Page 1

KOHA Javore Podgoricë e enjte, 29 shtator 2016 Viti XV Numër 733 Çmimi 0,50

Lirik me imagjinatë ISSN 1800-5969

Akademia malazeze tërheq Fjalorin nga qarkullimi

Defile dhe koncerte të grupeve folklorike

Profile for fgjokaj

Koha 733  

Koha Javore numër 733, botuar më 29.09.2016

Koha 733  

Koha Javore numër 733, botuar më 29.09.2016

Profile for fgjokaj
Advertisement