Page 1

PORTFOLIO Figaro Nuitten selected works 2015-2020


Portfolio van Figaro Nuitten selected works 2015-2020 Master in de Architectuur


intro Dit portfolio is opgebouwd rond vijf thema’s of kwaliteiten die mijn visie op architectuur vertegenwoordigen. Deze kwaliteiten zou ik dan ook graag verder ontwikkelen en onderzoeken om toe te passen in het werkveld. Nadien worden aan de hand van reeds bestaande projecten de gekozen thema’s toegelicht. Het gebruik van deze referenties laat toe om de kwaliteit/het thema makkelijk weer te geven in beeld. Ook geven deze gerealiseerde projecten een realistische kijk op de besproken thema’s. Hierna worden enkele geselecteerde projecten uit mijn persoonlijk werk van de afgelopen studiejaren aan de Universiteit Antwerpen besproken op basis van deze vijf kwaliteiten.


inhoud Persoonlijk profiel Architecturale waarden Logica

6

10 11

Eerlijkheid

12

Karakter

13

Aanpassingsvermogen

14

Tegenpolen

15

Geselecteerde werken 01. Studio Brickness

18 20

02. Bachelorproef

22

03. Studio Bouwcultuur

24

04. Studio Stedelijkheid

26

05. Masterproef

28

06. International Design Week

32

07. Schetsen

34


PERSOONLIJK PROFIEL


Persoonlijk profiel Het is moeilijk om te voorspellen wat de toekomst zal brengen, maar er zijn wel enkele elementen waar ik als architect in spe toch op wil focussen om me hierin te verbeteren, naartoe te werken of te ontdekken. Al van jongs af aan was mijn droom architect worden, dit komt door mijn creatieve verleden. Dit vertaalt zich dan ook in mijn ontwerpkeuzes. Ik zie mezelf als een systematisch denker. Iemand die pragmatisch over zaken nadenkt. Dit geeft zich ook weer in mijn ontwerpproces. Eerst en vooral streef ik naar een functionele architectuur maar waar ruimte gelaten wordt voor creativiteit. Ik ben ook van mening dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat schoonheidsfoutjes en imperfecties zelfs een meerwaarde kunnen betekenen voor het karakter van een ontwerp.

portfolio Figaro Nuitten

persoonlijk profiel

7


Persoonlijk profiel

naam:

Figaro Nuitten 20 januari 1997

Adres:

Pyckestraat 65, 2018 Antwerpen

Telefoon:

+324 84 682 655

E-mail:

nuitten.figaro@hotmail.com

Studies:

Master Architectuur (2018-2020) Bachelor Architectuur (2015-2018) Latijn - Wiskunde 8 (2009-2015)

Ervaring:

kijkstage AG VESPA (2020)

portfolio Figaro Nuitten

Al mijn hele leven heb ik een grote passie voor architectuur en het creatieve aspect erachter. Deze interesse heeft er dan ook naartoe geleid dat ik heb gekozen voor een studie die hier perfect op aansluit. Tijdens mijn vooropleiding in het secundair onderwijs namelijk Latijn-wiskunde (8u) leerde ik veel over wiskunde en cultuur. Deze studie stoomde me dus perfect klaar voor mijn volgende stap, Bachelor Architectuur aan de Universiteit van Antwerpen. In mijn bachelor jaren waren dit voornamelijk verschillende soorten woningbouwprojecten. Hier ontwikkelde ik een onderzoeksmethode die voornamelijk focust op het identificeren van problemen en hoe hier bewust mee om te gaan. Maar ook het duidelijk formuleren van ambities voor een project. Mijn ontwerpen worden dus steeds gefundeerd door een sterk en simpel concept waar een logische structuur bij komt kijken. Vanaf deze twee op punt staan is er plaats om een persoonlijke toets te geven aan het ontwerp. Het blijft echter zeer belangrijk voor mij dat elke ontwerpkeuze volgt uit een logische opeenvolging van beslissingen. Zo tracht ik steeds tot een pragmatisch geheel te komen. Tijdens mijn masteropleiding aan de universiteit van Antwerpen heb ik veel kritischer leren oordelen over mijn eigen keuzes als ontwerper. Ik heb geleerd om relevante vragen te stellen en hier efficiënt een passend antwoord op te kunnen bieden. In plaats van één probleem op te lossen en twee nieuwe te creëren tracht ik dus twee vliegen in één klap te slaan. Dit is dan ook een ambitie die ik in de toekomst wil uitpuren. Als architect tracht ik inventief en creatief te zijn. Voor mij zijn logica en nauwkeurigheid van enorm groot belang om tot een goed resultaat te komen. Ik werk graag in groep om ideeën mee te delen en te discussiëren over de best mogelijke oplossingen. Ook zou ik er op willen focussen mijn beeld over architectuur te verbreden. Wat voor mij dus als beginnend architect zeer belangrijk is, is ervaring. Ik wil veel bijleren om zelf beter te worden en vervolgens nieuwe inzichten te krijgen in het werkveld. Ik wil buiten mijn comfortzone treden om nieuwe dingen te ontdekken die me in verdere fases in mijn carrière verder kunnen helpen. persoonlijk profiel

