Page 1

Č A S O P I S Z A P R O M I C A N J E N O V E E V A N G E L I Z A C I J E | B R O J 5 3 | L I P A N J , S R P A N J , K O L O V O Z 2 0 12 . | C I J E N A 2 5 k n | 7 K M

Svjedoanstvo:

JJosip p Lonar

kola molitve fra Zvjezdan j Lini

Bog prisutni fra Ivo Pavi

Krtenje u Duhu Michelle Moran

Poziv na evangelizaciju vl. Draen Radigovi g

Kako biti pobjednik u duhovnom ratovanju


J AVITE

SE : MOLIT VA @ KRISTOFORI . HR

|

W W W . KRISTOFORI . HR

„Ne mogu vie, preteko je, osjeam da me nitko ne cijeni, nitko ne primjeuje. Mue me razne bolesti, problemi u braku, u obitelji, na poslu, kao da me neto stalno tlai, ne vidim izlaza! Vie ne znam moe li mi i eli li mi itko pomoi?!� Je li Vam poznata neka od ovih reenica? Moda ih netko od Vaih prijatelja ili blinjih izgovara, vapi za pomo; ili ste ih pak sami mnogo puta izgovorili i zaista se osjeali da Vam vie nitko ne moe pomoi? Ako se prepoznajete u nekoj od navedenih situacija, zavapite Gospodinu da Vam pomogne uz pomo posluitelja Drutva Kristofori, te zaponite, uz vlastita nastojanja i njegovu pomo, novi ivot! On to itekako eli i moe; pitanje je elite li to, istinski, i Vi? Ako je Va odgovor na Gospodinov poziv pozitivan, molimo Vas da se za sudjelovanje u molitvi prijavite e-mailom na: molitva@kristofori.hr i uinite prvi korak. Dovoljno je poslati e-mail u kojem navodite da se elite prijaviti za molitvu, a obrazac za prijavu, informacije o terminu odravanja, kao i upute o tonom mjestu odravanja molitve bit e Vam poslani u odgovoru.

Nudimo: 1. Molitve za fiziko ozdravljenje 2. Molitve za nutarnje iscjeljenje 3. Duhovno savjetovanje u skladu s

RHEMU izalu u 2011. (brojeve: 48, 49, 50, 51) moete kupiti u paketu po 50% nioj cijeni: 4 broja za 50 kn (potarina ukljuena). Ispunite narudbenicu na naoj web-stranici www.rhema-casopis.com ili se javite e-mailom ili telefonom.

naim mogunostima Vie informacija potraite na naoj web-stranici.

www.kristofori.hr

Narudbe: 095/206-5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 e-mail: tajnica@figulus.hr ulus.hr www.rhema-casopis.com com


Impresum UVODNA RIJE

RHEMA, tromjeseni asopis za promicanje nove evangelizacije, izlazi etiri puta godinje (1. oujka, 1. lipnja, 1. rujna, 1. prosinca) VLASNIK: Zajednica „Dobri Pastir”, www.dobripastir.com NAKLADNIK: Ustanova Kristofori, www.kristofori.hr ODGOVORNI UREDNIK: vl. Draen Radigovi GLAVNI UREDNIK: Josip Lonar LEKTORICA: Martina Zidari GRAFIKO OBLIKOVANJE: Momir Blaek, Zrinka Zidari, Mihael Lonar Miha PRIJEVOD: Draena Kolobari FOTOGRAFIJE: shutterstock.com

P

red vama je Rhema sa slikom crkve u Mariji Bistrici na naslo naslovnici. Obiao sam mnoga hodoasnika mjesta po Hrvatskoj i po bijelom svijetu, no nekako mi je Marija Bistrica uvijek najdraa. Ima neto posebno u tom svetitu to ljude uvijek iznova privlai onamo. ini mi se kako je to neto spoznaja da se kui

vraamo kao bolji, malko drukiji ljudi. A svatko od nas eli biti bolji. Na Mariji Bistrici mnogi pronalaze svoje pravo ljudsko dostojanstvo – dostojanstvo ovjeka koji ivi po Bojim zakonima. U tom svetitu mnogi po prvi put imaju iskustvo utnje. Osjeamo da smo u Bojem prisustvu, no nemamo potrebe za govorenjem Bogu, kao da se na-

SURADNICI U OVOM BROJU: Mislav Benevi, Nikola Berii, Ivana Breanovi, Vedrana oli, Emilija Dolenc, p. Marko Glogovi, Nediljko Jeli, Josip Kadi, Ivana Katanovi, Josip Lonar, Josip Lonar Zaharija, Mihael Lonar, Jelena Marki, Petar Nodilo SJ, fra Ivo Pavi, Mario Pirak, Tatjana Prepeli, Ivan Remeta, Zrinka Zidari

lazimo na mjestu gdje smo doli u utnji primiti ono to smo molili u svojim upama,

TISAK: DENONA, Getaldieva 1, 10 000 Zagreb

svjedoenjem vlastitog iskustva Boga, doveo do toga da i oni povjeruju.

ADRESA UREDNITVA: RHEMA, Franje Gaija 2, 48 000 Koprivnica e-mail: urednik@figulus.hr tel: 048/621-159 (8-16 sati) MARKETING I OGLAAVANJE: e-mail: figulus@figulus.hr tel: 095/676-8129 (8-16 sati) GODINA IZLAENJA: XI. STRANICE: 100 str. DIMENZIJE: 20x27 cm CIJENA: 25 kn GODI NJA PRETPLATA: 100 kn DISTRIBUCIJA ZA HRVATSKU: Knjiara Sv. Antun, Kaptol 6 SLJEDE I BROJ „RHEME” IZLAZI: 1. RUJNA 2012.

u svojim kuama i u svojim osobnim molitvama. I sve se to dogaa posredstvom one kojoj je svetite posveeno! Mnogi ne zaborave to su primili te dou zahvaliti za primljene milosti. Donosimo upravo takvo svjedoanstvo – ovjeka koji je ba zagovorom Majke Boje Bistrike postao vjernik i koji je nakon toga i sam mnoge druge,

Mnogi danas uporno pokuavaju promijeniti Boga nagovarajui ga da postane bolji. Neki su tu promijenjenu sliku ak nametnuli i drugima. Kad u molitvi ne primamo milost koju traimo, tada uporno traimo Boga da se predomisli, da m postane bolji i da nam ispuni molitvu. No, jesmo li se ikad zapitali p moemo li mi primiti ono to nam On eli dati. O tome u koli molim tve. t U Crkvi postoje nebrojena udesa koja ukazuju na ivog Boga koji k nam nudi vjeni ivot. itajte o svetoj Bernardici koju je Bog proslavio i nakon njezine smrti, ne dopustivi da joj se tijelo rasp padne. Takvih primjera ima mnogo, no o njima se jo uvijek, ni izp daleka ne pie dovoljno. Veleasni Draen, na odgovorni urednik, d trenutno se nalazi u Mariji Bistrici. Ako ne moete doi na njegovu t duhovnu obnovu, proitajte njegov lanak. Fra Ivo nastavlja s pisad

RHEMA - grka rije koja znai „Boja rije samo za tebe”

njem o krtenju u Duhu Svetome. Uvrstili smo i lanke koji e vam n

NARUDBE I PRETPLATA: Podatke je mogue poslati (s naznakom: „Za Rhemu”): - na e-mail: tajnica@figulus.hr - SMS-om na broj: 095/206-5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 (ili pozivom na 048/621-159) - prijavnicom na web-stranici: www.rhema-casopis.com - ili na adresu urednitva

Druenje s Bogom itekako nas obvezuje na stalno posveivanje

ZASTUPNITVO ZA BIH (Cijena: 35 KM): Udruga IHTIS, Mostar (tel: 063/837-002) www.udruga-ihtis.com, e-mail: udrugaihtis@gmail.com NJEMAKA (Cijena: 25 ) Podatke poslati na e-mail: njemacka@figulus.hr ili nazvati: 0049/931-286-275 ili ispuniti prijavnicu na web-stranici: www.rhema-casopis.com SAD, Kanada, Australija (Cijena: 50 USD) Podatke poslati na e-mail: tajnica@figulus.hr ili ispuniti prijavnicu na web-stranici: www.rhema-casopis.com

RHEMA broj 51 | prosinac 2011.

zasigurno pomoi da postanete bolji prema onima s kojima ivite. z koje k se onda i vidi u naem odnosu prema ljudima s kojima ivimo. I na kraju, budui da smo pred ljetom i godinjim odmorima, predlaem da barem jedan vikend godinjeg odmora, a najbolje bi bilo cijeli tjedan, provedete u Mariji Bistrici ili na nekom drugom hodoasnikom mjestu. Ako ne vjerujete, dajte Bogu priliku – doite u Mariju Bistricu i svaki dan nekoliko sati provedite u primanju onoga/Onoga to ste itav ivot molili. Ne trebate previe moliti, jednostavno doite u crkvu i postanite svjesni da ste doli u dom Boji. Ili legnite i odspavajte pod nekom postajom krinog puta jer miljenicima svojim Bog u snu daje! Glavni urednik, Josip Lonar

3


KRISTOFORI NA INTERNETU

Michelle Moran:

In memoriam:

Poziv na evangelizaciju

o. Rufus Pereira

SADRAJ

Dobrodošli :)

50

16

Svjedoanstvo:

www.kristofori.hr

Majka Boja Bistrika protiv komunizma i ezoterije

10

www.kristofori.figulus.hr

Josip Lonar:

fra Ivo Pavi:

kola molitve

Krtenje u Duhu (VI.)

www.rhema-casopis.com

vl. Draen Radigovi:

18 www.book.figulus.hr

30

sv. Bernardica

Kako biti pobjednik u duhovnom ratovanju

Smrti, gdje ti je alac

8

22

www.figulus.hr

4

www.rhema-casopis.com | RHEMA


64

Michael W. Smith u Zagrebu

38

David Wilkerson:

Uzrok samoubojstava

fra Zvjezdan Lini:

Neal Lozano:

Bog prisutni

Kevinova pria

53 SADRAJ

Koncert:

SADRAJ 6 Henri Nouwen: Sloboda 7

fra Luka Markovi: Prijateljstvo

8 Smrti, gdje ti je alac? 10 Svjedoanstvo: Majka Boja Bistrika protiv komunizma i ezoterije 16 In memoriam: o. Rufus Pereira 18 Josip Lonar: kola molitve (V.)

48

44

22 vl. Draen Radigovi: Kako biti pobjednik u duhovnom ratovanju 30 fra Ivo Pavi: Krtenje u Duhu (VI.) 34 Peter J. Kreeft: Nada

John i Paula Sandford:

38 Koncert: Michael W. Smith u Zagrebu

Petar Nodilo:

Zloinac me u pravednicima

Temeljno povjerenje

40 Vedrana oli: Novi ivot, novi poetak 41 Joyce Meyer: Ljubav se isprua

90

Upoznajmo Bibliju

44 Neal Lozano: Kevinova pria 48 fra Zvjezdan Lini: Bog prisutni 50 Michelle Moran: Poziv na evangelizaciju 53 Pismo itatelja: I Bog ima sina 56 p. Marko Glogovi: Pokreti u Crkvi

18 80

58 Neokatekumen pie: Vra 64 David Wilkerson: Uzrok samoubojstava 69 Upoznajmo Bibliju

Joyce Meyer:

78 Spori ples

Ljubav se isprua

80 John i Paula Sandford: Temeljno povjerenje

41 69

88 Crna i bijela kutija 90 Petar Nodilo: Zloinac meu pravednicima 94 Johannes Hartl: Sluati Boji glas 98 Crkva se ali

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

5


Za poetak

„O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga vinji nam Bog je d’o, uzroe istini od nae sve slave, uresu jedini od ove Dubrave, sva srebra, sva zlata, svi ljudski ivoti ne mogu bit plata tvoj istoj ljepoti.” Ivan Gunduli

„Niti jedan ovjek nije slobodan dok je rob tijela” Seneka

K „Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji uenici; upoznat ete istinu, a istina e vas osloboditi” Isus

6

ada ste iznutra slobodni, pozivate druge na slobodu, bili vi toga svjesni ili ne. Sloboda privlai gdje god da se pojavi. Slobodan ovjek ili ena stvaraju prostor u kojem se drugi osjeaju sigurno i ele u njemu prebivati. Na je svijet prepun uvjeta, zahtjeva, potreba i obaveza da se esto pitamo to se to od nas oekuje. Ali kada susretnemo istinski slobodnu osobu, tu nema oekivanja, nego samo poziv da zaronimo u sebe i tamo otkrijemo vlastitu slobodu. Gdje je istinska sloboda, ondje je Bog. A gdje je Bog, ondje mi elimo biti.

Henri Nouwen: Bread for the Journey

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Za poetak

„Zagrljaj je prekrasan dar. Jedna veliina odgovara svima”

„Ne hodaj ispred mene, moda neu slijediti. Ne hodaj iza mene, moda neu voditi. Hodaj pokraj mene i samo budi moj prijatelj.” Albert Camus

N

a naem planetu ivi danas vie od 6 milijardi ljudskih bia. Sela su opustjela, a na ulicama velikih gradova, mravinjak ljudi. U sobama su i telefoni koji neizmjerno povezuju. ovjek gotovo da nikada nije sâm, pa ipak i danas su aktualni stihovi naega velikog Tina: „…sin tvoj putuje, dolinom svijeta turobnom, po trnju i kamenju. Od nemila do nedraga, i noge su mu krvave, i srce mu je ranjeno, i kosti su mu umorne, i dua mu je alosna i on je sâm i naputen.” Ove su rijei vjerojatno danas aktualnije nego ikada do sada. Zvui nevjerojatno, a i u mravinjaku ljudi, u kuama s mnotvom stanara, u samostanima punima redovnika, u stanovima s Internetom, televizorom i telefonom, ovjek moe biti sâm i osamljen. Nikada se na prozorima stanova i kua nije moglo primijetiti vie izboranih lica s izgubljenim pogledom u oima nego to je to sluaj danas. Oito smo mnogo dobili, ali vie izgubili. Izgubili smo toplinu pogleda i razumijevanja jedni za druge, izgubili smo obitelj, u kojoj su se dijelile srea i tuga. Izgubili smo jednoga jedinog pravog prijatelja, a dobili mnotvo poznanika, koji mnogo vremena provode jedni s drugima, a malo jedni za druge.

fra Luka Markovi: Na putu ljudskosti (poticaji za razmiljanje), Naklada sv. Antuna

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

7


sv. Bernardica

Neraspadnuto tijelo sv. Bernardice

Francuski grad Nevers odredite je rijekama hodoasnika sa svih strana svijeta. Razlog je tomu tijelo sv. Bernardice (pokojne ve 133 godine) koje neraspadnuto lei ondje, u kripti kapele samostana sv. Gildarda. Fenomen neraspadanja tijela zabiljeen je kod vie od 200 svetaca i blaenika Katolike crkve te i danas izaziva u enje puka i znanstvenika

T

ijelo sv. Bernardice ekshumirano je 30 godina nakon njezine smrti: Ujutro, 22. rujna 1909., mons. Gauthey, biskup Neversa, u pratnji lanova Crkvenog suda uao je u glavnu kapelicu Samostana. Tri svjedoka, ukljuujui Majku Generalicu Kongregacije, dva lijenika, dva zidara i dva stolara, prije ulaska u kapelicu prisegnuli su na Evanelje da e iznositi potpunu istinu o onomu o emu e svjedoiti. Gradonaelnik je takoer bio prisutan. Svi su se oni uputili u malu kapelicu sv. Josipa. Zidari su uklonili zatitnu plou koja je zatvarala „otvor”. Lijes su podignuli i stavili ga na potpornje u blizini stola prekrivenog posebno vezenim stolnjakom. Stolari su izrezali i uklonili pocinani lijes, odvili drveni poklopac i tada se pred njima pojavilo Bernardiino tijelo – savreno ouvano! Neke starije sestre koje su trideset godina prije pomagale da se pripremi njezino tijelo i stavi u koveg, bile su ganute i nemalo uplaene vidjevi je ponovno ondje, onakvu kakvu su je poznavale. Lice i ruke sv. Bernardice bile su nagnute nalijevo ostavljajui dojam kao da spava, a ne da je mrtva. Taj e poloaj zadrati do kraja ovog pregleda i tijekom jo dva koja su uslijedila.

8

Medicinski izvjetaj Dvojica prisutnih lijenika izjavili su: „Nema nikakvih naznaka o bilo kakvom neugodnom mirisu. Tijelo je bilo odjeveno u redovnike haljine, odjea je bila vlana. Lice, ruke i podlaktice bile su otkrivene. Glava, nagnuta ulijevo. Lice, svijetlobijelo. Nos tanak, i poput pergamene… Ruke sputene na prsima bile su savreno ouvane, nokti takoer, dok je isprepletenu krunicu izjela hr a. Na podlakticama su ostale vidljive vene, kao i nokti na nogama … Na kraju ovog opisa, uz potpise, stoji: „Donosei gore navedeno svjedoenje, sastavili smo ovaj certifikat – dr. Ch. David, kirurg; dr. A. Jordan, lijenik”.

Vrijeme e pokazati Nakon toga, sestre su oprale tijelo, obukle ga i stavile u novi koveg obloen bijelom svilom, koji je zatvoren i zapeaen sa sedam peata i vraen na isto mjesto u kapelici. Bernardica je veinu svog vjernikog ivota bila bolesna. Pokopana je na vlanom mjestu: tome svjedoi vlaan habit i izje-

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Smrti, gdje ti je alac? sv. Bernardica (1844.-1879.) dena krunica. Dakle, dogodilo se neto nesvakidanje. Druga je ekshumacija uinjena 3. travnja 1919. godine, a trea, uz nazonost svih vlasti i dva lijenika, 18. travnja 1925. Njihova izjava bila je jednaka onoj nakon prvog uvida. Kirurg Compte ponovno je oitovao svoje iznenaenje zbog savreno ouvanog tijela. Tijelo je bilo netaknuto i moglo se, bez ikakvih problema, zbog savrenog stanja kostiju i miia, podignuti i prenijeti na stol. Kasnije je, u lanku objavljenom u znanstvenoj reviji, Compte napisao: „Ono to me najvie iznenadilo bila je savrena ouvanost kostura, miia, ligamenata, koe i elastinost i tonus miia ‌ i tovi-

e, savreno stanje jetre, 46 godina nakon smrti, koja je jo uvijek vrsta i elastina. U tom sam trenutku komentirao kako smatram da je ovu injenicu teko objasniti zakonima fizike.� Kada su zavrili svoj posao, lijenici su umotali tijelo u zavoje ostavljajui lice i ruke slobodne. Zatim, kako bi otklonili gubitak boje koje je lice pretrpjelo zbog pranja i ponovnog izlaganja zraku, specijalisti jedne parike tvrtke nanijeli su tanak sloj voska na njezino lice, kako bi izgledalo kao da je uistinu ivo. Tijelo je zatim ostavljeno, brino zapeaeno, Samostanu. Ondje, u samostanskoj kapeli u Neversu, lei i danas, u lijesu obrubljenom zlatom i kristalom. Tijelo sestre Bernardice nakon 123 godine

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

9


Svjedoanstvo 10

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Josip Lonar Zaharija

Josip Lonar Zaharija Donosimo ‘kratko’ svjedoanstvo ovjeka koji svoje obraenje duguje zagovoru Majke Boje Bistrike. Kad bi napisao sve to je Bog uinio po njemu nakon njegova obraenja, ono bi bilo jo mnogo dulje, i Rhema bi trebala imati dodatne stranice

S

u „Podravki , za solidnu pla㶛u. K㶛i je

otac, koji je bio seoski sluga, preziran

svjedo㶜enje, a svjedo㶜enje je

išla u osnovnu školu koja je bila preko

i ponižavan. Za njega je „bogataš bio

i javna životna ispovijed! A to

ceste, a sin u dje㶜ji vrti㶛, koji je tako-

i svaki seljak koji je imao dvije krave

nije lako! Sredinom osamde-

㶟er bio blizu našeg stana. Gradili smo

i dva jutra zemlje. Toliko se bojao da

setih godina (1984. ili 1985., nisam

i ku㶛u na zemljištu koje je supruga

moja bra㶛a i ja ne postanemo ne㶜i-

sasvim siguran, ali to je svakako bilo

dobila od roditelja. Jasno, imali smo

ji sluge, da nam je zaprijetio da 㶛e

prije nego što sam napunio 40 godina

i automobil. Radio sam u takozvanim

nam „potrgati ruke i noge ako 㶜uje

života), mama i ja otišli smo na spro-

turnusima, a slobodno vrijeme provo-

vod nekom daljnjem ro㶟aku, u selo

dio uz TV, novine a 㶜esto i s društvom

udaljeno nekoliko kilometara od mog

u vinogradskim klijetima uz karte

rodnog mjesta. Sprovod je bio kasno

i alkohol. U crkvu nisam odlazio jer

popodne, a odmah nakon njega, odr-

sam bio 㶜lan Komunisti㶜ke partije, a

žana je i sprovodna misa. Pokojnika

㶜ak sam i u carinarnici imao odre㶟e-

nisam poznavao, ali sam na sprovod

nu partijsku funkciju (mislim da se

da smo negdje nekome pomagali!

ipak išao, iz obzira prema mami. To

zvala evidenti㶜ar ).

