Page 1

Oktober 2017

Nieuwsbrief Herfst 2017

Wist u dat... Er reeds 3414 patiĂŤnten ingeschreven zijn in ons wijkgezondheidscentrum?

Jaargang 1, editie 1

Ons centrum hierdoor uit Beste lezer zijn voegen barst en we een verhuis plannen in 2018? Lees hierover meer op de volgende Een jaar gaat snel. De Brug werd De Bruggen, de huisbladzijde. Onze gloednieuwe website al enkele maanden online staat? Bezoek ons op :

www.wgcdebruggen.be

U ons op facebook kan terugvinden.

In dit nummer: Wegwijs in ons team

2

Goede afspraken maken goede vrienden

3

Verpleegkundige zorgen nodig?

4

Griepvaccinatie 2017

5

Fit in je hoofd?

6

Ervaringsdeskundigen alcohol

6

Borstkankerscreening

6

artsenpraktijk een wijkgezondheidscentrum‌ Dat was een hele verandering voor u, en voor ons. Om u in de toekomst nog beter op de hoogte te brengen willen we per seizoen een nieuwsbrief schrijven. De eerste editie hebt u nu ter hand. U kan lezen wat onze plannen voor de toekomst zijn en welke projecten we willen opzetten. Ook willen we een aantal afspraken duidelijk maken voor de goede werking van het wijkgezondheidscentrum.

Veel leesplezier!

Nieuws uit het wijkgezondheidscentrum... Babynieuws!

Medewerkers

Op 1 mei is dokter Elise bevallen van haar eerste dochter.

Dokter Elise Debonne was reeds een bekend gezicht in de praktijk. Ze was hier al 2 jaar als huisarts in opleiding aan de slag. Sinds 1 september is ze vast bij ons in dienst.

Op 8 augustus is verpleegkundige Nicole bevallen van haar tweede zoon.


Nieuwsbrief

Pagina 2

Wegwijs in ons team... Sinds de overschakeling van huisartsenpraktijk De Brug naar wijkgezondheidscentrum De Bruggen is ons team sterk uitgebreid… Artsen

Lieve Callewaert Ann Cleeren Hanne Cloetens Elise Debonne Niek Vervaeck Bonnie Duijsings, huisarts in opleiding

Verpleging Lucie, Griet, Ilse, Nicole en Lisa. Ter vervanging van Nicole die momenteel nog in moederschapsrust is, versterkt verpleegkundige Stefanie ons team

Medische pedicure Lut

Secretariaat Emmy en Kelly

Psychologe Ilse

Diëtiste Pieternel

Coördinator Filip

WGC De Bruggen verhuist! In 2018 plannen we onze verhuis. We trekken met het hele team naar de site Rond Den Heerd, SintPietersnoordstraat 42. We nemen daar een vleugel in op het gelijkvloers.


Jaargang 1, nr. 1

Pagina 3

Goede afspraken maken goede vrienden U wil een afspraak met een arts? Wij voorzien 3 soorten afspraken: “gewone” afspraken, dagafspraken en “korte dagafspraken” Een gewone afspraak kan u vooraf boeken. Wij raden aan om voor zaken die u kunt plannen ruim 2 weken op voorhand een afspraak vast te leggen. We denken bijvoorbeeld aan afspraken voor een pilcontrole, een preventief consult, bespreken van medicatie, opvolging van suikerziekte… Wij voorzien voor een gewone afspraak 15 minuten. Een dagafspraak kan u de dag zelf vastleggen. Deze dienen

voor zaken die eerder plots ontstaan. Tenslotte kan u ook een korte dagafspraak maken. Wij voorzien hiervoor ’s avonds 10 minuten. Om dit alles vlot te laten verlopen, graag doorgeven met hoeveel personen u komt. Soms is er in de beschikbare tijd die we voorzien geen ruimte om al uw klachten te behandelen. Dan bekijWanneer u een ken wij samen arts nodig hebt ‘s met u wanneer avonds, ‘s nachts we dit verder of in het weekkunnen end, belt u naar bespreken. de huisartsenwachtpost.  1733

Het secretariaat is van maandag t.e.m. vrijdag bereikbaar van 7u30 tot 19u.

U wil een afspraak met een verpleegkundige? U kan een afspraak met de verpleegkundige vastleggen als u hiervoor een voorschrift heeft van één van onze artsen of van een ziekenhuisarts. Een bloedafname bij de verpleegkundige gebeurt steeds op voorschrift van een arts, met een aanvraagformulier.

We vragen u om ons tijdig te verwittigen als uw afspraak niet kan doorgaan, dan kunnen we op dat moment een andere patiënt helpen.

