Page 1

MODEL O Y511

MODEL O G520

MODEL O G610

MODEL O G7000

MODEL O HORNER3

MODEL O P6

MODEL O MATE

MODEL O W2

RAM :512MB

RAM :512MB

RAM :1GB

RAM :2GB

RAM :2GB

RAM :2GB

RAM :2GB

RAM :512MB

ROM :4GB

ROM :4GB

ROM :4GB

ROM :8GB

ROM :8GB

ROM :32GB

ROM :8GB

ROM :8GB

Di s pl aySi z e: 4. 5”

Di s pl aySi z e: 4. 5” Di s pl aySi z e:5”

Di s pl aySi z e: 5”

Di s pl aySi z e: 4, 7” Di s pl aySi z e: 4, 7” Di s pl aySi z e: 6, 1” Di s pl aySi z e: 4, 3”

RES840x480px

RES840x480px

RES960x540px

RES1280x720px

RES1280x720px

RES1280x720px

RES1280x720px

RES800x480px

CPUMT6572

CPUMSM8225Q

CPUMT6589M

CPUMT6589

CPUK3V2E

CPUK3V2E

CPUK3V2E

1, 5GHz

1, 5GHz

CPUMSM8230

F r ontCamer a 0, 3

F r ontCamer a 0, 3

F r ontCamer a 0, 3

F r ontCamer a 1, 3

F r ontCamer a 0, 1

F r ontCamer a 5

F r ontCamer a 8

F r ontCamer a NO

RearCamer a 3Mpx

RearCamer a 5Mpx

RearCamer a 5Mpx

RearCamer a 8Mpx

RearCamer a 13Mpx

RearCamer a 8Mpx

RearCamer a 13Mpx

RearCamer a 5Mpx

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

ST OCK es t abl e

1, 2GHz

1, 2GHz

1, 2GHz

Va l or a c i onS ma r t Zone

, 8 7 +0

Da t osba s a dosenc ompa r a t i v a sybenc hma r k

1, 2GHz

1, 5GHz

L a s tt r a de 2 5 . 8 9

L a s tt r a det i me Mon1 : 0 0PM PDT

Ope n

Da y ’ sr a nge

2 5 . 2 7 -2 5 . 9 3

5 2we e kr a nge

2 3 . 6 5 -2 9 . 4 6

2 5 . 4 4

Vol . ( Mi l ) 5 5 . 0 4

1, 4GHz

Catalogo huawei  
Catalogo huawei  
Advertisement