Ta prijetnja odnosila se i na laganje

vako

obra㶛enje

„zahtijeva

Osobito sam im branio odlazak u crkvu i na vjeronauk. Odlazili su potajno, bez mojega znanja

i kra㶟u bilo 㶜ega i od bilo koga! Mi

je bio jedini razlog, jer me tada nisu zanimali mamini ro㶟aci, sprovodi, a

U KP sam primljen 1974. godine u

smo bili slika i prilika „proletera !

još manje mise. Uostalom, što mi je

jednom me㶟imurskom mjestu gdje

Iako smo živjeli na selu, nisam razli-

nedostajalo? Bio sam državni služ-

sam radio u osmogodišnjoj školi kao

kovao pojam „sjetve od pojma „žetve ! Moj je otac bio strog, ali kako

benik (carinik) s dobrom pla㶛om,

nastavnik. Primljen sam bez for-

oženjen, otac dvoje djece. Od države

malne molbe, s obzirom da sam po

nije bio dosljedan, ta je strogo㶛a 㶜e-

sam dobio dvosobni stan, takore㶛i u

stavovima i ponašanju bio idealan

sto bila obi㶜no zlostavljanje, pa sam

centru grada. Supruga je tako㶟er ra-

partijski materijal. Naime „mrzio

se ja svoga oca bojao. Uvijek sam

dila, na odgovornom radnom mjestu

sam bogataše, što je u mene usadio

imao osje㶛aj da sam za nešto kriv,

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

11


Svjedoanstvo

Ljubav koju imam prema svom ocu, moja je odluka i posljedica je mojega obraenja

Nau ker supruga je za prvu svetu priest presvlaila u pokrajnjoj ulici blizu crkve jer je u naem stanu ba za taj dan bio dogovoren sastanak rezervnih djelatnika dravne sigurnosti bive drave

12

www.rhema-casopis.com | RHEMA


RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Josip Lonar Zaharija

Najedanput sam osjetio neiju prisutnost tik do fotelje u kojoj sam sjedio. U srcu sam jasno uo tatin glas (a umro je 1978. godine): „Sine, moe li ti meni oprostiti?�

13


Svjedoanstvo Bio je to oajniki vapaj, i Majka ga je ula, a potvrda je dola kroz udan san koji je supruga usnula nedugo nakon posjeta M. B. Bistrikoj: Bila je na misi u Mariji Bistrici, stajala je pored stupa i kad se okrenula, vidjela je i mene pored sebe, a oko moje glave, zlatni krug!

14

Kada god je netko rekao da ga Bog ne moe promijeniti, Josip mu je odgovorio: „Ako je mogao Zahariju, moe i tebe!�

www.rhema-casopis.com | RHEMA


KNJIGA PRODANA U 3 000 PRIMJERAKA ZA MJESEC DANA

Renzo Allegri

PADRE PIO Čudesni život

Padre Pio svetac je kojeg danas zaobilaze znanstvenici i liberalni teolozi. Ni jedni ni drugi ne mogu ni shvatiti ni objasniti udesa koja je Bog po njemu inio te ih ini i dalje a budui da ona rue njihove teorije, jednostavno su ga odluili ignorirati. Za njegovo proglaenje svetim, dokazano je ravno sto udesa. Da se nastavilo s traenjem, ta bi se brojka znaajno poveala. Golem broj ljudi moe posvjedoiti kako je Bog u njihovim ivotima uinio udo po zagovoru Padre Pija. Zato ne bi i u tvojem ivotu uinio isto?

382 stranice • 13,6 x 20,4 cm

Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, naziv knjige i koliinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/2065421, 099/216-47-88 i 091/220-65-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 PO TARINA UKLJUENA U CIJENU sati). Knjige moete naruiti i na naoj web-stranici: www.figulus.hr

100,00 kn


o. Rufus Pereira - IN MEMORIAM

o. Rufus Pereira

„A vi, to vi kaete tko sam ja?” Mk 8,29

I

sus e to isto pitanje postavlja-

vom: „Vidi, to je Isus”. Ali ona je samo

ni jedno od toga dvoga, premda mu,

ti svakom od nas: „Za koga me ti

zurila u mene i rekla: „Ne. To je slika.

naalost, mnoge tisue dolaze samo

dri?” Jer to je najvanije pitanje

Isus – u mojemu srcu”. Meni u njezinoj

radi izljeenja i udesa. Za ivota na

u Bibliji, na koje e odgovor pro-

dobi, meutim, ta je slika bila Isus.

Zemlji, Isus je bjeao i skrivao se od onih koji bi mu dolazili samo radi ta-

mijeniti na ivot. Je li On samo jedan Zatim sam krenuo u srednju kolu

najvei od njih ili netko izvan pukih

i ondje sam susreo svojega drugog

ljudskih kategorija. I ja sam si morao

Isusa. Moj je omiljeli udbenik bio

Jednom sam drao seminar srednjo-

odgovarati na to pitanje od samoga

Schusterova „Povijest Biblije” koja

kolkama i posljednjega dana molio

djetinjstva.

je pripovijedala priu nekoga Isusova

nad njima za njihove potrebe. Jedna

uda na jednoj stranici, a na suprotnoj

me djevojka zamolila da molim za nje-

Prvi Isus kojeg sam poznavao kao di-

nalazio se prelijep crte toga uda.

zina oca. Uskoro sam je opet vidio u

jete bio je njegov kip ili slika Djeteta

Meni je tada Isus bio velik iscjelitelj

redu i rekao joj: „Za tvojega sam oca

Isusa u jaslicama. Naravno da sada

ili udotvorac. Sada znam, da nije

ve molio, zar ne?” Odgovorila je: „Da, ali sada se pomolite za mojega djeda”.

znam kako to nije Isus, iako se mnogim priprostim ljudima takvim, na nesreu, ini. Ali stvari se mijenjaju. Posjetio sam neku obitelj karizmatika, i, da nekako zaponem razgovor s njihovom trogodinjom kerkom, pokazao sam prema slici Presvetoga Srca Isusova na zidu i rekao, mudro kimajui gla-

16

kvih nakana.

od mnogih velikih vjerskih voa ili ak

Meni je tada Isus bio velik iscjelitelj ili udotvorac. Sada znam, da nije ni jedno od toga dvoga, premda mu, naalost, mnoge tisue dolaze samo radi izljeenja i udesa

Vidio sam je kako eka i trei put, pa sam je, kada je dola na red, zapitao: „ to sada?” Rekla je: „Sada molite za Chica”. „A tko je Chico?” upitao sam. „Moj pas”, odgovorila je. Za nju je Isus bio netko koji je lijeio tate, djedove i pse – kune ljubimce.

www.rhema-casopis.com | RHEMA


da kau, jednostavno su promrmljali:

Svojega sam treega Isusa susreo

tebe nauk ni izljeenje. Samo te elimo

kada sam uao u sjemenite u Bom-

kao osobu, vidjeti te kod kue”. A Isus

bayu. Dok sam u knjinici itao knjige

je odgovorio: „Doite i vidite”, kao da

koje su dovodile u pitanje povijesnost

je htio rei: „Doite i budite sa mnom

Evanelja i samo Isusovo povijesno

i upoznajte me kao osobu”. Jedan od

postojanje, moja je mlada sjemeni-

uenika, Andrija, doivio je takvo isku-

tarska krv prokljuala, pa sam itao

stvo da je morao otii svojemu bratu

druge knjige koje dokazuju kako je

imunu i rei mu: Susreo sam Isusa.

Isus uistinu postojao – ali nita vie.

Pronaao sam Mesiju, onoga kojega

Danas znam da Isus nije ni jedno od On je mnogo vie od toga. Tada sam se upisao na teologiju, gdje sam susreo svojega etvrtog Isusa –

Za mene je tada Isus bio najvei uitelj na svijetu – ali nita vie. Danas znam kako ni to nije Isus. On je mnogo vie od toga

Isusa velikoga Uitelja, iji me predivan nauk toliko oarao da sam napisao

smo ekali i traili (Iv 1:35-41). Sada

doktorsku disertaciju iz biblijske teolo-

razumijem na to je mislio kardinal Su-

gije o Ljubavi u Ivanovu evanelju. Za

enens kada sam ga prvi put susreo u

mene je tada Isus bio najvei uitelj na

Rimu 1975. Pitao me samo jedno pita-

svijetu, kao to je bio i Gandhiju – ali

nje: „Kada ste susreli Isusa?”

nita vie. Danas znam kako ni to nije Isus. On je mnogo vie od toga.

Dok sam predavao zemljopis u koli, odrao sam uenicima sat o snijegu.

Susreo sam Isusa kao osobu – stvarniju od bilo koje druge osobe koju sam ikada poznavao; s kojom sam mogao stupiti u odnos, znajui da e, kad budem govorio, sluati, a da u ja sluati kad On bude govorio. To je Isus

Rekao sam im sve to sam znao o snijegu, opisao ga na najbolji mogui nain, pokazao im slike i dijapozitive snijega i rekao im kako snijeg izgleda, kakav je na opip itd. Ali u listopadu te godine poveo sam ih na izlet u Kamir. Iz autobusa mogli smo vidjeti breuljke prekrivene snijegom u daljini. Tada smo, virei na obje strane kroz staklene prozore autobusa, opazili snijeg na

Godinama kasnije, imao sam iskustvo

tlu. Kada se autobus konano zausta-

u kojemu sam susreo Isusa kao osobu

vio, samo sam iskoio van, u snijeg,

– stvarniju od bilo koje druge osobe

uzeo ga u ruke, prinio oima i uzvi-

koju sam ikada poznavao; s kojom sam

knuo: „Dakle, to je snijeg”. U tjedan

mogao stupiti u odnos, znajui da e,

dana predavanja o snijegu, samo sam

kad budem govorio, sluati, a da u ja

znao o snijegu. Sada sam upoznao

sluati kad On bude govorio. To je Isus!

snijeg. Na isti nain, ranije sam samo znao o Isusu, sada ga poznajem.

Kada je Ivan Krstitelj dvojici uenika pokazao Isusa iz daljine, Isus se okre-

Rufus Pereira: „Isus danas” (Pokret

nuo i pitao ih to ele. Ne znajui to

krunice za obraenje i mir, Zg 1999.)

RHEMA broj 53| lipanj 2012.

IN MEMORIAM

„Gospodine, gdje stanuje?” kao da su htjeli rei: „Gospodine, ne elimo od

toga dvoga. On nije puki povijesni lik.

o. Rufus Pereira - IN MEMORIAM

On nije puki povijesni lik. On je mnogo vie od toga

Preminuo o. Rufus Pereira U Londonu je 2. svibnja preminuo o. Rufus Pereira, jedan o najpoznatijih teologa Katolike karizmatske obnove u Indiji O. Rufus napustio je ovaj svijet u 79. godini ivota, nakon sranog udara, za vrijeme evangelizacijskog putovanja, jednog od brojnih koje je poduzeo za svoga plodnog ivota obiljeena plodnim radom u slubi ozdravljenja. Za sveenika je zareen 1956. u Rimu. Bio je doktor biblijske teologije. Od godine 1972. djelovao je u Katolikoj karizmatskoj obnovi, kao svjetski poznat govornik, voditelj molitvenih susreta, duhovnih vjebi i seminara s molitvama za ozdravljenje, nutarnje iscjeljenje i oslobaanje. Ureivao je Narodni katoliki karizmatski asopis i bio direktor Narodnog katolikog karizmatskog Instituta za Sveto pismo u Indiji. Dugo je godina bio potpredsjednik Meunarodnog udruenja egzorcista a od 1997. do 2003., lan Vijea ICCRS-a, predstavljajui ICCRS u Aziji. Napisao je brojne lanke, osobito o evangelizaciji i ozdravljanju. O. Rufus smatrao je slubu ozdravljanja jednim od najveih doprinosa karizmatskog pokreta Obnove Katolikoj crkvi.

Poivao u miru Bojem!

17


kola molitve 18

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Josip Lonar

KOLA MOLITVE

Josip Lonar Koliko ste puta nekome neto htjeli dati, a taj to isto nije mogao primiti. Na primjer, dobar savjet. Bog nam toliko toga eli dati, no mi ne moemo primiti. Kod neuspjele molitve, najee se ne radi o Bogu kojeg nismo uspjeli promijeniti ili nagovoriti, ve o ovjeku koji nije uspio primiti ono to mu je Bog htio dati. U ovom lanku, ponavljam neto od onoga to sam ve prije pisao, jer do sada mnogi nisu uspjeli primiti ono to sam im ve dao nogi su dolazili Isu-

M

pitanje bi trebao biti vrlo lagan. Mi

na na㶜in na koji si vjerovao! ili još:

su da prime od njega

danas 㶜ak ni ne odgovaramo na to

„Neka ti bude na na㶜in na koji mo-

ozdravljenje ili neku

pitanje jer vjerujemo da je Isus sve-

žeš primiti ono što ti želim dati!

drugu vrstu milosti.

mogu㶛i Bog koji može u㶜initi što god

On je ozdravljao sve koji su k njemu

želi ‒ ako to zaista želi! Ovdje se opet

Isusov „Vjeruješ li...? tada, no isto

dolazili, no ipak je nekima postavio

po㶜injemo baviti onim drugim pita-

tako i danas, zna㶜i upravo ovo: „Po-

pitanje: „Vjeruješ li da ja to mogu

njem koje Isus nikada nije postavio.

stoji li na㶜in na koji možeš primiti ovo što ti želim dati?

u㶜initi? Kad bi netko odgovorio potvrdNikad nikoga nije pitao: „Vjeruješ li

no, Isusov bi daljnji komentar bio:

Taj „na㶜in ili unutarnji stav našeg

da ja to želim u㶜initi? Mi se danas

„Neka ti bude kako si vjerovao , što

bi㶛a koji nam omogu㶛uje primiti

previše bavimo ovim drugim, pre㶜e-

se može prevesti i sa: „Neka ti bude

odre㶟enu vrstu milosti, otvorena su vrata našeg srca u kojem se doga㶟a

sto potpuno nepotrebnim pitanjem, a preska㶜emo odgovor na ono prvo i najbitnije pitanje. Što to pitanje zapravo zna㶜i? Isus je znao da on može u㶜initi ono što su od njega tražili. Nakon svih onih tisu㶛a razli㶜itih 㶜udesa kojima je svjedo㶜io ogroman broj ljudi i o kojima se govorilo u 㶜itavoj Palestini, odgovor na postavljeno

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Nain Isusova djelovanja molitvom zapravo je vie ovisio o onima kojima je Isus sluio, nego o njemu samome! – Isus je znao da odreeni ljudi samo na odreeni nain mogu primiti odreene milosti!

vjera potrebna za nadnaravno Božje djelovanje. Na žalost, velika ve㶛ina vjernika katolika ne može potvrdno odgovoriti na Isusovo pitanje. U takvim se situacijama ne radi o Bogu kojeg treba nagovoriti da nam nešto dâ, ve㶛 o 㶜ovjeku kojeg treba osposobiti da nešto primi.

19


kola molitve

Isus je, teoretski, svakog bolesnika mogao ozdraviti na bilo koji nain. No ozdravljenje nije ovisilo samo o tome to Isus moe uiniti, nego i o tome na koji nain i to ljudi mogu primiti

20

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis i Judith Macnutt

Imate li problema s novcem?

ovjek najlake prima kad u svome srcu formira odreeno povjerenje o tome od koga to moe primiti i na koji to nain moe primiti

Želimo Vam pomoći srušiti sve prepreke na putu prema Vašoj financijskoj slobodi te otkriti gdje je korijen Vaših financijskih problema. Želimo Vas uvesti u slobodu djeteta Božjeg i vratiti zadovoljstvo u Vaš i u živote Vaših najbližih. Male grupe Crowna pomažu Vam i uče Vas kako na pravilan način upravljati novcem, kako izići iz dugova, kako ponovno ne ući u dugove te kako biti vjeran i zahvalan upravitelj nad povjerenim nam dobrima. Cijena tečaja je 300 kn po osobi ili po bračnome paru, a u cijenu je uključena skripta s gotovo 400 stranica materijala, te jednostavan računalni program za vođenje financija.

