Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MENADŽERSKA INFORMATIKA

„E-WAITER“ Seminarski rad

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Doc.dr.sc. Božidar Jaković Izradili: Filip Balen, 0053204833 Dora Krbot, 0116120819

Zagreb, travanj 2018.


1. UVOD................................................................................................................................................1

2.

1.1.

Predmet i cilj rada................................................................................................................1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja...............................................................................1

1.3.

Sadržaj i struktura rada.......................................................................................................1

1.4.

Kratki opis poslovnog modela..............................................................................................2

OPIS PROJEKTA...........................................................................................................................4 2.1. Strateška osnova projekta.........................................................................................................5 2.1.1. Misija...................................................................................................................................5 2.1.2. Vizija....................................................................................................................................5 2.1.3. Ciljevi projekta...................................................................................................................5 2.2. Inovacije.....................................................................................................................................6 2.2.1. Popis inovacija projekta.....................................................................................................6 2.2.2. Opis inovacija projekta......................................................................................................6 2.3. Konkurencija.............................................................................................................................7 2.3.1. Popis glavnih konkurenata.................................................................................................7 2.3.2. Opis glavnih konkurenata..................................................................................................7 2.3.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu................................................8 2.3.4. Konkurentska prednost projekta......................................................................................8

3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL....................................................................................................9 3.1. Najvažniji poslovni partneri.....................................................................................................9 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera................................................................................9 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera.................................................................................9 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela.................................................................................11 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti.......................................................................11 3.4. Ključni resursi..........................................................................................................................11 3.5. Kategorije klijenata.................................................................................................................11 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata...................................................................................11 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata........................................................................................12 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica..............................................................................................12 3.5.4. Registracija klijenata........................................................................................................13 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente..................................................................................13 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima........................................................................................13 3.7. Kanali poslovanja....................................................................................................................14 3.8. Struktura troškova..................................................................................................................15 3.9. Modeli stvaranja prihoda........................................................................................................15 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda......................................................................................15 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela.........................................................................................16


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE.........................................................................................................17 4.1. Mobilne tehnologije.................................................................................................................17 4.1.1.Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta........................................................18 4.1.2.Opis aplikacije za pametne mobilne telefone...................................................................18 4.1.3.Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije............................................................18 4.1.4.Grafički prikaz funkcionalnosti........................................................................................19 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja....................................................................................19 4.2.Društvene mreže.......................................................................................................................20 5.DIGITALNI MARKETING..............................................................................................................27 5.1. Marketinški plan projekta......................................................................................................27 5.2.Ključne riječi projekta.............................................................................................................27 5.3. Google Adwords oglas.............................................................................................................27 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama....................................................................................29 6. DIGITALNO PLAĆANJE................................................................................................................30 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja.............................................................................................30 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja..............................................................................................30 6.2.1. Plaćanje otiskom prsta.......................................................................................................30 6.2.2. Plaćanje preko pametnog sata............................................................................................31 6.2.3. Digitalni novčanik..............................................................................................................31 6.2.4. PayPal................................................................................................................................31 6.2.5. Mobilno bankarstvo............................................................................................................31 6.3. Blockchain tehnologija............................................................................................................31 7.SWOT ANALIZA PROJEKTA.........................................................................................................33 8.WEB STRANICA PROJEKTA.........................................................................................................34 8.1. Web poslužitelji i domene........................................................................................................34 8.2. CMS sustav..............................................................................................................................34 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt..........................................................................35 8.2.2. Opis CMS sustava projekta.............................................................................................36 8.3. Web stranica e-Waiter..............................................................................................................36 8.3.1. Web adresa stranice..........................................................................................................36 8.3.2. Struktura web stranice.....................................................................................................36 8.3.3. Opis strukture web stranice.............................................................................................37 9. ZAKLJUČAK..................................................................................................................................38 10. POPIS LITERATURE....................................................................................................................39 11. POPIS WEB LINKOVA.................................................................................................................39 12. POPIS TABLICA I SLIKA.............................................................................................................39 13. ŽIVOTOPIS...................................................................................................................................41 14. SAŽETAK......................................................................................................................................44


PRILOZI..............................................................................................................................................45 1. Objavljeni bilten – newsletter...........................................................................................................45 2. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranice projekta...................................................................46 Front page.........................................................................................................................................46 Home................................................................................................................................................46 Search result.....................................................................................................................................47 Gallery..............................................................................................................................................47 Price list............................................................................................................................................48 Events...............................................................................................................................................48 Registracija za ugostitelje.................................................................................................................49 Payment option.................................................................................................................................49 Download App..................................................................................................................................50 3.Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije.........................................................................51 Sign in početni zaslon

Registracija.......................................................................................51

Lokacije ugostiteljskih objekata

Rezultati pretrage...................................................................52

Rezultati pretrage uz dodatne informacije Narudžba u ugostiteljskom objektu

Cjenik ugostiteljskog objekta......................................53

Račun u ugostiteljskom objektu............................................54

Način plaćanja u ugostiteljskom objektu..........................................................................................55 4. Handouts-prezentacija......................................................................................................................56


1. UVOD Elektroničko poslovanje danas omogućuje raznim poduzetnim poduhvatima i idejama da se jednostavno realiziraju. Informacijska tehnologija omogućava uštedu na vremenu i tehničkom izvođenju poslovnih procesa potrebnih za realizaciju projekta. Mijenjanje načina i izgleda poslovanja također je lakše primjenjivo i adaptirano na već postojeće procese. 1.1. Predmet i cilj rada Predmet rada je web mjesto na kojem je moguće dobiti sve informacije vezane za ugostiteljske objekte usluživanja pića po gradovima u Republici Hrvatskoj. Uz Web mjesto, zamišljena je i mobilna aplikacija za naručivanje u kafićima koja će biti dostupna na Web mjestu uz prethodnu registraciju. Cilj rada je omogućiti korisnicima da pomoću jednog klika imaju uvid u ponudu ugostiteljskih objekata koji se nalaze u njihovoj blizini, njihovu ponudu, zbivanja i bazu fotografija te ostalih informacija. Cilj aplikacije za naručivanje je pojednostavniti i digitalizirati proces naručivanja i plaćanja, poboljšana komunikacija gost-konobar, te mogućnost pregleda slobodnog ili zauzetog kapaciteta objekta u stvarnom vremenu. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Kao izvore podataka koristiti će se web mjesta slična ovom projektu poput: TripAdvisora KlickCup, itd. 1.3. Sadržaj i struktura rada Sadržaj i struktura rada koncipirani su u pet poglavlja. Uz UVOD, rad je podijeljen na još 4 dijela. U Drugom poglavlju prikazan je detaljan opis projekta, njegova organizacija, uvedene inovacije te analiza konkurencije. Treće

poglavlje govori o digitalnom poslovnom modelu kroz najvažnije

poslovne partnere, resurse, vrijednosti poslovnog modela te kategorije klijenata. U četvrtom poglavlju nabrojati će se i objasniti koje su to digitalne tehnologije potrebne za funkcioniranje projekta u praksi. Odredili smo da će to biti Mobilne tehnologije, Društvene mreže, Veliki podaci i Internet stvari. U Petom poglavlju pojasniti ćemo Digitalni marketing kojim će se dopirati do korisnika aplikacije. Predstaviti ćemo marketinški plan projekta, ključne riječi projekta i Oglašavanje na društvenim mrežama. U šestom poglavlju govoriti će se o Digitalnom plaćanju računa. Zatim u osmom poglavlju ćemo predstaviti i komentirati SWOT analizu projekta. U Finalnom dijelu rada Osvrnuti ćemo se na samo Web mjesto projekta, poslužitelje i domenu. Deveto poglavlje označeno je kao zaključak rada 1


koji je donesen na temelju skupljenih informacija i podataka. Nakon zaključka, nalazi se popis literature koja donosi pregled bibliografskih jedinica na temelju kojih je ovaj rad napravljen te popis ilustracija koje su prikazane u radu.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Svi smo se našli u situaciji kada se nađemo sa prijateljima/kolegama u gradu i neodlučni smo oko toga u koji lokal otići. Također kada otputujemo u neku drugu destinaciju, zanima nas ponuda lokala koji se nalaze u našoj blizini ili određenog žanra muzike, veličine lokala, popunjenosti ukoliko tražimo mjesto za izlazak itd.. Ovo web mjesto nuditi će sve na jednom mjestu. Kroz kratki shematski prikaz prikazati ćemo kako izgleda naš poslovni model od strane korisnika i od strane pružatelja usluge (ugostitelja) koji je također korisnik ovog načina e-poslovanja. 1.4.1. Korisnik Odlazi na web mjesto ili u aplikaciju i obavi registraciju Osobnim preferencijama bira najbliži ili idealni objekt Gost sjeda u kafić Aplikacija mu šalje upit za narudžbom i br. stola Korisnik bira narudžbu i potvrđuje narudžbu Šank zaprima narudžbu i kreće u realizaciju iste Konobar dostavlja narudžbu Korisnik šalje zahtjev za plaćanjem Konobar dolazi naplatiti Korisnik odlazi iz objekta 1.4.2. Ugostitelj Odlazi na web mjesto ili aplikaciju i obavlja registraciju Otvara i popunjava profil kafića uslugama, cijenama i ostalim informacijama Administratori stranice pregledavaju i odobravaju profil, te šalju uplatnicu Nakon uplate, ugostitelji dobivaju instalacijski program. Apliakciju instaliraju na kompjuter u objektu (kasu) Primaju narudžbe od gosti preko aplikacije Naplaćuju preko aplikacije

2


Prihod od aplikacije bio bi sastavljen od reklama koje bi se „vrtile“ na reklamnoj traci u aplikaciji, i postotku od broja narudžbi po kafiću koji koristi aplikaciju. Za skupljanje što većeg broja ugostitelja da koristi aplikaciju, njeno korištenje bi prvih 6 mjeseci iznosilo 0kn.

