Page 1

Kemiprov i 7AB Följande ingår till provet: •

• • •

• •

Läroboken sid. 54-64 (se nedan) Laborationer (pH-värde i olika ämnen, BTB, Neutralisation) Anteckningar om joner och neutralisation Formeln på saltsyra (HCl), svavelsyra (H2SO4), natriumhydroxid (NaOH) Skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening Veta vilka sorters atomer som följande kemiska tecken står för: H, C, O, N, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag, S, Cl

Lärobokens sidor: s. 54 – Lär allt s. 55 - Läs igenom den grå rutan en gång, lär texten med vit bakgrund s. 56 – Lär allt utom tabellen s. 57 – Läs igenom hela sidan en gång och svara på frågorna s. 58 – Lär allt som står på vit bakgrund (läs ej grå rutan) s. 59 – Lär allt s. 60 – Lär allt s. 61 – Läs igenom om syrorna en gång, lär dig formeln för saltsyra och svavelsyra. Svara på frågorna (ej nr 5) s. 62 - Lär allt s. 63 – Lär allt s. 64 – Lär allt

bajs  

bajs bjas bajas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you