Page 1


1) Woordje van de jeugdvoorzitter Beste KFC-sportvrienden, Binnenkort start een nieuw seizoen, een seizoen waarin we met z’n allen opnieuw ons beste beentje gaan voorzetten om jouw zoon/dochter een kwaliteitsvolle voetbalopleiding te bieden. KFC Poperinge kreeg op woensdag 22 mei in het CC De Zandloper in Wemmel niet alleen twee sterren (het hoogst haalbare label voor provinciaal niveau) toebedeeld voor haar jeugdwerking, maar tevens mochten wij, als club met de beste jeugdwerking op provinciaal niveau in Vlaanderen, de 'Footpass Club Award' in ontvangst nemen. De behaalde score van de audit (74%) is de hoogste ooit behaald op provinciaal vlak! Dit resultaat is in belangrijke mate het werk geweest van onze TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) Pedro Decroix. Wij zijn hem daar allen uitermate dankbaar voor. Zoals jullie wellicht weten, neemt Pedro (voorlopig) afscheid van KFC om jeugdtrainer te worden bij KVK Kortrijk, wat voor hem een nieuwe uitdaging is. Pedro wordt opgevolgd door Kristof Mortier. Zijn aanstelling als nieuwe TVJO is een bewuste keuze van het bestuur. Kristof is oprichter van de BalBalschool en kent het jeugdvoetbal door en door. We wensen hem dan ook bij deze veel succes toe en hopen om binnen de kortste keren nationaal jeugdvoetbal in Poperinge te kunnen aanbieden. Ik nodig jullie allen uit eens te surfen naar onze website en de missie en visie van KFC eens te lezen. Onze vereniging opteert ervoor de spelerslidgelden laag te houden. Vergelijk maar eens met het lidgeld van andere clubs in onze provincie die provinciaal voetbal aanbieden. Hiervoor organiseren we ieder seizoen enkele activiteiten waar we hopen op een vlotte medewerking van ouders en spelers. KFC Poperinge steekt heel veel energie in haar jeugdopleiding. Dit zou moeten resulteren in een grote doorstroming naar ons 1° elftal. De trainer voor het 1° elftal wordt volgend seizoen Dominique Caulier die de voorbije jaren ook jeugdtrainer was bij KFC. Wij wensen hem een aangenaam seizoen toe waarbij het inpassen van enkele jeugdspelers in de eerste ploeg een uitdaging moet zijn.

Dirk Vandermarliere voorzitter jeugd KFC Poperinge


2)Waar staat de Jeugdopleiding van KFC Poperinge voor … ?

*VOETBAL BIJ KFC POPERINGE EEN DOEL, … In de jeugdopleiding van KFC Poperinge is voetbal enerzijds een DOEL. Wij willen jeugdvoetballers op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier als voetballer beter maken. Bij de onderbouw ( U6 tot en met U11 ) wordt de nadruk vooral gelegd op voetbal SPELEN ( fun ), terwijl we bij de middenbouw ( vanaf U12 tot en met U15 ) de nadruk leggen op FORMATION. We willen de voetbalrugzak van onze middenbouw spelers zoveel mogelijk vullen met allerlei voetbalvaardigheden. Vanaf de U16 probeert de jeugdopleiding van KFC Poperinge in te zetten op het POSTFORMATIE gedeelte waarbij de oriëntering naar het eerste elftal een primaire doelstelling is. De rode draad doorheen de jeugdwerking blijft de individuele ontwikkeling van de jeugdvoetballer binnen het collectief geheel van een team. Jeugdvoetbal is en blijft een collectieve sport, doch jeugdvoetballers opleiden is voor de jeugdopleiding van KFC Poperinge een individueel gebeuren. Ieder kind kan zich bij KFC Poperinge op zijn niveau als voetballer ontwikkelen.

