Page 1

Verksamhetsberättelse - 2017

Arrangör av Malmö Open


Utdrag ur FIFH:s stadgar FIFH utgör en sammanslutning för personer med funktionsnedsättningar inom Malmö Stad med omnejd. Föreningen har övertagit verksamheten från Malmökommittén Idrott för Handikappade och åldringar som bildades den 23 mars 1956 och fortsatt dess arbete direkt. Föreningen söker nå sitt mål genom: att

bereda personer med funktionsnedsättningar möjligheter till fortsatt rehabilitering och habiltering genom regelbundna idrottsoch motionsaktiviteter och annan därmed jämförbar verksamhet,

att

i intimt samarbete med expertis verka för deltagande i för var och en lämplig rehabiliterande och hälsofrämjande idrottsaktiviteter samt social verksamhet,

att

verka för att erforderliga tider och träningslokaler samt material ställs till verksamhetens förfogande,

att

utbilda ledare och funktionärer,

att

samarbeta med övriga inom landet befintliga föreningar, utländska organisationer samt sjukhus och utbildnings organisationer för att därigenom tillgodogöra sig vunna erfarenheter och berika verksamheten,

att

aktivt verka för en dopingfri idrott.

2


FIFH:s Styrelse 2017 Sven-olof Isacsson Ordförande Peter Lundgren Vice ordförande Magnus Jepsson Sekreterare Ingemar Nordh Kassör Paul Hansson Ledamot Birgitta Nilsson Suppleant Oskar Krantz Suppleant Christer Sundberg Revisor Eiry Ranvide Revisor Sven Hansson Revisorsuppleant

Under 2017 var medlemsantalet vid årets slut i FIFH 845 st fördelade enligt följande:

Ålder 0-6 7-12 13-20 21-40 41-

Män 4 32 96 172 230 Kvinnor 6 14 50 92 149 Totalt 10 46 146 264 379

3


FIFH’s Styrelse FIFH’s styrelse har under verksamhetsåret 2017 haft 9 st protokollförda styrelsemöten. De har varit förlagda på kansliet, dessutom har arbetsutskottet haft sammanträde på kansliet i frågor av brådskande natur. Ledningsgruppen träffas i stort sett varje vecka för utveckling av pågående och framtida arbete på kansliet och inom idrottssektionerna. Uppföljning av pågående projekt har skett genom månatliga möten med projektledarna. Flera föreningsmedlemmar har varit engagerade i förbunden Parasport Skåne och Parasport Sverige. FIFH:s årsmöte hölls den 26 april 2017. FIFH höll även en extra stämma den 31 maj 2017 FIFH har som vanligt arbetat intensivt för att sprida kunskap om vår verksamhet i skolor, på mässor och så ofta som tillfälle ges. FIFH arbetar för att alla personer med funktionsnedsättning skall beredas möjligheter att i någon form kunna delta i vår verksamhet. Det måste inte vara på tävlingsnivå utan varje form av motion och social samvaro är värdefull för hälsan. FIFH har en stadig tillströmning av nya medlemmar både från Malmö och våra kranskommuner. FIFH söker ständigt stöd från olika fonder och stiftelser för att förbättra både fasta och lösa inventarier. Många givmilda bidragsgivare har gjort att vi kan erbjuda våra medlemmar en väl anpassad idrottsutrustning och utökat vår materialdepå. Under året har vi haft ett stort fokus på ekonomin. Detta har resulterat i ökade intäkter och en positiv resultatutveckling och en väsentlig förbättrad likviditet. En starkt bidragande orsak till denna positiva resultatutveckling kan tillskrivas ett framgångsrikt genomförande av vårt stora EU-projekt. Vi har också lyckats öka intäkter på flera sätt med ett utökat samarbete med våra partners såväl nya som gamla.

4


Kansli & personal FIFH Malmö 2017 Kansliet är öppet måndagtorsdag kl.08.00-20.00 och fredag kl.08.00-16.00, (juniaugusti 8.00-16.00) Stängt i juli Hit är Du välkommen personligen eller att ta kontakt per telefon. Vi har även en hemsida: www.fifh.com och du når oss via mailadress: info@fifh.com. Vi som arbetat på kansliet är:

Mats Linde

Helene Linde

Thomas Jönsson

Peter Nilsson

Pekka Potkonen

Marja Kugel

Förutom anställd personal så har FIFH ett 50-tal idrottsledare knutna till verksamheten. FIFH har också under året erbjudit praktik för både grundskole, gymnasie och högskolestudenter samt erbjudit två personer arbetsträning på kansliet. Kansliets arbetsuppgifter är att administrera FIFH:s verksamhet och att verkställa styrelsens beslut genom dagliga rutiner, såsom t ex: - Bokföring, ekonomisk redovisning, betalning av fakturor, budgetuppföljning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatteinbetalningar. - Registrering av medlemmar och upprättande av adressregister mm. - Diareföring av inkommande och avgående skrivelser. Rosa Dimovska - Aktivitetsredovisning till myndigheter. - Bokning av lokaler för egna tävlingar, träningstider och arrangemang i övrigt. - Beställning av material och P-J Uhlmann priser. - Genomförande av arrangemang. - Planering och uppföljning av styrelse-sammanträden, årsmöte, ledarmöten Mats Helander och konferenser. - Bearbetning och utskrift av verksamhets-planer, ansökningshandlingar och projektansökningar. Henrik Larsson - Utskick av inbjudningar, resultattabeller och dylikt till ledare och tränare. - Förberedelse, genomförande och uppföljning av uppsökande Kristian Appelgren verksamhet i skolor och institutioner. - Kontakter med kommuner och förvaltningar, medlemmar, ledare och övriga intressenter.