8


CURRICULUM VITAE - opleiding

- vaardigheden

2009-2013

Grieks-Latijn-Wiskunde 1 en 2 graad ASO Sint-Lievenscollege, Antwerpen

2013-2015

Latijn-Wiskunde (8u) 3e graad ASO Sint-Lievenscollege, Antwerpen

2015-2018

Bachelor in de Architectuur Universiteit van Antwerpen, Antwerpen

2018-2020

Master in de Architectuur Universiteit van Antwerpen, Antwerpen

e

afgestudeerd cum laude

- extracurriculair 2009-2011 Beeldende Kunsten 1e graad Kunstacademie Berchem, Antwerpen afgestudeerd maxima cum laude

2011-2015

hoog

e

Beeldende Kunsten: grafische vorming Kunstacademie Berchem, Antwerpen

gemiddeld basis

Revit, Adobe Suite (Ps, Id, Ai), MS Office SketchUp Pro, Cadgis, Qgis Autocad, ArchiCAD, Rhinoceros, Vectorworks, Python

- talen moedertaal

Nederlands

academisch

Engels

basis

Frans

afgestudeerd summa cum laude 2005-2015

Viool MA’GO, Antwerpen

afgestudeerd maxima cum laude 2005-2013

Muziek Theorie MA’GO, Antwerpen

afgestudeerd maxima cum laude

portfolio Figaro Nuitten

persoonlijk profiel

9


ARCHITECTURALE WAARDEN


Architecturale waarden Wat is Architectuur? Architectuur is een fenomeen van de geschiedenis en kent al vele gezichten, vormen, ideeën, meningen,… dit heeft als gevolg dat er een enorme diversiteit heerst binnen maar ook buiten het vakgebied. Iedereen ervaart architectuur anders. En net hierdoor haalt architectuur karakteristieken in je naar boven. Deze karakteristieken vormen een persoonlijke interpretatie die beschreven kan worden als ‘visie’. Iemands visie over architectuur is dus de weerspiegeling van zijn persoonlijkheid. Wanneer ik reflecteer over mijn eigen ontwikkeling binnen de architectuur kan ik dit samenvatten in vijf waarden/kwaliteiten die voor mij steeds een belangrijke leidraad zijn geweest. Maar mij ook in de toekomst zullen blijven beïnvloeden tijdens mijn ontwerp- en groeiproces binnen de architectuur.

portfolio Figaro Nuitten

architecturale waarden

11


In mijn ogen is Logica het belangrijkste werktuig van de architect. Logische architectuur beschrijft hoe er voor ontwerpproblemen een pragmatische oplossing kan gevonden worden. Logica is dus het middel van de Architect om een functioneel gebouw te ontwerpen. Deze term kan een negatieve naklank hebben in de zin van uit te komen bij een zielloos geheel door enkel de functionaliteit naar voor te schuiven, maar niets is minder waar. Logica is het overkoepelende begrip dat zich bezighoudt met het redeneren en verstaan van bepaalde zaken. Dit kan zeer specifiek maar ook heel vrij vertaald worden binnen de architectuurdiscipline. Dit is ook hoe ik dit begrip wil interpreteren in mijn ontwerpen, door problemen waarmee ik geconfronteerd word te benaderen met een doordachte en logische aanpak. Deze manier van denken gaat goed gepaard met het bekende gezegde van Louis Sullivan die ooit zei ‘Form follows function.’, wanneer er dus logisch wordt geredeneerd bij het ontwerpproces zal de rest vanzelf ook beter in het totaalplaatje passen.

