Page 1

002_BTV1QU_20100903_DNWHP_00

01-09-2010

2

N° 14

12:07

Pagina 2

Regio Brussel - Limburg

3 september 2010

Philippe Van Muylder en het sociale actiejaar 2010-2011 Philippe Van Muylder, hoe ziet ABVV-Brussel de huidige politieke toestand? Als een politicus zich inbeeldt dat 80% van de inwoners van het grootste gewest van het land achter zijn ideeën staat, gaat deze aan de onderhandelingstafel zitten zonder enige resultaatsverplichting. Iedereen weet dat de N-VA het praktisch volledig beheer van fiscale of sociale hefbomen wil bekomen voor Vlaanderen (bijv. de personenbelasting of de gezondheidszorg). We zien duidelijk dat tegenover deze eis, de Franstalige partijen en sp.a en Groen!, trachten vast te houden aan wat in hun ogen essentieel is. Terwijl ze ook beseffen dat verdere status-quo onmogelijk is. Twee dossiers houden wij nauwlettend in de gaten: het lot van Brussel en het sociaal-economisch beleid van de toekomstige regering. Loopt Brussel vandaag gevaar? Dat is zo klaar als een klontje. Sommigen sturen regelrecht aan op de teloorgang van ons Gewest via een dubbel mechanisme: door meer federale bevoegdheden over te hevelen naar de Gemeenschappen én met opzettelijke verarming van ons Gewest. Een onaanvaardbaar scenario voor het ABVV.

Het is geweten dat de Brusselaars erg gehecht zijn aan hun autonomie. Er wordt echter, vooral vanuit Vlaanderen, gewezen op het slecht functioneren van het gewest. Wat vindt u daarvan? Net als Jan Goossens, directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, vind ik dat Brussel zeggenschap moet hebben over zijn toekomst, maar ook blijk moet geven van zelfkritiek. Zo blijft de werkloosheidsgraad in het gewest onaanvaardbaar. Toch is het zo dat Brussel vandaag veel beter bestuurd wordt dan toen het Gewest nog niet bestond. Sommigen stellen nu opnieuw voor om van Brussel een soort Europees district te maken (het zogenaamde "Brussels DC"). Houdt dit scenario steek? Ik denk het niet. Een recente studie heeft aangetoond dat de Brusselaars er geen baat zouden bij hebben. Tenslotte is dit slechts een ideetje dat Louis TOBBACK (in 1996) en later Patrick DEWAEL, in 2000 (toen minister-president van de Vlaamse regering) ooit hebben opgeworpen. Dit kan niet ernstig overwogen worden.

Is het voor de werkgelegenheid een goed idee om ‘de gefedereerde entiteiten te responsabiliseren’? Voor Brussel is dit een gevaarlijk idee. In de eerste plaats is de ‘sleutel’ tot tewerkstelling niet in handen van de beleidsvoerders; bovendien kunnen de gewesten de strijd tegen de werkloosheid niet “met gelijke wapens” aangaan. Bij tewerkstelling laten het wettelijk arsenaal en de antidiscriminatie-regelgeving geen gewestelijke voorkeur toe! Tot slot is de Brusselse arbeidsmarkt zodanig ‘permeabel’ dat volkomen objectivering van het gevoerde gewestbeleid onmogelijk is.

Wat baart u zorgen op sociaal-economisch gebied?

Het nieuwe politieke jaar oogt dus vrij somber. Er rest de arbeidswereld enkel wanhoop?

Er zijn vandaag twee economische stromingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De Amerikaan Paul KRUGMAN vindt "besparen terwijl er economische stagnatie is” een gevaarlijk idee! Het zou een grove vergissing zijn geen relancebeleid te voeren, want de wereldeconomie is nog niet hersteld. Alain MINC vindt dan weer dat “bezuinigen geboden is”. Wij zijn het eens met Krugman. We moeten er voor zorgen dat de economie er weer bovenop komt en vooral verhinderen dat de sociale crisis nog verergert. Veel politieke partijen zijn het er blijkbaar over eens dat er tegen 2015 vijfentwintig miljard euro bespaard moet worden. Iedereen moet beseffen wat besparingen van deze omvang concreet betekenen! Uiteraard zal het ABVV dit dossier de komende weken en maanden nauwlettend volgen. Het is trouwens ook het thema van een grote Europese betoging die eind september in Brussel wordt georganiseerd …

Zeker niet! In de Aziatische landen zijn er enorme sociale conflicten aan de gang. In Bangladesh bijvoorbeeld kan zelfs het optrekken van het minimummaandloon met 80% de woede van de arbeiders niet temperen! Deze sociale bewegingen zouden wel eens het einde kunnen inluiden van de illusie dat Azië eeuwig een onuitputtelijk reservoir blijft van gewillige arbeidskrachten die naar believen uitgebuit kunnen worden door westerse bedrijven... De sociale conflicten - en de sterke loonstijgingen die er in Azië uit voortvloeien - zijn dan ook bijzonder goed nieuws. Enerzijds omdat enkele honderden miljoenen Aziaten zich de voorbije twintig jaar konden bevrijden uit extreme armoede en ellende. Anderzijds omdat de loonstijging in deze landen ook voordeel biedt voor de westerse economie: delokalisatie naar Aziatische landen zal minder aantrekkelijk worden naarmate de arbeidskost er zal stijgen. Door te strijden voor loonsverhoging verdedigen deze Aziatische arbeiders ook onze werkgelegenheid!

www.abvvlimburg.be C.C. ENIAC COMPUTERCLUB Elke maand is er een informatiebijeenkomst over een actueel thema. Voor onderwerpen en data, kijk op de website van Eniac. De info gaat steeds door in het Oud Atheneum (1ste verdiep), Zoutstraat 46, St. Truiden. Meer info: Geert Masuy, Velmerlaan 173, 3806 St. Truiden www.eniac.be – eniacvzw@pandora.be C.C. BITMAPPERS Zaterdag 4 en zondag 5 september: BEZOEK DE BITMAPPERS OP DE HASSELTSE CULTUURBEURS. OF BETER NOG, KOM EEN HANDJE TOESTEKEN Vrijdag 17 september: LOGISCHE ORGANISATIE VAN DATA OP DE HARDE SCHIJF om 20 u in VOC – lokaal, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. Meer info: www.bitmappers.be of bij Jan Miermans, tel. 011 82 35 67 C.C. BERINGEN, SP.a & LINX+ Zaterdag 11 september: SP.A KOERSELBERINGEN & LINX+ WILLEN DE VINGER AAN DE POLS HOUDEN De bestuursleden van Koersel-Beringen willen niet wachten tot er weer gemeenteverkiezingen zijn alvorens “de boer op te gaan” en hun oor te luisteren te leggen. Zij willen weten wat er leeft onder de bevolking. Je kan ons vinden langs de Laan op Vurten aan de spoorwegovergang tegenover het Melkhuisje en dit van 11 tot 14 u. Heb je vragen? Kom ze stellen. Zie je ergens problemen? Kom ze melden... er zullen zeker een schepen aanwezig zijn, een paar gemeenteraadsleden en O.C.M.W. - raadsleden. Wie langs komt, bieden we een kopje koffie of een frisdrank aan en ontvangt een klei-

ne gadget. Voor meer info kan je terecht bij Maryscha Malina, 011 22 97 77 ’T VIRVELD CURSUS BLOEMSCHIKKEN Professionele opleiding door florist(te) met een jarenlange ervaring, een uitstekende productkennis en vernieuwende technieken. Het materiaal voor de lessen: bloemen, ijzerdraad, schaar, mesje, binddraad, lijmpistool… Prijs €50 voor 10 lessen. Eerste les is voorzien op vrijdag 17 september in het Cultureel Centrum van Dilsen om 19.30 u. Nadien iedere derde dinsdag van de maand. Inschrijven en betalen kan bij één van de bestuursleden: Jan Braun, 0479 65 66 44, Mathieu Schurgers, 089 75 44 74 of bij Louis Kaes, 089 75 40 34 LINX+ HASSELT i.s.m. MASEREELFONDS HASSELT Donderdag 23 september: EUROPA EN ONZE VOEDSELBEVOORRADING DOOR JEAN-PIERRE DE LEENER De Wereldhandelsorganisatie beschouwt voedsel als een koopwaar en wil zoveel mogelijk vrijhandel waar enkel multinationalplantages en transportondernemingen de vruchten van plukken. De WHO wil het landbouwbeleid kant zich tegen een zelfstandig landbouwbeleid in de ontwikkelingslanden. Om 20 u. in het VOC te Hasselt. LINX+ GENK Woensdag 29 september: LACHEN KOST MINDER DAN ELEKTRICITEIT EN GEEFT JE MINSTENS EVENVEEL ENERGIE! LACHEN- DAT WETEN WE ALLEMAAL WELIS GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST.

Bij lachyoga gaan we lachen zonder reden! We lachen omdat het leuk is om te lachen. Lachyoga is geen moppenclubje. Voor iedereen die zin heeft om op een vrolijk een lichte manier aan lichaamsbeweging en ontspanning te doen. Lachyoga wordt gegeven binnen allerlei culturen en voor allerlei doelgroepen en leeftijden. In het Café “Het Witte doek” (Stationstraat 29 te Genk) en dit vanaf 19.30 u. Deelnemers betalen €5. Meebrengen: draag makkelijke kledij en schoenen of pantoffels. Voor informatie en inschrijven (op voorhand) bij: Bernard Glowacki, Risstraat 32 bus 32, Genk, Rina Simons, Paardskuil 7, Genk, Victor Degrauwe, Slagmolenweg 98, Genk, Felix Bergers, Kerkhofstraat 18, As of bij Antoon Smolak, Neerzijstraat 62, Genk LINX+ PIJLER 3 MAASMECHELEN JONGER DAN JE DENKT! Maandag 20 september: DAGUITSTAP STAPHORST-ROUVEEN-GIETHOORN Samen met Rouveen vormt Staphorst een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/Gemeenteweg. De gemeenschap van Staphorst staat bekend als en van de meest kerkelijke binnen Nederland en is redelijk gesloten van karakter. Het karakteristieke dorp Giethoorn vindt zijn oorsprong in het afgraven van veen. Programma is als volgt, vertrek om 7 u (op de normale stopplaatsen), bezoek aan Staphorst en Rouveen, koffietafel in Giethoorn, bezoek aan Giethoorn op een traditionele manier, voor de maaltijd (warme maaltijd) stoppen we op de terugweg. Leden betalen €47/persoon, niet-leden betalen

€51/persoon (inbegrepen in de prijs: bus drinkgeld chauffeur, koffietafel en avondmaal, gids en boottocht). Op en afstapplaatsen: Casambaja, De Hutten, slager Claes, Rozenstraat en Zwartberg aan de kerk. Voor meer info: Fiena Willems, 089 24 38 93, Marie-Rose, 089 38 32 47 of Marleen Fierens 089 38 37 29 LINX+ TONGEREN Dinsdag 21 september: KAASAVOND Zaal ‘Volksontwikkeling’, Jekerstraat 59 te Tongeren. Aanvang om 18.30 u. Voor meer info kan je terecht bij Ivo Huybrechts, 0479 54 15 74 Vanaf september gaat ook onze CURSUS BLOEMSCHIKKEN opnieuw van start. Voor meer info: ivo.huybrechts@pandora.be of 0479 54 15 74 ABVV SENIOREN LIMBURG Woensdag 15 september: BETOOG MEE VOOR EEN BETER PENSIOEN, VOOR EEN WAARDIG MINIMUMPENSIOEN, VOOR WELVAARTSVASTHEID VAN HET PENSIOEN. Vanuit Limburg vertrek er een bus. Meer informatie en inschrijven bij: Maryscha Malina, ABVV Senioren 011 22 97 77 of maryscha.malina@abvv.be. ALLE ABVV-LEDEN Woensdag 29 september: EUROPESE BETOGING Neen aan het streng bezuinigingsbeleid! Voorrang aan werk en duurzame groei! Voorrang aan rechtvaardige fiscaliteit! Praktische afspraken en vervoer: beroepscentrale waar je lid bent.

Wacht mee 2015 en help de armoede de wereld uit tegen 2015. Zaterdag 11 september in Gent. Busvervoer vanuit 10 plaatsen in Limburg. Meer informatie en programma op de website van ABVV-Limburg of www.wachtmee.be

Samen sterk door Vorming! Vorming & Actie Limburg organiseert voor de ABVV-militanten talrijke vormingsinitiatieven. Voor meer informatie of om een programmaboekje aan te vragen kan je terecht bij: Vorming & Actie Limburg, Gouverneur Roppesingel 55, 3500 Hasselt - tel: 011 28 71 46 – fax: 011 28 71 49. Raadpleeg onze website www.abvvlimburg.be (klikken op vorming werkenden). Vorming & Actie Limburg vzw is een afdeling van de landelijke vzw Vorming & Actie.

VACATURE Dossierbeheerderpleiter m/v Het ABVV Limburg is op zoek naar een dossierbeheerder-pleiter in geschillen arbeidsovereenkomst. Lees meer op onze website: www.abvvlimburg.be

03-09-2010  

De nieuwe werker

Advertisement