Page 1

INFO SĂPTĂMÂNAL NR. 140 23 - 29 martie 2014

Versetul săptămânii: „Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.” Psalmul 63:1

Idolii din viața noastră Tot Vechiul Testament reprezintă -Sunt lucruri de care ne TEMEM, un asalt al geloziei divine împotriva de care fugim, care ne amenință, care ne IDOLATRIEI. Istoria împăraților lui Israel și robesc, care ne înspăimântă... istoria lui Israel și a lui Iuda sunt radiografia Și în această dinamică a vieții între potrivit cu acest principal criteriu: au slujit ATRACȚIE, ÎNCREDERE și FRICĂ, noi suntem Domnului sau idolilor. În istoria lui Israel, în centru, iar VIZIBILUL este sistemul nostru o mare minciună a fost aceea că se poate de referință. Ne bazăm pe ce vedem. Ne sluji și Domnului și idolilor, iar cea mai mare bazăm astfel, în primul rând, pe noi înșine. minciună a fost aceea că idolii ascunși ai Apoi, pe semeni, apoi, pe sisteme, servicii, inimii sunt mai puțini periculoși, sunt trecuți bani... pe TOT ce se vede. cu vederea de sfințenia lui Yahweh. Paradigma relației cu Domnul Dar ce înseamnă idolii pentru noi în presupune cu totul altceva: Noul Legământ? Cel puțin în Europa, noi nu - Să ne găsim desfătarea și mai suntem ispitiți să ne închinăm pietrelor mângâierea DOAR în El... sau statuilor. Dar care sunt idolii cu care ne - Să ne bazăm, să ne încredem DOAR confruntăm noi în umblarea noastră zilnică? în El în ce privește siguranța, protecția noastră... - Lucruri care ne atrag, în care ne - Să ne temem DOAR de El și frica căutăm DESFĂTAREA, împlinirea, fericirea, de El să învingă orice altă temere... să nu ne mângâierea sau alinarea... temem de nimic altceva... - Sunt lucruri pe care ne bazăm, Și în această paradigmă, nu noi în care ne ÎNCREDEM, în care ne căutăm suntem în centru, ci El. Căci în El ne găsim siguranța, protecția, stabilitatea... desfătarea, în El ne încredem și de El ne extras prelucrat din cartea„Ieremia” – Iulian Ghica temem... dar nu doar atât. Nu mai trăim pentru noi, ci pentru El și slavaLui! Mai întâi Domnul... iată gândul care ne ghidează existența. Fericirea noastră vine ca un efect natural al trăirii pentru un Domn care ne vrea binele nostru veșnic. Fericirea noastră rămâne însă ceva secundar.Pe primul loc rămâne onoarea de a trăi aici pe pământ pentru gloria Creatorului, în așteptarea bucuriei care ne este pusă înainte. Biserica „Filadelfia” Suceava - INFO SĂPTĂMÂNAL

1


Ce înseamnă să umblăm prin Duhul? Credincioşii au Duhul lui Hristos, nădejdea slavei în ei (Coloseni 1:27). Cei care umblă prin Duhul vor arăta zilnic, clipă de clipă, sfinţenia. Acest lucru se întâmplă prin alegerea serioasă prin credință de a ne baza pe Duhul Sfânt pentru a ne conduce gândirea, vorbirea şi faptele (Romani 6:11-14). A nu se baza pe Duhul Sfânt pentru îndrumare, va duce pe cel credincios să nu trăiască la standardul chemării pe care mântuirea i le oferă (Ioan 3:3, Efeseni 4:1; Filipeni 1:27). Putem şti că umblăm prin Duhul, în cazul în care în vieţile noastre este văzută mai departe Roada Duhului, dacă viețile noastre arată Roada Duhului care este, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, şi auto-controlul, sau înfrânarea poftelor (Galateni 5:22,23 ).

A fi umplut (sau a umbla) cu Duhul este asemănător cu a-I da voie Cuvântului lui Hristos (Biblia), să locuiască din belșug în noi (Coloseni 3:16). Rezultatul umblării prin Duhul este mulțumirea, cântarea și bucuria (Efeseni 5:18-20; Coloseni 3:16). Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu (Romani 8:14). Când creştinii aleg să nu umble prin Duhul păcătuind și întristând pe Duhul Sfânt, Dumnezeu a rânduit o cale de restaurare prin mărturisirea păcatului (Efeseni 4:30; 1 Ioan 1:9). A „umbla” prin Duhul înseamnă să urmezi conducerea Lui. Aceasta este, în esenţă, o „umblare cu” Duhul, permiţându-I să-ți conducă paşii şi să conformeze mintea ta la gândul Lui. În concluzie, așa cum L-am primit pe Hristos prin credinţă, El ne cere ca tot prin credinţă să umblăm cu El, până când vom fi luați la cer şi vom auzi de la Stăpân: „Bine, rob bun șicredincios!” (Coloseni 2:05; Matei 25:23).

