Page 1

Nummer 1 - 2018

business region göteborg

DET GÅR BRA NU

- GÖTEBORG HETARE ÄN NÅGONSIN

sid. 4-5

KONFERENS OCH RESTAURANG sid. 8-12

FÖRENING OCH TRAFIK sid. 21-25

TRE UNDER PAR

SÄGER KAN OFTA KAN INTE MANDEL GAPA TUFF A TOKROLIG STORT TALA MC-LOPP

VIKTIG PASSNING IDYLL

HÖGSBO-S ISJÖ

© ORDSME

DJAN

© Bulls 499

DETALJ I FÖRSTA VIRKVARVET

HAR EN LITEN

KÄRNA

JAPAN GESTAL

LÅTER HOTFULLT STÅLARS

Lös korsordet och vinn fina priser från… sid. 19

LJUD BADAR MAN SÄLLAN LÄNGE I

NING

T-

NORS

KAN HÖRAS I DALARNA

MUSIKUPPMANING SINAND E

VÄXTFIBERN

KNÄPPARE

MED KAN

TJÄRN GE UT

FÖRLORA FÄSTET

BLIR FORM IBLAND LABILA MÖTTE BJÖRN

NÅGOT ATT SNÄRJA

VI SE FÖRE 12:00

GILLER

PLOCKAS STUNDO M PARTI

KONSTI G MICKELS GLOSA

HÖVISK KVALSTE

R

LÄNGTANDE KÖTTMÄRKE

SER MÖJ-

BÖJAND URI

E

LIGHETER HENNES SYSTER FÖREDRO GS

GENOMGÅR NYA ELEVER

ORKAN

ÄR BAKOM

HÄR BLIR DET RÄTT

BYLSIG

GRUNDKURS

FÄSTE

KRYSS


I DETTA NUMMER

Nummer 1 - 2018

göteborg business region

DET GÅR BRA

NU

HETARE - GÖTEBORG N ÄN NÅGONSI sid. 4-5

KONFERENS RANG OCH RESTAU sid. 8-12

FÖRENING OCH TRAFIK sid. 21-25

HÖGSBO-SISJÖ KRYSS SÄGER KAN OFTA KAN INTE GAPA MANDELA TUFF STORT TALA TOKROLIG MC-LOPP

TRE UNDER PAR

VIKTIG PASSNING IDYLL

© ORDSMEDJAN © Bulls 499 HAR EN LITEN

DETALJ I FÖRSTA VIRKVARVET

KÄRNA

JAPAN GESTALTNING

LÅTER HOTFULLT STÅLARS LJUD BADAR KAN MAN HÖRAS SÄLLAN I DALLÄNGE I ARNA

NORS GILLER MUSIKUPPMANING SINANDE

TJÄRN

GE UT

VÄXTFIBERN

BLIR FORM IBLAND LABILA

FÖRLORA FÄSTET

KNÄPPARE

MÖTTE BJÖRN

t och Lös korsorde från… vinn fina priser sid. 19

HÖVISK

NÅGOT ATT SNÄRJA MED KAN PLOCKAS VI SE STUNDOM FÖRE PARTI 12:00

KONSTIG

KVALSTER

MICKELS GLOSA

LÄNGTANDE KÖTTMÄRKE

GENOMGÅR NYA ELEVER

ORKAN

HÄR BLIR DET RÄTT

ÄR BAKOM

SER MÖJLIGHETER HENNES SYSTER FÖREDROGS

BÖJANDE URI KAN RÄDD

HAR LUDNA BEN

FRÅN EN VISS RIKTNING SPELDEL

BYLSIG

UPPFATTNING

ROS

FÄSTE

OFÖRETAGSAM

SKETEN

?