3


2. OPIS PROJEKTA Poslovni model E-Waiter osmišljen je da se koristi preko mobilnih uređaja poput Android, IOS i Windows. Web mjesto i aplikacija koristili bi iste usluge osim što preko web mjesta ne bi bilo moguće naručivanje. Web mjesto ne bi imalo obveznu registraciju ako je korisnik zainteresiran samo za informiranje o sadržaju, no aplikacija bi imala obaveznu registraciju brojem mobitela, imenom i prezimenom. Opcionalno, korisnik može postaviti svoju sliku. Za ugostitelje je registracija nešto drukčija. Oni upisuju ime prezime vlasnika, oib firme, adresu, kontakt i žiro račun. Nakon što bi korisnik skinuo aplikaciju i registrirao se, aplikacija bi mu izbacila 5 najbližih lokacija. Ako korisnik ima neke preferencije (žanr muzike, igre poput biljara, stolnog nogometa, pub kvizova itd..), prema njima može pretraživati aplikaciju. Također filterima odrediti radno vrijeme, pušački ili nepušački prostor, ima li objekt terasu itd. i aplikacija će mu uvijek izbacivati 5 najbližih. Na kraju krajeva korisnik može u tražilicu direktno upisati naziv objekta za željene informacije ili upute do njega. Iza svakog od ponuđenih ili pronađenih kafića stoji profil popunjen svim aktivnostima, akcijama, cijenama, događanjima i novitetima u tim kafićima. Može se naći čak i cijena najma i fotografije, cijene ulaza za objekte u kojima se naplaćuje ulaz itd. Onima kojima je važno da je objekt „pet friendly“, svoje će pretraživanje moći prilagoditi i tome. Nakon što bi se korisnik odlučio i sjeo u lokal, aplikacija bi prepoznala lokaciju te direktno poslala upit za narudžbu. Korisnik bi prvo unio broj stola koji bi bio na vidljivom mjestu, i aplikacija bi mu otvorila izbornik artikala. Nakon što bi korisnik odabrao narudžbu, poslao bi ju i čekao realizaciju. Nakon što je korisnik potvrdio narudžbu, aplikacija u sebi označuje taj stol kao zauzet, i objavljuje tu informaciju na web profilu ugostiteljskog objekta. Time korisnici koji pretražuju kafiće i objekte imaju uvid u trenutnu popunjenost objekta kojeg pregledavaju. Dok god je gost u kafiću i naručuje, aplikacija čuva sve narudžbe do trenutka zahtjeva naplate. Zahtjevom za naplatu, gost bira gotovinsko ili kartično plaćanje. U tom trenu račun se šalje na e-mail korisnika, i narudžbe se brišu „sa stola“- iz aplikacije. U slučaju odabira gotovinskog plaćanja, konobar dolazi do stola naplatiti, a u slučaju kartičnog plaćanja, korisnik ukucava podatke kartice i potvrđuje transakciju. Ukoliko želi, može ocijeniti i

4


aplikaciju i lokal te napisati komentar. Ti komentari i ocjene također će se prikazivati na profilima ugostiteljskih objekata na webu. Dodatne karakteristike su da kod sljedećeg naručivanja sustav prepoznaje potrošača, pošto se sve događa preko mobitela te nudi pića koje najviše konzumira, što olakšava cijeli proces traženja pića po cjeniku. Također, tu je otvoren kanal direktne komunikacije za oglašivače kao i mogućnost ciljane promocije i povećanja prodaje gdje brendovi mogu ponuditi popuste svakom ciljanom potrošaču. Mogu nagraditi potrošača za vjernost ili ponuditi promotivnu cijenu potrošaču koji ne konzumira određeno piće kako bi povećali prodaju. Novi komunikacijski kanal s ciljem segmentirane i direktne prodaje. 2.1. Strateška osnova projekta Strateška osnova projekta proizlazi iz misije, vizije i ciljeva projekta. U ovoj cjelini proći ćemo svaki segment strateške osnove projekta. 2.1.1. Misija E-Waiter web mjesto i aplikacija namijenjeni su svim ljudima koji posjećuju ugostiteljske objekte i žele svoje slobodno vrijeme provesti i svoj novac potrošiti u, po sebi krojenom, odgovarajućem lokalu. Uvođenjem ovog poslovnog modela želi se skratiti vrijeme u potrazi za odgovarajućim mjestom za izlazak, sastanak ili obično popodnevno druženje. Ugostiteljski objekti koji bi usvojili ovaj način automarketinga bi se uspjeli istaknuti nad gomilom po onome po čemu su posebni, i time privlačiti ciljanu klijentelu. Također bi bila poboljšana komunikacija između ugostitelja i korisnika putem aplikacije za naručivanje, gdje bi se smanjila mogućnost greške u narudžbi i naplati na minimum.

2.1.2. Vizija Vizija je izgradnja poslovnog modela kojeg će prepoznati i prihvatiti ugostitelji i korisnici na obostrano zadovoljstvo. Početni model zamišljen je na području Hrvatske, no u budućnosti bi se mogao proširiti i na globalnu razinu, kada bi recimo u bilo kojem gradu na svijetu korisnik mogao pristupiti ugostiteljskoj ponudi u blizini. 2.1.3. Ciljevi projekta Cilj projekta je zadovoljstvo korisnika i ugostitelja, povećanje konkurentnosti pa samim time i kvalitete usluga. Cilj je i da se u gomili istaknu zaista posebni, kvalitetni, originalni i raznovrsni objekti, poveća potrošnja i prihodi objekata. Također je cilj poboljšati komunikaciju i smanjiti greške pri naručivanju i naplati računa u kafićima. To bi dovelo do manje žalbi i loših „osvrata“ na društvenim mrežama.

5


2.2. Inovacije Ideja za slične aplikacije na našem i na svjetskom tržištu već postoje, no ovaj projekt izdvaja se po velikom broju inovacija i adaptacija na već postojeći model.

2.2.1. Popis inovacija projekta 1. 2. 3. 4. 5.

Aplikacija sama šalje upit za narudžbu Bezgotovinski oblik plaćanja Uvid u popunjenost mjesta u ugostiteljskim objektima Pretraživanje objekata prema afinitietima i preferencijama Predlaganje iznosa za ostavljanje napojnice

2.2.2. Opis inovacija projekta Navedene inovacije same po sebi nisu neka novina, ali u kombinaciji čine inovaciju. Danas ljudi žele svoje slobodno vrijeme provesti u ambijentu koji njima najviše odgovara s obzirom na želje i potrebe. 2.2.2.1. Aplikacija sama šalje upiz za narudžbu Završetkom registracije, tj. nakon što se korisnik ulogira u aplikaciju, ona mu sama šalje upit za narudžbu i to tako da putem gps-a pronađe korisnika te mu ponudi pet najbližih ugostiteljskih objekata u neposrednoj blizini. 2.2.2.2. Bezgotovinski oblik plaćanja

U ugostiteljskim objektima u kojima se poslužuju pića, putem aplikacije, korisnik može odabrati opciju bezgotovinskog plaćanja te mu se ispostavlja račun na e-mail. 2.2.2.3. Uvid u popunjenost mjesta u ugostiteljskim objektima

Korisnik bi bio u mogućnosti vidjeti koliko je u određenom ugostiteljskom objektu ispunjen kapacitet. Korisnik može vidjeti ima li malo gostiju, tj. je li objekt nedovoljno ispunjen ili pak previše. 2.2.2.4. Pretraživanje objekata prema afinitetima i preferencijama

Putem ovog poslovnog modela, tj. aplikacije, korisnik bi bio u mogućnosti isfiltrirati prema osobnim, subjektivnim preferencijama koje mjesto ili ugostiteljski objekt bi mu odgovarao i to prema vrsti glazbe, je li ugostiteljski objekt namijenjen i za dolazak kućnih ljubimaca, ima li objekt terasu i prostor za nepušače te mnogi drugi. 2.2.2.5. Predlaganje iznosa za ostavljanje napojnice

Aplikacija bi također nudila korisniku preporuke za ostavljanje napojnica konobarima i ostalom osoblju. Riječ bi bila o „kalkulatoru“ koji bi izračunao „fer“ napojnicu. 6


2.3. Konkurencija Konkurencija je jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije. Ona podrazumijeva da je svaka poslovna djelatnost predmet konkurentskog pritiska drugih. Na taj način privredni subjekti potiču međusobno natjecanje za potrošače svojih proizvoda i usluga. U ovom djelu analizirati ćemo konkurenciju aplikaciji e-Waiter. 2.3.1. Popis glavnih konkurenata Glavni konkurenti koji imaju sličnu funkciju kao i e-Waiter su: Wetherspoon, Flowtab, BarTab, DrinkPass, Coaster. Na Hrvatskom tržištu postoje aplikacije TapPoint i DrinkApp. 2.3.2. Opis glavnih konkurenata Glavni konkurenti su izravni i neizravni. Među izravne konkurente se ubrajaju aplikacije sa sličnim mogućnostima. Izravna konkurencija je ta na koju se treba više orijentirati. 2.3.2.1. Konkurent 1 WetherSpoon je aplikacija kojom se može naručivati hrana i piće preko mobitela. Kao oblike plaćanja koristi kartično plaćanje, Apple Pay i PayPall. Uz opciju naručivanja hrane i pića, moguće je i bookirati hotelski smještaj. 2.3.2.2. Konkurent 2 DrinkPass također je aplikacija za naručivanje hrane i pića. Drink Pass je društvena mreža i mobilna aplikacija koja korisnicima omogućava prijavu u različitim barovima, klubovima i lounge barovima.

