controle naar de oogarts. Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan Sta rustig recht uit bed of de zetel. Haast je niet naar de bel of de telefoon. Bent u vaak duizelig? Praat erover met je huisarts. Let op met medicijnen Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met uw huisarts. Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen. Eet evenwichtig en gezond Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten en spieren. Beperk uw alcoholgebruik.


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 9

Ook in het wijkgezondheidscentrum willen we onze thuiswonende ouderen ondersteunen op vlak van valpreventie. Is vallen een probleem voor u? Hebt u vragen over evenwicht, vallen, medicatie en staat u ervoor open om actief te helpen om het vallen te voorkomen? Bespreek dit dan zeker met een van de artsen tijdens een consultatie. Er kan gezocht worden naar praktische oplossingen of u kan doorverwezen worden via ons ‘Beweging op verwijzing’ -systeem, waar u bewegingsadvies op maat kan krijgen. Beweging op verwijzing is er voor alle leeftijden.

Langer thuis door ergotherapie aan huis In Brugge kan elke persoon die ouder is dan 65 jaar en thuis woont via het OCMW een ergotherapeut aanvragen die langskomt bij u thuis. Deze persoon komt gratis langs. Bij de ergotherapeut kunt u terecht voor: - Advies over hulpmiddelen - Advies over woningaanpassingen en aanvragen van premies - Ondersteuning voor, tijdens en na de woningaanpassing - Samen zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden bij dagelijkse handelingen - Inoefenen van verplaatsingen, zoals in/uit bed of in/uit rolstoel - Tips rond valpreventie en rugklachten - Gerichte doorverwijzing naar de juiste instanties Ook voor een mantelzorger is dit bezoek interessant. De ergotherapeut kan ondersteuning bieden om het voor mantelzorgers haalbaar te houden en de zorgen praktisch en ergonomisch te organiseren. Het nodige materiaal en de kostprijs van de hulpmiddelen worden aangerekend, ook de vergoeding voor de technische medewerker (€ 1,50 tot € 5 per uur, afhankelijk van uw inkomen). U wordt vooraf altijd op de hoogte gebracht van de totale kostprijs, zodat u zelf kan beslissen wat u wenst. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de dienst: Contactpersoon Stéphanie Theuninck Tel: 050 32 78 89. ergo-aan-huis@mintus.be