portfolio Figaro Nuitten

domino, le corbusier . https://www.pinterest.com/pin/1970393561957253/

Logica

Maison Dom-Ino - Le Corbusier (1914-1915) Maison Dom-Ino van Le Corbusier is een goed voorbeeld van hoe Logica een kwalitatief gebouw kan scheppen. In de eenvoud toont zich de meester. En dat liet Le Corbusier in dit concept dan ook zien. Het ontwerp oogt zeer simpel maar heeft grote kwaliteiten. Het was een concept dat de problemen van wederopbouw na de oorlog voor ogen had. Ondanks de weinige onderdelen, blijft dit een zeer modern ontwerp. Een open plan zorgt hier voor enorme ruimtelijkheid en maakt zo van het gebouw een intelligente ruïne. Dit laatste wordt in mijn ogen belangrijker met de tijd. een gebouw logisch opbouwen zodat het gerecycleerd kan worden en zo een langere levenscyclus krijgt is een kwaliteit van onschatbare waarde.

architecturale waarden

12


Een tweede belangrijk principe voor ontwerpen vind ik eerlijkheid. Hoe meer ik hiervan profiteerde hoe makkelijker mijn ontwerpkeuzes werden. Voor velen is dit een last en kiezen ervoor om te misleiden, voor mij is het een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat een ontwerp toont wat het is, of kan zijn. What you see is what you get. Eerlijkheid gaat hand in hand met het vorige begrip, logica. Logica is het middel van de architect, en eerlijkheid is het gevolg. Bij eerlijkheid gaat het niet enkel over het gebruik van materialiteit of het openlijk tonen van de structuur. Het is veel breder dan dat. Eerlijkheid zorgt ervoor dat een gebouw leesbaar wordt, Eerlijkheid toont een gebouw in zijn puurste vorm.

portfolio Figaro Nuitten

De afgewerkte BP-building anno 1963. Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Eerlijkheid

BP-Building - LĂŠon Stynen (1960-1963) Een tweede referentie die iets dichter bij huis ligt is het BP-gebouw van LĂŠon Stynen. Dit gebouw toont het hoogtepunt van modernisme en ook eerlijkheid. Zijn gebouw toont aan dat met een creatieve geest, gesteund door logica, elk probleem op te lossen valt. Stynen streefde naar een zo open mogelijk gevelbeeld, en daar is hij in geslaagd. Originaliteit en creativiteit zijn doelen waar ik als architect ook naartoe wil streven, zonder dat deze ten koste komen van de kwaliteit van een ontwerp. zoeken naar een gezonde harmonie tussen risico en logische keuzes maken, is een blijvende zoektocht die het ontwerpen alleen maar interessanter maakt.

architecturale waarden

13


Nog een term die extra aandacht krijgt in mijn zoektocht naar architectuur is karakter. Het is ook een begrip dat zich volledig aansluit bij de vorige begrippen. Een gebouw is het resultaat van een ontwerpproces waarbij zorgvuldig een reeks keuzes gemaakt wordt om tot een finaal coherent geheel te komen. Deze keuzes een onbewust grote impact op de uitstraling van het gebouw. Dit wordt uiteindelijk het karakter. En zoals elk karakter volgen er ook bijhorende karaktertrekken: streng, elegant, dynamisch, agressief, ambitieus, opvallend, ordelijk, grappig… Het karakter is de persoonlijkheid van het gebouw. Hoe moet het zich gedragen, hoe ziet het er uit, hoe wordt het gebouw verwacht eruit te zien? Het karakter is dus zeer bepalend voor hoe een gebouw door de mens ervaren wordt en dus ook een extreem belangrijk aspect van de architectuur die ik wil maken. Je kan dit ook zien als een gevolg van de logica en de eerlijkheid van het gebouw.

portfolio Figaro Nuitten

Photograph by Robert P Ruschak, courtesy of the Western Pennsylvania Conservancy

Karakter

The Merchants National Bank - Louis Sullivan (1914) The Merchants National Bank is een perfect voorbeeld van Sullivan’s moto ‘form follows function’ en daan volg ik hem volledig in. Dit gebouw ziet eruit als een grote kluis en dat is het ook. Zelf beschreef Sullivan het als een Juwelendoosje, wat hij zo ook letterlijk geinterpreteerd heeft. Het is door dit begrip van context dat Sullivan zijn gebouwen heel veel karakter gaf. Een gebouw kiest zijn eigen uitstraling door middel van verschillende redenen bijvoorbeeld: programma, context, volumetrie, etc. In mijn ogen moet de architect hier enkel maar in helpen.

