__MAIN_TEXT__

Page 1

Nummer 1 - 2019

MAX HAMBURGERRESTAURANG HAR ÖPPNAT sid. 7

LÄNSFÖRSÄKRINGAR I VÅRA KANALER sid. 19

STAD I FÖRÄNDRING sid. 3-5

MÖRK MASSA

HÖGSBO -SISJÖ

PLINGAR KAN LADY ROSAGAGA PANTERNSES PÅ PETER GIVEN

MATTA

© ORDSMEDJAN © Bulls 545

LÅTER DIG SE UTAN ATT

PRONOMEN

SYNAS FÄSTS PÅ RAM MASKULIN

TANDLÄKART ILLBEHÖR OLJEVÄXT

MATA

RÅDA ÖVER

sid. 13

KONSERVATIVA

TORSO

MAGER

Lös korsordet och vinn fina priser från…

BETALA S DET VIA

SMÅSPIK

HÄFTIGA

FRAMTONING

VERSMAKARE

TIDSFRÅGA

GLOBEN AV HÖG BÖRD

SYMBOL KUNDE FÖR NYA BABE ZEELAN D HANTE RA

HANDLAR OM FÖRENINGA R HAR STOPPATS BETYDELSELÖS VÄLFÖRSEDD

TACKORD

NEW HAMPS

SVINDEL

GASTAR GASTAR GÖR UPPROR

BOR PÅ ELFENBENSKUSTEN

HINNA

DONERA TOPP TILL VARDAGS

ORD FÖRE AMEN

TRYCKSAK KAN VARA PÅ RAM

LUFTKONDITIONERING ETT SÅDANT KAN

BRUKAR GARAGE FINNAS MELLAN

KOMEDINS

HAR VIKS PSYKISKT OFTA TILL KULMEN TREKAN FICK

T BILDEN

SAMS

KLICKAR MAN MED

SPÅR

KRYSS


I DETTA NUMMER

Nummer 1 - 2019

MAX HAM BUR GER RESTAUR ANG HAR ÖPPNAT sid. 7

KRINGAR LÄNSFÖRSÄ ALER I ALLA KAN sid. 19

STAD I G FÖRÄ NDRIN

HÖGSBO-SISJÖ KRYSS MÖRK MASSA

PLINGAR KAN LADY ROSAGAGA PANTERN- SES PÅ PETER GIVEN

MATTA

© ORDSMEDJAN © Bulls 545 PRONOMEN

LÅTER DIG SE UTAN ATT SYNAS

BETALAS DET VIA

FÄSTS PÅ RAM MASKULIN MATA

TANDLÄKARTILLBEHÖR OLJEVÄXT

RÅDA ÖVER

TORSO

KONSERVATIVA

SMÅSPIK

HÄFTIGA

MAGER

FRAMTONING

VERSMAKARE

TIDSFRÅGA GLOBEN AV HÖG BÖRD

SYMBOL KUNDE FÖR NYA BABE ZEELAND HANTERA

ORD FÖRE AMEN

HANDLAR

sid. 13

Slottsskogen

Ruddalen

sid. 3-5

t och Lös korsorde från… vinn fina priser

HÖGSBO-SISJÖNYTT ges ut av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och utkommer med fyra nummer per år. Den distribueras till alla de ca. 1700 företag som finns i Högsbo-Sisjö Företagsområde samt placeras ut i ställ som finns på olika platser i området. Tidningen är till 100% finansierad av annonsörerna och överskottet stannar i föreningen.

OM FÖRENINGAR HAR STOPPATS BETYDELSELÖS

GASTAR GASTAR GÖR UPPROR

VÄLFÖRSEDD

SVINDEL

NEW HAMPSHIRE

TRYCKSAK KAN VARA PÅ RAM BOR PÅ ELFENBENSKUSTEN LUFTKONDITIONERING

HINNA DONERA TOPP TILL VARDAGS

TACKORD

SPELAS PÅ GRUS

KAN PIR

BRUKAR GARAGE FINNAS MELLAN

HAR VIKS PSYKISKT OFTA TILL KULMEN TREKANT FICK BILDEN

SAMS

KLICKAR MAN MED

SPÅR KOMEDINS MUSA ASKSAFT

ETT SÅDANT KAN MAN STANNA

SUGANDE

SAKLIGHET

LJUDLIG HYLLNING LIGGA I SÅ ÄR DET

!

BRITTISK FINNS ADELSMAN I KUBER BILJÄTTE

DEN ÄR HAL

FYRA HAMNA VID SIDAN

UT OCH IN ALLMÄN MENING

VAR DET NOG LÄTT ATT FALLA FÖR

VAR FÖRST PÅ PLATS ÄR MU

LIDELSE

Frölunda torg

FAKTISKT

HYLLNING GARVAD BOSSES ALIAS MÅTTFULL KAN OMGE FISK

LÖS ÄR SEX BRA I PRONOMEN

ANORDNAR SPEL

FÖRETAGARFÖRENINGEN Lars Holst, kanslichef Företagarföreningen Högsbo-Sisjön Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-68 24 64 Hållbar stad – öppen för världen info@hsff.nu STYRELSEN Daniel Carlsson, Ordförande Arkipelagen Företagscenter AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-723 84 22 daniel.carlsson@arkipelagen.com Katarina Landers, ledamot Landers Insikt & Utveckling AB Järntorgsgatan 12 413 01 Göteborg Telefon: 0734-40 08 65 katarina@landersinsiktutveckling.se

3 Max hamburgerrestaurang I Sverige finns det totalt 123 MAX-restauranger. Konceptet är detsamma var man en kommer och menyn utvecklas ständigt. Så vanan finns att etablera. Nu har de kommit hit.

7

Viktor Allerby, ledamot Allerby Måleri AB Datavägen 14 A 436 32 Askim Telefon: 031-49 86 32

Prokab – trogen annonsör Prokab Ekonomikonsulter är en av Högsbo-SisjöNytts flitigaste annonsörer. Därför vill vi i detta nummer skriva lite extra om Prokab och vad de gör inom ekonomi – tjänster och rådgivning.