2.3.2.3. Konkurent 3 BarTab je aplikacija za naručivanje preko tableta koji se nalazi u ugostiteljskom objektu (na stolu). Radi na principu najjednostavnijeg slanja narudžbe i donošenje iste, te naplaćivanja. Bez dodatnih opcija. 2.3.2.4. Konkurent 4

Flowtab mobilna je aplikacija koja nudi barove, noćne klubove i ugostiteljske objekte s uslugama naručivanja i plaćanja. 2.3.2.5. Konkurent 5 Coaster je aplikacija za naručivanje pića putem mobilnih telefona, omogućujući tako korisnicima da naruče i plate pića u odabranim ugostiteljskim objektima bez potrebe za čekanjem u redu.

7


2.3.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Najveća sličnost s postojećim projektima na tržištu je ta da sve aplikacije imaju mogućnost online narudžbe pića, međutim ne na isti način. Nijedna nema mogućnost filtriranja ugostiteljskih objekata prema preferencijama . 2.3.4. Konkurentska prednost projekta Kao što je već spomenuto, ovaj poslovni model ima mogućnost filtriranja ugostiteljskih objekata prema različitim filterima te se uvijek filteri mogu nadodati. Osim toga, korisnici ukoliko ne žele, ne moraju posjetiti najbliži ugostiteljski objekt ili četiri u neposrednoj blizini već mogu prema nekom filteru odabrati mjesto u kojem žele provesti vrijeme, a svaki objekt ima informacije o cjenicima, galerijama i događajima te uvid u popunjenost kapaciteta. Najposlije, najveća prednost leži u tome što je poslovni model namijenjen za korištenje u svakom gradu te korisnik ne mora nužno plaćati gotovinom već može i digitalnim plaćanjem.

8


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri Među najvažnije poslovne partnere ubrajaju se ugostiteljski objekti koji poslužuju isključivo pića i turističke zajednice gradova. Ugostiteljski objekti bi tada trebali imati mogućnost online naručivanja. Nadalje, partneri bi još bili i hosteli, www.klubskascena.hr te Jamnica. 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera Najvažniji poslovni partneri, točnije suradnici koji bi koristili ovakav poslovni model su: 1. Ugostiteljski objekti 2. Turističke zajednice gradova 3. Hosteli 4. www.klubskascena.hr 5. Jamnica 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera U ugostiteljskim objektima do sada je bilo moguće naručiti piće isključivo osobnim dolaskom u objekt. Međutim, javlja se česti problem – a to su popunjenost ugostiteljskog objekta do krajnjih kapaciteta ili zbog osobnih preferencija gostu smeta pušački prostor ili pak odabir glazbe. Turističke zajednice gradova najčešće nemaju na svojim stranicama prijedloge urbanih ugostiteljskih objekata te se ovim poslovnim modelom želi riješiti problem nezadovoljnih gostiju i turista te se želi približiti lokalne ugostiteljske objekte široj javnosti od lokalne. Hosteli su mjesta u kojima bi se e-Waiter mogao reklamirati, najčešće mlađim osoba koje i posjećuju hostele, te bi osoblje na recepciji moglo uputiti goste da posjete stranicu ili preuzmu aplikaciju kako bi proširili iskustvo dok borave u jednom mjestu. www.klubskascena.hr je portal s novostima vezanih uz elektroničku plesnu glazbu i klupsku kulturu koja prati zbivanja na domaćoj, regionalnoj i svjetskoj razini. Kao partner nudi platformu za reklamiranje te se time širi baza korisnika e-Waitera. Jamnica bi nam bila glavni sponzor i veza između korisnika i aplikacije na način da se svakoj naručenoj Jamnici u ugostiteljskom objektu dobije QR kod koji vodi do instalacije aplikacije. Zauzvrat aplikacija bi na svojim stranicama reklamirala Jamnicu. 3.1.2.1. Ugostiteljski objekti

Ugostiteljstvo je privredna i uslužna djelatnost. Prema tipu i vrsti, ugostiteljske objekte možemo podijeliti na: ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i ugostiteljske objekte za pružanje usluga hrane i pića. 9


„Pojedine vrste ugostiteljskog objekta mogu biti klupskog tipa (klub), u kojima se ugostiteljske usluge pružaju samo određenoj skupini gostiju (članovima kluba).“1 3.1.2.2. Turističke zajednice „Turističke zajednice osnivaju se radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.“2 3.1.2.3. Hosteli Posjetioci hostela najčešće je mlađa populacija s velikom željom da u kratkom razdoblju koje provedu na određenoj lokaciji što više dožive i dobro se zabave. Poslovno rješenje, tj. aplikacija e-Waiter bi uvelike pomogla i gostima ali i osoblju koje informira goste, a tu je najčešće riječ o osoblju na recepciji, jer najčešće gosti ispituju ista pitanja – od toga gdje pojesti, popiti te gdje izaći. 3.1.2.4. www.klubskascena.hr Riječ je o portalu s novostima vezanih uz elektroničku plesnu glazbu i klupsku kulturu koja prati zbivanja na domaćoj, regionalnoj i svjetskoj razini. Kao partner nudi platformu za reklamiranje te se time širi baza korisnika e-Waitera. 3.1.2.5. Jamnica Jamnica bi nam bila glavni sponzor i veza između korisnika i aplikacije na način da se svakoj naručenoj Jamnici u ugostiteljskom objektu dobije QR kod koji vodi do instalacije aplikacije. Zauzvrat aplikacija bi na svojim stranicama reklamirala Jamnicu.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednosti ovog poslovnog modela jesu: jednostavnost korištenja aplikacije, inovativan način poslovanja, pojednostavljeno naručivanje – online. Također bitna vrijednost je i dostupnost aplikacije svim ugostiteljskim objektima koji poslužuju pića mogućnost naručivanja preko weba. Ovakvim poslovnim modelom nudi se pregled ponude ugostiteljskih objekata „na dlanu“, prema preferencijama svakog potrošača. Osim rješavanja problema, povećat će se i 1 Narodne novine (2015) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zagreb: Narodne novine 85/2015 2 Narodne novine (2008) Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zagreb: Narodne novine 152/08

10


prihod te uštedjeti na vremenu. Najveći utjecaj bi aplikacija ostavila kada bi se primijenila globalno, na način da kada se ode u strani grad, može se vidjeti ponuda u tom gradu. 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Resursi su nam potrebni kako bismo mogli stvoriti ponudu vrijesnosti. Također je potrebno oglašavanje putem medija, Google Ads-a, društvenih mreža ali tako da se samo plaća oglašivački prostor bez profila te raznih partnera – u prvome redu ugostiteljskih objekata i turističkih zajednica. Sama aplikacija mora biti kvalitetno izrađena, „user friendly“, sasvim jednostavna za korištenje te redovito ažurirana kako bi svi noviteti bili uključeni. 3.4. Ključni resursi Za izradu ponude vrijednnosti potrebni su nam ključni resursi bez kojih ne bismo mogli ništa napraviti. U prvome redu to su: fizički, intelektualni i financijski. Od fizičkih resursa, potrebna je oprema za izradu same aplikacije, tj. poslovnog modela. Prijeko su potrebni ljudski resursi bez kojih ne bi bilo ni same ideje poslovnog modela. Od intelektualnih resursa, neophodno je imati prava i podatke za izradu. Najposlije, potrebno je imati financijska sredstva koja će omogućiti podmirivanje troškova nastalih pri izradi. 3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Glavne kategorije klijenata bila bi mlađa i starija populacija stanovništva i turisti. No mi ćemo ih još klasificirati na nekoliko podskupina a to su : 1. 2. 3. 4.

Kafić populacija Bar populacija Klub populacija Kviz populacija ( i ostale igre)

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata Među glavne klijente, kao što je gore spomenuto, spadaju korisnici koji od ponude ugostiteljskih objekata koriste ona mjesta u kojima se poslužuju isključivo pića. Klijente smo razvrstali u četiri skupine kako bismo obuhvatili što širi dijapazon ljudi. 3.5.2.1. Kafić populacija Pretpostaviti ćemo da je to starija ili mlađa populacija koja voli provoditi vrijeme u lijepom okruženju ispijajući duge kave i sokove. Njihovi filteri pretrage će vjerojatno biti pušački/nepušački prostor, je li objekt otvoren za ljubimce, pozicija objekta, izgled terase itd.