Kako se prijaviti Ako želite postati članom male grupe Crowna i krenuti prema putu financijske slobode, prijaviti se možete preko e-maila na: crown@kristofori.hr ili na broj: 099/216-4789 od ponedjeljka do petka od 18 do 21 sat. www.kristofori.hr

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

21

21


Francis Duhovno i Judith ratovanje Macnutt Ako si nekada u ivotu doivio svae, ljutnju, razdore ‌ situaciju ili stanje kad sve u tebi govori da nema smisla boriti se ‌ onda zna to je duhovni rat

22

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis vl. Draen i Judith Radigovi Macnutt

vl. Draen Radigovi Za mnoge je itatelje ovo neobian naslov. Pitaju se: „to je to duhovno ratovanje? O emu se radi?” Doista, ako eli nauiti biti pobjednik u duhovnom ratu, mora najprije znati to je to! ao što nam sam naziv

K

je na tebe svojim otrovnim streli-

želi poraziti krš㶛anina. Želi ga pre-

kaže: ovdje se ne radi o

cama da te slomi i porazi!

variti i mu㶜iti. Želi ga držati daleko

podru㶜ju, i ondje fi zi㶜ko oružje ne

fi zi㶜kom ratu ili ratovanju

od istine, jer on zna da 㶛e te „istina

u kojem se upotrebljava

Ako si do sada bio tjeskoban i pora-

fi zi㶜ko oružje, nego je rije㶜 o du-

žen, obrati pažnju na poruku ovog

hovnom ratu. Radi se o duhovnom

㶜lanka, i Bog 㶛e ti dati svjetlo, po-

Prvo mjesto na koje sotona udara

kazat 㶛e ti put do pobjede u tvom

kad te napada tvoj je um i tvoje mi-

koristi ništa. Neprijatelj protiv kojeg

sadašnjem stanju, a pomo㶛i 㶛e ti da

sli! Mnogi krš㶛ani to ne shva㶛aju,

se borimo je Sotona, i oružje koje

pobijediš tako㶟er i u svakoj budu㶛oj

pa slabo 㶜uvaju svoj um. Gledaju

je efikasno u borbi protiv njega ‒ je

borbi!

svakakve fi lmove preko kojih pušta-

duhovno. Kako bismo bili pobjednici u tom ratu ‒ Bog nam je dao sva potrebna sredstva, oružje koje tre-

osloboditi .

ju u sebe mnogo nasilja, kriminala,

Kranin je neprijatelj sotone

bamo nau㶜iti upotrebljavati.

prljavštine, bezboštva, nemorala i nevjere. Zatim 㶜itaju svakakve novine koje obiluju tra㶜evima, gledaju

Ima na tisu㶛e krš㶛ana koji prola-

pornografske slike, itd. Sve to ulazi

Ako si nekada u životu doživio

ze kroz iste probleme kroz koje i ti

u njih. A te misli snažno utje㶜u na

sva㶟e, ljutnju, razdore, mržnju,

prolaziš. Trebaš biti svjestan da je

njihov život. Misli koje u sebi nosiš

kušnje, nesre㶛e, sumnje, strahove,

krš㶛anin neprijatelj sotone! Sotona

stvaraju stavove i mentalitet. Kakve

tjeskobe, malodušnost; situaciju ili stanje kad sve u tebi govori da nema smisla boriti se, da si gubitnik i da 㶛e ti se sve u životu srušiti ‒ onda znaš što je duhovni rat. Jer upravo na taj na㶜in 㶟avao navalju-

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

su tvoje misli, takav 㶛e biti i tvoj

Kako bismo bili pobjednici u tom ratu – Bog nam je dao sva potrebna sredstva, oruje koje trebamo nauiti upotrebljavati

život. Ako su tvoje misli pozitivne, tvoj 㶛e život biti pozitivan. Ako su tvoje misli negativne, tvoj 㶛e život biti negativan. Kad je osoba puna loših misli, ona je potištena. A poti-

23


Francis Duhovno i Judith ratovanje Macnutt

štena osoba vrlo brzo proširi svoje neraspoloženje na ljude oko sebe. Budu㶛i da ljudi slabo brinu o svom umu, svakakve (krive) misli puštaju u svoj um! Na tisu㶛e negativnih mi-

Kad upotrebljava ta oruja i uini svoj dio, tada ti cijelo nebo dolazi u pomo! Zato, ohrabri se i hrabro djeluj. Bog je na tvojoj strani!

sli ulazi u njihov um! I zato je život

2. Oružja koja su nam dana od Boga za naše ratovanje nisu tjelesna, ve㶛 božanski jaka ‒ za rušenje utvrda! 3. Negativne misli koje sotona ubaci u naš um njegove su utvrde! Shvati: zle misli su od 㶟avla! Biblija kaže da

mnogih ljudi u kaosu ‒ jer je njihov

na tvoje postupke. Zato pazi na to

mi rušimo sotonine utvrde i obara-

um u kaosu! Kroz pogrešne i nega-

kakve misli puštaš u svoj um!

mo njegove zle misli koje proizvode

tivne misli sotona upravlja njihovim životom!

krivo i pogrešno razmišljanje i vode

Kako pobijediti napad sotone?

Davidovo iskustvo Dakle, kad te 㶟avao napada, prvo

nas u poraz.

Svjedoanstvo jednog evangelizatora

David je snažno iskusio utjecaj ne-

mjesto na koje udara je tvoj um!

gativnih misli na svoj život ‒ kad

Pitanje je: kako se obraniti, i kako

Jedan je poznati evangelizator svje-

je u㶜inio preljub s Bat Šebom. Pret-

pobijediti u toj borbi?

do㶜io o teškom razdoblju svoga

hodno je dopustio da se bludne mi-

života kad je prolazio kroz velike i

sli i misli požude koje su mu došle,

Odgovor nalazimo u 2 Kor 10,4-5:

teške kušnje. 佢avao ga je silno napa-

zadrže u njegovu umu, umjesto da

Oružja za naše ratovanje nisu tjelesna, ve㶛 božanski jaka za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja (mišljenja) i svaku oholost koja se diže protiv spoznanja Boga i zarobljavamo svaki um (misao) da se pokorava Kristu.

dao, i to kroz misli. On pri㶜a:

ih je odmah odbacio. Te su ga misli pokrenule na krive postupke u kojima je najprije u㶜inio preljub s tom ženom, a potom i ubio njezina muža. Pou㶜en tim negativnim iskustvom, ponižen i sav slomljen od boli zbog tog grijeha i udaljavanja od Boga, David je donio odluku: „Ne㶛u stav-

„Sotona je bjesnio na mene iz svih smjerova, svojim zlim mislima koje su po snazi bile ja㶜e od mojih misli. Izgledalo je kao da su stvarno, fi zi㶜ki bile prisutne u mom umu. To je uzrokovalo iscrpljenost mog tijela i

1. Ovdje se radi o ratovanju! Pod-

depresiju. Osje㶛ao sam kao da više

ljati zle (ne㶜iste) stvari pred svoje

ru㶜je naših misli je bojno polje! Ra-

nikada ne㶛u biti sposoban propovi-

o㶜i! O zlu ne㶛u da znadem! Drugim

tovanje je prvo u našem umu, prije

jedati i obra㶛ati ljude Bogu. Misli su

rije㶜ima, za tebe je bolje i zdravije

nego prije㶟e na druga podru㶜ja.

mi govorile da imam sve bolesti. Mi-

da tvoj um bude okupiran pozitiv-

Ako pobijediš u ovoj borbi, uživat

sli su mi govorile da 㶛u umrijeti i da

nim umjesto negativnim mislima.

㶛eš pobjedu nad sotonom, koju ti

sam jako ražalostio Boga. Sotonine

Misli snažno utje㶜u na tvoj život i

Bog daje, svaki dan svoga života.

lažne misli pokušavale su me uvjeriti da je sve ovo što mi se doga㶟a, od Boga koji me kažnjava za sve moje prošle grijehe. Osje㶛ao sam veliki strah i nemir. Bilo bi strašno biti izgubljen za vje㶜nost! Osje㶛ao sam se kao odba㶜en od Boga i ljudi. Tako 㶟avao radi! Pritisne te svojim nega

Sotonine lane misli pokuavale su me uvjeriti da je sve ovo to mi se dogaa, od Boga koji me kanjava za sve moje prole grijehe

24

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis i Judith Macnutt

Bog nam je dao oruja kojima emo poraziti sotonu! Ta su oruja: Boja Rije, Krv Kristova i Isusovo ime

Ako elite doi na molitveni susret Zajednice, ako trebate kakvu pomo, informacije moete dobiti na tel: 01/298-1933 ili 099/2512011 od ponedjeljka do petka, 9-13h. Prvo mjesto na koje sotona udara kad te napada tvoj je um i tvoje misli!

Ako elite pomoi i podrati rad Zajednice Dobri Pastir, svoj dar ili donaciju moete poslati na iro-raun Zajednice Dobri Pastir: 2340009-1110039018 Devizni raun: Zajednica Dobri Pastir, 10370 Dugo Selo, Lupoglav, M.J. Zagorke 2, Croatia, 703000-995467, PBZ d.d. Rakoga 6, Bank code: 072845, swift: PBZGHR2X

www.dobripastir.com RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

25


Francis Duhovno i Judith ratovanje Macnutt

PROKLAMACIJA BOJE RIJEI Misli i rijei koje izgovara su kao sjemenke drvea ili cvijea. Rasprene unaokolo, one ra aju svoju vrstu kasnije. Preko misli o kojima stalno razmilja, i rijei koje oko sebe sije, ti stvara atmosferu u kojoj ivi! Uzmi bilo kojeg ovjeka koji „misli siromatvo” i stavi ga u najbogatiju sredinu i daj mu priliku. On e nakon nekog vremena svoju sredinu promijeniti sjemenom siromatva. Opet e biti siromaan! Njegove misli i rijei, kao sjemenke, stvaraju atmosferu oko njega. Ako ispuni svoj um Bojim velikim mislima o blagoslovu, blagostanju i napretku, i to svaki dan izgovara, ti e stvarati takvu atmosferu gdje god bude bio. Ako bi takav ovjek bio stavljen u najsiromaniju sredinu, on bi je svojim pozitivnim stavom nakon odre enog vremena preobrazio i ispunio atmosferom uspjeha. Preko misli koje alje u svoju okolinu i rijei koje izgovara, ti moe odrediti atmosferu u kojoj ivi!

Tvoje su misli iznimno vane! Utjeu na tvoj stav prema ivotu, na tvoje postupke i na tvoje ponaanje

Promjenom svojih misli i rijei koje izgovara, ti moe promijeniti svoje stanje i okolinu, temeljei svoje misli na velikim nepromjenljivim Bojim obeanjima iz Biblije. Ne moe sijati sjeme bolesti i ivjeti u atmosferi zdravlja! Ne moe stalno govoriti o siromatvu i ivjeti u atmosferi blagostanja i uspjeha. Ne moe uvijek sijati misli i rijei – sjemenke poraza i straha i ivjeti u atmosferi pobjede i mira! Poni od danas ispunjavati svoj um, srce, svoj dom i okolinu Bojim mislima – sjemenkama o zdravlju, pobjedi, miru, uspjehu i svim drugim stvarima koje eli u ivotu. Ne zaboravi: Boje su Rijei duh i ivot. Boja Rije ima stvaralaku snagu. Ona ostvaruje ono to kae. Oslobodi tu snagu kroz proklamaciju (izgovaranje) Boje rijei u svoj ivot, i doivjet e predivne milosti! Ovdje donosim neke proklamacije koje moe svaki dan izgovarati barem jednom, a neke od ovih reenica i vie puta na dan. Ako bude dobar sija Boje Rijei u svoj ivot, budi siguran da te eka dobra etva Bojih blagoslova!

26

www.rhema-casopis.com | RHEMA


PROKLAMACIJE ZA OBITELJ

Francis vl. Draen i Judith Radigovi Macnutt

Nema mjesta za avlove misli kad ispuni svoj um Bojim mislima... Zamijeni svaku misao koju ti avao daje jednom Bojom misli!

1. Isus je Kralj nae (moje) obitelji 2. Isus je Gospodin nae (moje) obitelji 3. Boje kraljevstvo i njegova pravda vladaju (prebivaju) u mojoj obitelji 4. Ja i moj dom sluit emo Jahvi 5. Ja i moj dom predajemo svoje ivote Jahvi nad vojskama 6. Ja i moj dom obeajemo Isusu Kristu vjernost i poslunost 7. Ni jedno oruje skovano protiv nae (moje) obitelji nee uspjeti 8. Naa (moja) obitelj zatiena je Isusovom krvlju 9. Naa (moja) obitelj odbacuje i odrie se sotone i svake njegove vlasti 10. Boji je blagoslov nad mojom obitelji 11. Boji mir i ljubav vladaju u mojoj obitelji 12. Boja je prisutnost u nama i me u nama

Shvati da ti jadikovanje ni mrmljanje ne pomae, nego, tovie, teti! to vie jadikuje i mrmlja, nee ti biti nimalo lake, nego samo jo tee! Ve ti je ionako bilo teko, i umjesto da si se ohrabrio u Bogu pozitivnim rijeima iz Biblije, tim si se negativnim rijeima jo vie obeshrabrio i one su te samo jo vie opteretile i pritisnule dolje!

Zapamti – ti se bori! Ti rui utvrde i sotonine lane misli! Ti obara kriva miljenja! Ti, a ne Bog! On ti je dao svoja oruja i kroz njih – svoju pobjedu. No, On ne moe uiniti tvoj dio posla!

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

27


Francis Duhovno i Judith ratovanje Macnutt

U nebu e biti na tisue ljudi koji su za ivota iskreno prihvatili Isusa za svoga Spasitelja, a koji za vrijeme svoga zemaljskog ivota nikada nisu ivjeli u pobjedi ni u srei, niti su uli u sve one blagoslove koje je Bog u svojoj dobroti i ljubavi pripremio za njih! Zato? Zbog njihova pogrenog razmiljanja

Kad upotrebljava ta oruja i uini svoj dio, tada ti cijelo nebo dolazi u pomo! Zato, ohrabri se i hrabro djeluj. Bog je na tvojoj strani!

www.rhema-casopis.com | RHEMA


RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

29

Francis vl. Draen i Judith Radigovi Macnutt


Krtenje u Duhu (VI.)

esto smo slabi, umorni, siromani, jadni, bolesni jer nismo otkrili osobu Duha Svetoga u vlastitom ivotu

Pod vodstvom Duha Svetoga, bit emo osvajai du창 za Boje Kraljevstvo. To bi trebao biti prioritet svakog kranina

30

www.rhema-casopis.com | RHEMA


fra Ivo Pavi

Bit ete krteni Duhom Svetim (Dj 1,6)

fra Ivo Pavi Fra Ivo nas nastavlja upoznavati s krtenjem u Duhu Svetom. U ovom nastavku, naglaava kako evangelizacija nije mogua bez Duha Svetoga. On nas ispunja svojim darovima i kao takvi ne moemo ostati nezamijeeni – svijetlimo u tami ovoga svijeta, i preko nas mnogi mogu susresti ivoga Boga. Odvai se! Pronai Duha Svetoga

naši životi ili naše duše mogu postati prekrasni vrtovi. Na taj na㶜in,

„Evangelizaciju nikada neemo moi obaviti bez djelovanja Duha Svetoga” (papa Pavao VI.)

stolje㶛a,

darovi i plodovi Duha Svetoga koji

u Perzijskom zaljevu prona㶟ena je

su zapisani u poslanicama Korin㶛a-

nafta koja je postala izvor svjetlosti,

nima1 i Gala㶛anima2 bit 㶛e vidljivi u

sre㶛e, mo㶛i i zdravlja za siromašne

našem životu. Po ovim plodovima,

zapaliti ih. Ugašena svije㶛a ne može

Arape ‒ nomade. Prije toga su bijed-

postat 㶛emo privla㶜ni slabima i oni-

rasvijetliti tamu. Treba je zapali-

no i siromašno živjeli u pustinjskim

ma koji su izgubili svaku nadu. Mno-

ti. To je na neki na㶜in slika onoga

gradovima. Otada se sve promije-

gi 㶛e kroz nas susresti živoga Isusa.

što se doživljava u krštenju u Duhu

Po㶜etkom

devetnaestog

Svetom. Moli se Nebeskog Gosta da

nilo. Izgra㶟eni su veliki gradovi s

nas zagrije, zapali. Po sakramentu

prekrasno ure㶟enim vrtovima i oazama. Sve je to izgra㶟eno od novca

Upaliti plamen

krštenja primili smo Duha Svetoga, u krizmi je ponovno dat. I svaki put

dobivenog od otkrivene nafte koja se 㶜esto naziva „crnim zlatom . Po-

Kako razumjeti da je potrebno ras-

kad slavimo sakramente, Duh Sveti

put nafte, Duh Sveti je 㶜esto skriven

piriti plamen u nama, u našem srcu,

u nama oživljava svoju prisutnost,

u nama, u našim obiteljima, župama,

koji tinja ve㶛 od krštenja? Kad je

pali svoju vatru u nama. Danas je

crkvama. 㶏esto smo slabi, umorni,

motor u automobilu hladan, potreb-

potrebno pomo㶛i svim ljudima koji

siromašni, jadni, bolesni jer nismo

no je da ga zagriju grija㶜i kako bi

su primili krštenje i potvrdu da

otkrili osobu Duha Svetoga u vlasti-

lakše upalio. Ili, ujutro je potrebno

prigrle milost koju su primili u tim

tom životu. No, ako ga prona㶟emo i

o㶜istiti pepeo u pe㶛i koji je ostao

sakramentima, da „obnove svoje kr-

dopustimo mu da djeluje preko nas,

preko no㶛i, staviti suhe triješ㶜ice i

štenje i potvrdu ili da obnove svoja krsna obe㶛anja, tako da postanu

1

Rije mudrosti, rije spoznanja, vjera, ozdravljanje, udesa, prorotvo, razluivanje duhova, razliiti jezici, dar tumaenja jezika (usp. 1 Kor 12,8-10).

goru㶛i grmovi i da krenu u žetvu

2

koja je golema.

Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdrljivost (Gal 5)

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

31


Krtenje u Duhu (VI.)

„Nakon to sam predao svoj ivot Isusu i po prvi put doivio krtenje u Duhu Svetom … Isus vie nije kip kome se molim, nego iva osoba. On je moj najbolji Prijatelj”

32

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Opasno je samo zaustaviti se na darovima. Bitno je vjebati se u krepostima jer one uvaju dobivene darove

Francis mr.sc.i Judith fra IvoMacnutt Pavi

Preporuamo:

Svake nedjelje, u upi urkovac kod Prijedora – misa za zdravlje i za krtenje u Duhu Svetom ili za novi izljev Duha Poetak: u 14 sati www.zupa-surkovac.com

Svi ste dobrodoli! upnik: dr. sc. fra Ivo Pavi, OFM RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

33


Nada 34

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Peter J. Kreeft

Peter J. Kreeft Nitko ne moe ivjeti bez nade. Nada je poput farova automobila. Nije lako nou voziti bez njih. Zato proitajte ovaj izvrstan tekst iti 㶜ovjek zna㶜i rasti. Svi

B

nema njegova izvora života, duše,

Nada je zaboravljena krjepost naše-

smo mi, u duhovnome smi-

tako je i duša mrtva kada je lišena

ga vremena jer ona ‒ stvarna nada,

slu, mala djeca te su upra-

svoga životnoga izvora. Taj je izvor

shva㶛ena kao bogoslovna krjepost

vo oni duhovno najzreliji

duh. Životvorno djelovanje duha u

ufanja, za razliku od neodre㶟ena

me㶟u nama prvi spremni priznati

duši jest dati joj razlog za življenje,

osje㶛aja „nadanja najboljem , ili pak

tu 㶜injenicu. Nema odraslih. Život

kao i razlog za smrt; drugim rije-

optimizma ‒ suvremenu umu pred-

je neprestana trudno㶛a, dok je smrt

㶜ima ‒ nadu. Nada je i hrana duše.

stavlja nešto upravo za㶜udno ono-

nalik na ra㶟anje. Živjeti bez nade

Bez nje duša jednostavno ne može

strano, nešto upravo „neugodno

jest kao u sebi nositi mrtvoro㶟en㶜e.

živjeti.

nadnaravno. Taj se um ne usudi po-

Freud je mudro rekao kako su dvi-

„prizemljena svjetovnost ne može

je stvari koje su svakome potrebne

pojmiti, niti pak uvažiti, neki cilj koji

ljubav i rad, pri 㶜emu rad pred-

bi bio „od onoga svijeta . Ne može 㶜i-

stavlja nadu: razlog za ustajanje iz

niti drugo doli izmišljati prijezirna

postelje ujutro, razlog zbog kojega

imena za taj cilj, poput, primjerice,

bilo što uop㶛e i 㶜inimo. Naše su-

„eskapizma te „glave u oblacima ,

Nada je život duše. Duša bez nade,

vremeno društvo sve teže iznalazi

i sli㶜no. Novi Zavjet nas pozivlje

mrtva je. Ruski je romanopisac Go-

razloge za ustajanje iz postelje, teže

na nebesku nadu na gotovo svakoj

golj napisao pripovijest zastrašuju-

od bilo kojeg drugog društva u po-

stranici. Neprestano nas podsje㶛a

㶛ega naslova Mrtve duše. Smatram

vijesti. Jednako tako lakše od bilo

kako je „naša prava domovina na

te rije㶜i nezaboravnima, osobito

kojeg društva u povijesti pronalazi

nebesima . Suvremenost to doživlja-

kada se pomno zagledam u lica

razloge za ulaženje u postelju. Ne

va ne samo kao eskapizam i sanjare-

nekih ljudi što ih susre㶛em na uli-

poznajemo razlog za ustajanje iz

nje, ve㶛 i kao prijetvornost: ako ovaj

ci, baš kao i u o㶜i nekih vrlo slav-

postelje, ali su nam zato itekako

svijet nije naša domovina, kako mu

nih ljudi. Mrtve duše zaista postoje.

dobro poznati svi mogu㶛i razlozi za

onda možemo biti odani? To je kao

Baš kao što je tijelo mrtvo kada više

ulaženje u nju.

kada bismo mislili kako

di㶛i svoje o㶜i prema nebu. Njegova

ivotvorno djelovanje duha u dui jest dati joj razlog za ivljenje, kao i razlog za smrt; drugim rijeima – nadu

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

35


Nada

U dobu nade, ljudi bi pogledali u nono nebo i vidjeli „nebesa”. U dobu beznaa, jednostavno to nazivaju „svemirom”

36

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Peter J. Kreeft

Nada znai kako su muka i ushit enje za radou to je ovaj svijet ne moe nikada pruiti – siguran znak kako me za sebe, i samo za sebe, stvorio Onaj koji je Sama Radost

Nije Bog odgovor na ljudsku nadu, ve je naa nada odgovor, reakcija, na njega i njegova obeanja

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

37


Medijski pokrovitelj

6.6.2012.