YTTRANDE

KAN MAN AVKALKA MED

TVÅ HÅL

ORIGSMULAR INELLT SÖNDER KORT FÖR FYRAN BESTÅR AV FLERA BAND

SÄTTS TILL SIST

SMÖRJA KAN BO I SPLIT

TRIVS MAN I

SUMPGAS

Business Region Göteborg

SÖTSAK

VARA BÄTTRE ÄN STÄLLEN

GRUNDKURS

BETAS FÖREGÅNGARE ERFARA

BRINGAR KLARHET KUNGAKRONOR

HÖGSBO-SISJÖNYTT ges ut av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och utkommer med fyra nummer per år. Den distribueras till alla de ca. 1700 företag som finns i Högsbo-Sisjö Företagsområde samt placeras ut i ställ som finns på olika platser i området. Tidningen är till 100% finansierad av annonsörerna och överskottet stannar i föreningen.

YNGLING

GÖR EN DEL EDER

KAN GNIDAS FRAM TÅNG PLANEN VÄL I GÖTET

JÄMSIDES DÄMPAD

REP

OMODERNT MÅTT

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

17

FÖRETAGARFÖRENINGEN Lars Holst, kanslichef Företagarföreningen Högsbo-Sisjön Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-68 24 64 info@hsff.nu STYRELSEN Daniel Carlsson, Ordförande Arkipelagen Företagscenter AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-723 84 22 daniel.carlsson@arkipelagen.com Katarina Landers, ledamot Landers Insikt & Utveckling AB Järntorgsgatan 12 413 01 Göteborg Telefon: 0734-40 08 65 katarina@landersinsiktutveckling.se

4 Golf är friskvård Så blev då golf klassat som friskvård till slut. Första gången vi skrev om detta var i Nr1-2005; «Denna idrott som egentligen torde uppfylla varje tänkbart krav på optimal friskvård» skrev vi då. Det tog AB Sverige 13 år att komma fram till detta.

7

Viktor Allerby, ledamot Allerby Måleri AB Datavägen 14 A 436 32 Askim Telefon: 031-49 86 32

Trafikläget

Ditte Bergqvist Blom, ledamot Inpro AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon: 031-49 81 10 Sofia Mari, ledamot Marinera AB Cinnobergatan 31 421 65 Västra Frölunda Telefon: 0734-214 606 sofia@marinera.se REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Lars Holst info@hsff.nu Projektledning Måns Löfgren mans@skybluemedia.se Telefon: 0708-475 200 Annonsbokningar Dan Eklind danne@eklindmediasales.se Telefon: 0703-56 56 06 JOURNALISTER Ewa Elmerson Maria Felldin Design & Tryck Billes Tryckeri AB Telefon: 031-86 55 78 www.billes.se

Business Region Göteborg arbetar med näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och fungerar som Göteborgs näringslivskontor med tre huvudsakliga affärs­ områden: Företagsutveckling, Etablering och investering samt Kluster & Innovation. Läs mer om när vi träffade Patrik Andersson.

25

Nu är arbetena med gatorna i handelsområdet Sisjön färdiga. Trafikkontoret har byggt ut och breddat Sisjövägen och bron över Stora ån, vi har byggt nya håll­ platser och fler gång- och cykel­ banor samt planterat träd för att skapa bättre framkomlighet och en trevligare miljö.

Lunch & konferens HS-Nytt besöker Grönströms – en salladsrestaurang som lovar (och håller) lite mer än vad man förväntar sig. Falkegrens Kök – en familjeägd lunch- och cateringrestaurang i Sisjön samt Hovås.

8


Golf - Gym - Padel - Restaurang

Hills. När golf är som bäst. www.hillsgolfclub.se/medlem/bli-medlem/

Golf - Gym - Padel - Restaurang Hills väg, 431 51 Mölndal, 031-727 1500

2018 02 Annons Högsbo Sisjön 184x244 FINAL.indd 1

@hillsgolf

facebook.com/hillsgolf

2018-02-08 16:39


NÄRINGSLIVET I GÖTEBORG HETARE ÄN NÅGONSIN

Lägst arbetslöshet bland storstadsregioner i Sverige ÖPPET ARBETSLÖSA SAMT I ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM - PROCENT AV DEN REGISTERBASERADE ARBETSKRAFTEN 16-64 ÅR

11 %

Malmöregionen Sverige exkl. storstadsregioner Sverige Stockholmsregionen Göteborgsregionen