Ditte Bergqvist Blom, ledamot Inpro AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-49 81 10 Sofia Mari, ledamot Marinera AB Cinnobergatan 31 421 65 Västra Frölunda Telefon: 0734-214 606 sofia@marinera.se REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Lars Holst info@hsff.nu Projektledning Måns Löfgren mans@skybluemedia.se Telefon: 0708-475 200 Annonser, artiklar Dan Eklind danne@hsff.nu Telefon: 0703-56 56 06 JOURNALISTER Ewa Elmerson Maria Felldin Design & Tryck Billes Tryckeri AB Telefon: 031-86 55 78 www.billes.se

Stad i förändring Urbaniseringen är påtaglig och alla storstadsregioner kommer att växa. Det är en förändring som går fortare än man klarar av att hänga med i förändringen av infrastruktur och boendesituationen. Läs mer om hur det påverkar Högsbo-Sisjön.

10 Länsförsäkringar visar upp sig Företagarföreningen arbetar med att ta fram olika former för företagare och företag att mötas. Det gör vi under parollen; Tillsammans blir vi framgångsrika. Länsförsäkringar har valt att använda flera plattformar den senaste tiden. Läs mer – och ta efter.

19


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

Dag Hammarskjölds Boulevard

Dag Hammarskjölds Boulevard. Hållbar stad – öppen för världen

DET VAR INTE BÄTTRE FÖRR Urbaniseringen är påtaglig och alla storstadsregioner kommer att växa. Det är en förändring som går fortare än man klarar av att hänga med i förändringen av infrastruktur och boendesituationen. Mer män­niskor skall trängas på utsatta ytor som pendelparkeringar, tåg­stationer, spår­vagnar och hållplatser. Dessutom kommer handeln att påverkas enormt utöver att våra köpvanor förändras med handeln på nätet. Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad är ansvariga för översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsgivning och tillsyn, geodata och det lokala lant­ mäteriet. Alla kommuner måste enligt lag ha en aktuell översiktsplan och just nu ett omtag med en ny översiktsplan för Göte borgs Stad. En översiktsplan är en icke juridiskt bindande plan som visar mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.   Av översiktsplanen ska bland annat också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressen följa gäl­ lande miljökvalitetsnormer och redo­

visa hur man avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Stadsbyggnadskontoret har också parallellt tagit fram två fördjupade översiktsplaner, en för Centrala staden och en för Frölunda-Högsbo De nya planerna skall möjliggöra en hållbar utveckling och ett bra vardagsliv. Det innebär att handel, vård, fritidsaktiviteter etc. ska kunna nås med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Detta uppnås genom att bygga ihop staden, utveckla och bygga tätare runt knutpunkterna med torg och hållplatser, vilka blir tyngdpunkterna i det framtida Göteborg. Man räknar

med att Göteborg kommer att växa med 150.000 personer, 75.000 bostä­ der och 80.000 arbetstillfällen till 2035 – så det är klart att det ställer vissa krav på planering för att kunna möjliggöra detta Nära oss Frölunda-Högsbo är ett modernistiskt planerat område som har hög poten­tial till förtätning till en blandstad med både bostäder, handel och verk­ samheter som blir bättre uppkopplad med mer kollektivtrafik. Det finns redan idag en fin grönstruktur i området och en närhet till Änggårds­ bergen. Den Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

3


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

TRE ALTERNATIVA UTVECKLINGAR AV SISJÖOMRÅDET Tre alternativ

Hållbar stad – öppen för världen

Tre alternativa utvecklingar av Sisjöområdet

Hållbar stad – öppen för världen

4

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

s

Vy mot Linné.

fördjupade översiktsplanen. FrölundaHögsbo har tre alternativ med olika utformning på bebyggelseområden och kollektivtrafik. Tre olika alterna­ tiv som på olika sätt inverkar på Högsbo Industriområde och Sisjöns handelsområde.   För Sisjön är det som skiljer dem åt graden av handelsytor samt att ett av alternativen innebär spårbunden trafik ända ut i Sisjön. Boulevarden För tre och ett halvt år sedan skrev vi om diskussionerna kring att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Syftet är att skapa en reglerad trafiksituation in mot staden, förstärka med spårbunden kollektivtrafik och låta ny bebyggelse s att kanta boulevarden. På detta sätt blir leden en boulevard och kommer inte vara en lika stor barriär mellan bebyggelseområden som det är idag. Det pågår redan idag detaljplanering för blandstad i höjd med Pågens och en bouelevardisering knyter samman Högsbo med Flatås. Boulevarden kommer att knyta ihop Högsbo Sisjön

med Linnéområdet, vilket är ett stort steg för arbetet med infrastrukturen och attraktionskraften i området. Hänsyn tas både till tillgängligheten och visionen att förvandla Högsbo Sisjön till en blandstad. Boulevarden ska utformas som en stadsgata omgiven av bostäder, handel och olika verksamheter. En stadsdel som ett stråk Området blir en del av en grön och tät stad med bra kollektivtrafik och det ska bli lätt att ta sig till närliggande grönområden som Änggårdsbergen, Slottsskogen och Botaniska trädgården. Cykelbanor, breda trottoarer kantade av träd, utbyggd kollektivtrafik som stödjer stadslivet och ökar tillgängligheten är planerade och det kommer att byggas pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet och Radiomotet. Längs gatan är tanken att det ska byggas bostäder, affärslokaler och kontor på bägge sidor. Sammanfattningsvis Vi kan vara på det klara med att

väldigt mycket kommer att förändras under den närmaste tiden. Västlänken kommer att vända upp och ner på stan under byggtiden. Det kommer att påverka Högsbo-Sisjön på det sättet att det blir ytterligare ett attraktivt alternativ för näringsidkare att etablera sig i. I den här förändringen är det troligen bäst att utnyttja de fördelar man kan och förhålla sig till förändringarna med visst jämnmod. Högsbo-SisjöNytt kommer att fort­ sätta bevaka de förändringar som har inverkan på vår vardag.   Både översiktsplanen och de båda fördjupade översiktsplanerna är ute på samråd till 26 april 2019 och då kan alla som vill komma in med synpunkter. Man hittar samrådshandlingarna på https://stadsutveckling.goteborg.se/ ny-oversiktsplan-for-goteborg/. Efter samrådet tas en utställningshandling fram som man också kan ha synpunkter på före översiktsplanen och fördjupningarna till slut tas beslut om i kommunfullmäktige. Text: Måns Löfgren Justerat: Henrik Kant

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

5


Ta hand om fastigheten. Nu är det dags att beställa måleri. Att måla om är ett billigt sätt att öka värdet och livslängden på din fastighet. Allerby erbjuder kompletta tjänster inom byggnadsmåleri, färgsättning och dekorationsmåleri. Invändigt på vintern – utvändigt på sommaren. Ring oss på tel. 031-49 86 30 eller maila till info@allerby.se för att boka ett besök.

www.allerby.se

Allerby Måleri AB • Datavägen 14 A • 436 32 Askim • info@allerby.se

Stressfri shopping! Gratis parkering. Alltid.

