__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

#3

in the picture FHK Music Magazine


Raf De Keninck Sectorleider Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Foto Julie Verlinden

sectoR muziek in the picture Welkom! Een nieuw studiejaar begint met een warm welkom voor al onze muziekstudenten! Dat FHK een plaats mag zijn waar jullie je thuis voelen en waar jullie ongelimiteerd kunnen uitgroeien tot de nieuwe kunstenaars van morgen! Daarnaast ook een bijzonder welkom aan onze nieuwe docenten! Dat we onze energie samen kunnen bundelen om tot de nodige kwaliteit te komen en zo alle verwachtingen kunnen overschrijden. Het academiejaar 2015-2016 is een belangrijk jaar voor de doorontwikkeling van de verschillende opleidingen binnen onze FHK Sector Muziek. Ooit schreef een wijs man: “Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan”. Met deze waardevolle gedachte gaan we de vernieuwingen binnen onze sector tegemoet en dit steeds met als rode draad het begrip kwaliteit. Een onvermoeibaar

2

idee fixe van waaruit we talentontwikkeling en dus ook de “Kunst van Morgen” gestalte zullen geven Dit steeds met een open houding tegenover onderwijsvernieuwing en sterke verbindingen in

het

internationale

werkveld.

Het

zullen

ongetwijfeld

boeiende tijden worden! De start van het nieuwe jaar is voor onze muziekopleidingen tevens het begin van heel wat nieuwe samenwerkingen. Hou onze berichtgevingen in de gaten, want er staan verschillende Europese projecten in de startblokken! En ten slotte ook een bijzonder welkom aan onze ondertussen trouwe lezers van het muziekmagazine. Dit jaar zullen wij u ook weer verrassen met de inhoud van onze ‘In the picture’ en wellicht ontmoeten we elkaar nog op één van de vele concerten en events die we ook dit jaar weer aanbieden. Ik kijk er alvast naar uit!


inhouDsopgave vooRwooRd raf De KenincK

2

studieinfoRmatie rocKacaDemie

4

toptalent tom sanDerman

7

activiteiten september / oKtober 2015

8

toptalent vincent houDiJK / rogier telDerman

11

nieuws scholing voor KoorleiDers

12

nieuws rocKacaDemie in maceDoniĂŤ

13

studieinfoRmatie conservatorium

14

activiteiten november 2015

17

goed om te weten open Dagen

20

studieinfoRmatie acaDemie voor muzieKeDucatie

22

lezen alumni

24

studieinfoRmatie master of music

26

nieuws nieuW interDisciplinair KaDer voor fhK

29

activiteiten november/December 2015

30

activiteiten Januari 2016

31

nieuws closing the gap

34

nieuws living scores learn

35

3


Studieinformatie

rocKacaDemie educatief paRtneR vooR de muziekindustRie Het beroepenveld voor muziekprofessionals bestaat niet alleen uit creativiteit en artistieke prestaties. Zakelijke beslissingen, technische mogelijkheden en mediabereik spelen eveneens een grote rol in het verloop van een carrière. De popsector is een dynamische branche, constant in beweging en gekoppeld aan de nieuwste ontwikkelingen, zowel op technisch gebied als in het maatschappelijk culturele veld. Muziek is in onze cultuur bovendien een belangrijke uiting van identiteit en individualiteit, en daarom rechtstreeks met de tijdgeest verbonden. De beroepswereld waar Rockacademie je voor opleidt is dan ook niet alleen onvoorspelbaar en grillig, maar ook dynamisch en avontuurlijk. Als toekomstig ‘self managed artist’ moet je binnen deze dynamiek je eigen kansen creëren om de weg te vinden die bij je past. De missie is sinds de start in 1999 onveranderd gebleven: Rockacademie leidt muzikanten op tot ondernemende professionals die de popsector mede gaan bepalen. De opleiding selecteert authentieke, creatieve, ambitieuze, getalenteerde studenten die al tijdens hun opleiding de balans tussen eigenheid, creativiteit en ambacht leren bepalen. Deze talenten verwerven de competenties om zich succesvol in de popsector te kunnen handhaven en deze mede te bepalen. Rockacademie organiseert hiervoor ontmoetingen en confrontaties met de internationale muziekindustrie zowel binnen als buiten het curriculum. De opleiding baseert haar uitstroomprofielen op de vraag vanuit de muziekindustrie, en betrekt experts uit deze wereld om haar curriculum up to date te houden. Studenten van de Rockacademie vormen met medestudenten, alumni, docenten, de opleiding en de popsector een steeds groter wordend interdisciplinair netwerk.

Studieleider Hans van den Hurk: “Het is een hele eer om studieleider van Rockacademie te mogen zijn. Gedreven talenten, betrokken professionals die ze begeleiden, en dit in een professionele, bruisende en creatieve omgeving met twaalf andere kunstvakopleidingen (muziek, beeldend, dans en theater) onder hetzelfde dak. Rockacademie is uniek en in de Nederlandse Foto Piet Kuijten

4

popsector niet meer weg te denken.”


Is Tilburg een studentenstad? Volgens Duncan wel, zeker voor

Duncan De moor Duncan de Moor start in september 2015 naar het derde jaar van de Rockacademie, richting Vocals. Hij heeft gekozen voor deze studie nadat hij na de middelbare school een tussenjaar had genomen om zich te focussen op de muziek. Duncan: ‘Ik wilde mijn zang en songwriting verbeteren en vervolgens auditie doen bij een aantal conservatoria. Het was mij vrij snel al duidelijk dat ik het beste zou passen op de Rockacademie. Ik was op zoek naar een plek waar ik zowel mijn muzikale skills kon ontwikkelen, als praktijkgericht aan de slag kon gaan met de informatie die ik zou krijgen. De Rockacademie paste daar in mijn ogen het beste bij. Niet alleen omdat je veel praktijkgerichte lessen krijgt (denk aan business,

kunst-studenten. ‘Tilburg is een leuke stad om te wonen en om te stappen. Zelf kom ik uit Zuid-Holland, waar toch een wat agressievere manier van stappen is. In Tilburg (lees ook: Brabant) is dit anders. Je voelt je snel op je gemak. Ik weet nog goed dat ik een keer mijn telefoon liet vallen in een kroeg en iemand achter mij rende om hem terug te geven. Ik was compleet verbaasd, ik dacht dat ik hem al lang kwijt was. Naast de Brabantse gastvrijheid is er ook nog de cultuur die veel rijkelijker vloeit als in de omgeving waar ik vandaan kom. Er is hier mogelijkheid om je als bandje neer te zetten, in kroegjes, poppodia, restaurants, noem maar op. Dat is te gek. Cultuur leeft in Tilburg!’ Foto Angela Barendregt

sound-engineering, songwriting voor anderen, masterclasses van mensen uit de praktijk), maar ook omdat ik hier mijzelf op mijn eigen manier kon ontwikkelen. Op de Rockacademie kijken ze niet zozeer naar hoe ik op een bepaalde manier iets zou moeten doen of zou moeten zingen, ze denken groter. Hoe zing ik? Wat is mijn kracht? Hoe kan ik dit versterken? Maar nog belangrijker: hoe kan ik dit omzetten in een goed product?’ ‘De lessen die me het meest bij zullen blijven zijn de lessen die zich vooral richten op Performance. Dit waren die van Nina June (Nienke Paardekoper) en Sanne Mus. In het eerste jaar kregen we performance lessen van Sanne Mus. Dit was compleet nieuw voor mij. Ik was het gewend om advies te krijgen over zangtechniek en het gebruik daarvan, maar niet over hoe je het liedje moest brengen en welke performance-technieken hierbij kwamen kijken. Sanne’s lessen openden nieuwe deuren voor mij. Nienke pakte dit in de tweede opnieuw aan, maar op haar eigen manier, met als kers op de taart een voorstelling aan het einde van het jaar, waarin ik al mijn nieuwe performance-technieken kon laten zien. Ik heb veel van hen geleerd en zij hebben mij geïnspireerd later ook op deze manier les te geven. Niet alleen gericht op techniek, maar gericht op dat en alles eromheen! Hij is zeer te spreken over de sfeer bij FHK. ‘FHK is een open en leuke leeromgeving. Uiteraard zijn er hier en daar altijd wat minpunten en onduidelijkheden, maar deze sluit je nooit uit bij een opleiding. Wat me inspireert aan de FHK is het streven om interdisciplinair

Duncan de Moor

te zijn, maar toch een duidelijke scheiding tussen de disciplines te hebben. Je kan dus een zanger zijn, maar tegelijkertijd heel veel leren van het theater, dans, circus. Dat kan allemaal omdat al deze opleidingen in een gebouw zitten. Zo inspireer je elkaar!’

Duncan volgen? Kijk dan even op Facebook, Youtube, Twitter, Instagram of Tumblr. Je kan de band vinden onder ‘The Slick and Suited’ en Duncan zelf onder de naam ‘Duncan de Moor’.

Foto Jasper Staps

Ik heb veel dromen en mijn grootste droom is dan ook om deze dromen allemaal goed te kunnen verwezenlijken. Tja, en dat is nog best een lastige taak. Ik droom ervan om te schrijven voor mijzelf en mijn band (The Slick and Suited), maar ook voor anderen. Ik droom ervan om een goed product in de markt te zetten, zodat ik kan leven van de muziek. En ik droom ervan om mijn kennis over te dragen aan anderen, in de vorm van lessen, masterclasses, etcetera. Ik denk dat ik, als ik mij goed en gedisciplineerd in blijf zetten op de Rockacademie en daarna nog eventuele andere opleidingen, deze dromen echt wel kan verwezenlijken’.

Hans van den Hurk

5


Studieinformatie

rocKacaDemie Kevin huizing

te noemen. Hij pikt Michel Sanchez-Infante eruit: ‘Michel is geen

Kevin Huizing begint in september aan het derde jaar. Hij timmert

doorsnee docent. Hij is echt zéér betrokken bij zijn studenten. Hij

al flink aan de weg als DJ Budakid. Hij is bezig een bekende

inspireerde, motiveerde mij en heeft me enorm veel bijgebracht

naam te worden in de dancescene en draaide op festivals als

over het vak van muziekproducer’. Ook de Vlaamse docent Gert

Solar, Indian Summer, Kindergarten en in clubs als Melkweg in

Keunen is favoriet: ‘Deze ‘wijze uit het zuiden’ zal ik ook niet snel

Amsterdam en De Effenaar in Eindhoven. Kevin ging na zijn studie

vergeten. De manier waarop hij zijn colleges geeft is vrij uniek.

aan Academie Sint Lucas in Boxtel meteen werken. Maar hij was

Komisch, maar tegelijkertijd zeer doeltreffend’.

steeds wel veel bezig met muziek. Hij besefte dat hij serieus iets met de muziek wilde gaan doen en besloot om zich aan te melden bij de Rockacademie. ‘Wat is er tenslotte leuker dan een studie te volgen over iets waar je toch al de hele dag het allerliefste mee bezig bent?’ De opleiding Rockacademie sprak hem het meeste aan vanwege het goede imago, de duidelijke visie en de inmiddels indrukwekkende lijst alumni. Hij noemt de sfeer bij FHK prima, al vindt hij het wel iets te gestructureerd. ‘Het zou van mij iets puurder mogen, waarbij iedereen wat vrijer zijn eigen ding mag doen. Dat zou in mijn ogen zorgen voor meer samenhang en eenheid tussen de vele verschillende opleidingen van FHK’. Kevin is heel enthousiast over zijn docenten. Degenen die hem hebben geïnspireerd en gemotiveerd, dat zijn er eigenlijk te veel om op

6

Wat hij van zijn toekomst verwacht? ‘Lastige vraag. Dat verandert namelijk met de dag. Ik heb er de laatste tijd regelmatig over nagedacht maar eigenlijk komt het er op neer dat ik gewoon graag tevreden wil zijn met de dingen die ik doe. De reden dat ik aan deze studie ben begonnen is dat ik mezelf de tijd wilde geven om me verder als muzikant te ontwikkelen. Ik heb het naar mijn zin en krijg mooie kansen. Zoals een uitwisseling met HDPK (Hogeschool voor de Kunsten) in Berlijn waar ik deel van uit mag maken. Ik heb de afgelopen twee jaar nog geen moment spijt van gehad van mijn keuze en dat zal ik ook zeker niet gaan krijgen!’