5


PROJEKT ESSSE

Flera studier har visat att människor med funktionsnedsättning har begränsad tillgång till sport och hälsofrämjande fysiska aktiviteter. Studier visar också att en annan målgrupp - kvinnor, är underrepresenterad i roller som idrottsledare, styrelseledamöter och andra ledande befattningar inom sportens värld. Det finns ett behov av strategiska aktiviteter för att kunna använda idrott som ett medel för att främja social integration för missgynnade målgrupper. ESSSE var ett initiativ som syftade till att kombinera nämnda utmaningar genom att utveckla sportevenemang för personer med funktionsnedsättning där målgrupperna blev involverade för att ta upp ledande positioner vid t.ex. arrangemang. Projekt ESSSE omfattade internationella sportevenemang i Sverige och nationella evenemang runtom i Europa för att utbilda och stödja deltagare i de nämnda målgrupperna till att vara aktiva och att ta ledande roller. ESSSE innehöll deltagare från 12 programländer i Europa för att ge ökad kapacitet att samarbeta på europeisk nivå. Projektets mål var att stödja målen för EU: s politik inom området för idrott, öka synligheten och medvetenheten om händelser som syftar till att främja social integration för kvinnor och personer med funktionshinder och öka tillgången till sport för målgruppen. Dessutom syftade projektet till att öka det europeiska samarbetet beträffande nämnda aspekter i den europeiska handikappstrategin 2010-2020 som gäller EU2020 och ämnena idrott, social integration och funktionsnedsättning. Projektet fokuserade på nationella skillnader i Europa om rättigheter för och inkludering av funktionsnedsatta personer och målet var att identifiera framgångsrika ”bästa metoder” i utvalda länder som kunde sprida sig till andra nationer, särskilt i Östeuropa, som ett verktyg för att påverka regionala, nationella och europeiska beslutsfattare. Med en strategisk plan för spridning och utnyttjande av resultat var målsättningen att skapa hållbara resultat och mervärde på europeisk nivå.

MALMÖ OPEN - YOUTH GAMES

FIFH Malmö arrangerade barn & ungdomsupplagan av Malmö Open tidigt i september 2017. Tävlingen lockade nära 150 deltagare spridda från stora delar av Europa. Genom projekt ESSSE så hade de deltagande föreningarna olika ansvarsuppdrag i tävlingarna. På programmet fanns idrotter som bordtennis, simning, fotboll och rullstolsbasket. Till arrangemanget kopplades det också prova på aktiviteter som show down och boccia. Invigningen arrangerades på Malmö Centralstation, borgmästare Kent Andersson invigde och rapparna Ramin & Puria underhöll på scenen. Tävlingarna blev kanske framförallt en mötesplats och ett social utbyte för barn och ungdomar med funktionsnedsättning även om spelen innehöll massor av talang. Många av deltagarna har garanterat fått ett minne för livet. Tävlingarna gav mersmak och att arrangören vill utveckla initiativet råder det inga tvivel om.

6


7


Utkast från verksamheten 2017… RULLSTOLSBASKET. FIFH:s tjejprojekt på tyskt mästerskap! För andra året i rad har satsningen med ett svenskt damlag varit på turnering i Tyskland. Efter en lång dag med resande stod regerande mästarna ”Team Hessen” för motståndet. En tuff match där de svenska tjejerna inte riktigt var samspelta nog för att kunna mäta sig med tyskarna, resultatet blev en svidande förlust. Efter en natts vila var det ett revanschsuget svenskt lag som ställde upp för andra matchen i gruppspelet. För motståndet stod svårspelade NRW. Trots bra spel, så lyckades svenskarna inte hela vägen fram. Förlusten resulterade i att tjejerna inte gick vidare till semi, istället väntade Hamburg i match om femteplatsen. Team Sverige bjöd på riktigt bra försvarspel men anfallet räckte inte till och tjejerna fick se sig slagna med åtta poäng. Många lärdomar tas med från helgen och alla är taggade på att fortsätta och bli ännu bättre! FIFH:s spelare Nagwa Brown blev utsedd till en av spelarna i All-star laget.

Helt klart är att SM 2017 är ett av de främsta någonsin för Malmöklubben. Helgens medaljer fördelades enligt följande... • Christoffer Hagdahl: Guld ind. och lag • Roger Andersson: Guld ind. och lag • Zbigniew Graszyk: Guld lag • Lag Appelgren (Andersson, Stegman och Johansson): Silver lag • Victor Da Silva: Silver ind. • Stefan Johansson: Brons ind.