ZAGREB HYPOCENTAR Slavonska avenija 6

Grammy nagrade Grammy nominacija albuma

prodanih primjeraka pjesama

Dove nagrada

br. 1 radijskih hitova

Najpoznatije skladbe

Besplatni blagoslov

Agnus Dei, A New Hallelujah, Secret Ambition, Healing Rain, Great Is The Lord i Friends koju je napisao sa svojom suprugom Debbie, te Give It Away, Lead Me On i Thy Word s Amy Grant

Pjesmu Blessing (blagoslov) s Michaelovog instumentalnog albuma Glory (slava) moete besplatno preuzeti na njegovoj web-stranici:

38

www.michaelwsmith.com/news.html?n_id=3865

www.rhema-casopis.com | RHEMA


“Michael W. Smith je ovjek koji je meu prvima zapalio srca ljudi u Hrvatskoj za istinsko slavljenje Boga i uveo nas u eru novog zvuka, novog izraza duhovne glazbe uope te stoga apsolutno vrijedi biti dio susreta s njim ovdje u Zagrebu gdje emo uivo sudjelovati u slavljenju Gospodina koje predvodi M.W. Smith, to smo godinama sluali ili gledali samo putem medija.”

Koncert MIchaela W. Smitha odrat e se 6. lipnja u 20 sati u Hypocentru u Zagrebu

M

ichael W. Smith jedan je od najpoznatijih svjetskih izvo㶟a㶜a

i skladatelja suvremene krš㶛anske glazbe, najpoznatiji pred-

Filip Horvat (October Light) “Dolazak M.W. Smitha u Hrvatsku jedan je od najznaajnijih dogoaja duhovne glazbe na naem podruju u posljednjih 20. godina. Ovaj se koncert NE SMIJE PROPUSTITI!”

stavnik worship-žanra (prema Billboardu, jedan od najbrže rastu㶛ih glazbenih stilova po slušanosti). Njegova su ostvarenja priznata i u mainstream glazbenom svijetu. To potvr㶟uju i tri osvojene Grammy nagrade te devet Grammy nominacija. U svojoj je glazbenoj karijeri snimio 22 albuma od kojih je sedam proglašeno platinastim, a petnaest zlatnim, s više od 15 milijuna prodanih primjeraka. Dobitnik je i 40 Dove nagrada koje dodjeljuje Gospel Music Association (GMA). Tako㶟er je i priznat klavijaturist s dva snimljena instrumentalna albuma. Godine 1992. prima po㶜asni glazbeni doktorat na jednom od ameri㶜kih sveu㶜ilišta. Glazba Michaela W. Smitha nije samo fantasti㶜an niz uspjeha i ostvarenja. Ona je prije svega glazba iskrenog štovatelja. Štovanje (worship) nije glazbeni stil ili prolazni trend. To je izri㶜aj zahvalnoga srca koji zahva㶛a svaki aspekt života vjernika. Upravo taj izri㶜aj simbolizira glazbu Michaela W. Smitha. U organizaciji Bono Recordsa, Michael W. Smith 㶛e u Zagrebu održati vrlo intiman akusti㶜ni koncert na kojem 㶛e Hrvatskoj publici predstaviti svoje najpoznatije pjesme.

Ulaznice Ulaznice moete kupiti u Verbumovim centrima u Zagrebu (Kaptol 29 i Teslina 11), Osijeku, Rijeci i Splitu, u knjiari Sv. Antun (Kaptol 6, Zagreb), te u Bono recordsu na broju telefona: 095 907 8996, e-mail adresi: info@bonorecords.com te web-adresi: www.bonorecords.com Cijena: 100 kn (na dan koncerta: 130 kn)

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Domagoj Pavin (Emanuel) “Koncert Michaela W. Smitha zasigurno e biti najvei dogaaj na naoj duhovnoj sceni ove godine. Neizmjerno sam sretan i zahvalan to emo imati prilike u Zagrebu susresti osobu koja je mnogima od nas veliki glazbeni uzor. Michael je, ili bi trebao biti nezaobilazna toka u razvoju svakog kranskog glazbenika. Njegova je glazba jednostavno pitka, nastup vrlo sugestivan, iskren i uvjerljiv, a poruka jasna - jedna zaokruena cjelina koja sadri sve worship elemente.“

Rahela Grozdanov (Kristina) “Vjerujem da je Michael W. Smith osoba koja je kroz Boju ljubav nala svoje mjesto i svoj primarni zadatak u svijetu. Svojim pjesmama progovorio je kranima ali i onima koji to nisu. Dotaknuo ih je u svakodnevnim situacijama, ohrabrio i podigao im duh. Za mene je jedan od prvih kranskih izvoaa koje sam sluala u tinejerskim danima, uzor po kvaliteti, jednostavnosti,vjernosti Bogu i inspiraciji koja struju iz njegovih DVD nastupa. A tek uivo....!”

Bojan Jambroi “Glazbu Michaela W. Smitha pratim ve dugi niz godina. Upravo su njegove pjesme bile prve koje sam pjevao i dakako da su obiljeile jedan bio moje pjevake karijere. Nadolazei koncert sigurno neu propustiti jer elim njegove hitove posluati uivo. Cijenim ga i kao ovjeka i izvoaa jer su svaka njegova rije, svaka pjesma, otpjevane od srca, to kao publika moemo jasno osjetiti.”

39

FrancisKONCERT i Judith Macnutt

Marina Matoevi (BSB)


Novi poetak

Novi ivot, novi poetak Sve se kree, sve se mijenja, Pribliava se vrijeme novog raanja. Razrijeimo se dilema, Starih veza i navika. Ponimo ivot u ispravnosti, Dolazimo pred tebe eljni tvoje milosti. Ostavimo prolost za sobom, Veze i lance to nas uinie robom. Oistimo tamne kutke naih bia, Doekat e nas izbavljenje i srea. Ponimo novi ivot. Povratimo mir u srca naa. Iskaimo mu ast. Podrimo u slavi. I postanimo dostojni njegove ljubavi. Saekajmo trenutak. Predajmo se volji nebesa. Zaponimo novi ivot. Prepustimo se promjenama. Ne zaboravimo, on je uvijek s nama. Hladna voda. Miris tamjana. Pred nama je vrijeme novog raanja. Zvuk zvona. Svete rijei. Granicu prema novom ivotu emo prijei. Spremna ekam put prema slavi. Obeajem, potrudit u se biti dostojna tvoje ljubavi. Vedrana oli

40

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Joyce Meyer

„Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata” 1. Ivanova 4,21

JJoyce M Meyer Ljubav je poput kruha. Ako ga dobijemo i ne pojedemo, postaje tvrd i kiseo. Ljubav je hrana od koje ivimo, ali koju ne moemo sami jesti. to je vie dijelimo, vie nam ostaje. Zato je tako udesna

M

ožda ne možeš poj-

Ako prihvatiš 㶜injenicu da te Bog

miti koliko Bog želi

voli, do㶛i 㶛e naprijed tvoje ozdrav-

da budeš slobodan.

ljenje, napredak i tvoje potrebe 㶛e

Boga poga㶟a kad si

se ispuniti. Zašto? Zato što 㶛eš se

ti nesretan. Ponekad ustaneš na

opustiti.

„lijevu nogu i neraspoložen si cijeli dan. Znaš li o 㶜emu govorim? Šut-

Glavni razlog zbog kojeg nam Bog

neš ma㶜ku, vi㶜eš na djecu, mrziš

ne može darovati ve㶛inu stvari

susjede i imaš mrzovoljan izraz lica.

koje želi jest taj da smo prezauzeti

„Stalno radim, a to nitko ne cijeni.

pokušajima da ih sami steknemo i tako mu onemogu㶛ujemo da nam ih

Znam kako se ponašaš, jer sam i

jednostavno dade. Bog želi da se od-

sama bila takva. Kad se djeca vrate

moriš u njemu i da ga

ku㶛i, pomisliš: „Zašto niste ostali u

jednostavno

školi 㶜etrnaest umjesto sedam sati? Znaš li da to poga㶟a Boga? Ne pokušavam te oneraspoložiti. Jednostavno, želim da shvatiš da te Bog voli i da, ako odgovoriš na njegovu ljubav, ona 㶛e te ispuniti i preliti se na ljude oko tebe. Bit 㶛eš slobodan biti ljubazan i cvjetati u duhovnom plodu blagosti.

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.


Ljubav se isprua

Ako stvarno eli da te Bog upotrijebi, On e te upotrijebiti. Ali prije toga je nuno poloiti temelj – mora znati da te Bog voli

Glavni razlog zbog kojeg nam Bog ne moe darovati veinu stvari koje eli jest taj da smo prezauzeti pokuajima da ih sami steknemo i tako mu onemoguujemo da nam ih jednostavno dade

42

Nemoj svu svoju duhovnu energiju usmjeriti na sebe, traei ispunjenje svojih potreba. Iznesi svoje potrebe Bogu, jednostavno i brzo, a onda razvijaj svoju vjeru da ispuni potrebe ljudi oko sebe

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Bog voli tebe, ali i sve one kojima si okruen. Bili spaeni ili grjenici, Bog ih voli i eli te upotrijebiti kao kanal da izlije svoju ljubav na njih

SANJAŠ LI?

Ukoliko želite posvetu autora, prilikom narudžbe navedite ime osobe kojoj je knjiga namijenjena.

Josip Lončar

SILA ODOZGOR (snovi, vizije i proroštva) Ovo je knjiga o snovima, vizijama, prorotvima i darovima koje nam Duh Sveti daje kako bi mijenjao naa srca, a s nama i svijet oko nas. Sila odozgor (sila Duha Svetoga) koju primamo po sakramentu svete potvrde i koja je toliko snana da moe promijeniti ljudska srca djeluje sasvim neoekivano: kroz snove, vizije i prorotva. Gotovo da nema ovjeka koji ne sanja; mnogi ljudi imaju vizije, a isto tako esto imamo dojam da nam Bog progovara po drugim ljudima. Biblija je prepuna snova, vizija i prorotava...

300 stranica • meki uvez dimenzije 13,6 x 20,4 cm

100,00 kn PO TARINA UKLJUENA U CIJENU

Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, naziv knjige i koliinu na e-mail tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/2065421, 099/216-47-88 i 091/220-65-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige moete naruiti i na naoj web-stranici: www.figulus.hr

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.


Kevinova pria

Kada god osjeate krivnju, pa makar ona bila stoga to ste svjesno poinili grijeh, ozbiljan grijeh, neto to ste vie puta poinili, nikada nemojte dopustiti Zlome da vas zavede obeshrabrenjem. Ljubljeni moji, neka svaki pad (‌) za nas uvijek bude maleni korak naprijed k viem stupnju savrenstva. (sv. Maksimilijan Kolbe)

44

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Neal Lozano

Neall LLozano N Ovo svjedoanstvo iz knjige Oslobo eni, o sretnom ishodu procesa osloba anja, ohrabruje nas da ustrajemo u svojoj nakani osloba anja od navika i ropstva koji nas zarobljavaju i ne doputaju nam da ivimo u slobodi djece Boje eško, šonjo, curica, slabi㶛.

P

kom u kasnim dvadesetim. Bio je to

na㶜inom života. Na fakultetu je sklo-

Kevin je godinama slušao

uvod u anonimne spolne odnose u

pio brojna prijateljstva i izgradio

ove rije㶜i ‒ od osnovne ško-

kojima je od po㶜etka pasivno pro-

nov život, daleko od starih puteva.

le, pa kroz srednju. Bilo je

matrao ono što su mu radili drugi, a

Nakon fakulteta, u dvadeset㶜etvrtoj

to bolno i zbunjuju㶛e, pa se on s vre-

potom slijedio njihove upute. Nakon

godini, postao je predani krš㶛anin.

menom nau㶜io potisnuti svoje osje-

prve ve㶜eri, vratio se ku㶛i osje㶛aju㶛i

Tada se po㶜eo suo㶜avati sa svojim

㶛aje. Iako je imao prijateljice, osje㶛ao

se prljavo, no u isti mah i uzbu㶟eno.

problemima i rješavati ih, uz redovi-

se izoliranim od „momaka . Razlog je

Tri se godine onamo vra㶛ao, neka i

to duhovno vodstvo. U idu㶛ih je pet

bio dijelom u tome što je bio osjetlji-

tri do 㶜etiri puta u tjednu. Nikada

viji i skloniji iskazivanju osje㶛aja od

nije razmišljao o tome da ga stari-

svojih vršnjaka. Iako nije bio femini-

ji muškarci zapravo zlostavljaju jer

ziran, ve㶛 je ‒ naprotiv ‒ bio ro㶟eni

je sam odabrao po㶛i s njima. Kevin

športaš, boljela su ga zadirkivanja

se istovremeno želio oženiti i imati

drugih dje㶜aka. No, njegova je izola-

djecu. U svom je iskrivljenom na㶜i-

cija djelomi㶜no proizlazila iz ne㶜ega

nu razmišljanja smatrao da su spol-

dubljeg, što je tek trebao otkriti.

ni odnosi sa ženom rezervirani za

Godinama je sluao ove rijei, od osnovne kole, pa kroz srednju. Bilo je to bolno i zbunjujue, pa je s vremenom nauio potisnuti svoje osjeaje

vrijeme nakon sklapanja braka pa

godina još tri puta pao i odmah se

Prije po㶜etka srednje škole, tijekom

je želio 㶜ekati. U me㶟uvremenu je

pokajao, ali i dalje nije bio slobodan.

ljeta, Kevin je u novinama pro㶜itao

imao odnose s muškarcima.

da u gradu u kojemu živi postoji 㶜e-

Slamanje tlaenja

tvrt u koju zalaze homoseksualci u

U sedamnaestoj je godini po㶜eo

potrazi za seksom. Poveden znati-

razmišljati o fakultetu i budu㶛nosti.

željom i potrebom za ljubavlju, sam

„Nikada se ne㶛u mo㶛i oženiti ako

U tridesetoj se godini Kevin oženio

se uputio onamo. Nije trebalo dugo

nastavim ovako živjeti , razmišljao

sa Sarom, predivnom krš㶛ankom

da završi u toaletu garaže s 㶜ovje-

je. Stoga je prestao s dotadašnjim

kojoj je prije toga povjerio svoju ži

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

45


Kevinova pria

Nakon to se odrekao boli i zapovjedio joj da odstupi, bujica divnih uspomena na oca preplavila je njegovo srce i njegove misli

46

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Neal Lozano

Primio je osjeaj oeva odobravanja, potvrde i ljubavi, nakon ega je mogao otpustiti oca i prigrliti svoju sudbinu

Unato najveim naporima, mnogi se od nas uvijek iznova bore s istim grijesima, osjeajui se beznadno dok nastoje ostvariti slobodu. Autor Neal Lozano odlino poznaje taj problem te je izradio strategiju, koju temelji na vlastitu viegodinjem iskustvu, kako biste vi mogli pobijediti utjecaj Sotone u svom ivotu. Usredotoujui se na Isusovo djelovanje umjesto na zastraujue vidove zlih duhova, Lozano e vam pomoi:

Uravnoteena i ispunjena nadom, knjiga Osloboeni pomoi e vam da zaponete u punini ivjeti velianstvenim ivotom koji je Bog zamislio za vas. Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i koliinu na e-mail tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 099/216-47-88 i 091/22065-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjigu moete naruiti i na naoj webstranici: www.figulus.hr.

90,00 kn PO TARINA UKLJUENA U CIJENU

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

47


Tijelovo

BIBLIOTEKA TEOVIZIJA

ffra Zvjezdan Z j d Li Lini i Preporuamo izvrstan, prigodan tekst p. Linia o Tijelovu, blagdanu kojim slavimo Isusovo ustanovljenje Euharistije, svete misne rtve

I

sus nam je sebe ostavio na

zainteresirano okrenut prema sva-

Dragocjena nam je i spasonosna isti-

osobit na㶜in u sakramentu

kome tko ga je trebao. U njegovu

na da je Isus vjeran sâm sebi i da je,

svoga Tijela i Krvi. To je ne-

životu susre㶛emo brojne primjere

po snazi svoga uskrsnu㶛a, slobodan

izreciv dar. Bogat je ljubavlju.

Isusove djelatne prisutnosti i još

u odnosu na prostor i vrijeme, prisu-

U njemu je Isus darovao 㶜itavoga

više primjera ljudske gladi za oso-

tan svakome u sve dane do svršetka

sebe. Smijemo stoga promatrati

bom povjerenja koja ima vremena i

svijeta. Na njega nitko više ne treba

otajstvo ovoga sakramenta pod vi-

ljubavi za drugoga.