ÖPPET: Vard 10–20 Lör 10–18 Sön 11–18

Media Markt: Vard 10–20 Lör-Sön 10–18

ICA Maxi: Alla dagar 6–22

421gbg.se


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

NU HAR MAX ÖPPNAT I SISJÖN Läget intill Söderleden med närheten till både bostäder och handel kan väl knappast bli bättre. I mitten av mars öppnade Max sin sjätte restaurang i Göteborg, i Sisjön.

restauranger. Konceptet är detsamma var man en kommer och menyn utvecklas ständigt. En tydlig trend är gröna och vegetariska alternativ. Målet till 2021 är att 50 procent på menyn ska vara grönt.   – Vi är redan på bra väg så det målet kommer vi att klara lätt! – Nu kan folket i västra Göteborg   Och vad väljer du själv helst från äntligen komma hit för att äta menyn? Sveriges godaste hamburgare, säger   – Min favorit är Cheese ‹n› Bacon. restaurangchef Ako Hamademin.   Jag tycker så klart att Max smakar   I mars öppnade Max i Sisjön. Och bättre och har bättre råvaror än många invigningsdagen var lyckad, trots regn andra och så lyckas vi skapa den goda och att det var en dag mitt i veckan. gatukökssmaken.   – Vi har länge velat etablera oss i det Läget intill Söderleden tycker Ako här området. Ett tag var vi på väg till Hamademin är optimalt. Frölunda torg, men det blev inte av.  – Området har den perfekta Men nu är vi väldigt glada för att ha blandningen för en Max-restaurang. Leden är vältrafikerad, vi ligger mitt öppnat i Sisjön. i en handelsplats, här finns många bostäder och ännu fler kommer att Grönt mål är nära I Sverige finns det totalt 123 byggas. Folk på den här sidan stan har

nog saknat en Max-restaurang. Nu kan vi erbjuda det, med drive-in dessutom.   Etableringen i Sisjön genererar ca 70 arbetstillfällen. Text: Maria Felldin

Korta fakta om MAX ■ Omsättning 2017: 2.9 MDKR ■ Restauranger

123 st

nu

■ Anställda 2017 ca 5 000 ■ Ägare Familjen Bergfors ■ Startår 1968

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

7


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

8

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

NYA ÄGARE TAR ÖVER RATTEN PÅ MR CAP I SISJÖN Sedan oktober 2018 drivs MrCAP i Sisjön av Jimmy Ahluwalia och Atif Ali. Två entreprenörer med stor erfarenhet av service och ett genuint intresse för bilar. – Vi har startat flera förbättringsprocesser i anläggningen vilket vi hoppas att våra kunder skall känna när de besöker oss nästa gång. Att bibehålla MrCAPs höga standard avseende arbetet som utförs på kundernas bilar är förstås självskrivet. Lägg därtill en allmänt utökad servicenivå så har vi ringat in vår dagliga ambition, säger Jimmy och Atif.   MrCAPs tes är att alla bilägare vill köra en snygg och proper bil som minskar så lite i värde som möjligt.   – Vi har ett brett serviceprogram för att uppnå detta när det gäller kaross och interiör berättar Jimmy och Atif. Det ligger så mycket mer i det än bara ”tvätt och städ” av bilen. – MrCAP har bl a tagit fram ett eget lackytskydd som fått högsta betyg i test av RISE (tidigare Statens provningsanstalt). Testet prövade hållbarheten hos 14 olika så kallade lackskydd. MrCAP’s FormulaU™ lackytbehandling gav det bästa skyd-

det över tid jämfört med andra provade produkter. Behandling Vi vänder oss till både privatkunder och företag, säger Jimmy. För en privatkund med en begagnad bil förädlar och underhåller vi bilen på bästa sätt så att den håller sig skyddad och snygg med ett optimalt bilvärde över tid. Det kan gälla lackytbehandling, åtgärd av mindre bucklor och repor, glas, tonade rutor mm. Har bilen råkat ut för något mer ovanligt som en brandskada, mögel eller elaka odörer tar vi hand om det också. När det gäller nya bilar så genomgår dessa ofta MrCAP´s lackytbehandling i förebyggande syfte för att skydda, bibehålla och att lättare kunna underhålla den nya bilens utseendemässiga kvalitet.   FormulaU™ lackytbehandling in­ nebär att vi börjar med ett mycket omfattande och grundläggande maskinellt arbete som går ut på att förädla lackens utseendemässiga kvalitet. Rispor och andra eventuella liknande defekter avlägsnas. Den fina lackytan skyddas sedan med vår egenutvecklade ytbehandlingsprodukt FormulaU™. Produkten appliceras i två lager och det första bearbetas in i lackens porer och förnätar sig

med lacken. Det andra lagret binder i det första lagret och bygger upp den skyddande, smutsavvisande och glansiga ytan.   MrCAP arbetar också till viss del med bilföretag. Bilföretag anlitar oss för att få hjälp med att iordningställa bilar inför försäljning, både nya och begagnade. Vissa kunder som köper ny bil vill dessutom utrusta den med MrCAP´s lackytbehandling Formul aU™.   Vi ser det som en stor fördel att vår verksamhet sedan 2008 finns etablerad just här i bilklustret i Högsbo/Sisjön, säger Jimmy. Närheten gör det enklare för kunderna och vi kan ge snabb och bra service. Tvättkort Kunderna kan även köpa tvättkort hos oss. Det gäller både företag och privatkunder. Då kan vi också erbjuda hämtning och lämning av bilar i närområdet berättar Atif. Och för oss är det inte en vanlig biltvätt utan MrCAP´s WashAll™. MrCAP’s omsorgsfulla och noggranna 24 punkters manuella karossrengöring för de kunder som inte nöjer sig med en ”vanlig” biltvätt. Text: Ewa Elmerson

‹ Jimmy Ahluwalia (till vänster) och Atif Ali (till höger).

