Page 1

Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

Situación actual 1.- LOCALIZACIÓN: O parque atópase no concello de Arzúa, provincia da Coruña. Según fontes contrastadas no Concello, é o único parque infantil de todo o casco urbano. 2.- PROPIEDADE: É de titularidade municipal. 3.- USO: Ademais de ser unha zona de xogos infantís, para todos os nenos de Arzúa, emprégase como zona de descanso para as persoas maiores. 4.- SUPERFICIE: Ten unha superficie de 0,28 ha (2800 metros cadrados). 5.- LÍMITES: Norte: Calle de Fraga do Rei Sur: Calle del Padre Pardo Este: Resto do parque Oeste: Calle Calvo Sotelo 6.- PECHES: Polo norte, oeste e sur está cercado por barandillas de forxa, e polo este de madeira.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

Peche de forxa

Peche de Madeira

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

7.- ACCESO: Para acceder o parque collemos a N-547 dirección Santiago-Lugo e o chegar ao pobo de Arzúa, viramos á esquerda na calle Calvo Sotelo e xa chegamos a entrada do parque.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

Como pode apreciarse nas fotografías, o parque, carece de acceso acondicionado para persoas discapacitadas (persoas en cadeira de rodas). 8.- ESTADO DAS ESPECIES ÁRBOREAS EXISTENTES: ⇒ Quercurs robur, hai tempo que non se lle realiza ningún tipo de ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

actuación. Platanus híbrida: neste momento están podados, e as feridas non están recubertas por ningún tipo de mastic funxicida, polo que poden contraer enfermidades. Castaño de indias: o seu aspecto é descoidado, sen ningún tipo de tratamento. Cipreses: altura desproporcionada para o parque. Camelia: altura desproporcionada para o parque. Acer negundo: neste momento está podado correctamente e non consideramos que haxa ningún aspecto que tratar. Quercus rubra: hai tempo que non se lle realiza ningún tipo de actuación. Ortensia: realizóuselle unha poda bastente severa. Thuja plicata: aspecto descoidado en canto á súa forma. Laurus nobilis: non consideramos que sexa unha especie axeitada para un xardín. Rododendro: non consideramos que haxa que realizar ningún tipo de actuación.

9.- ESTADO DE ZONAS VERDES: - Plantas de temporada: son escasas e están moi mal coidadas.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

- Césped: en moi mal estado de conservación e inexistente nalgunhas zonas do parque.

10.- ESTADO DO MOBILIARIO: -

Trece bancos: a maioría en moi mal estado de conservación.

-

Faroles: Hai nove, nestes momentos están en bo estado de conservación.

-

Fontes: Hai dúas, nestes momentos non consideramos que teñan ningún desperfecto.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

- Papeleiras: As sete están en bo estado de conservación.

- Estatua: en bo estado de conservación, aínda que non se aprecia ben a frase gravada na mesma.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

- Cabina de teléfono: rompe co contorno do parque. - Panel informativo: en moi mal estado de conservación.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

-Adoquines: algún atópase en mal estado

11.- ZONA DE XOGOS INFANTÍS: Presenta un estado de conservación moi deteriorado, polo que consideramos que pode ser un perigo para os nenos.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

Zona de columpios e balancíns: con pavimento de area.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

12.- SISTEMA DE REGA: Non está instalado correctamente, posto que os aspersores están todos por encima do nivel do solo. Consideramos tamén que é deficiente, xa que non existe nalgunhas zonas. As chaves de paso de auga están todas a vista, podendo ser manipuladas por persoas alleas ao servicio de mantemento do xardín.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

situación actual  

situación actual

situación actual  

situación actual

Advertisement