architecturale waarden

14


Aanpassingsvermogen is de voorlaatste kwaliteit waarop ik focus. Sinds het begin van mijn studentencarrière hebben we leren omgaan met adaptie. Dit valt op verschillende manieren te bestuderen. Bijvoorbeeld inplanting, deze is vrij vanzelfsprekend maar toch kent het begrip adaptie een veel bredere en interessantere interpretatie. Adaptie is letterlijk genomen, aanpassingsvermogen maar als je het bekijkt in functie van de bovenstaande begrippen komen we op een heel nieuwe betekenis van het woord. Adaptie verwerken in het ontwerpproces geeft veel meer structuur aan een gebouw. Het ontwerpen van intelligente ruïnes is dan ook een absoluut streefdoel van mijn groeiproces als architect. Een gebouw ontwerpen voor de toekomst dat zich als een kameleon kan aanpassen aan de functies dat het moet vervullen. Want is dat niet de droom van iedere architect? Vereeuwigd worden door je ontwerpen. Dat is een ambitie dat ik in elk ontwerp voor ogen probeer te houden.

portfolio Figaro Nuitten

Photograph by Robert P Ruschak, courtesy of the Western Pennsylvania Conservancy

Aanpassingsvermogen

House Fallingwater - Frank Lloyd Wright (1936-1939) House Fallingwater van Frank Lloyd Wright is een gebouw dat altijd voor veel motivatie en inspiratie bij me zorgt. Dit gebouw vat ook perfect mijn belangrijkste waardes samen. zo toont het gebouw eerlijk zijn materialiteit, het heeft een duidelijke tectoniek en past zich perfect aan in de omgeving. Het was dan ook Frank Lloyd Wright die altijd zei dat een gebouw het landschap moet versterken, en niet het landschap moet opofferen of afbreken. Ook kan het strakke gestructureerde gebouw bekeken worden als tegenpool in de verwilderde natuur. Dit is dan ook een zeer goed voorbeeld om aan te tonen hoe tegenpolen net compatibel kunnen zijn en samen spanning creëren of in dit geval rust kunnen uitstralen. Deze bewuste keuzes trekken zich zelfs door tot de inrichting van het interieur, die hij ook grotendeels zelf ontworpen heeft.

architecturale waarden

15


Als laatste belangrijke waarde in mijn ontwerpproces rest er nog de tegenpolen. Tegenpolen zorgen voor wrijving en creëren een vonk, ze maken het ontwerp interessant en boeiend. Het contrast tussen twee tegenpolen hoeft daarom niet voor een zekere spanning te zorgen, in tegendeel. Ze kunnen zelfs een vorm van rust uitstralen, voldoening geven. Net zoals de vorige begrippen valt deze term zeer breed of net heel specifiek toe te passen. Het kan dat ene extra snufje zout zijn op je eten of het kunnen de twee hoofdingrediënten zijn die elkaar tegenspreken of net door hun verschillen elkaar aanvullen.

portfolio Figaro Nuitten

photography: This Brutal House / @BrutalHouse

Tegenpolen

The Barbican - Chamberlin, Powell and Bon (1959-1983) The Barbican in Londen is de laatste referentie die ik wil aanhalen. Wederom is dit een project dat mijn architecturale waarden naar voren schuift op een unieke manier. The barbican is zoveel meer dan gewoon een gebouw, het toont aan dat architectuur deel uitmaakt van de maatschappij, zo bood het bouwproject dat meer dan 20 jaar duurde werkgelegenheid in een postbellum periode waar werkloosheid hoog was. Dit brutalistisch pareltje laat ook het belang van perceptie uitschijnen. De utopische stad in het midden van het drukke industriële Londen schept een zeer intieme relaxte sfeer en laat je al de zorgen die zich in de grootstad afspelen even vergeten. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe architectuur gevoel kan manipuleren en hoe tegenpolen een wrijving kan geven die spanning opwekt op een positieve manier.

