Page 1

UDRUŽENJA STRUČNJAKA ZA PODRŠKU DECI I PORODICI

15 GODINA AKTIVNOSTI


UVODNA REČ Poštovane članice “FICE Srbija”, partneri, saradnici, drage kolege i čitaoci ovog magazina, čast mi je što sam u prilici da Vam se obratim, kao neko ko se nalazi na čelu Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici “FICE Srbija” od njegovog osnivanja 2003.g. do danas. Velika je odgovornost, ali i zadovoljstvo, predstavljati mrežu profesionalaca posvećenih delikatnom zadatku brige o deci i mladima, kao i njihovim (i/ili zamenskim) porodicama i reprezentovati njihove snage, kompetencije i potrebe za stalnim usavršavanjem. Tek kada se najavi neki važan datum, kao ovaj mali jubilej, osvrnemo se unazad i počnemo da prebrojavamo sve učinjene korake, napore koje smo uložili i nade koje smo imali, da svet dece, mladih i njihovih porodica, u koji smo profesionalno, ali i na mnoge druge načine uključeni, postane bolji. Naš doprinos je u kvalitetu koji pružamo, u veštinama i znanju kojima se rukovodimo u stalnom radu sa njima, ali i iskustvu kako do tog kvaliteta doći, održati ga i unaprediti i pritom sebe kao ličnost i takođe jedinstveno ljudsko biće, kakvi su i svi oni sa kojima radimo, sačuvati, ne ugroziti, nego naprotiv, unaprediti u svakom pogledu. U tom osvrtu unazad prebrojimo stotine…ozbiljnih profesionalnih zadataka sa kojima smo se suočavali, mnogo tekućih pitanja, kojima možda ne znamo ishod, mnogo odluka, mnogo prepreka, mnogo naizgled nerešivih kriza, ali i mnogo još nečega, kao što je osmeh koji smo dobili,stisak uzdrhtale ruke koja je pronašla našu, tražeći podršku i nekad, da, i suze…ali i radost, našu i njihovu, što je nemoguće postalo moguće, a snovi stvarnost. Mi koji radimo ovaj posao imamo sasvim drugačiju perspektivu o značaju sopstvenog zadatka, od celog našeg okruženja, donosioca odluka, medija i samih korisnika alternativne zaštite. Mi znamo koliko je naša akcija, prisustvo, ali i odsustvo naše posvećenosti, naša kompetencija ili njen nedostatak, od ključnog značaja za život i napredak onih kojih o kojima brinemo. Svi drugi (koji nas posmatraju i procenjuju) to “provlače” kroz specijalne filtere i bave se posledicama nečega što ponekad ne razumeju, ali svojim komentarima mogu da štete ugledu profesije i tako neophodnog odnosa poverenja koje nekada decenijama gradimo. Mi znamo koliko napora ulažemo, a koliko je malo potrebno da se šanse za bubućnost jednog mladog života smanje, usled faktora na koje mi kao profesionalci u ovoj oblasti ne možemo, veoma često, u aktuelnom trenutku, da utičemo. To nas nekad veoma iscrpljuje i traži od nas dodatnu snagu da učestvujemo u životima onih sa kojima radimo. Važno je da budemo osnaženi i spremni da nosimo i tamniju stranu naše profesije, JER ŽIVOT ONIH KOJI SU NAM POVERENI JE NAŠ POSAO. Ako se desi da mi odustanemo, da li će biti dovoljno da nas samo zameni neko drugi? Zato, ovaj JUBILEJ - petnaest godina umreženosti stručnjaka iz oblasti brige o deci, mladima i porodicama, posvećujumo ODAVANJU PRIZNANJA svima koji rade u ovom sektoru i daju doprinos opstanku, odgajanju, permanentnom edukovanju zaposlenih i u svakom pogledu poboljšanju kvaliteta života dece, mladih i porodica o kojima vodimo brigu. S poštovanjem prema ovoj profesiji i njenim poslenicima. Željka Burgund