Meer over Kevin / Budakid via www.budakid.com, soundcloud.com/budakid of facebook.com/hiimbudakid

Kevin Huizing


Fotografie Chris König

Toptalent student

tom sanDerman Op 1 juli jongstleden won Tom Sanderman, net afgestudeerd klassiek saxofoon aan het Conservatorium, de Jacques de Leeuw Prijs in de categorie uitvoerend. Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde studenten van een docentenopleiding en een uitvoerende opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) deze prijs waar een geldbedrag aan gekoppeld is van 10.000 euro. De prijs is bedoeld als stimulans en steun in de rug voor verdere studie of om te investeren in de beginnende carrière. De jury was lovend over Tom. Uit het juryrapport: ‘Tom Sanderman is een sublieme muzikant die excelleert met een professioneel repertoire. Een veelzijdige performer op zoek naar een spannende rafelrandje, omdat hij weet dat hij zich daarmee kan onderscheiden. Een randje dat hij bewust zelf wil creëren. In die scherpzinnige ruimte ontwikkelt hij zijn eigen stijl waarbij hij vol overtuiging kiest voor hedendaagse nieuwe muziek (………) Tom is een kunstenaar die weet welke wegen te bewandelen in de steeds veranderende beroepspraktijk. Een kunstenaar die er zelfbewust voor kiest om zich door te ontwikkelen. Door zijn nominatie voor de Jacques de Leeuw Prijs liet hij zich uitdagen nieuwe elementen toe te voegen aan zijn repertoire. En met succes. Zijn eindexamen was excellent. Wanneer een componist uit zichzelf vraagt iets voor jou te mogen componeren, terwijl je nog op een opleiding zit, dan is dat een opvallend bewijs van een groots en beloftevol talent, waarvan we nog veel gaan horen’. Tom blijft nog twee jaar student bij FHK, hij vervolgt zijn studie aan de opleiding Master of Music. Wat hij met dat mooie bedrag gaat doen? Tom: ‘De eerste woorden die in me opkomen na het behalen van deze geweldige prijs, zijn eer en waardering. Het hele traject van de Jacques de Leeuw prijs was geweldig, maar in de tijd van mijn eindexamen ook wel erg druk en spannend. Ik hou er een heel blij en trots gevoel aan over dat ik dit allemaal heb kunnen doen en alles heb weten te combineren. Dat dit is gezien en op zo’n manier is bekroond voelt ongelofelijk! En Pfff... 10.000 euro... Daarmee kan ik in één klap mijn masterstudie financieren en zonder geldzorgen mij hier volledig op focussen!’ Meer over Tom via www.tomsanderman.nl

7


Activiteiten

september / oktober 2015 Dance & Jam Night / Knockabout Night Rockacademie

Alumnifest Rockacademie

Woensdag 2 september 20.00 uur Locatie volgt

Donderdag 24 september hele dag Diverse locaties

Tijdens de Dance & Jam Night worden de kersverse eerstejaars-

Het Rockacademie Alumnifest is een overvolle Rockacademie dag:

studenten voor de leeuwen gegooid: Ze hebben elkaar net leren

overdag zijn de Rockacademie licentiehouders in Tilburg bijeen,

kennen en na een middag in de repetitieruimte staan ze gelijk

worden de propedeuse certificaten uitgedeeld en is de uitreiking

met elkaar op het podium! Daarnaast Rockacademie-acts met

van de hbo getuigschriften aan de kersverse Rockacademie

als voorwaarde dat er telkens een docent op het podium staat.

alumni. Deze delen zijn besloten maar ’s avonds gaan de vers

Het concept is simpel: de ‘leerling’ vraagt een ‘meester’ of hij/zij

afgestudeerden het podium op en is iedereen van harte welkom!

samen met de leerling op het podium wil staan. Bij een ‘ja’ wordt er een band geformeerd en wordt er gerepeteerd! De resultaten van deze gelegenheidsformaties zie je op het podium!

Kijk voor meer informatie en line-up op

rockacademie

Het Alumnifest is een Rockacademie reünie waarbij iedereen welkom is. De avond begint met de uitreiking van de Tama award voor de talentvolste Rockacademie drummer en de uitreiking van de B&B prijs, een hommageprijs aan Rockacademie oprichters Bertus Borgers en Gerard Boontjes!

Mercury Rev Conservatorium / Master of Music Vrijdag 18 september 20.30 uur Concertzaal Theaters Tilburg Mercury Rev is een alternatieve pop- rockband uit de Catskill Mountains in New York, Verenigde Staten. De groep staat bekend om zijn dromerige teksten en sprookjesachtige muziek, als stijl vaak getypeerd als droompop. De frontman van de groep is exbandlid van de The Flaming Lips Jonathan Donahue. Mercury Rev werd in 1984 opgericht in Buffalo. Pas aan het einde van de jaren negentig brak de groep door, net zoals stijlverwante groepen The Flaming Lips, Sparklehorse en Grandaddy. De definitieve internationale doorbraak kwam met het album “Deserter’s Songs” dat uitkwam in 1998. Een orkest bestaande uit 27 studenten van de opleidingen Conservatorium en Master of Music doet mee met dit concert.

Kijk voor meer informatie en line-up op

rockacademie

Voorspeelmiddag saxofoon Conservatorium / Master of Music Donderdag 6 oktober 15.00 uur Muziekzaal Concert door studenten saxofoon van Andreas van Zoelen en Ties Mellema.

Cursusdagen Young Accordionists Academy Conservatorium Zaterdag 10 oktober FHK Jong accordeontalent komt op 3 dagen naar Tilburg om zich samen met Accordeonduo Toeac (Pieternel Berkers en Renée Bekkers) op verschillende thema’s te storten. Op zaterdag 10 oktober is dat de Canto Ostinato van Simeon Ten Holt. Een week later, op 17 oktober, is er een mogelijkheid tot een extra uitvoering met een projectorkest op het Windkrachtfestival in Helmond waarbij Pieternel en Renée ook aanwezig zullen zijn. Op 20 februari 2016 zullen de accordeonisten een nieuw gecomponeerd werk van compositiestudenten van het Fontys Conservatorium instuderen. Tijdens deze dag leren studenten om te gaan met nieuw repertoire en de moeilijkheden waar componisten soms tegenaan lopen tijdens het componeren voor het accordeon. Op 4 juni 2016 maken de accordeonisten kennis met ’De Schilderijententoonstelling’ van Modest Mussorgsky door dit werk gezamenlijk in te studeren. Tijdens alle cursusdagen worden, naast de

8


groepsles, ook individuele lessen aangeboden waarin wordt gewerkt aan solorepertoire. Pieternel Berkers en Renée Bekkers studeerden beiden aan het Fontys Conservatorium, waar ze gestart zijn met Toeac. Later vervolgden zij samen hun studie in Denemarken. Dit jaar starten ze met de Young Accordionists Academy, verbonden aan het Fontys Conservatorium.

concert stuDenten orgel conseRvatoRium

blixa bargelD - proJect conseRvatoRium / masteR of music Vrijdag 17 oktober 20.30 uur Concertzaal Theaters Tilburg Blixa Bargeld, geboren als Christian Emmerich (Berlijn, 12 januari 1959) is een Duitse muzikant gitarist, zanger, performancekunstenaar, componist, schrijver en acteur. Ieder geluid, ieder woord en iedere stilte is zorgvuldig gekozen. Snaarinstrumenten ontmoeten elektronica, waardoor de herken-bare klanken van viool, cello en gitaar een nieuwe, gevoelige laag meekrijgen.

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur Catharinakerk, Kerkstraat 1, Eindhoven

De Italiaanse componist Teho Teardo en de Duitse frontman van

Studenten van Henco de Berg en Ruud Huijbregts.

album Still Smiling. Blixa legt in zijn lyrics een ongekende intimiteit

Einstürzende Neubauten, Blixa Bargeld werkten twee jaar aan het en de visionaire muziek van Teardo schakelt gemakkelijk tussen

lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music

donker en licht. Een unieke en onverwachte samenwerking, die je live moet beleven! Een strijkkwartet bestaande uit studenten

Woensdag 14 oktober 12.30 uur De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

Conservatoruum en Master of Music is geselecteerd om deel te

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

Lieke Daniels (viool), Susannah Nieuwenhuizen (viool), Isaac Poels

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

(altviool) en Evita van Dam (cello).

nemen aan deze spectaculaire produktie. Het kwartet bestaat uit:

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt. Met vandaag violiste Olivia Doflein, over wie afgelopen seizoen organisatie en publiek het meest enthousiast was. Zij heeft zich, samen met piano/saxofoonduo Klaver en Riet, daarom rechtstreeks geplaatst in deze competitie.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

eigen WerK composities van studenten fhk – oRkest muziekstudenten ondeR leiding van diRectiestudenten conseRvatoRium en masteR of music Donderdag 22 oktober 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven Kleine Zaal Vrijdag 23 oktober 12.30 uur Muziekzaal FHK Studenten van de opleidingen Master of Music en Conservatorium

voorspeelavonD piano conseRvatoRium / masteR of music Donderdag 15 oktober 19.00 uur Muziekzaal

voeren onder leiding van directiestudenten Sander Vredenborg en Foteini Angeli werk uit van compositiestudenten Loes Reiling, Michiel Ceulemans, Samuel de Vries en Kees van den Bergh.

Concert door studenten piano van Jelena Bazova.

9


Foto Chris König

Activiteiten

oKtober 2015 fc JongbloeD @ november music conseRvatoRium / masteR of music Vrijdag 23 oktober 14.00 uur Muziekzaal FHK Donderdag 29 oktober 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven Zondag 8 november tijdens festival November Music in Den Bosch (zie timetable November Music) FC Jongbloed, het ensemble van Conservatorium en Master of Music dat zich richt op hedendaags klassiek repertoire, laat het programma horen met werk van Wilbert Bulsink (Prelude for an impossibility) en Florian Magnus Maier (A play of Charging

lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music

De compositiestudenten hebben de opdracht gekregen een werk

Woensdag 28 oktober 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

te schrijven voor de FC Jongbloed-bezetting: fluit, basklarinet,

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

altsax, baritonsax, viool, cello, marimba en piano.

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

Nightgauns) alsmede werk van de eigen compositiestudenten.