201801

201701

201601

201501

201401

201301

201201

201101

201001

200901

200801

200701

3%

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Tillväxt i Göteborgs arbetsmarknads­ region sedan år 2000 • 44 000 fler arbetsställen • 71 procent högre bruttoregionalprodukt • 170 000 fler innevånare • 117 000 fler jobb • 44 procent högre produktivitet • 63 procent högre lönesumma Kontakta Business Region Göteborg på 031-367 61 00 eller gå in på www.businessregiongoteborg.se för att hitta fler kontaktuppgifter. 4

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

Från Volvos självkörande bilar och AstraZenecas forskning till internationell modeexport och spelutveckling. Näringslivet i Göteborg är hetare än någonsin. – Det är en fantastisk utveckling säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg. Volvos självkörande bilar och elekt­ riska banbrytande bussar, den inter­ nationella modeexporten med Nudie i spetsen, Ghost Games spelutveckling, allt som händer på Lindholmen Science Park, AstraZenecas forskning, klassiska innovatörer som SKF och Hasselblad, kreativa Ringön och de små skivbolagen.   Företagen i Göteborgsregionen finns över en bredd av branscher men de har alla sitt nytänkande som gemensam nämnare. Här finns en öppenhet, nyfikenhet och attityd som fött en entreprenörsanda som skapar företag som gör avtryck både lokalt och ute i världen.   Och just nu är näringslivet i Göteborg hetare än någonsin.  Business Region Göteborg ar­ betar med näringslivsutveckling i Göteborgsregionen som utgörs av tretton kommuner. Varje kommun har ett eget näringslivskontor som driver frågorna lokalt och utvecklar sin speciella näringslivsstruktur. Även Göteborgsregionens Kommu­ nalförbund (GR), Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är viktiga partners.   Business Region Göteborg fungerar som Göteborgs näringslivskontor har tre huvudsakliga affärsområden: Företagsutveckling, Etablering och investering samt Kluster & Innova­tion. ”En fantastisk utveckling” Vi träffade Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson för ett samtal om allt som händer i Göteborg och regionen just nu.   – Det är en fantastisk utveckling i Göteborg. Titta bara på Volvo och Geely. Den positiva känslan märks även inne hos oss. Framgång föder framgång och det är ett ordentligt gôtt go i teamet, berättar Patrik som har varit på BRG i drygt sju år.   – Det har gjort att vi har fått nyrekrytera en hel del och det bidrar såklart till den positiva känslan. Vi

jobbar mycket med att hjälpa företag som vill etablera sig här, med mark- och tomtfrågor. Det handlar också mycket om etableringar från exempelvis Indien, USA, Tyskland och Kina. Eller om seminarier, utbildningar, workshops och diverse kostnadsfri rådgivning. Vi fokuserar helt enkelt på tillväxtrådgivning, innovation och, rent allmänt, näringslivsutveckling. Innovativt Göteborg I sin VD-utblick på Business Region Göteborgs hemsida skriver Patrik om hur de stora företagen på riktigt har börjat öppna upp sig för de små företagen. Han nämner AstraZenecas BioVentureHub, Mobility Xlab, fastighetsbolagen Vecturas och Next Steps miljardsatsning på ett nytt life-science-centra i Mölndal och Sahlgrenska och Johanneberg Science Parks som gått in i nya utvecklingssteg för att stimulera de här innovationsmiljöerna.   – Om fem, tio år tror jag att det kommer skrivas åtskilliga spaltmetrar om betydelsen av det som händer nu, skriver han.   I en annan VD-utblick gratuleras Chalmers Ventures och GU Ventures för deras framskjutna placeringar i UBI Globals årliga ranking av inkubatorer runt om i världen.   – Deras framgångar är ett kvitto på hur vi arbetar med entreprenörskapet

och det innovativa Göteborg. Vi har bevisligen väldigt fina verktyg i Göteborg och detta i ett land rankat tvåa efter Sydkorea i innovationsklimat. Man förstår varför Göteborgsregionen får en allt starkare internationell attraktionskraft. 120 000 nya jobb   Nyligen fattade kommunfull­ mäktige beslut om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska närings­ livsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete för näringslivet och för att skapa goda förutsättningar för företagande. Ambitionsnivån är hög – det övergripande målet är att skapa 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035.   – Det näringslivsstrategiska pro­ grammet är utmaningsorienterat, det vill säga det är baserat på ett antal utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden, skriver Patrik Andersson som menar att programmet vittnar om att den kollektiva kunskapen och förståelsen för näringslivets betydelse och villkor ökat i staden.   – Det är därför man är beredd att gå in i det här. Text: Måns Löfgren