㶜ekati, Isus je u svakom 㶜asu sâma prisutnost. Da bi to mogao ostvariti

dom prisutnosti. Osjetljivi smo na prisutnost. 㶏esto Isus je 㶜ovjeku bio blizu, bio je pri-

doživljavamo krize zbog pomanjka-

sutan. Ljudi su za Isusova zemalj-

nja prisutnosti osobâ koje bi nam

i na ljudima opipljiv i prepoznatljiv

U dananjem ovjeku ima sve vie trauma i praznina upravo zbog krize prisutnosti

skog života osjetili tu neizrecivu

trebale biti blizu. Razo㶜aramo se

kvalitetu Isusove raspoloživosti za

kada se netko od najbližih ne sjeti

drugoga. Svatko se osje㶛ao uz njega

da nam je potreban ili se ne sjeti

prihva㶛en i ljubljen. Nitko nije imao

ne㶜ega što nije smio previdjeti. Boli

dojam da ga je Isus olako shvatio ili

nas kada primijetimo da nas sugo-

površno slušao. Isus je znao slušati

vornik uop㶛e ne sluša, ili kada nas

na㶜in, ustanovio je euharistiju, sa-

što mu ljudi govore, znao je 㶜uti i

lije㶜nici promatraju kao objekt,

krament intenzivno prisutne ljuba-

misli srca jer je bio 㶜ovjeku blizu,

predmet, a ne kao osobu.

vi. U svakoj misi, u svakoj pri㶜esti, Isus je prisutan. To nije samo neka

Osjetljivi smo na prisutnost. esto doivljavamo krize zbog pomanjkanja prisutnosti osobâ koje bi nam trebale biti blizu

48

U današnjem 㶜ovjeku ima sve više

objektivna prisutnost, izolirana i do-

trauma i praznina upravo zbog kri-

gmatska. To je u isto vrijeme prisut-

ze prisutnosti. 㶏ovjek više ne zna

nost u osobnom odnosu na svakoga

biti drugome blizak, ili kako bi Isus

tko s vjerom sudjeluje na misi, tko s

to rekao u evan㶟elju, nismo više

vjerom prima taj kruh života. To je

sposobni biti bližnji.

prisutnost za nas.

www.rhema-casopis.com | RHEMA


fra Zvjezdan Lini

Isus je vjeran sâm sebi i, po snazi je svoga uskrsnua, slobodan u odnosu na prostor i vrijeme, prisutan svakome u sve dane do svretka svijeta

Euharistija je sakrament takve Isusove prisutnosti. Prepoznajemo takvu prisutnost u prilikama kruha i vina i klanjamo se Isusu koji je na tako jasan i neposredan na㶜in htio pokazati da je doista s nama i za nas. Više nitko nije sâm, nitko nije prepušten sâmome sebi. Isus postaje bližnji svakome u njegovoj

Isus je u svakom asu sâma prisutnost. Da bi to mogao ostvariti i na ljudima opipljiv i prepoznatljiv nain, ustanovio je euharistiju, sakrament intenzivno prisutne ljubavi 㶜ežnji za životom, za puninom života i za vje㶜nim životom. Crkva 㶛e to i dogmatski defi nirati, ali vjerni㶜ko 㶛e srce osjetiti da se tu ostvaruje Isusovo obe㶛anje: K njemu 㶛emo do㶛i i kod njega se nastaniti! (Iv 14,24)

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

49


Nova evangelizacija 50

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Michelle Moran

„Evangelizacija je osnovna dunost naroda Bojeg”

BIBLIOTEKA FIGULUS

Michelle Moran Uskoro u biblioteci Figulus izlaze dvije knjige Michelle Moran, predsjednice Slube me unarodne katolike karizmatske obnove (ICCRS) i i stalne lanice Papinskog vijea za laike. Donosimo odlomak iz njene prve knjige, Proslijedi dalje (Pass it on), u kojem govori o tome kako je svaki vjernik duan svjedoiti svoju vjeru

U

današnjem tehnološkom

što Crkva to od nas traži, ve㶛 i zbog

društvu, u porastu je na-

toga što je to Isus tražio od svojih

glašena potreba za speci-

u㶜enika. Prije nego što je bio uzne-

jalizacijom u odre㶟enim

sen Ocu, dodijelio im je autoritet i

poslovima i zato se, u tom smislu,

esto smo slabi, umorni, siromani, jadni, bolesni jer nismo otkrili osobu Duha Svetoga u vlastitom ivotu

rekao im: ista možemo biti ohrabreni 㶜itaju㶛i

evangelizacija lako može promatrati kao posao za posebno speci-

„Zato idite i u㶜inite sve narode mo-

završetak Markova evan㶟elja. Isus

jalizirane ljude, za klerike ili osobe

jim u㶜enicima! Krstite ih u Ime Oca

je prekorio u㶜enike zbog njiho-

koje su za nju posebno obu㶜ene. No,

i Sina i Duha Svetoga! (Mt 28,19)

ve nevjere i okorjelosti srca jer su odbili povjerovati onima kojima se

Crkva nas kroz svoje u㶜enje podsje㶛a da je „evangelizacija osnovna

Danas smo mi njegovi u㶜enici i on

ukazao nakon uskrsnu㶛a, ali im je

dužnost naroda Božjeg (Ad Gentes

od nas traži da u㶜inimo isto. Sigur-

ipak rekao: „Po㶟ite u cijeli svijet i

Divinitus, odjeljak 35). Primijetimo

na sam da se mnogi od nas osje㶛aju

navijestite Radosnu vijest svakomu

da se ne kaže kako je evangelizacija

nemo㶛nima izvršiti tu zada㶛u, ali

stvorenju! (Mk 16,15). Gospodin od

jedna od posebnih mogu㶛nosti kr-

Gospodin ne traži da idemo u vla-

nas ne traži da evangeliziramo zato

š㶛anskog života, nešto što bi volio

stitoj snazi, nego da imamo 㶜vrstu

što bismo bili sveti ili puni vjere ili

raditi kad bi se osje㶛ao dovoljno

spoznaju da on ide s nama. Mi do-

zato što imamo odgovore na sva pitanja; on nas jednostavno traži da

samopouzdanim ili kompetentnim. Ne, to je „dužnost i svi Božji ljudi moraju igrati važnu ulogu u tom procesu. Na taj poziv za evangelizaciju ne bismo trebali odgovoriti samo zato

RHEMA broj 53| lipanj 2012.

Ne kae se kako je evangelizacija jedna od posebnih mogunosti kranskog ivota … Ne, to je „dunost” i svi Boji ljudi moraju igrati vanu ulogu u tom procesu

to 㶜inimo. Godine 1990., kad je ova knjiga bila prvi put izdana, napisala sam kako živimo u vremenu kad je „žetva velika, a radnika malo . U odre㶟enom

51


smislu mislim da je to danas još

Nova evangelizacija

istinitije. U današnjem tzv. postmodernom društvu, izražena je duboka duhovna glad. Mnogi su ljudi otvoreni i istražuju. U društvu se osje㶛a razo㶜aranje zbog neostvarenog politi㶜kog idealizma. Tako㶟er, znanstvena revolucija duboko je promašila u ispunjenju svojih o㶜ekivanja. Glumica Joanna Lumley dobro je to izrazila: „Ono što mi na Zapadu trebamo jest više duhovnosti, a manje materijalizma, u 90-ima 㶛emo ponovno po㶜eti tražiti svoje duše . Današnja kul-

Michelle Moran, predsjednica ICCRS-a, na predstavljanju Zaklade Kristofori (Zagreb, 2011.)

tura otvorenosti duha suo㶜ava nas s mnogim izazovima. Dovoljno je

Nadam se da 㶛e ova knjiga biti izvor

pogledati police popularnih knji-

i inspiracija. Strastvena sam evan-

žara kako bismo vidjeli koliko se

gelizatorica ne zato što u tome uži-

mnoštvo „duhovnih knjiga nudi.

vam ili jer mi je lako evangelizirati,

U mojoj mjesnoj knjižari, odjel za

nego zbog toga jer sam sama vje㶜-

tijelo, duh i um sastoji se od tride-

no zahvalna onima koji su riskirali,

setak polica. Iznena㶟uju㶛e je to da

uloživši svoje vrijeme kako bi me

Sigurna sam da se mnogi od nas osjeaju nemonima izvriti tu zadau, ali Gospodin ne trai da idemo u vlastitoj snazi, nego da imamo vrstu spoznaju da on ide s nama

upoznali s Isusom, Rije㶜ju koja je

Na poziv za evangelizaciju bismo trebali odgovoriti … zbog toga to je to Isus traio od svojih uenika

život. Prvo izdanje „Proslijedi da-

se da mi je danas potrebno manje

lje izašlo je na po㶜etku Desetlje㶛a

vremena kako bih uvjerila ljude i

evangelizacije.

jeda-

župe o potrebi za evangelizacijom.

naest godina imala sam ogromnu

㶏injenice govore same za sebe.

Posljednjih

privilegiju pou㶜avati o toj temi di-

Mnoge se župe broj㶜ano smanjuju

samo tri od tih trideset 㶜ine knjige

ljem Europe. Za mene je bilo ogro-

a mi živimo u rastu㶛em sekularnom

krš㶛anske tematike. Živimo u „iza-

mno uzbu㶟enje gledati ljude kako

društvu. Kao rezultat toga, sve više

beri i promiješaj društvu gdje su

rastu u pouzdanju i sposobnosti

ljudi pita kako mogu evangelizirati

religija i krš㶛anstvo ostavljeni „po-

da drugima prenose poruku evan-

na na㶜ine koji su podesni današ-

troša㶜u na osobni izbor.

㶟elja. Tako㶟er sam ohrabrena pro-

njem društvu. Nadam se da 㶛e „Pro-

mjenama koje se doga㶟aju u Crkvi

slijedi dalje providjeti barem malo

posljednjih desetak godina. 㶏ini mi

ohrabrenja i prakti㶜ne pomo㶛i.

Unato㶜 svim preprekama, i dalje sam optimist u vezi evangelizacije u 21. stolje㶛u. Papa Ivan Pavao II. neprestano je pozivao na „novu evangelizaciju . Naravno da poruka evangelizacije ostaje uvijek ista, ali

Glasnik ICCRS-a na hrvatskom

moramo imati novi žar i biti kreativni u metodama. Zbog toga je od vitalnog zna㶜enja da oživotvorimo svoje odgovornosti kao pojedinci naroda Božjega. Jesmo li spremni, poput Samuela, re㶛i: „Govori, sluga

Slubeni glasnik Me unarodne slube katolike karizmatske obnove (ICCRS) od sada moete u elektronskom obliku redovito itati i na hrvatskom jeziku. Potraite ga na: www.kristofori.hr

tvoj sluša ? (usp. 1 Sam 3,4-10).

52

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Pismo itatelja

IIvo P Pende d Kad te netko tko se nalazi u tekoj neprilici pozove da mu govori o Bogu – to e mu rei? Koliko i kako e govoriti? Evo kako je to uinio na itatelj

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

53


Samo za stotu ovcu

O V O N

o. Marko don Kornelione

Glogović

Samo za stotu

OVCU 264 stranica 13,6 x 20,4 cm

o. Marko Glogović

Samo za stotu ovcu Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, naziv knjige i koliinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206-5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige moete naruiti i na naoj web-stranici: www.figulus.hr

90,00 kn PO TARINA UKLJUENA U CIJENU 54

Ovom knjigom jednostavno elim poruiti itateljima, da nas Bog ljubi, da nam eli sreu, da nas trai i da nema grijeha koji ne bi mogao ili ne bi htio oprostiti! Posebno su Mu na srcu upravo maleni i razoarani, ranjeni i nesretni. Oni koji misle da e ih ovaj svijet zadovoljiti, nakon to prou sito i reeto mode, strasti, ovisnosti, idolopoklonstva, zabave i osvete, padaju u svojoj bespomonosti i stradavaju u svojoj naivnosti... Budite blagoslovljeni itanjem, razmiljanjem i donesite dobre odluke za svoj duhovni ivot. To je moja molitva i moja inspiracija. Autor www.rhema-casopis.com | RHEMA


o. Marko Glogovi

itajmo to Dobar Pastir savjetuje ovicama koje: – strahuju od uroka, vraki i arki – ivotare u raznim ovisnostima, dok mogu – hrane se pornografijom i grafopornijom – unitavaju sebe i svoje bogopsovkom – zalu uju se magijama – uivaju u heavy-metalu – prolaze kroz brane krize – kad ne uspije hodoae, prelaze na lijevano olovo, kristale, crvene konce i jaja – pomiljaju na abortus ili trpe posljedice istog – gube se u pustinjama ivota – mue se u boletinama duha, due i tijela – vjeruju, a ne vjeruju, ovisno o temperaturi – jako vole Isusa, jako ne vole asne i veleasne – paralizirane su strahovima i depresijama – rtve su nasilja razliitih vrsta – nikad ule za Duha Svetoga, a oajniki Ga trebaju

Autor o knjizi Naslov

On mi je smisao, cilj, utjeha, oslonac, sunce, sklonite, pjesma, izvor, blago,

ez pomoi Boje, moramo zalutati.

B

ljubav, anti-stresni program rehabili-

Zato je knjiga naslovljena „Samo

tacije. Nakon napornog radnog dana,

za stotu ovcu”. Isprva, trebala je biti

Njegovo mi je Srce najbolji wellness

„Boanska ovcologija” ali odustao

centar... On mi je sve. Htio bih, poput

sam od tog naslova da me ne shvate

ovih sestara-krvovaditeljica, polei

krivo i ne progone pretjerano, neki o-

umorne i trpee na meki jastuk boan-

bani. Oduevljen sam evaneoskom

skih oaza, koje se zaista mogu nai,

priom o izgubljenoj i naenoj ovci.

ako ih traimo, u pustinjama i gudura-

Mislim da je ona saetak cjelokupnog

ma ovozemaljskih puteestvija i peri-

evanelja; pokazuje lice Boje, priro-

petija. Htio sam i koriti i blagoslivljati,

du ovjeka, svijet kao globalnu pusti-

i pouavati i tjeiti, i aptati i vikati.

nju, otkriva opasnosti i nudi rjeenje.

Samo nisam htio moralizirati i sudi-

Obino se ova ovca stavlja u prvi plan,

ti; nadam se da itatelj/ica nee tako

ali nemojmo zaboraviti kako je i Pastir

shvatiti ove tekstove. A ponekad ih je

onaj koji trpi, trai, mui se dozivajui

zasigurno i teko shvatiti. No, toliko je

odlutalu ovicu na krivudavim putovi-

toga teko shvatljivo u samom ivlje-

ma njezina bunta.

nju ovog ivota...

Cilj

Zato?

– gre se na pojmove „seminar” i „karizmatsko”

J

Z

dih u bradi, bjesomuno i pustinjaki

em, dakle postojim. Piem jer nisam

– ne vide nita dobro oko sebe

komuniciram s laptopom i svako malo

studirao arhitekturu. Piem jer sam

– misle da su sakramenti bioenergija

vadim krv za analizu kolesterola. Se-

odrastao uz tisue knjiga i jer znam

stre u karlovakoj Opoj bolnici (po-

koliko knjiga moe znaiti ovjeku.

– opaju se lijekovima za trigliceride

zdrav s. Davorki) ve znaju postupak:

Ova ne ide na natjecanja niti u na njoj

otvore prozor, polegnu me, dre za

zaraivati brdo eura. Ovo e biti darak

– ne mogu se odvojiti od sv. Interneta

glavu, ruke, noge, umiruju priajui o

onima koje volim, potujem i s kojima

„lijepom danu”(a vani prolom oblaka)

suraujem, kao i onima kojima trenut-

– nee na misu, a slute apokalipsu

i kako e „sve biti dobro”, dok nave-

no neu imati to drugo dati. Jer mi je

– nikad nisu bile na panjacima Bosanske Posavine

deni pacijent pada u nesvijest. Tako

ponestalo kave i bombonijera. Knjiga

nekako vidim ovu umotvorinu; elio

je idealna za itanje u nekoj duljoj vo-

sam njome pomoi izvaditi staru bo-

nji vlakom ili vozom i slino. Dobra je

lesnu krv iz itatelja, nudei svjeu

i kao podmeta za lonac s vruim ma-

transfuziju ivota koji se nalazi jedi-

hunama. Ili kao obrambeno sredstvo

no u Isusu Kristu, slava Mu i hvala.

protiv muha. Na zdravlje!

I jo mnogo toga, taman za lutajue, izgubljene i povratnike ovice koje ele VIE od pukog vjerskog folklora i formalizama... RHEMA broj 53 52 | lipanj ožujak2012. 2012.

ok, sad sam u poznim tridesetima i svakodnevno otkrivam sve vie sije-

ato uope piem? Zato to nisam kupio laptop samo za gledanje. Pi-

559


Pokreti u Crkvi Gospod mi je bio milostiv, poslao mi je pokrete, molitvene zajednice i udruge

o. Marko Glogovi Prenosimo dio intervjua s o. Markom Glogoviem, prvobitno objavljenog na blogu Draena Buia u kojemu odgovara na pitanje kako gleda na pokrete u Crkvi, prije svega na Neokatekumenski put i Karizmatsku obnovu

N 56

a pokrete u Crkvi gle-

ljudi koji ne znaju Krista i gube se

lja, padova i uzdignu㶛a. Život nije

dam kako gleda Crkva,

u svojim životnim staklenicima

crveni tepih. Znam da poneki ne

na 㶜elu s papom te svi

guše㶛i svoje bi㶛e otrovom i usta-

vjeruju (haha) ali i mi smo sve㶛eni-

oni koji su poslušni Cr-

jaloš㶛u uzmi-kupi-prodaj-troši-za-

ci samo ljudi i borimo se s mnogim

kvi ne selektivno, nego cjelovito:

bavljaj se-umri životnim stilom.

ljudskim slabostima i optere㶛enji-

pokreti su najupe㶜atljiviji znak

Osobno, zahvaljuju㶛i tim pokre-

ma. Tako, i ja sam prošao jedno

obnove, najo㶜itiji odgovor Duha na

tima, sa㶜uvao sam svoju vjeru i

vrlo teško razdoblje depresije i

duhovne potrebe vjernika danas i

zdravlje, a vjerujem i egzistenciju

besmisla, na po㶜etku sve㶛eništva.

najbolji mogu㶛i put evangelizacije

uop㶛e. Život je mozaik kriza i vese-

Sjedio sam u prohladnom župnom

www.rhema-casopis.com | RHEMA


ni, pravedni 㶜istunci u kapeli na

U Karizmatskoj sam obnovi shvatio da „ne mogu sluiti Bogu i bogatstvu” i da samo u sili Duha mogu „ljubiti druge kao to je On ljubio nas”. Na neokatekumenskom sam Putu spoznao da sam ohol, bijedan i jadan i da osuujem blinje a sâm sam sto puta gori

brojavaju㶛i nedjeljnu milostinju i

posljednjem ispra㶛aju drage po-

pitaju㶛i se kako 㶛u u ponedjeljak

kojnice (㶜itaj: opake svekrve), a

smiriti osmaše u školi, koji su mi

na karminama veselje podgrijano

nedavno nacrtali muški spolni

jegerom i jegermajsterom. Tu uzvi-

organ na plo㶜i i stavili žvaku pod

šena, dostojanstvena besjeda o

rit. Dragi moji krizmanici! Vrtjelo

plemenitosti braka, pred mladen-

mi se tjeskobno pitanje u glavi:

kom u 8. mjesecu trudno㶛e, a tamo

jesam li zato postao sve㶛enik? Da

cajke na svadbi i rastava za godinu

lupam pe㶜ate, napla㶛ujem sprovo-

dana. To me proganjalo, mu㶜ilo,

de i šopam se janjetinom na silnim

ubijalo. Rekoh, kad su svi takvi, pa

sve㶜anostima, na kojima moram

i ja 㶛u biti takav. Sakramenti su naš

i ne želim biti. Svetost se ne u㶜i iz

biti uzor pedancije, perfekcije i

štit, vjerske obaveze naša pancirna

pobožnih životopisa ve㶛 se posti-

robotike? Kako sam bio 㶜udnova-

košulja, ali nažalost može se dogo-

že nošenjem križa. Gospod mi je

to izmoren od mase vjerskih oba-

diti da od darova ne vidimo Daro-

bio milostiv, poslao mi je pokrete,

veza i dužnosti te od adekvatnih i

vatelja. Sa svojim novim laptopom,

molitvene zajednice i udruge. U

mobitelom i autom, bio sam sâm

Karizmatskoj sam obnovi shvatio

sebi samodostatan i ohol. Vidim

da „ne mogu služiti Bogu i bogat-

tako㶟er da su zato mnoga bra㶛a

stvu i da samo u sili Duha mogu

sve㶛enici danas u depresiji, a nit-

„ljubiti druge kao što je On ljubio

ko im ne zna pomo㶛i. Osje㶛aju se

nas . Na neokatekumenskom sam

usamljeno, zvanje im se pretvorilo

Putu spoznao da sam ohol, bijedan

u posao a iza svakog ugla vrebaju

i jadan i da osu㶟ujem bližnje a sâm

Pokreti su najupeatljiviji znak obnove, najoitiji odgovor Duha na duhovne potrebe vjernika danas i najbolji mogui put evangelizacije ljudi koji ne znaju Krista

potencijalni neprijatelji: orgulja-

sam sto puta gori. Sada shva㶛am

transparentnih odgovora (obrana i

šica, masoni, predsjednik op㶛ine,

poslanje sve㶛enika i krhkost 㶜o-

dokazivanja) vjernicima koji su se

ljuti tata prvopri㶜esnika ili (samo

vjeka. Volio bih da smo bolji, ja㶜i

㶜udili mom celibatu kao i celulitu,

ne to) neki karizmatik. Moraju biti

u Kristu, ali za sve postoji vrijeme.

mjesecima sam dane i no㶛i provo-

oli㶜enje savršenosti, a nisu.

