Page 1

KOHA Javore Podgoricë e enjte, 21 korrik 2016 Viti XV Numër 723 Çmimi 0,50

Të dhëna jo të sakta për shqiptarët në botën e jashtme

ISSN 1800-5969

Analizë gjakftohtë, por jo indiferente

Rusia kërkon interesat strategjike në Ballkan

Profile for fgjokaj

Koha 723  

Koha Javore 723, botuar më 21, korrik 2016.

Koha 723  

Koha Javore 723, botuar më 21, korrik 2016.

Profile for fgjokaj
Advertisement