Page 1

In the picture FHK Music Magazine

1


Raf De Keninck Sectorleider Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Sector Muziek In the Picture De Franse schrijver Victor Hugo schreef het in de negentiende

het zeer diverse beroepenveld dat de muziek genereert maar

eeuw al: ‘Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden maar

zijn ook meer en meer voorlopers bij nieuwe tendensen en

waarover niet gezwegen kan worden’.

ontwikkelingen.

Een mooi statement dat tevens de energie binnen de Sector

Dat het de juiste richting uitgaat bewijzen de geslaagde herpositio-

Muziek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten weergeeft.

neringen van onze opleidingen maar ook de aandacht die onze

Binnen onze vier Muziek-opleidingen, te weten Rockacademie, Conservatorium, Master of Music en Academie voor Muziekeducatie, leiden wij de musici van de toekomst op.

studenten trekken wanneer ze met hun visie op kunst zich naar de buitenwereld richten. Of het nu een rockband betreft, een accordeonsolist, een singer-songwriter, een jazzpianist of een muziekdocent die voor de klas staat… ze slagen er in met hun

Dagelijks zien wij jong talent uitgroeien tot unieke musici,

ontwikkelde artisticiteit een arsenaal aan ondernemerschapstools

zelfstandig ondernemers, teamworkers, topdocenten, innovators,

en een nieuwsgierig onderzoekende blik op de wereld zich ‘In the

producers… Mijn schitterend docententeam en ikzelf hebben

picture’ te zetten.

de bevoorrechte positie om dit alles van dichtbij mee te maken. Maar we dragen ook een grote verantwoordelijkheid om deze jonge mensen de nodige bagage mee te geven voor een toekomst binnen een sterk veranderend werkveld. Daarom hebben we onze opleidingen aangepast en bij verschillende opleidingen nieuwe curricula ontworpen. Hiermee willen we onze studenten de nodige tools en inzichten meegeven waarmee ze zichzelf telkens weer kunnen heruitvinden en herpositioneren. We zijn er van overtuigd dat dit een absolute

Vandaar ons magazine ‘In the Picture’, waar je nu de eerste editie van in handen hebt. Een magazine dat tweemaal per jaar zal verschijnen en alle activiteiten van de muziekopleidingen bundelt. Daarnaast laten we studenten en docenten aan het woord die je zullen meenemen in sfeer en de mogelijkheden die onze opleidingen bieden. Als sectorleider hoop ik u met dit magazine te inspireren tot het van dichterbij volgen van onze muziekopleidingen.

must is om je als professional te kunnen blijven waarmaken binnen

Wees welkom en laat uw dagelijks leven inspireren door onze

de muziekwereld. Onze studenten zijn niet alleen werkzaam in

studenten en hun muziek!

2


inhoudsopgave Voorwoord Raf de Keninck

2

Winnaar Nienke Lohuis

3

Activiteiten september 2014

5

Impresariaat Kunsten

6

Alumni Projekt Rakija

8

Activiteiten oktober 2014

10

Studieinformatie Rockacademie

12

Activiteiten november 2014

14

Winnaar jeroen van Vliet

17

Interview Martyn Smits

18

Activiteiten december 2014

20

Andreas van Zoelen en de saxofoon

22

Studieinformatie Conservatorium

24

Het studentenleven studievereniging CD-R

27

Interdisciplinaire projecten het hijgend hert

28

Studieinformatie academie voor muziekeducatie

30

Het studentenleven wonen in tilburg

32

Activiteiten januari 2015

34

Studieinformatie master of music

36

Fontys hogeschool voor de kunsten open dag

39

Algemene informatie

40

3


Nienke Lohuis winnaar Jacques de Leeuw Prijs 2014 Nienke Lohuis, student van Rockacademie, won op 2 juli

Nienke is leadzangeres van de band Inlakech. Vrij vertaald

jongstleden de Jacques de Leeuw Prijs 2014. Deze prijs wordt elk

betekent deze Maya begroeting: “Ik ben een andere jij”. De

jaar uitgereikt aan twee talenten van FHK. Er is een prijs voor

band maakt akoestische muziek en beweegt zich soepel tussen

het grootste talent richting uitvoerend, en een voor een student

de genres folk, rock en soul. Het is muziek uit het hart: puur,

van de docerende opleiding. De prijs bedraagt 10.000 euro, te

breekbaar en emotioneel. Een warme mix van melancholie en

besteden aan verdere ontwikkeling als uitvoerend kunstenaar of

gevoel van hoop. Deze band zou voor velen zomaar eens kunnen

docent. Nienke won in de richting uitvoerend.

uitgroeien tot een ontdekking waar nog lang over nagepraat

De jury heeft in de categorie ‘uitvoerend’ de genomineerden beoordeeld op de belangrijkste competenties uit het kunstenaars vak:

professionaliteit,

ambachtelijkheid,

originaliteit,

drive,

groeipotentie en visionaire kwaliteiten. Uit het juryrapport: ‘Nienke Lohuis is een kunstenaar in wie al deze aspecten op een natuurlijke en meer dan overtuigende manier samenkomen. Ze blijft heel dicht bij zichzelf en bereikt daardoor een groot publiek. Haar bijna doorschijnende voorkomen lijkt een bewuste keuze die ze heel slim weet uit te bouwen, ze gebruikt haar eigen kwetsbaarheid

gaat worden. Nienke kan het, vlak na de uitreiking, bijna niet geloven. ‘Het voelt bizar, onwerkelijk, ik ben euforisch en opgelucht. Het is zo’n welkome steun in de rug. Het prijzengeld ga ik gedeeltelijk in mijn persoonlijke ontwikkeling steken door zanglessen, theaterlessen, theorielessen en mediatraining te volgen. Tevens zal ik een deel van het geld in mijn band Inlakech steken: we kunnen het gebruiken voor onder andere onze plaatopnames, dat is immers het beste visitekaartje van een band!‘

als rijke inspiratiebron voor haar overtuigende performance. Ze heeft in haar kunstdiscipline een perfect passend eigen segment

Naast Aad van Nieuwkerk bestaat de jury van de Jacques de

en eigen stemgeluid gevonden. Met haar band ‘In La’Kech’ slaat

Leeuw Prijs 2014 bestond uit de volgende deskundigen: Boyke

ze een eigen toon aan met een mix van stijlen en weet dat daar

Brand, Willem Brekelmans, Leonie Clement, Annette Embrechts,

een groeiende interesse voor is in de hedendaagse muziekwereld,

Saskia van Gool, Florence Husen en Jos Wilbrink.

hoe hard en zakelijk die ook kan zijn. Ze is onconventioneel in haar performance en presenteert een totaalconcert. Dit alles maakt haar

Meer lezen, zien en horen?

volgens de jury een grote aanwinst voor de popmuziek’.

www.inlakechmusic.nl

4


Activiteiten

September 2014 Master of Music Kick off dag

Rockacademie Dance & Jam Woensdag 3 september 19.30 uur 013 Poppodium Kleine Zaal Veemarktstraat 44 Tilburg

Dinsdag 2 september 10.00 uur Muziekzaal FHK

In de eerste week van hun studie aan Rockacademie krijgen alle

De Kick-off dag is de jaarlijkse kennismakingsdag voor nieuwe

propedeusestudenten repetitieruimtes tot hun beschikking en

studenten van de opleiding Master of Music. Met colleges door

krijgen ze een paar uur de tijd om tot een kleine set te komen

docenten Martyn Smits, Gert Keunen en Sander Barsony.

die ze ’s avonds laten zien en horen op het podium van de Kleine Zaal van 013.

Studieleider Nico Vis:

‘De Master of Music bestaat uit een groep studenten uit alle windstreken van Nederland en ver daarbuiten. Vandaag ontmoeten velen elkaar voor het eerst. Binnen de Master of Music stellen studenten hun eigen lesprogramma voor een groot deel zelf samen. Wil je les van een docent in Amsterdam? Of in Parijs? Alles is bespreekbaar! Je betaalt de lessen uit je eigen

ALLE OPLEIDINGEN Multidisciplinaire voorstelling Het Hijgend Hert Woensdag 17 september 20.15 uur Schouwburgzaal Theaters Tilburg Louis Bouwmeesterplein 1 De opleidingen van FHK slaan de handen ineen om samen

lesbudget. Daarnaast zijn er hier in Tilburg vaste momenten

een schitterende voorstelling te maken. Muziek, dans, visuals:

met je onderzoekscoach en zijn er colleges op het gebied van

Rockopera Het Hijgend Hert wordt een bijzondere beleving! In

ondermeer cultureel ondernemerschap, muziekfilosofie en

de voorstelling probeert Nikolaj uit zijn emotionele isolement

onderzoeksvaardigheden. Bij de in begin 2014 gehouden

te breken. Gedreven tot de rand van de afgrond maakt hij een

Nationale Studenten Enquête is onze opleiding als beste master

dramatische keuze….

of Music-opleiding uit de bus gekomen. Daar zijn we natuurlijk

Entree € 10, FHK gratis. Lees meer op pagina 34

enorm trots op!’

Rockacademie Alumnifest / 15-jarig bestaan Donderdag 25 september 20.00 uur 013 Poppodium Kleine Zaal Veemarktstraat 44 Tilburg Cul de Sac Korte Heuvel 48 Tilburg Café Extase Heuvelring 112 Tilburg Viering 15-jarig bestaan Rockacademie. Info en de line-up is te vinden op www.facebook.com/rockacademie Studieleider Hans van den Hurk: ‘Rockacademie bestaat dit jaar 15 jaar en dat wordt gevierd op het jaarlijkse Alumnifest! Tijdens deze spetterende avond zijn er optredens van vers afgestudeerden, huidige studenten, alumni/oud-studenten. Tevens is er de uitreiking van de B&B prijs en van de Tama Award. Het belooft een geweldig feest te worden, waarbij naast de huidige ook alle oud-studenten/docenten en andere geïnteresseerden van harte welkom zijn!’

Nico Vis

5


Impresariaat Kunsten geeft studenten presentatieen podiumervaring en stimuleert de studenten om als cultureel ondernemer te gaan nadenken En weer is er een mooie klus binnengehaald! Marieke Machado-

opgeluisterd,

Veekens heeft het net gehoord als we haar vlak voor de

staan eind augustus op de Regio Business BOB borrel, het Boecult

zomervakantie spreken: het Impresariaat Kunsten (IK) gaat de

Festival, de serie ‘Noten op de Noen’ in Helvoirt, Val Val d’rie

volledige entertainmentprogrammering verzorgen van een

Festival in Valkenswaard, diverse events van de Gemeente Tilburg

nieuw festival Smaak Karavaan. Een culinair spektakel dat eind

en ga zo maar door.

augustus in de Tilburgse Spoorzone gaat plaatsvinden. Marieke is in haar nopjes: “Fantastisch! We staan drie dagen op dit nieuwe festival met muziek, dans en theater… ontzettend gaaf!”.

Het Impresariaat Kunsten ontstaan vanuit een behoefte

theaterstudenten

en

conservatoriumstudenten

Het Impresariaat Kunsten startte een jaar of tien geleden. Bij het conservatorium kwamen veel verzoeken binnen voor muzikale opluistering van feesten en recepties. Ook wilde een aantal podia in de regio kamermuziekconcerten gaan organiseren. Uiteindelijk is er zo een impresariaat ontstaan waar Marieke al vanaf het begin af aan werkt. “Studenten kunnen zich bij ons inschrijven. Zelf zorgen

Als Marieke begint te vertellen over alle activiteiten die er voor

ze voor promotiemateriaal voor onze website, zodat klanten eerst

het komend jaar op het programma staan, begint het je al

kunnen zien en horen wat de studenten te bieden hebben. Naast

gauw te duizelen. “Waar is het IK niet te vinden?”, vraag je je

muziekstudenten en afgestudeerden hebben we ook studenten van

bijna af. In de zomerperiode worden veel diploma-uitreikingen

andere disciplines in ons bestand, zoals dans, circus en theater”. Marieke studeerde zelf klarinet aan het Fontys Conservatorium, is nog steeds zeer actief in het werkveld en dirigeert met veel plezier het jeugdorkest van Berkel-Enschot. Voordat studenten zich inschrijven, gaat Marieke meestal wel even luisteren en kijken naar wat ze te bieden hebben. “Ik geef geen oordeel over de inhoud en neem geen toelatingsexamen af. Wèl kijk ik of ze bij het Impresariaat Kunsten passen en hoe ze zich presenteren. Uitstraling en communicatie met de klant is naast artistieke kwaliteit erg belangrijk”.