architecturale waarden

16


GESELECTEERDE WERKEN


Geselecteerde werken Doorheen mijn studiecarrière heb ik veel geleerd en veel ontworpen. Mijn belangrijkste projecten zijn hieronder bondig terug te vinden. De vijf waarden zijn hier nog niet altijd even goed in terug te vinden omdat deze een lopend ontwikkelingsproces zijn en ik ze langzaam aan ben beginnen groeien en integreren in mijn ontwerpproces. In deze projecten is er ook telkens vanuit een andere invalshoek aan het ontwerp begonnen om aan te tonen dat elk ontwerp anders en ik van mening ben dat er dus geen vast stappenplan is om een gebouw te realiseren.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

19


01. Studio Brickness

Frans Masereel Centrum academisch 3de bachelor (juli 2018 - september 2018)

o.b.v.

Wannes Peeters

Het Frans Masereel Centrum neemt een bijzondere plaats in binnen de nationale en internationale context van grafische vormgeving en kunstworkshops. Het is een plek waar Belgische en internationale kunstenaars, onderzoeker en grafische ontwerpers kunnen verblijven, ontmoeten en experimenteren. Het is een uitzonderlijk gebouw vanwege zijn ligging maar ook omwille van zijn uniek programma. De opdracht bestond hier uit het herontwerpen van drie van de bestaande kunstenaarswoningen. Belangrijk was hier om goed te begrijpen wat de kunstenaars nodig hadden en hoe ze leefden. de uitdaging van het ontwerp zat in de inplanting. De reeds bestaande gebouwen hebben elks al zeer specifieke geometrische vormen en hier moet dus ook met respect voor worden omgegaan. Mijn aanpak hier was vrij voor de hand liggend. Met een simpel concept en een logische structurele benadering besloot ik de bestaande vormen her uit te vinden zodat de volumetrie een coherent geheel zou vormen met de rest van de site. Door het draaien en spiegelen van de volumes vindt er zich een subtiele onderbreking in het ritme van de woningen plaats zonder dat deze ten koste komen van de simpliciteit van de site.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

20


portfolio Figaro Nuitten

selected works

21


02. Bachelorproef

Seefhoek, Antwerpen academisch 3de bachelor (juli 2018 - september 2018)

o.b.v.

Jan Meersman

De wijk Antwerpen-Noord wordt gekarakteriseerd door sociale, culturele en economische diversiteit. De wijk heeft een tekort aan publieke ruimte en de pleinen die er zijn, zijn meestal weinig uitgesproken. Het ontbreekt op de site aan evenwicht en proportie. In deze opdracht werd er gefocust op verschillende typologieën en hun karakter. De verschillende typologieën vloeiden voort uit het simpele concept ‘Divide et impera’. Door de site op te delen kreeg elk deel een eigen functie binnen het geheel. Zo werd de mogelijkheid gecreëerd om elke typologie tot zijn recht te laten komen. De uitwerking van het concept begon bij het organiseren van de openbare ruimte van deze site om zo de buurt op te waarderen. Door verschillende typologieën te creëren binnen de publieke ruimte en in woonunits beantwoorden we aan de diversiteit in de Seefhoek. Ook wordt er gedacht aan Groen op de site om het tekort in de wijk te compenseren. De basis van het ontwerp bestaat uit twee hoofdvolumes en drie buitenruimtes. De woontoren, die werkt als ‘densifier’ en schaal geeft aan de site, en de woonring, die in zijn centrum een collectieve groene tuin herbergt, zijn de twee woonvolumes. Verder zijn er nog drie pleinen met elk hun eigen karakter en aantrekkingskracht. Dit karakter wordt grotendeels bepaald door de omliggende volumetrie. portfolio Figaro Nuitten

selected works

22


portfolio Figaro Nuitten

selected works

23


03. Studio Bouwcultuur

Lange Lozanastraat, Antwerpen academisch 1ste Master

(oktober 2018 - januari 2019)

o.b.v.

Douglas Allard, Koen Van Bockstal

i.s.m.

