Page 1

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

Zondag 17: Het geheim van Pasen

72

Inleiding: Wegwijs door de Bijbel

6

Zondag 18: Het geheim van Hemelvaart

76 80

Zondag 1: Schitterende schat

10

Zondag 19: Het geheim van Koning Jezus

Zondag 2: Wat is ellende?

12

Zondag 20: Het geheim van de Heilige Geest 84

Zondag 3: Kapot gevallen

16

Zondag 21: Het geheim van de Kerk

88

Zondag 4: Vluchtwegen afgesloten

20

Zondag 22: Het geheim van na dit leven

92

Zondag 5: Eerst betalen

24

Zondag 23: Het geheim van het geloof

96

Zondag 6: Zoeken en vinden

28

Zondag 24: Het geheim van goede werken 100

Zondag 7: Geloof nodig

32

Zondag 25:

Zondag 8: Drie in EĂŠn

36

Het gereedschap van de Heilige Geest

104

Zondag 9: God is Vader

40

Zondag 26: De Heilige Doop

108

Zondag 10: God voorziet

44

Zondag 27: Jij en de Heilige Doop

112

Zondag 11: De Naam Jezus

48

Zondag 28: Het Heilig Avondmaal

116

Zondag 12: De Naam Christus

52

Zondag 29: Aan het Heilig Avondmaal

120

Zondag 13: Gods gezin

56

Zondag 30: Jij en het Heilig Avondmaal

124

Zondag 14: Het geheim van Kerst

60

Zondag 31: Twee sleutels

128

Zondag 15: Het geheim van Jezus’ leven

64

Kleurplaten

133

Zondag 16: Het geheim van Goede Vrijdag

68

Lerenderwijs_werkboek_BRT1kolom_3.indd 4

01-07-13 12:31


Zondag 1

Moeilijke woorden eigen =____________________________________________________________________________________________________________________ ___ heerschappij =____________________________________________________________________________________________________________________

a v&1

verzekert =__________________________________________________________________________________________________________________________ willig =_______________________________________________________________________________________________________________________ bereid =______________________________________________________________________________________________________________________

ellende = __________________________________________________________________________________________________ _____ __ ____ __ verlost = ___________________________________________________________________________________________________

v&a 2

____ dankbaar = ________________________________________________________________________________________________

In eigen woorden Wat is je enige troost in leven en sterven?

_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

10

Lerenderwijs_werkboek_BRT1kolom_3.indd 10

01-07-13 12:31


Schitterende schat

De Bijbel erbij - Lees Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Kun je de drie woorden van antwoord 2 terugvinden in de zinnen van antwoord 1? - Lees 2 Kronieken 33 vers 1 tot 16. Kun je de drie woorden terugvinden in het leven van Manasse? - Lees Handelingen 8 vers 26 tot 39. Kun je de drie woorden terugvinden in het leven van deze Moorman? Antwoord 2:

In antwoord 1

Bij Manasse

Bij de Moorman

Ellende Verlossing Dankbaarheid - In antwoord 1 lees je vijf dingen die de Zaligmaker voor de leerling heeft gedaan en doet. Het zijn vijf werkwoorden. Schrijf ze hieronder op: 1. Hij heeft_________________________________________

__________________ 2. Hij heeft ________________________________________

3. Hij_______________________________________________

______________________ ____ 4. Hij_______________________________________________

________________________ ____ ___________ 5. Hij________________________________________________________________________________________________________________________

Jouw leven

Zeg je mee?

Ken je mensen die zo rijk zijn als vraag en antwoord 1 van de catechismus vertellen? Bezoek hen eens en vraag of ze erover willen vertellen. Ken je ze niet of durf je dit niet? Gelukkig staan er ook in de Bijbel voorbeelden van. Lees maar wat David zegt in Psalm 23!

Dit is een gedeelte van een gedicht van P.L. van de Kasteele:

erenderwijs_werkboek_BRT1kolom_3.indd 11

Weg wereld, weg schatten! Gij kunt niet bevatten, Hoe rijk ik wel ben. ’k Heb alles verloren, Maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben. Nu ben ik de Zijne. Zijn goed is het mijne, Dat maakt mij zo rijk!

11

01-07-13 12:31

Lerenderwijs werkboek h1  
Advertisement