Page 1

Fundació Innovació per l’Acció Social

Programa ÒMNIA als Centres Penitenciaris de Catalunya Punt Òmnia del CP Brians 1 Dones Punt Òmnia del CP Brians 1 Homes (mòdul V) Punt Òmnia del CP Dones de Barcelona (WadRas) Punt Òmnia del CP Figueres Punt Òmnia del CP Girona Punt Òmnia del CP Homes de Barcelona (La Model) Punt Òmnia del CP Joves de Barcelona Punt Òmnia del CP Ponent Punt Òmnia del CP Quatre Camins Punt Òmnia del CP Tarragona

Recull d’activitats 2007

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social ACTIVITATS TIC DESENVOLUPADES ALS PUNTS ÒMNIA DURANT EL 2007 DINS DEL PROGRAMA MARC D’EDUCACIÓ SOCIAL DE LA SSPRiJJ Als punts Òmnia de les presons es desenvolupen dinàmiques amb les tic que han d’afavorir que durant totes les fases de l’execució de la condemna les persones privades de llibertat adquireixin i consolidin els coneixements i els hàbits necessaris en el camp formatiu, educatiu i laboral que els permetin una millor integració social en el moment que es trobin en llibertat. Aquestes activitats se situen en el camp de les tic i l’educació no reglada i donen resposta a diverses necessitats educatives de les persones: relacions interpersonals, capacitat de comunicació, responsabilitats com a membres de la societat i s’emmarquen en el Programa marc d’educació social (PMES) dels centres penitenciaris de Catalunya el què possibilita la coordinació d’esforços així com sistematitzar les orientacions, les metodologies i els procediments tot procurant identitat i coherència. Les dinàmiques pretenen convertir l’espai social de la presó en un espai normalitzador i educatiu (idea de comunitat educadora) al mateix temps que atenen les necessitats educatives individuals i incideixen en els contexts socioculturals en els quals s’interrelacionen les persones (dimensió social). En tractar-se d’activitats estables i continuades, constitueixen un dels principals recursos de la intervenció socioeducativa mitjançant les quals es pot atendre tant el procés general de socialització dels individus com les situacions d’inadaptació social tot fomentant la consciència de comunitat i interioritzant comportaments socials i afectius que facilitin les seves relacions amb el medi. Totes les accions educatives que es porten a terme a les presons estan impulsades per un equip educatiu (educadors socials, dinamitzadors, mestres, monitors –de diferents especialitats-, mediadors interculturals, bibliotecaris...) que operen en diferents espais, amb diferents metodologies i que desenvolupen activitats diverses, d’aquí l'enorme importància del treball en xarxa entre els professionals.

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social Les diferents activitats que es desenvolupen als Punts Òmnia en coordinació amb el Programa marc d’educació social estan agrupades dintre de programes marc en els quals es fixen els objectius, els procediments i les metodologies comunes d’aquestes. A partir d’aquesta estructura de programes, el Programa marc d’educació social i el Projecte Òmnia d’accés a les tic delimiten els àmbits en els quals s’agrupen les activitats que es porten a terme als centres penitenciaris, de manera que les desenvolupades als Punts Òmnia s’emmarquen dins de les anomenades de promoció i difusió cultural que tenen com a objectiu possibilitar que les persones puguin gaudir del patrimoni cultural (la música, la literatura, el coneixement, el teatre, les arts plàstiques...) i les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Amb l’experiència i capacitació dels professionals de la fundació FIAS el 2007 es van desenvolupar en ocasions activitats emmarcades en la resta d’àmbits del PMES: −

Societat i ciutadania. Té com a objectius possibilitar una millor comprensió de la realitat sociocultural i la millora de la convivència i la vida comunitària.

Salut i qualitat de vida. Té com a objectius promoure les capacitats i habilitats pràctiques que afavoreixin l’autocura, així com per enfrontar eventuals situacions de risc individual i social i els seus principis de solució.

