Page 1

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

GEMEENTE

KUURNE

1. Ik vraag een stedenbouwkundige vergunning aan voor: a). Het wijzigen van raam- en deuropeningen (vernieuwen van ramen en deuren in PVC met dubbel glas); b). Het aanbrengen van bepleistering aan de voorgevel en uitbekleden van een gedeelte van de achtergevel en de uitbouw met “isolatie-kunststof” gevelbekleding. (verfraaien van de woonst). 2 & 4. Mijn persoonlijke gegevens: Filiep Kesteloot Oudstrijderslaan 27 8520 Kuurne tel: 056/ 71 62 38 5. Gegevens van het goed: Boomgaardstraat 22 8520 Kuurne kadastrale gegevens: ??????? 6. Gegevens over de uitvoering van de voorgemelde werken: Er is GEEN uitvoering van de voorgemelde werken. 7. Dossierstukken a) De vergunningsaanvraag Dit dossier is de vergunningsaanvraag b) Tekeningen van de geplande werken: • Inplantingsplan (1) • Foto van de bestaande voorgevel (2) • Tekening van de bestaande voorgevel (3) • Tekening van de voorgevel na de uitgevoerde werken (4) • Foto van de bestaande achtergevel (5) • Tekening van de bestaande achtergevel (6) • Tekening van de achtergevel na de uitgevoerde werken (7) • Foto van de bestaande gevel uitbouw (keuken & badkamer) (8) • Tekening van de bestaande gevel uitbouw (keuken & badkamer) (9) • Tekening van de gevel uitbouw (keuken & badkamer) na de uitgevoerde werken (10)


(1) Inplantingsplan. (2) Foto bestaande voorgevel

(3) Tekening van de voorgevel

Bestaande voorgevel 5, 22 m breedte 5, 10 m hoogte (tot aan de dakgoot)


(4) Tekening van de voorgevel na de uitgevoerde werken

Bepleistering

(5) Foto van de bestaande achtergevel

Vernieuwde voorgevel. Voordeur met onderaan vast paneel en 2 panelen met gezandstraald dubbel glas; Beneden vast raam (wordt dubbel glad); Boven ramen draai-kip (wordt dubbel glas); Bepleistering van de gevel; Bakgoot wordt vervangen door hanggoot in zink; Schoorsteen wordt afgebroken. (centrale verwarming wordt voorzien.)


(6) Tekening van de bestaand achtergevel

Bestaande achtergevel 5, 22 m breedte 5, 10 m hoogte (tot aan de dakgoot)

(7) Tekening van de achtergevel na de uitgevoerde werken


Vernieuwde achtergevel Nieuwe draai-kip ramen met dubbel glas; Onderste 2,20m uitbekleden van de gevel met isolatie & kunststofslides.

(8) Foto van de bestaande gevel uitbouw (keuken & badkamer)


(9) Tekening van de bestaande gevel uitbouw (keuken & badkamer)

(10) Tekening van de gevel uitbouw (keuken & badkamer) na de uitgevoerde werken Bestaande uitbouw keuken – badkamer 7,20m breedte 2,40m hoogte (tot aan de dakgoot)


Vernieuwde uitbouw keuken – badkamer. Achterdeur met onderste vast paneel, bovenste dubbel glas; Raam keuken, vast raam met dubbel glas; Raam badkamer draai-kip met dubbel glas; Uitbekleden van de uitbouw met isolatie – kunststofslides.

8. Energieprestatieregelgeving Is niet van toepassing (geen 3.000 m²) 9.. Ondertekening: Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik op de hoogte te zijn van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen.

Datum:

Handtekening:


Aanvraag  
Aanvraag  

Gemeentelijke aanvraag, verbouwing

Advertisement