Ägande och ekonomi Business Region Göteborg ägs av Göteborgs Stad via koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Ansvarsområdet är näringslivsutveckling för Göteborg och de kringliggande 12 kommuner som utgör Göteborgsregionen och man skall bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom

åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Styrelsen är politiskt sammansatt och verksamheten finansieras huvudsakligen av driftsbidrag från Göteborgs Stad och Göteborgsregionens övriga kommuner i proportion till folkmängd.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

5


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

GOLF NÄRA SISJÖN På World of Golf med City Club kan du träna golf året runt. På en av Europas största tränings­an­lägg­ningar för golf, World of Golf i Västra Frölunda, finns allt du behöver för att träna och spela golf.

72 utslagsplatser under tak, infra­ värme och belysning, TV-skärmar där man kan följa bollbana, skruv och avstånd samt närspelsområde av världsklass. Dessutom finns en 9-hålsbana i fantastiskt skick som är öppen året runt om vädret tillåter. Korthålsbanan, eller Mini Course, står värd för en proffstävling i juni där några av landets bästa spelare gör upp om prispengarna. Banans storlek och layout gör att åskådaren kan se och beundra alla slag på hela banan. Under World of Golfs paraply huserar numera också golfklubben City Club.   City Club är en ”virtuell” golfklubb där man med fördel kan vara medlem om man ännu inte bestämt sin framtida klubbadress. Genom avtal ges medlemmarna möjlighet att till kraftigt rabatterad greenfee till att spela 14 olika golfbanor i regionen. En unik möjlighet att testa sig fram till var man trivs bäst, eller stanna kvar i klubben för dess egna möjligheter till flexibilitet och träningsmöjligheter på World of Golf. På World of Golf huserar också Dormy Golfvaruhus, Greens Restaurang och Olka Golfresor. 6

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

Torrekulla, en utmanande 12-hålare Är Torrekulla Golfklubb Sveriges bästa 12-hålsbana? Eller utmanande 18-hålare? Torrekulla är designad och konstruerad med samma team som byggt Hills Golfklubb, Steve Forrest och Arthur Hills. «Det är Sveriges bästa 12-hålsbana som vi ser det», berättar Toni Larsson på World of Golf. En 3-boll spelar sig runt på ca två och en halv timma och med en god lunch på golfkrogen är man ändå hemma eller på jobbet i rimlig tid. «Banan kan också spelas betydligt mer utmanande som en 18-hålsbana genom att en specialdesignad 9-hålsvariant spelas två varv. Den kan då spelas upp till 5600 meter och som en Par 70-bana. En häftig upplevelse även för de duktigare golfarna.   På Torrekulla Golfklubb välkom­ nar vi nya medlemmar, fortsätter Toni. Gärna Ordinarie Medlemskap Plus som är ett kombomedlemskap packat med bl a träningsmöjligheter på World of Golf, fria spel på Hills Golfklubb, med mera. HSFF Red. Text


KLART ATT GOLF ÄR FRISKVÅRD En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 januari 2018, följdes av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare. En dom som alltså gav det glädjande beskedet att golf är att betrakta som vilken annan friskvårdsidrott som helst och godkänns som friskvårdsbidrag.