I jedna mrska metoda: križ. Naš je problem što križ ne želimo nositi.

dio pred televizijom i buljio u šarenilo svijeta, tako druga㶜ijeg od su-

Tako bih jednom htio 㶜uti ova-

U pokretima sam otkrio da smo svi

mornog religioznog etiketiranog i

kvu propovijed: „Bra㶛o, bio sam

isti, ali da je Bog Ljubav. Tu mi je

ukalupiranog planeta, na koji sam

rob alkohola. Lutao sam, padao.

progovorio da budem prvo 㶜ovjek,

se prizemljio. U trenucima pesi-

Sve㶛enik, bez vjere. Krš㶛anin, bez

a onda krš㶛anin i sve㶛enik.

mizma, izgubiš onu svijest o Pri-

Krista. 㶏ovjek, bez osje㶛aja. Ali On

sutnosti koja te ljubi, zove i traži.

me pohodio, ozdravio, digao! Ja

Tu sam ponovno otkrio svoje zva-

Krštenje u Duhu tek je po㶜etak na-

sam sada slobodan! Ja sam sretan!

nje. Sigurno, da pokreti nose i svo-

pornog hodo㶜aš㶛enja. Sakramen-

Tako bih želio da i vi to iskusite!

je probleme. Pa i brak ima svoje

ti su polje koje treba neprestano

Valjda mislimo da je to za Afriku,

probleme, pa ipak nagovaramo

orati. Tada, strašno me poga㶟ala

ne za nas. Sve㶛enici su vrlo ranjivi

ljude da se žene. Zato me boli kad

ta dvoli㶜nost, ta sumanuta izokre-

i vrlo slabašni, a opet najmo㶛niji

vidim kolika subra㶛a ne shva㶛aju

nutost i neistinita neiskrenost. 佢a-

ljudi na svijetu, gledano sakramen-

da su pokreti dar i bogatstvo, iako

vao mi je pokazao same laži, crnilo

talno. Ako se Petar odrekao Isusa

su istovremeno i križ. No, i ja sam

i bljuvotine. Tu slušaš Evan㶟elje i

pred Kajfom i ostalom bandom, za-

dugo vremena bio stvarno žestoki

primaš Tijelo Mesije, a za sat vre-

što od mene tražite da budem hla-

protivnik, pljuvatelj i mrzitelj ovih

mena psuješ i tu㶜eš ženu. Tu pot-

dan i neljudski spomenik? Grešnik

„sekti kako sam znao re㶛i, pa znam

pisujem uvjerenje o prikladnosti

sam, ali odjeven u Kristovu krv.

da ništa ne možeš dokazati 㶜ovjeku

kumstva, a 㶜ovjeka nema pedeset

Griješim, ali imam Spasitelja koji

koji je na bijelom konju. Mora prvo

godina u crkvi. Tu sami bezgreš-

me diže iz blata! Nisam supermen

pošteno tresnut na zemlju!

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

o. Marko Glogovi

uredu, me㶟u hrpom papira, pre-

57


Francis i Judith Vra Macnutt 58

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis Neokatekumen i Judith Macnutt pie

Pritajeni sotonski napadi

Neokatekumen pie Mnogi su nai itatelji uli barem neto o novokatekumenima, udnim katolicima koji se udno ponaaju. Vjerujemo da ete ih kroz sljedei tekst (o kunjama), kojem je autor jedan od njih (novokatekumena), bolje upoznati. Voljeli bismo da nam se na taj nain predstave i drugi crkveni pokreti kako bi naa slika o Crkvi bila to jasnija Suptilne napasti

si u njoj. Neprijatelj 㶜ovjeka pone-

ne treba jer je u osnovi bezbožna. 㶏o-

kad lovi udicom, ponekad mrežom,

vjek je povodljiv, prihva㶛a misli koje

㶏uli ste za rije㶜 napast. To je u osnovi

a naj㶜eš㶛e ‒ kao kakva socijalisti㶜ka

„svi drugi prihva㶛aju samo zato što

misao koja nas poti㶜e na zlo. Napast

tvornica na obalama Jadrana, recimo

ih „svi drugi prihva㶛aju. Time upa-

može biti sirova, otvorena, prepo-

„Jugovinil u Kaštelima ‒ truje 㶜ita-

da u vršu, u vrstu ribarske zamke, u

znatljiva kao napast, kao na primjer

vo more, zaga㶟uje cijeli zaljev. Ribe i

metalni kavez iz kojeg ne može sâm

pomisao da zavedemo tu㶟u ženu ili

ostala morska bi㶛a postupno ugibaju,

pobje㶛i. Štoviše, naj㶜eš㶛e nije ni svje-

da oplja㶜kamo banku; u tom slu㶜aju

ne znaju㶛i od 㶜ega, ne znaju㶛i 㶜ak ni

stan da je uhva㶛en u klopku jer još

manje-više lako (naravno, kako tko)

što im se doga㶟a. Nalaze se u zamu-

uvijek oko sebe vidi more. Vidi vjer-

odbijamo zlu ponudu. Me㶟utim, neke

㶛enu moru, u zatrovanu jezeru u ko-

ske obi㶜aje i obrede, crkve i zvonike,

su napasti suptilnije od drugih. Teško

jem crkavaju, a da nikad nisu vidjele

sve㶛enike i redovnike. Ponekad vidi

ih je prepoznati kao napasti. Uvuku

ni mreže ni udice. To su misli koje 㶜o-

i biskupa, ali izdaleka. Misli da je to

se u naše razmišljanje kao nešto pri-

vjeka navode da djeluje kao da Boga

dovoljno: „Još sam uvijek živ! A umi-

hvatljivo, razumno i op㶛evaže㶛e, kao

nema; antikrš㶛anska kultura koja se

re. Zarobljen je krivim mislima koje

nešto što svi normalni ljudi smatraju

elegantno name㶛e krš㶛anima. Ona

smatra ispravnima. Tko se može bo-

dobrim ili, u najmanju ruku, neutral-

naizvan nema ništa protiv Krista; ona

riti protiv te antikristove kulture? Za

nim. Takvi, naizgled pozitivni, a za-

zapravo nema ništa s njim. Njoj Krist

nas se borio i pobijedio ‒ Krist! Tko je s njim, pobje㶟uje. Krist ga spašava,

pravo negativni poticaji, misli, stavovi ili raspoloženja tvore 㶟avolsku mrežu za hvatanje ljudi. To je u isto vrijeme i diskretna i agresivna kultura. Pritajena, beš㶛utna, prora㶜unata zamka. Vrša u kojoj jesi, a da ni ne znaš da

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Bog pomae ovjeku i prije nego ovjek pomogne sâmome sebi! Bog je Stvoritelj, On je na Otac, a otac uva dijete dok je ono malo i nemono

vadi ga iz vrše, 㶜isti mu more, daje kisik... To je Duh Sveti, Kristov Duh, Božji Duh! Krš㶛ani su ribe uronjene u zdravu vodu. Samo zahvaljuju㶛i Bogu, 㶜ovjek težinu. Ako te lokalne

59


Francis i Judith Vra Macnutt

Kranstvo se shvaa kao etiketa na majici uobiajenog graanskog ivota, kakvog bi mnogi htjeli svojoj djeci. Ljudi ne znaju za bolje ili ne ele bolje pa se povode za masom

Zasigurno, ovjek treba povjerovati, rei kao Marija „Fiat!�, prihvatiti ponuenu pomo, poniziti se pred Gospodinom... ali i to dolazi odozgor. Uvijek je njegova inicijativa. To je tajna spasenja: ovjeka spaava Boje milosre

60

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis Mate i Judith imundi Macnutt

Naalost, mnogi ne znaju ni da postoji nekakva bitka za ovjekovu duu, a kamoli tko napada i kako, i – to je najtee – ne znaju tko je ovjekov Branitelj

Treba ovjeku rei da je smrtan! I da se u Nebo ulazi na uska vrata, preko strmog puta, a put je Krist! I da nas u ivot vodi Duh Kristov, a ne sramotne elje trbuha!

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

61


Francis i Judith Vra Macnutt

Mogue je oduprijeti se napastima, ali samo zahvaljujui Duhu Svetom, koji rasvjetljuje ovjekov razum te on moe prepoznati napast, i koji osnauje ovjekovu volju te ovjek moe prionuti uz dobro, a odbaciti zlo

I VI SIGURNO POZNAJETE NEKOGA KOME TREBA OVA KNJIGA!

Iskorak iz homoseksualnosti Richard Cohen Svi mi poznajemo nekoga tko je homoseksualne orijentacije – susjeda, suradnika, ro aka ili prijatelja. Iskorak iz homoseksualnosti baca svjetlo na temu koja je dugo bila neshvaena. Bavi se pitanjima uzroka osjeaja privlanosti prema osobama istoga spola i promjene osobe iz homoseksualne u heteroseksualnu. Uz objanjenja osoba koje su se uspjeno promijenile, ova knjiga zaokuplja panju, prosvjetljuje i mnogima je uslianje njihove molitve. Iako bi mogla izazvati kontroverze, njezina je namjera izljeenje mnogih – voljenih osoba… ili moda vas!

ovjek usvaja medijsku logiku, a da toga nije ni svjestan. Umjesto poniznosti, samozatajnosti i nesebinosti, poinje cijeniti isticanje, samoostvarenje i samohvalu

62

Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i koliinu na e-mail tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 099/216-47-88 i 091/22065-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjigu moete naruiti i na naoj webstranici: www.figulus.hr.

364 str., meki uvez, 13,5 x 20 cm

152,00 kn PO TARINA UKLJUENA U CIJENU


VAŽNA OBAVIJEST! Ekumenski karizmatski susreti susreti, koji su se do sada odravali u sportskoj dvorani na Jelenovcu u Zagrebu, sele na novu lokaciju:

Gradska sportska dvorana (srednja kola)

ure Dubenika 2, Dugo selo Dvorana je smjetena 15 min. hoda od eljeznikog kolodvora, a pored nje se nalazi veliko parkiralite (besplatan parking) ng)

Sljedei susret: 30. lipnja u 18 sati.

30.6.

Slavljenje, predavanje, molitva za potrebne. 18:00 Predvodi: Josip Lonar, slavljenje: Novo srce i Kristofori Detaljnije informacije potraite na web-stranici: www.kristofori.hr stofori hr

OSTALI GRADOVI PULA

Crkva sv. Frane, 19:00 Sljedei susret: 28. lipnja Slavljenje, predavanje, misa, molitva za potrebne Predvode: fra uro – misa, ispovijed i molitva, Josip Lonar – predavanje i molitva BUDAŠEVO

(kod Siska) upna crkva 18:00 Sljedei susret: 9. lipnja Ispovijed, slavljenje, misa, predavanje, molitva Predvode: vl. Nikola Majcen, Josip Lonar, band Kristofori SLAVONSKI BROD

upa Sv. obitelji 18:30 Svaki prvi petak u mjesecu. Sljedei susret: 1. lipnja Sljedeći susreti:

30. lipnja 28. srpnja 25. kolovoza 29. rujna

Ispovijed, misa, klanjanje, predavanje, molitva za potrebne Predvode: vl. David – ispovijed i misa, Josip Lonar – klanjanje i molitva, Novo srce – slavljenje

Detaljnije informacije potraite na web-stranici: www.kristofori.hr

Karizmatski susreti

KARIZMATSKI SUSRETI


Uzrok samoubojstava Jednog se jutra uasnuti pogledaju u zrcalo i vide upale obraze, duboke, tamne podonjake, omravjele ruke i noge. U sebi osjeaju da su bolesni. Tad se sjete da su unitili i sebe i svoje roditelje. Veina jo uvijek voli svoje roditelje te ih preplavi krivnja i alost zbog sve muke i bijede koju su im nanijeli. Izgleda da im je samoubojstvo jedini izlaz

64

www.rhema-casopis.com | RHEMA


to je uzrok samoubojstava? David Wilkerson

Gotovo da i nema ovjeka koji barem jednom u ivotu ne pomisli kako bi smrt bila dobro rjeenje za njega. Mnogi se, na alost, odlue na taj oajniki in. Dobro je ovaj tekst proitati bez obzira hoe li se u toj situaciji nai ti ili netko tko ti je drag

M

nogi su uzroci

nja i alost zbog sve muke

ditelji izgubili potovanje

Toliko sam puta u svom

samoubojsta-

i bijede koju su im nanijeli.

prema meni. Mama gleda

uredu imao roditelje koji

va

Izgleda da im je samouboj-

u mene i samo plae. Znam

su plakali od duboke boli

stvo jedini izlaz.

da sam sad kao ivotinja.

jer su otkrili da su im se

mladei

koja nam do-

Nemam razloga za ivot.

djeca uvalila u drogu ili se

prvih uzroka oaj jer su pali

Jedna je mlada ovisnica

Umorila sam se zadajui

izopaila.

u ropstvo ovisnosti.

priznala: „Unitila sam si

sama sebi bol i muka mi je

lazi po pomo. Jedan je od

ivot. Samo prije nekoliko

kad vidim koliko moji rodi-

Nedavno je dostojanstveni

Kandidati za samouboj-

godina bila sam dobra i

telji trpe zbog mene. Znam

kranski brani par sred-

stvo su ovisnici o drogi,

njena osoba. Bila sam kao

da svakog dana malo umru

njih godina priznao: „Ovaj

alkoholiari i homoseksu-

i svaka prosjena tinej-

kad me vide koliko sam

nam je tjedan sin priznao da

alci. Tisue je mladih lju-

derka, u svemu uspjena.

se promijenila. Kad budu

je homoseksualac. Skrhani,

di zahvaeno demonskim

No, poela sam se druiti s

stajali pred mojim lijesom,

pokuali smo to rei naoj

navikama koje su unitile

pogrenim ljudima i uvali-

moda e mi moi oprostiti

keri, ali je ona u nas bacila

njihove ivote. Jednog se

la sam se u drogu. Pogle-

i sjeati se kakva sam bila

drugu bombu. Priznala je da

jutra uasnuti pogledaju u

dajte me sad! Moji su ro-

prije.”

je lezbijka. Toliko smo povrijeeni da ne znamo kako

zrcalo i vide upale obraze, duboke, tamne podonjake, omravjele ruke i noge. U sebi osjeaju da su bolesni. Tad se sjete da su unitili i sebe i svoje roditelje. Veina jo uvijek voli svoje roditelje te ih preplavi kriv-

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Tinejderi koji su se ‘uvalili’ u neto, ele se ubiti kako bi okajali svoj grijeh. Oni misle: „Pogrijeio sam. Zasluujem smrt.” To je neki oblik samoraspea. Oni ele otii na svoj vlastiti kri, poput Isusa, i platiti za grijeh. Oni ne znaju da je Isus ve platio za sve to

se ponaati. Gotovo smo mrtvi od tjeskobe. Sad vie ne znamo ni kako da s njima razgovaramo. Oni su naa jedina djeca, a oboje su skrenuli. Ali mi ih jo uvijek volimo. to da sad radimo?”

65

David Wilkerson

David Wilkerson, Samoubojstvo, Put ivota


Francis Uzrok samoubojstava i Judith Macnutt

„Otac joj je dao tri mogunosti: udati se za djetetova oca, pobaciti ili se iseliti. Bio sam okiran od boli. Nisam znao to da joj kaem. Zatim je rekla: ‘Moda bi bilo najbolje da se ubijem i zavrim sa svim problemima’”

* „Tako sam sretan zbog Vaeg pisma koje sam upravo primio. Proitao sam ga i bio sam duboko potresen injenicom da toliko djece moje dobi poini samoubojstvo. Nedugo nakon to sam proitao Vae pismo – zapravo sljedeeg dana – nazvala me prijateljica. Znao sam da ima problema i molio sam se za nju. Trudna je i neudana. Otac joj je dao tri mogunosti: udati se za djetetova oca, pobaciti ili se iseliti. Bio sam okiran od boli. Nisam znao to da joj kaem. Zatim je rekla: ‘Moda bi bilo najbolje

„Kako sam i sama iz razruena doma, i ja sam iskusila gorinu i oaj onih kojima samoubojstvo izgleda privlano. Ali slava Bogu, bila sam svjesna to Bog govori o ivotu, smrti i sudu. A s Isusom mogu oprostiti i doivjeti pravu ljubav”

66

da se ubijem i zavrim sa svim problemima’. Rekao sam joj neka to ne ini jer joj to nee pomoi. Rekla mi je da se zapravo nitko ne brine za nju. Mislim da sam je uspio nagovoriti da promijeni naum glede samoubojstva. L. H.”

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Francis David i Judith Wilkerson Macnutt

* „Da, predobro znam to znai slomljeno srce zbog samoubojstva. Stajala sam nad umiruim tijelom ljubljene unuke koja se polila benzinom i zapalila. Dovoljno je dugo ivjela da me uvjeri da je spaena. To je bilo iskustvo koje nikada neu zaboraviti. Njene mi rijei jo uvijek zvone u uima: ‘Bako, koliko mi je potrebno da umrem?’ Nisam molila za nju da ivi, toliko je htjela umrijeti. Iako vie nije mogla razgovarati sa mnom, znam da je u te dane umiranja pronala Spasitelja. Sad imam drugu unuku na istom putu. Molim Vas, molite za nju! Ja molim neprestano, a tako i njeni roditelji. C. O.”

* „elim Vam pisati jer sam upravo proitala Vau poruku o samoubojstvu i ona me stvarno dotaknula. Kad sam bila tinejderka, samo nekoliko godina unatrag, mnogo sam puta pokuala izvriti samoubojstvo. Bila sam na drogi i veinu sam svojih dragocjenih tinejderskih godina pila. ak su me odveli u dravnu umobolnicu jer sam se htjela ubiti. Zatrudnjela sam kad mi je bilo osamnaest godina, a bila sam sama. Moja je sestra kranka i godinu dana ranije rekla mi je kako mogu upoznati Isusa, ali nisam htjela. Nakon to se rodilo moje dijete, vikala sam Bogu neka mi pomogne. Moje dijete sad ima dvije i pol godine, a ja uim ljubiti Isusa, svakim danom sve vie. Znam da Isus moe spasiti. Moja je molitva da dosegnete neke od djece koja si ele oduzeti ivot. B. L.”

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

67


Francis Uzrok samoubojstava i Judith Macnutt

* „Juer sam primila Vau poruku o samoubojstvu. To je neto za sva vremena. Moj mi je sin upravo juer rekao da e se ubiti. Razgovarala sam s njim i rekla mu da sa samoubojstvom nee zavriti, da nee ii u nebo i biti s Bogom, da je to avolsko djelo i da je to ono to on eli da ljudi uine da se unite. Ostavila sam Vau poruku na stolu da je i on moe proitati. Molim Vas, molite za moju obitelj. S. E. U.”

* „Vaa me poruka o samoubojstvu uistinu dirnula. Prole sam godine bila tako potitena da sam razmiljala o samoubojstvu, iako sam kranka. ak sam molila Boga da mi dade umrijeti, ba kao Mojsije, Ilija i Jona. Pa, On nije odgovorio na njihove molitve, a slava Bogu, ni na moje. Uistinu postoji izlaz. Sad imam mnogo razloga za ivot. Moj zarunik ima isti problem. Sklon je otrim depresijama. Novi je vjernik i mora uiti pouzdavati se u Boga. T. V. E.”

nula je samoubojstvu dodir * „Vaa poruka o odui s onima koji si ele moje srce. Suosjeam uvie ji ko a bliskim njima zeti ivot kao i s onim iz ma sa i je zato. Kako sam jek postavljati pitan o i aj sam iskusila gorinu razruena doma, i ja no. Ali ojstvo izgleda privla onih kojima samoub vori o go g Bo m svjesna to slava Bogu, bila sa titi i ros op A s Isusom mogu ivotu, smrti i sudu. v. J. L.” doivjeti pravu ljuba

* „Nisam na drogama niti pijem alkohol, ali razmiljam da si oduzmem ivot. Jednostavno je u mene ula potitenost i teko je pronai razlog za ivot (iako ih imam mnogo). Ali ono to me uvijek zaustavlja jest to to nisam siguran kamo u otii, a znam da smrt nije kraj. Osjeam da strano grijeim okreui lea Kristu i ne elim umrijeti jer sam gotovo siguran da u otii u pakao. Osjeam da nikada neu moi voditi kranski ivot zbog raznih pritisaka i pomanjkanja krana oko mene. B. B. C.”