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die

master concert series masteR of music

met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt. Met vandaag Klaver en Riet, over wie

Dinsdag 20 oktober 11.00-12.00 uur FHK De Refter

afgelopen seizoen organisatie en publiek het meest enthousiast

Een nieuw initiatief van de opleiding Master of Music! De meest

14 oktober), daarom rechtstreeks geplaatst in deze competitie.

gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich horen tijdens

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden dit seizoen. Foto Wilco Smith 10

was. Zij hebben zich, samen met violiste Olivia Doflein (lunchconcert


Foto Karlijne van der Kooij

Toptalent Alumni

vincent houDiJK

rogier telDerman

Vibrafonist Vincent Houdijk en pianist Rogier Telderman zijn

dvd in Jazzpodium Paradox. Vincent speelt tevens een belangrijke

verkozen tot de Young VIP’s van 2016. Al sinds 1997 kiezen

rol in: Vincent Houdijk Trio, Houdijk-Lormans, Houdijk-Telderman,

programmeurs van de beste jazzclubs van ons land elk jaar de

Mallet Collective Amsterdam, Snippers Duo en Trio, Theater op

meest veelbelovende talenten uit, die ook hun eigen muziek

Smaak en Comedy Orchestra The Hutspot.

componeren. Deze talenten mogen op tournee als Young VIPs.

www.vincenthoudijk.com

Beiden geven vanaf april volgend jaar invulling aan de Young VIP Tournee, Houdijk met zijn kwintet Vinnie Vibes en Telderman met zijn trio. Beiden zijn alumni van het Fontys Conservatorium.

vincent houDiJK

rogier telDerman Pianist en componist Rogier Telderman staat bekend om zijn lyrische en energieke spel. Voor Telderman is het creëren van verhalen de rode draad in zijn muziek. Zijn composities bieden

Vincent Houdijk is een gepassioneerd musicus met een energieke

het vertrekpunt vanwaar de musici elkaar stimuleren om steeds

en ondernemende geest die via zijn muziek graag zijn publiek

verder buiten hun comfortzone te stappen. Samen met Guus

raakt. Na zijn klassieke opleiding specialiseerde hij zich op de

Bakker op contrabas en Tuur Moens op drums worden deze

vibrafoon bij de vermaarde Frits Landesbergen en Mike Mainieri.

verhalen door het Rogier Telderman Trio telkens opnieuw verkend

Inmiddels werkte Vincent samen met ondermeer Wouter Hamel,

en de grenzen ervan afgetast. Onlangs verscheen Contours, het

Kyteman, Eric Vloeimans, Mathilde Santing, Bart Wirtz, Sean Jones,

debuutalbum van het Rogier Telderman Trio. Na een release-

het Metropole Orkest, Amik Guerra. Hij geeft (gast)lessen aan de

tour in Nederland bereidt het trio zich voor op een tour in de

conservatoria van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg en

UK in het najaar van 2015. Om het vertellen van verhalen verder

Krakau. VinnieVibes is de voornaamste formatie waarmee Houdijk

te perfectioneren werkt Telderman tevens (samen met enkele

werkt. VinnieVibes staat bekend om hun energieke, dynamische,

andere oud-studenten uit Tilburg) in het hedendaags ensemble

emotionele en meeslepende instrumentale stijl.Naast Houdijk

TEMKO (“minimal chamber metal”). Daarnaast is Rogier als

bestaat het ensemble uit saxofonist en oud-young VIP Floris

docent verbonden aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam.

van der Vlugt, gitarist Aron Raams (ook alumnus van het Fontys Conservatorium), drummer Haye Jellema en bassist Sven Happel. Op 14 oktober staat er een bijzonder VinnieVibes-project in Tilburg op het programma: een unieke live registratie voor cd en

www.rogiertelderman.com Definitieve tourdata worden nog bekendgemaakt. Voor actuele informatie, zie www.youngvips.nl

11


Nieuws

acaDemie voor muzieKeDucatie staRt met scholing vooR kooRleideRs Vanaf september 2015 start FHK Academie voor Muziekeducatie

deelnemen. Tijdens deze dag van 10.00 tot 17.00 wordt er gewerkt

van FHK in samenwerking met Codarts Hogeschool voor de

met Peder Karlsson (SE), Jesper Holm (DK) en Merel Martens (NL).

Kunsten Rotterdam en The Royal Academy of Music Aarhus/

Tijdens deze dag kun je kennis maken met de methodologie

Aalborg

van ‘the Intelligent Choir’ en ‘the Organic Choir’, en krijgen

(Denemarken)

een

nieuwe

scholing

aan

voor

koorleiders.

deelnemers uitleg over uitgebreide scholingsmogelijkheden op dit vlak. Dirigenten, muziekdocenten, studenten en koorzangers

the intelligent choir

vormen de doelgroep voor deze dag.

In Denemarken werd door Jim Daus Hjernøe een nieuwe visie ontwikkeld, genaamd ‘the Intelligent Choir’. Bij deze methode

inspiration course

ligt de nadruk op het ontwikkelen van de vaardigheden van de

Wie geïnteresseerd is in the methodologie van ‘The Intelligent

koorleden, zodat een koorleider de verantwoordelijkheid voor de

Choir’ en ‘The Organic Choir’ kan een uitgebreide course volgen

muzikale keuzes kan delen met de zangers uit het koor. Op die

om vaardigheden te ontwikkelen, individuele input en feedback

manier voelen de zangers zich meer betrokken bij de muziek en

te krijgen en veel inspiratie op te doen. Tijdens deze course

krijgen zij de kans zichzelf meer te uiten in de muziek.

wordt gewerkt met docenten als Jim Daus Hjernøe (DK), Peder Karlsson (SE), Jesper Holm (DK), Merel Martens (NL), Tijs Krammer

the organic choir

(NL) en Marlou Vriens (NL). Je krijgt input op het gebied van

Peder Karlsson, ex-zanger van the Real Group uit Zweden,

koorleiden, zang, piano, muziektheorie, arrangeren voor koor

ontwikkelde samen met Merel Martens uit Nederland zijn concept

en meer. Ook zangers zich kunnen opgeven voor de course om

‘The Organic Choir’. Bij een Organic Choir wordt de identiteit van

inspiratie op te doen. De inspiration course is te volgen tijdens

een koor bepaald door de groepsleden en wordt er gewerkt met

drie weekenden die afwisselend op Codarts Hogeschool voor de

roterend leiderschap, zodat elk lid zijn visie kan delen. Belangrijk

Kunsten in Rotterdam en Fontys Hogeschool voor de Kunsten in

bij de aanpak van ‘The Organic Choir’ is beweging en plezier – de

Tilburg plaats vinden in de maanden januari, maart en mei 2016.

belangrijkste reden om te zingen.

Deze course is bedoeld voor (koor)dirigenten, muziekdocenten en studenten die tenminste twee jaar ervaring hebben met het

inspiration Days

leiden van een koor.

In november en december 2015 zijn er ‘Inspiration days’ in

Uitgebreide informatie over dit programma, data, tijden en prijzen is te vinden via de website www.fontys.nl/muziekeducatie

Rotterdam en Tilburg. Op zaterdag 12 december kun je in Tilburg

12


Nieuws

Rockacademie in Macedonië even geen politiek maar muziek Al sinds 2008 is Mitrovica Rockschool een bijzonder project waar Nederlandse studenten van de Rockacademie en jongeren van de Rockschool in Kosovo elkaar vinden. Het project is onderdeel van Musicians Without Borders, een organisatie die de kracht van muziek gebruikt om oorlogstrauma’s te helpen verwerken en mensen die door politieke conflicten tegenover elkaar staan door muziek dichter bij elkaar te brengen. In Europa’s meest verdeelde stad, Mitrovica in Kosovo, houdt het conflict tussen de Servische en Albanese gemeenschappen nog steeds aan. Inwoners van de twee delen van de stad kunnen elkaar niet zomaar treffen. De brug over de rivier de Ibar verdeelt de stad letterlijk. Wij als buitenlanders kunnen wel vrij makkelijk heen en weer reizen, maar voor de inwoners ligt dat minder eenvoudig. Nog niet zo lang geleden was er sprake van barricades op de brug over de rivier en op verschillende wegen, toenemende spanning en regelmatig oplaaiend geweld. Musicians without Borders is in 2008 in samenwerking met de lokale organisatie CMB, IKV Pax Christi en Fontys Rockacademie de ‘Mitrovica Rock School’ gestart, een succesvol interetnisch project. De Mitrovica Rock School biedt jongeren van beiden kanten van de stad een neutraal platform, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen musiceren. Lokale rockmusici en docenten zetten zich in om de oude rocktraditie in de stad nieuw leven in te blazen, op basis van wederzijds respect en passie voor muziek. Bijzonder is dat men werkt vanuit een doelstelling en

Jaarlijks wordt een team van 4 Rockacademiestudenten met in hun profiel bandcoaching en songwriting gevraagd om d.m.v. coaching een bijdrage te leveren aan een Summerschoolprogramma in augustus in Skopje in Macedonie. Zij worden begeleid door Gerdien en een docent. Dit jaar is dat, evenals in 2014, docent bandcoaching Eric Coenen. Het gaat om een talentontwikkelingsprogramma voor gemengde Albanees-Servische bands. Er wordt een week lang gewerkt aan het schrijven van songs en het maken van muziek Dit resulteert aan het einde van de week presenteren in een concert. De meest talentvolle band gaat op tournee langs jongerencentra en festivals in Nederland, Macedonië, Italië en Duitsland. De band The Artchitects was het eerste succes van dit programma met internationale erkenning voor zowel de muziek als de interetnische samenwerking.

twee vestigingen: een in het Albanese zuiden van de stad en een

Voor onze studenten is het een bijzondere en waardevolle ervaring.

in het Servische noorden. .De Rockacademie levert expertise in de

Maar ook voor Gerdien die al vaak als docent-begeleider is mee

vorm van coaching en curriculumontwikkeling. Ons doel is dat we

geweest. Studenten uit Nederland worden er vooraf op gewezen

de benodigde handvatten aanreiken zodat de jongeren van de

voorzichtig te zijn, ook met gespreksonderwerpen. ‘Studenten

Rockschool het uiteindelijk zelf kunnen’. Succes is er bijvoorbeeld

musiceren met elkaar maar een gesprek over politiek kun je

geboekt met een Sound Engineering project. Een van de jongeren

niet zo makkelijk aangaan. Het ligt zo ontzettend gevoelig….

van de Rockschool is nu coach en doet studiowerkzaamheden

Ons doel is om gewoon muziek te maken met jongeren en ze

voor bands in Mitrovica en omstreken.

even niet aan de conflictsituatie te laten denken waarin ze zich

Het is een succesvol project volgens Gerdien Visser, die dit project

dagelijks bevinden’.

coördineert. Zij is als docent van de Rockacademie al vanaf het

De Mitrovica Rock School werd in 2013 onafhankelijk met een

begin betrokken bij het project. Serven en Albanezen staan

eigen management: een nieuwe mijlpaal. Musicians Without

tegenover elkaar, maar als je met muziek bezig bent vallen

Borders heeft naast het project in Kosovo projecten in Tanzania,

vooroordelen weg en ben je niet bezig met politiek’.

Palestina, Bosnie-Herzegovina en Rwanda. Meer info hierover via www.musicianswithoutborders.com 13


Studieinformatie Foto Wilco Smith

conservatorium

ontwikkel je niet alleen als peRfoRmeR, maaR ook als docent en ondeRnemeR! Het Fontys Conservatorium onderscheidt zich van andere conser-

Na het tweede jaar kan, met uitzondering van de richtingen

vatoria doordat studenten in Tilburg bijna twee keer zoveel

directie en compositie, gekozen worden uit twee profielen:

hoofdvakonderwijs krijgen. Het instrumentale onderwijs bestaat

performer of docent/performer. De performer wil zoveel

uit individuele lessen en groepslessen. Het aantal contacturen met

mogelijk spelen op het hoogste niveau en beschikt over het

de docent wordt hierdoor bijna verdubbeld en tegelijkertijd leren

talent om dit waar te maken. De docent/performer richt zich

studenten reflecteren op eigen en andermans ontwikkeling. Dit

naast spelen intensief op lesgeven op een muziekschool of in

zie je terug in de resultaten! Studenten ontwikkelen zich sneller,

een eigen privĂŠpraktijk, het organiseren van muzikale projecten

men stimuleert elkaar met opbouwende kritiek en studenten zijn

en concerten voor middelbare scholen, in de wijk of op festivals,

elkaars voorbeeld. Aan het begin van de studie kiezen studenten

werken met individuen en groepen op verschillende niveaus (met

voor de richting klassieke of lichte muziek. Het basisprogramma

amateurs, semi-professionals en professionals), samenwerken met

van twee jaar ziet er voor alle studenten globaal genomen

andere kunstvormen. Deze hele leuke en interessante kant van

hetzelfde uit, waarbij de inhoud vanzelfsprekend is aangepast aan

de muziek is voor iedere professional een geweldige uitdaging!

de klassieke of lichte richting. Er is een intensief basisprogramma van twee jaar waarin instrumentale lessen (individuele lessen, groepslessen en kamermuziek), een intensief muziektheoretisch programma en aanbod op het gebied van ondernemerschap op elkaar afgestemd zijn.

