Page 1

P

Autor: Vedoucí práce: Konzultant:

O

L

Filip Bala Ing. arch. Dušan Vostrejž Ing. Olga Rubinová, Ph.D

Á

R

Ateliér: Téma práce: Ročník/semestr/rok:

N

Í

S

T

AG34 Ateliér architektonické tvorby 5 Polární stanice na Antarktidě pro expedici z MU v Brně 3. / zimní / 2018/19

A

N

I

C

E

HODNOCENÍ

Profile for Filip Bala

Polar station on antarctica (poster)  

Architecture at Brno University of Technology in Czech republic –2nd year of Bachelors program

Polar station on antarctica (poster)  

Architecture at Brno University of Technology in Czech republic –2nd year of Bachelors program

Advertisement