Mag IK u talent laten zien? Marieke vertelt vol enthousiasme verder. “Particuliere feestjes zoals bruiloften en partijen doen we heel graag en daarnaast willen we ook de zakelijke markt bereiken. Natuurlijk Fontys en

Avans Hogescholen maar daarnaast zijn Muziekgebouw

Eindhoven, Chassé Theater in Breda, Theaters Tilburg, Gemeente Tilburg, Verkadefabriek Den Bosch, Rabobank en het NoordBrabants Natuurmuseum belangrijke klanten. Daar worden meestal ouderejaars en afgestudeerden ingezet maar ook eerstejaars zijn welkom bij het IK”. Marieke vertelt verder: “We hebben een fantastische serie ‘Jong voor Oud’, die mijn collega Conny van de Nobelen volledig onder haar hoede heeft. Het is een concertreeks bij diverse zorgcentra in Brabant. Het is

6

Marieke Machado-Veekens, Jacqueline Vlak en Conny van de Nobelen


Belangrijke data 2014-2015 Impresariaat Kunsten Smaak Karavaan 29-30-31 augustus 2014

Noten op de Noen hele seizoen

Een bonte verzameling mobiele keukens slaat haar kamp op in

De concerten georganiseerd door Stichting Noten op de Noen

de Tilburgse Spoorzone. Culinaire hoogstandjes worden vergezeld

vinden plaats op de derde zondag van de maanden september tot

van een grote dosis entertainment, waarbij de talenten van het

en met mei. 4 data (eerste concert dec. 2014 en 3 data in 2015)

Impresariaat Kunsten met hun creativiteit bezoekers van dit festival

zullen worden opgevuld door studenten van het IK, Bells of Youth

gaan vermaken.

(Rockacademie student en alumni), Stanislav Jusufovic (alumnus

www.smaakkaravaan.nl

Val-Val-D’rie Valkenswaard zondag 21 september 2014 12.00 uur

Master of Music), Chelsea en Boudewijn (Conservatorium/Master of Music) en Muziektheater trio: Nadine Bastiaansen, Sander van Wissen en pianist Bob Tonglet zullen hun opwachting maken. De locatie is de Oude Kerk aan de Torenstraat in Helvoirt. Aanvang van de concerten is om 12.15 uur. Concerten duren gewoonlijk

Opening van het culturele seizoen in Valkenswaard. De zondag-

tot 13.30 uur Het programma is zeer gevarieerd: kamermuziek,

middag zal bol staan van cultuur met zang, dans en theater. Alle

zigeunermuziek, jazz en wereldmuziek. De toegang tot het concert

zintuigen worden geprikkeld rond het thema ‘Beleven’. Op diverse

is gratis maar om de concerten ook in de toekomst te kunnen blijven

verschillende podia kan het publiek genieten van previews uit het

bekostigen, zal na afloop een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

komende theaterseizoen en de beste artiesten uit eigen streek. www.notenopdenoen.nl Cultuurcentrum De Hofnar Valkenswaard www.hofnar.nl

Avondeditie @ Verkadefabriek hele seizoen op dinsdagen om 20.00 uur

Concept ontwikkeling van Muziek op Zondag hele seizoen

Culturele talkshow in samenwerking met Brabants Dagblad.

Concerten op zondagochtend voor patiënten van het Twee Steden

Muzikale omlijsting door studenten van het IK

Ziekenhuis en het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Bedoeld om patiënten die langdurig verblijven in het ziekenhuis een oppepper te geven.

www.verkadefabriek.nl Theaters Tilburg, Muziekgebouw Eindhoven, Chassé Theater: nazit bij concerten, en muziek in de foyers rondom concerten.

Jong voor Oud hele seizoen Concerten voor ouderen in zorgcentra in de regio, zie agenda op de website.

schrijnend om te zien hoe weinig vertier er in deze tehuizen is. We geven de bewoners een kadootje door ze een uurtje te laten genieten van de muziek. Bovendien geven we de studenten een maatschappelijke verantwoordelijkheid mee: ideaal voor studenten die nog niet zo veel podiumervaring hebben. Voor deze serie en andere activiteiten zijn we afhankelijk van sponsoren en subsidies. Ook dáár ligt voor ons een enorme uitdaging”.

Voor uitgebreide informatie over het Impresariaat Kunsten: www.fontys.nl/impresariaat

Studenten doen podiumervaring op in het werkveld Sinds een paar maanden heeft het IK naast Marieke en Conny versterking gekregen van Jacqueline Vlak voor het communicatiegedeelte. “Nog veel mensen zijn onbekend met het Impresariaat Kunsten en ook op het gebied van de sociale media willen we meer bekendheid geven aan het IK: Mag IK u talent laten zien – de slogan

In navolging van ‘Jong voor Oud’ is het IK druk bezig om

van het Impresariaat Kunsten – gaan we verder uitdragen. Het

een nieuwe serie ’Muziek op Zondag‘ in de twee Tilburgse

belangrijkste voor ons is de studenten een podium te geven zodat zij

ziekenhuizen op te starten. ‘Ook weer zo’n mooi initiatief. De

ervaring kunnen opdoen in het werkveld. Daar doen we het voor”. Het

ziekenhuizen faciliteren en zorgen voor de communicatie en

drietal hoopt in de toekomst aan meer mooie nieuwe opdrachten te

wij proberen sponsoren te vinden om de studenten te kunnen

mogen werken. Marieke: ”We kunnen nog zo veel moois doen. Ik zie

belonen. Wederom een prachtig project met veel voldoening

constant nieuwe kansen en uitdagingen voor de studenten en alumni

voor iedereen”, vertelt Marieke.

van FHK: want wat is er mooier dan je talent te kunnen laten zien”.

7


Rockacademie alumnus Igor Sekulovic combineert traditionele muziek uit zijn vaderland met westerse rockmuziek

Projekt Rakija broeinest voor creatievelingen Bosnische gitarist Igor Sekulovic, blaast de Sevdalinke, een oude

energie, verrassende instrumentatie, muzikale virtuositeit en

Bosnische blues nieuw leven in door deze te combineren met

gepassioneerde presentatie. Afhankelijk van de aard van het

een ‘high-energy’ mix van groovy beats met, exuburante balkan

optreden bestaat de band uit zes tot twaalf personen.

blazers en zijn schreeuwende rockgitaar. De combinatie van oriëntaalse, Europese en Sefardische elementen onderscheiden

Het hart van de band wordt gevormd door Igor Sekulovic (gitaren

deze liederen van andere soorten Balkan muziek. Projekt Rakija

en zang) en Harm Timmermans (lead zang). Beiden zijn alumni

ontwikkelt oude Sevdah’s tot een psychedelische Balkan rock,

van Rockacademie. Zij worden bijgestaan door Marcel Cuypers

waarin niet alleen invloeden terug te vinden zijn van Himzo

(klarinet, wurlitzer piano en zang), Rick Henkelman (contrabas,

Polovina, Mostar Sevdah Reunion en Goran Bregovic, maar ook

trombone, tuba en zang) en Dmitri Tsvetkov (drums – alumnus

van bands als Led Zeppelin en Pink Floyd.

Fontys Conservatorium en Master of Music). Een vrije rol wordt

De liedjes die Project Rakija ten gehore brengt worden Sevdalinke genoemd en stammen uit de tijd dat de Ottomanen de Balkan veroverden. Het woord komt van het Turkse woord Sevdah, wat liefde of liefkozing betekent, en dit is ook de betekenis die het woord in de Bosnische taal nog steeds heeft. De combinatie van oriëntaalse, Europese en Sefardische elementen onderscheiden deze liederen van andere soorten Balkan muziek. In de handen van Projekt Rakija ontwikkelen de oude Sevdah’s tot een psychedelische balkan rock, waarin niet alleen invloeden terug te vinden zijn van Himzo Polovina, Mostar Sevdah Reunion en Goran Bregovic, maar ook van bands als Led Zeppelin en Pink Floyd.

ingevuld door Demis Iossifidis (bouzouki) en/of Stanislav Jusufovic (accordeon - alumnus Fontys Conservatorium en Master of Music). De Rakija blazerssectie bestaat (naast Marcel) uit Ron Antens (trombone, tuba), Gon Mevis (trompet) en Robert de Kok (saxofoon). En de groep wordt gecompleteerd door de prachtige achtergrondzangeressen Anne Simkens en Josefien Terburg. Naast de muzikanten heeft Projekt Rakija een entourage van creatieve vrienden, die nauw betrokken zijn bij de band en door ons zelf als bandleden worden beschouwd. Ze hebben een striptekenaar, een slager, een vormgever, een websitebouwer, een dj, fotografen en zelfs een haarstilist in de band. Ze geloven dat je

Tegen de tijd dat Igor ging afstuderen aan Rockacademie ging

veel op eigen kracht kunt bereiken en omarmen daarom de D.I.Y.

hij op zoek naar een manier om de muziek van zijn vaderland te

filosofie. Projekt Rakija is één grote, gelukkige familie waarin

combineren met westerse rockmuziek. Hij kwam uit bij een bonte

ieder lid de kans krijgt te doen waar hij goed in is. Het gaat niet

groep muzikanten met verschillende muzikale achtergronden en

om het geld, maar om delen, want, zoals een wijs man ooit zei, als

nationaliteiten. Met hun eerste optreden op het Internationaal

je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Voor alles is

Gipsy Festival in Tilburg verrasten zij vriend en vijand door zowel

Projekt Rakija een groep vrienden, die het fijn vinden samen tijd

de jury- als publieksprijs van de Dutch Balkan Blues Contest 2012

door te brengen en die het leven willen vieren op de enige manier

in de wacht te slepen. Ze werden geroemd om hun ongebreidelde

die ze kennen, met goede muziek en lekker eten en drinken!

8


Fotografie Barwerd van der Plas

9


Activiteiten

oktober 2014 Conservatorium en Master of Music Concert studenten orgel Woensdag 1 oktober 19.00 uur Kerk Sint Jozef Heuvel Tilburg Elke maand geven de studenten van Ad van Sleuwen en Henco de Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum

Aart Strootman

van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de Sint-Jozef kerk, in de volksmond ‘Heuvelse Kerk’ genoemd.

Master of Music Concert Hombra String Quartet, winnaar Juryprijs Fontys De Toonzaal Kamermuziekwedstrijd Donderdag 9 oktober 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Jan van Lieshoutstraat 3 Eindhoven

brengt het werk met studenten van het Tilburgs conservatorium terug op de bühne, inclusief kersvers gereconstrueerde bromtollen. Daarnaast klinkt ander vroeg werk van Schat en nagelnieuw werk van componisten die ‘Schatplichtig’ zijn. Het stuk klonk in 1987 nog in het concertgebouw (tijdens het honderdjarig bestaan) als zijnde meesterwerk in de Nederlandse hedendaagse muziek (de canon). Door de onmogelijke bezetting werd het daarna echter nog maar sporadisch uitgevoerd. Met conservatoriumstudenten

Dit strijkkwartet van de Spaanse violiste Angela Moya Dominguez,

kan het echter wel weer, de gehele gitaarklas wordt ingezet.

2e jaars studente Master of Music, won de juryprijs van de Fontys –

Voor actuele informatie over toegangsprijzen en kaartverkoop kijk je op www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg/events

De Toonzaal kamermuziekwedstrijd in mei 2014. Een van de prijzen was dit concert op het podium van Muziekgebouw Eindhoven.

Toegang € 2,-

Conservatorium en Master of Music Concertreeks fc Jongbloed

Aart Strootman is een van de succesvolle jonge docenten van het conservatorium, die eerst student was. Cum laude afgestudeerd (bachelor en master gitaar en muziektheorie). In het werkveld zeer actief. ‘Het werk maakt ook deel uit van een grote subsidie die ik als ‘jonge maker’ heb gekregen van het Fonds Podiumkunsten.

Donderdag 9 oktober 20.00 uur RumoR – Tivoli Vredenburg Utrecht

In het door hen ondersteunde ontwikkelingstraject wilde ik vorm

Dinsdag 14 oktober 20.30 uur De Link – Het Cenakel Cenakel 1 Tilburg

te meer omdat het mijn eigen kennismaking was met hedendaagse

Donderdag 23 oktober 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Jan van Lieshoutstraat 3 Eindhoven Zondag 9 november 10.00-17.00 uur November Music fc Jongbloed is een ensemble dat zich toelegt op moderne muziek. Opgericht door Arnold Marinissen, hij leidt het ensemble samen met Aart Strootman. Deze concertreeks staat in het teken van de Nederlandse componist Peter Schat. In 1973 ging Peter Schats politieke meesterwerk ‘To You’ in première, een van de meest

geven aan een groot Nederlands werk en dat is ’To You’ geworden, muziek. Ik was 15 toen ik het voor het eerst uitvoerde. De fascinatie voor hedendaagse muziek is altijd gebleven’.