Educació social especialitzada. Les activitats que s’inclouen en aquest àmbit atenen els objectius relacionats amb situacions de risc que poden patir les persones en relació amb els fets delictius i es relacionen amb els programes específics de tractament: SAC (delictes sexuals), toxicomanies, DEVI (delictes violents), VIDO (violència domèstica), etc.

Metodologia El desenvolupament de les accions educatives als punts Òmnia es basa en la metodologia de l’animació sociocultural mitjançant les tic. Les metodologies utilitzades als punts Òmnia: −

Aporten les tic com a element bàsic d’aquesta manera de treballar i parteixen dels individus dins d’una dimensió comunitària

Es basen en la participació activa

Tenen un sentit globalitzador (dimensions social, cultural i educativa)

Estan orientades al canvi

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social Aquesta metodologia s’aplica a totes les activitats programades segons els objectius de les tres línies bàsiques del projecte Òmnia: formació, inserció sociolaboral i ús comunitari. La metodologia emprada té com a recursos principals els individus, els grups, la xarxa i els espais. Activitats individuals: els dinamitzadors en col·laboració amb els professionals detecten les necessitats, actituds i aptituds dels individus, les canalitzen cap al desenvolupament de capacitats individuals (habilitats socials, autoaprenentatge de llengües, informàtica, tallers ocupacionals, dilemes morals, etc.) agrupant-les en la mesura que siguin compartides per altres. Sense deixar de banda la importància del treball a nivell individual, el grup és un dels principals recursos a través del qual es porta a terme l’acció educativa. Activitats grupals: per a donar resposta a necessitats i interessos detectats individualment i que són compartits per diverses persones (per exemple: atenció a les toxicomanies, manualitats, tallers d’expressió artística, tractament dels delictes sexuals o violents, etc) Activitats en xarxa: per a donar resposta a necessitats detectades a l’entorn comunitari (per exemple: foment de la convivència en la diversitat, educació vial, salut i qualitat de vida, participació en activitats de la xarxa Òmnia, etc) L’espai: els punts Òmnia son espais de participació comunitària mitjançant les tic a l’abast dels les persones que hi puguin tenir accés (interns i professionals) segons els mòduls o àrees on es trobin a cada centre. Programació de les activitats Les activitats als punts Òmnia es desenvolupen seguint un calendari que va de l’1 d’octubre i el 30 de setembre de l’any següent. El calendari es divideix en trimestres al final dels quals se celebra una setmana cultural. Les activitats es porten a terme de dilluns a dijous en franges horàries al matí de 9 h a 13 h, i a les tardes de 15 h a 17 h.

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social El període d’estiu - és a dir, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre- les activitats tenen un caire lúdic, recreatiu, informatiu i artístic i giren al voltant d’un centre d’interès. A continuació es presenta el recull 2007 amb les activitats portades a terme als punts Òmnia basades exclusivament en les programacions anuals dels dinamitzadors. A banda d’aquestes s’han de tenir en compte aquelles programades en col·laboració amb les Escoles d’adults i la resta de programes i serveis de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ajudem a aprendre Aula cultural Autonomia digital Bloggers desde prisión Calendari 2008: Personatges del mon Calendari personal Canta la tuya Carnestol-tics Casa meva Construcció de jocs Creem la nostra música Crí-TIC-a diària Cultura de taula Dia de la dona 2007 Dibuixa-tic Distribucions Linux (Fedora): una alternativa a windows Dj Lulú Duro con el castellano El nostre Nadal Els curtmetratges del punt EME-PE-TRES (MP3) Escriptors al punt: poesia i narrativa Escriptura creativa Espai GAIA Festa de la música Full de ruta Geometria Gimcama Òmnia Històries de vida: la meva biografia La botica de la iaia La Finestra Les mil i una cares

