Page 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA FILARMONICA DE STAT ARAD NUMIT PRIN HOTĂRÂREA NR. 107/2011 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 36472 din 01.06.2011

REZULTATELE ETAPEI I PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT LA FILARMONICA DE STAT ARAD

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 106/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad, rezultatele primei etape – analiza proiectelor de management:

1. ACIOCÎRLĂNOAEI Vasile Petronius – ELIMINAT 2. DRUG Melinda-Agnes – nota 4,92 - RESPINS

Ţinând cont de faptul că nici un candidat nu a obţinut la etapa I, note mai mari de 7 şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs recomandă reluarea procedurii de concurs, cu respectarea prevederilor legale.

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS Mihaela BALAŞ

Rezultate Etapa I Proiect  
Rezultate Etapa I Proiect  

No Description