Conservatorium Kamerkoor Fontys Conservatorium zingt Franse opera o.l.v. Louis Buskens Vrijdag 10 oktober 20.00 uur Het Cenakel Cenakel 1 Tilburg Zondag 12 oktober 20.00 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

krankzinnige werken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. 6

Elk jaar studeert het koor van het Fontys Conservatorium een

gitaren, 3 basgitaren, 4 piano’s, 2 orgels en een sopraan worden

programma rondom een bepaald thema in. Dit jaar is dat de

bijgestaan door 6 manshoge bromtollen die speciaal voor dit werk

Franse opera. Het project wordt samen met studenten van de

werden ontworpen. In de 40 jaar na de première zijn de tollen

opleiding Muziektheater Klassiek van FHK uitgevoerd.

kwijt geraakt of kapot gegaan en is de muziek ook even van de

Voor actuele informatie over toegangsprijzen en kaartverkoop kijk je op www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg/events

podia verdwenen. Aart Strootman trekt de stoute schoenen aan en

10


Conservatorium en Master of Music Symfonieorkest Conservatoria Tilburg, Maastricht en Brussel o.l.v. Etienne Siebens Zaterdag 11 oktober 20.30 uur Concertzaal Tilburg Maandag 13 oktober 20.00 uur Koninklijk Conservatorium Brussel, België Dinsdag 14 oktober 21.00 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven Zondag 19 oktober 15.30 uur Theater aan het Vrijthof Maastricht De conservatoria van Tilburg en Maastricht hebben een hechte band. Zo hebben zij een gezamenlijke opleiding, de Master of Music en organiseren zij samen elk jaar een of meer orkestprojecten. Zo ook deze rondom de Russische componist Igor Stravinsky. Uitgevoerd worden de werken ‘Petrushka’ en ‘Romeo en Julia’.

Voor actuele informatie over toegangsprijzen en kaartverkoop kijk je op www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg/events

Rockacademie Performing Night #1 Dinsdag 28 oktober 19.30 uur 013 Poppodium Kleine Zaal Veemarktstraat 44 Tilburg Vanavond is 013 weer de plek om het nieuwe muziektalent van Tilburg te ontdekken. De kersverse propedeusestudenten van Rockacademie treden op tijdens deze eerste Performing Night. Zeven tot negen acts betreden het podium na acht weken repeteren. Elke act wordt deze avond ook beoordeeld. Kom kijken welk nieuw talent er op het podium staat!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

FHK Sector muziek actief op PODIA IN TILBURG EN DAARBUITEN De Sector Muziek van FHK heeft nauwe banden met verschillende podia binnen en buiten de regio. In Tilburg is voor Rockacademie

Master of Music Concert Yuri & Mascha van Nieuwkerk winnaar Publieksprijsprijs Fontys – De Toonzaal Kamermuziekwedstrijd Donderdag 16 oktober 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Jan van Lieshoutstraat 3 Eindhoven

013 Poppodium een vaste partner, naast muziekcafé’s Cul de Sac en Estase. Het conservatorium en de Master of Music maken regelmatig gebruik van de zalen van de NWE Vorst en de podia van Theaters Tilburg, Het Cenakel , Jazzpodium Paradox, Factorium en verschillende kerken in het centrum van de stad. In de regio zijn er ondermeer connecties met De Toonzaal in Den Bosch en Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven, waar ook regelmatig concerten worden

Yuri en Mascha van Nieuwkerk zijn broer en zus. Vanaf het

gegeven. Ook is er een jaarlijks concert in de Kleine Zaal van het

moment al dat zij beide een instrument konden bespelen,

Concertgebouw. Fontys Hogeschool voor de Kunsten bundelt elke

spelen zij samen. Dat is inmiddels zo’n vijftien jaar geleden, en

maand alle optredens door studenten in de FHK Agenda.

in de tussentijd heeft het duo veel gespeeld. Samen spelen met

Zie www.fontys.nl/fhkagenda

familie brengt iets bijzonders met zich mee: het lijkt soms alsof er een gezamenlijke muzikale intuïtie is ontstaan waardoor communicatie op gevoelsniveau mogelijk wordt. Dit duo (piano en cello) won in mei de publieksprijs bij de Fontys - De Toonzaal Kamermuziekwedstrijd. De prijs was een lunchconcert in Muziekgebouw Frits Philips. Mascha studeert dit jaar in het 2e jaar van de Master of Music.

Toegang €2,-

‘Bij een goede samenwerking snijdt het mes aan twee kanten, en dat is precies wat er gebeurt bij de gezamenlijke projecten van Muziekgebouw Eindhoven en het Fontys Conservatorium. Studenten krijgen mogelijkheden concertervaring op te doen en het Muziekgebouw kan aanstormend talent uit de regio aan het publiek presenteren. Een vruchtbare samenwerking, zeker als je naar de lange termijn kijkt. Want zonder goede conservatoria hebben concertzalen straks geen goede bespelers meer’. Jeroen Smits - Kamermuziekprogrammeur / Chamber Music Programmer Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven 11


Studieinformatie

Rockacademie educatief partner voor de muziekindustrie Het beroepenveld voor muziekprofessionals bestaat niet alleen

Student Matthijs Rolleman, derdejaar Rockacademie:

uit creativiteit en artistieke prestaties. Zakelijke beslissingen,

‘Waarom heb ik voor een studie aan Rockacademie gekozen heb?

technische mogelijkheden en mediabereik spelen eveneens een

De sfeer in het gebouw sprak mij meteen aan. Kom maar eens kijken

grote rol in het verloop van een carrière. De muziekindustrie is

in de tuin tijdens de zomer! Daarnaast keek (en kijk!) ik heel erg op

een dynamische branche, constant in beweging en gekoppeld

tegen drumdocent Rene Creemers. Mijn favoriete les is (uiteraard)

aan de nieuwste ontwikkelingen, zowel op technisch gebied als

de drumles, vooral tijdens het eerste jaar. Wát een docent en

in het maatschappelijk culturele veld. Muziek is in onze cultuur

drummer! Muziekgeschiedenis vind ik ook heel erg tof. Ik raad

bovendien een belangrijke uiting van identiteit en individualiteit,

een studie aan Rockacademie aan omdat deze opleiding als geen

en daarom rechtstreeks met de tijdgeest verbonden. De

enkele andere opleiding zoveel energie steekt in alle randzaken

beroepswereld waar Rockacademie je voor opleidt is dan ook

van de harde entertainmentsector. Je kunt goed gitaarspelen. En

niet alleen onvoorspelbaar en grillig, maar ook dynamisch en

nu? Op die vraag geeft Rockacademie antwoord. Ikzelf hoop in de

avontuurlijk. Als toekomstig ‘self managed artist’ moet je binnen

toekomst met mijn eigen theaterproducties de muur tussen de Pop-

deze dynamiek je eigen kansen creëren om de weg te vinden die

en Theaterwereld doorbreken en het land te veroveren!’

bij je past. De missie is sinds de start in 1999 onveranderd gebleven: Rockacademie

leidt

muzikanten

op

tot

ondernemende

professionals die de muziekindustrie mede gaan bepalen. De opleiding selecteert authentieke, creatieve, ambitieuze, getalenteerde studenten die al tijdens hun opleiding de balans tussen eigenheid, creativiteit en ambacht leren bepalen. Deze talenten verwerven de competenties om zich succesvol in de muziekindustrie te kunnen handhaven en deze mede te bepalen. Rockacademie organiseert hiervoor ontmoetingen en confrontaties met de internationale muziekindustrie zowel binnen als buiten het curriculum. De opleiding baseert haar uitstroomprofielen op de vraag vanuit de muziekindustrie, en betrekt experts uit deze wereld om haar curriculum up to date te houden. Studenten van de Rockacademie vormen met medestudenten, alumni, docenten, de opleiding en de muziekindustrie een steeds groter wordend interdisciplinair netwerk. Studieleider Hans van den Hurk:

“Het is een hele eer om studieleider van Rockacademie te mogen zijn. Gedreven talenten, betrokken professionals die ze begeleiden, en dit in een professionele, bruisende en creatieve omgeving met twaalf andere kunstvakopleidingen (muziek, beeldend, dans en theater) onder hetzelfde dak. Rockacademie is uniek en in de Nederlandse muziekindustrie niet meer weg te denken.”

12

Matthijs Rolleman Hans van den Hurk


Student Jan van de Laar, derde jaar Rockacademie:

Alumnus Nienke Lohuis, afgestudeerd 2014 en winnaar

‘Ik had meteen een goed gevoel bij de opleiding. Ik wilde individuele

Jacques de leeuwprijs 2014:

sturing en de kans om buiten de lijntjes te kleuren en zelf te

‘Het belangrijkste wat ik op Rockacademie heb geleerd is de waarde

kiezen. Ook de aandacht aan het toekomstperspectief vond ik erg

van individualiteit. Ik werd gedwongen om intern op zoek te gaan

aantrekkelijk, het gaf een realistisch beeld over het werkveld. Mijn

naar mijn eigen visie op muziek en hier achter te gaan staan, hieruit

favoriete vak is skills, beter worden op je instrument en werken

zijn mijn songs geboren en is mijn band ontstaan. Dat is de grootste

aan performance en jezelf daarin leren kennen vind ik fijn.

winst die ik behaald heb uit deze studie’.

De toekomst? Mijn gemengde beroepspraktijk zal bestaan uit coverwerk, eigen werk (dus hopelijk veel op het podium staan) en mijn skills doceren maar ook workshops geven in bijvoorbeeld performance en techniek en daarnaast bandcoaching.

Als je vindt dat je een ondernemer bent, iemand die muzikaal niet naar één bepaalde perfectie wil streven maar zichzelf wil vinden,

Voorbeelden van succesvolle alumni en oud-studenten

zo groot mogelijk droomt over je toekomst, maar wel bereid is

zijn DJ duo Firebeatz, DJ Hardwell, Sunday Sun, Eefje

om daar moeite voor te doen is de Rockacademie zeer geschikt,

de Visser, Skiggy Rapz, Stevie Ann, Krezip, Intwine, Leaf,

dan kom je echt wel aan het werk in de popindustrie en helpt de opleiding je om je thuis te voelen in een groot netwerk van muzikanten!’

Boef en de Gelogeerde Aap, en je ziet ze in dienst van acts als Douwe Bob, Laura Jansen, The Kik, Nick en Simon, Niels Geusebroek, Trijntje Oosterhuis enz. Daarnaast zijn

De huidige instroomprofielen zijn Vocalist,

we er trots op dat alumni terecht komen bij bedrijven en

Music Producer (DJ), Songwriter, Drummer,

instellingen als Universal, Sony, AT bookings, studio’s,

Bassist, Gitarist, Keyboardspeler, en Rapper.

poppodia en dergelijke.

13


Activiteiten

november 2014

Master of Music Concerten kamerensemble studenten Master of Music lokaties Tilburg en Maastricht Vrijdag 31 oktober tijd nog onbekend WMC Heerlen

Conservatorium en Master of Music Concert studenten piano Dinsdag 4 november 19.00 uur Muziekzaal FHK Een aantal keren per jaar geven de studenten van de pianoopleiding een concert. De studenten van Jelena Bazova en Joop

Dinsdag 4 november 19.30 uur Muziekzaal FHK Tilburg

Celis zorgen voor een avondvullend programma.

Woensdag 5 november 12.30 uur Kleine zaal Concertgebouw Amsterdam

Rockacademie Performing Night #2

Donderdag 6 november 19.30 uur Musikhochschule Aken Duitsland Vrijdag 7 november 19.30 uur Conservatorium Maastricht Donderdag 20 november 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven De opleiding Master of Music heeft twee leslokaties: Tilburg en Maastricht. De studenten hebben regelmatig op een van de twee lokaties les en er zijn ook enkele projecten samen. Dit kamerensemble staat onder leiding van Raf De Keninck

Dinsdag 4 november 19.30 uur 013 Poppodium, Kleine Zaal Veemarktstraat 44, Tilburg Vanavond is 013 weer de plek om het nieuwe muziektalent van Tilburg te ontdekken. De kersverse propedeusestudenten van de Rockacademie treden op tijdens deze tweede Performing Night. Zeven tot negen acts betreden het podium na acht weken repeteren. Elke act wordt deze avond ook beoordeeld. Kom kijken welk nieuw talent er op het podium staat!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

en voert werken uit van Gorecki, Vande Ginste, Laporte en Debussy/Schönberg . Gorecki’s muziek vormt het muzikale hart van het programma en zet een passende ingetogen toon neer. Laporte’s muziek kijkt stilistisch nog het meest terug naar de gefragmenteerde, wat meer cerebrale stijl van de jaren zestig en zeventig. Nerveuze, virtuoze melodieflarden en Laporte’s voorkeur voor hoge, heldere klanken doen dit werk verbazend lumineus klinken. De slotpassage bezit een erg aanstekelijke ritmiek en wordt met accuraat slagwerk en een strakke pianopartij erg opzwepend gebracht. Het stuk ‘Darkness’ van Stéphane Vande Ginste tot slot is een synthese van poëzie en muziek waarbij eerder de tekst dan de muziek centraal staat. Lord Byron’s machtige gedicht ‘Darkness’, een apocalyptisch visioen over dood en vernietiging vormt de basis van deze compositie, aangevuld met citaten uit Charlie Chaplin’s ‘The Great Dictator’.