Nieuwsbrief Lente 2018

Vaccinatieweek 2018

Pagina 10 www.vaccinatieweek.be

Reisplannen? Vaccinaties zijn altijd belangrijk, of u nu een exotische reis maakt, een citytrip in Europa boekt of een lang weekend de natuur induikt in buurlanden. De Europese Vaccinatieweek (23-29 april) focust dit jaar in Vlaanderen op de dicht(er)bij-vakanties. Jongvolwassenen (18-30) die de wereld intrekken – voor plezier, studies of werk – beschermen zich beter met een prikje voor vertrek. Zo vermijdt u dat u in het buitenland ziek wordt. En brengt u ook geen ziektes als souvenir mee naar huis. Dicht(er)bij op reis? Denk aan uw vaccinaties. Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen, denkt er vaak wel aan om gezondheidsadvies in te winnen bij zijn huisarts. Maar ook voor minder verre reizen kan het belangrijk zijn om na te gaan of er bepaalde gezondheidsrisico’s op uw bestemming zijn. Veel jongvolwassenen zetten bijvoorbeeld een stapje in de wereld in functie van studentenuitwisselingen, een stage of tijdelijke tewerkstelling, of een bezoek aan familie of vrienden. Ook in die situaties gaat u best eens na of bepaalde (extra) vaccinaties aanbevolen zijn. Vaccinaties tegen mazelen, hepatitis A en tekenencefalitis. Mazelen komt in Vlaanderen niet zo vaak meer voor, maar in landen als Roemenië, Italië en Frankrijk duikt de ziekte nog frequent op. Dat kan gevaarlijk zijn als u niet gevaccineerd bent. Want mazelen kan ernstige complicaties geven, zoals longontsteking of een acute hersenontsteking. Check daarom voor vertrek of u wel twee vaccinaties gekregen hebt tegen mazelen, bof en rubella. Dan pas bent u optimaal beschermd. Trekt u naar Turkije, Noord-Afrika of Oost-Europa, dan beschermt u zich best tegen hepatitis A (geelzucht). Hepatitis A kan doorgegeven worden wanneer voedsel onhygiënisch bereid wordt. Denk er aan dat water om groenten en fruit te spoelen in die gebieden ook niet altijd zuiver is. Als u vóór uw reis al minstens één vaccinatie gekregen hebt, is de kans klein dat u tijdens de reis of bij thuiskomst hepatitis A krijgt. 2 prikjes beschermen u levenslang en besparen u een hoop ellende en zo besmet u ook uw omgeving niet wanneer u terug bent. Vaccineren doet u dus zowel voor uzelf als voor uw omgeving en de maatschappij. Een lang weekend of een weekje erop uit om te gaan wandelen in de natuur of in de bergen? Pas dan op voor teken. Teken kunnen niet alleen de ziekte van Lyme veroorzaken (waar geen vaccin tegen bestaat), maar kunnen ook een virus verspreiden dat hersen- en hersenvliesontsteking kan geven, teken-encefalitis (tick borne encephalitis - TBE). Voorlopig komt de ziekte nog niet voor in België, maar wel in Duitsland en de Alpen. Blijf gezond tijdens en na uw natuuruitstap door u te laten vaccineren tegen die ziekte. Best krijgt u 2 prikjes vóór u vertrekt. Dat volstaat om u te beschermen tegen de ziekte. De vaccinatie kunt u dan vervolledigen na de reis met een derde vaccinatie. Na een tocht in de natuur controleert u ook best of er geen teken zich op uw huid vastgebeten hebben. Is dat wel het geval, verwijder ze dan zo snel mogelijk met een speciaal pincetje. Eens je volledig gevaccineerd bent tegen mazelen en hepatitis A, ben je voor het leven beschermd en hoef je die inentingen dus niet te herhalen. Voor blijvende bescherming tegen tekenencefalitis is later wel een herhalingsinenting nodig. Check uw vaccinaties! Als u twijfelt of u alle nodige vaccinaties in het verleden gekregen hebt, kunt u dat eerst zelf online checken via de Patient HealthViewer. Via die toepassing van de mutualiteiten kunt u uw vaccinatiegegevens raadplegen, voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. Vindt u daar geen info, vraag het dan aan een van de artsen in ons centrum en ga na of een inhaalvaccinatie aanbevolen is.


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 11

Vaccinaties in De Bruggen? Indien u een vaccinatie nodig hebt, komt u eerst op consultatie bij een arts. Die maakt voor u de nodige voorschriften. Het vaccin koopt u dan aan bij de apotheek, tenzij anders aangegeven. Voor de toediening van het vaccin maakt u een afspraak bij de verpleegkundige. De toediening gebeurt altijd op voorschrift van de arts. Het is dus nodig dat u vooraf een arts ziet. Kinderen worden wel altijd bij een van de artsen gevaccineerd.

Oproep: recepten gezocht Graag willen we met jullie regelmatig inspireren en allerlei gerechten delen in de nieuwsbrief. We zijn hiervoor op zoek naar allerlei recepten. Hebt u een lekker en gezond recept dat u graag wil delen? Van voorgerecht tot dessert‌ Alles is welkom! U mag het in onze rode bus steken aan het onthaal, vermeld er graag uw voornaam bij. U kan uw recept ook mailen naar secretariaat@wgcdebruggen.be Wie weet komt uw recept wel in de nieuwsbrief!


Nieuwsbrief Lente 2018

Daar is de lente, daar is de zon‌ en de kriebelende neus

Pagina 12 www.pollennieuws.be

Wat is hooikoorts? Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden ook wel pollen genoemd. Zodra de ogen, neus, mond, keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking komen met het stuifmeel, raken de slijmvliezen geprikkeld. Dat kan klachten geven.