GOALBALL. SM-guld till Malmö! FIFH erövrade i dag titeln svenska mästare efter en väl genomförd turnering och övertygande spel. I finalen svarade Fatmir Seremeti för fyra baljor. Vinnaren av den totala skytteligan, Jimmy Björkstrand, replikerade och svarade med samma målskörd. Totalt gjorde Malmöspelaren hela 21 mål. FIFH är med tradition starka på SM och om man ser till medaljligan de senaste 20 åren är det en solklar skånsk dominans.

BORDTENNIS. Nytt medaljregn! KÄLKHOCKEY. Världens bästa Uffe! Under april månad avgjordes VM i kälkhockey i Pyeongchang, Sydkorea. Det svenska laget hade ett flertal FIFH-profiler i truppen men en stod ut lite extra. FIFH:s målvakt, veteranen Ulf Nilsson, svarade för en insats utöver det vanliga och blev vald till hela turneringens bästa målvakt. Sverige slutade på sjätteplats och missade därmed direktkvalificeringen till Paralympics. Nu väntar istället kval mot tre andra nationer. BOCCIA. Succé på SM! FIFH Malmö gjorde succé på SM i boccia som arrangerades i Uppsala tidigt i maj månad. Totalt erövrade FIFH tre SMguld, två silver och ett brons. Överledaren Ingrid Hansson var mycket nöjd med hela truppen och sprider superlativ över sina spelare. Utöver alla medaljörerna så hade FIFH också ett flertal högt placerade spelare.

Det var ett revanschsuget FIFH Malmö som klev in i Karlstads Sundsta Sporthall där årets upplaga av SM i Para-bordtennis arrangerades. Malmöklubben var utan representation på det översta steget på prispallen under hemmatävlingen Malmö Open i februari och var därför ordentligt laddade när spelet tog sin början under lördagsmorgonen. Det blev en smakstart för det svart-röda laget när Philip Brooks och David Olsson kröntes till svenska mästare för första gången i dubbel rullstol när man besegrade Magnus Norgren och Kaj Andersson i finalen med 3-1. Innan dess hade man besegrat Victor Sjöqvist och Ingela Lundbäck, båda med erfarenheter från Paralympics, i semifinalen. Även på den stående sidan i dubbeln började det lovande för FIFH, där Peter Molander och Viktor Söderlund tog hem bronset i en klass som annars

8


dominerades av Västers BTK. Samma historia upprepade sig i lagspelet där samma duo tog hem en av bronsmedaljerna. Den andra bronsmedaljen gick till FIFH lag 1, som bestod av Peter Rosenmeier och Tobias Andersson. De båda tredjeplatserna rundade av medaljskörden för lördagen, där FIFH totalt samlade på sig fyra medaljer. På söndagen (19/3 2017) fortsatte mästerskapen i vanlig ordning med singelspelet. FIFHs paralympiska mästare Peter Rosenmeier försvarade guldet i klass 6, medan Viktor Söderlund säkrade silvret i klass 7 efter förlust mot Eskilstunas Nicklas Westerberg i finalen. Tobias Andersson tog brons i klass 8 efter en jämn kamp mot Linus Karlsson i semifinalen och Peter Molander säkrade en medalj av samma valör i klass 6. På rullstolssidan föll Philip Brooks i finalen mot Magnus Norgren, medan David Olsson tog hem bronset. Totalt 10 medaljer: 2 guld, 2 silver och 6 brons fick stå som facit efter ett väl genomfört mästerskap. KÄLKHOCKEY. Succé för nya ligan! Den första nationella ligan någonsin i kälkhockey är avslutad. Seriespelet 16/17 blev också ett test med lite annorlunda regler. FIFH:s team leader Michael Flomén berättar att bara poäng räknades, målskillnad och inbördes möten skalades bort. Flomén säger vidare att ”resultaten inte skulle springa i väg när ett bättre lag mötte ett sämre utan att man skulle i så fall använda lite mindre erfarna spelare”. Allt för att ge nya klubbar som Linden Hockey och Hedemora chansen. Avslutningen blev jämn och när omgången väl var över hade såväl FIFH som Nacka kammat hem lika många (30) poäng. FIFH inledde med match mot hemmaklubben och på grund av att Malmölaget för dagen saknade två ledande spelare var det inledningsvis svårt att hitta spelet. Avbräcket gav dock möjlighet för andra spelare att ta plats i rampljuset, Mikael Jönsson och Linus Flomén, en duo som ofta tvingas nöta bänk, klev fram som matchvinnare. Båda spelarna noterades som dubbla målskyttar. Slutresultatet blev seger med 7-0 för Malmöklubben. Eftermiddagen samma dag stod Nacka HI för motståndet, en match där FIFH tidigt fick två mål i baken. Mikael Eklund såg dock till att det blev utjämnat lagom till halvtidsvilan. Andra perioden gick bättre än första och efter att samme Eklund gjort mål gör Hampus Nilsson också det. Då stod det klart att FIFH gått segrande även ur denna match med 4-2. Elitlagets tredje och sista match mot Linden Hockey vanns stort och slutresultatet skrevs till 8-0. Trots