Voor actuele informatie over toegangsprijzen en kaartverkoop kijk je op www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg/events

14

Conservatorium en Master of Music Concert studenten orgel Woensdag 5 november 19.00 uur Kerk Sint Jozef Heuvel Tilburg Elke maand geven de studenten van Ad van Sleuwen en Henco de Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de Sint-Jozef kerk, in de volksmond ‘Heuvelse Kerk’ genoemd.

Conservatorium Slagwerkproject Zaterdag 8 november Strijp S Centrum Eindhoven Van 1 t/m 8 november organiseert de afdeling klassiek slagwerk van het Fontys Conservatorium voor de derde keer een project, deze keer in samenwerking met Orkest Zuid en de slagwerkers


van het conservatorium van Gent. Het speerpunt van het project is de uitvoering van ‘Desert’ van Edgar Varese. Dit stuk uit 1954 voor 14 blazers, piano, 5 slagwerkers en tape, is een hoogtepunt

Open Dag Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Het programma zal worden aangevuld met ‘Ionisation’ voor 13

Zaterdag 15 november 10.00-14.30 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

slagwerkers, van dezelfde componist en stukken van compositie

Rockacademie, Conservatorium, Academie voor Muziekeducatie

studenten van het Fontys Conservatorium. Dirigent is Jos van de

en Master of Music en de voortrajecten hebben weer een vol

Braak artistiek leider van Orkest Zuid.

programma samengesteld. Er zijn proeflessen, geïnteresseerden

De uitvoering van dit programma is 8 november ‘s avonds tijdens

kunnen praten met docenten en studenten, er zijn voorlichtings-

het ‘GLOW’- festival. Op 7 november ’s avonds is er een try out

presentaties en inforondes en natuurlijk is er ook heel veel

concert. Bovendien treden de slagwerkers 8 november overdag

muziek! Zo kun je in De Refter naar een doorlopend muzikaal

nog op in kleine bezetting met stukken van o.a. John Cage en

programma door studenten van alle opleidingen van de Sector

Steve Reich op bijzondere plekken op Strijp S. Meer informatie

Muziek. Het volledige programma wordt te zijner tijd op onze

over aanvangstijden en kaartverkoop via www.orkestzuid.nl en

websites gepubliceerd.

uit het oeuvre van deze componist en zeldzaam te beluisteren.

www.gloweindhoven.nl

Conservatorium Concert slagwerk met werk van compositiestudent Donderdag 13 november 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Jan van Lieshoutstraat 3 Eindhoven Op 13 november spelen de slagwerkers ‘Isn’t it Ionic’ van Loes Reiling voor 14 blazers en 13 slagwerkers. Dit stuk dingt mee naar de compositieprijs van ‘Tromp Percussion Eindhoven’. Dit vindt plaats in om 12.30 uur.

Meer informatie via www.tromppercussion.nl

Conservatorium Symposium Orgelmuziek Donderdag 13 t/m zaterdag 15 november Gertrudiskerk Grote Markt 10 Bergen op Zoom Tijdens dit 3-daagse symposium staat de orgelmuziek van Franz Liszt centraal. Het symposium organiseert het Fontys Conservatorium samen met het conservatorium van Antwerpen.

15


Activiteiten

november 2014 Conservatorium en Master of Music Masterperformance piano Nelson Goerner

Conservatorium en Master of Music Masterperformance fluit Wilbert Hazelzet

Donderdag 20 november 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Maandag 24 november 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Nelson Goerner werd in 1969 in San Pedro, Argentinië, geboren.

De bekende fluitist Wilbert Hazelzet geeft een masterclass fluit

Al vroeg zette hij zijn eerste schreden op het muzikale pad en

over het interpreteren van barokmuziek. Hazelzet bestudeert de

diverse concertpodia. Goerner studeerde aan het Nationale

oude speeltechnieken en de uitvoeringspraktijk van muziek uit de

Conservatorium in Buenos Aires en na het winnen van het Franz

18de eeuw aan de hand van fluit- en zangmethodes uit die tijd.

Liszt Concours (1986) kreeg hij een beurs om in Zwitserland te gaan studeren bij Maria Tipo. Hij treedt veel op in de concertzalen van onder andere Parijs, München, Stuttgart en Milaan en soleerde hij met orkesten als het Philharmonia Orchestra, het Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin en het NHK Symphony Orchestra Tokyo. Hij heeft ook tweemaal bij de Londense BBC Proms opgetreden. Ook is Goerner actief in het uitvoeren van kamermuziek met internationaal gerenommeerde musici en is daarnaast actief als liedbegeleider. Als een van de meest opmerkelijke pianisten van zijn generatie is Goerner een pianist en musicus van het zuiverste soort en is hij met name geliefd vanwege zijn ingetogen doch zeer intense musiceerstijl.

Master of Music Lunchconcert Chelsea en Boudewijn Zaterdag 22 november 13.00 uur Theatercafé De Foyer Louis Bouwmeesterplein 1 Tilburg Sfeervol, veelzijdig en eigen, dat is de muziek van singersongwriter Chelsea Foreman en gitarist Boudewijn Willems. Na hun eerste muzikale ontmoeting op het Fontys Conservatorium, is het duo niet meer gestopt met het schrijven van eigen werk. Ze stonden in 2012 in het voorprogramma van gitarist Tommy Emmanuel en in april 2014 kwam hun allereerste cd uit.

Kaarten € 15,- inclusief verrassingslunch en drankje. Reserveren via www.theaterstilburg.nl

Conservatorium Masterperformance trombone lichte muziek Bart van Lier Dinsdag 25 november 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten Bart van Lier is eerste trombonist in het Metropole Orkest. Daarnaast maakt hij deel uit van Peter Herbholzheimers Rhythm en Combination and Brass. Verder treedt hij op met jazzgroepen als Bart’s Bones, Nueva Manteca, Trio Bart van Lier en het Bart van Lier Ilja Reyngoud Quintet. Naast zijn uitvoerende werkzaamheden is Bart al lange tijd docent. Zo doceerde hij aan de Folkwang Hochschule in Essen, Duitsland, en aan de conservatoria van Den Haag en Hilversum. Tegenwoordig is hij werkzaam als docent aan het Rotterdams conservatorium. Ook gaf hijworkshops in binnenen buitenland.

16


Docent jeroen van vliet winnaar boy edgar Prijs 2014 Jeroen van Vliet, docent piano lichte muziek van het Conservatorium,

pianist’ en ‘behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse

mag in december de belangrijkste prijs op het gebied van jazz en

geïmproviseerde muziek’. Uit het juryrapport: “Als muzikant

geïmproviseerde muziek in ontvangst nemen, zo werd eind juni

en persoon is Van Vliet nederig. Zijn verschijning en zijn noten

bekendgemaakt tijdens de Jazzdag in Rotterdam. Hij krijgt een

schreeuwen niet om aandacht. (…) Sluipend maken zijn verhalen

wisseltrofee van Jan Wolkers en een bedrag van 12.500 euro.

zich van je meester.”

Hij behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse

Van Vliet heeft twee solo-platen op zijn naam staan, maar is ook

geïmproviseerde muziek’’, lichtte de jury de keus voor Van Vliet

zeer actief als componist en bandleider van bands als Estafest en

toe. ‘’Een warm persoon die zich nooit laat verleiden om in

OGU en als side-man, bijvoorbeeld in Gatecrash van Eric Vloeimans.

onnodig gecompliceerde vormen te musiceren, maar altijd trouw is aan de mooie klank.’’ Hij is volgens de jury ‘een meesterlijk

Meer lezen, zien en horen? www.jeroenvanvliet.com

17


Nieuwe studieleider Conservatorium Martyn Smits

‘Bij het conservatorium leren we je creatief denken en je bewust worden van je mogelijkheden!’ Als je hoort wat hij allemaal al heeft gedaan geloof je het bijna

een paar keer opgevoerd kan worden in het land. Daarbij kunnen

niet maar toch is Martyn Smits pas 36. Sinds een paar maanden

ze natuurlijk heel mooi samenwerken met FHK-studenten van

is hij de nieuwe studieleider van het Conservatorium. ‘Een

andere disciplines. Want dans, muziek, beeldend, theater: alles is

fantastische uitdaging bij een opleiding die ik een zeer warm hart

hier in huis!’ Het doel van die nieuwe structuur is een zo compleet

toedraag!’

mogelijke musicus afleveren die na zijn of haar afstuderen

In 1995 stapte hij als 17-jarige Roosendaalse scholier voor het eerst binnen bij het conservatorium, toen nog gevestigd aan de Kempenbaan in Tilburg. Hij ging de vooropleiding orgel volgen in het voormalig klooster waar het conservatorium

overal terecht kan. Martyn: ‘Op de huidige manier afstuderen, met een eindexamenconcert blijft natuurlijk ook nog steeds een mogelijkheid maar we dagen onze studenten graag uit om verder te kijken. Het moet niet te makkelijk zijn.

en de dansacademie gevestigd waren. Een jaar later werd hij

Zelf maakt de kersverse studieleider het zich ook niet bepaald

aangenomen in het eerste jaar, en in dat jaar verhuisden de

gemakkelijk. Na zijn bachelor-studie ging hij al vrij snel werken als

opleidingen naar de huidige locatie in het centrum van de stad.

docent aan het Fontys Conservatorium. Daarnaast volgde hij de

Ambitieus en leergierig als hij was startte hij in zijn tweede

studie Master Muziektheorie (tegenwoordig: Muziekwetenschap)

studiejaar aan de opleiding Theorie der Muziek en alsof dat

in Amsterdam. Hij studeerde in 2005 af. Binnen FHK was hij staflid

nog niet genoeg was, kwam daar in het derde jaar ook nog de

binnen de minor Kunst en Onderzoek en nam hij zitting in het

studie Kerkmuziek bij. Zo studeerde hij uiteindelijk af op drie

lectoraat van FHK. Na een paar jaar begon het op studiegebied

hoofdvakken. Tegenwoordig bijna ondenkbaar, maar toen een

weer te kriebelen en begon hij in zijn woonplaats Antwerpen

prachtige kans die hij met beide handen aangreep. ‘Ik heb heel

aan de studie Filosofie. Door de drukte van zijn nieuwe baan

veel kansen gekregen bij dit instituut, vandaar dat ik me nu ten

als studieleider staat de studie even op een laag pitje. Maar als

volle in wil zetten als studieleider van deze mooie opleiding!’.

het even kan wordt deze zo snel mogelijk weer opgepakt. ‘En

En uitdagingen liggen er zeker, in de bachelor-opleiding Muziek die hij samen met de leden van het ‘kernteam bachelor’ opnieuw vorm gegeven heeft. ‘Het afgelopen jaar zijn we met een

daarna wil ik nog ooit promoveren. Ik heb al wel aanbiedingen gehad maar ik wil me nu ten volste concentreren op mijn baan als studieleider’.

nieuw theorie-programma gestart met een duidelijke structuur.

Martyn is niet bang dat hij het contact met studenten kwijt raakt

Studenten hebben drie ochtenden per week theorielessen, van

door zijn nieuwe baan. In de maanden dat hij interim was heeft hij

9 tot 12.30 uur. Dat werkt heel goed: eerst is er een college,

zijn lesuren gecombineerd met deze baan, maar vanaf september

gevolgd door een werkcollege en een praktische toepassing

2014 komt daar grotendeels een eind aan. Maar hij blijft wel een

van de theorie. Op dit moment werken we toe naar een geheel

paar uur per week lesgeven. ‘Muziekfilosofie blijf ik dit studiejaar

vernieuwd examentraject. De derdejaars groep van studiejaar

geven aan de eerste- en tweedejaars. Ik wil de studenten wel leren

2014-2015 is de eerste generatie studenten die ermee te maken

kennen’. Ook heeft hij binnen FHK nog een aantal andere functies,

gaat krijgen. Zij zullen in hun eindexamenjaar toewerken naar

zoals coördinator onderzoek bij de opleiding Master of Music.

een eindproductie die ze in de markt kunnen zetten. ‘We willen

‘Ook heel leuk en het sluit perfect aan bij mijn interessegebied, en

dat ze een project neerzetten dat in het werkveld gezet kan

wil ik graag blijven doen maar vanwege het tijdsgebrek zal ik dat

worden. Bijvoorbeeld een voorstelling die na het examen nog

komend jaar samen met Gert Keunen gaan doen’.