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII Joi - 19:00 Duminică Repetiție Fanfară Luni - 19:00 09:00 - Serviciu Divin Întâlnire tineret Miercuri - 19:00 Seară de rugăciune Vineri - 19:00 18:00 - Serviciu Divin Repetiție COR

Echipa de redacție:

Ioan Pauliuc, David Reguș, Cornel Cioban, Andrei Varasciuc, Nicu Ciocan, Puiu Ursaciuc și Simona Hanuseac.

24 martie

Matei Corneliu

25 martie

membrii Bisericii „Filadelfia” Suceava Dobrin Ana Saviuc Camelia Mihaela

26 martie

Cernişov Ştefan Pavăl Ionuț Andrei

2

27 martie

Lefter Doru

29 martie

Ursaciuc Tudor

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

INFO SĂPTĂMÂNAL - Biserica „Filadelfia” Suceava


O închinare autentică

Când Domnul Isus a spus că trebuie ,,să te închini în duh”, El nu s-a referit la Duhul Sfânt, ci la duhul tău. Fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tu ești duh, care își are reședința întrun trup, și Dumnezeu a conceput duhul tău ca să comunice cu El. Închinarea este răspunsul duhului tău la Duhul lui Dumnezeu. Deoarece închinarea implică bucuria în Dumnezeu, aceasta angajează emoțiile tale. Dumnezeu ți-a dat emoții, astfel încât să te poți închina Lui cu sentimente adânci - dar aceste emoții trebuie să fie adevarate, nu false. Dumnezeu urăște ipocrizia. El nu dorește nici teatru, nici prefacătorie, nici fațărnicie în închinare. El vrea dragostea ta sinceră, reală. Noi putem să ne închinăm lui Dumnezeu imperfect, dar nu putem sa ne închinăm nesinceri. Binențeles că sinceritatea singura nu este suficientă; poți fi sincer în mod greșit. Iată de ce și duhul și adevărul sunt necesare. Închinarea trebuie să fie atât corectă cât și autentică. Închinarea placută lui Dumnezeu este profund emoțională și profund doctrinară. Ne folosim atât inimile cât și mințile noastre. Astăzi mulți cred că a fi mișcat emoțional prin muzică și a fi mișcat de Duhul Sfânt este totuna, dar nu este așa. Adevărata închinare are loc atunci când duhul tău răspunde lui Dumnezeu, nu unui anumit ton muzical. De fapt, unele cântari contemplative împiedică închinarea, pentru că ele mută lumina reflectorului de la Dumnezeu și o concentrează asupra sentimentelor noastre. Cel mai mare pericol în închinare este ca atenția să-ți fie distrasă de tine însuți - de interesele tale și îngrijorarea ta cu privire la ce gândesc alții despre tine.

ISRAEL: O minune ca în Vechiul Testament După ani de secetă, râul Zin a început să curgă din nou. El izvorăşte dintrun străvechi crater meteoritic care se umple cu apă doar când pânza freatică trece de un anumit nivel. Spectacolul rar al primului val de apă în albia, până atunci uscată, a fost înregistrat, cu câteva zile în urmă, de turiştii aflaţi în zonă: „S-a întâmplat chiar sub ochii noştri. Am văzut cum începe să curgă apa” au declarat turiștii. Acest râu se varsă în Marea Moartă, fiind menţionat şi în Vechiul Testament. Motivul pentru care se crede că apa a început din nou să curgă și să umple albia sunt ploile abundente din regiunile montane, deși sunt la distanță mare de această zonă aridă, potrivit portalului Daily Mail. Biserica „Filadelfia” Suceava - INFO SĂPTĂMÂNAL

3


4 1 0 2

BISERICA „FILADELFIA” SUCEAVA A treia întâlnire de tineret dintr-o serie de întâlniri

III

Mesaj biblic prezentat de:

CODRUȚ CIUBOTARI Data: LUNI, 24 martie 2014 Ora:

19:00 4

INFO SĂPTĂMÂNAL - Biserica „Filadelfia” Suceava

140 23 29 martie 2014  
Advertisement