11


3.5.2.2. Bar populacija Riječ je o populaciji mlađe i srednje životne dobi koja je zainteresirana više za barove i pubove gdje se skupljaju radi uživanja u dugim pićima. Ta populacija osim što očekuje veliku ponudu piva, vina i drugih pića, također očekuje i vrlo ugodan ambijent te određeni žanr muzike. 3.5.2.3. Klub populacija Klub populacija obuhvaća pojedince mlađe i srednje životne dobi koji traže objekte koji su otvoreni gotovo cijelu noć. Izbirljivi su prema izboru žanra glazbe u objektu, vrlo često pretražuju mjesta u kojima se odvijaju neki eventi, pretražuju cijenu ulaza, fotografije objekta, njegovu lokaciju, je li objekt previše ili premalo popunjen te koliku svotu novaca moraju izdvojiti za plaćanje upada. U ovom slučaju potencijalni klijenti će imati uvid u stanje u objektu, te pregled fotografija „u stvarnom vremenu“. 3.5.2.4. Kviz populacija Krug ljudi koji posjećuju ugostiteljske objekte prema vrsti događanja ili aktivnosti koje se odvijaju u objektu. To mogu biti biljar barovi, objekti koji imaju pikado, koji organiziraju turnire, kvizove te ostale društvene igre. 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Ovaj poslovni model namijenjen je širokoj primjeni na domaćem tržitu. Premda je ovaj poslovni model namijenjen primjeni u Hrvatskoj, zbog praktičnosti zahtijeva višejezičnu Web stranicu – točnije na engleskom jeziku. Budući da turisti sve više posjećuju ugostiteljske objekte te ne odvajaju vrijeme samo na razgledavanje, povećavala bi se potražnja za ovim poslovnim modelom. Napravljeni prototip Web stranice mijenjao bi se sukladno potrebama i zahtjevima tržišta. 3.5.4. Registracija klijenata Prije prvog korištenja, klijenti bi se trebali registrirati na aplikaciji. Nakon toga, svakim idućim korištenjem, klijenti bi se samo trebali ulogirati – prijaviti u aplikaciji uz pomoć odabranog korisničkog imena i zaporke. Klijentima bi nakon svakog dolaska bilo omogućeno da na aplikaciji ostave „footprint“ ugostiteljskom objektu koji bi funkcionirao kao ocjena ili emotikon. 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Registrirani klijenti dobivali bi obavijesti o raznim događanjima u ugostiteljskim objektima sukladno njihovim preferencijama. Bili bi im omogućeni popusti sukladno s politikom 12


poslovanja ugostiteljskog objekta, također bi imali i mogućnost komunikacije s ugostiteljskim objektima u kojima su ostavili „footprint“.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima CRM (Customer Relationship Management) – Upravljanje odnosima s klijentima vrlo je bitan instrument uspješnog vođenja kompanije. Kao poslovna strategija izbora upravljanja potrošačima, optimizira dugoročnu vrijednost. Upravljanje odnosima s klijentima zahtijeva i poslovnu filozofiju s fokusom na potrošačku i poslovnu kulturu koja odražava marketinške napore, prodajne i uslužne procese. Upravljanje odnosima s klijentima integrira ljude, procese i tehnologiju kako bi maksimizirala odnose sa svim potrošačima. Predstavlja jezgru svake poslovne strategije fokusirane na potrošače. Nastanak upravljanja odnosima s klijentima te njegovu implementaciju omogućio je izraziti tehnološki napredak u području informacijsko – komunikacijske tehnologije. U neposrednoj je korelaciji s marketingom, tj. prodajom, a zadovoljni su potrošači instrument ostvarivanja uspješnosti poslovnih subjekata. Danas mnoge kompanije ulažu velike svote u napredniju tehnologiju kako bi doveli nove klijente te zadržali stare, profitabilne klijente. Sva poduzeća nastoje maksimizirati potencijal kako svojih materijalnih i kapitalnih resursa, tako i ljudskih potencijala, što je zadaća menadžmenta poduzeća, te to predstavlja jednu od ključnih problematika današnjeg poslovanja uopće. CRM sustavi su jedan od odgovora koji nudi poduzećima mogućnost poboljšanja poslovanja kroz povećanje prodajnih aktivnosti ali i pospješivanje unutarnjih odnosa između pojedinih odjela i zaposlenika u poduzeću. Pristut CRM koncepta nastoji prikazati svim zaposlenicima usredotočenost na kupca, kako prioritizirati odnos prema pojedinim kupcima, kako raspodijeliti svoje radno vrijeme te na što se najviše usredotočiti a čemu možda pridati manje pažnje. S takvim prikazom svaki zaposlenik poduzeća može lakše shvatiti zašto se pojedinim kupcima daje više pažnje, te koji su konkretni rezultati njegovoga rada, tj. prihodi dospjeli od konkretnog projekta prema konkretnom kupcu. U CRM-u je u centru pozornosti klijent i zadovoljavanje njegovih potreba. Takav vid orijentiranosti prema kupcu znači uključivanjem svih odijela unutar procesa rada. Upravo CRM omogućava simbiozu poslovnih procesa unutar tvrtke usmjeravajući svoju energiju

13


isključivo prema krajnjem klijentu. CRM koristi svima unutar poduzeća, odjelima prodaje, planiranja, ljudskih resursa, proizvodnje, razvoja i istraživanja, logistike itd. Korištenjem funkcionalnosti upravljanja klijentima organizacije mogu osnažiti svoju korisničku podršku u brzom odgovoru na probleme i upite klijenata. Problemi i upiti se mogu precizno i pratiti od vremena kada su zaprimljeni do trenutka kada se riješe. Sastavni dio ove funkcionalnosti često budu i procesi planiranja, prosljeđivanja i ostali relevantni procesi za korisničku podršku. Postoji više vrsta odnosa s kupcima, a u našem modelu se izdvaja nekoliko njih. Nakon što se ulogira, klijent može dobiti „osobnu pomoć“, riječ je naime o ponudi tj. preporuci ugostiteljskog objekta zavisno prema njegovim preferencijama. Osim putem aplikacije, korisnici imaju mogućnost pristupiti ovom modelu i na Web mjestu. 3.7. Kanali poslovanja Kanali poslovanja komunikaciju poduzeća sa segmentima kupaca i prilazi im kako bi im se isporučila ponuda vrijednosti. Definiraju se kao skup institucija koji obavljaju aktivnosti kojima je svrha omogućiti lakši prijenos dobara od proizvođača do potrošača. Osnovna klasifikacija kanala je na izravne i neizravne. Izravni kanali poslovanja znače direktnu, vlastitu, neposrednu prodaju potrošačima, dok se kod neizravnih kanala između proizvođača i potrošača koriste posrednici. Kod izravnog oblika prodaje proizvođači mogu prodavati svoju robu i usluge direktno na mjestu kontakta s potrošačem (vlastita veleprodaja i/ili maloprodaja) kao što su prodavaonice na mjestu proizvodnje ili izlaganjem i prodajom na specijaliziranim sajmovima, zatim preko interneta, putem kataloga, trgovačkih putnika, prodajom od vrata do vrata i sl. Neizravni kanali poslovanja mogu biti kratki ili dugi, ovisno o broju posrednika. Kratki kanal poslovanja podrazumijeva samo jednog posrednika, dok kod dugog kanala poslovanja sudjeluje dva ili više posrednika. Posrednici koji se pojavljuju u kanalima distribucije su uglavnom trgovinska poduzeća na veliko i malo, razna poduzeća koja pružaju distribucijske usluge, brokeri i agenti. U našem slučaju kanali poslovanja koji se koriste su vlastiti i partnerski, odnosno radi se o internetskoj promidžbi.

14


3.8. Struktura troškova Tablica 1: Troškovi pokretanja projekta u jednokratnom plaćanju

Trošak

Iznos (kn)

Temeljni kapital

50.000,00

Upis u sudski registar

1.000,00

Ukupno

51.000,00

Tablica 2: Troškovi na godišnjoj razini

Trošak

Iznos (kn)

Izrada softvera, Web stranice, mobilne aplikacije i održavanje istih

40.000,00

Troškovi marketinga

25.000,00

Trošak domena i hostinga

4.000,00

Knjigovođa

5.000,00

Ukupno

74.000,00

3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda Modeli stvaranja prihoda od aplikacije bi bili: 1. 2. 3. 4. 5.

Prihod od oglašavanja Naknada za korištenje od strane ugostitelja Prihod od sponzoriranih evenata Prihod od registracije ugostitelja Prihod od crowdfundinga

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela Samom izradom poslovnog modela došlo je do ostvarivanja prihoda i dobiti te je došlo do ostvarenih troškova 3.9.2.1. Prihod od oglašavanja Na samoj aplikaciji bilo bi omogućeno oglašavanje. Sukladno prethodnom dogovoru sa suradnicima, primao bi se prihod od oglašavanja drugih. Ono je bitno za poticanje inovacija i daljnji razvoj poslovnog modela.