18


‘Het Fontys Conservatorium biedt een serieuze, gedegen opleiding waarbinnen je je op allerlei manieren kan ontwikkelen. Niet alleen als uitvoerend musicus, maar ook als ondernemer en docent. We leren je creatief denken en je bewust worden van je mogelijkheden. Verder zijn er binnen FHK natuurlijk fantastische mogelijkheden tot samenwerking met studenten van andere disciplines. Ik ben trots op de opleiding, en het wordt de komende jaren alleen maar beter, geen twijfel mogelijk!’

19


Activiteiten

december 2014

Conservatorium en Master of Music Concert studenten orgel Woensdag 3 december 19.00 uur Sint-Dyonisius Kerk Stadhuisstraat 6 Tilburg Elke maand geven de studenten van Ad van Sleuwen en Henco de Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de SintDyonisiuskerk, in de volksmond ‘Heikese Kerk’ genoemd.

Conservatorium en Master of Music Masterperformance saxofoon Wilbert Hazelzet Maandag 8 en dinsdag 9 december 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten De bekende fluitist Wilbert Hazelzet geeft een masterclass aan de saxofoonstudenten over het uitvoeren van oude muziek op saxofoon. Hazelzet bestudeert de oude speeltechnieken en de uitvoeringspraktijk van muziek uit de 18de eeuw aan de hand van fluit- en zangmethodes uit die tijd.

Rockacademie Music lab Flashback Dinsdag 9 december 19.30 uur Cul de Sac Korte Heuvel 48, Tilburg

Rockacademie Knockabout Night Donderdag 11 december 20.00 uur Café Extase Heuvelring 112, Tilburg Rockacademie sluit het jaar in stijl af. De hele avond wordt ingevuld door Rockacademie-acts. Acts met als voorwaarde dat er een docent én student op het podium staat. Het concept is

Sessiemuzikanten van Rockacademie (studenten uit de hoofdfase)

simpel: de ‘leerling’ vraagt een ‘meester’ of hij/zij samen met de

brengen verschillende flashbacks naar helden van het verleden

student op het podium wil staan. Bij een ‘ja’ wordt er een band

en heden.

geformeerd en wordt er gerepeteerd! De resultaten van deze

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

gelegenheidsformaties zie je op het podium van Café Extase!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

Master of Music Researchdagen Maandag 8 t/m vrijdag 12 december 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tweedejaars studenten van de opleiding presenteren hun onderzoek.

20


Conservatorium Lunchpauzeconcert Fontys Bigband

Alle opleidingen Nacht van de Kunsten

Donderdag 18 december 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Jan van Lieshoutstraat 3 Eindhoven

Vrijdag 19 december 19.30 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Een jaarlijkse traditie is het inmiddels, het lunchpauzeconcert van

Tijdens de Nacht van de Kunsten staan de deuren van Fontys

de Fontys bigband. De Bigband staat al sinds vele jaren onder

Hogeschool voor de Kunsten (FHK) weer open. Geniet van

leiding van dirigent Maino Remmers. Wisselingen in de bezetting

spetterende optredens, verrassende performances en intieme

zijn er elk jaar, zodat veel jazz-studenten de kans krijgen om

concerten. Loop binnen bij een van de meer dan 100 optredens

bigband-ervaring op te doen.

en de talrijke exposities. Alle disciplines komen aan bod: van

Toegang â‚Ź 2,-

kamermuziek tot rock, van muziektheater tot dans, van pop tot musicaltheater, van christmas carols tot theater en nog meer, veel meer! De avond start om 19.30 uur en eindigt in de kleine uurtjes met een swingende afterparty. De Nacht van de Kunsten is de bruisende aftrap voor sprankelende feestdagen!

Programma en kaarten Ă â‚Ź 12,50 te reserveren via fontys.nl/nvdk

21


Andreas van Zoelen en de saxofoon

Liefde op het eerste gezicht

22


Andreas van Zoelen is hoofdvakdocent klassiek saxofoon aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij is tevens oud-student. Naast zijn leswerkzaamheden geeft hij internationaal concerten en masterclasses als solist, en als tenorsaxofonist van het wereldberoemde Raschèr Saxophone Quartet. Zijn passie? Hoe kan het ook anders: de saxofoon! ‘Recent vroeg iemand mij, of mijn eerste contact met de saxofoon ‘liefde op het eerste gezicht’ was. Inderdaad kan ik me herinneren dat ik als kind gegrepen was door die saxofoon hoe hij daar in zijn koffertje lag, nog voor iemand er een toon aan had ontlokt.

tussen hout en koper anderzijds. Hieraan ontleent de saxofoon

Ondertussen, een heel aantal jaren verder, kan ik nog steeds net

zijn kameleonachtige kwaliteiten, die er vooral voor zorgden

zo enthousiast raken over een saxofoon als toen. In de loop van

dat de saxofoon zich in zulk uitgesproken en diverse wijzen zou

de jaren bouwde ik een collectie op van zo’n 60 oude saxofoons.

ontwikkelen in later jaren’.

Dit zijn uiteenlopende instrumenten, die samen een uitstekend beeld geven van de kleurrijke geschiedenis van de saxofoon. Een geschiedenis die mij uiteraard als hoofdvakdocent klassiek saxofoon na aan het hart ligt, zeker in het jaar 2014 waarin we de 200e verjaardag van uitvinder Adolphe Sax vieren. Een verjaardag overigens waar we op het Fontys Conservatorium, tijdens het aldaar georganiseerde Nederlandse Saxofoon Festival afgelopen februari, uitgebreid bij stil hebben gestaan’.

Er zijn grote verschillen met de huidige bouw van het instrument. ‘Vergeleken met het moderne saxofoongeluid, is het oorspronkelijke geluid veel meer omfloerst en flexibel. Een van de voornaamste redenen daarvoor is dat de bouw van de oorspronkelijke instrumenten wezenlijk verschilt van die van tegenwoordig. Sax combineerde namelijk verschillende parabolische curven, terwijl het moderne instrument voornamelijk conisch is. Verder werden de instrumenten van toen niet van

Andreas heeft natuurlijk ook een aantal favorieten binnen zijn

een laklaag voorzien zoals nu, iets dat de resonantie van het

verzameling. ‘Absolute pronkstukken uit mijn collectie zijn dan

materiaal wezenlijk beïnvloed. Qua speelgevoel is het een bijna

ook de instrumenten die in het atelier van Adolphe sax zelf werden

volledig andere belevenis, niet in laatste plaats vanwege de toen

gebouwd in Parijs in de 19e eeuw. Ik ben in het bezit van een alt-

nog Spartaanse opbouw van de applicatuur, dat wil zeggen het

en baritonsaxofoon gebouwd door Adolphe Sax, evenals een tenor

ontbreken van allerlei hulpgrepen. Ook de constructie van het

en een sopraan gebouwd door Adolphe Sax Jr. Het proces omtrent

mondstuk is wezenlijk anders. De mondstukken van Sax hebben

het ontdekken, daadwerkelijk aankopen, en het daaropvolgende

een grote binnenruimte, wat enorme invloed heeft op de

restaureren heeft vaak het meest weg van een avonturenroman.

luchtstroom in het instrument’.

De beloning is dan ook groot als je na dat proces in staat bent op zo een instrument ook inderdaad te musiceren. Een ervaring die je ongelofelijk dichtbij de basis brengt, waardoor vele aspecten van

Benieuwd naar het oorspronkelijke saxofoongeluid?

het saxofoon spelen onmiddellijk duidelijk worden’.

Andreas van Zoelen treedt regelmatig met collega Martien

Het publiek reageert zonder uitzondering altijd zeer enthousiast,

Maas op met hun programma L’Histoire du Sax. Dat is

als zij het oorspronkelijke geluid van de saxofoon, zoals Adolphe

onder andere te horen tijdens het festival Summerwinds

sax dat zelf in gedachten had, horen. Andreas: ‘Sax wilde een

www.summerwinds.de/sw31.html , 27 augustus 2014,

instrument construeren dat de lyriek van een strijkinstrument zou kunnen combineren met de kracht van een blaasinstrument. Zo

Billerbeck (net over de Duitse grens)

zou de saxofoon in het symfonieorkest een brug kunnen slaan

Of kijk op www.vanzoelen.eu

tussen strijkers en blazers enerzijds, en intern in de blazersgroep

23


Studieinformatie

Conservatorium ontwikkel je niet alleen als uitvoerend musicus, maar ook als ondernemer en docent! Fontys

Conservatorium

in

Tilburg

biedt

muziekstudie

voor studenten die niet alleen in hokjes denken, maar een onderzoekende

en

nieuwsgierige

houding

hebben.

Voor

studenten die zich binnen een breed kader willen bekwamen in het uitvoeren, componeren en dirigeren. Voor studenten die interesse hebben in andere kunstvormen en de zakelijke kant van het muziekbedrijf. Bij de aanvang van je studie kies je voor klassieke- of lichte muziek. Dit wil niet zeggen dat deze opleidingen strikt gescheiden zijn. Gedurende je opleiding zijn er veel kansen om met de beide muziekstijlen in aanraking te komen. Zo ben je nog beter voorbereid op je toekomst want de muziek van vandaag kent namelijk ook geen grenzen meer.

van spelen, theorie, keuzemodules en organisatie komt hier samen in een eigen productie. In elk studiejaar is er aandacht voor de zakelijke kant van het beroep en is er mentoraat op maat. Op iedere dag van de week is er op een vaste tijd gelegenheid om te overleggen met een vast team van mentoren. Dit team begeleidt de studenten bij eventuele problemen, houdt hun studievoortgang in de gaten en leert hen na te denken over hun eigen ontwikkeling. Het rooster bestaat elk jaar uit vier periodes van tien weken bestaande uit acht weken les en twee weken toetsweek of projectweek. In de lesweken zijn de groepslessen in de ochtend en kunnen individuele lessen in de middag plaatsvinden. In de projectweken kunnen de meest uiteenlopende zaken

De bachelor is een vierjarige opleiding met modulair onderwijs

plaatsvinden van orkestprojecten tot themaweken of FHK brede

waarbij het onderwijsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

interdisciplinaire projecten.

hoofdvak, groepsles en ensemble (orkest, koor, big band, jazzensemble, kamermuziek).

Remon Aarts studeert hoorn en hafa-directie was na een proefles meteen enthousiast.

Het eerste jaar is een basisjaar waarin elke student hetzelfde

‘Wat ik goed vind aan dit conservatorium is enerzijds de vele

programma volgt. Vanaf het tweede jaar kan, met uitzondering

mogelijkheden om je muzikaal te verdiepen, verbreden en in contact

van de richtingen compositie en directie, gekozen worden uit drie

te komen met andere disciplines en anderzijds de korte lijnen:

profielen: performer, performer/docent of docent/performer. De performer wil zoveel mogelijk spelen op het hoogste niveau en beschikt over het talent om dit waar te maken, de performer/

docenten zijn eenvoudig te benaderen, je wordt snel geholpen met vragen. Je loopt overal makkelijk binnen’.

docent wil naast het spelen ook les kunnen geven en de docent/

Martyn Smits, studieleider Conservatorium: ‘

performer is bij uitstek geschikt om les te geven en heeft daarnaast

Het Fontys Conservatorium biedt een serieuze, gedegen opleiding

een concertpraktijk.

waarbinnen je je op allerlei manieren kan ontwikkelen. Niet alleen

Gaandeweg de opleiding wordt de mogelijkheid voor keuzevakken

als uitvoerend musicus, maar ook als ondernemer en docent. We

steeds groter om zo tot een persoonlijk traject te komen. Dit

leren je creatief denken en je bewust worden van je mogelijkheden.

traject wordt samengesteld in overleg met het mentoraat.

Binnen onze opleiding word je begeleid door topdocenten die

In het laatste jaar wordt er vooral naar het eindexamenproject

midden in de praktijk staan. Zij kunnen je helpen je te ontwikkelen

gewerkt. Alles wat een student ontwikkeld heeft op het gebied

tot een musicus van het hoogste niveau!’

24


Het vakkenpakket van de conservatorium-opleiding bevat: hoofdvak, groepsles en ensemble (orkest / koor / bigband / jazzensemble / kamermuziek). Het theoretisch onderwijs bestaat uit theorie & schrijfvaardigheden (solfège, harmonie, analyse) en theorie en beschouwing (beschouwing & reflectie, muziekgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en muziek-filosofie). Daarnaast krijgen studenten les in houding & beweging.

