Page 1

 

Αριθμός Δελτίου. 1 –Νοέμβριος  2012

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

  Ενημερωτικό δελτίο  Τουρισμού και  Κινητικότητας 

© Alma Mollemans, Coast of Madeira

Αγαπητέ αναγνώστη,    Η  ραγδαία  αύξηση  στις  μετακινήσεις  για  λόγους  αναψυχής,   που  έχει  παρατηρηθεί  τα  τελευταία  χρόνια,  οδήγησε  σε  μια  συνεχή  οικονομική  ανάπτυξη  πολλών  τουριστικών  περιοχών.  Παρόλα  αυτά,  η  ανάπτυξη  αυτή  έχει  και  την  αρνητική  της  πλευρά, η οποία αφορά στην έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση  στις  περιοχές  αυτές,  καθώς  και  στην  εν  γένει  μόλυνση  του  περιβάλλοντος.  Τα  δύο  νέα,  συγχρηματοδοτούμενα  από  την  Ε.Ε.  ερευνητικά  έργα,  STARTER  και  SEEMORE,  στοχεύουν  να  βρουν  και  να  εφαρμόσουν  καινοτόμες  λύσεις  έτσι  ώστε  να  περιορίσουν  τις  αρνητικές  συνέπειες  των  μετακινήσεων  για  αναψυχή και να προσφέρουν στους τουρίστες , αλλά και στους  μόνιμους  κατοίκους  των  περιοχών  αυτών  φιλικές  προς  το  περιβάλλον  επιλογές  μετακίνησης.  Ελπίζουμε  ότι  τα  έργα  μας  θα εμπνεύσουν κι εσάς!        Lluís de Victoria  Ronald Jorna  Συντονιστής έργου SEEMORE  Συντονιστής έργου STARTER   

Το παρόν ενημερωτικό  δελτίο εκδίδεται δύο φόρες  τον χρόνο και αποτελεί  προϊόν συνεργασίας μεταξύ  των ερευνητικών έργων   SEEMORE και STARTER. Όλα  τα άρθρα γράφονται από  τους εταίρους των 2 έργων.     Για να λαμβάνετε το  ενημερωτικό δελτίο,  μπορείτε να εγγραφείτε  μέσω της  ιστοσελίδας  www.seemore‐project.eu  www.starter‐project.eu  

Τα κύρια σημεία  του παρόντος  δελτίου    Μάθετε  περισσότερα για τα  έργα STARTER και  SEEMORE  Σελίδα 2    Στόχοι των έργων  STARTER και  SEEMORE  Σελίδα 3    Γνωρίστε τις  πιλοτικές περιοχές  και τα μέτρα  κινητικότητας  Σελίδα 6 


Σελίδα 2

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

 

                                    Αρθρογράφοι:  Liesbeth van Alphen,  Mobycon, και   Lluís de Victoria,  CINESI 

© enter picture source here  © Thomas Harrysson, Bohuslän 

Σύντομη περιγραφή των δύο έργων    Στόχος του έργου STARTER είναι να προωθήσει   ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιμες πολιτικές και  πρακτικές μεταφορών, μέσα από τη συνεργασία  τοπικών φορέων στα πλαίσια Τοπικών  Συνεργατικών Δικτύων ( Local Travel Plan  Networks). Το STARTER, με τίτλο ‘Βιώσιμες  μεταφορές σε τουριστικές περιοχές μέσω της  μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας’,  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Intelligent  Energy Europe (IEE )  STARTER: Τοπικοί  της Ε.Ε. Κατά τη  φορείς συνεργάζονται  διάρκεια  σε Τοπικά Δίκτυα  υλοποίησης του  έργου (33 μήνες), οι  (Τravel Plan Networks  εταίροι θα  ‐ LTPNs)  εφαρμόσουν της  προαναφερθείσες πολιτικές στις εξής  πέντε  πιλοτικές τουριστικές περιοχές: Noordwijk  (Ολλανδία), Κως (Ελλάδα), Fuerteventura (Ισπανία,  Κανάρια), Werfenweng (Αυστρία) και West‐ Balaton (Ουγγαρία). Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου:   www.starter‐project.eu.  

Το έργο SEEMORE εστιάζει στην εισαγωγή  ενεργειακά αποδοτικών λύσεων για μεταφορές  τουριστών σε οκτώ παράκτιες τουριστικές  περιοχές της Ευρώπης. Τα μέτρα που θα  εφαρμοστούν, χωρίζονται σε τρία διαφορετικά  πεδία δράσης: α) πληροφόρηση για βιώσιμες  μεταφορές, μάρκετινγκ και ευαισθητοποίηση  κοινού,  β) κίνητρα για ενίσχυση της χρήσης  ενεργειακά αποδοτικών  Το μήνυμα του  λύσεων και γ) βιώσιμες  SEEMORE στους  λύσεις μετακίνησης.  Οι  συμμετέχουσες περιοχές  τουρίστες:  Ταξιδέψτε έξυπνα,  είναι: Βαλεαρίδες νήσοι  (Ισπανία), Bohuslän  γνωρίστε  (Σουηδία), Forli‐Cesena  περισσότερα (Ιταλία), Dobrich  (Βουλγαρία), Pomerania (Πολωνία), Μαδέϊρα  (Πορτογαλία), Λεμεσός (Κύπρος) και Μάλτα. Το  έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Intelligent Energy Europe programme.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην  ιστοσελίδα του έργου: www.seemore‐project.eu.


Βασικοί στόχοι και σκοποί των 2 έργων      Τόσο το έργο STARTER, όσο  και το SEEMORE έχουν  στόχο να βελτιώσουν την  ενεργειακή αποδοτικότητα  και βιωσιμότητα των  μεταφορών σε τουριστικές  περιοχές. Βασικό  αναμενόμενο αποτέλεσμα  είναι να καταδειχθεί ότι  οι  τοπικοί φορείς στις 13  Ευρωπαϊκές τουριστικές  περιοχές μπορούν να  επηρεάσουν την  συμπεριφορά των  τουριστών κατά τις  μετακινήσεις τους (αλλά και  των κατοίκων στην  περίπτωση του STARTER)  στα γεωγραφικά πλαίσια  της περιοχής και να τους  στρέψουν προς πιο βιώσιμα  μέσα μεταφορών. Με τον  τρόπο αυτό, το έργο θα  καταλήξει σε λιγότερο  ενεργοβόρα συστήματα  μεταφορών και λιγότερο  εξαρτώμενο, από το  αυτοκίνητο, τρόπο ζωής. Το  κέρδος που θα προκύψει  από αυτή την προσπάθεια  θα είναι η δημιουργία  περιοχών που έχουν να  προσφέρουν , τόσο στους  τουρίστες όσο και στους  κατοίκους: περισσότερες  επιλογές μετακίνησης,  μεγαλύτερη ελευθερία,  περισσότερη διασκέδαση  και πιο υγιεινό περιβάλλον.    Με βάση τα παραπάνω, οι  δύο κοινοπραξίες, έχουν  καθορίσει συγκεκριμένους  στόχους, ώστε να επιτύχουν  τους τελικούς σκοπούς των  έργων, όπως αυτοί  αναφέρονται στα δεξιά.  

Επιπλέον στόχοι του έργου  STARTER είναι:    1) Μεταφορά της έννοιας  των Τοπικών Δικτύων σε  περιοχές που  αντιμετωπίζουν εποχιακή  διακύμανση στη ζήτηση γα  μεταφορές.  2) Προώθηση ενεργειακά  αποδοτικών και βιώσιμων  μέτρων κινητικότητας με  στόχο να επιτευχτεί μείωση  της κατανάλωσης  ενέργειας.  3) Αύξηση της υιοθέτησης  διατροπικων, ενεργειακά  αποδοτικών και  περιβαλλοντικά φιλικών  μέτρων κινητικότητας σε  περιοχές που εμφανίζουν  εποχιακή διακύμανση στη  ζήτηση για μεταφορές.     Επιπλέον στόχοι του έργου  SEEMORE είναι:    1) Αύξηση της  ευαισθητοποίησης των  τουριστών σχετικά με  βιώσιμες επιλογές  κινητικότητας.  2) Αύξηση της  συνεργασίας μεταξύ των  τομέων τουρισμού και  μεταφορών,  δημιουργώντας έτσι νέες,  ενεργειακά αποδοτικές   επιλογές μετακίνησης για  αναψυχή.  3) Επίτευξη της στροφής  των τουριστών προς  περισσότερο βιώσιμα μέσα  μεταφοράς.       

Άρθρο της  Liesbeth van Alphen,  Mobycon 

Και τα δύο έργα στοχεύουν  στην όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη διάχυση των  αποτελεσμάτων και των  εμπειριών που θα  αποκτηθούν στα πλαίσια  των έργων, σε άλλες  περιοχές, ώστε να  επιτευχτεί η ευρεία  υιοθέτηση της επιλεγμένης  προσέγγισης.       Τελικοί στόχοι του STARTER  - 10% εξοικονόμηση  πρωτογενούς ενέργειας   - 10% μείωση στην  εκπομπή αερίων του  θερμοκηπίου    Τελικοί στόχοι του  SEEMORE  - 11% μείωση στους  τόνους ισοδυνάμου  πετρελαίου   - 11% μείωση στην  εκπομπή CO2


Σελίδα 4

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

 

Οι εταίροι του έργου STARTERκατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στο Noordwijk (NL)  Άρθρο της  Liesbeth van Alphen, Mobycon  

 

Η έναρξη του STARTER    Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου STARTER έλαβε χώρα στις 7&8 Μαΐου, 2012. Όλοι οι εταίροι του  έργα συναντήθηκαν στο Noordwijk ( Ολλανδία),  όπου έγιναν δεκτοί από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ.  Martijn Vroom, ο οποίος υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του έργου για την πόλη του. Τα θέματα  που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως στη δημιουργία των Τοπικών Συνεργατικών  Δικτύων και στις  άλλες δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους 33 μήνες. Πάρθηκαν  αποφάσεις σχετικά με το πώς μπορούν οι εταίροι του έργου να προσεγγίσουν τοπικούς φορείς,  ποιοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση των μέτρων, καθώς επίσης και ποιές  μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Με βάση  την κεντρική ιδέα του έργου για την δημιουργία Τοπικών Δικτύων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την  οργάνωση ακόμα  πέντε τοπικών συναντήσεων, μία σε κάθε πιλοτική περιοχή. Όλες οι περιοχές  έχουν ήδη διοργανώσει τις συναντήσεις με επιτυχία και είναι στην ευχάριστη θέση να δηλώσουν ότι  οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη εμπλακεί σε ένα γόνιμο διάλογο για την εξεύρεση λύσεων και ήπιων  μέτρων κινητικότητας  προς εφαρμογή στις περιοχές τους.     Κατά τη διάρκεια συγγραφής του παρόντος, οι εταίροι του STARTER συμμετείχαν στη 2η συνάντηση  έργου στην Fuerteventura. Η συνάντηση χωρίστηκε σε μία ανοιχτή για τους τοπικούς φορείς  συνεδρίαση, όπου έγινε παρουσίαση του έργου στους παρευρισκόμενους, και μια κλειστή  συνεδρίαση ανάμεσα στους εταίρους του έργου. Βασικά αντικείμενα της συζήτησης ήταν η  δημιουργία των Τοπικών Δικτύων και η πρόοδο των Τοπικών Πλάνων Μετακινήσεων. 


Η έναρξη του SEEMORE    

  Η πρώτη συνάντηση του  έργου SEEMORE έλαβε  χώρα στις 23&24 Απριλίου  στην Μαδέϊρα  (Πορτογαλία) με την  συμμετοχή όλων των  εταίρων του έργου.    Η συνάντηση ξεκίνησε με  μία εισαγωγική ομιλία από  την κα. Conceição Estudante  (Υπουργό Τουρισμού και  Μεταφορών στην  Μαδέϊρα), η οποία  αναφέρθηκε στη δέσμευση  της περιοχής στους στόχους  και τα αναμενόμενα  αποτελέσματα του έργου.  Στη συνέχεια, εκπρόσωποι  κάθε περιοχής  παρουσίασαν την  υπάρχουσα κατάσταση  σχετικά με τις μεταφορές  και την κινητικότητα στις  περιοχές τους. Με τον  τρόπο αυτό, οι εκπρόσωποι  είχαν την ευκαιρία να  μάθουν ο ένας από τον  άλλον και συζητήσουν ιδέες  και πιθανές λύσεις . Η  συζήτηση συνεχίστηκε με  τη συμμετοχή όλων των  εταίρων του έργου,   

Άρθρο του  Lluís de Victoria,  CINESI 

συμπεριλαμβάνοντας και  τους γενικούς στόχους,  αλλά και την δομή του  έργου. Παρουσιάστηκαν  επίσης τα Πακέτα Εργασίας,  με ιδιαίτερη έμφαση να  δίνεται στην ανάλυση της  υπάρχουσας κατάστασης  των υπό εξέταση τομέων  και την μεθοδολογία  αξιολόγησης που θα  ακολουθηθεί.     Την 2η μέρα οργανώθηκαν  δύο ημερίδες: η 1η  αφορούσε στην αποκόμιση  «εξωτερικής έμπνευσής»  σχετικά με την βιώσιμη  κινητικότητα σε τουριστικές  περιοχές, ενώ η 2η στην  συνεργασία των τομέων  τουρισμού και  κινητικότητας.    Η συνάντηση έληξε με την  επίσκεψη στο Pico dos  Barcelos και στο Eira do  Serrano, μια πολύ γραφική  περιοχή του νησιού.   


Σελίδα 6

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

Παρουσίαση των πιλοτικών περιοχών των δύο έργων ‐ Οι περιοχές του  STARTER Noordwijk, Ολλανδία   

Κως, Ελλάδα   

Fuerteventura,  Ισπανία 

Δυτική περιοχή της  Balaton, Ουγγαρία   

Werfenweng, Αυστρία   

   

Η πόλη  είναι  γνωστή  για  την  εκτενή  παραλία,  καθώς  και  για  την  Διεθνή Έκθεση Διαστήματος  (ESTEC/ESA  Space  Expo).  Το  Noordwijk  έχει  εξελιχθεί  στη  2η  πιο  δημοφιλή  πόλη  για  διοργάνωση  συνεδρίων  στην  Ολλανδία.  Όλα  τα  παραπάνω  έχουν  αποτέλεσμα  μεγάλος  αριθμός  επισκεπτών  να  συρρέει  στη  πόλη,  ενώ  οι  διανυκτερεύσεις  στα  ξενοδοχεία  ξεπερνούν  το  μισό  εκατομμύριο  το  χρόνο.    Στη  πόλη  έχει  επίσης  απονεμηθεί  Γαλάζια  Σημαία,  καθώς  και  το  Ευρωπαϊκό  Βραβείο  για την Ποιότητα των Ακτών. Με την συμμετοχή στο STARTER, η πόλη αποσκοπεί  στην  περαιτέρω  τουριστική  της  ανάπτυξη,  εφαρμόζοντας  βιώσιμα  μέτρα  κινητικότητας για τους τουρίστες, καθώς και μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς  φορείς.  Η Κως είναι το 3ο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και αριθμεί περίπου 32.000  κατοίκους.  Η  ακτογραμμή  είναι  γεμάτη  από  χρυσαφένιες  παραλίες,  ενώ  η  ενδοχώρα  είναι  εξαιρετικά  καρποφόρα.  Μεγάλος  αριθμός  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  οργανώνεται  κυρίως  τον  Ιούλιο  και  τον  Αύγουστο,  όπως  τα  Ιπποκράτεια.    Τόσο  οι  τουρίστες  όσο  και  οι  κάτοικοι  απολαμβάνουν  ασφαλή  και  άνετη ποδηλασία στα 28 χλμ διαθέσιμων ποδηλατοδρόμων. Μέσα από την ενεργή  συμμετοχή  στο  έργο  STARTER,  ο  Δήμος  της  Κω  στοχεύει  να  βελτιώσει  την  κινητικότητα  τουριστών  και  κατοίκων,  ειδικά  όσον  αφορά  στη  χρήση  ΙΧ,  στη  στάθμευση και στις σχετικές συνέπειες στο περιβάλλον.  Το  νησί  Fuerteventura,  το  2ο  μεγαλύτερο  των  Καναρίων  Νήσων,  βρίσκεται  σε  απόσταση  100  χλμ  από  την  Δυτική  ακτή  της  Αφρικής.  Λόγω  της  δέσμευσης  των  τοπικών  αρχών  στις  αρχές  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  της  βιώσιμης  ανάπτυξης,  αποτελεί  προστατευόμενη  περιοχή  της  UNESCO  (Biosphere  Reserve)  από το 2009. Με πάνω από 1.650.000 επισκέπτες το 2011, η οικονομία του νησιού  βασίζεται  στον  τουρισμό.  Η  ανάπτυξη  του  τομέα  αυτού  αναμένεται  να  φέρει  σε  κρίσιμο  σημείο  τις  μεταφορικές  υποδομές  και  την  ζήτηση  για  καύσιμα  για  μεταφορές.  Η  βιώσιμη  κινητικότητα  στον  τουρισμό  αποτελεί  επομένως  βασικό  προσανατολισμό και στόχο του Σχεδίου Δράσης τη Βιόσφαιρας.  Η λίμνη Balaton είναι η μεγαλύτερη της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ η Δυτική Περιοχή  της  λίμνης  περιλαμβάνει  60  χλμ  ακτογραμμής,  πολλές  όμορφες  παραλίες,  το  «Τρίγωνο ιαματικών πηγών», καθώς και τον Εθνικό Δρυμό «Kis‐Balaton Wetland».  Πολλές  μεγάλες  και  μικρές  πόλεις  βρίσκονται  στην  γύρω  περιοχή,  όπως  η  παλιά  πόλη του Keszthely ή το ιαματικό τρίγωνο των Heviz, Zalakaros και Kehidakustany.  Η περιοχή αυτή συμμετέχει στο έργο STARTER με στόχο να ενώσει τις δυνάμεις της  με τους τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων που  εμφανίζονται στη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.  Το εν λόγω χωριό αποτελεί δημοφιλή προορισμό της Αυστρίας, τόσο το καλοκαίρι  όσο και τον χειμώνα. Βρίσκεται στο οροπέδιο Tennengebirge, σε υψόμετρο 900 μ.  Υπάρχουν  πολλές  διαθέσιμες  δραστηριότητες  για  τους  τουρίστες,  όπως  πεζοπορία, ορειβασία, κολύμβηση και ορεινή ποδηλασία για το καλοκαίρι και σκι,  σνοομπορντ,  snowshoeing  και  παγοδρομίες  το  χειμώνα.  Παρόλο  που  το  Werfenweng αποτελεί πρότυπο προορισμό ήπιας κινητικότητας της Αυστρίας από  το 1997, ο Δήμος συμμετέχει στο έργο με στόχο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο  τις προσπάθειες για υψηλής ποιότητας τουρισμό χωρίς τη χρήση ΙΧ. 


Οι περιοχές του SEEMORE (1/2)    Οι Βαλεαρίδες νήσοι βρίσκονται στη Δυτική πλευρά της  Μεσογείου και αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η  οικονομία τους βασίζεται εδώ και δεκαετίες στον τουρισμό, ο  οποίος αποτελεί το 60% του ΑΕΠ της περιοχής και αφορά σε 11  εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.  Στα πλαίσια του έργου  SEEMORE, η περιοχή θα εφαρμόσει μέτρα βιώσιμης  κινητικότητας για επισκέπτες, στις περιοχές  Calvià, Andratx, Son  Servera i Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca).    Κάθε χρόνο περίπου 300.000 τουρίστες φτάνουν στην περιοχή  Bohuslän κυρίως με ΙΧ και ιδιωτικά σκάφη. Οι τουρίστες  χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα ΙΧ για τις μετακινήσεις τους  στο εσωτερικό της περιοχής και λιγότερο το όχι και τόσο φιλικό  στη χρήση σύστημα δημοσίων μεταφορών. Με βάση τα  παραπάνω, στόχος της περιοχής Bohuslän κατά τη συμμετοχή  στο SEEMORE είναι να διευκολύνει τη χρήση από τους  επισκέπτες ενεργειακά βιώσιμων μέσων για την μετακίνηση προς  και εντός της περιοχής.    Το νησί  Μαδέϊρα προσελκύει 1.5 εκατ. επισκέπτες το χρόνο, η  πλειοψηφία των οποίων φτάνουν αεροπορικώς, ενώ μόνο το ένα  τρίτο φτάνει με κρουαζιέρα.  Στο νησί υπάρχουν αρκετοί  διαφορετικοί πάροχοι δημόσιων μεταφορών, αλλά καμία  συνεργασία μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει έλλειψη παροχής  πληροφορίας στα Αγγλικά και μεγάλη ανάγκη για μέσα ήπιας  κινητικότητας. Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα θα  αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του SEEMORE με τελικό σκοπό την  μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ κατά 8%.    Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί βασικό πυλώνα της  οικονομίας της περιοχής, καθώς η Λεμεσός είναι ένας  κοσμοπολίτικος παραθαλάσσιος προορισμός με περίπου 3 εκατ.  επισκέπτες το χρόνο. Το έργο SEEMORE θα εμπλέξει τους  τοπικούς φορείς σε μια γόνιμη συνεργασία και θα τους βοηθήσει  να αναγνωρίσουν κα να εφαρμόσουν βιώσιμα και ενεργειακά  αποδοτικα μέτρα κινητικότητας που θα αποσκοπούν στο να  αλλάξουν την συμπεριφορά των επισκεπτών κατά τη μετακίνηση  τους στην περιοχή.    … συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

Balearic Islands, Ισπανία   

© Mallorca Transport Consortium 

Bohuslän, Σουηδία   

© Thomas Harrysson 

Madeira, Πορτογαλία   

© Municipality of Funchal 

Λεμεσός, Κύπρος   

© Akis Kleovoulou 


Σελίδα 8

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

     

 

Οι περιοχές του SEEMORE (2/2)    Η Μάλτα αποτελείται από τα τρία νησιά Malta, Gozo και Comino  και  καταλαμβάνει  συνολική  επιφάνεια  316  τ.μ.  1.107.677  τουρίστες επισκέφτηκαν τα νησιά της Malta το 2010. Στόχος, στα  πλαίσια  του  SEEMORE,    είναι  να  καθοριστούν  «καθαροί»  και  βιώσιμοι  στρατηγικοί  στόχοι  για  την  επίτευξη  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας,  τη  μείωση  της  χρήσης  ενοικιαζόμενων  αυτοκινήτων από τους τουρίστες και την αύξηση της χρήσης των  ΜΜΜ και της ενοικίασης ποδηλάτων.    Η  περιοχή  της  Pomerania,  με  πληθυσμό  2,2  εκατ.  είναι  πλούσια  σε  πολιτιστική  και  φυσική  κληρονομιά,  ενώ  παρουσιάζει  και  τεράστιες  δυνατότητες  στον  τομέα  του  τουρισμού  και  της  αναψυχής.  Οι  όποιες  δυσκολίες  των  τοπικών  φορέων  ξεκινούν  από  την  έλλειψη  στοιχείων  σχετικά  με  την  υποδομή  των  μέσων  μεταφοράς  που  χρησιμοποιούν  τόσο  οι  κάτοικοι  όσο  και  οι  τουρίστες,  την  έλλειψη  ευαισθητοποίησης  σχετικά  με  την  βιώσιμη  κινητικότητα,  καθώς  κι  από  άλλα  γεωγραφικά,  οργανωτικά  και  θεωρητικά  εμπόδια.  Το  έργο  SEEMORE  θα  συμβάλει  στη  δημιουργία  ενός  βιώσιμου  συστήματος  μεταφορών στη περιοχή.    Η Επαρχία του Forlì‐Cesena είναι μία από τις εννέα επαρχίες της  περιοχής  Emilia‐Romagna  και  περιλαμβάνει  30  δήμους.  Η  πλειοψηφία  των τουριστών  επισκέπτεται πόλεις  που βρίσκονται  στην  Αδριατική  ακτή.  Οι  προκλήσεις  που  θα  αντιμετωπιστούν  στον  τομέα  της  κινητικότητας  στα  πλαίσια  του  SEEMORE,  αφορούν στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και  στην  εφαρμογή  μέτρων  κινητικότητας  για  επισκέπτες  και  κατοίκους.    Η  πόλη  του  Dobrich  βρίσκεται  στο  βορειοανατολικό  τμήμα  της  Βουλγαρίας  και  προσελκύει  κάθε  χρόνο    500.000  τουρίστες.  Αναφορικά  με  την  κινητικότητα  των  τουριστών,  η  πόλη  αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα: δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία  στον  τομέα  της  διαχείρισης  κινητικότητας,  δεν  υπάρχουν  ΜΜΜ  ούτε  και  ποδηλατοδρόμοι  κοντά  στην  ακτογραμμή.  Το  έργο   SEEMORE  θα  βοηθήσει  στην  ανάπτυξη  των  κατάλληλων  ΜΜΜ,  αλλά  και  στη  διάδοση  της  χρήσης  ήπιων  μορφών  κινητικότητας  από  τους  τουρίστες  και  τους  κατοίκους,  ενώ  θα  προωθήσει  την  χρήση ΜΜΜ, ποδηλάτου αλλά και τη πεζή μετακίνηση, αντί για  την χρήση ΙΧ. 

 

Malta, Μάλτα 

© Visitmalta.com

Pomerania, Πολωνία 

© enter picture source here 

Forli‐Cesena, Ιταλία 

Dobrich, Βουλγαρία  © Dobrich Trade and Commerce  Chamber 


Σελίδα 9

Τουρισμός και Κινητικότητα  Κοινό ηλεκτρονικό, ενημερωτικό δελτίο των έργων SEEMORE και STARTER  

Τι να περιμένουμε στους επόμενους 6 μήνες?    Αυτή τη στιγμή και τα δύο έργα έχουν εστιάσει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με καλές  πρακτικές που έχουν να κάνουν με μέτρα κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές. Τα μέτρα που θα  παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και πλούο πληροφορίας, θα ενταχθούν στη  διαδικτυακή βάση δεδομένων ELTIS τον Ιανουάριο. Επίσης, οι εταίροι και των δύο έργων εργάζονται  με στόχο τη δημιουργία Τοπικών Σχεδίων Μετακίνησης για την υποστήριξη των προς εφαρμογή  μέτρων κινητικότητας.  Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο ενημερωτικό δελτίο μας!   

     

Το έργο STARTER έχει στόχο να προωθήσει ενεργειακά αποδοτικές και  βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές κινητικότητας σε τουριστικές  περιοχές, μέσα από την συνεργασία τοπικών φορέων στα πλαίσια  Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων που θα σχηματιστούν.     Εταίροι του έργου 

www.starter‐project.eu  

Συντονιστής έργου  Mobycon  Ronald Jorna   r.jorna@mobycon.nl                      

 

  Συντονιστής έργου  CINESI  Lluís de Victoria  lvictoria@cinesi.es            

  

 

    www.seemore‐project.eu  

   

 

Το έργο SEEMORE αποσκοπεί να καταδείξει ότι οι τοπικοί φορείς σε  οκτώ Ευρωπαϊκές παράκτιες, τουριστικές περιοχές έχουν την  δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να  μετακινούνται οι τουρίστες και να προωθήσουν την περαιτέρω χρήση  βιώσιμων μέσων μεταφοράς     Εταίροι του έργου       

    

     

   

    

 

Η συνολική ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αφορά μόνο  στους συγγραφείς Δεν αντανακλά απαραίτητα την άποψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ούτε το  EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να  χρησιμοποιηθεί η πληροφορία που περιλαμβάνεται στον παρόν έντυπο έργα  SEEMORE και  STARTERσυγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe.

   

    

    

   

 

STARTERS-SEEMORE Newsletter No.1 - 11/2012 - GR