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Lo mejor de lo nuestro Maquilla-tic MCH: Música, Cine i Història Mi presupuesto en el super MR-5 MAGAZINE MUKADOR Mutacions NO TE LA JUEGUES Òmnia mòbil OPINA + PEATONES Per què la festa de la Mercé? Presento mis intereses Què, qui, on, com, quan, per què?: fem de periodistes Quiosc interactiu Ràdio Paca Recull de receptes Rèplica de còmics Reportatges interessants Revista RECUENTO Somnis en imatges That’s easy! Taller de webs TIC- tecleja Tradicions catalanes Treball Intergeneracional UTOPIA Video-cd del centenari del CP Figueres Visita virtual als museus del món 0º0 Sense Alcohol 20 Anys de Marraco

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari Brians 1 Dones TIC-TECLEJA Objectius: • • • • • •

Iniciar-se en la utilització del PC. Aconseguir independència a l’hora de treballar amb l’ordenador. Adquirir confiança en un mateix per aprendre i assolir autonomia en la feina. Assolir hàbits de treball en equip. Aplicar els coneixements apresos. Potenciar la participació comunitària.

Resultats: Assoliment de dinàmiques tic com a element de millora dels processos cognitius d’aprenentatge de les internes.

ESCRIPTURA CREATIVA Objectius: • • • • • • •

Confeccionar un recull de relats, pensaments, imatges fetes per les pròpies usuàries. Assolir habilitats per a la construcció del missatge escrit. Despertar l’interès per a l’escriptura i la inquietud de conèixer, a través d’una selecció de textos de diferents escriptors i de diverses temàtiques. Desenvolupar la capacitat creativa i d’expressió entre les internes, a través de les seves pròpies idees i aportacions, tant orals com escrites. Desenvolupar la capacitat d’escoltar el que els altres escriuen, d’alliberar la imaginació. Desinhibir els sentiments i les emocions, expressant tot allò que desperti inquietuds, convidant a la reflexió mitjançant les eines tic del Punt Òmnia. Treballar amb respecte envers les opinions i els sentiments dels demés.

Resultats: Millora de la formació integral de les internes i aportació de materials visuals al mòdul i al Punt Òmnia

cpbriansdones@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari Brians 1 Homes (mòdul V) AJUDEM A APRENDRE Objectius: • • • • • •

Assolir hàbits de treball en equip per millorar les interrelacions. Aprendre a posar-se en el lloc de l’altre (empatia). Prendre consciència de les pròpies mancances. Compartir i ajudar als altres per aprendre conjuntament. Practicar tècniques de resolució de conflictes. Tenir cura en la presentació dels treballs.

Resultats: Millora de la convivència al mòdul. RECUENTO Objectius: • • •

Sensibilitzar el col·lectiu d’homes sobre la problemàtica del maltractament de gènere. Endegar dinàmiques de col·laboració entre homes i dones usuaris dels Punts Òmnia del CP Brians 1. Desenvolupar l’esperit crític i el treball en equip.

Resultats: Primer número de la revista RECUENTO amb motiu del dia Internacional de la Dona 2007.

http://xarxa-omnia.org/ca/node/1179

cpbrianshomes@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del CP Dones de Barcelona – Wad Ras MAQUILLA-TIC Objectius: • •

Desenvolupar i augmentar la creativitat. Crear espais de relaxació mitjançant tasques artístiques.

Resultats: Increment dels nivells de motivació i autoestima de les participants. CALENDARI PERSONAL Objectius: •

Fomentar l’expressió de les circumstàncies de la vida

Elaborar materials per a ús personal.

Reforçar els coneixements apresos en una activitat més lúdica.

Resultats:

http://blog.xarxa-omnia.org/calendari2008/ Increment del impacte de les tic al centre penitenciari.

cpdonesbcn@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari de Figueres CASA MEVA Objectius: • • • • • • • •

Integrar el col·lectiu d’estrangers a les dinàmiques del punt. Conèixer i aprendre a utilitzar l’ordinador i els seus components; teclat, ratolí, etc. Aprendre funcions bàsiques: tallar, copiar, enganxar... Conèixer l’ús d’un processador de textos. Aprendre a fer recerques d’informació a la xarxa internet. Aprendre a gestionar els arxius; crear carpetes, desar, crear copies. Augmentar la motivació dels usuaris estrangers. Crear dinàmiques d’acceptació de la diferència i de convivència en la diversitat.

