Page 1

H Freeline holding

FH - NÁŠ CÍL VYTVÁŘÍME VYBRANOU SPOTŘEBNÍ KOMUNITU PARTNERŮ A ZÁKAZNÍKŮ VYTVÁŘÍME OBCHODNÍ PROSTOR PRO AKTIVNÍ REGISTROVANÉ PARTNERY 200 dodavatelů aktivních pozic 2 v každém regionu 200 aktivních VIP dodavatelů v každém regionu 15200 VIP dodavatelů v rámci ČR 15200 dodavatelů na pozici 2 45000 dodavatelů registrovaných zdarma 5000 zákazníků v každé oblasti cca. 400.000 zákazníků v rámci ČR KAŽDÝ ZÁKAZNÍK S OBRATEM MIN. 1000,- Kč Připravujeme řízený obrat cca. 0,5 mld. Kč měsíčně NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ, CO ZE SYSTÉMU FH VYUŽIJE PRO SEBE

FH10 - Náš cíl  
FH10 - Náš cíl  
Advertisement