68

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Podaci o naruitelju pretplate: Ime i prezime:

elim kupiti pretplatu na asopis RHEMA u trajanju od godinu dana po cijeni od 100 kn (4 broja) Potarina i PDV ukljueni su u cijenu.

JA 4 BRO

100 kn

www.rhema-casopis.com 095/206 5421 099/216 4788 091/220 6542 tajnica@figulus.hr

RHEMA MA MA

Pretplatite se na Rhemu!

Ulica i broj: Potanski broj: Mjesto: Telefon: e-mail:

Samo za tvrtke: Naziv tvrtke: OIB:

RHEMU izalu u 2011. (brojeve: 48, 49, 50, 51) moete kupiti u paketu po 50% nioj cijeni: 4 broja za 50 kn (potarina ukljuena). Ispunite narudbenicu na naoj web-stranici: www.rhema-casopis.com ili se javite telefonom: 099/216 4788, 095/206 5421 i 091/220 6542 ili e-mailom: tajnica@figulus.hr

Od broja 1 do broja 45: 5 + 1 gratis = 6 kom/30,00 kn Stare brojeve RHEME moete naruiti na broj tel: 01/2981-933 ili 099/2512011 od ponedjeljka do petka 9-13h, ili faksom na broj: 01/2981-551

CIJENA: Od broja 1 do broja 45 – 1 kom/6,00 kn RHEMA broj 46/47 – 1 kom/9,00 kn

RHEMA br. 44

RHEMA br. 45

RHEMA br. 46/47

• • • • • • • •

• Papa u Ujedinjenom Kraljevstvu • Razgovor s mons. Mijom Gabriem, suradnikom Majke Terezije u Indiji • fra Ivo Pavi – Marijo, nebeska kraljice • don Topi – Molitveni susret s bolesnicima • s. Briege McKenna i Euharistija • don Damir Stoji – Ljudska spolnost u Bojem planu (3)

• Intervju s fra Josipom Blaeviem – NEW AGE • fra Ivo Pavi – Ozdravljenje kroz poivanje u Duhu • fra Darko Tepert – Krvni savez u Starom Zavjetu • Svjetlo svijeta – promocija Papine nove knjige • Bioenergija NEW AGE • don Damir Stoji – Teologija tijela (4) • Tajna Euharistije

dr. Ivica Ragu – intervju vl. Draen Radigovi – Bog te voli fra Ivo Pavi – Isus, ljubljeni lijenik (3) vl. otari – Karizma razluivanja duhova Vizije, lokucije, osjeanja don Damir Stoji – Teologija tijela (2) Duh Sveti u povijesti spasenja fra Darko Tepert – Apostol Matej


Spori ples 78

www.rhema-casopis.com | RHEMA


David L. Weatherford Jesi li ikad gledao djecu na vrtuljku, ili sluao kako kia zapljuskuje zemlju? Jesi li ikad pratio leptirov kaotian let, ili zurio u sunce na zalasku? Bolje uspori, ne plei tako brzo, vrijeme je kratko, glazba nee trajati zauvijek. Protri li kroz svaki dan kao da leti, Kad pita: „Kako si?”, uje li odgovor? Kad se dan zavri, odlazi li u krevet sa sljedeih stotinu poslova koji jure kroz tvoje misli? Bolje uspori, ne plei tako brzo, vrijeme je kratko, glazba nee trajati zauvijek. Kae li nekad svom djetetu: „Uradit emo to sutra”, i u svojoj urbi, i ne primijeti njegovu tugu ?

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Jesi li ikad izgubio kontakt i dopustio da umre dobro prijateljstvo samo zato to nisi imao vremena nazvati i samo pozdraviti? Bolje uspori, ne plei tako brzo, vrijeme je kratko, glazba nee trajati zauvijek. Kad tri da nekamo stigne, propusti pola zabave koja te eka na putu. Kad brine i tri kroz dan, kao da si bacio neotvoren dar. ivot nije utrka. Uspori. uj glazbu prije nego to tvoja pjesma zavri… David L. Weatherford (pjesnik i djeji psiholog): Slow Dance

79


80

www.rhema-casopis.com | RHEMA

Francis Temeljno i Judith povjerenje Macnutt


Francis John i Paula i Judith Sandford Macnutt

John h i Paula l Sandford df d Ovaj je lanak vrlo dugaak, no kad ga ponete itati, uinit e vam se prekratkim. U njemu ima toliko Boje mudrosti da ga jednostavno svaki roditelj, a i dijete, treba proitati. Radi se o povjerenju, i to temeljnom povjerenju potrebnom za ivot. Temeljno povjerenje dijete stjee od ro enja do navrene druge godine (u pravilu). Ako ga nismo stekli, jo uvijek nije kasno za promjenu srca

T

emelj ovog izla-

dijete i blagoslivljaju ga,

no): temeljno povjerenje,

To vrijedi i za faze razvo-

ganja jest biblij-

tako da Gospodin omogu-

neovisnost,

ja djece.

ski citat: „Upu㶛uj

㶛i djetetu da postane ona-

društvo, tinejdžerstvo.

inicijativa,

Postoje

odre㶟ene

stvari

dijete prema nje-

kvo kakvim ga je Bog Otac

govu putu, pa kad i ostari,

zamislio kad ga je stvorio

Zakoni prirode i Božji za-

koje moramo nau㶜iti (usvo-

ne㶛e odstupiti od njega

u svome srcu. Roditelji su

koni nisu u suprotnosti,

jiti) u svoje, zadano vrijeme.

(Izr 22,6).

pozvani promatrati dijete,

nego zajedno „sura㶟uju .

Ako ih ne nau㶜imo u to vrijeme, ne㶛emo nau㶜iti ni

uo㶜avati njegovu osobRoditelji 㶜esto krivo shva-

nost, gledati njegovo srce.

Prop 3,1: Sve ima svoje

nove stvari koje su predvi-

㶛aju ove rije㶜i. Oni odgaja-

Uo㶜avati tko njihovo di-

doba i svaki posao pod

㶟ene za u㶜enje u narednom

ju dijete kako oni misle da

jete jest, te ga u㶜iti da to

nebom svoje vrijeme.

razdoblju koje slijedi.

je najbolje, te na taj na㶜in

bude. Prop 3,11: Sve što on 㶜ini

Zamislimo stablo. Sjeme

odre㶟uju djetetov životni put prema svojim željama.

Postoji pet faza u razvoju

prikladno je u svoje vrije-

pada u zemlju i ni㶜e. Naj-

„Upu㶛uj dijete prema nje-

djece (kronološki poreda-

me; ...

prije se razvija korijen, onda izlazi deblo, pa gra-

govu putu ‒ kako bi roditelji znali koji put Bog želi za njihovo dijete, potrebno je da hodaju sve bliže s Gospodinom, da mole za

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Ako se djetetu brani da ostvaruje sebe kao osobu, nee imati hrabrosti rei ne u kasnijim situacijama u ivotu kada e mu to itekako trebati

ne i liš㶛e. Što bi se dogodilo kad bi se iz sjemena najprije razvijalo liš㶛e? Došlo bi do kaosa.

81


TEMELJNO POVJERENJE JEST:

Francis Temeljno i Judith povjerenje Macnutt

Sli㶜no se doga㶟a kad je Božji plan za odgoj djece

ljubav dotaknuti kroz njih. Temeljno

uništen.

bilnost potrebna za me㶟u-

držati svoje srce otvoreno

ljudske odnose.

drugima, 㶜ak ako nas i po-

meljno

vrijede (rane)

ne

Budu㶛i da moramo ostati ranjivi u ulaženju u odno-

može prije㶛i u fazu neovi• sposobnost da do㶟emo

se s drugim ljudima, koji

k sebi i brzo se oporavimo

nas mogu i koji nas ho㶛e

Isto tako, kada dijete usvo-

nakon povrede od drugih

razo㶜arati ili povrijediti,

ji temeljno povjerenje i ne-

ljudi

temeljno povjerenje jest

snosti.

zaglavni kamen karakte-

ovisnost, tek tada može prije㶛i u fazu inicijative. Pojedina djeca usvoje temeljno povjerenje s pola

• u biti, to je temeljna si-

ru. Bez tog kamena ništa

gurnost i osje㶛aj da sam ja

što dalje proizlazi ne㶛e

u redu (O.K.) ‒ možda mi

biti 㶜vrsto utvr㶟eno.

u životu sve ne ide kako

godine, dok neka djeca tek

obrasce ponašanja, u㶜imo

s tri godine.

se primati i davati ljubav,

U prvih šest godina, dije-

ho㶛u, ali ja sam u redu

te nau㶜i (formira se) više

u㶜imo komunicirati s lju-

• korijen istinskog samo-

nego ostatak svog života,

Nema strogih pravila. Ne

dima, te u㶜imo i mnoge

pouzdanja, te sloboda od

㶜ak i ako završi nekoliko

mora nužno biti dobro

druge stvari. Te prve go-

pritiska onoga što drugi

fakulteta. To je u㶜enje naj-

kada dijete brzo usvoji

dine obilježe nas te se ka-

ljudi misle o nama

intenzivnije pak u prvoj godini života.

pojedinu fazu. Tako㶟er, ne

snije u životu ponašamo

mora nužno biti loše kada

onako kako smo nau㶜ili u

• hrabrost koja je potreb-

je djetetu potrebno duže

to prvo vrijeme života. Ne

na da slobodno ulazimo

„Upu㶛uj dijete prema nje-

da usvoji odre㶟enu fazu.

vidimo naše korijenje, jer

u primanje i davanje ljud-

govu putu ne zna㶜i da se

na jedan na㶜in zaboravlja-

skih odnosa

dijete u㶜i od šeste godine.

Prve

tri

faze

razvoja

mo prvi dio našeg života.

(obi㶜no do navršene še-

U㶜enje po㶜inje od za㶜e㶛a, • sposobnost samostalnog

nastavlja se nakon ro㶟e-

ste godine) upravo je vri-

Definicija korijena: kori-

donošenja odluka, te ne

nja, te se ubrzava i inten-

jeme

našeg

jen je uvježban (u naviku),

biti kontroliran ili mani-

zivira s prvim iskustvima

korijenja. Napravimo us-

skriven na㶜in opho㶟enja s

puliran od drugih osoba

i doticaju s vanjskim svi-

poredbu našeg života sa

Bogom, s drugima, sa sa-

stablom. Stablo najprije

mim sobom, i s prirodom.

formiranja

formira korijenje u zem-

jetom. Upravo se u prvim •

sposobnost

povjeriti

godinama formiraju dje-

svoje srce Bogu te, unutar

tetov karakter i osobnost.

lji, a tek onda raste izvan

Gorki korijen je nesposob-

mudrih granica, drugim

Život sâm, a ne u㶜ionica,

zemlje.

stabla

nost opho㶟enja s Bogom,

ljudima

jest teren u㶜enja.

Korijenje

fi zi㶜ki ne vidimo. Sli㶜no je

drugima, samim sobom,

i s nama. U prvih šest go-

i s prirodom (usp. Heb

Temeljno nam povjerenje

Da bismo razumjeli kr-

dina formiramo stavove,

12,15).

daje kapacitet da možemo

š㶛ansku obitelj i njenu

riskirati u ulaženje u od-

jedinstvenost,

nose s drugim osobama

jasno uo㶜iti da se dvije

na razini duha ‒ srca. U

primarne sastavnice duše

tim 㶛emo odnosima nešto

‒ karakter i osobnost ‒

i pretrpjeti, jer su ljudi ne-

formiraju upravo u prvih

savršeni, ali unato㶜 tome

šest godina. Sve naknad-

vjerujemo da 㶛e nas Božja

no u㶜enje jednostavno je

Kako bi roditelji znali koji put Bog eli za njihovo dijete, potrebno je da hodaju sve blie s Gospodinom, da mole za dijete i blagoslivljaju ga, tako da Gospodin omogui djetetu da postane onakvo kakvim ga je Bog Otac zamislio

82

povjerenje

• sposobnost (mogu㶛nost)

Ako dijete ne usvoji tepovjerenje,

je

unutarnja snaga i fleksi-

izokrenut, promašen ili

trebamo

www.rhema-casopis.com | RHEMA


njihovu ljubav. Ne znaju

ba i imam svoje zamisli i

da su voljeni jednostavno

ideje . Važno je da roditelj

zato jer postoje ‒ nego

daje slobodu djetetu da

misle da svojim pona-

izrazi i kaže svoje ne, bez

šanjem moraju zadobiti

da ga se grubo kažnjava.

oblikovanje i ukrašavanje

Bebi je sve novo, pone-

ljubav. Kona㶜no, ove se

Djetetu treba sloboda da

tog temelja.

kad je zvukovi prestraše,

osobe ponašaju na na㶜in

riskira, ode u novi pothvat

ponekad se bra㶛a i se-

da: ili udovoljavaju tu㶟im

i da se može vratiti rodi-

Razumijevanje ove 㶜inje-

stre žele igrati s njom, pa

željama i prilago㶟avaju se

teljima koji ga bezuvjetno

nice može proizvesti pro-

je znaju i prodrmati ‒ to

tu㶟im mišljenjima, ili pak

prihva㶛aju. Ako je potreb-

mjenu našeg cjelokupnog

može biti bolno za bebu.

agresivno žele dominirati.

na disciplina, ona se treba

pristupa odgoju djece.

Ali kada tata ili mama

Nisu sposobni jednostav-

provoditi u ljubavi te tre-

uzmu bebu u naru㶜je i

no davati i primati.

ba biti pravedan u disci-

Što nam daje kapacitet da

drže je, to djeluje iscjelju-

primamo temeljno povje-

ju㶛e.

renje? Od klju㶜ne je važnosti da

pliniranju djeteta.

Druga faza: neovisnost

Važno je da roditelj shvati što dijete želi re㶛i svojim

Prvo, to je nježnost. Kao

o㶜evi ispune svoj dio ro-

djeci, potrebna nam je

diteljske uloge. Potrebno

Ve㶛 poga㶟ate koja je omi-

ja imam svoje ideje. Možeš

nježnost roditelja. Da nas

je da i oni njeguju bebu.

ljena

li ih 㶜uti?

drže, ljuljaju, posebno u

Beba je rasla u maj㶜inoj

djece: NE. Hodaju okolo i

prvim godinama života.

utrobi devet mjeseci ‒ kod

govore ne. Ponekad uop㶛e

Ovdje je roditeljima ta-

mame joj je poznato mje-

to ne misle, ali im to pri㶜i-

ko㶟er potrebno umiranje

Roditeljska nježnost stva-

sto. Zato je važno da tata

nja veliko zadovoljstvo. Di-

sebi, jer se ponekad osje-

ra

povjerenje,

svojim snažnim rukama

jete ove dobi 㶜esto želi po-

㶛aju ugroženi kad dijete

dok ga nedostatak rodi-

nježno primi bebu iz maj-

ru㶜iti odraslome: „Ja sam

kaže ne. Roditelj može

teljske nježnosti uništava.

㶜inih ruku ‒ to je bebi prvi

ja, a ti si ti. Ja nisam ti, a

do㶛i u napast ovako raz-

put da ide van iz poznatog

ti nisi ja. Ja sam svoja oso-

mišljaju㶛i:

temeljno

ne. Možda želi re㶛i: „Hej, i rije㶜

dvogodišnje

„Ne㶛e

moje

Kada beba do㶟e na svijet,

mjesta. Ako je tata nježan

ona po㶜inje u㶜iti, te je prve

i pun ljubavi, tada beba

Podle㶛i 㶛e mome autori-

dvije godine potpuno ovi-

dobiva osje㶛aj sigurnosti

tetu! Ako tako roditelj ide

sna o roditeljima. U tom

koji nije mogla dobiti ni na

silom na dijete, tada ga

je vremenu treba držati

jedan drugi na㶜in u to vri-

krši i ne daje mu slobodu

veoma nježno, posebno

jeme. Tako㶟er, tatin duh

da postaje svoja osoba.

za vrijeme dojenja. Majke

tješi bebin duh.

Ako se djetetu brani da

Ps 22,10: „Iz krila maj㶜ina

Kako se na odraslim oso-

ne㶛e imati hrabrosti re㶛i

bama odražava nedosta-

ne u kasnijim situacijama

tak temeljnog povjerenja?

u životu kada 㶛e mu to itekako trebati.

ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.

dijete meni govoriti ne.

ostvaruje sebe kao osobu,

koje ne doje, mogu nježno priviti dijete uz sebe.

One 㶜esto ne mogu osjetiti Božju prisutnost, i ne

Kad dijete po㶜ne govoriti

Ps 131,2: „Ne, ja sam se

mogu susretati druge lju-

ne, to je znak da ste obavi-

smirio i upokojio dušu

de na razini duha. Osje㶛a-

li svoju zada㶛u u prvoj fazi

svoju; kao dojen㶜e na gru-

ju tjeskobu kojoj ne mogu

djetetova odrastanja. Dali

dima majke, kao dojen㶜e

odrediti uzrok, nastupaju

ste mu dovoljno ljubavi,

duša je moja u meni.

na odre㶟eni na㶜in pred

pa sada ima hrabrosti re㶛i

ljudima ne bi li zadobili

ne. Promatrajte dijete: ako

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Francis John i Paula i Judith Sandford Macnutt

Roditelji su pozvani promatrati dijete, uoavati njegovu osobnost, gledati njegovo srce. Uoavati tko njihovo dijete jest, te ga uiti da to bude

83


Francis Temeljno i Judith povjerenje Macnutt

Nisu bili uz njega, s bezuvjetnom ljubavlju. On je zato jednostavno nauio udovoljavati oekivanjima roditelja. Tako kad je kasnije doao u grupu, poeo se prilagoavati da bi dobio osjeaj prihvaenosti

84

www.rhema-casopis.com | RHEMA


RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

85

Francis John i Paula i Judith Sandford Macnutt


Francis Temeljno i Judith povjerenje Macnutt Otac razmetnoga sina znao je da e on sve spiskati, ali je svejedno platio cijenu znajui da e pasti, ali i da e se vratiti jai i mudriji te biti svoja vlastita osoba

86

www.rhema-casopis.com | RHEMA


RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Francis John i Paula i Judith Sandford Macnutt

Tinejder se tako ponaa jer tako izraava stav: „To sam ja!� Ako mu se neto brani, jo e vie to raditi, tako da ga se na taj nain tjera u pobunu

87


Crna i bijela kutija

U

zabitoj kineskoj provinci-

bijelu kutijicu. Crnu otvori kada ti

stala je opa glad i za mladia vie

ji ivio je siromani Kinez

bude jako dobro.”

nigdje nije bilo ni posla ni nade. Lutao je bespuima, spavao po u-

koji je cijeli ivot potroio radei najtee poslove, a

Mladi je dostojno ispratio oca, a

mama, peklo ga je sunce i ledili ga

da nita nije stekao. Sve to je imao

onda je spakirao svoju zdjelu za

mrazovi. Jednog se jutra probudio

bio je sin jedinac kojeg je neizmjer-

hranu, tapie, nekoliko komada

i vidio da mu je netko ukrao jedino

no volio. Nauio ga je itati i pisati,

odjee i one dvije kutijice te krenuo

to je imao – zdjelu za riu, pamu-

uveo ga u kaligrafiju i to je bila sva

u svijet zaraditi svoju porciju rie.

nu koulju i dva juana… Niz lice

imovina koju mu je ostavio kada je,

Radio je najtee poslove kod gos-

mladia potekle su gorke suze; u

u dubokoj starosti, umro.

podara koji su ga izrabljivali, spa-

oaju je odluio ubiti se. Sklopio je

vao je vani… Zimi je bio sretan ako

ruke, zatraio oprotaj od neba za

Mladi je tugovao pored oeve poste-

bi ga netko primio da prenoi na ze-

predstojei in, i dok ih je sputao

lje gledajui ga kako se polako gasi.

mljanom podu zajedno sa stokom.

niz tijelo, napipao je maleni zave-

Neposredno prije nego to je izdah-

Ubrzo je postao umoran, nesretan

ljaj uiven u porub pojasa – dvije

nuo, otac je izvadio dvije kutijice: jed-

i beznadan. Nakon nekoliko godina

kutijice naslije ene od oca.

nu crnu, a drugu bijelu i rekao sinu:

takvog ivota, jo uvijek je dobivao

„Na alost, nemam ti to ostaviti

samo zdjelu rie dnevno. Na licu i

Otvorio je bijelu i u njoj ugledao

rukama imao je duboke bore.

malen riin papir i… nita vie. Razmotao ga je i prepoznao oev

osim ovoga. Zapamti, dobro ih u-

88

vaj. Kada ti jednog dana bude te-

Tada su dole poplave. Jang-Ce se

rukopis. Pisalo je:

ko, nesnosno teko u ivotu, otvori

izlio i poplavio polja i oranice, na-

„Ovo e proi!”

