Memòria Fundació Foment de l'Habitatge Social 2018 - Breu

Page 1

ME MÒ RIA 2018 1.392 Fotografia: Mingo Venero

Oportunitats


ACOMPANYAMENT PERSONALIZAT Treballem per l’autonomia mitjançant l’acompanyament.

4.065

accions socials

282

80%

12%

8%

ACCIONS DIRECTES (visites domiciliàries, suport familiar, atenció comunitària, signatures de contracte)

COORDINACIONS I TREBALL EN XARXA amb altres entitats i/o Administració

ANÀLISI I ESTUDI DELS CASOS

FAMÍLIES S’HAN BENEFICIAT DEL SERVEI DE GESTIÓ D’AJUTS A L’HABITATGE

DE TREBALL 1 PLA PERSONALITZAT PER A CADA FAMÍLIA


LES PERSONES Acollir i acompanyar a les persones és el centre de la nostra feina. MENORS

1.392 PERSONES ATESES

405

FAMÍLIES ATESES

DONES

56%

42%

52%

Desnonament o motius económics % Manca condicions habitabilitat i/o amuntegament % Procedència d’altres residències tutelades

24 20

MOTIU D'ENTRADA

4%

Refugiats

DADES CARACTERÍSTIQUES POBLACIÓ ATESA:

314

557

66,2%

92,26%

Situació irregular

Origen espanyol

Adults a l’atur o en situació d’economia informal

Persones ateses es troben sota el llindar de pobresa


LES LLARS L’objectiu és que les persones puguin viure amb normalitat.

412

habitatges 100% a l’àrea metropolitana de Barcelona i en entorns urbans

759

accions

14%

29%

57%

Obres d’efecte sobre la SALUT DE L’USUARI

Obres en favor de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CONDICIONAMENT I MILLORA general de l’habitatge

DESPESA/INVERSIÓ:

501.143,94 €

70% DE LES ACTUACIONS

FETES A TRAVÉS D’ENTITATS ALINEADES EN FAVOR DE LA INCLUSIÓ SOCIAL

2

PROJECTES NOUS: > SENSORITZACIÓ d’habitatges > Aposta per l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA als habitatges


GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA Una gestió eficient ajuda al consum responsable.

4.560

Rebuts de lloguer

1.013

Contractes de subministraments gestionats

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

FINANCERS I ALTRES 4.656,84 € PRIVATS 890.965,19 € PÚBLICS 940.782,05 €

PROPIS 1.532.095,73 €

DISTRIBUCIÓ DESPESES

GENERALS 479.985,82 € ACOMP. FAMÍLIES 817.501,83 €

PARC HABITATGE 2.071.012,19 €


COL·LABORA! Pots posar-te en contacte amb nosaltres al: 93/302 71 97 Fer una aportació al C/c ES16 2100 0965 51 0200047154 “Una llar és més que un lloc on viure”

> Amb el suport de:

Fundació Foment de l’Habitatge Social Via Laietana, 5, 1r 2a 08003 Barcelona Tel. 933 027 197 www.habitatgesocial.org info@habitatgesocial.org