Resultats: Implementar dinàmiques de formació, participació i cohesió social mitjançant les tic al centre penitenciari.

LA FINESTRA Objectius: Descobrir el català a internet Resultats: Amb la possibilitat d'accedir a la xarxa internet es faciliten els aprenentatges de llengües

cppfigueres@xarxa-omnia-org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari de Girona DISTRIBUCIONS LINUX (FEDORA): UNA ALTERNATIVA A WINDOWS Objectius: • •

Mostrar l’existència d’alternatives al Sistema Operatiu dominant (Microsoft Windows). Aprendre què és el programari lliure i les distribucions Linux.

Resultats: Sensibilització dels participants envers el programari lliure i el codi obert. EME-PE-TRES (MP3) Objectius: • • • • • •

Aprendre què és un MP3 i com crear-lo a partir d’un CD d’àudio convencional. Introduir els usuaris en un dels aspectes més coneguts de l’anomenada revolució digital. Aprendre les característiques dels arxius en format MP3: Diferents graus de compressió (kbps i bitrate). Comprendre les informacions incloses als arxius. Conèixer altres formats d’àudio: ogg (també wav i wma). Comprendre els límits legals de la música digital aprofitant la polèmica sorgida arran d’entitats protectores de drets d’autor.

Resultats: CD “La meva música”. Recull de propostes musicals individuals per a compartir.

cpgirona@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona TALLER PÀGINA WEB PUNT ÒMNIA LA MODEL Objectius: • • • • • •

Aprendre a dissenyar, estructurar, mantenir i actualitzar pàgines web. Establir relacions de col·laboració entre els usuaris. Desenvolupar la creativitat individual. Difondre els continguts treballats al Punt. Potenciar l’autonomia de l'individu davant d’un ordinador. Diagnosticar grups per continuar amb el manteniment de la web.

Resultats:

www.xarxa-omnia.org/cphomesbarcelona MUKADOR BUTLLETÍ DE DIFUSIÓ Objectius: • • • • •

Difondre per tot el centre mitjançant un format agradable els continguts que es treballen al Punt Òmnia. Adquirir hàbits de disciplina amb els treballs que s’estan realitzant. Aprendre a utilitzar programari d’edició digital amb un nivell més alt de professionalitat. Divertir-nos i divertir. Crear vincles de treball entre interns.

Resultats: Edició del primer número del butlletí MUKADOR.

cphomesbarcelona@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona TALLER DE BLOCS. EINA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL Objectius: • • • • • • • • •

Crear eines per sensibilitzar els joves respecte a temàtiques actuals, mitjançant la xarxa. Potenciar el sentit positiu i educatiu que poden tenir els llocs webs a Internet. Conèixer el programari necessari per fer blocs. Aprendre a sintetitzar tota la informació que volem que aparegui en el nostre bloc. Redactar i donar forma a textos personals. Aprendre a utilitzar els processadors de textos. Aprendre a utilitzar els programes de tractament d’imatge. Aprendre a fer recerques guiades per Internet. Fomentar el treball individual i en parella, i la cooperació amb els altres membres del grup.

Resultats:

www.bloggersdesdeprision.blogspot.com

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social NO TE LA JUEGUES Objectius: Oferir el suport de les TIC al programa “0’0 sense alcohol”. • • • • • • • • •

Utilitzar les noves tecnologies per minimitzar les diferències formatives dels usuaris de diverses procedències, costums, llengües i estereotips envers l’altre. Aprofitar l’espai de l’Òmnia com a punt de trobada i bon ambient. Aprendre a compartir reflexions i pensaments en grup. Oferir conceptes bàsics sobre l’AIDS. Aprendre formes de prevenció de la Sida. Informar la resta d’interns mitjançant un tríptic informatiu sobre la transmissió del virus i les diferents formes de prevenció. Conèixer les eines bàsiques dels programes de tractament de textos. Donar a conèixer les possibilitats del Fireworks, que permeten la creació i la modificació d’imatges. Aprendre a utilitzar plantilles per a millorar la presentació dels treballs.