*MAAR OOK EEN MIDDEL … Anderzijds is voetbal binnen de jeugdopleiding van KFC Poperinge ook een MIDDEL. Een middel om bijvoorbeeld jonge kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren. Zo denken we aan leren samenwerken, leren winnen en verliezen, leren omgaan met spelers die beter zijn of juist minder zijn, proeven van waarden en normen, leren intiatief nemen,… KFC Poperinge is een voetbalclub met alleen maar winnaars en een plaats waar kinderen, jongeren, ouders, medewerkers, bestuurslui en supporters graag naar toe komen om er samen te voetballen, samen voetbal te onderwijzen, samen voetbal te genieten, samen voetbal te organiseren, …

DE 10 VUISTREGELS UIT DE KFC OPLEIDINGSVISIE *plezier & fun *opleiden in functie van 1ste elftal *veel balcontacten en herhalingen *werken vanuit een opleidingsplan *naast de teamtraining ook specifieke trainingen

*een positief klimaat en positieve coaching *speelwijze en speelwijzevaardigheden *fysische ontwikkeling via voetbaltraining *aandacht voor het individu *motivatie, discipline en initiatief


3)De opleidingsvisie van de KFC jeugdwerking  DE KFC SPELER STAAT CENTRAAL … De jeugdvoetballer staat binnen de KFC jeugdwerking steeds centraal. Trainingen en wedstrijden zijn er niet voor de trainer of ouders maar voor de kinderen ! Er is naast de voetbalvorming steeds aandacht voor fun & plezier. Ook kinderen met een beperking zijn welkom in KFC Poperinge.

KFC Poperinge moet een plaats zijn waar kinderen graag naar toe komen, waar ze zich thuis voelen, … en er op hun niveau kunnen voetbal SPELEN

 STRUCTUREEL WERKEN VANUIT HET KFC LEERPLAN De KFC jeugdopleiding bepaalde een specifieke manier van voetballen, … een eigen KFC speelwijze. Die KFC speelwijze werd via het KFC leerplan en enkele specifieke leermodules uitgewerkt : *opbouw van achteruit ( opbouwmodule ) *ruimte voor initiatief op de flank ( flankmodule ) *scoren en aanvallen ( module van de aanval via het centrum ) *zo snel mogelijk in blok veroveren van de bal ( module van het verdedigen ) *omschakelen van balverlies naar balbezit en omgekeerd ( module van het omschakelen ) *spelhervattingen een onderdeel van het hedendaags voetbal

Binnen de jeugdopleiding zetten we dan ook in op de ontwikkeling van de technische, tactische, fysische en mentale speelwijzevaardigheden die nodig zijn om tot die vooraf bepaalde KFC speelwijze te komen. Bij de onderbouw ligt de nadruk vooral op de ontwikkeling van die technische speelwijzevaardigheden, terwijl de tactische speelwijzevaardigheden belangrijker worden vanaf de middenbouw ( 11v11). Doorheen de volledige opleiding wordt er eveneens aandacht gevestigd op de interne motivatie van de speler en de voetbalspecifieke integratie van de fysieke speelwijzevaardigheden.


 VOETBAL IS EEN COLLECTIEVE SPORT, JEUGDVOETBALLERS OPLEIDEN EEN INDIVIDUEEL GEBEUREN Naast de klassieke teamtrainingen worden ook nog specifieke trainingen aangeboden. Via die specifieke trainingen willen we sommige spelers prikkelen en kunnen we bijkomend extra accenten leggen. Zo wordt er binnen de onderbouw specifieke techniektrainingen aangeboden. Bij de middenbouw hetzelfde verhaal doch hier komt de nadruk te liggen op de functionele techniek en dit telkens o.l.v. een specifieke techniektrainer. Op het echelon van de bovenbouw worden die extra prikkels aangeboden via specifieke positie-en linietrainingen. Doorheen alle echelons worden ook specifieke keepertrainingen aangeboden.

 DE ONZICHTBARE TRAINING Binnen de onderbouw wordt er naast de sportieve voetbalopleiding ook werk gemaakt van de ontwikkeling van enkele extra-sportieve elementen zoals de lifestyle van de kids. Via een extra lifestyle coach worden gedurende het seizoen enkele kindvriendelijke lifestyle-acties georganiseerd rond de thema’s : zelfstandigheid op en rond het veld, gezond eten en drinken, hygiëne, … We nemen als club met plezier deze ondersteunde rol op.

