Page 1

Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

PROXECTO INTEGRADO TÍTULO:MELLORAS PARQUE DOS NENOS AUTORES: JOSÉ MANUEL COUSELO PENA FRANCISCO VICENTE GÓMEZ FANEGO

marzo 2010

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

1


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

1.- Realizar rampa de acceso para persoas con discapacidade na entrada sur e este do parque.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

2


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

2.- Actuacións nas especies existentes: − − − − − − −

Quercurs robur: poda de rexuvenecemento. Platanus híbrida: cubrir feridas con mastic para evitar enfermidades. Castaño de indias: necesita poda. Cipreses: recortar altura. Camelia: recortar altura. Quercus rubra: poda de rexuvenecemento. Thuja plicata: recortar para facer forma máis redondeada.

3.- Incorporar máis plantas de tempada na zoa da estatua ( por exemplo: coleus, cosmos, cyclamen,..) e realizar o mantemento axeitado das mesmas.

4.- Reimplantar o céspede e realizar as actuacións de mantemento axeitadas ( segado, recollida de follas,...).

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

3


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

5.- Sustituir os bancos deteriorados.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

4


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

6.- Pintar o gravado da estatua “Estatua os emigrantes”.

7.- Quitar a cabina telefónica, pois rompe co contorno do parque.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

5


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

8.- Sustituir panel informativo

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

6


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

9.- Reparar adoquíns en mal estado.

10.- Sustituir mobiliario infantil da zona de xogos por outro máis acorde co entorno.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

7


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

11.- Sustituir a area da zona de xogos infantís por pavimento acolchado (planchas de caucho).

12.- Colocar malla metálica ao redor da zona de xogos para impedir o acceso á rúa.

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

8


Módulo: Proxecto Integrado Parque de Arzúa (Zona de xogos infatís)

13.- Melloras no sistema de rega ( baixar a cota dos aspersores, impedir a manipulación das chaves de paso por persoas alleas ao servizo de mantemento).

Autores: José Manuel Couselo Pena Fancisco Vicente Gómez Fanego

9

melloras parque  

melloras parque

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you