Chelsea Foreman studeerde in 2012 af aan de bacheloropleiding zang lichte muziek en studeert nu verder in de Master.

‘Ik vind het heel belangrijk dat je je naar eigen inzicht kunt ontwikkelen tijdens je opleiding. Dat een instituut deze mogelijkheid biedt, zie ik als een groot voordeel en het is één van de redenen waarom ik voor dit conservatorium heb gekozen. Toen ik auditie deed was mijn beeld van een opleiding in de muziek totaal anders dan het beeld wat ik nu heb gevormd. Ik ben erg dankbaar voor de kennis op het gebied van musiceren die het Conservatorium me gegeven heeft. Ook de begeleiding van de docenten tijdens belangrijke processen is voor mij een rode draad geweest in mijn opleiding. Vanwege stemproblemen heb ik vier maanden relatieve stemrust moeten houden. Ik kreeg vanuit school de juiste begeleiding om hier goed uit te komen. Ik hoop in de toekomst mijn brood te kunnen verdienen in de muziek en dat mijn liefde en passie voor het vak net zo bijzonder blijft als ik het vandaag de dag ervaar’. Remon Aarts Chelsea Foreman

25


Studieinformatie

Conservatorium

Cor Coppoolse studeerde cello (afgestudeerd in 2013):

‘Het Fontys Conservatorium biedt je de ruimte om je breder te ontwikkelen. Naast les op je instrument en theorievakken krijg je les in improvisatie en maak je kennis met verschillende muziekstijlen uit diverse landen. Het conservatorium bevindt zich tussen andere kunstopleidingen. Als student kom je daar bijna als vanzelf in aanraking mee. En voor je het weet werk je met studenten van bijvoorbeeld de rockacademie en de dansacademie’. Tom Sanderman, 4e jaar saxofoon klassiek:

‘Ik heb destijds gekozen voor FHK vanwege de hoofdvakdocent saxofoon, Ties Mellema. Nog steeds ben ik heel gelukkig met mijn keuze! Ik ben blij met het brede pakket aan vakken. Mijn favoriete lessen zijn naast de hoofdvakles de vakken over hedendaagse kunst, zoals muziekgeschiedenis en cutuurgeschiedenis. Deze theorielessen vind ik interessant, omdat het je visie over kunst en wat er allemaal mogelijk is doet verbreden. Tijdens en na mijn studie ben ik bezig om uitvoerend muzikant/saxofonist te worden, mijn doel is om daar echt 100% mijn beroep van te maken. Ik speel alle stijlen klassieke muziek, maar mijn specialiteit is hedendaagse muziek en kamermuziek (kleine groepen). Ook zou ik me graag als solist meer gaan profileren, maar dat is niet mijn hoofddoel. Het conservatorium leert mij een eigen visie te ontwikkelen en laat me, heel belangrijk, mezelf zijn en mijn eigen keuzes maken!’

Bij de aanvang van een studie aan het Conservatorium kies je voor klassieke of lichte muziek. Maar dat wil niet zeggen dat deze opleidingen strikt gescheiden zijn! Tijdens je opleiding zijn er veel kansen om met beide muziekstijlen in aanraking te komen. Zo ben je na je studie nog beter voorbereid op de toekomst, want de muziek van vandaag kent namelijk ook geen grenzen meer!

26

Cor Coppoolse Tom Sanderman


Het studentenleven

Open podia, cultuurreizen en natuurlijk ook veel gezelligheid Studievereniging CD-R is er voor álle muziek-studenten! In het voorjaar van 2014 werd Studievereniging CD-R opgericht, een vereniging exclusief voor studenten van de Sector Muziek van FHK. De vereniging heeft als doel om contact en samenwerking te bevorderen tussen alle muziekstudenten en tussen studenten en docenten. Dus voor studenten van Rockacademie, Conservatorium, Master of Music en Academie voor Muziekeducatie! Volgens voorzitter Evita van Dam is de vereniging is niet alleen een gezelligheidsvereniging. ‘Natuurlijk zijn er borrels en feesten maar CD-R wil ook graag haar steentje bijdragen aan het verbeteren en aanvullen van de opleiding. Denk daarbij aan het organiseren van excursies, lezingen, masterclasses, filmavonden en contacten met sectorleider en studieleiders. Ook organiseren wij de introductiedagen voor de nieuwe eerstejaars.’

Evita van Dam

Een van de vaste activiteiten van de studievereniging zijn de open podia in Jazzcafé Paradox. Evita: ‘Dat is een avond waarop alle studenten van de Sector Muziek kunnen laten horen en zien wat ze in huis hebben, of dat nu klassieke muziek, jazz of pop is. Vorig jaar hebben we vele leuke avonden beleefd en dat zetten we graag voort’. Ook was er in juli een cultuurreis naar de Duitse plaatsen Brühl en Bonn en gaat de studievereniging in de herfstvakantie een week naar Wenen. De uitstapjes staan onder leiding van docent Tijn Vaes. Hij geeft ondermeer Cultuurgeschiedenis bij het conservatorium. Hij geeft zelf de meeste rondleidingen en is een inspirerende gids. Evita hoopt komend jaar weer studenten te werven voor het bestuur en hand- en spandiensten bij activiteiten. ‘En dan het liefst uit alle gelederen van de Sector Muziek. Tot op heden bestond het bestuur en de organisatie alleen uit studenten van het conservatorium maar we verwelkomen ook graag studenten van Rockacademie, Master of Music en Academie voor Muziekeducatie. Wij kijken natuurlijk vooral met de ‘klassieke blik’, en op die manier kunnen we onze activiteiten ook wat breder trekken’.

Informatie via fhk.cdr@gmail.com of www.facebook.com/StudieverenigingCDR

27


Interdisciplinaire projecten

Zes keer moordde hij al Wie wordt nummer zeven? In rockopera Het Hijgend Hert probeert Nikolaj uit zijn emotionele isolement te breken. Gedreven tot de rand van de afgrond maakt hij een dramatische keuze… Onzichtbare muren afbreken Geen muren tussen de Kunsten-disciplines, dat is het mooiste scenario binnen FHK waar zoveel disciplines onder 1 dak zitten. Maar het is niet altijd even makkelijk die onzichtbare muren af te breken. Matthijs Rolleman, 4e jaars Rockacademie-student, heeft het initiatief genomen om binnen FHK een grote produktie op te zetten die op 17 september voor het eerst opgevoerd wordt. Het wordt de Rockopera Het Hijgend Hert. Matthijs heeft het plan opgezet, het verhaal en de muziek geschreven, de studenten bij elkaar gezocht en hij drumt in de band. Aan de produktie werken studenten mee van: Artcode, Rockacademie, Conservatorium, Dansacademie, Drama, Muziektheater en Musicaltheater. Matthijs: ‘Ik heb wel vaker festivals georganiseerd en bands opgestart maar iets dergelijks als een Rock Opera heb ik, behoudens de try out een week geleden, nog niet eerder gedaan. Maar juist daarom wordt het helemaal te gek want ik wil de onzichtbare muur tussen theater en popmuziek heel graag doorbreken met dit stuk. En het ziet er naar uit dat dit aardig gaat lukken!’

Het Hijgend Hert: Het verhaal Wie zal de zevende zijn? En waarom moordde hij al zes keer? In rockopera Het Hijgend Hert zien we het verhaal van Nikolaj, een man uit de gegoede burgerij in de jaren ‘20 die worstelt met de leegheid van het bestaan. Hij voelt zich emotioneel geïsoleerd van de rest van de wereld en vraagt zich af wat het leven zin geeft. Zit geluk besloten in de liefde

De multidisciplinaire produktie Het Hijgend Hert

die Nikolaj voelt voor Janniek of volgt hij zijn geweten? Als

is te zien in de Schouwburgzaal van Theaters Tilburg,

zijn zoektocht hem tot de rand van de afgrond dwingt maakt

op 17 september om 20.15 uur.

Nikolaj een dramatische keuze. Rockopera Het Hijgend Hert zal je niet onberoerd laten. De multidisciplinaire productie

Theaters Tilburg Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg

van FHK overrompelt bezoekers door het verhaal van Nikolaj

Entree € 10, FHK-medewerkers en -studenten gratis

flink aan te zetten. Een twintigkoppige band met zang, zeven

Meer info via www.rockoperahethijgendhert.nl

danseressen en sterke visuals ondersteunen het ijzersterke spel van de drie hoofdrolspelers. Sferisch, meeslepend en bedreigend.

28

Reserveer je kaarten via www.fontys.nl/fhkagenda


29


Studieinformatie

Academie voor Muziekeducatie

Opleiden tot breed inzetbare muziekdocent! De opleiding docent muziek is bedoeld voor mensen die een brede

Studieleider Gerard Boontjes:

muzikale belangstelling combineren met pedagogisch inzicht en

‘Het werkveld van muziekdocenten verandert en vraagt meer dan

het vermogen met groepen te werken. Deze is bedoeld voor wie

ooit om docenten die breed zijn opgeleid en dus breed inzetbaar

wil lesgeven in alle soorten van onderwijs, van basis- tot hoger onderwijs of aan de slag wil als muziekconsulent, muziekdocent op de pabo of amv-docent aan centra voor kunsteducatie. Je kan ook leren je eigen onderwijsproducten te ontwerpen om deze vervolgens aan te bieden bij instellingen en scholen. De opleiding duurt vier jaar en het getuigschrift geeft een niet gegradeerde bevoegdheid voor het vak muziek in het reguliere

zijn. Dus niet alleen binnen het regulier onderwijs, maar ook binnen centra voor kunsteducatie, in beleidsfuncties, met een eigen lespraktijk of als uitvoerend muzikant. Wie al een diploma Bachelor Muziek heeft en breder inzetbaar wil zijn in het werkveld kan bij ons in twee jaar je diploma Docent Muziek halen via de verkorte deeltijd opleiding. Met dat diploma op zak ben je bevoegd om voor

onderwijs en bestaat uit vier evenwichtig opgebouwde programma-

de klas te staan in het regulier onderwijs en kun je dus alle kanten

lijnen: Beroepsoriëntatie, Docentschap, Musiceren en Theorie.

op binnen het muziekonderwijs!’

In het eerste jaar ontwikkel je op alle studieonderdelen een

Alumni

minimaal basis niveau. Na het behalen van dit basisniveau kan je kiezen uit een aantal richtingen specifiek gericht op bepaalde

Thijs van Gurp, afgestudeerd in 2013:

gebieden in het werkveld. Denk aan specialisaties als Primair

De opleiding zet hoog in op theorie en eigen vaardigheden. Theorie

Onderwijs, Voortgezet Onderwijs enz. De volgende jaren kent

(muziektheorie, onderwijskunde, didactiek en cultuurgeschiedenis)

de opleiding twee zwaartepunten: de ontwikkeling van je eigen

en praktijk (zang, piano, gitaar, drums, stage en koor) zijn beiden

muzikale kennis, vaardigheden en attitude en je pedagogische

goed vertegenwoordigd in het curriculum. Hierdoor worden de

en didactische ontwikkeling. Dit weerspiegelt zich in een ruim

studenten met een goede bagage het onderwijsveld in gestuurd.

vakkenpakket. De kunst van het lesgeven binnen uiteenlopende werkvelden en de reflectie daarop wordt onderwezen in kernvakken

als

didactiek

en

onderwijskunde.

Praktische

leservaring doe je op in uiteenlopende onderwijssituaties.

Het docentschap verdient de meeste aandacht in de opleiding. Studenten met een passie voor muziek en voor onderwijs zijn hier op de goede plaats!’ Juliette Reuser, afgestudeerd in 2013:

Wanneer je bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven in alle soorten van onderwijs, van basis- tot hoger onderwijs. Ook kun je als muziekconsulent, muziekdocent op de pabo of amv-docent aan centra voor kunsteducatie worden aangesteld. Ook kun je actief zijn als

‘Ik wilde ‘iets met muziek’ gaan doen toen ik een studie ging kiezen, maar een conservatorium-opleiding trok me niet. De opleiding Docent Muziek bleek ideaal voor mij: je richt je op je eigen muzikale ontwikkeling maar vooral ook op het overbrengen van je kennis aan anderen en dat was ontzettend boeiend!’ Alumnus Sander Vredenborg, afgestudeerd in 2012:

uitvoerend muzikant als solist, in een band, koor of orkest.