Opleidingsplek voor artsen, verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers

In het wijkgezondheidscentrum willen wij ons v.a.k. (vaardigheden, attitudes en kennis) ook doorgeven aan anderen. Zo is dit ook een plek waar jonge collega’s opleiding kunnen krijgen. Het is fijn om hiervoor op uw medewerking te mogen rekenen.


Nieuwsbrief Herfst 2017

Verpleegkundige zorg nodig? Als patiënt van het wijkgezondheidscentrum zijn de verpleegkundige zorgen inbegrepen bij uw inschrijving. U kan steeds terecht bij onze verpleegkundigen voor verschillende soorten behandelingen op voorschrift van een arts. De verpleegkundigen staan in voor: Bloedafnames Inspuitingen en vaccinaties Wondzorg Stomazorg Afname van een ECG Begeleiding bij medicatie Meting van parameters (gewicht, bloeddruk, …) Hygiënische zorgen Palliatieve zorgen Opvolging en ondersteuning bij diabetes U kunt dagelijks bij ons terecht, na afspraak. Voor verpleegkundige zorgen vragen we u om zoveel mogelijk naar het centrum te komen. Indien dit niet mogelijk is, komen we graag langs bij u thuis. Indien u wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk om te vermelden dat u ingeschreven bent in ons wijkgezondheidscentrum. Als u verpleegkundige nazorg nodig hebt vragen wij u om ons altijd te verwittigen zodat we deze zorgen kunnen inplannen. Indien u thuiszorg nodig heeft en u woont buiten de regio Sint-Pieters en Christus -Koning overleggen we samen met u welke verpleegkundige dienst er wordt ingeschakeld. Opgelet: indien u op eigen initiatief een andere verpleegkundige dienst inschakelt, worden deze zorgen niet terugbetaald en zullen de kosten hiervoor aan u gefactureerd worden.

Een tip van de verpleging Incontinentie: waar hebt u recht op? We spreken van urine-incontinentie als iemand ongewild urine verliest en hierdoor incontinentiemateriaal moet dragen. Indien u niet verblijft in een woonzorgcentrum of een verzorgingsinrichting hebt u waarschijnlijk recht op een incontinentieforfait. Dit is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor de kosten van uw incontinentiemateriaal. Ook de stad Brugge voorziet een tegemoetkoming. Het stadsbestuur geeft jaarlijks een aantal huisvuilzakken weg indien u urine-incontinentie hebt. De aanvraag voor een incontinentieforfait en/of gratis huisvuilzakken gebeurt via de huisarts. De arts gaat na of u voldoet aan de voorwaarden en stelt dan het nodige attest op. Indien u dus incontinent bent voor urine is het altijd een goede zaak om dit te bespreken met een arts.

Pagina 4


Nieuwsbrief Herfst 2017

Griepvaccinatie 2017

Pagina 5

www.griepvaccinatie.be

Elk jaar treft de griep 1 op de 10 mensen. Bij gezonde personen vormt de griep meestal geen groot probleem. Maar wanneer u op leeftijd of ziek bent kan de griep ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld een longontsteking. Geef de griep deze winter geen kans! Laat daarom uw vaccin toedienen in het wijkgezondheidscentrum. Vaccineren gebeurt het best tussen half oktober en eind november. Met een voorschrift van de dokter kunt u uw vaccin halen in de apotheek. De kostprijs schommelt tussen € 10 en € 12. Behoort u tot de risicogroep? Dan wordt het vaccin voor een groot deel door uw ziekenfonds terugbetaald en bedraagt de kostprijs ongeveer € 6. U bent beschermd vanaf 2 weken nadat u het vaccin toegediend kreeg en het vaccin beschermt u gedurende 1 winterperiode. Voor wie is een vaccinatie aangewezen? Risicogroepen. U behoort tot een risicogroep als: U 65 jaar bent of ouder U zwanger bent (vaccinatie kan vanaf 3 maanden zwangerschap) U een chronische ziekte van het hart, de longen, de nieren, de lever of de spieren hebt. U suikerziekte hebt U een ziekte van het afweersysteem of overgewicht hebt (BMI > 35) U in een instelling woont, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum U tussen 6 maand en 18 jaar bent en u langdurig aspirine moet innemen Ook wordt een vaccinatie aangeraden indien: U in de gezondheidssector werkt U samenwoont met iemand die tot de risicogroep behoort of u een baby hebt die jonger is dan 6 maanden Het is daarnaast ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren. De voorkeur gaat uit om eerst alle personen van de risicogroep te vaccineren. Indien u twijfelt of een griepvaccinatie bij u zinvol kan zijn, vraagt u dit het best na bij een van onze artsen. Elke weekdag kunt u een arts bereiken tijdens het telefoon-uur tussen 13u en 14u. De toediening van de vaccinaties gebeurt door de verpleegkundigen in ons centrum. Maak hiervoor een afspraak via het secretariaat.

“Indien u twijfelt of een griepvaccinatie bij u zinvol kan zijn, vraagt u dit het best na bij een van de artsen”


Nieuwsbrief Herfst 2017

Fit in je hoofd? Bent u al geconfronteerd met moeilijkheden of tegenslag? Verlies van een job, een echtscheiding, een zieke partner,… Het hoeft niet meer gezegd te worden dat we allemaal voor grote uitdagingen staan in het leven. Het positieve aan dit verhaal is dat u wel degelijk zelf iets kan doen om uw geestelijke gezondheid te verbeteren. Want net zoals men een spier traint, kan u ook uw veerkracht trainen! De Vlaamse Fit in je hoofd – campagne helpt u daarbij. 10 zorgvuldig uitgewerkte stappen kunnen u inspireren tot een gelukkiger en gezonder leven. Van ‘vind jezelf oké’ en ‘probeer eens iets nieuws’ tot ‘gun jezelf rust’: de 10 stappen bevatten informatie en opdrachten die u helpen uw veerkracht te verhogen, om te gaan met stress, uw talenten te ontplooien en aldus sterker in het leven te staan. Dit zijn de 10 stappen:

Vind jezelf oké Praat erover Beweeg Probeer iets nieuws Reken op vrienden Durf neen zeggen Ga ervoor Durf hulp vragen Gun jezelf rust Hou je hoofd boven water Meer info over de 10 stappen? Vraag gerust een brochure bij een verpleegkundige of arts in het centrum. Ook op de website van de campagne vindt u een uitgebreide uitleg terug. U kunt een profiel aanmaken op www.fitinjehoofd.be en een korte test invullen die nagaat hoe hoog uw veerkracht nu is. Een tweede korte test gaat na hoe u omgaat met stress: op een gezonde of een ongezonde manier. Op basis daarvan krijgt u gratis advies op maat. Zo kan u gemakkelijk de 10 stappen in uw eigen leven inbouwen.

Ervaringsdeskundigen alcoholmisbruik Eén van de tien stappen is ‘praat erover’. Communiceren over moeilijkheden is heel belangrijk. Het kan helpen om problemen op een andere manier te gaan bekijken en het doet ook deugd om uw hart te kunnen luchten. In het wijkgezondheidscentrum willen we hier graag extra aandacht aan besteden. We staan stil bij personen die in aanraking komen met problematisch alcoholgebruik, daarom geven we u de mogelijkheid om te praten met ervaringsdeskundigen. Zo’n gesprek kan over uw eigen alcoholgebruik gaan, maar ook over iemand in uw omgeving. Wilt u praten over alcoholgebruik met een ervaringsdesundige? Of wilt u zijn/haar verhaal horen? Dit is mogelijk bij ons vanaf september. Vraag er gerust naar bij een arts of een verpleegkundige.

Pagina 6


Nieuwsbrief Herfst 2017

Pagina 7

Oktober = borstkankermaand In oktober willen we extra aandacht schenken aan borstkanker. Wij informeren u graag over de tweejaarlijkse mammografie die aanbevolen wordt om borstkanker op te sporen.

www.bevolkingsonderzoek.be

Wie kan deelnemen?

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke 2 jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen in een mammografische eenheid. Dit kan met de tweejaarlijkse uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten en zonder sterk verhoogd risico op borstkanker. In het kader van dit bevolkingsonderzoek kan het zijn dat u van ons een extra brief krijgt indien we niet zeker zijn van uw deelname.

Kiezen voor kwaliteit

Elke screeningsmammografie wordt zowel door de radioloog in de mammografische eenheid als door een radioloog in het CvKO apart beoordeeld. Als de beide beoordelingen verschillen beslist een derde radioloog over het eindresultaat. Deze aanpak kost wat tijd. De radiologen in de mammografische eenheden nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door het CvKO. Zij ontvangen van het CvKO op regelmatige basis evaluatierapporten waardoor continue kwaliteitsbewaking mogelijk is. Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en worden meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk

Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is belangrijk om een screeningsmammografie om de 2 jaar te herhalen waarbij de nieuwe foto’s vergeleken worden met de vorige. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling. Laat u dus onderzoeken als u de uitnodiging in uw brievenbus krijgt.

Hebt u vragen over vroege opsporing van borstkanker? Contacteer uw huisarts of gynaecoloog.


www.wgcdebruggen.be

Nieuwsbrief herfst 2017  
Nieuwsbrief herfst 2017  
Advertisement