Wat zijn de verschijnselen van hooikoorts? De neus kan jeuken, waardoor u veel niest. U kunt ook last hebben van een verstopte neus of een 'loopneus'. Uw ogen kunnen jeuken, tranen of branderig aanvoelen. Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten. Soms is er een kriebelhoest. Sommige mensen hebben een vol gevoel in hun hoofd. Ook een koortsig en moe gevoel kan het gevolg zijn. Al deze klachten zijn niet altijd het gevolg van hooikoorts. U kunt ook allergisch zijn voor andere dingen, zoals katten of huisstofmijt. De klachten treden op in de bloeitijd van grassen, planten en bomen. Bomen bloeien eerder dan grassen. Daarom krijgen mensen met een allergie voor boomstuifmeel al vroeg in het jaar (februari-maart) klachten, terwijl mensen met een allergie voor grasstuifmeel later in het jaar (mei-juni) last krijgen. Sommige mensen hebben het hele seizoen last van hooikoorts, anderen af en toe een dagje. Het stuifmeel verspreidt zich in de lucht, vooral op zonnige, winderige dagen. De hooikoorts kan dan erger worden. Activiteiten buitenshuis, zoals wandelen, fietsen en kamperen, kunnen dan veel klachten geven.

Hoe ontstaat hooikoorts? Iedereen vormt antistoffen tegen stuifmeel in zijn lichaam. Bij iemand met hooikoorts reageert het lichaam erg heftig zodra de slijmvliezen met het stuifmeel in aanraking komen. Er ontstaat een 'overdreven' afweerreactie, waardoor de slijmvliezen zwellen en meer slijm gaan produceren. Het is niet bekend waarom sommige mensen allergisch zijn voor stuifmeel en anderen niet. In sommige families komt hooikoorts meer voor dan in andere. De aanleg voor hooikoorts is al bij de geboorte aanwezig, maar de klachten ontstaan pas in de loop der jaren. Na verloop van tijd nemen de klachten weer af. Hoe lang dat duurt, is niet te voorspellen.

Kan hooikoorts kwaad? Hooikoorts is vervelend, maar het kan geen kwaad. De klachten gaan altijd weer over zodra het stuifmeel uit de lucht verdwenen is.


Nieuwsbrief Lente 2018

Pagina 13

Adviezen bij hooikoorts U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel kunt u proberen contact met stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden. Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit. Binnenshuis heeft u daar het minste last van. Gesloten ramen voorkomen dat het stuifmeel gemakkelijk binnenwaait. Draag buiten een zonnebril. Ga niet zelf grasmaaien. Laat uw wasgoed niet buiten drogen want dan komen er pollen in. Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in de lucht dan in het binnenland. U kunt proberen hiermee rekening te houden bij de keuze van uw vakantiebestemming. U kunt nakijken hoe het met de hoeveelheid pollen gesteld is op www.pollennieuws.be

Medicijnen bij hooikoorts Als het vermijden van pollen niet mogelijk is of onvoldoende helpt, kunt u medicijnen gebruiken. Deze worden meestal met een neusspray toegediend. Snuit vóór het sprayen uw neus. Als u af en toe allergische klachten heeft, dan kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken. De spray werkt binnen een kwartier, de tabletten binnen enkele uren. U hoeft antihistaminica niet iedere dag te gebruiken. Neem het middel zodra u klachten krijgt of als u verwacht klachten te krijgen. Als de klachten een tijdje weg zijn probeert u weer te stoppen. Langdurig gebruik kan geen kwaad. De neusspray en de tabletten helpen meestal ook tegen branderige en jeukende ogen. Van sommige antihistaminica-tabletten kunt u slaperig worden. Als u vaak of vrijwel voortdurend allergische of hyperreactieve klachten heeft, dan helpt een neusspray met corticosteroïden het best. Vooral bij een verstopte neus. Corticosteroïden remmen de overgevoeligheid van het slijmvlies. Het medicijn werkt pas na een paar dagen. Gebruik de neusspray minstens vier weken lang elke dag. Langdurig gebruik kan geen kwaad, maar soms kunnen corticosteroïden het slijmvlies wat kwetsbaar maken, waardoor het gemakkelijk gaat bloeden. Als u dan een paar dagen stopt, kan het slijmvlies zich herstellen. Daarna kunt u het middel gerust weer gebruiken. Bij moeilijk te behandelen allergische klachten kan een combinatie van antihistaminica en corticosteroïden soms helpen.


www.wgcdebruggen.be Bezoek ons ook op Facebook: Wijkgezondheidscentrum De Bruggen

Nieuwsbrief lente 2018  
Nieuwsbrief lente 2018  
Advertisement