“Dat ik docent wilde worden, wist ik al vanaf de brugklas, alleen

Beleidsfuncties behoren eveneens tot de mogelijkheden.

in welk vak...? Na economie geprobeerd te hebben, bleek muziek toch een betere keuze. Dat ik mijn passie voor muziek over kan

In het curriculum wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van vocale en instrumentale vaardigheden. Poppractica, diverse

brengen op anderen vind ik waanzinnig mooi! De opleiding voldoet aan mijn verwachtingen. Ik richt me graag op het Voortgezet

workshops, spreekstemscholing, zang, gitaar en pianoles dragen bij

Onderwijs en heb daar volop mogelijkheden voor gekregen in de

tot de muzikale bagage, evenals het vak ensembleleiding. Tijdens

reguliere stages en vrije stages. Daarnaast is het voor mij een mooie

de vakken muziek- en cultuurgeschiedenis, solfège, harmonie-

combinatie tussen praktijk (piano, gitaar, drums, zang, stage, koor)

leer, analyse en praktische schrijftechnieken werk je aan je

en theorie (muziektheorie, onderwijskunde, didactiek). Dat maakt

gehoorontwikkeling en de vorming van een breed muzikaal inzicht.

elke week anders en elke week leuk! Ik heb mijn doel niet bijgesteld

30


tijdens de opleiding. Wel kreeg ik een hele andere invulling van het vak muziek te zien dan dat ik gewend was. Het praktisch bezig zijn met muziek is voor mij sindsdien een uitgangspunt in de les. Na mijn afstuderen in juli 2012 kreeg ik per september 2012 een baan op het Christiaan Huygens College in Eindhoven aangeboden. Daarnaast wilde ik me graag verdiepen in orkestdirectie en nu volg ik lessen op het Conservatorium. Op die manier blijf ik actief binnen de inspirerende omgeving van de Academie voor Muziekeducatie�.

Gerard Boontjes

Irene Brouwer, student derde jaar:

Thijs van Gurp

‘Ik heb voor de opleiding Docent Muziek in Tilburg gekozen omdat ik hier al woonde vanwege een andere opleiding en bovendien wist ik dat deze opleiding hoog is aangeschreven, dus ik ben in Tilburg gebleven. Daarnaast heb ik ook een jaar de vooropleiding gedaan, dus ik kende een aantal docenten al en zij kenden mij. Dat maakte het voor mij makkelijk om de keuze te laten vallen op deze opleiding. Wat me aantrok was vooral de sfeer, ik ben niet eens naar een open dag geweest, omdat ik al wist dat ik in Tilburg wilde blijven en toen ik aangenomen werd voor de vooropleiding voelde ik me meteen thuis. Ik heb een vrij groot aantal vakken die ik echt heel leuk vind. Cultuurgeschiedenis en muziekgeschiedenis vind ik heel interessant en daardoor ook meteen leuk. Je gaat hierbij echt dieper in op dingen die ik al op de middelbare school heb gehad tijdens Geschiedenis. Bij muziekgeschiedenis leren we ook het begin van de muziekgeschiedenis, ik wist dit helemaal niet en nu ik dit weet kan ik alles wat er nu bij komt in de andere stijlperiodes zoals de Barok en het Classicisme weer terug koppelen aan het begin. Naast deze vakken is het musiceren ook iets wat ik graag doe, hierbij leren we samen musiceren in een bandformatie (dus bijvoorbeeld zang, gitaar, drums en bas) en ook krijgen we zang- en pianoles. Wat ik hier zo leuk aan vind is dat je niet alleen leert hoe je zelf beter kunt zingen en piano spelen, maar dat je ook meteen die dingen die je leert kan gebruiken in de beroepspraktijk. Ik wil na mijn studie nog door studeren. Mijn streven is om over 2 jaar aangenomen te worden voor de bachelor klarinet of master Sander Vredenborg Irene Brouwer

klarinet, zodat ik ook klarinetles mag gaan geven en uitvoerend musicus kan worden. Mijn ultieme droom is dat ik een goede weg vind tussen het lesgeven op een middelbare school, klarinetles geven en zelf uitvoeren. Waarom aankomende studenten voor deze opleiding zouden moeten kiezen? Nou, je krijgt een enorme hoeveelheid aspecten binnen het begrip Muziek aangeboden, het blijft niet beperkt tot klassieke muziek of juist alleen maar pop. Daarnaast helpen de docenten echt jezelf te ontplooien en je leert jezelf ook echt beter kennen. Als je graag anderen wil inspireren dan is dit echt een beroep en dus ook een studie voor jou!

31


Het studentenleven

Wonen in Tilburg Tilburg. Voor velen nog onbekend terrein als ze er vanwege hun studie terecht komen. Tilburg heeft (toekomstige) studenten veel te bieden. Onder meer een bruisend studentenleven. Natuurlijk bepaal je zelf hoe gezellig jouw studietijd is, maar aan de stad zal het niet liggen. Tilburg heeft een compacte binnenstad, waarin je elkaar nogal eens tegenkomt. En de kans dat je medestudenten ontmoet is groot. Van de 205.000 inwoners zijn er 28.000 student. De studentenverenigingen organiseren allerlei activiteiten in de stad. Hiermee zorgen ze voor extra sfeer in de stad. Naast de vele uitstekende hogescholen en universiteit zijn er in de stad volop mogelijkheden voor uitgaan, cultuur, sport en ontspanning. Tilburg is bovendien een echte evenementenstad! Een van de bekendste evenementen is de Tilburgse Kermis, de grootste kermis van de Benelux. Tilburg verandert in snel tempo. Vroeger was de stad bekend als industriestad, nu meer en meer als creatieve en culturele broedplaats. De kenniseconomie en creatief ondernemerschap worden steeds belangrijker voor de stad, mede door de aanwezigheid van de universiteit en hogescholen. De gemeente Tilburg is sinds januari 2013 een Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat de stad extra aandacht heeft voor eerlijke handel. In Tilburg zijn tientallen winkels, bedrijven, maatschappelijke instellingen en horecagelegenheden die fairtrade producten gebruiken. (bron: www.tilburgstudentenstad.com) Een bijkomend voordeel van studeren in Tilburg is dat er in vergelijking met andere ‘studentensteden’ een veel groter aanbod aan kamers is! Niet voor niets kwamen de Tilburgse Kunst-opleidingen veelal veruit het positiefst uit de bus bij de Nationale Studenten Enquête 2014 als het om woonruimte gaat!

Tilburg is… misschien niet de mooiste stad van het land, maar zeker weten wel een van de gezelligste! Neil van der Drift

32


Ivanka van Niftrik Tweede jaar Conservatorium zang lichte muziek Woont in Oss

Kende je Tilburg voor je er ging studeren? Nee, ik kende de stad eigenlijk niet voor ik er ging studeren. Ik vond het best spannend om hier te gaan studeren.

Is het leuk in Tilburg? In Tilburg studeren is fantastisch! Het leukste is echt de sfeer die er hangt. Misschien is het typisch Brabants, of typisch studentenstad… Je moet het zelf beleven om daar achter te komen!

Tilburg Cultuurstad? Er is erg veel te doen! En heel uiteenlopend: van concerten in de Muzentuin (bij FHK) tot Tilburg Zingt, en van Kermis tot

Tilburg is… de leukste studentenstad die je je kunt bedenken, Tilburg maakt je dromen waar dus durf groter te denken!

Schouwburg. En Roy Donders, da’s ook cultuur in Tilburg ;-)

Uitgaan in Tilburg?

Mijn meest bijzondere ervaring in Tilburg

De Korte Heuvel is voor mij wel echt de leukste plek om te gaan

Nadat ik was aangenomen op het conservatorium werden

stappen! Je hebt hier allemaal verschillende uitgaansgelegenheden

mijn dromen opeens realiteit! Ik dacht vooraf dat een

en zeker aan te raden is de woensdagavond bij Polly Maggoo!

conservatoriumstudie niet voor mij weggelegd zou zijn. Ik kwam voor het eerst in het gebouw van FHK om auditie te doen en

Beste evenement

wat ik daar zag was geweldig. In de tuin waren mensen aan het

Oh er is zoveel te doen, het is moeilijk kiezen. Dan toch maar de

zingen, aan het dansen, circusartiesten voerden een act uit en ga

kermis, omdat het zo groot, druk en gezellig is. En als zangeres

zo maar door! Het was alsof ik een droom in liep. En die droom

vind ik Tilburg Zingt natuurlijk ook erg leuk!

gaat nog steeds door…!

Neil van der Drift Tweede jaar Master of Music drums Woont in

Tilburg Cultuurstad?

Sinds een jaar in Heusden, maar daarvoor 5 jaar in Tilburg. Ik heb

Uiteraard drukt Fontys Hogeschool voor de Kunsten haar stempel

ook de bachelor-opleiding hier gevolgd.

op de stad, maar er zijn ook een aantal grote theaters zoals de Schouwburg en Concertzaal en kleinere zalen zoals Jazzpodium

Kende je Tilburg al?

Paradox waar ik vaak kom of Theater de NWE Vorst, beide

Ik kom oorspronkelijk uit Drunen, vlakbij Tilburg. Dus ja!

gevestigd in de Willem II Straat.

Is het leuk in Tilburg?

Uitgaan

Zeker! Er zitten veel opleidingen in Tilburg waardoor het een

De Korte Heuvel en het Piusplein zijn verreweg het tofst om te

echte studentenstad is. Je kunt er goed stappen en er is een groot

gaan stappen, veel leuke kroegen!

aanbod aan leuke studentenhuizen, ondermeer ‘Huize Nazareth’, een studentenhuis voor conservatoriumstudenten waar ik 3 jaar

Beste evenement

heb gewoond.

Tilburg Zingt en Carnaval! Pure gezelligheid!

33


Activiteiten

januari 2015

Conservatorium Brahms Festival

Vrijdag 30 januari t/m zondag 1 februari Fontys Hogeschool voor de Kunsten Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari en tijdens de open dag op zondag 1 februari vindt het Brahms festival plaats. Cellodocent Monique Heidema verzorgt met haar Pianokwartet Indigo concerten en masterclasses. Studenten van de conservatoria van Tilburg en Rotterdam zullen kamermuziek ensembles vormen en daarmee optreden tijdens de openbare lessen en uitvoeringen. Naar alle waa rschijnlijkheid zal ook het requiem van Brahms op het programma staan, evenals de liederen van Brahms. Op verschillende plaatsen binnen het conservatorium zullen de lessen, openbare repetities en concerten gegeven worden.

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg/events

34


Conservatorium en Master of Music Masterperformance fluit Wilbert Hazelzet Maandag 26 januari 10.00 - 17.00 uur Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Open Dag Fontys Hogeschool voor de Kunsten Zondag 1 februari 10.00-14.30 uur 013 Poppodium Veemarktstraat 44 Tilburg Conservatorium, Academie voor Muziekeducatie en Master of

De bekende fluitist Wilbert Hazelzet geeft een masterclass fluit

Music en de voortrajecten hebben weer een vol programma

over het interpreteren van barokmuziek. Hazelzet bestudeert de

samengesteld. Er zijn proeflessen, geïnteresseerden kunnen praten

oude speeltechnieken en de uitvoeringspraktijk van muziek uit de

met docenten en studenten, er zijn voorlichtingspresentaties en

18de eeuw aan de hand van fluit- en zangmethodes uit die tijd.

Rockacademie Music Lab Showcases

inforondes en natuurlijk is er ook heel veel muziek! Maar Rockacademie pakt het deze tweede open dag van het

Woensdag 21 januari en donderdag 22 januari 19.30 uur 013 Poppodium, Kleine Zaal Veemarktstraat 44 Tilburg

studiejaar traditiegetrouw iets anders aan door bezoekers

Een groot aantal acts van Rockacademie geeft in korte showcases

Deze open dag heeft de vorm van een gratis popfestival en vindt

een presentatie van hun recent ontwikkelde materiaal. In

plaats in 013 Poppodium. Naast de presentaties over het onderwijs

samenwerking met de Academy for Art, Communication and

spelen studenten van Rockacademie, de sterren van de toekomst,

Design (ArtCoDe) wordt ook het visuele aspect niet vergeten.

in de Jupiler Zaal en de Kleine Zaal. In de foyer kun je docenten en

Op donderdag 22 januari vindt na de showcase-avond de

studenten spreken over een studie aan Rockacademie. Maar kom

Kontrastnacht weer plaats. Dit is dé plek waar producers hun

je alleen voor de bandjes dan ben je meer dan van harte welkom.

materiaal presenteren. Volgens traditie wordt dit weer een gigantisch feest. Alle showcases worden live gestreamd via openwebcast.nl

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

Rockacademie te laten beleven met de Inside Out Showcase!