CENTRI ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE

SOS DEČIJA SELA

DOMOVI ZA DECU I MLADE • •

bez adekvatnog roditeljskog stranja sa posebnim potrebama

CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

SIGURNE KUĆE I DNEVNI CENTRI

(pri centrima za socijalni rad)

ČLANICE FICE

ZAVODI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

INDIVIDUALNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI

(neki od centara za socijalni rad u Srbiji)

ZAVODI ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE

…ali mi ne bismo bili ono što jesmo da nema naših: • • • • • •

PARTNERA DONATORA SARADNIKA IZ NEVLADINOG SEKTORA DONOSIOCA ODLUKA Naše evropske platforme “FICE EUROPE” Naše matične svetske mreže “FICE INTERNATIONAL”

…i otvoreni smo i za nove oblike saradnju i povezivanja… Danas imamo 31 kolektivnog člana (institucije i organizacija socijalne zaštite i jednu naučno obrazovnu ustanovu) Naši počasni članovi su: g. ANTON TOBE, nekadašnji predsednik FICE Holandija i potpredsednik FICE Internacional u vreme našeg osnivanja g.ROLAND ŠTUBI, predstavnik FICE Švajcarska, koja od osnivanja FICE Srbija podržava njeno prisustvo na internacionalnim skupovima


PRVIH DESET GODINA

Prvih deset godina našeg rada posvetili smo razvoju organizacijje, održavanju i povećanju članstva, razvoju programa i aktivnosti (edukacija, konferencija, kampova) za koje su interes pokazale naše članice i očuvanju i unapređenju veza sa našom evropskom i svetskom mrežom »FICE«

i približavanju, makar u malim koracima našoj viziji, koja glasi: Bolji svet za decu, posebno onu koja odrastaju uz rizike odsustva prirodne porodice! kao i permanentnoj realizaciji naše misije: kroz podršku deci i porodici,kroz razvoj profesionalnih kompetencija zaposlenih u domenu brige o deci i mladima, kao i razvoju socijalnih usluga i nedostajućih servisa za decu i porodicu u lokalnoj zajednici! * Ove aktivnosti sprovodile su naše članice prolazeći proz proces reformi, transformacije sistema rezidencijalne brige i proces deinstitucionalizacije * Jubilej - 10 godina od osnivanja »FICE SRBIJA«obeležen je velikim skupom u »Palati Srbija« 2013. godine, sa učešćem od preko 100 gostiju i internacionalnim prisustvom (predstavnika »FICE Internacional)


Članicama pobednicima na konkursu za najatraktivniji projekat, dodeljena su sredstva za realizaciju aktivnosti

...a kuriozitet ovog Jubileja bio je što su ga otvorili mladi i vodili mladi koji su bili u procesu zaštite i koji su pokazali da umeju da izraze svoje potrebe i daju svoje mišljenje o sistemu brige o deci i mladima

Te 2013.godine prisustvo mladih na svečanoj konferenciji »FICE Srbija« nagovestilo je da će oni i njihove potrebe, sa fokusom na napuštanje zaštite, biti u fokusu u narednom periodu!


U međuvremenu...