Vali Erlmeier

De opdracht hier bestond uit het ontwerpen van een Horse-shoe building in een stedelijk weefsel waarbij de focus op structuur centraal stond. Deze soort gebouwen bieden op een originele manier een oplossing voor het gebrek aan zonlicht bij relatief diepe percelen. Door dat de gevel naar binnen plooit kan het gebouw meters aan lopende gevel winnen met als bonus het potentieel op een kwalitatieve publieke buitenruimte. Door te ontwerpen beginnend vanuit de structuur om daarna de gevel toe te passen en daaropvolgend het programma toe te laten zal het gebouw veel duurzamer zijn naar de toekomst toe en makkelijker van programma kunnen wisselen. Onze structuurthema’s waren het evaporeren van de structuur naar boven toe, een duidelijk onderscheid tussen plint, corpus en kroon, en een passende structuur voor het variÍrende programma dat het gebouw moest herbergen. Het is ook in deze opdracht dat ik de appreciatie voor structuur en form follows function pas echt ben beginnen ontwikkelen. Het ontwerpen naar de toekomst toe met in het achterhoofd dat een gebouw een langere levenscyclus kan hebben dan het programma dat tijdens het ontwerp wordt voorgesteld is oog openend geweest voor mij.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

24


portfolio Figaro Nuitten

selected works

25


04. Studio Stedelijkheid Kiel, Antwerpen academisch 1ste Master (februari 2018 - juni 2018)

o.b.v.

Erik Wieërs, Dirk Janssen

De huidige situatie van de Jan De Voslei vertoont enkele problemen. Er heerst een hoge diversiteit en een lage woonstabiliteit. Het kan hier moeilijk zijn om een sociaal leven te ontwikkelen. Er is ook een lage werkzaamheid wat zorgt voor meer dagactiviteit in de buurt. Ook de publieke ruimte is hier vaak versnipperd of onbestemd. Met de toekomstige overkapping van de Ring van Antwerpen ontstaan nieuwe groenzones waarrond kwaliteitsvolle bebouwing gerealiseerd kan worden. Voor dit project wordt gekeken naar de site tussen het Kielpark en de Jan de Voslei. Deze wordt beïnvloed door enerzijds de Tentoonstellingswijk, getypeerd door de opeenvolging van gelijkaardige woningen en anderzijds de torens en hoogbouw rond het park. De bedoeling van dit ontwerp is om van de site een meer coherent en kwalitatief geheel te maken. In dit ontwerp wordt dit gedaan door in te spelen op het ontwerp van de openbare ruimte maar ook door het doortrekken van het oorspronkelijke concept in combinatie met het ontwikkelen van verschillende woontypologieën over de hele site. Het herorganiseren van de openbare ruimte en toedienen van karakter aan de verschillende bekomen ruimtes zorgt voor een verhaal binnen de site met veel boeiende overgangen en voor coherentie tussen de versnipperde en ongebruikte buitenruimte.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

26


portfolio Figaro Nuitten

selected works

27


05. Masterproef

In een tweede deel ontwierpen we een monolithisch stadsgebouw op de kavel B6’ aan de rand van de Cadixwijk. De ambitie was om op deze plek een gebouw van 3500 m² te ontwerpen dat garant stond voor een gevarieerd aanbod van (socio-) economische functies. Het eindresultaat moest een economisch knooppunt zijn dat de Cadixwijk een sprekend en levendig uithangbord geeft op de kruising van twee boulevards. Het concept voor dit project volgt rechtstreeks uit de vorm van het perceel. We hebben in de plint geopteerd voor een driehoekig grid dat als een asymptoot naar de hoeken verkleint. We willen de unieke en toch wel complexe vorm van het perceel niet ontkennen, integendeel. De schuine zijdes van het grid benadrukken dit net en ze worden uitgespeeld als een kwaliteit binnen het ontwerp, in plaats van ze te verdoezelen achter valse wanden. Dit resulteert op haar beurt weer in interessante ruimtelijke relaties en zichten tussen de verschillende niveaus. Het asymptotisch grid resulteert in verschillende overspanningen die afhankelijk van de afstand anders worden ingevuld. Dit gaat van verdiepingshoge vierendeelliggers tot balken die afhankelijk van het programma kunnen dienen om een niveauverschil te overbruggen, of net als balustrade. Ook op de bovenliggende niveaus komen de vierendeelliggers terug. Vanwege het toekomstige programma en de gewenste volumetrie waarbij in de oksel lager wordt gebouwd, zijn deze anders georiënteerd. Door het gebruik van deze opbouw ontstaat een duidelijk contrast tussen open en structuurvrije verdiepingen.