15


3.9.2.2. Naknada za korištenje od strane ugostitelja Poslovni model je izrađen na način da je omogućeno njegovo korištenje svim ugostiteljskim objektima koji su registrirani na Web mjestu ili putem aplikacije, ali uz naknadu korištenja čime bi se ostvario prihod. 3.9.2.3. Prihod od sponzoriranih evenata U slučaju organiziranih društvenih događaja, na poslovnom modelu, tj. na samoj aplikaciji, kao preporučeni događaj, bio bi sponzorirani event od kojeg bi se ostvarivao prihod. 3.9.2.4. Prihod od registracije ugostitelja Prilikom registracije ugostiteljskog objekta, bilo da je riječ o caffe baru, noćnom klubu ili pubu, izdvaja se određena svota novaca kako bi ugostiteljski objekt bio vidljiv u poslovnom modelu. 3.9.2.5. Prihod od crowdfundinga Riječ je o praksi financiranja projekta sakupljanjem mnogih malih iznosa novca od velikog broja ljudi, obično putem interneta

16


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije Mobilna tehnologija je tehnologija koja se koristi za mobilnu komunikaciju. Nekada su mobilni uređaji služili isključivo za telefoniranje i slanje poruka te su imali ugrađenu tek samo budilicu i kalendar. Današnji potrošači svoje mobilne uređaje koriste osim za osnovu namjenu i za pretraživanje Interneta, gledanje videa, fotografiranje i uređivanje fotografija, kupovinu i slično. Razvojem mobilne tehnologije i Interneta sve veću popularnost stekla je mobilna trgovina koja omogućuje kupcima pretraživanje proizvoda i usluga iz cijelog svijeta, uspoređivanje cijena, informiranje o proizvodu te kupnju odabranih proizvoda putem vlastitih mobilnih uređaja u bilo koje doba dana na bilo kojem mjestu. Mobilna tehnologija se svakog dana sve više razvija te preuzima vodeću ulogu u privatnom i poslovnom okruženju. Internet je sa svojim brojnim mogućnostima kao što su gledanje videa, slušanje glazbe, igranje video igra, čitanje vijesti i raznih drugih članaka, mogućnošću uspostave video poziva u bilo kojem dijelu svijeta, te razvojem mogućnosti online kupovine povezao svijet te omogućio brojne prednosti današnjem društvu. Mobilno poslovanje se može definirati kao „korištenje mobilnih tehnologija u razmjeni dobara, usluga, informacija i znanja. M-poslovanje je izvršavanje transakcija obavljenih pomoću pokretne opreme putem 7 mobilnih mreža koje mogu biti bežične ili javne birane mreže. M- poslovanje uključuje širok spektar poslovnih aktivnosti u okruženju poslovanja tvrtke s krajnjim korisnicima i među tvrtkama.“ 3 4.1.1.Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Aplikacija e-Waiter bila bi dostupna za iOS i Android mobilne sustave. 4.1.2.Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Kao što je već rečeno, aplikacija e-Waiter bi bila dostupna za iOS i Android sustave. Aplikacija bi bila jednostavna za korištenje, odnosno user friendly. Korisnik bi se najprije trebao registrirati i odabrati lozinku za korištenje aplikacije. Nadalje, nakon registracije, korisnik bi upisao osobne podatke i kreirao profil. Nakon kreiranja profila, korisniku se nudi najbliže lociran ugostiteljski objekt te četiri objekta u blizini. Ukoliko mu se, s obzirom na 3 Panian, Ž.: Elektroničko poslovanje druge generacije, Kolo 1., svezak 1., Biblioteka Informatika, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2011., str. 53-64

17


preferencije, ne svidi nijedan ugostiteljski objekt, korisnik može klikom gumba isfiltrirati ugostiteljske objekte prema različitim kriterijima te mu aplikacija, prema filterima, nudi onaj ugostiteljski objekt koji bi prema korisnikovim kriterijima bio idealan za nj. 4.1.3.Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Kada korisnik otvori aplikaciju na ekranu bi mu se prikazala opcije: Sign in i Sign up. Ako korisnik već ima svoj korisnički račun za aplikaciju odabrat će opciju Sign in te se prijaviti s već postojećim podacima. Kod opcije Sign up korisnik ima opciju kreiranja računa. Sljedeći korak je kreiranje profila korisnika. Korisnik upisuje svoje osobne podatke, ime ili nadimak. Nakon toga korisniku aplikacija nudi najbliži ugostiteljski objekt te četiri u neposrednoj blizini. Ukoliko korisnik ne zna koji ugostiteljski objekt bi posjetio, aplikacija mu nudi mogućnost filtriranja i to prema: vrsti glazbe, može li se u ugostiteljski objekt doći s kućnim ljubimcem ili ne, ima li objekt vanjsku terasu, je li riječ o noćnom klubu ili caffe baru, postoji li prostor za nepušače te može li se u objektu održati kviz ili neke druge društvene igre. Kada korisnik odabere ugostiteljski objekt kojeg bi posjetio, na ekran mu dolazi ponuda pića i cijene u ugostiteljskom objektu. Nakon toga, ukoliko je ugostiteljski objekt neispunjen do posljednjih kapaciteta, nudi mu se mogućnost biranja stola. Korisnik tada može odabrati stol, piće i način plaćanja – online ili prilikom dolaska. 4.1.4.Grafički prikaz funkcionalnosti

Slika 1: Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije e-Waiter - www.fluidui.com

18


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Oglasi koji se prikazuju na mobilnim telefonima, tabletima i u mobilnim aplikacijama više nisu trend koji je u razvoju, već su postali obvezna stavka svakog oglašivača koji koristi online oglašavanje. Mobilno oglašavanje nam omogućava da svoje poslovanje učinimo dostupnim ljudima kojii su u „pokretu“. Danas je to izuzetno važno, jer za većinu online istraživanja i pretraga o nekom proizvodu kupac koristi više uređaja od kojih je mobilni telefon sve češće glavni. Oglasi na mobilnim telefonima pojavljuju se na Search (Google oglasi – Google Search Ads) i Display (Google Display oglasi) mreži s istim ili malo prilagođenim izgledom u odnosu na izgle oglasa na desktop računalima. Oglašavanje u aplikacijama omogućava nam da dosegnemo do korisnika koji na mobilnim uređajima sve više vremena provede koristeći aplikacije nego mobilne pretraživače, gdje se do sada prikazivao najveći postotak oglasa. Osim oglašavanja u aplikacijama, izuzetno popularna opcija je i oglašavanje samih aplikacija. To je veoma korisno za developere i kompanije koje su već napravile svoje aplikacije ali žele ih dodatno popularizirati i povećati broj instalacija. Također, postoji i mogućnost da se oglašavanjem poveća korištenje već instaliranih aplikacija korištenjem oglasa na Search i Display mrežama. Nakon objave aplikacije e-Waiter, na aplikaciji bi bio omogućen prostor za oglase. Na dnu ili na vrhu zaslona prikazivali bi se oglasi u obliku teksta ili slike. Vizualno lijep sadržaj u različitim formama (video ili slideshow) naveo bi korisnika da „klikne“ na oglas ili pogleda video na putu do doma ili dok se vozi u tramvaju.

4.2.Društvene mreže Internet marketing je naziv za aktivnosti kojima je cilj oglašavanje proizvoda i usluga putem digitalnih medija. Radi se o vrsti oglašavanja putem interneta. Zbog eksplozivnog rasta popularnosti i korištenja društvenih mreža, danas su one jedan od najmoćnijih alata za promociju tvrtke i za unaprjeđenje njenog poslovanja na internetu. Kreiranje profila na brojnim i raznolikim društvenim mrežama, poput Facebooka, Twittera, LinkedIn-a, G+ mreže, i ostalih, te kreiranje pisanog i vizualnog sadržaja za objavu, sve u svrhu promocije proizvoda i usluga ili pak poboljšavanja pozicije same web stranice, nalazi se u srži ovog oblika marketinga.

