Page 1

academie voor theater wij laten je spelen wij leren je maken

fontys.nl/docenttheater


academie voor tHeater wiJ lATen Je sPelen, wiJ leren Je mAKen

de academie voor theater leidt je op tot docent theater, een van de meest inspirerende beroepen die er zijn. een theaterdocent maakt theater, helpt verhalen vertellen en reflecteert op de wereld. Als je bent afgestudeerd, kun je lesgeven, regisseren en

te ontwikkelen tot concepten en

theater maken. Je beschikt over praktische vaardigheden, een

die uit te voeren in projecten.

creatieve eigen stijl en een persoonlijke visie op theater. Je

Je leert een begin te maken

bent een geëngageerde, artistieke persoonlijkheid en je weet

met je beroepspraktijk.

wat er speelt in het werkveld. Klaar om aan de slag te gaan.

Op basis van je eigen spelplezier en talent ontwikkel je tijdens je opleiding inzicht, kennis en vaardigheden op het gebied van acteren, doceren en regisseren. Je leert toneelscènes en

niet weg te kijken Het is de kunst niet te slapen maar te dromen

Wat leer je

ontwerpen

“Het is de kunst

vormgeven,

toneellessen

aanbieden,

spelers begeleiden en voorstellingen maken. Je leert ideeën

met je ogen open” Uit: Kees was hier. Jorg van den Kieboom, afgestudeerd in 2014 Jacques de leeuw Prijs 2014 entreeprijs 2014 Theaterfestival Boulevard


“ik wilde altijd actrice worden. Hier werd ik aangenomen en daar was ik ontzettend blij mee, ik voelde me hier erg welkom en zeer op mijn plaats. door deze opleiding heb ik geleerd dat er veel meer mogelijkheden zijn binnen het theater en dat je ook meerdere vakken tegelijk kan uitoefenen. ik kan nu van alles: lesgeven, maken en spelen.� Jessie l’Herminez, afgestudeerd in 2013 entreeprijs 2013 Theaterfestival Boulevard

Hoe WerKt Het De Academie voor Theater is een degelijke opleiding met veel aandacht

De opleiding kent een afwisselend programma van lessen, trainingen,

voor de ambachtelijke kwaliteiten van het vak. Het docententeam

producties, praktijklessen en stages. Je verwerft kennis, inzicht en

heeft een jarenlange praktijkervaring en mede daardoor heeft de

vaardigheden op het gebied van toneelspel, theorie, stem, beweging,

opleiding een sterke band met het werkveld.

didactiek en theater maken. Je hebt vakken als: elementair spel,

Het onderwijs kenmerkt zich door:

improvisatiespel, teksttoneel, spelprojecten (spelen in voorstellingen), kunstgeschiedenis, dramaturgie, pedagogiek, didactiek van de regie,

t QFSTPPOMJKLFCFOBEFSJOH

didactiek van het lesgeven, scenografie, koorzang, conceptontwikkeling.

t JOUFOTJFWF JOEJWJEVFMFCFHFMFJEJOH

De studie is als volgt opgebouwd:

t YQFSKBBSJOESVLFOCFPPSEFMJOHTUVEJFWPPSUHBOH

tF KBBS POUXJLLFMJOH FJHFO UIFBUSBMF WBBSEJHIFEFO  IFU }FJHFO

t HSPFQFOOJFUHSPUFSEBOTUVEFOUFO t WFFMTBNFOXFSLFO WFFMEPFO

JOTUSVNFOU} tFFKBBSUPFQBTTFOWBOUIFBUSBMFWBBSEJHIFEFOJOEFQSBLUJKL (binnen- en buitenschools) via projecten en stages t4e jaar: verdere ontwikkeling van eigen vakopvatting en relatie met de beroepspraktijk, in theorie (onderzoek) en praktijk (o.a. eindregie)


Waar KuN je aaN de slag De Academie voor Theater geeft je de bevoegdheid voor de binnenen buitenschoolse theater(les)praktijk. Als docent Theater ben je werkzaam in: t IFUPOEFSXJKTBMTWBLEPDFOU5IFBUFSPG$,7 t IFUCVJUFOTDIPPMTPOEFSXJKTDFOUSBWPPSEFLVOTUFO DFOUSBWPPS basiseducatie, jeugdtheaterscholen, amateurtheaterscholen t IFU UIFBUFS BMT NBLFSSFHJTTFVS PG FEVDBUJFG NFEFXFSLFS CJK professionele gezelschappen of in het amateur-, jeugd- en studententheater, wijktheater t IFUCFESJKGTMFWFO EFHF[POEIFJET[PSH  TFNJ PWFSIFJET JOTUFMMJOHFOo.a. als trainingsacteur 7FFMPVETUVEFOUFOPOUXJLLFMFO[JDIVJUFJOEFMJKL tot zelfstandige, ondernemende mensen met een samengestelde beroepspraktijk. Het allround-zijn is hun specialisme.

“Kunst is het noodzakelijk cement van een samenleving. Kunst stimuleert empathie, zonder kunst geen mededogen. Kunst geeft inzicht, biedt troost en verbindt. Kunst kan weerstand bieden aan de werkelijkheid.� Uit: Visie op kunst en kunstvakonderwijs Academie voor Theater


Na je studie

FoNtys HogescHool voor de KuNsteN

De Academie voor Theater onderhoudt informeel en formeel

De Academie voor Theater is een van de 13 opleidingen aan Fontys

intensief contact met oud-studenten. Er is een alumnivereniging

Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. In deze creative community

die de 450 leden informeert over vacatures, nascholing en allerlei

maakt de academie deel uit van de sector Theater, samen met de

ontwikkelingen binnen het vakgebied van de theaterdocent.

Academy for Circus and Performance Arts en de Academie voor

Incidenteel organiseert de alumnivereniging met de academie

Musical- en Muziektheater. De verschillende academies zoeken

activiteiten als nascholing, studiedagen en reĂźnies.

steeds naar samenwerkingsvormen die de kwaliteit van de onderwijsactiviteiten kunnen bevorderen. De bundeling van alle denkbare, artistieke kunstvakopleidingen in ĂŠĂŠn huis biedt daartoe unieke mogelijkheden.


academie voor tHeater croho nummer 34745 niveau/graad tICP#BDIFMPS%PDFOU5IFBUFS tMFTCFWPFHEIFJEPOHFHSBEFFSE QP WP ICP

studielast tKBBS WPMUJKE tWBSJBOUPQEFWPMUJKEKBBS EBHFOQFSXFFL tTUVEJFCFMBTUJOHËVVSQFSXFFL

vereisten tWPMUJKEEJQMPNBNCP OJWFBV IBWP WXPPGHFMJKLXBBSEJHEJQMPNB tWBSJBOUPQEFWPMUJKEEJQMPNBICPPGXP

auditie tESJFEBBHTFBVEJUJFSPOEF tCFPPSEFMJOHPQBSUJTUJFLF GZTJFLF UIFPSFUJTDIFFONFOUBMFLXBMJUFJUFO FOQPUFOUJF

informatie en aanmelden XXXGPOUZTOMEPDFOUUIFBUFS

Zwijsenplein 1

5038 TZ Tilburg

Postbus 90907

5000 GJ Tilburg

telefoon

08850 75211

e-mail

FHKtheater@fontys.nl

website

www.fontys.nl/docenttheater

Grafisch ontwerp www.blendblink.nl Fotografie rob ten Broek e.a. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

2014 FHK Opleidingsflyer Docent Theater  

Opleidingsflyer 2014 van Bachelor Docent Theater aan de Academie voor Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) te Tilburg.

Advertisement