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Crna i bijela kutija Shvativi ovo kao oev zalog za dalje

zo su mu poeli dolaziti nepoznati

bogatstvo do nesluenih razmjera.

ivljenje, nije se ubio. Uputio se pre-

seljaci kojima je trebalo neto napi-

Mladi je mnoge veeri provodio

ma oblinjem gradu. Na ulazu u grad

sati, proitati ili protumaiti. Svima

ispijajui aj u prostorijama svog

sakupilo se mnotvo nepismenih se-

je izlazio u susret. Strogi gradski

prelijepog doma, razgovarajui sa

ljaka koji nisu mogli ui u grad, jer

starjeina bio je pravedan ovjek i

svojom voljenom ili uei svoje sino-

nitko nije umio proitati to pie na

znao je uzvratiti svom pisaru. Dobro

ve kompliciranim kineskim slovima,

velikoj ploi iznad velikih gradskih

ga je nagra ivao a ubrzo je za njega

itajui Konfucija… Prvi put u ivotu

vrata. Mladi je priao ploi i glasno

odvojio i dio u svojoj kui u kojem je

bio je savreno sretan.

im proitao to pie. Ljudi su, zatim,

mladi poeo ivjeti. Jedne takve veeri, prisjetio se

uli u grad. Uao je i on. Sve se promijenilo. U godinama koje

cijelog svog ivota: od najgore

Glas o ovom doga aju stigao je do

su uslijedile, postao je vlasnik ma-

bijede, do potpune sree. Sjetio

plemenskog starjeine koji je od-

lenog imanja, stekao znatno mate-

se svih svojih oaja, svoje elje

mah poslao svoga slugu da potra-

rijalno bogatstvo, sve vie je radio

da umre, sjetio se oca. A zatim se

i mladia. Kad je sluga pronaao

umjesto samog gradskog starjeine

sjetio one druge kutije koju mu je

mladia, rekao mu je da njegovu

koji je, star i onemoao, svom mla-

dao otac … Otvorio je crnu kutijicu.

gospodaru hitno treba pisar. Budu-

dom pisaru povjerio ne samo svoje

U njoj je, kao i u bijeloj kutiji, bio

i da je mladi znao i itati i pisati,

poslove, nego i svoju ker koju je

smotan komad riinog papira. Raz-

dobio je posao. Plemenski je star-

mladi nedugo zatim oenio. Za-

motao ga je, a na njemu je oevim

jeina bio strog. Mladi je teko ra-

jedno, u ljubavi i slozi, njih su dvoje

rukopisom bilo zapisano:

dio, ali mirnih ruku i ista srca. Ubr-

rodili mnogo djece i uveali svoje

„I ovo e proi.”

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

89


Zloinac meu pravednicima 90

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Petar Nodilo SJ

Petar Nodilo SJ

N

a poetku vladanja francu-

„Nisam kriv, Vae Visoanstvo, molim

skog kralja Ljudevita VI.,

Vas, oslobodite me. Potpuno praved-

putovao

nog su me zatvorili!” vikali su.

je

Francuskom

napuljski dokralj, vojvoda

„Nisam kriv, Vae Visoanstvo, molim Vas, oslobodite me. Potpuno pravednog su me zatvorili!” vikali su

Osunski. Slovio je za mudra i sposob-

Vapaji mnogih osuenika zvuali su

na ovjeka. Na proputovanju je stigao

prilino uvjerljivo, ali podkralj, iako

potenim i nevinim ljudima. Sam pri-

u Toulon. Ondje je posjetio tamnicu u

je sve vrlo pozorno i strpljivo sluao

znaje da si zao, i stoga bojim se da bi

kojoj je bilo mnogo robijaa. Da iska-

i promatrao, nije progovorio ni rijei.

mogao loe utjecati na sve ove pote-

e poast visokom gostu, zapovjed-

Napokon doe do elije jednog robija-

njaine i pravednike. Nije za njih do-

nik tamnice predloio je dokralju da

a i upita:

bro da ovdje due ostane.” Zatim se okrene k zapovjedniku tamnice i ree:

izabere jednog robijaa te da ga pusti na slobodu. I dokralj je poao po

„A ti, zato uti? Ne eli li biti slobo-

robijakim elijama, od jednoga do

dan? Zar nema nikakvu rije koja bi

drugoga osuenika, da dozna za to je

posvjedoila tvoju nevinost?”

„Oslobodite ovog ovjeka!” 

tko osuen te da izvidi koga bi mogao osloboditi.

„Vae Visoanstvo! Nemam razloga tuiti se na nepravdu i proglaavati

Biti ovjek. Pria nas moda ui kako

Robijai su mu redom padali pred

svoju nevinost. Kriv sam. Velik sam

postati slobodnima iz tamnice u koju

noge i tuili se na zlu sreu i nepravdu

grjenik. Zasluio sam da za svoja

smo sami sebe doveli blesavim na-

zbog koje su dospjeli u tamnicu. Mno-

nedjela budem iv spaljen i smatram

inom ivljenja. Dogodile su nam se

gi su ga uvjeravali da su rtve klevete

velikom milou to sam jo na ivotu.

neeljene stvari: smrt drage osobe,

i podmetanja zlih ljudi.

Zato utim.”

neizljeiva bolest, uinjeno nam zlo,

Robijai su mu redom padali pred noge i tuili se na zlu sreu i nepravdu zbog koje su dospjeli u tamnicu. Mnogi su ga uvjeravali da su rtve klevete i podmetanja zlih ljudi

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

okruili su nas ljudi koji nas nerviraju Vojvoda ga pronicljivo pogleda. Zatim

i koji nam se ne sviaju itd. elimo se

prigne glavu i zamisli se. Upravi napo-

toga rijeiti, ne prihvaamo to, bori-

kon pogled u robijaa i rekne:

mo se protiv toga elei i matajui da je sve to samo san. Govorimo ivo-

„Jadnie! Uistinu je prava nepravda

tu: „Ne, ne moe biti, sve jest i mora

to se ti tako opak nalazi meu ovim

biti ljepe...”

91


Zloinac meu pravednicima

Smatramo se vjernicima, kranima, a esto smo ispunjeni mentalitetom koji nema veze s kranstvom

Ako sve prihvatimo kako jest, poput ovog zatvorenika, te stvari ostavljamo iza sebe, neoekivano postajemo slobodni i otvoreni za bogatstvo ivota koje je jo pred nama

92

Ne treba prihvaati nasilje i zlo koje se vri prema nama, nego moramo poduzeti sve to je u naoj moi da nasilju izbjegnemo

www.rhema-casopis.com | RHEMA


PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA MOLITVU “Knjiicu brata Josipa koju drim u rukama elim zadrati u srcu. Vjerujem da su razmiljanja u njoj uistinu plod suradnje s Duhom Boga ivoga te da izviru iz due koja moli i trpi, pita i trai, slama se u vlastitoj nemoi i uzdie se ujedno u sili Gospodnjoj.“ p. Marko K. Glogovi, OSPPE

NOVO

“Vjerujem da e vam po poticajima ove knjige, Isus postati mnogo stvarniji i blii, a vaa molitva mnogo osobnija i dublja. Iz toga razloga, svim srcem preporuam ovu kratku knjiicu, jer vjerujem da e vam ona biti prava mala kola molitve.” vl. Draen Radigovi

Josip Lončar

ŠKOLA MOLITVE 1 Upoznati i doživjeti Boga

Molitva je susret ovjeka s Bogom. To je susret itavog ovjeka s Bogom. Zato molitva osim razuma poznaje i volju i emocije. Molitva je susret koji ispunjava, osloba a, lijei, usmjerava, podie, tjei, umiruje, razveseljava, kroti, krijepi... Molitva je proces po kojem ovjek postaje svet (cjelovit – usa en u Boga). Molitva je mnogo vie od izgovaranja nauenih rijei i formula KKC 2653 Crkva „snano i na osobit nain potie sve krane (...) da uestalim itanjem boanskih Pisama steknu ‘uzvieno znanje – Isusa Krista’ (...). No, molitva treba da prati itanje Svetoga pisma da se uspostavi razgovor izmeu Boga i ovjeka, jer ‘Njemu se obraamo kad molimo, Njega sluamo kad itamo boanske poruke’”. KKC 2654 Oci duhovnog ivota, parafrazirajui Mt 7,7, ovako saimlju raspoloenja srca hra-njena Rijeju Bojom u molitvi: „Traite itajui, i nai ete razmatranjem; kucajte molei, i otvorit e vam se promatranjem”. Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i koliinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige moete naruiti i na naoj web-stranici: www.figulus.hr.

76 stranica, meki uvez, 10 x 15 cm

20,00 kn

PO TARINA UKLJUENA U CIJENU


Sluati Boji glas 94

www.rhema-casopis.com | RHEMA


dr. Johannes Hartl Francis i Judith Macnutt

dr. JJohannes d h Hartl H tl Svatko moe uti Boji glas. O tome kako prepoznati Boji glas, kako ga nauiti sluati, i ono to uje, primjenjivati u svakodnevici – govori dr. Hartl u zanimljivom transkriptu jednog od svojeg predavanja ajprije uzmi papir i olov-

N

novo u㶜enje, osobito ne od mene, jer

godina dugoj povijesti krš㶛anstva

ku i u jednoj minuti na-

to što trebate da biste preživjeli, to

stalno iznova javljaju zahtjevi za

piši: Koja pitanja imaš

ve㶛 znate i imate u sebi. A sada re-

nekim u㶜iteljima i teolozima koji

na temu „Slušati Božji

dak 27 koji mi se 㶜ini najzanimljivi-

navodno znaju pravu istinu, a osta-

glas ? Koja ti se pitanja name㶛u?

jim: „Za vas vrijedi: Pomazanje koje

li su jadni glupaci i laici koji samo

Zapiši. Pogledajmo sada 1 Iv 2,21.

ste dobili od njega , dakle od Isusa,

sjede, slušaju i dive se: „Ah, kako

Apostol Ivan, tada ve㶛 u poodmakloj

„ostaje u vama i ne trebate se dati ni

taj sve zna! Prava bi propovijed

dobi, obra㶛a se zajednici o kojoj ne

od koga podu㶜avati. Lijepo je da si

trebala služiti tome da te nau㶜i da

znamo ništa: „Ne pišem vam da ne

iz pristojnosti kupio ovu knjigu, ali

sam slušaš Božji glas, kako ti ne bi

znate istinu, nego vam kažem da ju

zapravo ti ne treba nitko tko bi te

znate . Najprirodnije bi bilo da na-

podu㶜avao. „Sve ono 㶜emu te podu-

stavnik kaže: „Uvjeren sam da ne

㶜ava njegovo pomazanje, istina je i

znate pravu istinu i zbog toga sam

nije laž. Ostanite u njemu, kao što

ja ovdje. Ja sam onaj koji sve zna i

te podu㶜ava njegovo pomazanje.

koji 㶛e vam re㶛i kako stvari stoje.

Pomazanje, malo neobi㶜an pojam.

trebao nikakav u㶜itelj. To je kao ona

Ivan kaže: „Pišem vam da ve㶛 zna-

Mislim da ga možemo shvatiti kao

pripovijest koju vjerojatno znaš, a

te što je istina . Zatim nastavlja: „…i

ono nešto što Duh Sveti 㶜ini u nama.

koja govori o 㶜ovjeku koji je bio gla-

da nijedna laž ne dolazi od istine . A

Ivan kaže nešto vrlo zanimljivo:

dan i prišao ribaru s molbom: „Daj

nekoliko redaka dalje, redak 24, još

„Prijatelji, ja sam doduše Kristov

mi jednu ribu, gladan sam. Daj mi

uvijek ista tema: „Za vas vrijedi: ono

apostol i Isusov svjedok, ali ja vas ne

da jedem, daj mi jednu ribu. Ribar

Tvoja je zajednica mjesto koje bi te trebalo tako opremiti kako bi se u stvarnom ivotu dogodio pravi ivot

što ste 㶜uli od samog po㶜etka, treba

mogu nau㶜iti ništa novo, jer ono što

mu je odgovorio: „Ako ti dam ribu,

u vama ostati; ako ono što ste 㶜uli

moraš znati, to ve㶛 znaš, a ono što

bit 㶛eš sit jedan dan. Nau㶜im li te lo-

od samog po㶜etka u vama ostane,

još moraš nau㶜iti, to 㶛eš nau㶜iti od

viti ribu, bit 㶛eš sit cijeli život. To je

onda ostajete i vi u Sinu i Ocu. Ivan

Duha Svetoga . Mislim da je potpu-

razlika. Sav krš㶛anski nauk ne služi

zapravo kaže: „Vi ne trebate nikakvo

no zapanjuju㶛e da se u dvije tisu㶛e

tome da te impresionira, da kupuješ

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

95


Sluati Boji glas

Kranski nauk ne slui tome da te impresionira te ustvrdi: „To je velianstveno”, nego da te naui kako da sam pone sluati Boji glas, te ono to uje, primjenjuje u svojoj svakodnevici

Najbolje u ovoj Ivanovoj poslanici bilo bi to to on ne kae: „Samo su poneki od vas pravi karizmatici i oni uju Boji glas, dok veini uspijeva sasvim slabo”. On, meutim, kae: „Ne, svatko od vas moe uti Boji glas!”

uti Boji glas u sadanjem trenutku Johannes Hartl www.novosrce.com

96

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Kreni u potragu za onim to ti Bog ima rei, sada, ovaj as, u ovoj fazi tvoga ivota

RHEMA broj 53 | lipanj 2012.

Preporuamo:

97


Crkva se ali Specijalist Mujo kod ortopeda skine cipele. Ortoped: – Uh, kako vam smrde noge! Mujo: – Da, to mi je rekao i doktor ope prakse, ali sam htio miljenje specijalista.

Vrag i Zagorac

Kolinje Klali Mujo i Haso kravu i kae Mujo:

etali se Nijemac, Amerikanac i Zagorac i sreli vraga. Vrag e: – Nek’ svaki od vas baci neto u rijeku, a ja u to pronai za najvie jedan sat. Ako uspijem, ubit u onoga tko je bacio, ako ne uspijem, neka taj ubije mene.

I lupi Haso, krava stoji mirna. Haso opet lupi, krava ni muuu. Haso trei put lupi i krava opet nita. Kad uje Muju:

Oni pristanu. Prvi je na redu bio Nijemac. On baci vijak, vrag ga pronae za pet minuta, i ubije Nijemca. Sljedei je bacao Amerikanac. On baci udicu, vrag ju pronae i ubije i Amerikanca. Na kraju doe Zagorac i baci neto maleno okruglo, nitko nije skuio to. Vrag roni i roni i trai… ali ni nakon pet sati ne uspije pronai ono to je Zagorac bacio u rijeku. Izlazi vrag sav zadihan i kae:

– Haso, jo jednom me lupi, pustit u kravu.

– Ok, priznajem poraz, moe me ubiti, al’ prije toga mi reci to si bacio.

Na to e Mujo: – A to? To smo ga mi drali da primi penziju kada doe potar.

Zagorac e: – umeu tabletu.

98

– Ja u je drati, a ti je lupi ekiem po glavi da se onesvijesti.

Penzija Kae Mujo Hasi: – Sino mi je umro otac. Haso: – Kako bolan, ja sam ga jutros vidio kod tvoje ograde.

“Humor i strpljenje su deve na kojima prelazimo svaku pustinju.” (Phil Bosmans)

Krokodil Doao Bosanac na odmor u Egipat. Pliva on Nilom kad odjednom pred njega skoi krokodil. Kae Bosanac: – Nemoj, Lacosta, molim te.

Razgovor Zvoni netko Muji na vrata. Pita on: – ‘Ko je? – Policija. Moemo li popriati? – Koliko vas je? – Dvojica. – E, pa slobodno popriajte.

www.rhema-casopis.com | RHEMA


Pretplati se na

Book Za pretplatu je dovoljno poslati: ime, prezime i adresu na koju treba slati Book iduih 12 mjeseci. Podatke je mogue poslati (s naznakom "Za Book"): - na e-mail: tajnica@figulus.hr - SMS-om na broj: 095/206-5421, 099/216-47-88 i 091/220-65-42 - ili na adresu urednitva: Figulus d.o.o. I. Generalia 3, 48 000 Koprivnica - online prijava: www.figulus.hr

Pretplata za NjemaÄ?ku Cijena: 50 Podatke poslati na e-mail: njemacka@figulus.hr ili nazvati: 0049/931-286-275 ili ispuniti prijavnicu na web-stranici: www.figulus.hr

ZastupniĹĄtvo za BiH Cijena: 54 KM Udruga IHTIS, Mostar (tel: 063/837-002) www.udruga-ihtis.com e-mail: udrugaihtis@gmail.com

12 brojeva 180 kn

Na svim kioscima


IZ O N M DA O IZ A JI DA V : N JE JE R E

AR

6.

PO PR NO V

U K

HIT

Vjera je jamstvo za ono emu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. (Heb 11,1) Zaista, zaista, kaem vam, tko vjeruje u me, i on e initi djela koja ja inim. init e i vea od ovih, jer ja idem k Ocu. I to god zamolite u moje ime, uinit u, da se proslavi Otac u Sinu. (Iv 14,12)

Josip Lončar

Tiskano više od 20 000 primjeraka u Hrvatskoj, BiH, USA i Africi!

Karizma vjere Bog je obeao da e nam ispuniti sve to ga s vjerom zatraimo! Kakva je to vrsta vjere po kojoj nas Bog usliava? to nam Biblija govori o vjeri? Vrijedi li to Kristovo obeanje i za dananjeg ovjeka ili je bilo namijenjeno samo njegovim suvremenicima i posebno izabranim svecima? to trebamo uiniti kako bismo zadobili tu vrstu vjere? Autor knjige ima dugogodinje iskustvo takve vjere, te je to iskustvo uspio prenijeti na mnoge druge vjernike. Kroz molitvu vjere i danas se dogaaju mnogobrojna udesna obraenja, ozdravljenja i osloboenja! Bog moe postaviti i najbogatiji stol ispred nas, no ako mi taj stol ne ‘vidimo’ i ne znamo kako da s njega ‘uzmemo’, ostat emo gladni. Vjerom zapravo uzimamo ono to nam je Bog ve dao! Za narudbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i koliinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige moete naruiti i na naoj web-stranici: www.figulus.hr.

80,00 kn PO TARINA UKLJUENA U CIJENU

RHEMA broj 53  

RHEMA - časopis za promicanje nove evangelizacije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you