Page 1

INFO SĂPTĂMÂNAL NR. 137 2-8 martie 2014

Versetul săptămânii: Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor”.Leviticul 10:3

Cum ne ajută Duhul Sfânt? 1. Prin Duhul noi avem părtăşie personală cu Isus Hristos. La fel cum ucenicii au avut o relaţie personală cu Isus, tot aşa şi noi putem avea o relaţie personală cu Hristos, chiar dacă El nu mai este prezent în trup pe acest pământ. Cu alte cuvinte, noi suntem conştienţi de prezenţa lui Hristos. Noi suntem conştienţi că El există şi că El este aici cu noi. 2. Prin Duhul noi suntem transformaţi în asemănarea cu Isus (2Cor. 3:18). Când ne concentrăm atenţia asupra Lui, când îl privim pe El ca pe modelul nostru şi când ascultăm de El ca de Domnul nostru, noi creştem tot mai mult în asemănarea cu El. Acesta este punctul în care noi observăm cel mai adesea lucrarea Duhului Sfânt. Teme cum sunt puterea, faptele şi puritatea se încadrează în acest aspect al lucrării Duhului, atunci când ele arată ce înseamnă să trecem dincolo de egoismul nostru natural şi să păşim pe calea îndreptăţirii prin Hristos, a slujirii şi a biruirii răului. 3. Duhul ne dă o certitudine interioarăcăsuntem iubiţi, răscumpăraţi şi adoptaţi în familia Tatălui, în Hristos. Pe scurt, El ne dă siguranţa mântuirii. Acesta este lucrul avut în vedere în Romani 8:16. „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”. Duhul Sfânt ne dă conștiența şi convingerea că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Nicu Pauliuc 4. Duhul Sfânt ne umple (Efeseni 5:18), ne dă putere pentru sfinţire (1 Petru 1:2), pentru lucrare (Fapte 1:8) și împarte darurile Sale după voia Lui (1Cor 12:4-11) Și în final să nu uităm că ascultarea de Dumnezeu este condiția pentru primirea și păstrarea plinătății Duhului. „Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat celor ce ascultă de El”. (Fapte 5:32)

Plinătatea care dăinuie depinde de ascultarea continuă de Cuvântul Său. Cei umpluți de Duhul trebuie să fie conduși de Duhul. Cei care sunt folosiți de Dumnezeu cu putere, nu au monopol asupra Duhului Sfânt; ei sunt puternici prin Dumnezeu, pentru că Duhul are monopol asupra lor.

Cântarea Fanfarei va răsuna din nou în Filadelfia

În cadrul Serviciului Divin din seara zilei de 2 martie 2014, Fanfara Bisericii „Filadelfia” va lăuda pe Dumnezeu, alături de Fanfara Biserica „Betel” Rădăuți. Biserica „Filadelfia” Suceava - INFO SĂPTĂMÂNAL

1


Femeia – loc special în planul lui Dumnezeu Teodora Bora Nu sunt suficient de frumoase cuvintele noastre și nici destul de expresive atunci când încercăm să descriem ceea ce înțelegem uneori, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. De la început, Dumnezeu a avut în vedere ca femeile să joace un rol important în planul Lui de mântuire, plan care continuă și în zilele noastre. Studiind spița neamului lui Isus Hristos (Matei 1:2-16), vom găsi numele a cinci femei diferite, în ceea ce privește caracterul lor sau cultura în care au trăit. Alegerea făcută de Dumnezeu în genealogia lui Isus Hristos nu este întâmplătoare. Dumnezeu le-a ales pe ele (Tamar, Rahav și Bat-Șeba) fiind păcătoase, disprețuite, chiar păgâne (Rut) sau foarte modeste (Maria), astfel încât toți oamenii, din toate timpurile și din toate categoriile sociale să se poată identifica cu Isus Hristos. În felul acesta, oricine poate primi mântuirea, fără să se țină cont de cine au fost sau sunt în prezent. Noi nu putem folosi situația noastră particulară, ori condițiile noastre speciale ca o scuză de a sta deoparte de dragostea lui Dumnezeu care ne este acordată necondiționat (2 Tim. 1:9). Dragostea lui Dumnezeu poate să-ți schimbe viața și încă într-un mod incredibil. Devenind copii a lui Dumnezeu, Duhul Lui vine să locuiască în tine (Romani 8:9; Ioan 14:17) ca să-ți dea putere să trăiești o viață nouă de dragoste, viața pentru care ai fost creată (1 Cor. 16:14).