IZMEĐU DVA JUBILEJA 2013 - 2018

U PERIODU IZMEĐU DVA JUBILEJA „FICE SRBIJA“ JE OSTVARIVALA SVOJU MISIJU KROZ REALIZACIJU: • • •

• • •

• • • • • •

4 sednice Skupštine Udruženja „FICE SRBIJA“2014-2017 4 stručna skupa Intenzivna međunarodna saradnja • Učešće na sastancima Federalnog saveta „FICE Internacional“ • Organizacija Konferencije „FICE Internacional“2015 godine u Beogradu • Prisustvo i učešće mladih na Kongresu „FICE Internacional 2016.godine u Beču • Učešće na sastancima i aktivnostima regionalne mreže “FICE Europe” • Učešće u obležavanju 20 godina postojanja “FICE Europe”, Esztergom 2017 • Učešće mladh iz Srbije na Konferenciji o napuštanju zaštite Orwelte, Holandija Nacionalne aktivnosti • Sajmovi razmene, edukacije i podrška razvoju usluga • Nacionalna konferencija„Mladi i napuštanje zaštite“ 2017.g. u Beogradu Organizacija i učešće na Okruglim stolovima i tematskim Realizovane obuke za članice saradnike • Knjiga Života za mlade • PRIDE Program • Podrška razvoju novog programa obuke“Menadžment u socijalnoj zaštiti“ Stručne razmene u zemlji i inostranstvu Program unapređenja kompetencija stručnjaka - Projekat“AKADEMIJA“ Podrška razvoju socijalnih usluga za decu i porodicu • Dnevni tretmanski centar „IMPULS“ - SOS dečija linija „NADEL Srbija“ • Roditeljski telefon - Primena modela Porodične konferencije Podrška u organizaciji letovanja dece iz sistema socijalne zaštie (Hrvatska) Međunarodna razmena dece i institucija Budimpešta-Beograd Članstvo u srodnim organizacijama i prisustvo njihovim događajima

Naredne stranice našeg magazina posvetimo predstavljanju dela naših aktivnosti u proteklom periodu... i izvinjavamo se unapred onima koje nećemo stići da pomenemo


FICE STRUČNI SKUPOVI I SKUPŠTINE 2014 XI STRUČNI SKUP, na Zlatiboru i izborna skupština Udruženja Tema: Predstavljanje programa “ZNAČAJNI DRUGI“

2015 XII STRUČNI SKUP u Beogradu i na Avali i redovna skupština Udruženja Tema: III Sajam razmene, Crowne Plaza Hotel Beograd i prevencija “burn-out”

2016 III STRUČNI SKUP u Kraljevu i redovna skupština Udruženja Tema: Transformacija ustanova, licenciranje usluga, potreba za edukacijama članica FICE Najava razvoja programa obuke ”Menadžment u socijalnoj zaštiti”

2017 IV STRUČNI SKUP u Beogradu i redovna skupština Udruženja Tema: PRIORITETI U PROCESU TRANFORMACIJE Skupu prethodi konferencija mladih i prezentacija STANDARDA ZA NAPUŠTANJE ZAŠTITE


FEDERALNI SAVET “FICE INTERNACIONAL” 2015. u Beogradu

Učesnici Federalnog saveta FICE Inter

Eksperti sa 5 kontinenata prezentuju iskustva u zaštiti dece i mladih na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, maj 2015.

Jedan poseban dan… i nezaboravno iskustvo. Studijska poseta članica “FICE Inter” - stučnjaci iz sveta proveli su dan sa decom i mladima iz Dnevnog centra u Temerinu


Mladi iz Srbije na Kongresu FICE International u Beču 2016.

33. SVETSKI KONGRES FICE INTERNATIONAL Beč 17. - 25. avgust 2016. Grupa od petoro mladih iz alternativne zaštite u Srbiji, predstavljala je svoju zemlju na Kampu mladih održanom u okviru 33. Svetskog kongres ’’FICE INTERNATIONAL’’ u Beču. Slogan ’’Budi promena’’ (BE THE CHANGE) je inspirisao učesnike da osmisle i kroz pesmu, igru, kratki film i pozorišnu predstavu predstave najznačajnije faktore koji im omogućavaju veću ravnopravnost i poboljšavaju kvalitet socijalne adaptacije i integracije u momentu kada moraju da napuste sistem društvene brige o deci i mladima u svojim zemljama.

Mladi sa svojim voditeljima i učesnici Kongresa iz Srbije

Uspomena na zajednički boravak u Beču… SRPSKI FICE TIM


Konferencija „MLADI U SRBIJI I NAPUŠTANJE ZAŠTITE INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST“

Beograd, Palata ’’Srbija’’, 10. Mart 2017. Konferencija ’’Mladi u Srbiji i napuštanje zaštite – investicija za budućnost’’ održana je na inicijativu mladih, predstavnika Srbije na 33. Kongresu FICE INTERNACIONAL, održanog u Beču, avgusta 2016. godine, na kojem su kreirani internacionalni STANDARDI za napuštanje zaštite od strane mladih iz 15 zemalja sa pet kontinenata. Opšti zaključak je da je konferencija bila dobra prilika da se na jednom mestu i u isto vreme predstavi sve ono što se trenutno radi kako bi se podržali mladi koji napuštaju zaštitu.

Performans „BUDI PROMENA“ za „osvešćivanje“

Mladi su nam pokazali da mnogo toga i umeju i razumeju

Uspomena na 10. mart 2017, sa predsednikom „FICE Internacional“ Hermanom Radlerom, koji je došao u Beograd da podrži mlade iz Srbije


SARADNJA SA PARTNERIMA 2013 - 2018

Osim sa svojim članicama FICE Srbija je bila učesnik više zajedničkih aktivnosti sa svojim partnerima i saradnicima • • • • •

MODS UNICEF GRIG KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE CENTAR ZA PRAVA DETETA

Jedna od partnerskih aktivnosti

Ujedinjeni u naporu da očuvamo porodicu Respektabilni partneri u brizi o deci i porodici


PROGRAMI KOJE NEGUJE “FICE SRBIJA”

Knjiga života za mlade / Life Book for Youth Metodologija grupnog rada sa mladima zasnovana na primeni pozitivnih iskustava u radu na životnoj priči i ličnoj biografiji. Pilot obuka realizovana 2012 godine u Vrnjačkoj Banji, a potom je izvedeno niz obuka za profesionalce u primeni ove metodologije i učestvovali smo na dve regionalne konferencije.

Crtam/pravim/pišem moju priču

Obuka za kolege Bosna 2014.

Tim FICE Srbija na regionalnoj konferenciji LB4Y 2015. u Bugarskoj

II regionalna LB4Y konferencija Selce, Hrvatska


„PRIDE“ PROGRAM „PRIDE“ PROGRAM je model prakse namenjen jačanju kvaliteta sistema za brigu o deci i porodicama. Program je zasnovan na filozofiji vrednosti porodičnog života dece.”PRIDE” i zastupa stav da svi uključeni u brigu o deci, bilo da su profesionalci, hranitelji, usvojioci ili drugi negovatelji, treba da budu kvalifikovani, pripremljeni, odabrani i licencirani i da rade kao članovi stručnog tima opremljenog da zaštiti i odgaja dete i osnažuje porodice, jer su zajedno integralni deo obezbeđiivanja kvalitetnih usluga. Reč PRIDE je akronim od:

PARENTS’ (roditeljski) RESOURCE (resurs, izvor) For (za) INFORMATION (informisanje) DEVELOPMENT (razvoj) EDUCATION (edukaciju)

“FICE SRBIJA” je nosilac licence za realizaciju PRIDE programa u Srbiji od 2008.g. i u periodu od 10 godina realizacije, PRIDE je izveden više puta kao program obuke za hranitelje, profesionalce, trenere i master trenere u Srbiji, ali i Bugarskoj, Češkoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, od strane srpskih master trenera, a na poziv evropskog implementatora za PRIDE program, Fondacije OKS iz Holandije.

PRIDE, Srbija 2016. PRIDE, Makedonija 2014.

PRIDE, Bosna 2017.

PRIDE, Srbija 2018.


“SAJAM RAZMENE”

FICE “sajmovi razmene“2012./2013./2014./2015./… na njima predstavljamo svoj rad, svoju ciljnu grupu, svoje potrebe…učimo da “fandrejzujemo”-u ovom periodu prikupljeno je više od 140.000 evra u robi, opremi, radovima i uslugama…


PROJEKAT “AKADEMIA” Kinderperspectief Koncept podrške članicama “FICE Srbija ” u okviru koga zaposleni u sektoru brige o mladima u Holandiji i na Balkanu u semiformalnoj konstrukciji razmenjuju misljenja i iskustva, uče jedni od drugih, organizuju aktivnosti jedni za druge i možda najvaž,nije inspirisu jedni druge da posao koji obavljaju nastave iz godine u godinu da sasve većim zadvoljstvom i znanjem.

2015 Zavod za vaspitanje mladeži Knjaževac S obzirom da je prvi korak projekta “Akademija” Podelimo znanja i iskustvajedni s drugima, realizovan 2015. godine, opravdao poverenje, u jesen 2017. godine pristupilo se organizaciji drugog koraka projektnih aktivnosti i direktor Zavoda je u saradnji sa predstavnicima tima iz Holandije organizovala odlazak u Holandiju. Naime plan je da na stručno putovanje idu: sedam stručna radnika Zavoda, stručni radnik Centra za hraniteljstvo i usvojenje i dva prevodioca radi lakše komunikacije. Stručni radnici Zavoda će prezentovati svoja znanja i iskustva iz oblasti socijalne zaštite i brige o deci i mladima, kroz pripremljene prezentacije, radionice i vežbe.

2016 Sigurna ženska kuća Pančevo „Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa FICE Srbija i Kinder perspectief ogranizaciji, Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo“ je oktobra 2016.godine bilo domaćin i deo projekta „Akademija“. Sa ovom grupom profesionalaca u naš život, rad,programe i aktivnosti, došla je potpuno nova energija, znanja, veštine a pre svega ljudi. Postali su deo naših svakodnevnih aktivnosti, primenom metode Duplo, Sistem nagrađivanja, Discoveryourself, čestim prelistavanjem beleški, foto albuma, povremenim razmenama poruka. Nastavili smo saradnju kroz učešće u novim projektima.


2017 Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik Iz pera učesnika „Akademije“ Predhodne godine , 2017. Dom „Veternik“ je bio domaćin predstavnicima holandske organizacije KinderPerspectief. Tokom petodnevnog boravka sprovedene su radionice na temu „Burnout syndrome“ kao i teme iznalaženja balansa između poslovnog i privatnog života. Održane su sledeće radionice: 1. Stena i voda 2. Šta nam daje i šta nam oduzima energiju? Cilj pronalaženje balansa u sospstvenom radu. 3. Pedagoška klima i barometar osećanja. 4. Životna linija, porodične postavke. Primerima dobre prakse, na putu smo unapređenja našeg sistema rada u smislu osavremenjivanja standarda rada, sisitema i procesa, a sve u cilju postizanja što višeg nivoa profesionalizma, aktivizma svih zaposlenih i korisnika u ustanovi, kao i poboljšanju kvaliteta i nivoa zadovoljstva u pogledu poslovanja zaposlenih a time i krajnje usluge prema korisniku.

Akademci iz Holandije, između dva aviona, u poseti „Zvečanskoj“


STRUČNA RAZMENA

„FICE Srbija“ je podrška svom članstvu u procesu ostvarivanja mogućnosti za stručnu razmenu Evo jedne priče o tome...iz prošle godine Zahvaljujući organizacijama FICE i Kinderperspectief imali smo priliku da budemo deo studijskog putovanja čiji je cilj bio da upoznamo funkcionisanje sistema socijalne zaštite u Holandiji i da razmenimo iskustvo dobre prakse sa kolegama koji se takođe bave brigom o mladima. S obzirom na široku lepezu institucija koje smo posetili, a koje na različite načine pružaju podršku deci i mladima, imali smo priliku da dobijemo izuzetno veliki broj informacija o sistemu socijalne zaštite u Holandiji. Putovanje je obuhvatalo upoznavanje sa sistemom socijalne zaštite u transformaciji od 2015. godine, gde su opštine preuzele brigu o deci i mladima, kao i koordinaciju resursa u lokalnoj sredini, zatim upoznavanje sa lokalnim resursima zaštite, ali i posete ustanovama koje funkcionišu i pružaju usluge za korisnike širom zemlje. Dodatno, našom prezentacijom funkcionisanja određenih usluga u Srbiji mogli smo da podstaknemo otvorenu diskusiju o sličnosti i razlikama između sistemskih pristupa zaštiti dece i mladih u dve različite zemlje. Pored toga, imali smo priliku i da se upoznamo sa nekoliko kreativnih tehnika u radu, od kojih pojedine imaju mogućnost primene ne samo sa korisnicima i njihovim porodicama već i u samom unapređenju našeg stručnog rada u supervizijskom setingu (korišćenje igrački u sistemskom pristupu, video snimanje sekvenci, karte pozitivnih osobina)...

Naše iskustvo u studijskoj poseti bilo je nezaboravno Kao i prilika da posetimo Van Gogov muzej.


PODRŠKA RAZVOJU USLUGA NAŠIH ČLANICA Dnevni centar „IMPULS“ 2012 - 2014

Podrška razvoju servisa za podršku roditeljima i deci sa teškoćama u ranom razvoju

SOS dečija linija „NADEL Srbija“ 2015 - 10 GODINA OD PRVOG POZIVA

Kratki kod 116 111 - Da se glas svakog deteta čuje!!!

Roditeljski telefon

Nova savetodavna usluga za podršku savremenom roditeljstvu


FICE SRBIJA I FICE INTER „Sestrinstvo po misiji“

Upoznali smo organizaciju „FICE Internacional 2000-te na Balatonu, kao učesnici projekta „Dijalog Jugoistočne Evrope.

Osnovali smo svoju organizaciju FICE Srbija 2003. uz svesrdnu podršku FICE Švajcarska i FICE Holandija …od 2003 do 2018 niz projekata i događaja nas je povezalo… Podelili smo 5 aprila 2018. zadovoljstvo i ponos na JUBILEJU 70 godina od osnivanja FICE INTERNACIONAL. Simbolično smo se okupili u Trogenu, u prvom Pestalozzi dečijem selu i odali počast hiljadama dece koja su tu privremeno boravila i hiljadama profesionalaca širom sveta koji su svoj profesionalni vek posvetili brizi o deci i mladima.


I predstavnici preko 30 zemalja sa 5 kontinenata članice “FICE INTERNACIONAL” uveličali su svojim prisustvom ovaj važan trenutak

Od međunarodnog udruženja domova za decu 1948 godine , “FICE” je preraslo u heterogenu mrežu članica iz celog sveta koja se zalaže za život dece u porodici i najoptimalniji oblik kratkotrajnog zbrinjavanja u slučaju potrebe za njenim napuštanjem .


NASTAVLJAMO DALJE...

U 2018. godini FICE SRBIJA je ušla sa važnim zadatkom: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Da i dalje bude podrška svom članstvu. Da i dalje širi mrežu svojih saradnika Da sprovodi svoju misiju i teži da dosegne svoju viziju Da i dalje bude oslonjena na svoje sestrinske organizacije FICE Internacional i FICE Evropa Da podržava decu i mlade koji su njena ciljna grupa

Ključnu podršku, zajedno sa našom članicom „Fondacijom SOS dečija sela Srbija“ i njihovim Projektom ”JAKI MLADIĆ, kao i mrežom organizacija za alternativnu brigu u Beogradu, pružićemo podršku u osnivanju PRVOG UDRUŽENJA MLADIH IZ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE Koji žele da svoja životna iskustva podele sa mladima koji će uskoro napustiti sistem alternativne brige

Oni poseduju ono što je vrlina mladosti: volju i entuzijazam da menjaju svet!!!

PRIDRUŽITE IM SE 26.04.2018. u Domu omladine Beograda na osnivačkoj Skupštini njihovog Udružnja MOJ KRUG.


Zahvaljujemo se na ovih 15 godina poverenja svojim članicama, bez kojih ova organizacija ne bi postojala! Jubilej ćemo obeležiti prema sledećoj agendi!

Da ovaj dan za Vas ostane u posebnom sećanju potrudiće se prijatelj umetnosti, slikar mira i cveća, gospodin Živko Popovski CVETIN,koji će slikati na dan 25.04.2018. najlepše cveće ljubavi i mira za članice „FICE Srbija“.


www.ďŹ cesrbija.rs

Brosura FICE 15 godina  
Brosura FICE 15 godina  
Advertisement