19


Slika 2: Facebook profil projekta e-Waiter

Slika 3: Facebook Ad projekta e-Waiter

20


Slika 4: LinkedIn profil autroa projekta – Filip Balen

Slika 5: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot

21


Slika 6: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot

Slika 7: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot

Slika 8: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot

22


Slika 9: Twitter profil poslovnog projekta e-Waiter https://twitter.com/ewaiterzg

23


Slika 10: Instagram profil projekta e-Waiter

24


Slika 11: Snapchat profil projekta e-Waiter

25


5.DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta Tablica 3: Marketinški plan projekta e-Waiter

Oblik oglašavanja

Period oglašavanja

Oglašavanje na Google tražilici Facebook, Instagram, Snapchat Android aplikacija

01.01.2019.01.01.2020. 01.01.2019.01.01.2020. 01.01.2019.01.01.2020. 01.01.2019.01.01.2020.

iOS aplikacija Ukupni troškovi

Troškovi oglašavanja 10 000 HRK 15 000 HRK 5 000 HRK 7 000 HRK

Opis oglašavanja Google AdWords Facebook i Instagram oglasi Oglašavanje na Google Playu Oglašavanje na App Storeu

37 000 HRK

Oglašavanje e-Waitera provoditi će se tijekom vremenskog razdoblja od godine dana. Reklamiranje aplikacije izvršavati će se na web trgovinama Google Playu i App Storeu, na Facebooku putem Facebook oglasa te na Instagramu i Snapchatu. Oglašavanje na Google tražilici, u vremenskom razdoblju od 01.01.2019. do 01.01.2020., izvršavalo bi se putem Google AdWordsa te bi se na takve oglase izdvajao budžet od 10 000 kuna. Za isto vremensko razdoblje, za oglase na društvenim mrežama – Facebook, Instagram i Snapchat, izdvojilo bi se 15 000 kuna. Za oglašavanje na Google Playu izdvojilo bi se 5 000 kuna, a na App Storeu 7 000 kuna. Godišnji troškovi za marketing u vremenskom razdoblju od 01.01.2019. do 01.01.2020. procijenjeni su na 37 000 kuna. 5.2.Ključne riječi projekta Ključne riječi aplikacije e-Waiter bar, lounge bar, night club, caffe bar, coffee, cafés, discover local, amusement, bars, beer, brewery, cafes, DJ, entertaintment, events, gay bar, nightlife, party, wine, wine tasting, craft gin, flavoured spirits, cocktails, beer garden, live music, pub, relaxing music, outdoor, easy living, no stress. 5.3. Google Adwords oglas Google AdWords je Googleov sustav oglašavanja u kojem oglašivači licitiraju za određene ključne riječi kako bi se njihovi „klikni oglasi“ mogli pojaviti u Googleovim rezultatima pretraživanja. Budući da oglašivači moraju platiti za te klikove, tako Google zarađuje. Oznaka 26


„Ad“ na pretragama u Googleu označava da je riječ o oglasu kojeg neki pojedinac ili kompanija postavlja u želji da bude prvi prilikom pretraga njihove ciljne grupe. AdWords je Googlov servis za reklamiranje koji će neki oglas ili site progurati na prvu stranicu pretrage, a ono što AdWords čini posebno primamljivim za oglašavanje jest da se plaća samo kada neko klikne na taj oglas i zato se ovaj vid oglašavanja naziva Pay-per-Click oglašavanje. Google AdWords zasniva se na ključnim rečima (Keywords). ključne riječi uglavnom nisu riječi, već grupa od nekoliko reči koje najbolje opisuju ponudu reklame i čine ono što bi korisnici pretraživali kada bi tražili naš proizvod/uslugu koja se reklamira preko Adwordsa. Budžet za Google Adword može se sam kreirati. Može se ponuditi i najmanja moguća cifra ali to znači da svaka iduća, veća cifra, dolazi automatski ispred u pretrazi. Stoga je najbolje ispitati s kolikim budžetom raspolaže konkurencija koja se također oglašava preko Adworda prije upuštanja u oglašavanje.

Slika 12: Google AdWords kampanja projekta e-Waiter

27


Slika 13: Google Adwords oglas projekta e-Waiter

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Mobilna aplikacija ima svoju web stranicu i profile na društvenim mrežama. Razvojem interneta, razvile su se i društvene mreže, besplatni online servisi koje omogućuju komunikaciju i povezivanje korisnika. Društvene mreže mnogi su prepoznali kao idealno mjesto gdje se ciljano mogu slati poruke i informacije potencijalnim klijentima. Poduzeća koriste svoje društvene mreže kako bi osnažila svoje mjesto na tržištu na način da obavještavaju potencijalne klijente o svojim novim proizvodima ili uslugama, putem različitih nagradnih igra i dr. Društvene mreže nude mogućnost oglašavanja za vrlo malo novaca, a nude i mogućnosti novih načina oglašavanja. Kao i kod komunikacije s čitateljima, u oglašavanju na društvenim mrežama najvažnija je mašta, inovativnost i pronalazak što većeg broja obožavatelja, tj. u ovom slučaju ciljane publike. Spoj svega navedenog ubrzo će pokazati dobre rezultate, a dokaz tome su i komentari korisnika na mnogim društvenim mrežama. Oglašavanje na društvenim mrežama ne možemo gledati kao besplatno oglašavanje, iako u većini slučajeva korisnici, tj. oni koji se oglašavaju svoje oglase ne plaćaju novcem. Vrijeme provedeno na društvenim mrežama jedino je platežno sredstvo oglašivača, ali i onih koji su njihova ciljana publika. Facebook pruža i mogućnost Facebook Ads-a, usluge koja šalje poruku onom dijelu publike koji bi mogao biti zainteresiran za usluge odnosno poduzeće može pomoću Facebook Ads kampanje usmjeriti komunikaciju samo precizno odabranim skupinama korisnika odabranim prema lokaciji, jeziku, spolu, dobi, interesima, obrazovanju i drugim značajnim karakteristikama.

28


6. DIGITALNO PLAĆANJE Kao generacija, koja je jako pod utjecajem tehnologije, kupovne navike i očekivanja se formiraju putem neposrednosti koju stvaraju pametni telefoni, internet i moderni komfor. Poduzetnici i poduzeća ali i potrošači su zainteresirani za sve brže, sigurnije i prikladnije načine plaćanja jer gotovina postaje zastarjela a kreditne kartice se ukidaju. Digitalno plaćanje vrlo je pogodno za potrošače. U većini slučajeva potrebno je unijeti podatke vlastitog računa – poput broja kreditne kartice ili adrese za dostavu – jednom. Informacije se zatim pohranjuju u bazi podataka na web poslužitelju trgovca. Kada se korisnik vrati na web stranicu, treba se samo prijaviti sa svojim korisničkim imenom i zaporkom. Dovršetak transakcije je jednostavan kao klikanje mišem – sve što korisnik mora učiniti jest potvrditi kupnju i gotov je. Digitalno plaćanje smanjuje troškove za tvrtke. Što se više plaćanja može izvršiti elektronički, to je manje troška na papir i poštarinu. Ponuda digitalnog plaćanja, također, može pomoći tvrtkama u poboljšanju zadržavanja korisnika. 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Oblici digitalnog plaćanja putem kojih će se moći izvršiti plaćanje u našem poslovnom modelu su: 1. 2. 3. 4. 5.

Plaćanje otiskom prsta Plaćanje preko pametnog sata Digitalni novčanik PayPal Mobilno bankarstvo

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja Gore navedeni oblici digitalnog plaćanja koriste se drugačije ali im je misija ista – platiti. 6.2.1. Plaćanje otiskom prsta Nakon što je korisnik odabrao piće koje želi konzumirati, potrebno je izvršiti plaćanje. Ovaj oblik digitalnog plaćanja omogućuje brzo i jednostavno plaćanje otiskom prsta. Transakcija se obavlja s računa kupca na račun ugostiteljskog objekta. Glavne prednosti ovakvog oblika plaćanja su brzina i jednostavnost. Plaćanje otiskom prsta je brzo i jednostavno te pruža veću sigurnost od PIN-ova i potpisivanja, što su danas najčešći načini verificiranja kartica.

29


6.2.2. Plaćanje preko pametnog sata Sat ima NFC čip koji onima koji ga nose omogućuje da plate tako da ga samo prislone na uređaje za beskontaktno plaćanje. Baš kao da se plaća prislanjanjem kartice na POS uređaj. 6.2.3. Digitalni novčanik Za razliku od ostalih digitalnih načina plaćanja Masterpassom se može platiti na nekoliko platformi - online, kroz aplikaciju, u dućanima i na bilo kojem gadgetu - kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu. Pohranjuje sve informacije s kartica i lako se može kupovati s jednog računa. Ne mora se ispunjavati dugački upitnik kada se kupuje online, on to radi umjesto vas. Samo je potrebno ulogirati se i učitati svoju kreditnu ili debitnu karticu. Prijavljuje se samo jednom. Samo se klikne ili dodirne kako bi se platilo. Najnapredniji digitalni novčanici zasad nisu dostupni na svim tržištima već su najčešće privilegija potrošača na najvećim i najnaprednijim tržištima. 6.2.4. PayPal PayPal je vrsta „klijent-klijentu (peer-to-peer, P2P)“ usluge. P2P način plaćanja omogućava bilo kome tko ima e-mail adresu da pošalje novac nekom drugom tko također ima e-mail adresu. Inicijalizator transakcije preko paypala se mora prvo registrirati na paypal stranicama, te zatim prebaciti određenu svotu novaca na svoj korisnički račun (account). Novčani iznos se može prebaciti direktno sa tekućeg računa banke ili koristeći kreditne kartice/debitne kartice.