Grupul de studiu biblic și omiletică, coordonat de fratele Petrică Vrăbioru, se va reuni luni, 03 martie 2014, de la ora 19:00, pentru a continua studiul. Toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și doresc o mai bună cunoaștere a acestuia sunt bineveniți!

STUDIU BIBLIC OMILETIC

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII Luni - 19:00 Duminică Studiu omiletic 09:00 - Serviciu Divin Miercuri - 19:00 18:00 - Serviciu Divin Seară de rugăciune

Echipa de redacție:

Joi - 19:00 Repetiție Fanfară Vineri - 19:00 Repetiție COR

Ioan Pauliuc, David Reguș, Cornel Cioban, Andrei Varasciuc, Nicu Ciocan, Puiu Ursaciuc și Simona Hanuseac.

2 martie

Miron Viorel

3 martie

Pavel Victor Ciprian Turturean Marius

5 martie

Cernişov Adriana Raluca

6 martie

Cornea Simona Raluca

2

membrii Bisericii „Filadelfia” Suceava

7 martie

! ze e t ân uv

Popa Emima Lavinia

8 martie

c

e Simeniuc Sorin bin ă Maciuc Narcisa Rodica v să Cobzariu Isolda u ze Cernişov Corneliu ne

INFO SĂPTĂMÂNAL - Biserica „Filadelfia” Suceava

m

Du


Biletele se pot cumpăra de la Sergiu Ciubotariu!

Dumnezeu umple doar vasele goale În viață, ajungem adesea în momente în care simţim că orice resursă ni se epuizează. Ne simțim goi, nefericiţi, singuri şi neînsemnaţi. Ajungem în momente în care, parcă orice lucru ne aduce durere, orice gest ne aduce lacrimi, orice vorbă provoacă amărăciune. Simţim că am ajuns la capătul puterilor. Ajungem la concluzia că trăim în zadar, sau, ba mai mult, ajungem să credem că trăim doar pentru a sta în calea altora. Când proorocul Ilie, sleit de puteri, a cerut Domnului să-i ia viaţa, şi, deşi datorită rugăciunii lui, Dumnezeu a adus ploaia în ţară după trei ani de secetă, totuşi Ilie îşi vede nevrednicia şi neputinţa spunând: „Destul! Acum Doamne iami sufletul căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!”(1Împ 19:4). Cu alte cuvinte, Ilie transmite faptul că el nu merită să trăiască. Nu e şocant? Un om care a umblat cu Dumnezeu întreaga viaţă a trecut pe acolo pe unde trecem şi noi adesea. Însă, dacă vom urmări în continuare ceea ce s-a întamplat, vom ajunge la o concluzie: abia atunci când o persoană ajunge la capătul puterilor, abia atunci când se vede neputincioasă, fără sprijin, abia atunci Dumnezeu intervine! Dumnezeu umple doar vasele goale! El aşteaptă ca noi să ne declarăm ca fiind nimic, ca să poată face El totul! Totul! Dacă nu ajungem să experimentăm văile tristeţii, a lacrimilor si a neputinţei, nu vom putea experimenta nici culmile victoriilor şi a bucuriilor. Nu vom ajunge plini de putere, dacă nu ne vom simţi întâi slabi şi neputincioşi.

Robitussin (de noapte)

sirop pentru răceală destinat adulților și copiilor peste 12 ani. Disponibil la punctul de distribuție a medicamentelor de la intrarea principală în școală! Biserica „Filadelfia” Suceava - INFO SĂPTĂMÂNAL

3


4

INFO SĂPTĂMÂNAL - Biserica „Filadelfia” Suceava

137 2 8 martie 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you