Page 1

INFO SĂPTĂMÂNAL

NR. 82: 10-16 februarie 2013

Filadelfia iubește-ți aproapele

Versetul săptămânii

Facă-se voia Domnului

„Cine își va păstra viața o va pierde; și cine își va pierde viața pentru Mine, o va câștiga.” Matei 10:39

„Facă-se voia Domnului” Oare așa să fie? Oare acceptăm noi cu adevărat voia Domnului pentru noi? Este bună voia Domnului pentru noi? Sigur că este bună. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită, iar în alt loc în Biblie ne spune „să stăruim în voia Domnului” (Romani 12:2b, Coloseni 4:12b). Domnul Isus este exemplul cel mai elocvent care ne arată că El a acceptat voia lui Dumnezeu (Luca 22:42, Ioan 5:30).

Năsăudeanu Maur Când acceptă omul voia lui Dumnezeu fără șovăire? După ce ne întâlnim cu El. Moise a acceptat voia lui Dumnezeu, după ce s-a întâlnit cu El, în pustie în rugul aprins (Exod 3:2-6). Apoi a acceptat chiar să nu intre în țara Canaan, supunându-se astfel voii lui Dumnezeu. Pavel s-a întâlnit și el cu Domnul pe drumul Damascului și apoi a acceptat voia Lui chiar dacă aceasta a însemnat multă suferință și să fie închis ca un făcător de rele (Fapte 22:6,7). Tu te-ai întâlnit cu El, cu Domnul? Nașterea din apă și din Duh înseamnă și pentru tine întâlnirea cu El? Dacă răspunsul este DA înseamnă că implicit trebuie să accepți voia Lui, necondiționat, indiferent care ar fi ea. Domnul să ne ajute să acceptăm întotdeauna voia Lui.

1


Ascultarea de Dumnezeu

Ca şi poporul Israel, noi am fost eliberaţi de vechea noastră fire. Dumnezeu a sfărâmat orice robie din viaţa noastră, ne-a dat o nouă identitate şi un nou statut, acela de fii de Dumnezeu. Nu mai suntem robi, ci mergem cu „capul ridicat”. Dar capitolul la care copiii lui Israel erau deficitari, era consecvenţa în ascultare de poruncile Domnului. Cu toate că Dumnezeu se manifesta vizibil în mijlocul lor lucrând cu semne şi minuni, ei se întorceau mereu la faptele lor, ignorând glasul lui Dumnezeu: „Ce să-ţi fac Efraime? Ce să-ţi fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineaţă şi ca roua care trece curând” Osea 6:4. Mai suntem conştienţi că mai presus de orice, Dumnezeu apreciază ascultarea de poruncile Sale? O ascultare de zi cu zi, care să reflecte un mod de viaţă în frică şi ascultare de El. Dumnezeu să ne ajute ca, în fiecare zi să reuşim puţin mai mult, puţin mai bine iar la final să fim găsiţi cu capul ridicat.

Dan Duciuc

„Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din robie.Eu am rupt legăturile jugului vostru, şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.” Levitic 26:13

Zile de naștere de e r ic ii „ Fil a is B ii r b m me

lf ia” S u c e a

va

arie 11 febru ngela A Cernișov

arie 13 febru an Io Hladciuc arie 14 febru

nu Alina Ungurea uel Milici Sam

arie 15 februimona

Pojoga S ebiu Relu s Roşca Eu arie 16 febru George Paul a Calance

! vânteze u c e n i b ă zeu să v e n m u D

2


D

um 10 febr inică BISERuarie 2013 - Plină ICĂ Duhulutatea i Sfânt .

Lun

i-1 MISIUNE 1 februarie 2013 NEMÂNT , PERSOANE - Pentru cUITE din famil ei nemântuiți pentru caiile bisericii re ne rug ăm.

Marț

MATUi - 12 februarie 2013 SPIRITRIZARE U A L Ă PERS - Medit ceea c are mai mu ONALĂ

lt zilnic pe ne vorbește ă la rin Scrip D tură. omnul

Miercuri -

februarie 2013 CAUZE SPEC13 IALE - cauz

Motive de rugăciune S

âmb 16 febru ătă PROPRarie 2013 - Comu IA FAMILIE familie nicarea în între pă(între soți și rinți și c opii).

ele mem ne rugăm în acbrilor pentru care - ........................... eastă săptămână; - ...............................................................; .............................. - ........................... ......; ... - ........................... .................................; ... ... ... ..................... - ........................... .............................. ......; * se completeaz ......; ă duminică la pr ogramul Biser icii!

de fiecare parti

cipant

Joi

Vineri

15 februarie 2013

ȘCOALA FILADELFIA - Resurse pentru construcția grădiniței.

Familii pentru care ne rugăm 1. Boghean Manuela - călăuzire în decizii și ajutor la examene. 2. Boiciuc Codrin și Raluca - Linus-Albert; - sănătatea lui Codrin; - mântuirea tatălui Ralucăi, Maxim și a fratelui Daniel.

3. Buiciuc Cosmin - creștere în credință; - mântuirea lui Traian, tatăl lui Cosmin.

14 februa

rie 2013 AUTORIT ĂȚI - Să fi

eo nevoile rientați pe cetățenil or.

4. Bora Tiberiu și Teodora - Cezar și Darius; - sănătatea copiilor și a Teodorei; - mântuirea celor din familia lui Tibi, de la Hunedoara, sora Ița și cumnata Viorica care este văduvă cu doi copii. 5. Bucur Daniela - dorința de a fi un model, la serviciu și la facultate; - mântuirea tatălui, Dan, a fraților Cristi și Ioan și a surorilor, Dorina, Oana, Maria, Luminița. 6. Bujorean Alexandra Ecaterina - mulțumire pentru toate binecuvântările primite de la Domnul.

3


Florin Milici surprins de impactul Radio Hope în Uganda Florin Milici a ajuns cu bine în Uganda, și chiar din prima zi a rezolvat problema majoră, care a necesitat această călătorie urgentă. Radio Hope are acum un generator performant, care va asigura tensiunea necesară unei emisii fără întreruperi. Într-o corespondență radio, Florin a mărturisit că a fost mai mult decât surprins de modul în care Radio Hope a avut impact asupra ascultătorilor. Biserica Lift up Jesus are întâlniri zilnice, iar duminica, pentru a răspunde mulțimilor, are trei programe. Această „explozie” de participanți s-a petrecut imediat după ce Radio Hope a început să emită.

Daniel Piu a realizat un nou CD de muzică în pashtu Daniel și Simona ne-au împărtășit, cu mare bucurie, că au reușit să termine un nou CD, cu muzică în dialectul pashtu. Daniel a descoperit repede că muzica este o unealtă eficientă, de a transmite afganilor mesajul mântuitor. Deși a întâmpinat bariere culturale și lingvistice nu a bătut în retragere de la acest proiect ambițios. Rugăciunea lor este ca prin intermediul cântecelor, afganii să ajungă să-L cunoască personal pe Mântuitorul, care a plătit prețul mântuirii și pentru ei.

Duminică

09:00 - Serviciu Divin 18:00 - Serviciu Divin

Marți - 19:00

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Miercuri - 16:30

Repetiție Fanfară Cateheză

Miercuri - 18:00 Seară de rugăciune

Joi - 19:00

Repetiție Fanfară

Biserica Penticostală „Filadelfia”

4

Vineri - 19:00 Repetiție Cor

Str. Narciselor, nr. 5 E, 720207 - Suceava, jud. Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com; website: www.filadelfiasv.ro

Info Saptamanal - Nr. 82  

Foaia Bisericii Filadelfia Suceava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you