Issuu on Google+

MODE L O N003( y out h)

MODE L O N003( pr emi um)

RAM 1GB

RAM 2GB

ROM 4GB

ROM 32GB

Di s pl a yS i z e 5”

Di s pl a yS i z e 5”

Di s pl a yT ec hI PS

Di s pl a yT ec hI PS

RE S1920x1080

RE S1920x1080

CPUMT6589T

CPUMT6589T

F r ontCa mer a 3Mpx

F r ontCa mer a 3Mpx

Rea rCa mer a 13Mpx

Rea rCa mer a 13Mpx

MHL y es

MHL y es

OT G y es

OT G y es

1, 5GHz

Va l or a c i onS ma r t Zone

+0. 1 5

Da t osba s a dosenc ompa r a t i v a sybenc hma r k

1, 5GHz

L a s tt r a de 2 5 . 8 9

L a s tt r a det i me Mon1 : 0 0PM PDT

Ope n

Da y ’ sr a nge

2 5 . 2 7 -2 5 . 9 3

5 2we e kr a nge

2 3 . 6 5 -2 9 . 4 6

2 5 . 4 4

Vol . ( Mi l ) 5 5 . 0 4


Catalogo neo