Page 1

ME MĂ’ RIA 2017 Habitatges que acompanyen


TASCA SOCIAL Acompanyem per la plena autonomia.

3.407

accions amb l’usuari

297

75%

20%

5%

ACCIONS DIRECTES (visites domiciliàries, signatures de contracte, suport a la família i atenció comunitària)

COORDINACIONS I TREBALL EN XARXA

ANÀLISI I ESTUDI DELS CASOS

FAMÍLIES S’HAN BENEFICIAT DEL SERVEI DE GESTIÓ D’AJUTS A L’HABITATGE

DE TREBALL 1 PLA ESPECÍFIC PER A CADA FAMÍLIA


PERSONES ATESES Treballem per les persones. MENORS

1.387

403

PERSONES ATESES

41

FAMÍLIES

VAN A ENTRAR AL 2017

FAMÍLIES ATESES

46%

DONES

55%

65% 5% Refugiats 10% Altres residències tutelades

Motius econòmics o manca de condicions d’habitabilitat

DADES CARACTERÍSTIQUES POBLACIÓ ATESA:

25% Situació administrativa irregular

22

39% Origen espanyol

60% No disposa d’ingressos propis (sense ingressos)

FAMÍLIES VAN PODER SORTIR DEL PROJECTE

383

FAMÍLIES ES TROBEN SOTA EL LLINDAR DE POBRESA


HABITATGES Oferim habitatges dignes.

408

habitatges 100% a l’àrea metropolitana de Barcelona

766

actuacions

11%

31%

58%

Obres d’efecte sobre la SALUT DE L’USUARI

Obres en favor de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CONDICIONAMENT I MILLORA general de l’habitatge

DESPESA/INVERSIÓ:

474.861,70 €

67% DE LES OBRES FETES

MITJANÇANT EMPRESES D’INSERCIÓ

CONDICIONAMENT DE L’HABITATGE ABANS, DURANT I DESPRÉS DE L’ESTADA DE LA FAMÍLIA


ECONÒMIC I ADMINISTRATIU Garantim el dret a l’energia. Apostem pel consum responsable. Gestió d’altes, baixes, comprovació, validació i pagament avançat dels subministraments:

5.975

factures d’aigua, llum, gas i/o acs.

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

FINANCERS I ALTRES 9.909,29 PÚBLICS 947.325,79 PRIVATS 749.518,26

PROPIS 1.439.934,69

DISTRIBUCIÓ DESPESES

GENERALS 445.076,75 ACOMP. FAMÍLIES 651.069,94

PARC HABITATGE 2.050.541,34


COL·LABORA! Pots posar-te en contacte amb nosaltres al: 93/302 71 97 Fer una aportació al C/c ES16 2100 0965 51 0200047154 “Una llar és més que un lloc on viure”

> Amb el suport de:

Fundació Foment de l’Habitatge Social Via Laietana, 5, 1r 2a 08003 Barcelona Tel. 933 027 197 www.habitatgesocial.org info@habitatgesocial.org

Profile for Fundació Habitatge Social

Memòria 2017  

Resum de l'activitat de la Fundació Foment de l'Habitatge Social durant el 2017

Memòria 2017  

Resum de l'activitat de la Fundació Foment de l'Habitatge Social durant el 2017

Advertisement