Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Wrocław, Poland

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego i działania edukacyjne.

fibirl.org.pl