Page 1

Minoren Fontys Hogeschool voor de Kunsten 2014 | 2015 | Tilburg

Cultureel Ondernemerschap Interdisciplinaire Projecten Kunst en Context Media in Performance Media, Minds & Matters

Minors Fontys School of Fine and Performing Arts

Cultural Entrepreneurship Art and Context

fontys.nl/kunsten


Introductie minoren FHK english version see page 8

Major-Minor Model Fontys Het major-minor model is een onderwijsmodel dat de bacheloropleiding verdeelt in een ‘major’ en een ‘minor’. De majorfase leidt studenten op voor het toekomstige beroep. De minorfase biedt studenten de mogelijkheid zich toe te spitsen op bepaalde onderwerpen (verbreding of verdieping). Zo krijgen studenten de kans zich te profileren. Zowel op universiteiten als in het hbo werkt men volgens dit model. Sinds september 2011 heeft Fontys Hogescholen het aanbod van algemene Fontysminoren beperkt tot een vijftiental verbredende minoren dat alleen in blokvorm (een programma van een half jaar) is te volgen. Daarnaast bieden instituten eigen minoren aan.

Minoraanbod FHK Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) kiest voor vijf eigen instituutsminoren met het karakter van een differentiatieprogramma van 30 studiepunten (European Credits). Het programma wordt uitgevoerd in lintvorm (een jaarprogramma op de woensdag). Het minoraanbod is FHK-breed en bedoeld voor studenten uit het derde en vierde studiejaar van alle bacheloropleidingen van FHK. In september 2014 starten de volgende vijf minoren: 1. Cultureel Ondernemerschap 2. Interdisciplinaire Projecten 3. Kunst en Context 4. Media in Performance 5. Media, Minds & Matters

De minor Media, Minds & Matters wordt verzorgd door het Fontys FutureMediaLab, een interdisciplinair instituut voor media & innovatie. Het is onderdeel van het Lectoraat Media van de Fontys Hogescholen ICT, Kunsten, Communicatie, Journalistiek en de Economische Hogeschool Tilburg.

2

Kenmerken en ontwikkeling De minoren hebben zowel een verdiepende als verbredende werking en gaan in op thema’s die actueel zijn in alle kunstdisciplines. De minoren kennen naast een theoretisch kader, uitvoerende opdrachten die aansluiten op de beroepspraktijk. De programma’s zijn ontwikkeld in teams met vertegenwoordiging uit de diverse kunstdisciplines.

Voorlichting In maart en april vinden op alle bacheloropleidingen van FHK voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor de (huidige) tweedejaarsstudenten en voor studieloopbaanbegeleiders.

Inschrijving Tot 1 juni kunnen de studenten zich digitaal inschrijven voor de minor van hun keuze (kijk op de achterzijde van deze brochure voor de manier van inschrijven). Studenten die zich niet op tijd inschrijven, kunnen niet deelnemen aan de minoren en lopen hierdoor studievertraging op.


Cultureel Ondernemerschap Is deze minor iets voor jou? Ben jij stressbestendig, koelbloedig, doortastend, competitief, ondernemend, uitdagend en overtuigend? Heb je visie, uitstraling, een vlotte babbel en een duidelijke mening? Neem je je kansen waar, plan je uitgekiende strategieën, ben je nog nooit op je… gegaan? Ben je kortom: Onovertroffen succesvol? Dan hoef je deze minor NIET te volgen.

Wat leer je in de minor Cultureel Ondernemerschap? Jij als realistische kunstenstudent krijgt van ons alle kansen om boven jezelf uit te stijgen. Ons ultieme doel is om jou je kunstenaarschap te leren vermarkten. Wat we je leren om een succesvolle, creatieve cultureel ondernemer te worden is: - een ondernemende attitude ontwikkelen; - je creativiteit naar de markt richten; - visie ontwikkelen, innovatief zijn; - schakelen; - onderzoeken; - reflecteren; - samenwerken maar ook ‘doe het zelven’; - oplossingsgericht werken; - netwerken en - de transfer maken van de minor naar de major. Dit alles gecombineerd met een flinke portie zelfrelativering en humor, maakt de Minor Cultureel Ondernemerschap tot een ware belevenis.

Hoe is de opbouw van deze minor? Je doorloopt drie fases waarin jij en jouw ambities centraal staan. Je ondergaat een survival op alle gebieden van je persoonlijkheid. Je boort alle kwaliteiten in jezelf aan om die fases tot een geslaagd einde te brengen. Een kritische coach en experts uit het werkveld helpen je hierbij.

Wat is het lesaanbod? Intrigerende storytellers bewijzen je met hun succesverhaal dat dromen te verwezenlijken zijn. Uitdagende workshops leren je nieuwe invalshoeken te zien en nieuwe technieken te benutten om problemen te tackelen. Spraakmakende ‘state of the art’ colleges belichten de meest actuele ontwikkelingen uit de literatuur en de beroepspraktijk. Verrassende ‘in betweens’, evenementen die het vaste onderwijsprogramma doorbreken, completeren het avontuur. Deze minor is tweetalig: Engels en Nederlands.

Hoe wordt de minor getoetst? Je bewijst je aan de hand van ‘personal skills’ aan je coach, je medestudenten en professionals van topniveau. Je doet ervaring op door onderzoek, analyse, reflectie en evaluatie. Deze ervaring zet je uiteindelijk in om jouw eigen culturele droomonderneming te presenteren aan stakeholders uit de culturele sector. Je eerste stap in jouw succesvolle kunstenaarscarrière. Durf jij het aan? Dan zien we je graag in deze minor!

‘Met de minor Cultureel Ondernemerschap krijg je alle tools aangereikt om een vliegende start als professional te maken’

3


Interdisciplinaire Projecten Missie Op verschillende terreinen van de kunsten zoekt de huidige maker steeds vaker samenwerking met anderen. Popbands werken met veejays, dansers met acteurs. In de beeldende kunst vinden cross-overs plaats met geluid en tekst. Muziekfestivals bestaan allang niet meer uitsluitend uit muziek. Tentoonstellingen krijgen steeds meer een integraal karakter met de omgeving. De minor IP legt de nadruk op deze actualiteit.

Is deze minor iets voor jou?

Hoe is de opbouw van deze minor? Eerste semester █ Een

workshop communicatie en samenwerking.

█ Kortlopende

█ Een

reeks lessen filosofie van de kunsten.

█ Workshops en lezingen met samenwerkende makers.

Tweede semester █ Ontwerp

en uitvoering van een artistiek plan met medestudenten.

Als je van mening bent dat er tussen de kunsten steeds wordt samengewerkt.

█ Maken

Als je geïnteresseerd bent in samenwerking met andere FHK studenten.

█ De

Als je wilt leren om een multidisciplinair project op te zetten.

Waarom deze minor volgen? Je maakt kennis met multidisciplinaire projecten. Je leert de taal en de gewoonten van andere opleidingen binnen FHK. Je leert organiseren en praktisch handelen. Je leert je eigen ideeën in de groep te brengen. Je leert je eigen vak op andere wijze kennen.

artistieke projecten met praktische

opdrachten.

█ Een

van een projectplan en een financieel plan.

publieke presentatie als afsluiting.

mogelijkheid van een podium op Festival Mundial 2015.

Wat is het lesaanbod? █ Hoor-

en werkcolleges filosofie.

█ Workshops

en oefeningen communicatie en samenwerking.

█ Korte

multidisciplinaire oefenprojecten.

█ Een

multidisciplinaire eindproductie: bedenken, maken en presenteren.

Hoe wordt de minor getoetst? █ Het

Zie jij in de toekomst van de kunsten een grotere rol voor interdisciplinaire projecten? Dan is dit de juiste minor voor jou!

onderdeel filosofie zal worden getoetst door het schrijven van een paper.

█ Het

eigen plan en presentatie wordt beoordeeld op artistiek niveau, praktische uitvoering en individuele inbreng.

‘Samenwerken brengt je verder’

4


5


Kunst en Context

Is deze minor iets voor jou? Laat jij het publiek graag op allerlei manieren jouw creaties beleven? Ben jij een professional die extra aandacht heeft voor de ‘ins and outs’ van het artistieke proces? Wil jij persoonlijke concepten leren maken, leren schrijven en jouw creatieve ontwikkeling verder uitbouwen en verdiepen? Krijg jij geen genoeg van hedendaagse kunst en cultuur? Wil je meer filosofische, beschouwende of historische context bij jouw eigen werk? Dan is dit de juiste minor voor jou!

Of je legt je focus op de nieuwste praktijken in Kunst- en Cultuureducatie. Educatie kun je doen als project en als route van twee projecten: Educatie en Stage. De route geeft je – bij de juiste invulling - kans op een erkend certificaat intern cultuurcoördinator primair onderwijs.

Waarom deze minor volgen?

Je krijgt actuele kennis aangeboden, direct uit de praktijk. Enthousiaste docenten zijn je gidsen en reiken je passende kwaliteitsbronnen aan om te bestuderen. Ze geven goed voorbereide lessen over onderwerpen die ze door en door kennen. Het studeren gebeurt samen met een groep op de FHK tijdens colleges, maar ook op de lesdag zelf in uren van zelfwerkzaamheid. Je studeert daarbuiten meestal individueel, zodat je geen lastig te maken samenwerkingsafspraken hebt. Het programma en de studielast zijn bekend en beschikbaar bij aanvang. Jouw werk upload je op de Portal, waar je ook de bronnen en instructie en beoordelingen vindt. Bij verschillende keuzeprojecten trek je er gezamenlijk op uit om in de context van de buitenwereld naar kunst op zoek te gaan: voorstellingen, tentoonstellingen, concerten etc.

Deze minor kies je omdat jij de toekomstige professional op het podium of in het artistieke laboratorium bent. Je gaat werken in een internationale, hedendaagse context. Omdat je wilt zijn binnen netwerken met allerlei cultuuren kunstprofessionals wil je die context begrijpen en er verbinding mee maken. Omdat jij werk gaat maken dat eruit springt, voor zowel toegepaste als autonome doelen, heb jij een verdiept inzicht in artistieke processen nodig. Deze minor zal jou helpen bij het vinden van jouw eigen plek in de ‘creative community’. Omdat je straks anderen leert creatief te zijn, wil je voldoende bagage hebben en je mening goed kunnen verwoorden en van argumenten kunnen voorzien. Het bewustzijn van je eigen en andermans cultuur en identiteit is daarbij een voortdurende inspiratie voor je.

Hoe is de opbouw van deze minor? In vier periodes van acht weken neem je deel aan vier projecten, die steeds de hele lesdag beslaan. Daarnaast krijg je vier studiedagen aangeboden. De contacturen zijn grotendeels op woensdag van 10.30 – 16.30 uur. Je kunt in deze minor je eigen programma samenstellen. Zo kun je kiezen uit creatief beschouwende projecten, zoals: Actuele Kunst, Grote Verhalen en Filosofie of uit projecten waarin je creëert zoals Concept Ontwikkelen of Creërend Schrijven. Je kunt een Onderzoek in Kunst en Cultuur doen naar onderwerp van je eigen keuze. 6

Nieuw in het programma zijn de projecten Dutch Culture en Muziekspektakel en wellicht Mindfullness.

Wat is het lesaanbod?

Hoe wordt de minor getoetst? Elk project wordt apart, aan het einde van een periode, afgerond met je eigen product, tekst of presentatie en studiepunten. Actieve deelname aan de vier studiedagen wordt ook beloond met studiepunten. Gaat het een keer mis, dan krijg je een extra opdracht. Of je doet een project opnieuw. Het is goed mogelijk om na een onderbreking, bijvoorbeeld stage, weer verder te gaan.

‘I don’t think there is anything that communicates better than art. It is quicker than language and clearer than philosophy’ Frederick R. Weisman


Media in Performance Is deze minor iets voor jou? Heb jij de ambitie om een mondiaal netwerk op te bouwen en je aan een internationaal publiek te presenteren? Wil jij aan de slag met interactieve elementen in je eigen performance? Spreken onderwerpen als creatief denken, samenwerken met verschillende disciplines, conceptontwikkeling, social media, presentatie en eigen inbreng jou aan? Dan is dit de juiste minor voor jou!

Waarom deze minor volgen? Algemeen doel van de minor is dat je multimedia en web-gerelateerde communicatiemiddelen kan toepassen en inzetten binnen je eigen beroepspraktijk van de major vanuit inzicht in communicatiestrategie en conceptmatig denken. De minor richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en design en het inzetten van digitale media. Dit alles ten behoeve van producten die je in het major deel van je studie oplevert. Denk hierbij aan o.a. een online identiteit creëren, interactieve (podium) presentaties, videoclips/visuals etc.

Hoe is de opbouw van deze minor? De minor bestaat uit twee gedeelten, elk met een looptijd van een semester.

Wat is het lesaanbod? In het eerste deel van de minor volg je colleges over moderne communicatiemiddelen en leer je de basisprincipes van design. Naast twee vaste docenten komen er meerdere gastdocenten op bezoek en vindt er een aantal excursies plaats. Aan het eind van het eerste deel van de minor heb je een eigen online profiel en ben je in staat deze te onderhouden. In het tweede deel van de minor ligt de nadruk op de praktijk en werk je in kleine projectgroepen aan een interactieve performance die wordt uitgevoerd in theater De NWE Vorst. Je wordt hierin begeleid door een coachteam bestaande uit verschillende specialisten. Daarnaast wordt een aantal workshops aangeboden, o.a. theatertechniek en HD filmen.

Hoe wordt de minor getoetst? Het eerste deel wordt beoordeeld op basis van een persoonlijke digitale persmap die bestaat uit een CV, een bio, een promo film en foto’s, een weblog (wordpress) en een social media structuur. Het tweede deel wordt afgesloten met de presentatie van jouw eindproject waarvoor je een groepsbeoordeling krijgt. Daarnaast schrijf je een reflectieverslag.

‘Jouw presentatie wordt een interactieve multimediale performance’


Media, Minds & Matters Missie In de praktijk zal je als zelfstandig professional steeds eerder en vaker moeten samenwerken met andere, aanpalende disciplines. In deze minor creëren studenten uit zeer verschillende domeinen als Kunsten, Economie, Communicatie en Techniek een inspirerende en zelfs spannende leeromgeving. Daarbinnen verkennen en verleggen zowel studenten als docenten de grenzen van het eigen vakgebied. In eendrachtige interdisciplinaire samenwerking ontstaan nieuwe mediaformats en mediaconcepten die een voorschot nemen op de toekomst. Bovendien kom je nu al in aanraking met je netwerk van morgen. Deze minor is iets voor jou: Als je écht wilt samenwerken met studenten uit andere vakgebieden. Als je wilt leren hoe je media en mediaconcepten beter kunt inzetten in je eigen vakgebied. Als je wilt werken op een cultureel onderbouwde en maatschappelijk verantwoorde wijze. Als je wilt weten wat er met media en mediatechnologie allemaal mogelijk is. Als je samen met anderen vette dingen wilt maken en presenteren voor een groot publiek.

ENGLISH

Major-Minor The major-minor model is an educational model that divides the bachelor in a ‘major’ and ‘minor’. The major phase trains students to become future professionals. The minor phase offers students the opportunity to focus on specific topics (broadening or deepening). This educational model is offered at universities and in the hbo. Fontys offers fifteen broadening minors (only in block form: a program of six months ). In addition, the institutes offer own minors.

Waarom deze minor volgen? Je leert systematisch onderzoeken en ontwikkelen op basis van 101 Design Methods. Je maakt constructief kennis met de aanpak van anders opgeleide studenten binnen Fontys. Je leert de grenzen van je eigen vakgebied te verkennen en te verleggen. Wat je bedenkt wordt ook fysiek en/of technologisch gerealiseerd. Je leert wat je rol is en wat je waard bent in een media development team.

Hoe is de opbouw van deze minor? Deze minor kent disciplinaire (alleen Kunsten) en interdisciplinaire onderdelen en buigt zich over een van te voren vastgesteld thema. Thema’s in het verleden waren bijvoorbeeld: Ghetto Media, Social Media, Twisted Realities en ‘Het Nieuwe Verdwalen’. Aan de hand van het thema doe je eerst individueel onderzoek om vervolgens in een multidisciplinair team een mediaconcept te gaan ontwerpen. In dit team vertrekt iedere student vanuit zijn eigen discipline die hij vervolgens interdisciplinair uitdiept en verbreedt. In de laatste fase wordt het concept daadwerkelijk gerealiseerd en gepresenteerd. Bij alle activiteiten gaat het om een combinatie van ‘denken’ en ‘maken’. Deze combinatie kan allerlei vormen

Minors Fontys School of Fine and Performing Arts Fontys School of Fine and Performing Arts (FHK) offer five institute minors with the character of a differentiation program of 30 EC (European Credits). The program is implemented in line form (one year program on Wednesdays). The minors are designed for students from the third and fourth year of all programs of FHK. In September 2014 the following five minors start 1. Cultural Entrepreneurship 2. Interdisciplinary Projects 3. Art and Context 4. Media in Performance 5. Media, Minds & Matters

8


aannemen: onderzoeken, ontwerpen en programmeren; lezen, visualiseren en projecteren; experimenteren, analyseren en bouwen; etc. Voor een impressie van eerdere eindproducten kijk je op www.futuremedialab.nl

Wat is het lesaanbod? █ Diverse

hoorcolleges en perspectieflezingen uit en over zeer uiteenlopende disciplines in hun relatie tot media.

█ Excursie █ Een

of studiereis naar een media-event.

reeks colleges over “The State of the Media”.

█ Disciplinair █ Wekelijks

verdiepingsprogramma Media & Kunsten.

overleg met tutoren.

█ Workshops

creatief denken, conceptontwikkeling en prototyping.

█ Een

multidisciplinaire productie bedenken, maken en presenteren.

Hoe wordt de minor getoetst?

foto Leo Erken

De minor wordt beoordeeld door alle begeleidende docenten op basis van het eindproduct, de deelproducten, de presentatie en tentoonstelling van het eindproduct, je rol in het proces en je participatie daarin.

‘Als je wilt weten wat er met media en mediatechnologie allemaal mogelijk is’

The minor Media, Minds & Matters is provided by the Fontys FutureMediaLab, an interdisciplinary institute for media & innovation. It is part of the Research Group Media Fontys ICT, FHK, Communication, Journalism and the Tilburg School of Economics .

Characteristics and Development The five minors have a deepening and broadening effect and examine issues that are current in all disciplines. The minors offer a theoretical framework and professional performing assignments. The programs are developed in teams with representatives from the various disciplines.

Information In March and April FHK offers information meetings to all second- and thirdyear students.

Registration Until June 1, students can digitally register for the minor of their choice (look for registration details on the back of this brochure). Students who do not register on time, can not participate in the minors and will get a study delay.

Minors for international students Are you an international student? Minor Art and Context and Minor Cultural Entrepreneurship welcome you in an international program. See page 10 and 11 of this brochure. More information? Send an e-mail to FHKkunstencontext@fontys.nl or FHKcultureelondernemerschap@fontys.nl

9


5:00:05 By Stephanie van Vlerken student in the minor in 2014 The digital revolution has led to a continuous offer of media. Every 10,5 minute we are interrupted in our daily routines by digital media. That means 5:00:05 interruptions per year. This metaphor is a symbol of the destruction of time, that is caused by this process. The surrender to this need is a choice of the individual. Each interruption does not only affect the personal time but also destroys the time of others.

Art and Context Is Art and Context your minor? Do you wish to make a large audience enjoy art and culture in all sorts of places and ways? Are you the creative professional who focuses on the artistic process in the professional practice? Are you planning on improving and deepening your conceptual and creative skills? Do you never get tired of contemporary art and cultural appearance? Do you want to get more philosophical, appreciative or historical context for your own work? Art and Context is the right minor for you!

Why this minor? This minor is especially assigned to accommodate and receive you as an international student. You are the future professional working on the stage or in the artistic laboratory. You will work in an international and contemporary context. To excel there you want to understand that context, engage in it and connect with it. Because you want your artwork to stand out, whether it is autonomous or serves goals in the applied arts you want an insight into artistic processes. As a teacher you will teach others to be creative and because of that you develop your awareness of the culture and identity. You like to deepen your understanding of art and culture in their historical and contemporary perspective and you enjoy communicating well founded opinions about that. 10

What is the structure of this minor? In four periods of about eight weeks you participate in four courses and four seminars. In all courses but one, you create your product or report individually. Collective activity consists of the weekly gatherings, discussions, and group analysis of works of art and study. Depending on group size and amount of English speaking students, you will either be in mixed Dutch/ English groups, working with English texts and reporting in English, or in an separate international group. Lessons are mostly offered on Wednesdays from 10.00 – 17.00 hrs. This minor involves about ₏ 140 study expenses, travel expenses and entrance fees. The following courses are offered in English: Artistic Concept Development, Creative Writing, Research in Art and Culture (topic of your choice) and Dutch Culture. During the course Dutch Culture you travel and visit several cultural activities. Lessons of this course may therefore take place at other hours of the day and week. You participate individually in four art- and culturerelated seminars, selected by yourself and approved by the minorstaff, from the seasonal international offer in the wide region and report on them according to the instructions.


Cultural Entrepreneurship Is this the Minor for you? Are you immune to stress, cold-blooded, vigorous, competitive, entrepreneurial, challenging and convincing? Do you have vision, charisma, a smooth patter and a clear view? You take your opportunities whereever, you’re a supurb planner for your sophisticated strategies, you’re never on your own? Are you in short: unsurpassed successful? Then this is NOT the minor or you....

What we’ll teach you to become a successful, creative cultural entrepreneur is: █  develop █  focus

█  develop

vision and being innovative;

█  research

skills, business skills;

█  collaborate █  approach

You’ll be given every opportunity to rise above yourself. Our ultimate goal is get your artistry up to a marketing level.

What will you get out of this minor? You will acquire knowledge of contemporary art and culture directly from the arts practice. Enthusiastic teachers will guide you and provide you with adequate quality resources to study. You will develop your artistic skills further. You will train your ability in expressing your opinion and knowledge of artistic processes in a professional way, of course aimed at a target group or audience. And you will get the necessary research skills to convince your audience with knowledge and quality.

IN WHAT WAY WILL THE STUDY BE ASSESSED? Your work of each of the four courses is assessed at the end of the working period of 8 weeks. You will hand in your own product or text, and/or give a presentation. You obtain credits for each course. Active participation in and your written report on the four seminars will also be rewarded with credits. When you fail a course, depending on the problem, you get an extra assignment or you participate in the course again. In this minor it is quite possible, to continue the study again after an interruption, such as an internship.

‘I don’t think there is anything that communicates better than art. It is quicker than language and clearer than philosophy’ Frederick R. Weisman

but also ‘do it yourself ‘;

to solution;

█  networking █  the

What you will learn in the Minor Cultural Entrepreneurship?

an entrepreneurs’ attitude;

your creativity into the market;

and communication and

transfer of the minor to your major.

All this, combined with a huge chunk of perspective and humor, makes the Minor Cultural Entrepreneurship a fantastic experience.

How is this minor composed? You’ll complete three phases in which you and your ambitions undergo a survival in all areas of your personality. You are going to develop all your (hidden) qualities. A personal coach, a critical expert in the cultural field, stands by you the whole year.

What’s in it for me? Intriguing storytellers tell their success-story to prove that dreams can come true. Challenging workshops to teach you new points of view. High-profile ‘State-ofthe-art’ lectures showing us the latest developments in literature and professional area. ‘In-betweens’, during events, that break the fixed curriculum, complete the adventure. This minor is bi-lingual; Dutch and English.

IN WHAT WAY WILL THE STUDY BE ASSESSED? You prove your skills on the basis of a ‘personal portfolio’ to your coach, your fellow students and external professionals of the highest level. Your experience through research, analysis, reflection and evaluation will be presented by you in your own cultural enterprise before stakeholders representing the cultural sector. This might be your first step into your successfull career. Do you dare? We’ll see you soon!

‘With the minor Cultural Entrepreneurship you’ll get all the tools to take off as a rocket in your professional life’ 11


algemeen

Enrollment to a minor of FHK

Toegankelijkheid de minoren zijn toegankelijk voor alle derde- of vierdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten

You

Vorm

& Matters can be found under the heading ‘Journalism’.

lintminor

enroll

for

a

minor

by

FHK

Progress:

progresswww.nl/fontys under the headline ‘Fontys Hogeschool voor de Kunsten’. The minor Media, Minds

Locatie Tilburg

You can also boot Progress through the homepage of

Start

september

the Fontys portal. The link to Progress can be found in

Lesdag

woensdag

Website www.fontys.nl/kunsten klik op ‘opleidingen’, ‘minoren’

Inschrijven voor een minor van FHK Je schrijft je in voor een FHK minor via Progress: progresswww.nl/fontys onder de kop ‘Fontys Hogeschool voor de Kunsten’. De minor Media, Minds & Matters vind je onder het kopje ‘Journalistiek’. Je kunt Progress ook opstarten via de startpagina van de Fontys portal. De link naar Progress vind je in de rechterkolom. Een link naar de handleiding voor inschrijving via Progress vind je op de portal onder ‘snel naar’ ‘minoraanbod’: fontys.nl/portal/major.minor.aspx

Inschrijven voor een andere Fontysminor Je vindt het gehele minoraanbod op fontys.nl/portal/major.minor.aspx Deze website helpt je bij het oriënteren op een Fontysminor. Nadat je een minor hebt gekozen, kun je je inschrijven via Progress onder de kop ‘Fontysminors’. Studenten van buiten Fontys schrijven zich in via kiesopmaat.nl De inschrijftermijn voor minoren die starten in september 2014 sluit op 1 juni 2014. De inschrijftermijn voor minoren die starten in februari 2015 sluit op 15 december 2014.

the right column. A link to the manual registration through Progress can be found on the portal under ‘snel naar’ ‘minoraanbod’: fontys.nl/portal/major.minor.aspx

Subscribe for another Fontys Minor You can find the whole range of minors at fontys.nl/portal/major.minor.aspx This website helps you to orientate at a Fontys minor. After you have chosen a minor, you can enroll via Progress under the headline ‘Fontys Minors’. The registration period for minors that start in September 2014 will close on June 1, 2014. The registration period for minors that start in February 2015 closes on December 15, 2014.

FHK Tilburg Cultureel Ondernemerschap Contact: Onno Witte FHKcultureelondernemerschap@fontys.nl Interdisciplinaire Projecten Contact: Jan Grolleman FHKinterdisciplinaireprojecten@fontys.nl Kunst en Context Contact: Monique Zijp FHKkunstencontext@fontys.nl Media in Performance Contact: Tijs Keverkamp FHKmediainperformance@fontys.nl Media, Minds & Matters Contact: Maggy Voorsluys Gomez m.voorsluis@fontys.nl

Grafisch ontwerp: www.blendblink.nl. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Fhk brochure minoren 2014 15 web  

Minoraanbod FHK Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) kiest voor vijf eigen instituutsminoren met het karakter van een differentiatieprog...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you