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

9


LOKAL EKONOMILÖSNING Prokab Ekonomikonsulter är en av Högsbo-SisjöNytts flitigaste annonsörer. Därför vill vi i detta nummer skriva lite extra om Prokab och vad de gör inom ekonomi – tjänster och rådgivning. Företaget grundades 1965. Prokab sköter redovisningen hos företag med upp till 300 miljoner i omsättning.

På löneadministration är man en ganska stor aktör genom att handha över 5.500 löner per månad. Hälften av dessa görs i Göteborg.   Företaget erbjuder tjänster och produkter för ekonomisk förvaltning av egna företagares verksamheter. Det kan gälla allt från löpande redovisning, lönehantering och årsbokslut till deklarationshjälp.   När det kommer till redovisning och löner kan det ibland, för mindre verksamheter, vara praktiskt att ha

Klickar du Plockar vi!

Handla din mat online på maxihogsbo.se

en partner som Prokab. Antingen som tillfällig förstärkning eller som en praktisk och permanent lösning på uppgifter på en ekonomiavdelning.   Prokab har fem lokalkontor i Sverige. Ett av dem ligger i Högsbo och så klart med god kännedom om den lokala marknaden.   Läs mer på: prokabekonomi.se Text: HSFF Red.


DIN GOLFBUTIK I SISJÖN

www.golf-no1.se

KLÄDBUTIK

GOLFUTRUSTNING

GOLFRESOR

SUNHOME NORDIC

Mode och klädbutik I vår klädbutik i Sisjön har vi ett brett utbud av flertalet väletablerade varumärken med trendiga kläder för dam och herr till både vardag och fest. Du kan komplettera upp med matchande skor från vårt stora utbud. Golfutrustning Golf No 1 är en fullsortimentshop med ett stort utbud och kunnande inom all typ av golfutrustning för både damer och herrar. Till det adderar vi personlig service, tips och rådgivning. Vi har också ett brett sortiment av golfkläder för damer och herrar. Golfresor Vi arrangerar golfresor hela året. Vi är i solen 4 – 5 dagar. Resa, flyg, boende och greenfee ingår i priset. Sightseeing bokas enligt överenskommelse med resegruppen. Vi bor på hotell eller i lägenheter under vistelsen. Sunhome Nordic Sunhome Nordic är en intresseförening på Costa Blanca med ett antal tjänster som förenklar vardagen för folk med bostad i området. Den spanska basen är i Torrevieja och i Sverige finns vi i Golf No1.

KOMMANDE EVENT

Tisdagen den 11 april arrangerar vi #frukosthosmedlem i samarbete med Företagarföreningen Högsbo-Sisjön. En frukostträff där vi bjuder på en god frukost i samarbete med Falkegrens Restaurang och mängder av fina presenterbjudanden. Martin Bohlin från Titleist berättar historien om perfektionen, patenten och strategin. Gå in på www.hsff.nu och anmäl er, eller kontakta oss i butiken. Askims Verkstadsväg 4 • 436 34 Askim • info@no-1.se • Bengt: 0708-160770 • Carl-Åke: 0705-696340


HÖGSBO-SISJÖ KRYSS

ANNONSPRISER

KORSORDET

BOKA ANNONSPLATS I NÄSTA TIDNING.

KORSORDS-SPONSOR

ANNONSPRISER – tidningen Högsbo-SisjöNytt Storlekar

Format, bredd x höjd

Pris

Sista sidan 215,9 x 249,4 mm 14 900:- 1/1-sida 184,4 x 244,5 mm 10 900:1/1-sida med utfall 215,9 x 274,4 mm + 2 mm utfall 10 900:- 1/2-sida 90 x 244,5, 184,4 x 116 mm 8 500:- 1/4-sida 90 x 116, 184,4 x 52 mm 6 500:Artikel + annons 184,4 x 244,5 mm 9 200:Kartlogo (inkl. webplats hsff.nu ), abonnemang 4 nummer 3 400:Artikelkombo

1/2-sida annons + 1/2-sida text 9 200:Journalist intervjuar via telefon o. mail och distansskapar artikeln Journalistbesök ute hos kund 1 900:Annonser skickas som tryckfärdiga pdf:er med utfall. 25% moms tillkommer på samtliga priser.

För annonsering på www.hsff.nu och i Högsbo-SisjöNytt kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06 danne@eklindmediasales.se

NÄSTA NUMMER UTKOMMER VECKA 23 DEADLINE 15 MAJ

FÖRENINGENS PRODUKTER ✔ Annonser och artiklar i tidningen Högsbo-SisjöNytt ✔ Annonser och artiklar i tidningen

Leva & Bo i Högsbo-Sisjön

✔ Ställa ut på Framtidsmässan ✔ Arrangera #frukosthosmedlem ✔ Frukostvärd för FrukostAkademien ✔ Medlemskap ✔ Partnerskap

12

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

INSTRUKTIONER Lösningen skall skrivas in i de gula fälten. Maila svaren till: info@hsff.nu

VINST Hills: Två luncher (2 x 140 SEK) MrCap: WashAll (värde 580 SEK)

Sista inlämningsdag 2019-05-03 Rätt svar i Nr 4-2018: RENHÅLLNINGSARBETARE

Vinnare i förra numret: Ulrika Svenningsen har vunnit 2 st luncher på Restaurang Saray Nils Pålsson har vunnit 2 st luncher på Restaurang Wang Xing


HÖGSBO-SISJÖ KRYSS

MÖRK MASSA

PLINGAR KAN LADY GAGA ROSAPANTERN- SES PÅ GIVEN PETER

MATTA

© ORDSMEDJAN © Bulls 545 PRONOMEN

BETALAS DET VIA

TORSO

KONSERVATIVA

LÅTER DIG SE UTAN ATT SYNAS FÄSTS PÅ RAM MASKULIN MATA

TANDLÄKARTILLBEHÖR OLJEVÄXT

RÅDA ÖVER

SMÅSPIK HÄFTIGA

FRAMTONING

MAGER

VERSMAKARE

TIDSFRÅGA GLOBEN AV HÖG BÖRD

SYMBOL KUNDE FÖR NYA BABE ZEELAND HANTERA

ORD FÖRE AMEN TRYCKSAK KAN VARA PÅ RAM

HANDLAR OM FÖRENINGAR HAR STOPPATS BETYDELSELÖS

GASTAR GASTAR GÖR UPPROR

VÄLFÖRSEDD

SVINDEL

HINNA DONERA TOPP TILL VARDAGS

TACKORD

NEW HAMPSHIRE

BOR PÅ ELFENBENSKUSTEN LUFTKONDITIONERING

KAN PIR

ETT SÅDANT KAN MAN STANNA

HAR VIKS PSYKISKT OFTA TILL KULMEN TREKANT FICK BILDEN

BRUKAR GARAGE FINNAS MELLAN

SAKLIGHET

KLICKAR MAN MED

SPÅR KOMEDINS MUSA ASKSAFT

LJUDLIG HYLLNING LIGGA I SÅ ÄR DET !

BRITTISK FINNS ADELSMAN SUGANDE I KUBER BILJÄTTE

SPELAS PÅ GRUS

SAMS

FYRA HAMNA VID SIDAN

DEN ÄR HAL

UT OCH IN ALLMÄN MENING

VAR DET NOG LÄTT ATT FALLA FÖR

VAR FÖRST PÅ PLATS ÄR MU

LIDELSE

FAKTISKT

HYLLNING GARVAD BOSSES ALIAS

LÖS

ANORDNAR SPEL

ÄR SEX BRA I PRONOMEN

MÅTTFULL KAN OMGE FISK

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

13


VINN

PRISER VÄRDA UPP TILL

15 000:-


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

FRAMTIDSMÄSSAN – BÖRJAN PÅ NÅGOT Kring halvårsskiftet 2018 bör­ jade vi skissa lite mer konkret på en idé som legat och grott ett tag. I den allt mer elektroniska värld vi lever och verkar i, blir fysiska möten mellan människor än viktigare. Det ligger inom föreningens verksamhetsområde att främja nätverkande och fysiska möten. Vi började storstilat med HögsboSisjödagen. Något som skulle ha sitt centrum på en given plats men ändå involvera hela området på en och samma dag. Ett sätt att bygga en

typ av Gnosjöanda för affärer inom området – för att främja dem, istället för att ”springa över ån efter vatten”. Kostym att växa i Den 2:e februari var vi ett antal som var med och ”skrev historia”. Företagarföreningen Högsbo-Sisjön arrangerade den första versionen av Framtidsmässan. Den genomfördes som en pilot för att sedan bygga vidare på konceptet från. Coops kassastatistik visade på dryga 4.000 handlande den 2 februari. På det uppsatta WiFit:t kunde man i realtid se att 30-50 personer var inloggade samtidigt.   Den här gången körde vi alltså en mässa i ett format utan ekonomiska

risktaganden. Vi fick rikligt med yta inne på Coop och Rent a Tent tillhandhöll bord, stolar och mattor. Området kläddes i den blå färg vi valt som signalfärg för eventet, via 4 stycken 12 meter långa vepor.   Detta var starten på något som vi skall slipa på framöver – vem vet? Vi landar kanske i ursprungsvisionen någon gång. Högsbo-SisjöDagen. Dokumentation På plats hade vi både Fredrik som filmade och Ola som tog bilder. På föreningens Youtubekanal ligger det filmklipp att kolla på https://youtu. be/PPITgalzTbw och se på klippen. Text: HSFF Red.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

15


NU VID HAR V SIS I ÖP JÖN PN ÖST AT R A.

En lagom stark nyhet. Nu introducerar vi en lagom stark nyhet med srirachamajonnäs, färska grönsaker och vårt klassiska gyllenrostade briochebröd. Serveras med svenskt nötkött, svensk kyckling eller halloumi.

MAX Sisjön Östra – med drive in. Sön–tor 09–03, fre–lör 09–05 216x274_annons_Sisjön_Spicy-Brioche_2019.indd 1

2019-03-06 14:57:31


FÖRENINGSSIDOR

HISTORIK Högsbo-Sisjö företagsområde består av drygt 1700 företag där cirka 25.000 personer arbetar i mer än 200 branscher. Företagarföreningen Högsbo-Sisjön bildades 1966. En av föreningens viktigaste uppgifter är att få med en större andel av företagen som medlemmar. Ju fler medlemmar, desto större tyngd får föreningens intressen i olika frågor som vi driver.

1-2019

BLI MEDLEM Med fler medlemsföretag kan föreningen starkare driva viktiga allmänfrågor inom infrastruktur, miljö och företagsklimat, kompetensutveckling, hälsa och motion m m. Vid profilering via föreningens medier (hemsida, tidning, frukostmöten m m) har man som medlem möjlighet att marknadsföra sig i företagsområdet. Ansök via www.hsff.nu

Välkommen till Företagarföreningen Högsbo-Sisjöns sidor. Här läser du om vad föreningen gör för området, händelser, etableringar och infrastruktur.


LEDAREN

KOM IN I GEMENSKAPEN! En företagarförening finns för dess medlemmar och har inget självändamål. Således går uppdraget enbart ut på att göra medlemsnytta, i stort som smått. Från arbetet med att göra området trevligt, säkert och lättillgängligt till nätverksskapande aktiviteter som gör att vi lär känna varandra lite bättre. Ju bättre vi känner varandra, desto fler affärer görs medlemmar emellan och enklare blir då vår vardag. Dessutom finns vi ju alla inom ett begränsat område. I Högsbo-Sisjön finns i runt 1700 arbetsställen – i över 200 branscher. Chansen att det du behöver finns några gator bort är relativt stor. Nyttan är dock villkorad, ju mer aktiv du är – desto större nytta får du. Håll koll på vår hemsida, www.hsff.nu där du ser alla våra aktiviteter. Kanske har du en idé kring hur vi kan bli ännu bättre? Tveka i så fall inte att kontakta mig eller Dan Eklind! Är ni inte redan medlem i företagarföreningen – se till

att bli det! Gå bara in på www.hsff.nu/ medlemskap och registrera er.   För att ge dig en översikt kring vad vi gör har vi lagt ut vår handlingsplan för 2019 på hemsidan. Läs gärna förresten gärna artikeln om hur Länsförsäkringar använde sig av företagarföreningens verktyg för att nå ut till nya kunder. https://hsff.nu/handlingsplan-2019 Välkommen i gemenskapen! Text: Lars Holst, kanslichef

Business Region Göteborgs rådgivning räddar nästan åtta av tio företag i svårigheter

Sonja Kollberg.

Rådgivningen gör skillnad – nästan åtta av tio företag som söker hjälp av Företagsakuten 18

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

på Business Region Göteborg räddas. Det visar 2018 års stati­ stik av insatserna.

Under 2018 sökte 43  företag i Göteborgsregionen kostnadsfritt stöd hos Företagsakuten  varav 33 företag (77 procent) är fortsatt aktiva.     – Vi är väldigt stolta att vi bidragit till att fler i regionen har ett arbete att gå till, säger Sonja Kollberg, projektledare  på Företagsakuten.  – Men trots dessa glädjande siffror och den starka konjunkturen uppmanar jag företagare att ta kontakt med oss innan det gått för långt. Vår rådgivning gör  skillnad, det bästa är att ta kontakt med oss så snart man börjar känna oro kring verksamheten.    Företagsakuten drivs av  Business Region Göteborg och medfinansieras av Västra Götalandsregionen. Har du frågor kontakta Företags­ akuten, 020-100 132.


FÖRENINGSSIDOR

LÄNSFÖRSÄKRINGAR PÅ ALLA PLATTFORMAR Företagarföreningen arbetar med att ta fram olika former för företagare och företag att mötas. Det gör vi under parollen; Till­sammans blir vi framgångsrika. Länsförsäkringar har valt att använda flera plattformar den senaste tiden.

› FrukostAkademien Föreningen arrangerar FrukostAka­ demien. Då står man som frukost­värd och inleder med en kort brief kring sin verksamhet och sedan har man oftast en gästföreläsare inom ett ämne som hör samman med företagets verksamhet. I februari höll Länsförsäkringar en Frukostakademi med David Stiernholm, struktör, som gav många handfasta tips på hur man kan arbeta smartare och därigenom få tiden att räcka till. Hur sällan ett mejl verkligen kräver svar omedelbart. Hur man kan minska risken att dö i förtid. (Bild(er)) › Tidningar och webb Föreningen ger också ut ett par olika tidningar där man kan visa upp sig för områdets företag genom annonsering eller redaktionellt innehåll. I nummer 4-2018 satsade Länsförsäkringar på ett uppslag för att bland annat beskriva sitt sätt att arbeta. På det sättet når de ut med sitt budskap till 1700 företag i HögsboSisjön, dessutom plockas tidningen i ställ som placerats i områdets handelshus, under fem till sex veckor efter publicering. (Skärmdump)

› #frukosthosmedlem En produkt som blivit allt mer populär är #frukosthosmedlem. Det är ett format som kan innehålla lite mer ”sälj”. Vi hjälper till att bjuda in via våra kanaler – men det är också viktigt att komma ihåg sina egna om man vill åt den volymen. Vi förmedlar ochkså kontakt med frukostmakare omo det behövs. Besökaren är såklart intresserad av verksamheten och dess produkter och tjänster när man gör sig omaket att ta sig till en sådan frukost.   12:e mars höll Länsförsäkringar sitt #frukost­ hosmedlem och in­formerade om allt preventivt arbete de uppmuntrar och driver. Både vad gäller egendom men också psykisk ohälsa.

a för att höj En satsningen bland kompetens att komma in elever na föriet. Ett annat nas ad”, på gym ”#MissLyck du int iativ är rie om att en webbse er som du är i faktiskt dug iala medier, soc s hetsen på änt anv rlag mater ial som sionsunde som diskus i skolan.

AR SÄKRING NDEN R Ö F S N Ä L NÄRA KU JOBBAR

› Framtidsmässan Den 2:e februari var ni med och ”skrev historia”. Företagarföreningen Högsbo-Sisjön arrangerade den första versionen av Framtidsmässan – ett helt nytt grepp för att skapa en mötesplats. Mässan genomfördes som en pilot för att sedan bygga vidare konceptet från. Coops kassastatistik visade på dryga 4000 handlande den 2 februari och då är man ofta mer än en person per kassakvitto. En av utställarna var Länsförsäkringar som hade mycket aktivitet i sin monter med väldigt aktiv personal.

r ungdoma bar n och Satsar på ma ng sträcker sig r du inte t engage mhetsom . Här behöve t och Vårgre än giv na verksa genom att behöver osskor för att få kontak . t län age bol er a nd gör ked ku vänta i vec på att lämna bes råden. Det init iativ som på olik es nöjdaste Med Sverig vi är snabba ungdomar. re stötta en rad ngar brett r bar n och äga sförsäkri ion sätt stärke ge tillbak a till våra jobbar Län are inom d organisat giv bre ivt råd vill d och akt Vi t t – me att Taj gsjuder bolage och djupt der genom r och föreI Sisjön erb are ban k, försäk rin till ika kun positiv och hål lba av privatalla typer ktjänster privatrådgiv både privat och jobba för enav vår t närområde. lper för kringar, ban rådgivare t livsäljare som hjä utveck ling vår t lok ala samhäl lstagsförsä edling. hetsförm företag sam sionslösningar för Må let med är att fler unga ska tig fas och ng till med penoch dess anställda. engagema ett innanförskap i daste företagare ler ban kaffären för ge få ta del av Sveriges nöj t – Att vi har et vi har hittat på der När det gäl plar man än så län samhäl let. e tre åren har bolagea ing a kun kunder är De senast för att gör företaget kopsom sitter på Lilla en s här för vår heten. finn Vi a områden övr iga m are va. fler hel ino giv t d själ tta men in råd lpa till me Göteborg , det att finnas stö llnad. Som bolagetsdet avstamp i n me och kan hjäkänner det, säger r Bom ski tar id komme ete ontoret. rhetsarbete Kunderna sson, kontorschef för snar framt re på Sisjök - hål lba deförebyg gande arb n Car ina Per ngar Göteborg och ngar företagsrådg ivaså duktiga fastighets r bar i ett ska kri i a sätt hjä lpe och Länsförsä Sisjön. Länsförsä kri – Vi har ockpå vår t kontor här r som på olik bli trygga, friska i re både än skapar klarkonto Bohuslän unga att kla er. usl mä mä och ivid Boh ett ind så och k ock i gande Göteborg genom att erbjud a Sisjön men jobbar tajt med. Tac e ansvarsta mpel tar vi ansvar vi int kundvärde slösningar inom – Till exe lp till skolor och i Åby som sitter sam lat är det d het hjä hel , n och trygga vare att vi on arm längds avstån for m av läx en trygghetsperson ar ring, pensio r ntr ban k, försäk medling för såväl mer än någ som jobbar med finansiera som uppmu på för pis ets an kom er. lpa d tigh leg en hjä fas till kol en vux att vara me or. företagskundkunders att vi kan ver och som gör ele elt Det vat die a läx enk pri , sina annat. högsta ttar vår der snabbt a och göra – Vi underlä par långsi ktiga alla våra kunlt. lektionern ska och vardag och om engagemang och professionel gen relationer allt id nära den het. Vi är tillgänglig den är och när kun finns där kun 14

SisjöNytt Högsbo-

gl Stolta ochkl Men inte

sam häl ls­ Var för är nget så engagema visar att Läns rsökningar er. Men b SKI:s unde vik tig t? a ett hål lba rt t nöjda kund var Sveriges mes r på ännu nöjdare ska – Vi vi sikta företag som bättre och Ett g. eta d för fastighe , gör ski llna äkring och Bank, förs det ska bli enkla tar ansvar till en positiv - för att smart att och bid rar ckl ing både rt vet är det tve Som du säke ma ställe för att få samhäl lsu lång sikt. sam rsom vi äg på ett och möjligt. Efte på kor t och för medla villkor som ta del av eventuellt du som kund ommen in till Ask Genom att ska risker Välk g. vi m återbärin i så berättar trygghet min ga skador och förebyge kan vi vår t områd nära våra skapa värde tid igt som vi sam , der ar kun ebi ld och vis blir en för and ra. Som ag vägen för re, det v lok alt bol till våra äga vi får ett kundäg t ochvärdeg rund kunder när erk sam med tyd lig igt för oss att drivate url försäk ringsvkringar är det nat gt hål lbarhetsarbe us. rsä sfö Län ett långsi kti ders trygghet i fok , kunder mest nöjda dex (SK ra pengar med våra kun ns kan vi spa Kva litetsin kateg Tillsamma jöfarliga utsläpp . listorna i sju före undvik a mil mänsk ligt lidande – etslån tigh ska var Fas min ans och säk ring på att vi tar privat, För , Ban k Alla vinner aget och samhäl let. Ban k privat med kunden, bol för Fastighets tot kon på r g rät t in Återbä rin må nga and ra aktöre tsdu att Var för tror Precis som rsä kringar ett loja lite nöjda? har Länsfö innebär att du som rtyga öve är Det – Vi program. av dina affärer här på att or ber a sam lar fler bättre pris på din så här rallt i landet öve ock så får ett . Som kund är du ock ännedom alk när gar n lok rin ste vin försäk på sa får ta del av att vi bor ann ägare och . kunder. En yge det går bra åller inte mer än det de god a bet at – Vi beh mheten. d för verksa r ska arbete me i vi behöver öve som blir behöver och Pengar na kunder na och 2018 de vill nå oss tillbak a till med och dela på 225 får de vara nor. Återbäringen miljoner krot om att ”bära åter” handlar jus

18 – Nr. 4-20

Gör som Länsförsäkringar Utnyttja de olika sätt vi har skapat för att visa upp er för nya kunder och partners. Vill ni veta mer så kontaktar ni Danne Eklind på 0703-565606 eller mailar på danne@ hsff.nu Text: HSFF Red.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

19


FÖRENINGSSIDOR

CONFIDENTOR – ”DIN PERSONAL SHOPPER” I FINANSVÄRLDEN Den 6 mars bjöd Confidentor in till invigning av sina nya lokaler i Mölndal. – Tyvärr fick inte alla grannar, kollegor, kunder och vänner plats den dagen, men vi kommer att ha fler ”grann-fikor” framöver, berättar VD Thomas Benjaminsson. Det personliga ligger oss varmt om hjärtat både socialt och i vår verksamhet inom kapitalförvaltning och pensions- och försäkrings­f rågor. Kapitalförvaltning och kvalitets­ säkring av pensioner och försäk­ ringar Confidentor startades 1987 och finns idag i Göteborg, Halmstad och Malmö. – Målet är att ge individuellt anpassad och långsiktig rådgivning till företag och företagare, främst i storleksordningen 10-300 anställda, säger Thomas Benjaminsson. Vi säljer alltså inga egna fonder eller produkter utan står fria att hitta den bästa lösningen för varje kund.   – Vi upptäckte brister i marknaden, vilka accelererat de senaste 5-10 åren, säger Anders Brattse, produktspecialist på Confidentor. De större aktörerna arbetar mer och mer med

20

Högsbo-SisjöNytt – Nr.1-2019

paketlösningar och uppmanar kunderna att sköta sina ärenden själva framför tangentbordet. – Vi går i helt motsatt riktning, säger Anders. Med större och färre aktörer blir träffsäkerheten mindre och både den upplevda och verkliga valbarheten försämras. Framförallt blir den individuella rådgivningen lidande när kunden får välja på standardiserade portföljer i riskklass låg, medel eller hög. Vi vill sitta ner och gå igenom varje kunds förutsättningar och resonera oss fram till de bästa lösningarna.  Confidentor analyserar varje kunds behov, förutsättningar och mål och följer sedan regelbundet

upp utvecklingen för att maximera resultatet av kundernas investeringar. Såväl inom kapitalförvaltning som pensioner. – Det kan ju räcka att ligga någon liten % fel i avgifter tex, så förlorar man mycket pengar över tid, menar Christian Axell, tjänstepensionsspecialist.   När det gäller kapitalförvaltning bör man tänka till på när och hur man vill använda sina pengar. Ska det inbegripa barn och barnbarn, planerar man att köpa något inom snar framtid eller ska pengarna ligga som en investering under längre tid? – Och vi hjälper till med likviditetstrategier för att möta både produktionstoppar och dalar.


FÖRENINGSSIDOR

Många företagare tänker inte på att inflationen är högre än räntan på bankkontot, säger Anders Brattse.   När uppdaterade du din tjänste­ pension senast?   – Vi gör ett sorts rehab-program för företag som redan har tjänstepensioner, säger Christian Axell. Alla våra konsulter är certifierade kvalitetsspecialister under finansinspektionens tillsyn. Vi delar upp arbetet i tre delar: Analys av befintliga avtal, utredning och upphandling. Målet är att kvalitetssäkra din tjänstepension och framför allt att se till det är du som sitter i förarsätet och har kontroll. Ofta upptar det dagliga arbetet med att driva företaget all

tid och frågor som att uppdatera pensioner blir liggande. Ibland kan det t o m vara så illa att det inte finns några tjänstepensionsavtal alls.   – Det kan finnas mycket pengar att tjäna på att titta igenom detta, säger Christian. Tillgänglighet – en högvinst Tillgänglighet är ett nyckelord i vår verksamhet men också rent lägesmässigt, säger Thomas Benjaminsson. Våra kunder är effektiva och uppskattar att kunna parkera alldeles utanför kontoret, ha mötet och sedan snabbt kunna sätta sig i bilen o kunna fortsätta sin arbetsdag. Så vårt nya läge uppskattas av både oss

som arbetar här och våra kunder. Personal shopper Den individuella rådgivningen är alltså grunden i vårt arbete, säger Thomas, Anders och Christian. Vi hamnar så nära det går i våra kunders verksamhet utan att vara anställda.   – En av våra medarbetare i den nya generationens pensionsstrateger, Viktor Brattse, myntade att Confidentor ska vara en Personal Shopper i finansvärlden. Det har nu blivit ett ledord och vi ser fram emot att skapa nya kontakter i den andan i Högsbo Sisjön. Text: Ewa Elmerson Bilder: www.nicklasbenjaminsson.com

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2019

21


Hitta i Högsbo-Sisjön Hitta i Högsbo-Sisjön Välkommen till handelsområdet Högsbo-Sisjön. Du hållet från väster på Västerleden. Högsbo-Sisjön Välkommen tilldig handelsområdet Högsbo-Sisjön. Duoch 5 kmhållet från väster på Västerleden. Högsbo-Sisjön befinner 8 km utanför centrala Göteborg är mycket expansivt med 400 branscher. befinner dig 8 km utanför centrala Göteborg och 5 km är mycket expansivt med 400 branscher. rakt ut från Linnéplatsen på Dag Hammarskjöldsleden. rakt utTill från Linnéplatsen på man Dag Hammarskjöldsleden. området kommer väster ifrån på E6 - Mölndal LÄR DIG HITTA BUTIKERNA: Till området kommer man väster ifrån på E6 - Mölndal LÄR DIG HITTA BUTIKERNA: via Söderleden och tar av vid Sisjömotet eller från andra handlaihögsbosisjön.se via Söderleden och tar av vid Sisjömotet eller från andra handlaihögsbosisjön.se

HÖGSBO HÖGSBO

handlaihögsbosisjön.se handlaihögsbosisjön.se

HÖGSBO NORR HÖGSBO NORR

HÖGSBO SYD HÖGSBO SYD

1

1

HÖGSBO ÖST HÖGSBO ÖST

SISJÖN SISJÖN SISJÖ

SISJÖ

SISJÖVÄST VÄST SISJÖVÄST VÄST

7

6

6

7 5

5

SISJÖ ÖST SISJÖ ÖST

3 2

4

2

4

3


HÖGSBO NORR HÖGSBO NORR HÖGSBO NORR

HÖGSBO SYD

TRÄNINGSVERKET

1 421

SÖDRA ÄNGGÅRDEN/ PLATZER

ACTIVE RECOND

OFFICE DEPOT TOMS GATUKÖK

®

Brashuset

Efter 50 km startar motorn. Tänk om du inte kan komma ihåg när du tankade senast. Nya laddhybriden Audi A3 e-tron går 50 km på enbart el. Behöver du åka längre, tar bensinmotorn vid och du kan köra 940 km. På så sätt behöver du inte ändra ditt körbeteende, men kan för de flesta av dina resor göra både din plånbok och världen en stor tjänst. Bilen laddar du via ett vanligt eluttag. Audi A3 Sportback e-tron. Pris från ca 372.500 kr. Bränsleförbr. bl. körning 1,5 l/100 km. CO₂ 35 g/km.

HÖGSBO DÄCK AB

HÖGSBO ÖST Audi Göteborg www.audigoteborg.se · Öppettider mån-fre: 09.00-18.00 lör-sön 11.00-15.00

SISJÖ ÖST GÖTEBORG Jolengatan 21, 431 49 031-750 14 30

SERVICEBOKNING Online: audigoteborg.se 031-750 14 00

2

3

SISJÖ CENTRUM

4

ÖoB-HUSET

MILJÖKL. EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.

VOLVO RENAULT

XXL

HYUNDAI

FÖRENADE BIL

DATAVÄGEN 6–10

Piffa med blommor

PEUGEOT TRANSPORTBILAR

SHAHI KITCHEN

DELIKATESSHÖRNAN

FÖRENADE BIL Porsche Center Göteborg

ELITE PT CENTRE

LOTS LIVING ROOM

HEDIN BIL

NORDIC WELLNESS

HEDIN BIL

EM HOME

SISJÖ VÄST

7

SISJÖ ENTRÉ

GULINSHUSET

BADRUMSGRUPPEN

ARÖD

GRAFISKA VÄGEN

SISJÖN

KUNGSBACKA

DIN BIL

RADPOINT

VW TRANSPORTBILAR

Restaurang, Deli & Catering

6

COOP-HUSET

BJURFORS

PLANTAGEGATAN.COM

POOLPROFFSET

ASKIM

5

Bensin & Butik Verkstad • Biltvätt • Släputhyrning

HANTVERKET


Hills. När golf är som bäst. www.hillsgolfclub.se/medlem/bli-medlem/ Medlemskap för både företag och privatpersoner.

Golf - Gym - Padel - Restaurang Hills väg, 431 51 Mölndal, 031-727 1500

2018 11 Annons Högsbo Sisjön 184x244 FINAL.indd 1

@hillsgolf

facebook.com/hillsgolf

2018-11-22 13:29

Profile for ffhogsbosisjon

Högsbo-SisjöNytt nr 1 2019  

Högsbo-SisjöNytt nr 1 2019  

Advertisement