överlägsenheten spelade dock FIFH:arna hela tiden enligt plan och behöll fokus matchen igenom, något tidigare nämnde team leadern Michael Flomén uppskattade. För FIFHs utvecklingslag gick det inte fullt så bra och deras matcher slutar med förluster i båda, första med 0-1 och Andra med 0-4. Flomén var dock nöjd med det spel som laget bjöd på, samtliga spelare ”krigade på rejält”. Förutom att visa kämpaglöd vanns skottstatistiken, något som tyder på ett övertag utan att få utdelning. På det stora hela hade sektionen fantastiskt kul tillsammans. Om man skulle räkna målskillnad och inbördes möten så kan man konstatera att FIFH vann den första nationella serien i kälkhockey. Kontakta FIFH:s kansli om du vill veta mer om sporten. UTMÄRKELSE. Ledarstipendium till Hillevi! FIFH:s eminenta ledare för klubbens nybörjarverksamhet i rullstolsbasket, Hillevi Hansson, fick i februari månad ta emot Coloplasts Ledarstipendium. Samma stipendium delades ut av FIFH:s sportchef Thomas Jönsson i samband med Malmö Opens bankett på Rådhuset i Malmö. Utöver äran ingår även 5000 kronor. FIFH är oerhört glada över samarbetet med Coloplast och att de väljer att uppmärksamma föreningens fantastiska idrottsledare. Ett stort grattis till Hillevi! 65+. Ny träningsgrupp på FIFH-Hallen!

I FIFH:s strävan att ta ett allt större samhällsansvar har föreningen startat upp cirkelträning för stadens seniorer. Sedan tidigare erbjuder FIFH såväl sittande Zumba som bordtennis för de som har fyllt 65. Den nya gruppen stortrivs och ger järnet under ledning av FIFH:s instruktör Marja Kügel. Antalet aktiva seniorer ökar kontinuerligt och det är tydligt att den satsning FIFH har valt att göra nu börjar att ge resultat. Kommande år skall verksamheten expandera ytterligare.

9


ISC 17 - En guldskimrande mötesplats! Ordet karat som renhetsmått härstammar från Tyskland där man värderade guldmynt beroende på hur stor guldhalt som faktiskt fanns i myntet. Den 3:e upplagan av International Sport Conference innehöll mer guld än någonsin och om man skall mäta innehållet så talar vi tveklöst om 24 karat! Årets stora dragplåster var ingen mindre än en av svensk idrotts just nu största profiler, Sarah Sjöström. Utan hänsyn till sin unga ålder så har simprofilen tagit hela världen med storm och trots enorma förväntningar i samband med OS i Rio så levererade Sarah på nytt. Utmärkelser som Bragdguldet och Jerringpriset vittnar om en unik talang och förmåga. ISC 17 gav besökarna ett exklusivt tillfälle att möta Sarah och höra om hennes väg till toppen och hur man befäster positionen som världsledande. ISC 17 arrangerades på Baltiska Hallen i Malmö torsdagen den 9 februari. På plats mötte besökarna ett stort antal vägvinnande profiler från såväl sportens värld som näringslivet. Konferensen leddes av Teddy Landen i rollen som moderator. ISC 17 fungerade som en utmärkt plattform för nätverkande, inspiration och framgång.

BOCCIA. FIFH i topp i samtliga divisioner! När Skåneserien i boccia 2017 avslutades i helgen så var det med total röd-svart dominans. FIFH stod som segrare i samtliga divisioner, såväl i lag som individuellt. I högsta divisionen vann FIFH 1 med Jocke, Kristian och Fredrik en överlägsen serieseger. Ett stort grattis till alla vinnarna. En fantastisk prestation av föreningens bocciasektion. GOALBALL. FIFH-spelare till EM! FIFH Malmö hade hela fyra spelare på plats när EM 2017 i goalball startade i finska Pujalahti. Profiler som Fatmir Seremeti, Jimmy Björkstrand och Stefan Gahne är tveklöst nyckelspelare i det svenska herrlaget. Talangen Dženan Ajdinović slog sig också in i EM-truppen och fick värdefull speltid. Utöver spelarna så fanns givetvis också förbundskaptenen Florim Seremeti på plats. Sverige inledde EM mot

tuffaste möjliga motstånd via de Paralympiska mästarna Litauen vilket resulterade i en förlust med 5-9. Svenskarna avancerade från gruppspelet men fick se sig besegrade i semifinalen mot Tyskland och därefter i bronsmatchen mot Belgien med siffrorna 2-5. RULLSTOLSBASKET. Inofficiell dam-landskamp på hemmaplan! FIFH:s nationella tjejprojekt fick under hösten en möjlighet att visa upp sig på hemmaplan. Efter flertalet matcher och turneringar i utlandet ställdes tjejerna i september mot tyska U25landslaget. Spelplats var Latinskolans Sporthall i Malmö. Matchserien bjöd på ett flertal rafflande matcher med många fina prestationer. Arbetet med tjejlaget är en viktig och prioriterad satsning som skapar möjligheter att träna och tävla på lika villkor. MÖTESPLATS. Besök från Sydkorea! I september månad besöktes FIFH-Hallen av en delegation om ett 30-tal personer varav 16 borgmästare från Sydkorea. Ett kul besök där gästerna fick en introduktion i FIFH:s arbetsmetoder och breda verksamhet. Klubbens representanter var Ingemar Nordh, styrelseledamot och Thomas Jönsson, sportchef. FIFH berör, det finns ett stort internationellt intresse för föreningen och dess så viktiga funktion. KÄLKHOCKEY. Stark insats i Zlin! FIFH:s kälkhockeysektion svarade för en fin prestation på Lapp Cup 2017 i Zlin, Tjeckien. Säsongens första turnering bjöd på extremt tufft motstånd. Ohotad etta var det ryska laget Perspektiva som egentligen är det ryska landslaget vilka spelade final på Paralympics i Sotji. Malmölaget inledde turneringen med två övertygande segrar, 8-0 mot Vienna Warriors och 6-0 mot Carinthian Steelers. FIFH:arna, förstärkta med två norska landslagsspelare, vann därefter mot arrangören och regerande Malmö Open mästarna Zlin med 2-0. Mot South Tyrols Eagles började Malmömaskinen att

10


hacka och även om marginalerna var små blev det en svårsmält förlust med 1-3. Därefter vann FIFH i en stökig tillställning mot slovakiska Bencont Dolný Kubín. I turneringens sista match ställdes FIFH mot jättarna från Ryssland, Perspektiva. FIFH:arna svarade för en mycket stark insats och hotade stundtals det övermäktiga motståndet, slutsiffrorna skrevs till 0-2. Därmed lade Malmölaget beslag på en hedrande bronsplacering. FIFH:s nummer 53 Audun Bakke blev uttagen till turneringens Allstar lag. Ett stort tack till arrangerande Zlin för en mycket bra turnering. YOUTH GAMES. Idrottsfest för Barn & Ungdomar! Under första helgen i september månad arrangerade FIFH och Projekt ESSSE den första upplagan av Youth Games. På fredagen den 1/9 kl. 18.00 genomfördes invigningen på Centralstationen i Malmö. Malmös borgmästare Kent Andersson höll välkomsttal och duon Ramin & Puria från TV4:s Talang gjorde ett bejublat framträdande på scenen. Arbetet med ”awareness” var prioriterat och ett flertal människor som passerade centralen besökte också invigningen av Youth Games. Under helgen bjöds deltagare och besökare på möjligheten att kolla in såväl pingis som rullstolsbasket på Baltiska Hallen. Simmarna drabbade samman på Hylliebadet. På plats kunde besökarna prova på sporter som boccia och showdown. FOTBOLL. Tjejläger i Eslöv! Under en sensommarhelg deltog en sammanslutning av FIFH:s tjejer på ett fotbollsläger som Parasport Skånes fotbollsgrupp arrangerade i Trollenäs, utanför Eslöv. Klubben representerades av Cecilia, Amanda och Alexandra och totalt var ett 10-tal tjejer på plats. Helgen ägnades så klart åt en hel del träning där A-lagsspelare från Trollenäs IF agerade ledare och det blev övningar gällande både passningar, skott samt bollmottagning innan lägret avslutades med matchspel i söndags. Kanske var ändå uppvärmningarna det som var både tuffast och intensivast då dessa bjöd på så kallad ”doppboll”, vilken stundtals mest påminde om brottning. Självklart bjöd lägret också på en hel del sociala aktiviteter såsom kortspel, kubb och femkamp och fotbollsgolf. Lägret hölls som en introduktion för ett projekt där Parasport Skånes fotbollsgrupp hoppas hitta fler fotbollsintresserade tjejer och på sikt möjligen få till ett distriktslag som kan möta andra landskap runt om i landet.

BORDTENNIS. Molander & Rosenmeier till EM! EM 2017 i bordtennis arrangerades den 26 september-5 oktober i Lasko, Slovenien. Den svenska truppen togs ut under sensommaren och glädjande var att FIFH:s ärrade och spelintelligente veteran Peter Molander tog en välförtjänt plats i truppen. Molle representerade Sverige i såväl singel som lag. FIFH:s meriterade pingisstjärna Peter Rosenmeier var givetvis också på plats för att representera Danmark. Båda spelarna svarade trots svårigheter för ett väl genomfört mästerskap utan att nå hela vägen. Regerande Paralympicsmästaren Rosenmeier var givetvis inte nöjd med utfallet och siktar redan nu på revansch i kommande mästerskap. GOLF. Stora delar av världseliten spelade Swedish Invitational GOLF Challenge 2017! FIFH Malmö och Bokskogens GK arrangerade den 6:e upplagan av Swedish Invitational Golf Challenge, inofficiella världsmästerskapet i Handigolf den 10-12 Augusti på Bokskogens Golfklubb strax utanför Malmö. I startfältet fanns 45 herrspelare och 2 damspelare från totalt 11 nationer. För FIFH som arrangör var det oerhört glädjande att årets tävling samlade så många duktiga Handigolfare från hela världen med olika spelsätt beroende på de individuella förutsättningar. Tävlingen spelades i två klasser, Category 1 för spelare med fysiska funktionsnedsättningar och category 2 för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. FOTBOLL. Två Malmölag till final! Föreningens fotbollssektion svarade för en prestation utöver det vanliga på Kim Källström Trophy i samband med Gothia Cup som sedvanligt arrangerades i Göteborg i juli månad. Tävlingen är alltid en tuff utmaning och år 2017 var inget undantag. FIFH:s Fotbollssektion har haft en fin utveckling och detta visade sig också i resultatlistan. Kanske är det dock kamratskapet och den fina lagandan som skall lyftas fram. Helt säkert är att föreningens fotbollsspelare har fått ett minne för livet. Utöver turneringen så besökte man också Liseberg som alltid är ett uppskattat inslag. På fotot ser man två av FIFH:s lagkaptener, Madde och Andy, efter prisceremonin.

11


RULLSTOLSBASKET. Malmöspelare på EM! I juni månad 2017 startade EM i rullstolsbasket som arrangerades på Teneriffa i Spanien. I det svenska herrlandslaget fanns två malmöspelare uttagna, Patrik Nilsson och Christian Seidel. Patrik gjorde en efterlängtad debut, medan Christian har tidigare erfarenheter av att försvara den blågula flaggan. Malmöspelarna reste på landslagsläger i Norrköping som en del av förberedelserna och inte minst för att finslipa på försvar och anfallsspel. EM inleddes med ett gruppspel och sedan finalspel. Team Sweden hade ett tungt mästerskap, guldet gick till Turkiet. SUMMER CAMP 17. En mötesplats för unga! Du missade väl inte att FIFH på nytt arrangerade sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar? Varje måndag och torsdag under lovet bjöd FIFH på fartfyllda aktiviteter och skönt häng under ledning av Hillevi och Markus. Totalt medverkade ett 20tal ungdomar och aktiviteterna skiftade mellan allt från golf på Burlövs GK, havsnära strandaktiviteter, parkhäng runt Pildammarna och mycket annat. Givetvis hann gruppen även med att besöka Folkets Park och den obligatoriska glassen missade man självklart inte. Sommarlovsaktiviteterna är oerhört viktiga och fyller en stor social funktion. EL-HOCKEY. Nya framgångar för Electric Griffins! Champions League 2017 arrangerades i maj månad i danska Musholm. Turneringen slutade med en tuff finalförlust. Rivalerna från Stockholm, IFAH vann guldkampen med 2-0. Malmölaget knep därmed silvret i denna prestigefyllda turnering som samlar nordens absolut bästa lag. Malmölaget brinner för revansch och redan nu är siktet inställt på att vinna titeln 2018. FIFH:s förstalag har för övrigt fått en fin start på året med ett flertal titlar. Nordic Champions League 2017: 1. IFAH Stockholm 2. FIFH Malmö 3. Aabenraa DK 4. Barumsverk NO 5. Århus DK 6. Lilleström NO

Årets Resultat hittills för Electric Griffins 1 • Malmö Open 3:a • Lions Cup - Flensburg 1:a • Danish Open A 1:a • Slaget om Stockholm 1:a • Nordic Champions League 2:a SIMNING. Dubbla VM-medaljer till Ida! FIFH:s simtalang Ida Andersson Wulf reste med landslaget till Mexico och årets stora mål, VM i parasimning. Mästerskapet pågick mellan den 2:e och 7:e december och simmades i Mexico Citys OS-arena från 1968. Ida ställde upp i fem grenar; 100 m frisim, 100 m bröstsim, 50 frisim, 100 m ryggsim och 400 m frisim. På förhand hade Malmösimmaren bäst chanser på 100 m bröstsim och 400 m frisim där den sistnämnda är favoriten, bröstsimmet beskrivs lite som hatkärlek och även på ryggsim skulle det finnas vissa möjligheter. Idas första VM skulle i första hand handla om att se och lära samt att försöka hålla nerverna i styr. Resultatet blev något helt annat. En bronsmedalj på 100 meter bröstsim var uppenbarligen inte tillräckligt för FIFH:s supertalang, Ida Andersson Wulf. Malmösimmaren slog till ytterligare en gång på 400 meter frisim. I en tajt kamp om silvermedaljen mot belgiskt motstånd, gick Ida segrande ur striden. En mäktig insats av denna fantastiska tjej som har blivit en stor förebild i föreningens simsektion. GOALBALL. Malmö Lady & Men Intercup 2017. Den 18:e upplagan av FIFH:s prestigefyllda goalballtävling arrangerades den 26-28 maj på Kulladals Sporthall. Tävlingar samlade inte färre än 22 landslag, flera av dem använde turneringen som en del i förberedelserna till de regionala mästerskapen. I damtävlingen levde de regerande mästarna Ryssland upp tillförväntningarna, laget besegrade Japan i en sevärd final med siffrorna 4-2. Även på herrsidan gick favoriterna hela vägen, de regerande paralympiska mästarna Litauen vann en välspelad final mot Ukraina med 6-2. Lady & Men Intercup är en goalballfest utöver det vanliga och intresset för turneringen växer hela tiden. Under 2018 kommer turneringen att fungera i rollen som för-

12


VM inför sommarens stora gigant, IBSA Goalball World Championship som arrangeras tidigt i juni på Baltiska Hallen i Malmö FOTBOLL. Fina framgångar i Eslöv! Ett guld, ett silver och två brons blev resultatet av FIFH:s fantastiska insats i turneringen ”Integrated Sport Cup” som avgjordes i november i Eslöv. FIFH:s sektionsledare Peter Björkstrand säger att han är otroligt imponerad och stolt över prestationen. Vidare beskriver Peter hur nöjd han är med utgången och effekten av ledarnas idé för att få spelarna att höja sig individuellt. Genom att mixas och därmed ges möjligheter i en delvis ny omgivning fick sektionen ett rejält styrkebesked och resultatet talar sitt eget språk. NÄTVERK. Kick off med FIFH:s nätverk! Du har väl inte missat FIFH:s nya nätverk? Debuten skedde i november månad med representanter från ett 15-tal företag som träffades på FIFH-Hallen för information, spännande gäster och nätverkande. Eftermiddagen avslutades med en hemlig aktivitet som bjöd på en tuff drabbning i boccia med fina priser. Nätverket är öppet för fler företag och om du, eller någon du känner, är intresserad av att samverka i en kreativ och progressiv miljö så ber vi dig att kontakta FIFH:s kansli för ytterligare information. KÄLKHOCKEY. Malmöspelare kvalificerade sig till Paralympics! FIFH gratulerar Svenska Parahockeylandslaget som under hösten kvalificerade sig för Paralympics i Pyeongchang 2018. De blå-gula besegrade bl.a. Tyskland i en avgörande match och visade styrka när det gällde som mest. Ett extra grattis till FIFH:arna Niklas Ingvarsson, Rasmus Lundgren och Ulf Nilsson.

EPYG 2017. Tre FIFH-talanger på plats i Italien!

I oktober månad drabbade de bästa unga paraidrottarna i Europa samman i Italien. Team Sweden bestod av 22 aktiva och totalt 33 personer. Truppen samlades på FIFH-Hallen i Malmö innan avresan mot höstens stora äventyr. FIFH representerades av goalballspelaren Emil Thulin samt pingislirarna Philip Brooks och David Olsson som var på plats för att försvara de blå-gula färgerna. Totalt deltog fler än 600 ungdomar från 26 länder i tävlingarna. För de svenska atleternas del handlade EPYG främst om att få rutin från större mästerskap även om David och Philip hade stora framgångar i pingishallen. GOLF. SM-guld till Niklas Viktor! Handi-SM har etablerat sig under SM-veckan och många letade sig ut till Borås Golfklubb för att titta på fint golfspel. Banan var i toppskick och spelarna i SM-klasserna visade att det gick att skjuta låga scorer på de snabba greenerna. Herrklassen blev ett getingbo, sju slags skillnad mellan första och åttonde plats efter första dagen. Niklas Viktor, FIFH och Joakim Björkman, Frösåkers Golfklubb, gick tillsammans i sista bollen när tävlingen skulle avgöras, och det blev en kamp mellan de båda. Björkman startade dagen två slag före Viktor och båda startade bra, ett över par första nio. En birdie på tian visade sig bli avgörande till Niklas Viktors fördel. – Jag känner enorm glädje just nu, det här är den första SM-titeln för mig. Min styrka är att jag håller mig på fairway hela tiden och puttar väldigt bra, säger Niklas Viktor. Grattis till en grym insats, Niklas! Fotograf: Lina Hoof.

13


14


15


16


17


18


WCG 8

MALMÖ • SWEDEN

19


Rubriken skapar frågor men när Malmö Open - The European Parasport Games 2017, startade var gatorna täckta av snö och vädret vägrade att ge med sig. Malmö som stad hälsade med andra ord våra gäster och deltagare kallt välkomna. Antalet tävlande värmde desto mer, hela 2000 deltagare från 26 nationer genererade en mötesplats utöver det vanliga med underhållning, glädje och fantastisk idrott. Den 41:a upplagan av spelen blev en tydlig succé!

Arrangören FIFH Malmö driver ett EU-finansierat program med tolv deltagande klubbar från stora delar av Europa och samtliga möttes upp för första gången i samband med MO:17. Efter presentationen av alla deltagare erbjöd ESSSE-projektet olika workshops ledda av Lena Andersson. Det blev en fantastisk start med stor internationell prägel. Tillsammans skall denna sammanslutning dessutom arrangera en barn och ungdomsupplaga av Malmö Open i september månad.

20


Evenemanget startade med den tredje upplagan av "International Sports Conference" på Baltiska Hallen i Malmö. Arrangören kunde räkna in nära 300 gäster och ett mycket intressant program med spännande föreläsare. Ämnen som framtida former av organisation, "Inside Rio" och tillgänglighet gav publiken användbar information och skarpa debatter. Konferensen gav också två inspirerande föreläsningar genom Maria Lindberg och Mikael Andersson. Konferensens största attraktion var världsstjärnan och simmaren, Sarah Sjöström. Malmö Open - European Parasport spel innehöll 16 sporter och många paralympiska superstjärnor. Rullstolsbasketturneringen vanns av värdarna FIFH Malmö som besegrade GRBK från Göteborg i en spännande final. Titeln i kälkhockey erövrades av Zlin från Tjeckien som vann en tät final med siffrorna 2-1. Publiken på Hylliebadet fick se flera nya världsrekord Hylliebadet, Maja Reichard och Mikael Fredriksson visade prov på fantastisk form. Simningen hälsade också simmare från Brasilien välkomna för första gången. På goalballarenan vann Sporting från Portugal de hårt eftertraktade guldmedaljerna. Årets bomb var troligen när Peter Rosenmeier förlorade titeln till Michael Azulay i bordtennisarenan. Samtliga resultat finns på hemsidan.

Den nya logotypen med Öresundsbron symboliserar vad spelen handlar om, att bygga broar mellan människor och länder med hjälp av idrott. Det nya partnerskapet med Parasport Sverige lovar gott och kommer att hjälpa spelen att utvecklas och inte minst att att ta nästa steg. Ett stort tack till alla våra besökare, Ni är Malmö Open - European Parasport Games. En speciell eloge går till våra fantastiska volontärer, Malmö Stad och våra partners. Vi kunde inte ha gjort det utan Er! Välkommen tillbaka i februari månad nästa år. Thomas Jönsson, Sport Manager FIFH / Malmö Open

21


Slutord från ordförande Efter att ha varit suppleant i FIFHs styrelse under ett par år har jag fått värdefull kunskap om denna unika och viktiga förening. Jag åtog mig att vara ordförande i den delvis nya styrelsen där endast två medlemmar av den gamla styrelsen fanns kvar och tre nya ordinarie och två nya suppleanter tog plats. Det har varit ett jobbigt men intressant och stimulerande år. Minskningen av personalstyrkan föregående verksamhetsår satte hård press på kvarvarande personal, som trots en mycket stor arbetsbörda har hållit ställningarna. Ekonomin har kraftigt förbättrats. Vi har kunnat återanställa medarbetare. FIFH har enligt min bedömning rönt ökad uppmärksamhet nationellt och även internationellt. Om detta vittnar förtroendet att genomföra världsmästerskapen i goalball i juni 2018. Hela styrelsen har engagerats i genomförande och uppföljning av tävlingar och olika aktiviteter. Personal, ledare, funktionärer och även många enskilda medlemmar har utfört ett fantastiskt bra jobb. Under mitt aktiva yrkesliv har jag kommit i kontakt med stora delar av det svenska samhället och haft förmånen att leda många verksamheter inom hälsans område. Att som pensionär ha fått förtroendet att bidraga med mina erfarenheter har känts hedrande. I nuläget är jag optimistisk vad beträffar FIFHs framtid. Våra kontakter med företrädare för både Malmö kommun och Region Skåne under det gångna året har utvecklats mycket positivt. Tack ni alla som på olika sätt bidragit till att visa omvärlden var FIFH finns och dess stora betydelse för en bättre livskvalitet för väldigt många unga, vuxna och äldre med olika funktionsnedsättningar. I Malmö, i Skåne, i Sverige , i världen. Sven-Olof Isacsson

22


Sponsorer & Samarbetspartners Vi riktar härmed ett varmt tack till Åhléns-stiftelsen, Dir. Albert Påhlssons stiftelse, Malmö Sociala resursförvaltning, Åke Wibergs stiftelse, Clara och Fritz Sjöströms stiftelse,Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade, Crafoordska stiftelsen, Bångs minne, FIFH:s framtid & investeringsstiftelse Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Lars Hiertas minnesfond och Sparbankstiftelsen Skåne

Malmö Stad - Region Skåne - Allmänna Arvsfonden DHR - MUCF - Riksidrottsförbundet - Socialstyrelsen Svenska Golfförbundet - Adidas - Intersport - Coloplast Office IT Partner - Lions Club Ellenbogen Malmö - Golfia Parasport Sverige - Parasport Skåne Skånes Idrottsförbund - SISU - MIP - MISO - Rotary

Läs mer på www.fifh.com

23


Verksamhetsberättelse 2017 1  
Verksamhetsberättelse 2017 1  
Advertisement