Dan kun je later, als het grote heren en dames zijn geworden, nog zeggen dat je er bij was!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

Rockacademie Performing Night #3 Donderdag 5 februari 19.30 uur Café Extase Heuvelring 112 Tilburg Vanavond is 013 weer de plek om het nieuwe muziektalent van Tilburg te ontdekken. De propedeusestudenten van Rockacademie treden op tijdens deze derde Performing Night. Zeven tot negen acts betreden het podium na acht weken repeteren. Elke act wordt deze avond ook beoordeeld. Kom kijken welk nieuw talent er op het podium staat!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up: www.facebook.com/rockacademie

35


Studieinformatie

Master of Music zelfstandigheid, ondernemerschap en artistieke groei De opleiding Master of Music in Tilburg is er voor musici die zich artistiek en vaktechnisch verder willen ontwikkelen tot het

Cultureel ondernemerschap is een belangrijke pijler

hoogste niveau. Wij vinden het belangrijk dat studenten zich

binnen de Master of Music. Zo organiseren de studenten

verder ontwikkelen tot topmusici, maar ook dat zij leren zich zelfstandig te vestigen in de professionele muziekwereld en zelf

elk jaar een festival, met alles wat daar bij komt kijken:

keuzes kunnen maken in hun artistieke groei. De student bouwt

van het eerste plan, tot programmering, sponsoring en

aan een netwerk van musici, andere kunstenaars en zakelijke

promotionele activiteiten. Afgelopen jaar was het ‘Swing

partners waar deze tijdens, maar ook na de masteropleiding, profijt van heeft. De masterstudent heeft een enorm scala aan mogelijkheden om zijn opleiding persoonlijk vorm te geven. Er staan “eigen” kerndocenten en een uitgebreide aanbod van externe docenten tot zijn beschikking. Vóór de auditie is het dus belangrijk dat je al nadenkt wat je tijdens de opleiding wil bereiken. In een opleidingsplan geef je aan hoe je je tijdens het eerste jaar van de master wil ontwikkelen en welke facetten van het musiceren je verder aandacht wilt geven. Dit opleidingsplan dient jouw persoonlijke kwaliteiten en interesses te ondersteunen en geeft aan in welke beroepssituatie jij jezelf ziet na twee jaar studie. Dit opleidingsplan wordt door de examencommissie beoordeeld en vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure. Tijdens zijn opleiding word je geadviseerd door een vakinhoudelijk coach (de expert in het hoofdvak van de student) en een studieloopbaanbegeleider (een deskundige die de mogelijkheden van de opleiding goed kent). Voor je artistieke ontwikkeling heb je beschikking over een persoonlijk budget waar je lessen uit kan bekostigen van kerndocenten binnen het eigen instituut, maar ook lessen van externe docenten en masterclasses. Er vindt regelmatig overleg plaats over de studievoorgang tussen student, vakinhoudelijk coach en studieloopbaanbegeleider. Naast het programma voor de artistieke en vaktechnische ontwikkeling volg je een algemeen programma met colleges onderzoeksvaardigheden, cultureel ondernemerschap en muziekfilosofie. De Master of Music van alliantie Fontys en Zuyd leidt vakmusici op tot het hoogste niveau. Afgestudeerden zijn voorbereid om in zeer diverse beroepssituaties te functioneren. We verwachten van je dat je over de grenzen van je vakgebied heen kijkt. Je hebt oog voor de maatschappelijke, culturele en internationale context waarin je je beroep uitoefent.

36

into Spring’- festival een succes!


Nico Vis Studieleider Nico Vis:

‘Je opleidingsplan, dat je voor aanvang van je studie maakt, wordt jouw leidraad tijdens je studie Master of Music. Hierin beschrijf je waar je jezelf ziet na twee jaar, en op welke manier je daar naar toe gaat werken. Je vakinhoudelijk coach helpt je tijdens je studie om je doelen te bereiken. Het onderzoek staat in dienst van je ontwikkeling als musicus. Het doel van je studie is dat je een beter musicus wordt’. Laureen Peskens, afgestudeerd Master of Music Muziektheater 2013:

‘Het eerste dat ik leerde toen ik aan de studie Master of Music begon was onafhankelijkheid. Alles is mogelijk zolang je de dingen zelf organiseert en er voor de volle 100% voor gaat!’ Gert Verrydt , afgestudeerd Master of Music Saxofoon 2011:

‘Mijn voornaamste reden om naar Tilburg te komen voor de Master is het budget waarmee je lessen kunt inkopen. Ik had op die manier binnen het conservatorium Ties Mellema als ‘coach’

Laureen Peskens Gert Verrydt

(vaste docent) en zijn lessen kon ik aanvullen met masterclasses en lessen bij docenten buiten het conservatorium. Dit gaf mij als student een enorme vrijheid en de mogelijkheid om lessen te volgen bij docenten die voor een bepaald werk of stijl in mijn studietraject pasten. Ik heb tijdens mijn master lessen gevolgd in Nederland, Duitsland en Frankrijk’.

Heb je al een Master in het buitenland behaald? Dan kun je bij ons een tweede Master volgen!

37


Studieinformatie

Master of Music

Lynn Jansen afgestudeerd Master of Music Muziektheater 2014:

‘Je moet voor deze Master kiezen als je heel duidelijk weet wat je graag wilt leren in het Muziektheateren/of Musicalvak en bij welke docenten. Er zijn heel goede docenten binnen de opleiding, maar je kunt ook lessen inkopen bij andere docenten. Hoe beter je je wensen en dromen kent, hoe meer er kan en mogelijk zal zijn! Ik heb vooral in mijn tweede jaar super inspirerende lessen gehad van onder andere Hadewych Minis, Hymke de Vries, Mary Hammond (The Royal Academy of Music), Koen van Dijk en vele anderen. Met lef en organisatie-talent kun je veel moois doen! Om met Mary Poppins te spreken: alles kan (op deze Master)... als jij het laat gebeuren!’

38

Fotografie Cheryll van Weert


Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Open dagen

Conservatorium Bij het Conservatorium kun je tijdens de open dagen terecht bij de hoofdvakdocenten voor openbare lessen of proeflessen. Als je je instrument meeneemt is er vaak ruimte om voor te spelen of je maakt ter plekke een afspraak voor een proefles op een ander moment. Zo kun je, voordat je je inschrijft voor het toelatingsexamen al laten beoordeling of je op het juiste niveau zit. Ook kunnen aankomende studenten die hun theorie-niveau willen laten testen kunnen ook op de open dagen terecht. Tijdens de open dagen is er natuurlijk ook heel veel muziek te horen! Kamermuziek, solisten, de bigband, jazzensembles: elke open dag is er een gevarieerd programma door studenten van de Sector Muziek. Ook is er vanzelfsprekend veel ruimte voor persoonlijke gesprekken met medewerkers, docenten en studenten. Buiten de open dagen zijn er verschillende mogelijkheden om een dagje met een student mee te lopen. Kijk voor de data op de website.

Tijdens de twee open dagen, in november en in februari, kunnen aankomende studenten uitgebreid kennis maken met de opleidingen van de Sector Muziek. Dit studiejaar zijn de open dagen op zaterdag 15 november en zondag 1 februari. Tussen 10.00 en 14.30 uur is iedereen van harte welkom.

Academie voor Muziekeducatie

Rockacademie Rockacademie heeft twee compleet verschillende open dagen. In november staat de dag vooral in het teken van informatie binnen de muren van het FHK gebouw, met wel een aantal korte optredens door studenten. Maar in februari gaat de opleiding naar 013 Poppodium voor de The Inside Out Showcase! Op de podia van De Jupiler Zaal en de Kleine Zaal zijn presentaties en

De Academie voor Muziekeducatie (AME) laat op deze dag alle

vinden er tal van spetterende optredens plaats van Rockacademie

facetten van de opleiding zien, waarbij actief meegedaan kan

acts. In de foyer zijn infostands waar docenten en studenten

worden. Zo worden er live musiceerlessen gegeven en mogen

ge誰nteresseerden informeren over een studie aan Rockacademie.

bezoekers als ze willen meezingen- en spelen. Daarnaast is er een demoles vakdidactiek, de eerstejaarsstudenten geven een interactieve muziekles voor het primair onderwijs. Bezoekers wanen zich even in groep 6: zing, beweeg en speel mee! Ook de Musicompany treedt op tijden sde open dagen. Dit koor, bestaande uit eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten repeteert wekelijks en verzorgt jaarlijks een tweetal concerten: een optreden tijdens de Nacht van de Kunsten in december en het jaarlijkse

Het is een echt popfestival dus bezoekers die alleen voor de muziek komen zijn van ook van harte welkom om de sterren van morgen te zien en horen! Rockacademie biedt vanwege de enorme belangstelling voor deze studie buiten de open dagen om helaas geen mogelijkheden om een dag mee te lopen.

Zomerconcert in juli. Ook is er elk jaar een musicalproduktie die

Master of Music

wordt uitgevoerd op scholen in de regio.

Er is tijdens de open dagen veel aandacht voor de bachelor-

Tijdens de open dag van de AME is er natuurlijk ook heel veel informatie door docenten en studenten, er zijn proeftoetsen Muziektheoretische Vakken en er is een mogelijkheid tot voorspelen zodat je je speelniveau kunt laten beoordelen door aanwezige docenten. Buiten de open dagen zijn er verschillende mogelijkheden om een

opleidingen, maar bij de Sector Muziek van FHK ook zeker de opleiding Master of Music vertegenwoordigd. Er is ruimte voor persoonlijke gesprekken, er zijn optredens door studenten en belangstellenden kunnen docenten treffen voor een openbare les. Ook kan er een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek waarin de mogelijkheden voor deze studie kunnen worden besproken.

dagje met een student mee te lopen. Kijk voor de data op de website.

39


Toelating en inschrijving

De opleidingen van FHK Sector Muziek

In tegenstelling tot vele andere HBO-opleidingen kun je je niet

Academie voor Muziekeducatie 08850-77744 / FHKMuziekeducatie@fontys.nl

‘zomaar’ inschrijven voor een opleiding aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Naast de vooropleidingseisen, HAVO- of VWOdiploma of een MBO-diploma niveau 4 (er zijn geen specifieke profieleisen), moet je ook aan ‘aanvullende eisen’ voldoen. Dit betekent dat je een toelatingsexamen moet doen. Bij het Conservatorium en de Academie voor Muziekeducatie schrijf je je in voor een toelatingsexamen via onze website. Ook bij

Conservatorium 08850-77744 / FHKConservatorium@fontys.nl Rockacademie 08850-74166 / FHKrockacademie@fontys.nl Master of Music 08850-77744 / FHKmom@fontys.nl

de Rockacademie schrijf je je in voor toelating maar stuur je vervolgens eerst een demo in, waarna een eerste schifting wordt

Toelating en inschrijving

gemaakt en je uitgenodigd kunt worden voor een live auditie.

FHK Studentenadministratie

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een ‘21+ toelatingsonderzoek’ te doen.

08850-78166 / FHKSA@fontys.nl

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Postbus 90907, 5000 GJ Tilburg Bezoekadres Zwijsenplein 1 5038 TZ Tilburg Bisschop Zwijsenstraat 11 5038 VA Tilburg www.fontys.nl/kunsten

Dit bestaat uit een testdag waar je capaciteiten en aanleg op taal- en exact gebied worden gemeten. Voorwaarde voor de

Volg onze opleidingen op social media

uitvoerende richtingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten

www.facebook.com/rockacademie

is dat je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding

www.facebook.com/conservatorium

start. Als je voor een extra toets in aanmerking komt, word je

www.facebook.com/fontyshogeschoolvoordekunsten

daarover door ons geïnformeerd. Je moet dit onderzoek gedaan

Twitter: @rockacademie en @FHKTilburg

hebben, voordat je kunt worden uitgenodigd voor de toelating (aanvullende eisen). Voor de opleiding Master of Music en de verkorte deeltijd opleiding Docent Muziek geldt dat je in het bezit moet zijn van een Bachelor of Music getuigschrift. Ook voor deze opleidingen neem je deel aan het toelatingsproces.

In the Picture is een uitgave van de Sector Muziek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Redactie en eindredactie: Linda Koster - Raf De Keninck Ontwerp: Blend & Blink ontwerp en communicatie Fotografie: Niels Steeghs (cover), Julie Verlinden, Jasper Staps, Ties Mellema, Regiofotograaf, Barwerd van der Plas, Sipke Wadman,

Kijk voor specifieke informatie over toelatingsexamens op

Piet Kuijten, May van den Heuvel, Bart Ruigrok, Cheryll van Weert,

www.fontys.nl/kunsten en klik op ‘opleidingen en cursussen’.

Rens Horn, Britt van Kruchten en Rosie Zopfi, Marta Kapusniak e.a.

40

In The Picture - FHK Music Magazine - August 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you