6.2.5. Mobilno bankarstvo Mobilno bankarstvo odnosi se na postupak obavljanja financijskih transakcija putem smartphonea. Banke imaju vlastite aplikacije, a korisnici ih preuzimaju te jednostavno, klikom obavljaju bankovne transakcije

6.3. Blockchain tehnologija Blockchain tehnologija je fantastičan izum koji dopušta digitalnu distribuciju podataka bez kopiranja istih te je time stvorila okosnicu nove vrste interneta. Podatci se distribuiraju na mnoge servere i svi sudionici u komunikaciji imaju iste podatke zapisane kod sebe. Glavna knjiga „ledger“ u principu je jedna vrsta baze podataka sa svim transakcijama koje se ne čuvaju na jednom mjestu – na centralnom serveru – već na mnogo mjesta. Blockchain tehnologija razlikuje se od običnih baza podataka jer sadrži dodatno softversko rješenje koje dodaje nove redove, validira ih po unaprijed definiranim pravilima te komunicira s drugim 30


serverima na mreži koji s korisnicima razmjenjuju podatke. Blockchain tehnologija ne može se odvojiti od Bitcoina jer bez iste Bitcoin ne bi mogao funkcionirati jer zahtjeva kompleksnu tehnologiju. Bitcoin Blockchain je mreža servera te svaki server sadrži sve podatke o transakcijama. Validatori na mreži svaku transakciju odobravaju i/ili odbijaju. Nakon što se transakcija odobri, čvorovi šalju podatke po cijeloj mreži o transakcijama i svaki server transakciju zapisuje kod sebe. Na taj način svi imaju sve podatke o bivšim Bitcoin transakcijama.

31


7.SWOT ANALIZA PROJEKTA Tablica 4: SWOT analiza projekta e-Waiter

Snage     

Slabosti Veća produktivnost i učinkovitost Pionir u ugotiteljstvu Lak pristup Inovativne sposobnosti Štedi vrijeme korisniku

Prilike

Limitirano

 

dijelovima zemlje Visoki inicijalni troškovi Neposjedovanje

 

marketinškoih vještina Često ažuriranje podataka Gubitak ljudskog faktora

prisutstvo

u

nekim

razvijenih

Prijetnje

 

Veliko, brzorastuće tržište Proširenje usluga za veći opseg

 

korisnika Neiskorištenost tržišta Suradnja s potencijalnim

konkurentima Lako bi se mogle razviti i dodati nove

 

Laka mogućnost kopiranja Pristup bi mogao biti sputan ukoliko

  

nema interneta Mijenjanje preferencija potrošača Opasnost od konkurenata Atraktivno limitiranoj vrsti korisnika

značajke

8.WEB STRANICA PROJEKTA 32


8.1. Web poslužitelji i domene

Domena je adresa na Internetu. Naziv domene je unikat, tj. ne može biti više domena istog naziva. Domene se registriraju kod određenih institucija pod određenim pravilima. Domene se razlikuju ponajprije po nastavku (ekstenziji) iza točke. Ti nastaavci označavaju vršnu domenu, a vezani su u većini uz države, npr .hr je oznaka za hrvatske domene, koje dodjeljuje hrvatska institucija CARNET pod određenim pravilima. Domene .com, .net, .org može registrirati bilo tko, fizička ili pravna osoba, domena može biti bilo kojeg naziva, broj domena nije ograničen, a registrant mora zadovoljiti samo dva jednostavna pravila: da je domena slobodna, te da plati određen iznos novaca za 12-mjesečnu registraciju domene. Web hosting usluga je vrsta internetske hosting usluge koja omogućuje pojedincima i organizacijama da na svoje web stranice mogu pristupiti preko World Wide Weba. Web hostovi su tvrtke koje pružaju prostor na poslužitelju, u vlasništvu ili su iznajmljeni, za korištenje kao i pružanje internetske veze. CMS (Content management System), sustav za upravljanje sadržajem je sustav uz pomoć kojeg uređujemo web stranice. CMS nam omogućava da u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta možemo upravljati sadržajem internet stranica koje izrađujemo bez posjedovanja programerskih znanja. CMS sustav koji je korišten pri izradi ove stranice je Wix. Wix omogućuje korištenje besplatne domene te je za projekt e Konobar korištena besplatna opcija pružanja domene. Također, Wix pruža i besplatan hosting za web stranicu. 8.2. CMS sustav

CMS je sustav za upravljanje sadržajem čija je uloga olakšati i organizirati procese vezane uz kreiranje sadržaja. Sadržajem web stranica upravlja se kroz administrativno sučelje kojem se može pristupiti uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Sučelju administracije moguće je pristupiti u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta, s bilo kojeg računala. Kroz administrativno sučelje uređuju se podatci prikazani na internet stranici – tekst, slike, video sadržaji... te se određuje strukturni raspored web stranice. Administracijsko sučelje omogućuje samostalnost i fleksibilnost u radu sa sadržajem na webu, štedi vrijeme i umanjuje troškove održavanja internet stranica. 33


Neke od ključnih značajki CMS-a: 1. Visoka učinkovitost i skalabilnost – sistem mora biti sposoban prilagoditi se povećanim zahtjevima na predvidiv način, bez da postane previše kompleksan, skup i nepraktičan. CMS bi trebao ponuditi više razina predmemoriranja, a svaka razina bi trebala biti lako i potpuno prilagodljiva. 2. Proširenje i integracija – CMS bi se trebao lako integrirati s drugom tehnologijom i platformama, kao što su različiti CRM sustavi, društvene mreže, mobilne aplikacije, itd. 3. Stabilnost sustava – stabilnost je značajka koja se može procijeniti samo kroz dugotrajnu uporabu proizvoda kroz različite scenarije. 4. Jednostavan za korištenje od strane urednika sadržaja i administratora web mjesta – što je tvrtka veća, uređivač sadržaja je tim dalje od implementatora pa sustav ne smije biti samo jednostavan za uporabu, već i intuitivan te bi s lakoćom morao pronaći sve elemente koji se traže. 5. Upravljanje sigurnošću – uz sve veći broj davatelja sadržaja na web stranici mora biti uspostavljeno napredno upravljanje sigurnošću, a to se može postići prilagodljivim dozvolama za uređenje sadržaja – unaprijed zadana autentifikacija. 6. Napredni proces tijeka rada i odobrenja – CMS treba ponuditi potpuno prilagodljiv proces tijeka rada s podesivim opsegom tijeka rada. Tijek rada treba omogućiti praćenje zapisa i omogućiti vraćanje na prethodne verzije dokumenta. 7. Višestranična podrška – poduzeća danas imaju i on-line trgovine, društvene mreže, blogove,... s dodatnim „linkovima“ i prometom. Prednost korištenja višestranične podrške jest dijeljenje sadržaja na više web mjesta. 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 1. 2. 3. 4. 5.

WordPress Wix Joomla Drupal Dimedia

8.2.2. Opis CMS sustava projekta Za izradu web stranice korišten je Wix CMS sustav. Wix je web platforma za izradu web stranica. Korisnik, ukoliko nije rregistriran, najprije mora obaviti registraciju tako da upiše email adresu i lozinku po izboru. Za uređivanje web stranica upravlja se kroz administrativno sučelje kojem se pristupa uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Sučelju administracije moguće je pristupiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, dakle s bilo kojeg računala. 34


Kada se odabere izrada web stranice, Wix nudi popis predložaka na izbor. Nakon odabira određenog predloška moguće je pregledati predložak pomoću opcije view ili učitavanje predloška pomoću opcije edit. Nakon odabira opcije edit predložak je moguće mijenjati prema željama korisnika. Wix nudi predloške web stranica za desktop verziju web stranice ili mobilnu. Također, postoji i izbornik s predlošcima pozadinskih slika te je moguće mijenjanje i dodavanje različitih sadržaja. Uređivanje sadržaja je vrlo lako i shvatljivo. Sadržaj same stranice uređuje se kroz editor te se omogućava jednostavno formatiranje teksta na identičan način kao korištenje programa za pisanje teksta. Može se dodati i slike, video i ostali dokumenti a sam sadržaj je moguće povezati i linkovima. Klikom na preview može se pogledati kako stranica izgleda, a klikom na publish stranica se, u trenutku kada je gotova, objavljuje. Nakon što korisnik objavi stranicu, odabire domenu na kojoj će stranica i biti objavljena. Omogućeno je korištenje besplatne domene i to: www.ime.korisnika-wix/ime stranice ili se domena može kupiti. Važno je napomenuti kako je web stranicu je moguće i naknadno izmjenjivati. 8.3. Web stranica e-Waiter 8.3.1. Web adresa stranice Adresa web mjesta glasi: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

8.3.2. Struktura web stranice Web stranica sadrži 10 prikaza:          

Početni pregled Naslovnicu Prijavu Registraciju Profil objekta Galeriju slika objekta Događaje objekta Ponudu/cjenik objekta Karakteristike objekta Footprints ili komentare

8.3.3. Opis strukture web stranice Web stranica sastoji se od naslovne strane na kojoj se nalazi prostor za unos grada. Nakon što korisnik ukuca grad, otvara se novi pregled. Na njemu je lista objekata u obliku slika koji se 35


nalaze u tom gradu. Tzv „scrollanjem“se može pregledati cijelu ponudu tog grada. Uz gornju marginu nalazi se područje „Search“ u kojem korisnik može pretraživati objekte. Sa lijeve strane nalaze se filteri prema kojima korisnik može sužavati izbor prikazanih objekata. Sa desne strane nalazi se reklamni protor. U gornjem desnom kutu nalaze se gumbi za prijavu ili registraciju. Pritiskom na gumb registracije, korisnik ukucava osobne podatke i odabire korisničko ime koje mora verificirati putem e-maila. Prijavom korisnik upisuje korisničko ime i password. Nakon što korisnik klikne na određenu sliku tj objekt, otvara se profil tog ugostiteljskog objekta. Na tom profilu korisnik može pretraživati galeriju slika, prošle i buduće događaje, „footprintse“ ili komentare, ponudu tj. cjenik artikala, trenutnu zauzetost kafića, te točnu lokaciju na google mapi. Također može pregledati karakteristike koje se spominju u „filterima“.