World of Golf 031-709 79 79

info@worldofgolf.se www.worldofgolf.se        Klubbvägen 20, 421 47 Västra Frölunda Rangens ord. öppettider: Måndag – Torsdag 09.00 – 21.00 Fredag – Söndag 09.00 – 19.00

Torrekulla GK 031-795 22 36

info@torrekullagk.se www.torrekullagk.se        Alveredsvägen 431 90 Mölndal

Det finns inget lagstadgat som säger att anställda har rätt till friskvårdsbidrag. Men många arbetsplatser i Sverige erbjuder i dag viss motion och friskvård som skattefri förmån. För en anställd betyder det att man kan får pengar för att utöva hälsofrämjande friskvård, inte sällan i form av kostanden för ett årskort på ett gym. Även simning, massage, racketsporter och lagsporter brukar oftast anses vara friskvård – men tidigare gällde detta inte golf. En obegriplig och otidsenlig hållning, enligt det samlade golfsverige.   Det har varit ganska många turer. Förra året konstaterade Skatterättsnämnden att friskvårds­ bidraget får användas för att spela golf på pay-and-play-banor samt hyra golfbollar på drivingrangen – men inte till ett medlemskap i golfklubb. Det är detta som ändrats från och med 1/1-2018

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet inne­ bär följande, hämtat från www.golf.se

- Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grund­ regeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. - Det maximala skattefria be­ loppet är 5 000 kronor per år.  Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. - Det är arbetsgivaren som be­ slutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.  - En förutsättning är att all personal inom organisationen/ företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf. Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

7


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

KONFERERA PÅ HOVÅS Många förundras vid första besöket över att detta ställe finns inom räckhåll, utan att man vetat om det. Askimsfjorden, Göteborgs södra skärgård och bortanför öarna, öppna havet. En plats att njuta av året om. Sedan man öppnade restaurangen 2009 har platsen fått fler besökare. Lunch, fest och företagsevent Restaurangen har öppet nästan alla dagar året om. Hela veckan serveras en smakrik lunch tillagad med kärlek. Platsen är fantastisk för alla sorters fester, från dop och bröllop, till företagsevent. Låt fantasin få spela fritt och använd Hovås Kallbadhus unika läget vid er nästa produktlounge! Konferera privat, ostört och nära Jag har själv konfererat på Hovås Kallbadhus och kan understryka att miljön är både bedårande och inspirerande. Det finns ett lugn som smittar av sig och som inspirerar en mötesgrupp på ett unikt sätt. Det mest fascinerande är att det ligger 10 minuter från Sisjön och 15 från stan. Det finns rikligt med närbelägen parkering. Man erbjuder konferenslösningar för sällskap från två upp till 50 personer. Man kan umgås och utvecklas i en rogivande atmosfär där havet ständigt är närvarande. Alla rum är utrustade med Wifi, blädderblock, konferensblock och penna, projektor/TV. Det stora rummet är delbart för er som är färre deltagare samt utrustad med smartboard.   Man har gott om aktiviteter i närmiljön. Till exempel bastu precis vid havet, promenader och joggingrundor längs Säröbanan eller golfspel på Göteborgs Golfklubb. Hovås Kallbadhus samarbetar med flera olika aktörer, oavsett om man vill segla, få hjälp med en föreläsning eller yoga. Med en kort promenad till restaurangen får man en nypa skärgårdsluft innan maten serveras. 8

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

”En liten bit av världen som vi menar är en av jordens vackraste platser. Hovås Kallbadhus är en oas. Det spelar ingen roll om solen skiner eller regnet öser ner och vinden piskar. Det är mäktigt och vackert; en plats som ger energi, för att citera en besökare”

KALLBADHUS

Hovås Kallbadhus, Fjordvägen 45-51 436 50 Hovås. Tel. 031- 360 70 70 info@hovaskallbadhus.se www.hovaskallbadhus.se Konferensansvarig: Oliver Hernaez, 0708-10 08 27 Konferensalternativ: • Halvdagskonferens med fika • Heldagskonferens med två fikatillfällen och lunch • Halvdagskonferens med en fika, lunch samt trerätters middag till kvällen •Heldagskonferens med två fika, lunch samt trerättersmeny på kvällen Specialarrangemang mot förfrågan Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

9


Gratis parkering! Alltid. ÖPPET: Vard 10–20 Lör 10–18 Sön 11–18

ICA Maxi: Alla dagar 7–22

421gbg.se

Klickar du Plockar vi!

