Page 1

KOHA Javore Podgoricë e enjte, 19 maj 2016 Viti XV Numër 715 Çmimi 0,50

PARADOKSET

që përcjell historia ISSN 1800-5969

Takim që forcon urat e bashkëpunimit

Zhvillimi i infrastrukturës rrugore rajonale në Krajë

Koha 715  

Koha Javore botuar më 19.05.2016

Koha 715  

Koha Javore botuar më 19.05.2016

Advertisement