Page 1

002_BTV1QU_20110429_DNWHP_00

27-04-2011

2

N° 8

11:32

Pagina 2

Regio Brussel - Limburg

29 april 2011

De Brusselse ABVV-Jongeren Net zoals hun oudere kameraden zetten ook heel wat jongeren hun in voor de syndicale strijd. Het jonge syndicale volkje wil, net zoals de oudere generatie, mee strijd voeren voor een socialere en rechtvaardigere wereld en waardig werk. Maar ze willen dat ook een beetje in hun eigen stijl doen! Door de jonge afgevaardigden te begeleiden in de vaak complexe regelgeving en procedures, door studenten te helpen bij conflictgevallen tijdens bijv. een vakantiejob, door de jonge militanten op manifestaties te verenigen en er een sexy schwung aan te geven,... voelen ook de jongeren zich thuis in het warme vakbondsnest.

gebeurt in de vakbondswereld. - Voor campagnes en acties i.v.m. de arbeidsvoorwaarden van studenten, studentenjobs, uitzendwerk,… maar ook over globalisering, mensenrechten, uitsluiting, discriminatie, racisme,…

- Voor een jong syndicaal imago: met hun rode overalls, rode helmen, funky strijdmuziek vind je de Working Class Heroes op alle manifestaties, op internationale demonstraties, op de werkvloer,… - Voor ondersteuning van studentengroeperingen. Op de ULB ondersteunen we zo de FGTB-étudiants, een groep militante FGTB-studenten die strijd voert op de ULB en daarbuiten.

Waarvoor kan je allemaal terecht bij de Brusselse ABVV-Jongeren? - Voor problemen bij je studentenjob of voor inlichtingen over studentenjobs, over alternerend leren, over studiebeurzen, over opleidingsstages, over de formaliteiten die vervuld moeten worden op het einde van de studies,… - Voor gratis brochures i.v.m. je vakantiejob, je afstuderen, je rechten als stagair/deeltijds leren, je jeugdvakantie. - Voor informatiedoorstroming. Vele jongeren willen mee vechten voor een betere/rechtvaardigere wereld en waardig werk, maar weten niet goed hoe/waar/wanneer er juist actie gevoerd kan worden. Door mailings, facebook,... proberen de ABVV-Jongeren zo veel mogelijk jongeren op de hoogte te houden van wat er allemaal

trekkelijk verpakt zijn. Serieuze boodschappen moeten nu eenmaal soms verteerbaar worden gemaakt opdat de boodschap overkomt. Sympathieke/ ludieke acties lijken hen een zeer interessante methode om ernstige boodschappen een breder draagvlak te geven. De lach als methode tot revolutie!!

- Voor de Commission PlastiC-actiegroep: een groep jonge Brusselaars die sexy en ludieke acties uitvoeren voor een betere wereld en waardig werk. De Brusselse ABVV-Jongeren geloven in sterke/serieuze boodschappen, die aan-

Wil je meer weten over de Brusselse ABVV-Jongeren, je inzetten in onze beweging, deelnemen aan onze acties of activiteiten,…? Tel. 02 552 03 63, wouter.vanaelst@abvv.be

P&V steunt de 1mei-actie van ABVV-Brussel

Actie “Equal Pay Day” in het Universitair Ziekenhuis te Jette De militanten van de Algemene Centrale van het UZ te Jette en van de schoonmaakfirma ISS vestigden op vrijdag 25 maart de aandacht op de discriminatie van vrouwen op de werkvloer. Bijgestaan door vakbondssecretaris Dominique Fervaille, deelden zij flyers uit met informatie over het lagere pensioen van de Belgische

vrouwen. De lonen van de vrouwen liggen gemiddeld 23% lager dan die van mannen, wat ook resulteert in lagere pensioenen. De succesvolle actie van onze militanten werd door iedereen zeer “gesmaakt”. Dat er ook chocolade euromuntstukken werden uitgedeeld, hielp ongetwijfeld!

29-04-2011  

De nieuwe werker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you