Resultats: Elaboració de tríptic informatiu:

cpjoves@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari Ponent LES MIL I UNA CARES Objectius: • • • • • •

Aprendre a retocar imatges : retallar, copiar, enganxar, clonar, realitzar efectes, etc. Treballar en equip. Participar en Xarxa: sentir-se partícip de la Xarxa Òmnia, obrir-se tot responent una petita entrevista. Aprendre a penjar documents a Internet. Conèixer l’ús dels blogs. Motivar els usuaris en dinàmiques de participació a la xarxa.

Resultats:

http://blog.xarxa-omnia.org/entrevistes/les-mil-i-una-cares/

UTOPIA 12 i 13 Objectius: • • • • •

Editar els números 12 i 13 de la Revista UTOPIA. Recollir les dinàmiques amb les Tic al mòdul 5 del Centre Penitenciari de Ponent. Consolidar el Grup Creatiu del Punt Òmnia com a referent de participació amb les tic al mòdul 5 del centre. Mantenir les dinàmiques de treball col·laboratiu i cooperatiu. Fomentar dinàmiques de col·laboració amb els professionals del l'àrea de tractament (Biblioteca i Escola d'Adults).

Resultats: www.xarxa-omnia.org/cpponent/utopia

cpponent@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari Quatre Camins PEATONES Objectius: • • • • • • • •

Integrar els interns del mòdul de psiquiatria a les activitats del punt des d’una perspectiva normalitzadora. Aprendre a navegar i buscar recursos en Internet. Practicar la recerca d’imatges. Practicar el tractament de textos propis i copiats. Aprendre a utilitzar l’escàner. Fomentar la participació en equip amb un objectiu comú. Millorar l’expressió de sentiments i idees. Reflexionar sobre la importància de la propietat intel·lectual i la recerca d’imatges Creative Commons.

Resultats: Edició del primer número de la revista PEATONES del mòdul de Psiquiatria

CALENDARI 2008. PERSONATGES DEL MON Objectius: • • • •

Participar en l’activitat de la xarxa Òmnia. Aprendre a treballar amb Open Office. Donar a conèixer el concepte Creative Commons. Millorar estratègies de recerca i aprenentatge: imatges i personatges destacats de la història universal.

Resultats:

http://blog.xarxa-omnia.org/calendari2008/resultats/

cp4camins@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60


Fundació Innovació per l’Acció Social

Punt Òmnia del Centre Penitenciari de Tarragona MUTACIONS Objectius: • • •

Aportar metodologies tic a l'exposició Mutacions: treballs que porten a terme des dels tallers artístics els interns del Centre Penitenciari de Tarragona, usuaris del punt Òmnia. Promoure la participació en activitats fora de la presó que millorin la cohesió social. Desenvolupar accions transversals amb la resta de professionals de l'àrea de tractament.

Resultats:

http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=5171&sec=5 http://tinet.fut.es/portal/sheet-show.do?id=16442

HISTÒRIES DE VIDA: LA MEVA BIOGRAFIA

Objectius: • • •

Escriure la història personal els interns amb llargs historials delictius i llargues condemnes. Aprendre a empatitzar Practicar la organització del pensament

Resultats: Es troba en impremta el primer llibre d’històries de vida escrit íntegrament des del punt. Està prevista la presentació el dia de Sant Jordi 2008

cptarragona@xarxa-omnia.org

Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Punts TIC Òmnia Presons. Activitats 2007  

Activitats destacades el 2007 als Punt TIC de les presons de Catalunya gestionats per la Fundació innovació per l'Acció Social -FIAS-

Punts TIC Òmnia Presons. Activitats 2007  

Activitats destacades el 2007 als Punt TIC de les presons de Catalunya gestionats per la Fundació innovació per l'Acció Social -FIAS-