9. ZAKLJUČAK Zaključno bi rekli kako ovaj projekt u Hrvatskoj ima veliki potencijal, pa i šire. Smatramo kako većina Hrvata posjećuju kafiće, barove i klubove nešto više od drugih europskih zemalja. Ova aplikacija bi pružala korisnicima da u par klikova odaberu sebi najidealniju lokaciji gdje će provesti vrijeme i potrošiti novac. A i pruža im da se maknu od dnevne rutine i istraže druga mjesta koja neki grad pruža, otkriju nova omiljena mjesta i tako ožive neke zaboravljene ili neprepoznate lokacije. Za razliku od prijašnjih verzija aplikacija, ova uvodi ključne novitete što ju čini boljom od drugih. Aplikacija omogućuje uvid u stanje 36


popunjenosti objekta, prikaz ponude i cijena lokala, fotogaleriju i točnu lokaciju. Aplikacija također izbacuje najbliže lokale koji najbolje odgovaraju korisniku. Aplikacija također pruža mogućnost davanja napojnice konobaru, što do sada još nije bilo u sličnim aplikacijama na ovim prostorima, već samo u američkim verzijama. Primijetili smo kako je već bilo pokušaja sa sličnim aplikacijama, no one nisu zaživjele. Smatramo kako su glavni krivci marketinški pristup i moguće krivo tempiranje izbacivanja aplikacije. Recimo prije dvije godine ljudi nisu prepoznali pozitivne učinke sličnih aplikacija, no danas je, smatramo, idealno vrijeme za predstavljanje iste. Također smo primijetili da su sve dosadašnje aplikacije za naručivanje podrazumijevale i naručivanje hrane, no smatramo kako je to upravo velika greška ovog tipa aplikacije. Smatramo kako je ova aplikacija idealna za naručivanje pića, dok za hranu korisnik ipak treba imati kontakt sa konobarom pri preuzimanju narudžbe. Stoga smo web mjesto i aplikaciju usmjerili isključivo na kafiće, barove i klubove.

10. POPIS LITERATURE 1. Narodne novine (2015) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zagreb: Narodne novine 85/2015 2. Narodne novine (2008) Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zagreb: Narodne novine 152/08 3. Panian, Ž.: Elektroničko poslovanje druge generacije, Kolo 1., svezak 1., Biblioteka Informatika, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2011

11. POPIS WEB LINKOVA 

www.twitter.com 37


    

www.facebook.com www.instagram.com www.twitter.com adwords.google.com www.linkedin.com repozitorij.unin.hr

12. POPIS TABLICA I SLIK

Tablica 1: Troškovi pokretanja projekta u jednokratnom plaćanju.......................................................15 Tablica 2: Troškovi na godišnjoj razini.................................................................................................15 Tablica 3: Marketinški plan projekta e-Waiter......................................................................................26 Tablica 4: SWOT analiza projekta e-Waiter.........................................................................................32

Slika 1: Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije e-Waiter - www.fluidui.com....................18 Slika 2: Facebook profil projekta e-Waiter...........................................................................................20 Slika 3: Facebook Ad projekta e-Waiter...............................................................................................20 Slika 4: LinkedIn profil autroa projekta – Filip Balen..........................................................................21 Slika 5: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot..........................................................................21 Slika 6: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot..........................................................................22 Slika 7: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot..........................................................................22 Slika 8: LinkedIn profil autroa projekta – Dora Krbot..........................................................................22 Slika 9: Twitter profil poslovnog projekta e-Waiter https://twitter.com/ewaiterzg................................23 Slika 10: Instagram profil projekta e-Waiter.........................................................................................24 Slika 11: Snapchat profil projekta e-Waiter..........................................................................................25 Slika 12: Google AdWords kampanja projekta e-Waiter.......................................................................27 Slika 13: Google Adwords oglas projekta e-Waiter..............................................................................28 Slika 14: Podstranica "Newsletter" web stranice e-Waiter - Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter ............................................................................................................................................................. 45 Slika 15: Front page web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter....................46 Slika 16: Podstranica "Home" web stranice e-Waiter – https://fimat02.wixsite.com/ewaiter...............46 Slika 17: Podstranica "Search result" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter......................................................................................................47 Slika 18: Podstranica "Gallery" web stranice e-Waiter - Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter. .47 Slika 19: Podstranica "Price list" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter.48 Slika 20: Podstranica "Events" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter....48 Slika 21: Podstranica "Register" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter. 49 Slika 22: Podstranica "Payment option" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter......................................................................................................49 Slika 23: Podstranica "Download App" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter......................................................................................................50 Slika 24: Podstranica "Download App" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter......................................................................................................50 38


Slika 25: Početni zaslon "Register" mobilne aplikacije e-Waiter..........................................................51 Slika 26: Početni zaslon "Sign in" mobilne aplikacije e-Waiter............................................................51 Slika 27: Zaslon lokacije ugostiteljskih objekata..................................................................................52 Slika 28: Zaslon rezultata pretrage ugostiteljskog objekta....................................................................52 Slika 29: Zaslon rezultata pretrage uz dodatne informacije..................................................................53 Slika 30: Cjenik ugosteiteljskog ubjekta...............................................................................................53 Slika 31: Narudžba u ugostiteljskom objektu.......................................................................................54 Slika 32: Račun u ugostiteljskom objektu............................................................................................54 Slika 33: Način plaćanja u ugostiteljskom objektu...............................................................................55

13. ŽIVOTOPIS Filip Balen

39


Dora Krbot

40


41


42


14. SAŽETAK U projektu e-Waiter razvijen je poslovni model temeljen na elektroničkom poslovanju. Nakon što je definiran problem, objašnjeni su misija i vizija projekta. Nakon što su objašnjene misija i vizija, određen je cilj ovog poslovnog modela. Riječ je o web mjestu i aplikaciji koja je namijenjena svima koji posjećuju ugostiteljske objekte te žele svoje vrijeme i sredstva potrošiti u odgovarajućem ugostiteljskom objektu. Uvođenjem ovakvog poslovnog modela želi se skratiti vrijeme potrage odgovarajućeg mjesta za izlazak ili sastanak. Pošto je napravljena analiza konkurenata s kojima bismo ušli u tržišnu utakmicu, analizirali smo i suradnike s kojima bismo na tom istom tržištu surađivali te ojačali veze. Najvažnija stavka su klijenti koji bi koristili web mjesto i/ili aplikaciju pa je napravljen popis glavnih klijenata te je svaki klijent opisan. Nakon definiranih troškova izrade ovog poslovnog modela, navedeni su i prihodi koje bi ostvarili ukoliko poslovni model poluči rezultate i pokaže se uspješnim. Nadalje su opisane moguće korištene digitalne tehnologije te su prikazani profili na različitim društvenim mrežama. U SWOT analizi poslovnog modela prikazane su snage, slabosti, prilike i prijetnje ovog poslovnog modela s kojima bi se mogao „suočiti“. Najposlije je prikazana i opisana web stranica projekta te je donesen zaključak.

43


PRILOZI 1. Objavljeni bilten – newsletter

Slika 14: Podstranica "Newsletter" web stranice e-Waiter - Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

44


2. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranice projekta Front page

Slika 15: Front page web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

Home

Slika 16: Podstranica "Home" web stranice e-Waiter – https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

45


Search result

Slika 17: Podstranica "Search result" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

Gallery

Slika 18: Podstranica "Gallery" web stranice e-Waiter - Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

46


Price list

Slika 19: Podstranica "Price list" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

Events

Slika 20: Podstranica "Events" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

47


Registracija za ugostitelje

Slika 21: Podstranica "Register" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

Payment option

Slika 22: Podstranica "Payment option" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

48


Download App

Slika 23: Podstranica "Download App" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter Slika 24: Podstranica "Download App" web stranice e-Waiter – Izvor: https://fimat02.wixsite.com/ewaiter

49


3.Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije Sign in početni zaslon

Registracija

Slika 25: Početni zaslon "Register" mobilne aplikacije e-Waiter Slika 26: Početni zaslon "Sign in" mobilne aplikacije e-Waiter

50


Lokacije ugostiteljskih objekata

Rezultati pretrage

Slika 27: Zaslon lokacije ugostiteljskih objekata Slika 28: Zaslon rezultata pretrage ugostiteljskog objekta

51


Rezultati pretrage uz dodatne informacije

Cjenik ugostiteljskog objekta

Slika 29: Zaslon rezultata pretrage uz dodatne informacije Slika 30: Cjenik ugosteiteljskog ubjekta

52


Narud탑ba u ugostiteljskom objektu

Ra훾un u ugostiteljskom objektu

Slika 31: Narud탑ba u ugostiteljskom objektu Slika 32: Ra훾un u ugostiteljskom objektu

53


Način plaćanja u ugostiteljskom objektu

Slika 33: Način plaćanja u ugostiteljskom objektu

54


4. Handouts-prezentacija

55


56


57

118_Balen_Krbot_e-Waiter  
118_Balen_Krbot_e-Waiter  
Advertisement