14

Aan het einde van het tweede jaar krijgen studenten meer vrije ruimte om een eigen route te bepalen door middel van een ruim aanbod aan keuzevakken. Hiermee wordt richting gegeven aan de de weg naar het eigen eindexamenproject in het vierde jaar.


Foto Kim Verhoef

patricia biermans Patricia Biermans gaat in september starten met haar 4e jaar, het examenjaar. Haar hoofdvak is dwarsfluit. Maar zij kreeg de kans om ook een andere grote liefde die ze naast muziek heeft, namelijk theater, te integreren in haar studie. Ze loopt al heel lang rond in Tilburg. ‘Als middelbare scholier begon ik al in de jong talent klas nadat in mijn omgeving werd opgemerkt dat ik talent had voor fluit spelen. Ik won verschillende concoursen in die periode en het musiceren ging me makkelijk af. Het was daarna dan ook niet meer dan logisch voor mij om de lijn met mijn hoofdvakdocent Leon Berendse door te trekken naar de bachelor studie’. Maar Patricia kwam er naar mate de studie vorderde achter dat ze meer wilde dan alleen dwarsfluit studeren. ‘Ik wilde zingen, schrijven, theater maken, spelen. Ik ging zoeken: waar kan ik me ontplooien zoals ik wil? En uiteindelijk, na veel zoeken, kwam ik erachter dat al deze mogelijkheden veel dichterbij lagen dan ik had kunnen denken: namelijk bij het conservatorium waar ik al vertrouwd was!’ ‘Het Fontys Conservatorium bleek de plek te zijn waar ik, met steun van de directie, de carte blanche kon krijgen die ik zocht: Ik volg nu naast klassiek dwarsfluit ook lichte muzieklessen zang en zangtechniek, jazztheorie, pianoles, drama en liedinterpretatie. Maar ook krijg ik verdieping in de klassieke muziek, zoals de vakken analyse en harmonie. Maar er zijn hier tal van keuzevakken waar je uit kan kiezen’. Patricia is er inmiddels achter gekomen dat ze dwarsfluitiste èn theatermaker is, ze noemt het zichzelf een theatermaker met klassieke muziek als fundamentele bouwsteen. Tijdens haar eindexamen zullen alle facetten van haar studieloopbaan samen komen in een zelf geschreven muziektheatervoorstelling. Een studie aan het Fontys Conservatorium kan Patricia aanraden aan iedere musicus die een droom heeft om zichzelf op een geheel eigen manier te ontwikkelen. ‘Het conservatorium in Tilburg biedt je een platform waar je vanuit een stevige, zeer fundamentele basis wordt opgeleid . Vanaf het 3e jaar krijg je zelf de ruimte om aan te geven wie je bent en wat je nodig hebt aan lesstof. Deze opleiding geeft je de vrijheid om je in een zeer warm nest zowel muzikaal als persoonlijk zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat je vanuit daar kunt uitvliegen!’

Meer over Patricia: www.patriciabiermans.net

Patricia Biermans

15


Martyn Smits

Studieinformatie

bente van Den oetelaar

Foto Jasper Staps

conservatorium Bente van den Oetelaar speelt contrabas en start in september met

het mentoraat spreeKuur voor stuDenten

het 3e jaar van de opleiding Conservatorium. Haar studierichting

Het Fontys Conservatorium heeft een mentoraat waar studenten

is lichte muziek. ‘Op de muziekschool volgde ik theorievakken die

met al hun vragen elke dag terecht kunnen. Het mentoraat

werden gegeven in samenwerking met het conservatorium Tilburg,

bestaat uit een aantal docenten en de studieleider van het

en hierdoor mochten we een aantal keer workshops volgen in

Fontys Conservatorium Tilburg en dient ter begeleiding van

Tilburg. De sfeer die heerste in het gebouw heeft toen een hele goede

alle studenten. Elke lesdag is er een open inloopspreekuur van

indruk op mij gemaakt. Ik wist nog maar heel weinig van jazz en

12:30u tot 13:00 uur waar studenten terecht kunnen met hun

daarom ook van de conservatoria, maar FHK sprak me meteen aan’.

vragen. Het is dus niet nodig van tevoren een afspraak te maken.

Conservatoriumstudenten krijgen een breed pakket aan vakken: praktijkvakken zoals hoofdvak op je instrument en ensemblelessen. Maar ook veel theorie op het gebied van schrijfvaardigheden, beschouwing en ondernemerschap. Bente’s favoriete lessen zijn de ensemble lessen. ‘Alles wat je leert bij je hoofdvakdocent en in de theorielessen wordt hier in de praktijk gebracht. We krijgen deze lessen van geweldige docenten met enorm veel ervaring in de binnen- én buitenlandse jazzscene. Iedere docent heeft een hele

Studieleider Martyn Smits: ‘In principe is dit spreekuur openbaar, dat wil zeggen dat studenten hun vragen ‘openbaar’ stellen en dat daar ook ‘openbaar’ antwoord op gegeven wordt. Dus dat alle aanwezigen weten waar het over gaat. Mocht je dit om wat voor reden dan ook niet willen dan kun je een aparte afspraak maken met een mentor van naar keuze’. In geval van zaken die meer aandacht behoeven of waar niet meteen een antwoord op te geven is, wordt een vervolgafspraak gemaakt ‘.

eigen stijl en visie op muziek en daarom zijn de ensemble lessen

Ook is er, naast het beantwoorden van praktische vragen

iedere keer weer compleet verschillend en ontzettend leerzaam!’

over de opleiding, binnen het mentoraat ruimte voor een

De toekomst ziet zij als veelzijdig muzikant. ‘Ik vind het leuk om veel verschillende dingen te doen. Het lijkt me ontzettend gaaf om te gaan touren met verschillende (jazz)bands, maar ik speel ook heel graag in orkesten en theaterstukken. Het zou te gek zijn als ik dit allemaal naast elkaar zou kunnen doen’.

persoonlijk gesprek en wordt er individuele aandacht, tijd en zorg gegeven aan studenten die tijdens hun studie problemen krijgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. De studiebegeleiding (planning, leren studeren, etc.) vindt op individuele basis plaats’. Foto Piet Kuijten

Waarom zouden toekomstige studenten naar Tilburg moeten komen? ‘Het Fontys Conservatorium stimuleert je heel erg om je eigen weg te kiezen binnen muziek. Er is natuurlijk een bepaalde basis die je moet beheersen, maar je wordt ontzettend vrijgelaten om je eigen stijl te ontwikkelen. Ook zit je op de FHK met studenten van veel verschillende kunstdisciplines in hetzelfde gebouw. Veel mogelijkheden tot samenwerking dus!’

16

Bente van den Oetelaar


Activiteiten

november 2015

Foto Piet Kuijten

open Dag alle opleidingen fhk Zaterdag 21 november 9.30 - 14.30 uur Locatie Kom langs op onze open dag! Tijdens deze dag maak je kennis met docenten, studenten en faciliteiten van FHK. Ga naar voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties van de verschillende studierichtingen, loop mee met een rondleiding door het gebouw. Ga luisteren naar een van de vele optredens!. En dit is natuurlijk dĂŠ kans om docenten en studenten van de opleidingen te spreken! Heb je interesse om bij ons langs te komen? Meld je dan vooraf aan via www.fontys.nl/fhk.

Zie ook pagina 31 voor meer info over open dagen, meeloopdagen en audities. 17


Activiteiten

november 2015 performing night #1 rocKacaDemie Dinsdag 3 november 19.30 uur Paradox Tilburg Telegraafstraat 62 Tilburg Vanavond is Paradox de plek om het nieuwe muziektalent van Tilburg te ontdekken. De kersverse propedeusestudenten van de Rockacademie treden op tijdens deze eerste Performing Night. Elke act wordt deze avond ook beoordeeld. Kom kijken welk Foto Piet Kuijten

nieuw talent er op het podium staat!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

Op 5 november gaat een ad-hoc accordeonorkest bestaande uit

concert stuDenten orgel conservatorium

studenten accordeon uit Nederland en België onder leiding van Sergé Latychev en Ludo Mariën aan de slag met een aantal nieuwe

Woensdag 4 november 19.00 uur Heuvelse kerk

composities die speciaal voor accordeonorkest zijn geschreven.

Elke maand geven studenten van Henco de Berg en Ruud

en accordeonorkest welke zal worden uitgevoerd samen met

Huijbregts een concert in een van de prachtige kerken die het

Accordeonduo Toeac. Dit duo bestaat uit twee oud-studenten van

centrum van Tilburg rijk. Vanavond is het concert in de Sint-Jozef

FHK: Pieternel Berkers en Renée Bekkers. Een unieke samenwerking

kerk, in de volksmond ‘Heuvelse Kerk’ genoemd.

is er ook met accordeonorkest Alphen Opus 2. Dit projectorkest

Eén van deze werken zal een compositie zijn voor accordeonduo

van de NOVAM, gespecialiseerd in hedendaagse accordeonmuziek, zal onder leiding van hun dirigent Sergé Latychev de compositie

accorDeonfestival conservatorium / master of music

Houtebeen uitvoeren. ‘Houtebeen’ is een nieuwe compositie van de Amerikaanse componist John Franceschina, speciaal geschreven

Donderdag 5 t/m zondag 8 november Diverse lokaties in Tilburg (FHK, Het Cenakel, Factorium)

voor Accordeonensemble Alphen Opus 2. Bijzonder is dat ook

Van donderdag 5 tot en met zondag 8 november staat het

strijkers en een mannenkoor hierbij participeren.

instrument accordeon centraal bij FHK! Dan organiseren Fontys

Totaal zal het ad-hoc studentenorkest zeven keer repeteren en

Hogeschool voor de Kunsten en de Nederlandse Organisatie

twee concerten verzorgen. Het eerste concert, met medewerking

voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM) het Internationaal

van Toeac, vindt plaats in het Cenakel op vrijdagavond 6 november.

Accordeonfestival. Ook studenten van

Het tweede concert is op zaterdagavond in het Factorium. Dan

het conservatorium van

staat “Houtebeen” centraal. Beide keren worden tevens nog

Antwerpen nemen

andere werken uitgevoerd die zijn ingestudeerd tijdens de zeven

deel aan dit festival.

repetities. Op zaterdag 8 november vinden in het gebouw van FHK allerlei workshops plaats. Bijvoorbeeld accordeondirectie, electronische ROLAND accordeon, een mondharmonica play-in, werken met jeugdige accordeonisten en een workshop interpretatie. Het

festival

wordt

afgesloten

met

een

internationaal

accordeonorkestenconcours op zondag 8 november in Factorium Tilburg.

18


concerttour KamerorKest master of music o.l.v. peter-luKas graf conseRvatoRium / masteR of music Zaterdag 7 november 20.00 uur Maastricht Zondag 8 november 14.00 uur Aken (D) Woensdag 11 november 12.30 uur Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam Donderdag 12 november 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

de Carmina Burana gaan over de ontluikende natuur in de lente, kritiek op kerk en overheid en verheerlijking van het ongebonden leven vol aardse geneugten.

lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music Woensdag 11 november 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

Op het programma:

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

Mozart – Serenade KV 388

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het

Strauss – Serenade op. 7

eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met

Milhaud – Creation du monde

muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het

Martinu – Nonet 2

meeste indruk maakt.

masterclass fluit Wilbert hazelzet conseRvatoRium / masteR of music

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

Maandag 9 november 10.00 - 17.00 uur FHK

master concert series masteR of music Dinsdag 10 november 11.00 - 12.00 uur FHK De Refter

voorspeelavonD piano conseRvatoRium / masteR of music Donderdag 19 november 19.00 uur Muziekzaal Concert door studenten piano van Jelena Bazova.

De meest gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich horen tijdens deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden dit seizoen.

lunchconcert vocal group blenD-in’ 4 masteR of music / alumni academie vooR muziekeducatie

KamerKoor fontys conservatorium – orff - carmina burana conseRvatoRium

Zaterdag 21 november 13.00 uur Restaurant Lucebert Theaters Tilburg

(datum en tijd nog onbekend) Uitvoering in De Kring in Roosendaal

verrassingslunch en een drankje? Dat kan tijdens het lunchconcert

Wie kent het niet: Carl Orff’s meesterwerk Carmina Burana? Het werk heeft al velen geïnspireerd: in reclames en films wordt het wereldberoemde ‘O Fortuna’ keer op keer gebruikt. Orff’s Carmina Burana beschrijft drie grote thema’s: lente/zomer, de herberg en de liefde. Deze enscenering wordt omlijst door de hymne aan Fortuna, de godin van het (nood)lot. De teksten in

Genieten van een concert onder het genot van een heerlijke met Blend-in’ 4: een vocal group bestaande uit vier professionele zangers en zangeressen, die elkaar kennen van het conservatorium in Tilburg. De groep zingt voornamelijk closeharmonystukken, die variëren van vocal jazz ‘oude stijl’ tot meer hedendaagse muziek. Daarnaast arrangeert Blend-in’ 4 ook zelf stukken.

Concert inclusief lunch € 15, reserveren via www.theaterstilburg.nl

Foto Wilco Smith 19


Goed om te weten

open Dagen, meeloopDagen en auDities bij de muziekopleidingen van fhk Foto Wilco Smith

open Dagen Tijdens de open dagen is er van alles te doen, te zien en te horen bij alle opleidingen van FHK. Voor de Sector Muziek geldt: openbare lessen, gesprekken met docenten en studenten, rondleidingen door ons prachtige gebouw en natuurlijk heel veel muziek!

zaterDag 21 november 09.30-14.30 uuR zonDag 24 Januari 10.00-14.30 uuR WoensDag 16 maart en WoensDag 1 Juni Informatieavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur

aanmelden vooR de open dagen doe je via WWW.fontys.nl/fhK

20


meeloopDagen Voor sommige studies kun je je aanmelden voor een meeloopdag.

acaDemie voor muzieKeDucatie

rocKacaDemie

Ook hier volg je de hele dag lessen met de studenten uit het eerste

Vanwege de enorme belangstelling voor deze studie is het niet

of tweede jaar. Er worden vooraf een aantal data geprikt waar je

mogelijk een dagje mee te lopen. Dit zou de lessen te veel storen.

je voor op kan geven. Kijk op www.fontys.nl/muziekeducatie voor

Kom dus vooral langs bij een van de open dagen. Op 24 januari

data en aanmelding.

is de opleiding niet aanwezig in het gebouw van FHK maar in Popcentrum 013 met de Inside Out Showcase. Tijdens de showcase

conservatorium

treden Rockastudenten op.

Je wordt gekoppeld aan een student met hetzelfde hoofdvak (instrument) en gaat de hele dag met hem/haar mee tijdens een gewone lesdag. Leuk en leerzaam! Je kunt je hiervoor aanmelden via FHKConservatorium@fontys.nl

auDities Wil je een kunst-opleiding gaan doen, dan kun je je niet zoals bij veel andere opleidingen zomaar inschrijven en in september

master of music Vanwege het specifieke karakter van de studie waarbij alle

beginnen. Er volgt eerst een toelatingsprocedure. Kandidaten

studenten hun eigen studieroute kiezen is meelopen met een

moeten zich eerst aanmelden bij Studielink, en vervolgens bij FHK

van de studenten niet zinvol. Je bent wel welkom om een keer

via het FHK-Aanmeldsysteem. Daarna gaat het als volgt:

een (deel van een) theorie-lesdag bij te wonen. Studenten krijgen dan colleges over ondermeer muziekfilosofie, cultureel

acaDemie voor muzieKeDucatie

ondernemerschap,

Kandidaten

research

skills

intervisie/onderzoek

en

worden

bij

het

toelatingsexamen

getest

op

personal performance training. Deze zijn altijd op dinsdagen. Wil

4 onderdelen, namelijk: theorie en algemene muziekleer,

je weten welke lessen er gegeven worden en wanneer? Neem

persoonlijke presentatie, musiceren op het eigen instrument en

contact op met de opleiding via FHKMOM@fontys.nl. Ook voor

zang. De eerste ronde bestaat uit alleen het theoriegedeelte, bij

een persoonlijk gesprek met de studieleider.

goed resultaat volgt een dag met de andere drie onderdelen.

conservatorium Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijkgedeelte (op je instrument/zang/directie/compositie) en een theoriegedeelte (waarvan een deel schriftelijk en een deel mondeling)

master of music Voor de Master of Music lever je voorafgaand aan het toelatingsexamen een persoonlijk opleidingsplan in, een ‘plan van aanpak’ voor je studie. Je zet hierin uiteen wat je doel is voor de komende twee jaar studie en hoe je dat wil bereiken. Daarnaast is er een live auditie.

rocKacaDemie Voor de Rockacademie bestaat de procedure uit een voorselectie en een toelatingsexamen, waar je na aanmelding aan kunt deelnemen. Je aanmelding wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit docenten van de Rockacademie. Als de beoordeling positief is, word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Het toelatingsexamen bestaat uit een auditie, gehoortest en motivatiegesprek.

Uitgebreide info vind je natuurlijk op de websites van de opleidingen. Het is bij FHK niet mogelijk om tussentijds in te stromen. Studenten dienen per 1 september ingeschreven te staan.

21


Studieinformatie

Academie voor Muziekeducatie de muziekdocent van nu is breed inzetbaar dus wordt breed opgeleid! De opleiding docent muziek is bedoeld voor mensen die een brede muzikale belangstelling combineren met pedagogisch inzicht en

Studieleider Gerard Boontjes: ‘Het werkveld van muziekdocenten

het vermogen met groepen te werken. De opleiding is bedoeld

verandert en vraagt meer dan ooit om professionals die breed

voor wie wil lesgeven in alle soorten van muziek onderwijs, van

inzetbaar zijn. Dus niet alleen binnen het regulier onderwijs, maar

basis- tot hoger onderwijs of aan de slag wil als muziekconsulent,

ook binnen centra voor kunsteducatie, in beleidsfuncties, met een

muziekdocent op de pabo of amv-docent aan centra voor

eigen lespraktijk of als uitvoerend muzikant. Wie al een getuigschrift

kunsteducatie. Je kunt ook leren je eigen onderwijsproducten te

Bachelor Muziek (bijvoorbeeld van het conservatorium) heeft en

ontwerpen om deze vervolgens aan te bieden bij instellingen en

daarnaast een bevoegdheid als Docent Muziek ambieert kan in

scholen.

een verkort traject van twee jaar het getuigschrift Docent Muziek behalen. Met dat diploma op zak ben je bevoegd om voor de klas te

De opleiding duurt vier jaar en het getuigschrift geeft een ongegradeerde bevoegdheid voor het vak muziek in het reguliere onderwijs en bestaat uit vier evenwichtig opgebouwde programmalijnen: Beroepspraktijk, Docentschap, Musiceren en

staan in het regulier onderwijs en kun je dus alle kanten op binnen het muziekonderwijs!’

Theorie. In het eerste jaar ontwikkel je op alle studieonderdelen

Bob van Haaren

een minimaal basis niveau. Na het behalen van dit basisniveau kun

Bob van Haaren begint in in september aan zijn derde studiejaar

je kiezen uit een aantal richtingen specifiek gericht op bepaalde

Docent Muziek aan de Academie voor Muziekeducatie.

gebieden in het werkveld. Denk aan specialisaties als Primair

Bob: ‘Tijdens mijn MBO-studie evenementenorganisatie ontdekte

Onderwijs, Voortgezet Onderwijs enz. De volgende jaren kent

ik dat ik ook graag werk met kinderen. Daardoor kwam ik uit op

de opleiding twee zwaartepunten: de ontwikkeling van je eigen

het vak van docent muziek. Het is een ontzettend brede opleiding

muzikale kennis, vaardigheden en attitude en je pedagogische

en beroep, en dat sprak me aan!’’

en didactische ontwikkeling. Dit weerspiegelt zich in een ruim vakkenpakket. De kunst van het lesgeven binnen uiteenlopende werkvelden en de reflectie daarop wordt onderwezen in kernvakken

als

didactiek

en

onderwijskunde.

Praktische

leservaring doe je op in uiteenlopende onderwijssituaties. In het curriculum wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van vocale en instrumentale vaardigheden. Poppractica, diverse workshops, spreekstemscholing, zang, gitaar en pianoles dragen

Musiceren, harmonieleer en muziekgeschiedenis zijn favoriete vakken. ‘Het blijft altijd erg leuk om zelf bezig te zijn met het maken van muziek. Het is super om verschillende instrumenten te leren spelen en te leren hoe een band samen moet werken om een top resultaat te realiseren. Harmonieleer vind ik interessant omdat het een lastig en uitdagend vak is. Alle eerder geleerde theorie komt hier samen.’

bij tot de muzikale bagage, evenals het vak ensembleleiding.

Hij ziet de afwisseling die een baan als Docent Muziek met zich

Tijdens de vakken muziek- en cultuurgeschiedenis, solfège,

mee brengt wel zitten. ‘Ik hou van afwisseling in mijn vak en zou

harmonieleer, analyse en praktische schrijftechnieken werk je aan

niet vijf dagen in de week hetzelfde willen doen. Dat vind ik ook

je gehoorontwikkeling en de vorming van een breed muzikaal

het leuke aan docent muziek. Mijn toekomstbeeld is theorieles en

inzicht. In de programmalijn Beroepspraktijk maak je kennis

bandcoaching geven bij muziekscholen, buitenschoolse projecten

met alle uiteenlopende beroepenvelden waar iemand die is

doen met pubers en les willen geven in het basis onderwijs. Ik

opgeleid als Docent Muziek zijn of haar werk kan vinden. D.m.v.

zou een combinatie willen maken van verschillende van deze

o.a. projecten binnen en buiten de school en regelmatig bezoek

richtingen. Elk heeft zijn eigen speciale kanten en mogelijkheden.

van en aan professionals zal het maken van een keuze voor een

Daarnaast hoop ik nog zelf actief muziek te blijven maken bij

afstudeerprofiel steeds duidelijker worden.

orkesten en bandjes als muzikant.’

22


Foto Jasper Staps

Gerard Boontjes Bob van Haaren

Bob kan de studie warm aanbevelen. ‘Als je graag in de muziek wilt werken en een afwisselend beroep zoekt is docent muziek een aanrader. Je moet veel kunnen en creëert hiermee veel mogelijkheden. Het is een zware maar erg interessante en leuke opleiding en door de ontzettend goede sfeer en door de inzet en betrokkenheid van docenten worden we goed opgeleid!’

Karen veeneman Karen Veeneman start in september in het derde jaar en heeft gekozen voor Tilburg vanwege de

leuke sfeer hangt op de

school en omdat alle kunstdisciplines in één gebouw zitten. Je komt snel met studenten van andere kunstopleidingen in contact omdat je samen verschillende projecten hebt. ‘Wat mij trok aan de opleiding voor docent muziek is de diversiteit waarin je wordt opgeleid. Je bent dus niet alleen bezig met het ontwikkelen op je eigen instrument, maar krijgt les in het docentschap, loopt meteen vanaf het 1e jaar stage en leert de basis in het popinstrumentarium en in dirigeren’. Een van haar favoriete vakken is Poppracticum. ‘Hier leer je de basis op het popinstrumentarium en leer je hoe het is om in een bandje te spelen. Je bent bij dit vak dus constant bezig met samen musiceren, iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Voordat ik op de opleiding kwam had ik nog niet veel in bandvorm gespeeld’. Een concreet toekomstbeeld heeft Karen nog niet. ‘Vorig jaar heb ik stage gelopen op het primair onderwijs dit vond ik ontzettend leuk, maar daarnaast vond ik het afgelopen jaar les geven op het voorgezet onderwijs ook leuk. Dus misschien wordt het wel een combinatie van primair- en voortgezet onderwijs. Komend jaar wil ik me meer gaan verbreden en me verdiepen in het les geven op een muziekschool, zoals algemene muziekvorming’. Waarom toekomstige studenten zouden moeten kiezen voor de Muziekeducatie-opleiding bij FHK? ‘De opleiding voor muziekeducatie bij FHK is een ontzettend leuke opleiding. Er hangt een goede sfeer tussen de studenten en omdat het een kleine opleiding is ken je alle studenten van de andere jaren van de opleiding. De docenten zijn heel erg behulpzaam. Dus twijfel niet en kom een keer naar een open dag of meeloopdag om de sfeer te proeven van onze opleiding!’

Karen Veeneman

23


Lezen

Alumni belangrijke schakel tussen opleiding en werkveld

Op donderdag 8 oktober is het zo ver: het allereerste alumni-event van de Academie voor Muziekeducatie! De aftrap van wat een mooie traditie moet worden. Afgestudeerden van 1, 5, 10 of soms wel 20 jaar geleden komen op deze avond naar Tilburg om zich door de opleiding te laten bijpraten, workshops te volgen en natuurlijk om oud-docenten en oud-studiegenoten te ontmoeten. Altijd spannend, zo’n nieuw initiatief. Maar vlak na de bekendmaking van het evenement liep het aantal deelnemers snel op, de reacties zijn enthousiast. De opleiding bestaat al tientallen jaren en er is eigenlijk nooit een heel actief alumni beleid gevoerd. En daar moet nu verandering in komen! De afgelopen maanden is er bij de Academie voor Muziekeducatie overal gespeurd naar oud-studenten: via Fontys-archiefmateriaal, via andere oud-studenten, docenten en natuurlijk via social media. De opleiding heeft nu een groot bestand oud-studenten die het komende jaar in beeld gebracht zullen worden. Waar werken ze? Hebben ze een specialisatie ontwikkeld? Hoe kunnen we onze alumni inzetten binnen de opleiding, en wat kunnen alumni bij ons halen? De opleiding wil leren van haar alumni maar wat ook van belang is, is de rol die alumni kunnen spelen voor de huidige studenten. Andersom kan iedereen die contact houdt met de opleiding op de hoogte blijven van alle laatste ins en outs

24


Foto Wilco Smith

van het lesprogramma. Het onderwijs ontwikkelt zich snel, dus denk daarbij aan cursussen, workshops, nascholing. Studieleider Gerard Boontjes: ‘Contact met elkaar hebben en houden is van het grootste belang, zoals bij dit Alumni Event waarbij ontmoeting en netwerken centraal staat.’

alumnibeleiD rocKacaDemie Binnen FHK is er steeds meer aandacht voor alumni beleid. Verschillende opleidingen binnen FHK zijn actief met alumnibeleid bezig. Zoals bij de Rockacademie, die alumni inzet als ambassadeurs van de opleiding. Alumni kunnen een licentie verkrijgen die ze toestemming verleent om kandidaten aan te leveren voor de audities van de Rockacademie. Deze ‘licentiehouders’ stomen leerlingen klaar voor de audities van de opleiding. Zij weten immers precies wat er van auditiekandidaten verwacht wordt. Deze kandidaten mogen daarmee de voorselectie overslaan. Voor Rockacademie-alumni is er een jaarlijkse terugkomdag waar ervaringen uitgewisseld worden en de bijstellingen van het curriculum gepresenteerd worden en licenties uitgegeven en verlengd worden. Studieleider Hans van den Hurk: ‘Het totale proces wordt jaarlijks geëvalueerd, uitkomsten worden gepubliceerd op onze website. Op deze manier houden we alumni betrokken bij de opleiding en het onderwijsprogramma, en zorgen we dat het curriculum actueel blijft. De licentiehouders vind je inmiddels door heel het land, op die manier wordt het netwerk van Rockacademie zichtbaar steeds groter’.

erasmus uitWisseling biJ master of music Ook bij de Master of Music is er beweging op het gebied van alumni. Studieleider Marlon Titre laat weten dat er plannen zijn om komend jaar in het kader van het Erasmusuitwisselingsprogramma met alumni naar het buitenland te gaan om daar concerten te geven. Marlon: ‘We houden graag contact met alumni, omdat ze een brug zijn naar het werkveld. We willen dat ze goed terechtkomen en we willen door het organiseren van een Erasmus project ook na de opleiding een rol blijven spelen in hun professionele leven’.

summerschool fhK / bKKc FHK-breed wordt er samengewerkt met het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC). Deze zomer (18-20 augustus) werd voor de tweede keer de Summerschool rondom het onderwerp

‘ondernemerschap’

georganiseerd.

Alumni

van

alle FHK-opleidingen konden tegen sterk gereduceerd tarief deelnemen aan een 3-daags programma met workshops, intervisie-sessies rondom onderwerpen als ‘hoe zet ik mezelf als kunstenaar in de markt’, ‘hoe pitch ik mijn idee’, en crowdfunding.

25


Studieinformatie

master of music

Binnen de Master of Music ontwikkel je je verder tot topmusicus, maar je leert je ook zelfstandig te vestigen in de professionele muziekwereld en maakt keuzes in je artistieke groei. Je bouwt aan een netwerk van musici, andere kunstenaars en zakelijke partners waar je tijdens, maar ook na je masteropleiding, profijt van hebt. Je hebt een enorm scala aan mogelijkheden om je

zelfstandigheid

opleiding persoonlijk vorm te geven, met hulp van de “eigen” kerndocenten en een groot aantal externe docenten. Deze opleiding leidt op tot de graad Master of Music.

ondeRnemeRschap

Tijdens je opleiding worden studenten geadviseerd door een vakinhoudelijk coach (de expert in het hoofdvak van de student) en een studieloopbaanbegeleider (een deskundige die de mogelijkheden van de opleiding goed kent) en een research coach (een docent die begeleidt bij het onderzoek). Voor artistieke

aRtistieke gRoei

ontwikkeling beschikken studenten over een persoonlijk budget waar zij lessen uit kunnen bekostigen van docenten binnen en buiten het eigen instituut. Naast het programma voor de artistieke en vaktechnische ontwikkeling is er een verplicht algemeen

Marlon Titre

programma bestaande uit met colleges onderzoeksvaardigheden, cultureel ondernemerschap en muziekfilosofie. In een ontwikkelingsplan geven studenten aan hoe zij zich tijdens het eerste jaar van de master willen ontwikkelen en welke facetten van het musiceren verdere aandacht nodig hebben. Dit ontwikkelingsplan ondersteunt de persoonlijke kwaliteiten en interesses te geeft aan in welke beroepssituatie jij jezelf ziet na twee jaar studie. Dit plan wordt door de examencommissie beoordeeld en vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure.

nieuWe stuDieleiDer master of music marlon titre Dat de opleiding Master of Music hem meteen aansprak was duidelijk. Een opleiding die aansluit bij de praktijk, en niet gebonden is aan de grenzen van 1 school. Dat hij nu de nieuwe studieleider is, is een fantastische uitdaging die Marlon Titre maar al te graag aan gaat! Hij zit nog druk in het proces van de studie en de studenten leren kennen maar dat gaat in de eerste maanden van zijn aanstelling waarin precies de drukke examenperiode valt vrij snel. In januari is hij begonnen als studieleider van de opleiding. Wat hem vooral aansprak in deze Master of Music was dat je als student niet ‘vast’ zit aan de school. ‘Natuurlijk hebben we een team van topdocenten waar je les van kan krijgen, dat is overigens voor 30% verplicht. Maar wil je les bij een fantastische docent in Londen of Parijs? Het kan allemaal binnen onze opleiding. Dat maakt het ook voor degenen die al hun bachelor opleiding hebben gevolgd in Tilburg interessant omdat ze ook buiten dit instituut lessen kunnen volgen. Wat ik ook zo leuk vind aan deze master is dat studenten zelf ideeën aan kunnen dragen voor programma-onderdelen binnen de studie. We zijn dus constant aan het ontwikkelen en hierdoor wordt de studie steeds beter!’

26

Foto Coco Broeken


Foto Merlijn Doomernik

Ook het verplichte onderzoekscomponent binnen de studie Master of Music is voor Marlon heel belangrijk. Zelf heeft hij er ervaring mee. Hij studeerde klassiek gitaar aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waarna hij verder studeerde aan de Academy of Creative and Perfoming Arts aan de Universiteit Leiden, waar hij afgelopen december promoveerde met een proefschrift over een revolutionair nieuw componeermodel voor gitaar. Marlon weet als geen ander dat je verdiepen in je instrument en de muziek die je uitvoert een meerwaarde geeft aan de musicus. ‘Als je je vragen stelt bij de muziek die je uitvoert, maakt je dat een beter musicus’. Om het belang van onderzoek te onderstrepen zijn er inmiddels plannen om in het voorjaar een festival voor muziek en research te organiseren. Voor de Master of Music is het volgens Marlon Titre ook van belang om over de grenzen van Nederland heen te kijken. De studentenpopulatie bestaat al voor een behoorlijk deel uit buitenlandse studenten maar dat kunnen er volgens hem nog veel meer worden. ‘We zijn bekend in de regio en ook in Nederland door ons unieke programma, maar de Master of Music is een excellentie traject in een globaliserende wereld. Talenten zitten overal, we moeten het makkelijk en toegankelijk maken om bij ons te komen studeren. Om te beginnen moeten de buitenlandse talenten weten dat we hier zitten. Door contact te leggen met buitenlandse conservatoria proberen we dat te bereiken’. De nieuwe studieleider van de Master of Music werd meteen aangenaam verrast toen vlak na zijn aantreden bekend werd dat de Master of Music zeer goed had gescoord in de Nationale Studenten Enquete (NSE). Het is zaak om dit verder uit te bouwen.

Het lesprogramma bevatte veel ruimte voor eigen inbreng. ‘Het

Studenttevredenheid is per slot van rekening zeer, zoniet het

waren jaren waarin veel ruimte was voor zowel ontwikkeling en

allerbelangrijkst. Marlon: ‘Studenten hebben bij ons het gevoel

onderzoek, als het bouwen aan mijn carrière in de praktijk. Door

dat ze gehoord worden, dat we echt naar ze luisteren. En dat

de flexibiliteit van de opleiding kon ik onbelemmerd concerten

doen we ook. Input van onze studenten is alleen maar fijn. Met

geven en tegelijkertijd waar nodig lessen volgen om op die

die positieve ontwikkeling gaan we verder, samen maken we de

concerten beter te spelen en bijvoorbeeld de arrangementen

opleiding alsmaar beter!’

die ik schreef te verbeteren. Daarnaast waren er leuke cursussen

masha van nieuWKerK Al tijdens haar studie bachelor klassiek cello aan het Conservatorium van Amsterdam was celliste Masha van Nieuwkerk voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van muzikale expressie, combinaties, repertoire en manieren om muziek over te brengen op het publiek. ‘Ik organiseerde zelf veel concerten, schreef en arrangeerde zelf muziek en werkte graag samen met mensen uit andere disciplines. Ik wilde mijn tijdens mijn Master dan ook in die breedte verder ontwikkelen. Ik wilde niet alleen mijn cellospel verbeteren, maar ook beter worden in arrangeren, mijn podium presentatie sterker maken en onderzoek doen fusies tussen stijlen en disciplines. Toen raadde mijn docente in Amsterdam mij aan

zoals muziek filosofie van Leo Samama en workshops in podium presentatie’. Naast de lessen van Paul Uyterlinde , een van de cellodocenten in Tilburg, volgde de celliste vele lessen die ze zelf in haar lesprogramma had opgenomen. ‘Zo had ik cellolessen bij Mats Lidström van de Royal Academy of Music in Londen en Floris Meijnders en Monique Bartels van het Conservatorium in Amsterdam. Daarnaast heb ik privé lessen harmonie gevolgd bij Laurens Stuifbergen, arrangeren bij Rob Horsting van het ArteZ Conservatorium in Enschede en theater, performance en mine lessen bij het Monsterkabinet, een instelling die speciaal voor musici trainingen verzorgt’.

eens in Tilburg te gaan kijken, daar kon je les krijgen van wie je

Masha studeerde afgelopen juni af met een 9,5, slechts een van

maar wilde. Nou dat sprak mij wel aan natuurlijk!’

de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar. ´Ik heb ongelofelijk

27


veel nieuwe dingen mogen ontdekken. Ik kreeg de kans om in

schuift geleidelijk van een gepresenteerd lesprogramma naar de

twee grote muziektheater producties van Orkater mee te spelen

verantwoordelijkheid voor zelfstandig werk, en dat is precies wat

en met mijn eigen ensemble Fuse geweldige concerten te geven

Fontys mogelijk maakt. Over haar docent is zij ook lovend: ‘Chris

en mee te werken als vaste huisband aan de ontwikkeling van het

Duindam is de meest ongelofelijk inspirerende docent, het lijkt

nieuwe klassieke muziek programma, ´Podium Witteman´ van de

alsof hij een soort gouden regel heeft voor zijn interactie met

NTR. Dit waren uitdagingen waarbij ik in het diepe werd gegooid

studenten die zo bekwaam toegepast wordt op wat die student(e)

en die mij enorm in mijn ontwikkeling hebben gestimuleerd. De

nodig heeft onder de juiste omstandigheden. Hij verpakt zijn

opleiding Master of Music heeft er sterk aan bij gedragen dat ik

opbouwend commentaar vaak in verhaalvorm waardoor je,

deze uitdagingen met succes kon aangaan doordat ik in de lessen

naar mijn mening, het beter onthoudt en het ook 1000 maal

die ik volgde de kans kreeg om mij op mijn werk in de praktijk

behulpzamer is, in tegenstelling tot straffen van “slecht gedrag”.

voor te bereiden. De docenten waarmee ik heb gewerkt werkten

Een inzicht zoals de zijne heb ik nooit in iemand anders gezien’.

als een klankbord voor de ideeën en plannen die ik had en de

Naast de wekelijkse lessen bij Chris Duindam heeft ze ook voor

keuzes die ik heb gemaakt. Dat is zeker bepalend geweest voor

Elisabeth Perry en Gordan Nicolic gespeeld. En afgelopen februari

mijn ontwikkeling en de loop van mijn carrière!

speelde ze voor Andrej Baranov, de winnaar van het Koningin

Meer weten over Masha en haar muzikale carrière? Kijk op: maschavannieuwkerk.com en fusemusic.nl

Elisabeth Concours 4 jaar geleden, bij een door FHK Master of Music georganiseerde masterclass. Komende zomer gaat ze naar de zomercursus van de beroemde Israëlische violist Shlomo Mintz’. Olivia heeft het lesprogramma tot nu toe als plezierig en flexibel

olivia Doflein

ervaren. ‘Wat ik dacht nodig te hebben afgelopen jaar werd altijd

Olivia Doflein studeerde het afgelopen jaar in het eerste jaar van

beantwoord met begrip en zo mogelijk verdere hulp’.

de Master of Music-opleiding. ‘Wat mij deed besluiten om me

Wat de opleiding de violiste tot nu toe heeft opgeleverd in haar

aan te melden voor de Master of Music in Tilburg was een balans

ontwikkeling als musicus? ‘Ik voel me een veel zelfstandiger

tussen de lessen met Chris Duindam en de unieke manier van hoe

musicus in vergelijking met vorig jaar. Doordat je door de opleiding

de Master in Tilburg is opgezet. Het programma laat je vrij om

zelf verantwoordelijk bent voor wat en hoeveel je onderneemt,

zelf te besluiten wat je nodig hebt en biedt dan de mogelijkheden

neem je ook meer initiatief om dingen daadwerkelijk aan te

d.m.v. een budget om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit

pakken. En als je meer voor elkaar krijgt, resulteert dat in meer

is uniek en naar mijn mening precies de goede formule van een

zelfvertrouwen in het vakgebied en motivatie voor de toekomst!’

masterprogramme - de cruciale overstap van het studentenleven naar de professionele wereld is immers niet plotseling, maar

28

Meer over Olivia via www.oliviadoflein.com


Nieuws

nieuW interDisciplinair KaDer voor fhK De ontmoeting van disciplines leidt tot innovatie. Steeds vaker vindt

de mogelijkheden en uitdagingen van de interdiscipline leren

die interactie spontaan plaats bij zowel studenten als docenten.

kennen. Daarnaast bekijken we repertoire, maar zoemen we ook

Het sterk producerende karakter van FHK draagt daaraan bij. Een

in op de taal van elk discipline en dit in werkgroepen bestaande uit

hoge mate van vakbekwaamheid in de eigen discipline is voor-

bijvoorbeeld theaterstudenten, zangers, dansers, circusartiesten,

waarde om een echte interdisciplinaire meerwaarde te bereiken.

instrumentalisten etc.

Onder het dak van FHK ontmoeten verschillende kunstdisciplines el-

Deze twee weken vinden gelijktijdig plaats en resulteren in een

kaar, wat brengt dat onze studenten reeds tijdens hun studie de wijde

heus festival. Daarnaast is er in het derde jaar nog kans om te

kunstenwereld kunnen ontdekken. Dit ontdekken willen we, met

verdiepen via onze bestaande minoren of door middel van een

ons nieuw interdisciplinair kader, de beste voedingsbodem bieden.

vrije minor. excelleren kan dan nog bijvoorbeeld in het vierde jaar

In het eerste jaar richten we een “themaweek” in waarbij de

door bewust interdisciplinair te gaan tijdens het tot stand brengen

studenten van onze kunstopleidingen elkaar voor een eerste

van het eindexamen.

keer ontdekken. In het tweede jaar gaan we tijdens de week “Art meets Arts” dieper in op de bouwstenen van interdisciplinair

Ik kijk alvast uit naar de eerste editie nieuwe stijl!

werken. Met het letterlijk binnenhalen van ervaringsdeskundigen, zeg maar: topkunstenaars uit het werkveld, zullen onze studenten

Raf De Keninck

Foto Rob ten Broek

29


Activiteiten

november / December 2015 masterclass piano ishay shaer i.s.m. souvenir Des montagnarDs conseRvatoRium / masteR of music Dinsdag 24 november 10.00 - 13.00 uur FHK Muziekzaal

pianosonate ‘Der Sturm’ in 2014 werd in de pers omschreven als een “een heerlijk ‘nieuw’ meesterwerk dat je gerust één van Beethoven’s mooiste pianotrio’s zou mogen noemen. Op woensdag 25 november geeft Ishay Shaer een concert in Concertzaal Tilburg in de serie Souvenir des Montagnards.

Ishay Shaer is een van de meest toonaangevende jonge Israëlische pianisten. Hij trad op in tal van concerten over de hele wereld en heeft zowel nationale en internationale prijzen behaald. De laatste jaren heeft Ishay Shaer zich ontwikkeld tot een kamermuziekspeler van formaat. Hij musiceerde onder meer samen met cellist Misha Maiski, het ConTempo Quartet en het Bennewitz Kwartet. Zijn bewerking voor pianotrio van Beethoven’s

lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music Woensdag 25 november 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

voorspeelmiDDag saxofoon conseRvatoRium / masteR of music Donderdag 1 december 15.00 uur Muziekzaal Concert door studenten saxofoon van Andreas van Zoelen en Ties Mellema.

concert stuDenten orgel conseRvatoRium Woensdag 2 december 19.00 uur Heikese kerk Elke maand geven studenten van Henco de Berg en Ruud Huijbregts een concert in een van de prachtige kerken die het centrum van Tilburg rijk. Vanavond is het concert in de SintDyonisiuskerk, in de volksmond ‘Heikese kerk’ genoemd.

music lab flashbacK Rockacademie Dinsdag 8 december 20.00 uur Cul de Sac Heuvel 48 Tilburg Music Lab is het creatieve hart van Rockacademie. De sessiemuzikanten brengen deze avond verschillende flashbacks naar helden van het heden en verleden.

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

30

Ishay Shaer


Activiteiten

Januari 2016 lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music Woensdag 9 december 12.30 uur De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

masterclass cello gary hoffman i.s.m. souvenir Des montagnarDs conseRvatoRium / masteR of music

Gary Hoffman

Dinsdag 15 december 10.00 - 13.00 uur FHK Muziekzaal De stijl van Gary Hoffman wordt gekenmerkt door een volle klank, een perfecte techniek, een uitzonderlijke artistieke gevoeligheid.

nacht van De Kunsten alle opleiDingen fhK

Op 15-jarige leeftijd debuteert hij in de Wigmore Hall in Londen.

Vrijdag 18 december 19.00 uur

Daarna is hij te gast in New York. Op 22-jarige leeftijd wordt

Op de vrijdag voor Kerst staan traditiegetrouw de deuren van

hij de jongste professor aan de bekende muziekschool van de

Fontys Hogeschool voor de Kunsten open voor de Nacht van de

universiteit van Indiana. Momenteel is hij Meester in residentie

Kunsten. De Nacht laat je verwonderen tijdens een complete

aan de Muziekkapel waar hij jonge getalenteerde cellospelers

avond uit met spetterende performances en intieme concerten

begeleidt. Nadat hij in 1986 de eerste Grand Prix Rostropovich

van talentvolle studenten. In de meer dan 100

heeft gewonnen in Parijs, begint hij een internationale carrière

exposities komen alle disciplines aan bod: van kamermuziek tot

en treedt hij op met de grootste ensembles in de Verenigde

rock, van muziektheater tot dans, van circus tot musicaltheater en

Staten, Canada, maar ook in Europa en Azië. Ook al heeft hij een

nog meer, veel meer. De avond start om 19.00 uur en eindigt in de

voorliefde voor het grote klassieke repertoire voor cello, toch

kleine uurtjes met een swingende afterparty!

hoort Gary Hoffman ook graag hedendaagse muziek, waarvan hij een gedreven woordvoerder is. Vanaf 1990 vestigt hij zich in Parijs, waar hij een Nicolo Amati van 1662 bespeelt die ooit toebehoorde aan Léonard Rose.

Op woensdag 16 december geeft Gary Hoffman een concert in Concertzaal Tilburg in de serie Souvenir des Montagnards.

master concert series masteR of music Dinsdag 8 december 11.00 - 12.00 uur FHK De Refter De meest gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich horen tijdens deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden dit seizoen.

optredens en

Toegang € 12,50. Reserveren via www.theaterstilburg.nl

lunchconcert De toonzaal conseRvatoRium / masteR of music Woensdag 6 januari 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

31


Activiteiten

Januari 2016

Foto Piet Kuijten

performing night #2 Rockacademie

music lab shoWcases + contrastnacht Rockacademie

Dinsdag 12 januari 19.30 uur Paradox Tilburg Telegraafstraat 62 Tilburg

Donderdag 21 januari 21.00 uur Hall of Fame Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg

Vanavond is Paradox de plek om het nieuwe muziektalent

De bands van Music Lab ‘eigen act’ presenteren zich vanavond

van Tilburg te ontdekken. De propedeusestudenten van de

in Hall of Fame. Aansluitend Contrastnacht, de nacht in met de

Rockacademie treden op tijdens deze tweede Performing Night.

rappers en de music producers van de Rockacademie.

Kom kijken welk nieuw talent er op het podium staat!

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line up op fontys.nl/fhkagenda of rockacademie

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

music lab shoWcases Rockacademie Woensdag 20 januari 21.00 uur Hall of Fame Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg Music Lab is het creatieve hart van Rockacademie. De bands van Music Lab ‘eigen act’ presenteren zich vanavond in Hall of Fame.

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op rockacademie

32


open Dag alle opleidingen fhk uitgezondeRd Rockacademie

the insiDe out shoWcase Rockacademie

Zondag 24 januari 10.00 - 14.30 uur

Zondag 24 januari 10.00 - 14.30 uur 013 Poppodium Veemarktstraat 44 Tilburg

Kom langs op onze open dag! Tijdens deze dag maak je kennis

Beleef Rockacademie tijdens The Inside Out Showcase! de speciale

met docenten, studenten en faciliteiten van FHK.

Open Dag van Rockacademie in 013! Naast de presentaties over

Ga naar voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties van de verschillende studierichtingen, loop mee met een rondleiding door het gebouw. Ga luisteren naar een van de vele optredens!. En dit is natuurlijk dĂŠ kans om docenten en studenten van de opleidingen te spreken! Rockacademie is niet aanwezig in het gebouw van FHK, zij zijn te vinden in 013 Poppodium (zie hieronder). Heb je interesse om bij ons langs te komen? Meld je

het onderwijs spelen Rockacademie studenten, de sterren van de toekomst, in de Jupiler Zaal en de Kleine Zaal. In de foyer kun je docenten en studenten spreken over een studie aan de Rockacademie. Maar kom je alleen voor de bandjes dan ben je meer dan van harte welkom.

Ben je geĂŻnteresseerd? Meld je dan aan voor deze Open Dag via fontys.nl/rockacademie

dan vooraf aan via www.fontys.nl/fhk. Zie ook pagina 21 Voor

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up

meer info over open dagen, meeloopdagen en audities.

op

rockacademie

33


Nieuws

closing the gap

Rockacademie weRkt samen met suRiname Onder de noemer “Closing the Gap” werkt

met veel ervaring in grote complexe onderwijsprojecten. Het CvS

Rockacademie sinds kort samen met het

hoopt als kleine organisatie met minder internationale ervaring

Conservatorium van Paramaribo. Het project

binnen dit project ook zijdelings veel kennis op te doen van de organisatie en het managementsysteem van Rockacademie. Het

wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid

CvS is penvoerder en verantwoordelijk voor de organisatie van

in een zgn “twinning” model.

de activiteiten die als onderdeel van het project in Suriname plaatsvinden, het aandragen van de benodigde informatie

Het Conservatorium van Suriname is het enige HBO Instituut voor muziekonderwijs in Suriname met het hoogste gekwalificeerde kader hiervoor aanwezig in Suriname en speerpunt voor het Ministerie van OCW in de vernieuwing van het muziekonderwijs. Doorslaggevend voor de keuze van CvS voor Rockacademie als partner in dit project is dat Rockacademie de enige HBO opleiding muziek uitvoerend met een curriculum waar op gebied van muziektheorie en solfège wordt vertrokken vanuit een ontwikkelbaar muzikaal gehoor in plaats van specifiek benoemde theoretische kennisdoelen. Het CvS wil en moet juist zo’n speciaal curriculum ontwikkelen. Rockacademie is geaccrediteerd en beschikt over alle benodigde kennis, ervaring en faciliteiten hiervoor. Daarom is de keuze van het CvS voor Rockacademie logisch en onvermijdelijk. Beide partners vullen elkaar uitstekend aan: Rockacademie beschikt over ruime kennis en faciliteiten betreffende soundengineering. Het CvS moet dit ontwikkelen en kan de kennis hiervoor niet in Suriname vinden. Rockacademie heeft weinig ervaring met long-distance learning maar het CvS wél. Rockacademie wil dit verder ontwikkelen met CvS als partner. Daarnaast is Rockacademie geïnteresseerd in de etno-musicologische diversiteit van Suriname en de mogelijkheid om elementen hiervan in het eigen curriculum te verwerken. Het CvS beschikt over de kennis en docenten op dit gebied en is daarom voor het RT op zijn beurt een heel interessante partner. Het ontwikkelen van long distance learning, in combinatie met het gezamenlijk ontwerpen van het vernieuwende curriculum in combinatie met invloeden van de gevarieerde Surinaamse muziekstijlen is innovatief en vernieuwend en geeft beide instituten daardoor een sterkere concurrentiepositie internationaal. strategisch

Beide

instituten

willen

samenwerkingsverband

doorzetten in de toekomst. Rockacademie is als onderdeel van Fontys een groot instituut

34

dit

verder

als

voor Rockacademie om zijn aandeel in het project te leveren en het aandragen van specifieke Surinaamse muziek-culturele elementen voor het curriculum. Rockacademie is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het trainingsprogramma, de ontwikkeling van het vernieuwde curriculum en de adviezen voor het bijbehorende studentenvolgsysteem. Beide instituten zijn gelijkelijk verantwoordelijk voor het ontwerpen van de audiovisuele configuratie, het studentenvolgsysteem en de virtuele leeromgeving, en de onderlinge communicatie. Het CvS wil nadrukkelijk penvoerder zijn omdat zij initiatiefnemer is en met het penvoerderschap symbolisch een teken van eigen kunnen aan de Surinaamse achterban wil geven.


Nieuws

conseRvatoRium intRoduceeRt living scores learn Foto Thomas Legrève

Dit studiejaar wordt het Living Scores Learn programma geïntroduceerd aan het Fontys Conservatorium. Living Scores Learn (LSL), een project van de Vlaamse percussionisten Tom De Cock en Vincent Caers, een platform met als doel het vergaren van kennis en ontwikkelen van betere methoden voor de uitvoeringspraktijk van moderne composities . Hierdoor wordt het voor studenten en uitvoerders makkelijker gemaakt om met hedendaagse muziek aan de slag te gaan, doordat de efficiëntie en het rendement van het studieproces van hedendaagse muziek te verhogen. LSL wil bestaande studietrajecten bundelen en formaliseren, nieuwe studietrajecten en creatieve methodes ontwikkelen en alle informatie op eenvoudige wijze toegankelijk maken. In de toekomst zal het platform als archief fungeren voor studietrajecten voor specifieke composities. Zowel studenten als uitvoerders kunnen hier beroep doen op eerder uitgevoerd onderzoek en gebruik maken van de daarbij ontwikkelde tools om het studieproces te ondersteunen. Het platform biedt ondersteuning aan de huidige opleidingen van Schools of Arts en in de artistieke praktijk. Het studieproces van hedendaagse muziek zal met ondersteuning van het platform sterk aan rendement

LSL richt zich op een specifieke niche binnen de muzieksector, maar biedt een ondersteuning die tot op heden niet bestaat: de omzetting van een theoretische analyse in creatieve toepassingen

en efficiëntie winnen. Dit leidt tot een bredere interesse in

in het artistieke studieproces. Er is heel wat kennis opgebouwd,

het hedendaagse veld en zowel de hoeveelheid uitvoeringen

maar deze blijft gefragmenteerd en ontoegankelijk door de

als de kwaliteit van elke uitvoering zal daarmee verhogen. Dit

afwezigheid van een platform waarop deze kennis gedeeld

stimuleert een bloeiende cultuur rond hedendaagse muziek in

kan worden. Moderne technologie staat vandaag toe om de

een brede internationale context. De opgebouwde knowhow

theoretische kennis om te zetten in praktische tools en deze te

met betrekking tot het uitwerken van tools om het studeerproces

verspreiden. Van deze opportuniteit wil LSL gebruik maken om

efficiënter te maken, biedt de mogelijkheid om projecten uit te

een aanvulling te bieden op de traditionele studeermethodes.

werken voor ensembles en orkesten. Zij kunnen in samenwerking

Kijk ook op www.living-scores.com voor meer informatie.

met LSL tools ontwikkelen om hun werking te verbeteren. De optimalisatie van de processen om tools uit te werken moet leiden tot - de aanzet tot - het ontwikkelen van software die gebruikers in staat stelt om zelf eenvoudig tools te ontwikkelen.

De introductie van het programma in Tilburg is op woensdag 24 september van 17.00 uur tot 22.00 uur in De Refter (FHK). Daarna kunnen geïnteresseerde studenten zich aanmelden om deel te nemen aan Living Scores Learn.

35


De opleidingen van FHK Sector Muziek Academie voor Muziekeducatie 08850-77744 / FHKMuziekeducatie@fontys.nl Conservatorium 08850-77744 / FHKConservatorium@fontys.nl Rockacademie 08850-74166 / FHKrockacademie@fontys.nl Master of Music 08850-77744 / FHKmom@fontys.nl

Toelating en inschrijving FHK Studentenadministratie 08850-78166 / FHKSA@fontys.nl

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Postbus 90907, 5000 GJ Tilburg Bezoekadres Zwijsenplein 1 5038 TZ Tilburg Bisschop Zwijsenstraat 11 5038 VA Tilburg www.fontys.nl/kunsten

Volg onze opleidingen op social media www.facebook.com/rockacademie www.facebook.com/conservatorium www.facebook.com/academievoormuziekeducatie www.facebook.com/fontyshogeschoolvoordekunsten Twitter: @rockacademie en @FHKTilburg

In the Picture is een uitgave van de Sector Muziek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Redactie en eindredactie: Linda Koster - Raf De Keninck Ontwerp: Blend & Blink ontwerp en communicatie Fotografie: Wilco Smith (cover), Piet Kuijten, May van den Heuvel, Jasper Staps, Rob ten Broek, Kim Verhoef, Merlijn Doomernik, Chris KÜnig, Karlijne van der Kooij, Remco van Dun, Angela Barendregt, Coco Broeken, Thomas Legrève.

36

Profile for Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg

In the picture september 2015 sector Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg  

In the picture september 2015 sector Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded