Page 1

Material necesario para a instalación do sistema de rega. Material

Unidades

Te reducida encolar pvc 63-50

1

Tubo PE 50

x

Codo PE 50

1

Tubo PE 50

x

PE RM 50

2 (para a válvula manual)

RF PE 50

2 (para filtro)

Tubo PE 50

x

Enlace reducido PE 50-32

1

RF PE 32

2 (para o regulador)

Te PE 32

1

RM PE 32

4 (para as electroválvulas)

Tubo PE 32

x

Tapón PE 32

2

Electroválvula RF PE 32

1

Regulador presión RM PE 32

1

Filtro RM PE 50

1

Válvula manual RF PE 50

2

Goteros

14

material rega  

material rega

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you