Eilandje, Antwerpen academisch 2de Master (oktober 2019 - juni 2020)

o.b.v.

Koen Van Bockstal

i.s.m.

Timothy Van Vlierden

De vzw Stad aan de Stroom en de ontwerpwedstrijden in 1990-1994 gelden als een belangrijk keerpunt in ontwikkeling van het hedendaagse stadsontwerp in Vlaanderen. Door voornamelijk op het Antwerpse waterfront te focussen, volgde Stad aan de Stroom de trend van de tijd. Verschillende Europese steden gaven opnieuw versterkte aandacht aan de waterkant: een rehabilitatie en renovatie van oude haveninfrastructuren en dokken. Manuel de Sola Morales zette met zijn deelplan van Stad aan de Stroom de toon voor het Eilandje. Het plan kende veel varianten en resulteerde uiteindelijk in het masterplan Eilandje en in één van de eerste actuele beeldkwaliteitsplannen in Vlaanderen. Voor onze masterproef werd teruggekeken naar dit canoniek moment in de recente geschiedenis van onze stadsontwikkeling. Het eerste deel van het onderzoeksproject bestond uit een analyse van het stadsdeel, gaande van Gilbert van Schoonbeke tot de meest recente ontwikkelingen.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

28


portfolio Figaro Nuitten

selected works

29


portfolio Figaro Nuitten

selected works

30


portfolio Figaro Nuitten

selected works

31


06. International Design Week Luchtbal, Antwerpen academisch 2de Master (februari 2020)

o.b.v.

Ellen Verbiest, Laura Meulemans

i.s.m.

Timothy Van Vlierden, Tuur De Schepper, Raf Pessers

COMMONING THROUGH ANIMALS Deze projectweek stond in teken van commons, de gemeenschappelijke ruimte die zal ontstaan bij het overkappen van de Ring rond Antwerpen. Twee wijken, Lambrechtshoeken (Merksem) en Luchtbal die enorm van elkaar verschillen worden fysiek verbonden door deze overkapping. Aan de hand van 17 workshops werd onderzocht hoe deze verbinding bevorderd kon worden en dit steeds vanuit een andere invalshoek. In commoning through animals werd onderzocht hoe dieren deze verbindende factor konden zijn. Hoe kon een tijdelijke interventie meerdere gebruikers of doelgroepen aantrekken, uitdagingen op buurtschaal aanpakken en hen ondertussen informeren over de buurt en haar natuur? Velen interpreteerden deze opgave uit het standpunt van de mens en zochten naar oplossingen om bezoekers aan te trekken. Wij bekeken de opdracht als een manier om de natuur aan te trekken zodat die op haar beurt geĂŻnteresseerden kon aantrekken. Onze boomhut had als doel insecten en vogels te lokken door in de dikte van de muur een gevarieerde opbouw te realiseren.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

32


portfolio Figaro Nuitten

selected works

33


07. Schetsen

Selectie Schetsen Bachelor Architectuur - Master Architectuur (2015-2020)

Schetsen is altijd een grote passie van mij geweest en één van de grote redenen waarom ik voor architectuur gekozen heb. Het is een tool die voor architecten enorm van pas kan komen om snel en duidelijk ideeën om te zetten in beelden. Iets dat de laatste jaren jammer genoeg stilaan begint te verdwijnen. Voor mij zal het altijd een belangrijk medium blijven om mijn creativiteit te uiten. Ook ben ik van mening dat schetsen kan helpen om een gebouw beter te begrijpen, wanneer je elk detail hebt overgetekend en zo lang naar een gebouw hebt gekeken begin je te snappen hoe het gebouw zich gedraagt en waarom het zich in deze manier gedraagt. Iets waar je normaal zou overkijken merk je toch op door het kijken naar details. hieronder staan enkele beelden uit mijn collectie van getekende gebouwen en referentieprojecten die mijn schetsstijl aantonen.

portfolio Figaro Nuitten

selected works

34


portfolio Figaro Nuitten

selected works

35


portfolio Figaro Nuitten

selected works

36


PORTFOLIO Figaro Nuitten


Portfolio van Figaro Nuitten selected works 2015-2020 Master in de Architectuur

Profile for Figaro Nuitten

Portfolio_Figaro_Nuitten  

Portfolio_Figaro_Nuitten  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded