Page 30

MOZAIK

Banorët e fshatrave shqiptare të Malësisë së Rozhajës protestojnë

Nuk lejojnë ndërti mini-hidrocentrale

Banorët e fshatrave,Husaj ,Bukel i Epërm,Bukel i Poshtëm,Dacaj,Buxhov dhe Peshkaj ,fshatra të cilat kryesisht janë të banuara me shqiptarë kanë marrë vendim të përbashkët

30

Javore KOHA

E ENJTE, 22 MARS 2018

se do nuk do të lejojnë kurrsesi që në vendbanimet e tyre të ndërtohen mini-hidrocentrale. Këtë qëndrim ata ua kanë deklaruar qartë organizatave të investuesve potencialë „ARTEK „

dhe „Erlang“ si dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal në mbledhjen e cila u mbajt javën e kaluar në ambientet e shkollës fillore Dacaj. Arsyeja e thjeshtë dhe parësore e

Profile for fgjokaj

Koha 807  

Koha javore numër 807, botuar më 22.03.2018

Koha 807  

Koha javore numër 807, botuar më 22.03.2018

Profile for fgjokaj
Advertisement