 OPLEIDEN IN FUNCTIE VAN HET EERSTE ELFTAL

Het is de bedoeling dat het eerste elftal van KFC Poperinge meer en meer bevolkt wordt door eigen jeugdspelers. De stap van het jeugdvoetbal naar het eerste elftal is voor een eigen jeugdspeler vaak een grote stap, … We zijn er dan ook van overtuigd dat die overgang specifiek moet begeleid worden. Het nieuwe KFC postformatie project probeert voor die extra aandacht en begeleiding te zorgen.


4) Structuur jeugdwerking Raad van Beheer Voorzitter Coutigny Filip Hoofdtrainers fanions *

Jeugdvoorzitter Vandermarliere Dirk

Penning meester Maertens Carlo Secretaris Brunfaut Filip Beheer materiaal Deseure Lauretto

Jeugdbestuur Christiaen Johan De Byser Albert Deseure Lauretto Vanneste Christophe Vandenbussche Luc Lammertyn Pol Bovy Dominique Bart Battheu

Feestcomité Christiaen Johan

Verantwoordelijke Jeugdwerking Kristof Mortier

Sportieve cel Christiaen Johan De Byser Albert De Byser Fabien Deseure Carlo Deseure Lauretto

Scouting Deseure Carlo

Coördinator onderbouw

Coördinator middenbouw

Robesyn Mario

Rosseel Klaus

Coördinator bovenbouw

Depinois Jeroen G voetbal Robeseyn Mario

Trainers U7 t.e.m. U11

Trainers U12 t.e.m. U15

Mario Cel tornooien Eddy Platteeuw Fabien De Byser Lauretto Deseure Bart Battheu

Trainers voetbalschool Keepertrainer U9 t.e.m. U11 Lifestyle Nele Dejonghe

Cel Footpass Bart Battheu

Keepertrainer middenbouw

Trainers U16 t.e.m. U21

Keepertrainer bovenbouw


5) Schema trainingen Maandag Uur

Dinsdag

Terrein

Uur

Woensdag

Terrein

KFC Voetbalschool (Nele&Anja)

U7 (Matthias) U7 (David)

17u45 – 18u45 17u45 – 18u45

¼B ¼B

BU8 (Eddy) U8

17u30 – 18u30 17u30 – 18u30

¼B ¼B

BU9 (Giovanni) U9 (Angelo)

18u00 – 19u00 18u00 – 19u00

¼C ¼C

BU10 (Cedric) U10 (Peter)

18u15 – 19u30 18u15 – 19u30

19u00 – 20u30

½C

BU14 (Thomas) PU15 (Louis)

18u30 – 20u00

½A

19u00 – 20u30

½A

½A

(Bjorn) U7 – U10 (Bjorn) U14 – U17

¼B ¼B

18u15 – 19u15 19u30 – 20u30

(Bjorn) U21 t.e.m 1°ploeg

G-Voetbal (Anja & Wendy) Parallel

Uur

Vrijdag

Terrein

17u30 - 18u30 17u30 – 18u30

¼B ¼B

18u15 – 19u30 18u15 – 19u30

½C ½C

Uur

¼B ¼B

¼C ¼C

18u00 – 19u15 18u00 – 19u15

¼C ¼C

18u45 – 20u00

½B

18u30 – 20u00 17u30 – 19u00

½B ½B

17u30 – 19u00

½A

17u00 – 18u30

½A

18u00 – 19u30

½G

18u30 – 20u00

½A

19u00 – 20u30

½A

½B

½C

¼ A ¼ A 18u00 – 19u00 19u15 – 20u30

¼ B ¼ B

18u30 – 19u30

½C

Parallel

Terrein

18u00 – 19u15 18u00 – 19u15

19u30 – 21u00

(Bjorn) U11 – U13

Techniek trainingen

17u45 – 18u45 17u45 – 18u45

19u00 – 20u30

PU21 (Glen) Keepers Keepers Keepers Keepers

D2

½B ½B

BU12 (Johnny) PU13 (Mario)

18u30 – 20u00

Terrein

17u30 – 18u30

17u45 – 18u45 17u45 – 18u45

BU11 (Patrick) U11

BU16 (Wannes) PU17 (Tom)

Uur

Donderdag

Parallel

Parallel

Parallel


6) Contactgegevens KFC Poperinge *Kantine KFC 057/337674 *Website KFC : www.kfcpoperinge.be

JEUGDBESTUUR Vandermarliere Dirk Lammertyn Paul Brunfaut Filip Christaen Johan De Byser Albert Deseure Lauretto Vanneste Christophe Vandenbussche Luc Battheu Bart Bovy Dominique

Jeugdvoorzitter Ondervoorzitter Secretaris Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd Bestuurslid jeugd

0475/815004 057/339610 0475/478586 0473/546826 057/335879 0473/417394 0478/672805 0478/484369 0497/317847 0473/480802

Vandermarliere.nv@skynet.be lammertyndanneels@skynet.be Filip.brunfaut@skynet.be christiaen.johan@telenet.be Albert.de.byser@telenet.be lauretto.deseure@telenet.be Christophe.vanneste@telenet.be Luc.vandenbussche@telenet.be Bart.battheu@telenet.be Dominique.bovy@wenz.be

VERANTWOORDELIJKE JEUGDWERKING, COORDINATOREN EN SCOUT Mortier Kristof Robesyn Mario Rosseel Klaus Depinois Jeroen Deseure Carlo

Verantw. jeugd Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Scouting

0479/379387 0485/673110 0499/115492 0478/599689 0486/950441

TRAINERS

Voetbalschool

De Jonghe Nele Tel. : 0476/748940 E-mail : klaus.rosseel@skynet.be

Voetbalschool

Dewulf Anja Tel.: 0479/435143 E-mail: anja.dewulf@hotmail.be

U7

Careye David Tel.: 0496/783796 Email: careje.mestdag@telenet.be

U7

Ballieu Matthias Tel.: 057/ 33 38 19 gsm: 0486924657 E-mail: matthiasballieu@hotmail.com

U8

Boury Eddy Tel. : 057/42/39/51 E-mail:

info@balbalschool.be Mario.robesyn@telenet.be Klaus.rosseel@skynet.be jeroendepinois@hotmail.com Carlo.deseure@skynet.be


Vervolg overzicht trainers jeugdwerking KFC Poperinge

U9

Deseure Giovanni Tel.: 0478/570147 E-mail: giovanni.deseure@telenet.be

U9

Dehaene Angelo Tel : 0498/650702 Email : angelo.dehaene@telenet.be

U10

Ravestyn Cedric Tel.: 0494/038547 E-mail: cindy.deprince1@telenet.be

U10

Dehaene Peter Tel : 0472/716409 E-mail : dehaene.peter@telenet.be

U11

Garreyn Patrick Tel. : 0499/99/09/34 E-mail : patrick.garreyn@skynet.be

U12

De Gruyter Johnny Tel. : 0473/72/54/24 E-mail : jdegruyter@pandora.be

U13

Robesyn Mario Tel. : 0485/67/31/10 E-mail : mario.robesyn@telenet.be

U14

Verstraete Thomas Tel.: 0479/603951 E-mail: verstraete.thomas@telenet.be

U15

Malisse Louis Tel.: 057/423084 Gsm: 0478/319206 E-mail: Louis.malisse@telenet.be

U16

Lelong Wannes Tel : 0478/332897 E-mail : wlelong@hotmail.com

U17

Vandenbussche Tom Tel.0479/633969 E-mail: vandenbusschetom@yahoo.com

U21

Saeremans Glen Tel.: 0478/243104 Email: saeremansglen@msn.com

Keepertrainer

Debeir Bjorn Tel.: 0495/164663 E-mail: debeirbjorn@gmail.com

G-voetbal

Donche Wendy Tel.: 0485/460225 Email: wendydonche@hotmail.com Dewulf Anja Tel.: 0479/435143 Email: anja.dewulf@hotmail.be Vanalderweireldt Kurt Tel.: 0477/792572 Email: kurt.vanalderweireldt@skynet.be


7) Gedragscode voor spelers en ouders Om het zowel op als naast het KFC terrein ordentelijk te laten verlopen, werd deze KFC gedragscode opgemaakt. Niet zomaar enkele regeltjes maar een leidraad om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Hiermee geven we meteen ook aan dat voetbal binnen KFC Poperinge een fantastisch middel is om mensen waarden en normen mee te geven en dit alles in combinatie met het enthousiasme, de ontspanning en het plezier. KFC Poperinge beoogt met het opstellen van deze KFC gedragscode en bijhorende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze voetbalclub kan gedragen. De rode draad die doorheen onderstaande gedragscodes loopt is : de sportiviteit, het respect en het familiegevoel. 1. Algemeen. 

 

Per seizoen worden door het jeugdbestuur de lidmaatschapsbijdragen voor KFC Poperinge vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering, huur terreinen, aankoop materiaal (ballen, kegels, enz..), drankjes na de wedstrijden, enz.. Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement. De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de jeugdcoördinator of de sportieve cel indien voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. Sportieve beslissingen en eventuele sancties worden door de jeugdcoördinator en/of de sportieve cel uitgesproken. Als de problemen verder gaan dan het sportief vlak, kunnen ze een advies overmaken aan het jeugdbestuur, die dan uiteindelijk de beslissing zal nemen. Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld.

2. Gedragscodes voor spelers 2.1. Trainingen 

    

 

   

Alle hieronder beschreven gedragregels dienen strikt opgevolgd te worden door de spelers. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld. Elke speler is steeds tijdig aanwezig op training zodat steeds op het voorziene startuur kan begonnen worden. Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in de club. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen of in een andere dan aan de ploeg toegewezen kleedkamer. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, Horloge, sieraden, en..) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers. Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden, vanaf november wordt getraind met een lange broek. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.


     

De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt eventueel een beurtrol. Vooraleer het kleedkamercomplex te betreden worden de schoenen en eventueel de ballen buiten schoongemaakt. Hou de kleedkamers proper!! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden. Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche ( badslippers ) Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn outfit weg in zijn sporttas ( eventueel zoveel mogelijk naamtekenen ) Enkel wie aanwezig is op training kan aanspraak maken op een wedstrijdselectie

2.2. Gedragsregels tijdens de wedstrijden  

 

  

De meeste bovenstaande gedragregels tijdens de trainingen gelden uiteraard ook voor de wedstrijden. Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training) Spelers ( vanaf U12 ) dienen steeds hun identiteitskaart mee te brengen, … indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan een wedstrijd. Voor de spelers jonger dan 12 jaar is het verplicht in het bezit te zijn van een zgn. KIDS-ID. Deze kaart kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur en kan ongeveer na 3 weken afgehaald worden. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking. De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de jeugdcoördinator of sportieve cel een sanctie uitspreken. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt. Het nuttigen van alcoholische dranken en roken zijn ten strengste verboden. Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

3.Gedragscodes voor ouders. Ouders zijn voor onze jeugdspelers heel bepalend. Hoe beter ouders zich aan afspraken houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die specifiek van toepassing zijn voor de KFC ouders :      

 

 

De ouders van elke KFC speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KFC Poperinge te supporteren. Ouders zijn geen trainers en dus kan de voetbalcoaching alleen van een door KFC aangestelde trainer/opleider komen. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, … die mensen kunnen ook fouten maken. Het betalen van de jeugdspeler voor de geleverde prestatie of doelpunt(en) raden wij als club af. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders m.b.t. de activiteiten van een speler. Hou rekening met het feit dat kinderen sporten en voetballen voor hun plezier en niet voor het plezier van zijn ouders. Vermijd prestatiedruk, … maak uw kind duidelijk dat sport meer is dan “winnen of verliezen”. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, zelfvertrouwen, … Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd accepteren zonder onnodige teleurstelling. Toon respect voor tegenstanders / tegenspelers, … zonder hen zou er geen wedstrijd zijn! Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers ( uitzondering spelers van de KFC Voetbalschool en de U7&U8 – op het moment dat deze spelertjes zijn aangekleed worden ook deze ouders vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten ). Ongeacht de resultaten en eventuele klassementen streven we toch naar de titel van “de beste supporters in de gezelligste club” Bij problemen kan steeds contact opgenomen worden met de jeugdcoördinator of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.


8) Wat te doen bij een ongeval, … ?

Wanneer je op training of tijdens een wedstrijd een sportongeval hebt voorgehad, dan moet je dit zo snel mogelijk ( BINNEN DE 14 DAGEN ) aangeven bij de secretaris van KFC Poperinge (Filip Brunfaut; Sparrenweg 2; 8970 Poperinge - 0475/478586) Er zal een aangifteformulier + een vragenlijst , die je kan bekomen bij de ploegafgevaardigde of bij de secretaris zelf, moeten ingevuld worden. - Medisch getuigschrift volledig laten invullen door behandelende arts. Let wel : indien er kiné nodig is, dient dat ook vooraf vermeld te worden. - Bijkomend de vragenlijst zo goed mogelijk zelf invullen. De effectieve aangifte van ongeval vult de secretaris dan zelf in aan de hand van uw ingevulde vragenlijst Beide formulieren moeten BINNEN DE 14 DAGEN NA HET ONGEVAL samen met een klevertje van de mutualiteit (NIET KLEVEN) worden overhandigd aan één van volgende personen: -à de ploegafgevaardigde -à de secretaris Brunfaut Filip, Sparrenweg 2, 8970 Poperinge Enkele dagen later zal je via het secretariaat een brief ontvangen met een dossiernummer, een reglement FSF en een attest van herstel dat door de behandelende dokter na herstel moet ingevuld worden. Hou goed alle rekeningen en doktersbriefjes bij. Eerst dien je de tussenkomst te vragen aan het ziekenfonds. Het attest van terugbetaling dient samen met alle andere rekeningen EN HET ATTEST VAN HERSTEL te worden binnengebracht bij de secretaris. Wat later ontvang je dan de niet gerecupereerde kosten via overschrijving op uw rekening. Op te merken valt dat niet alle speciale behandelingen en tapes worden terugbetaald.(zie reglement FSF) Als het aantal consultaties voor kiné moeten verhoogd worden, dient dit vooraf aangevraagd te worden met een doktersattest aan het FSF via één van bovenvermelde personen. Bij hen kan je eventueel bijkomende inlichtingen bekomen. Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur ...). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping ... Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten. Bij eventuele vragen kun je altijd bij de secretaris Filip Brunfaut terecht (0475/478586).


9)Activiteitenkalender

3 augustus 2013

SCHOLIERENTORNOOI U16/U17

17 augustus 2013

KFC JEUGDDAG

18-19 OKTOBER 2013

KOEKJESKAARTING

20 december 2013

KERSTFEESTJE U6 tem U9

21 december 2013

KERSTFEESTJE U10 tem U21

26 december 2013

MEMORIAL KURT VULSTEKE

DATUM NOG TE BEPALEN

STEAKFESTIJN

7-8 JUNI 2014

EUROSPORTRING TORNOOI

14 juni 2014

JEUGDFEEST

Alle activiteiten worden tijdig (via een brief – melding op website) aangekondigd. We hoeven u wellicht niet te overtuigen dat dergelijke clubactiviteiten noodzakelijk zijn voor het verder zetten van de clubwerking. We rekenen dan ook telkens op uw talrijke opkomst, … waarvoor dank !


**Het KFC lidgeld kan betaald worden op Zon 30/06 van 10u tot 12u, Za 20/07 van 09u30 tot 12u, Wo 24/07 van 16u30 tot 18u30, Wo 14/08 van 16u30 tot 18u30, Za 24/08 van 09u30 tot 12u. Na het betaling kan het nieuwe trainingspak gepast worden - er is voldoende stock aangekocht om het nieuwe trainingspak direct mee te nemen **Er extra voetbalkledij is te koop via materiaalverantwoordelijke Lauretto : voetbalkousen KFC : € 5, T-shirt KFC : € 8, extra trainingspak : € 30 **… Johan Christiaen naast KFC-friturist tevens voorzitter van het feestcomité. Het feestcomité staat in voor de organisatie van alle activiteiten zoals jeugdfeest, kerstfeestje, koekjeskaarting, verkoop ijstaarten/truffels, steakfestijn op zondag en nog vele andere aktiviteiten. Hij wordt daarin gesteund door zijn 8 apostelen; namelijk Lauretto Deseure,Albert De Byser,Dirk Vandermarliere,Dominique Bovy,Filip Brunfaut,Paul Lammertijn,Christophe Vanneste en Bart Battheu **… Eddy Platteeuw voorzitter is van de cel tornooien en tevens Ere-secretaris is van KFC **… Albert De Byser voorzitter is van de sportieve cel **… Christophe Vanneste verantwoordelijk is voor de scheidsrechters en de ploegafgevaardigden en tevens ploegafgevaardige is bij de uitwedstrijden van de eerste ploeg **… er een nieuwe cel Footpass opgericht is o.l.v. Bart Battheu. KFC wil na het behalen van de formidabele audit score niet stilstaan en wil zich verder ontwikkelen. **… er in de kantine een ‘suggestiebus’ zal hangen in de kantine, … alle voorstellen zijn welkom ! **… er voor de zevende editie van het Eurosportringtornooi ‘Poperinge Trophy’ ongeveer 70 ploegen uit Frankrijk;Nederland,Duitsland en België het beste van zichzelf gegeven hebben tijdens het pinksterweekend **… het kantinepersoneel wekelijks zijn beste beentje voorzet om de spelertjes en ouders te bedienen, en dit volledig kosteloos en belangeloos. Respect, … ! **… de ouders en spelers van alle jeugdploegen terug zullen gevraagd worden voor een ‘koffietafel’ tijdens een wedstrijd van de eerste ploeg **… alle administratie en het vele papierwerk wordt geregeld door onze secretaris, Filip Brunfaut. **… KFC voor de organisatie van al zijn aktiviteiten kan rekenen op indrukwekkend veel medewerkers en vrijwilligers, …velen zijn jaloers op onze ‘medewerkersmeute’ **… Lauretto Deseure onze matriaalmeester is en verantwoordelijk is voor de aankoop van alle kledij. Met zo’n kleine 300 jeugdspelers (+ de beloften en de eerste ploeg ) is dat een enorme klus ! **… KFC 2x per jaar een spelersevaluatie doet **… KFC voor het verwerken en bijhouden van alle sportieve gegevens al jaren werkt met het gerenommeerde programma ‘soccer online’ **… de taak van de ploegafgevaardigde zeer belangrijk is en dat hun inzet gewaardeerd wordt door KFC **… Jenny sinds vele jaren alle wedstrijdtruitjes wast van KFC **… Jacques direct ziet dat er een stoel niet op zijn plaats staat **… we een samenwerkingsverband hebben met FC Westouter, TSC Proven en SK Reningelst **… we in de KFC onderbouw niet meer werken met vaste doelmannen, … **… Geert Six op de dag van het jeugdfeest een tornooi organiseert voor de ouders. Vorig seizoen hebben niet minder dan 12 ploegen er een leuke, sportieve en voor velen een uitputtende en dorstige namiddag van gemaakt. De kinesisten in de streek zullen het geweten hebben **… er in het lidgeld 6 kaarten voor de koekjeskaarting inbegrepen zijn **… u via uw ziekenfonds (prikkelbon) een gedeelte van uw lidgeld kunt recupereren.De nodige formulieren worden afgetekend bij de betaling van het lidgeld !!! **… u uw zoon/dochter niet zomaar mag afzetten zonder u ervan te vergewissen dat de training of wedstrijd wel degelijk doorgaat **… we voor de organisatie van al onze aktiviteiten kunnen rekenen op de steun van Stad Poperinge !!!!! **… KFC al bestaat van 1908 en stamnummer 150 heeft !!!!!! **…

Infobrochure KFC Poperinge Jeugd 2013-2014  
Infobrochure KFC Poperinge Jeugd 2013-2014  

Infobrochure KFC Poperinge 150 Jeugd 2013-2014

Advertisement