Handla din mat online på maxihogsbo.se


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

NU HAR FALKEGRENS KÖK LANDAT I SISJÖN Krögarparet har lång erfarenhet av restaurangbranschen från Svalbard till Rom senast kvarterskrogen Vi2 i Torslanda som man drev i 7 år. Falkegrens Kök är en familjeägd lunch- och cateringrestaurang i Sisjön. Inriktningen är vällagad lunch och husmanskost med stor sallads­ buffé, två sorters hembakat bröd och ekologiskt kaffe. Det finns alltid fisk, kött, vegetariskt, pasta och sallad och dagens fisk bestäms förs när men vet vad dagens fångst är – det skall vara dagsfärskt. «Råvarorna är allt, säger Klas – och en massa kärlek till det. Vi lagar husmanskost från grunden med klassiska mat­ rätter och serverar det vid disk, snyggt på tallrik» «Spännande när värmen kommer, säger Lena – för vi har Sisjöns bästa uteservering i trädgårdsmiljö.   Vi hjälper också gärna till vid tillställningar med catering som vi skräddarsyr efter önskemål och tillfälle, kan vara stort eller litet, privat eller företag « HSFF Red. Text

www.falkegrenskok.se Måndag – fredag kl. 11-14 Askims Vekstadsväg 4 Gott om parkeringar

Mustig fisk- och skald jurssoppa Vi vill gärna bjuda läsarna på en mustig fisk- och skaldjursgryta. Ingredienser: ca 4 personer Du behöver: 600 gram valfri fisk gärna torsk eller kolja 100 gram handskalade räkor 1 burk krossade tomater 4 dl grädde 0,5 dl fiskfond 1 dl vitt vin 1 klyfta vitlök 1 färsk fänkål 1/2 gul lök 1/2 påse saffran salt, peppar 1 kryddmått dillfrön 1 kryddmått timjan

Så här gör du: 1. Strimla fänkål, lök, vitlök fräs försiktigt i kastrull inte bryna. 2. Tillsätt dillfrön, timjan och vitvinet låt det reducera till halva mängden. 3. Tillsätt grädde, krossade tomater och saffran och låt koka ihop. Salta och peppra efter smak. 4. Lägg i fiskbitarna och låt sjuda i ca 5 minuter. 5. Toppa med räkor 6. Servera gärna med aioli och vitlöksbröd.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

11


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

GRÖNSTRÖM – SALLAD FOR EVERYONE I februari invigdes Grönströms på EA Rosengrens gata 17. Grönströms är en sallads­ restaurang som lovar (och håller) lite mer än vad man förväntar sig. Vi träffade Anna Jexén - köksmästare, närmast från Gotlands restaurangliv och krögaren från bl a. Tjolöholms Slott, Jerker Andersson, strax efter lunchrusningen, en av de smällkalla dagarna i slutet av februari för att få lite förklaring­ ar på hur de arbetar med sitt koncept. I don´t like sallad «Vi har sallader för de som säger att de inte gillar sallad, berättar Jerker – för att vara en lunchrestaurang som erbjuder sallader och wraps med tonvikt på sallad för alla. Alltså inte bara dom klassiska salladerna, kycklingsallad och tonfisksallad, utan även sallad för den som vill ha något matigare. Eller om man vill plocka ihop efter eget huvud». Maten är passionen Tre nyckelord gäller för Grönström; Kvalitet, gemenskap och miljö. När det gäller kvalitet så finns det inga genvägar menar Anna. Det krävs skicklig personal och de bästa 12

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

råvarorna. Sedan skall mat ätas i gott sällskap och det är där lokalen kommer in. Jerker berättar att det har mejslats fram en inkluderande miljö där sällskapen samtidigt får vara i fred men ändå känner en gemenskap. Dämpade färger och naturliga material bidrar till att miljötänket är närvarande. För det är ju där vi landar, eller hur? Sallad äter man för att man tänker på vad man stoppar i sig under dagarna – då måste vi gå all-in på vår tredje pusselbit, miljön. Restaurangmiljö och miljön kring råvarorna blir ju ett samlat intryck. «Det hjälper inte att vi vet att grönsakerna kommit hit på ett miljömässigt vis om lokalen känns sjaskig. Det är helheten som gör det», avslutar Anna. Konferenspaket Det är en positiv överraskning att komma till Grönströms som ligger i ljusa och smakfullt inredda lokaler. I anslutning till restaurangen växer det sakta fram en konferens- och festdel. «Man kan ha en minimässa, konferens, fest, pub, företagsevent. Det är egentligen bara fantasin som stoppar, berättar Jerker målande. «Det fina i kråksången är att vi kan sätta ihop paket med frukost och/ eller lunch för konferensgästerna».

 Utrymmet bakom restaurangen består av en stor konferenssal med ett enormt ljusinsläpp tack vare glastak och glasfasad samt en takhöjd på ca 9 meter. Utrymmet är dimensionerat för ca 110 sittande. Till detta finns två mindre utrymmen om vardera 40 kvm som kan delas av på mitten med en ljudvägg. «Här kommer vi att kunna ta hand om företagsevenemang – något som helt klart efterfrågas i området, avslutar Jerker. Öppettider I samarbete med gymet Iron Works mittemot så utökas både menyn och öppettiderna. Delvis kommer speciella sallader att tas fram anpassade för de som ligger i träning inför nya baddräktsmodet men det tillför också rejält med öppettider, nu kan du hämta din sallad ända fram till 20:00 på vardagar. HSFF Red. Text

Gronstromsallad.se kontakt@gronstromsallad.se Tel. 031-797 44 94 Öppettider: Mån-Fre 10-15 hämtsallad fram till 20:00 via Iron Works


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

GULINS FASTIGHETER HAR

NÅGOT FÖR ALLA

Med en historia från herrekipering i början av 1900-talet, till fastigheter är GulinsFastigheter en av de större fastighetsförvaltarna i området. Förutom beståndet i Sisjön, har man också fastigheter runt Järntorget och i Åbro.

Askims verkstadsväg 17 - Butiker, kontor Rakt över Stora Åvägen, fortsätter Gulins­Fastigheters bestånd med en modern fastighet på nr 17. Där kan man hitta djuraffär, el-tillbehör, fondsparande samt mäkleri, bank och försäkringar.

Gulinshuset Hantverksvägen 15 – Butiker, kontor och kontorshotell Gulinshuset ligger mitt i Sisjön. Idag har fastigheten, som ursprungligen var Gulins klädbutikers huvudkontor och lager, delats upp i ett större antal moderna kontors- och butikslokaler. Fastigheten inrymmer butiker, frisör, restaurang, två bankkontor och gym. Det finns även ett kontorshotell som inrymmer 60 rum med cirka 40 företag. Där finns en underbar takterrass och alltid gott om parkeringsmöjligheter.

Askims verkstadsväg 18 – Butiker, kontor GulinsFastigheter 031-89 19 20 info@gulinsfastigheter.se

Bussförbindelser: 58, 83, 84, 88, 182, 186

Vidare på nummer 18 finns kakelbutik, mäkleri samt en bank. Det finns en butikslokal på Hantverksvägen 7 som blir ledig i sommar. Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

13


CATERING - EVENT - LUNCH Surprise your customers or friends with delicious fresh food served from a cool vintage food truck. Birthdays & Student party - Big & Small Event Company Meeting - Private party - Lunch Tel. 0761-95 55 70 - www.clasicofoodtruck.com

Ta hand om fastigheten. Nu är det dags att beställa måleri. Att måla om är ett billigt sätt att öka värdet och livslängden på din fastighet. Allerby erbjuder kompletta tjänster inom byggnadsmåleri, färgsättning och dekorationsmåleri.

Contact us at: 0761955570 www.clasicofoodtruck.com (Logo FB) @clasicofoodtruck

Contact us at: 0761955570 www.clasicofoodtruck.com (Logo FB) @clasicofoodtruck

Invändigt på vintern – utvändigt på sommaren. Ring oss på tel. 031-49 86 30 eller maila till info@allerby.se för att boka ett besök.

www.allerby.se

Allerby Måleri AB • Datavägen 14 A • 436 32 Askim • info@allerby.se


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

MINUTKLINIKEN VÅRDRELATERAD NÄRSERVICE Den 24 april nyöppnar Apoteket Hjärtat i ICA Maxis lokaler med en nyhet – Minutkliniken. En välsignelse för den som behöver hjälp med enklare sjukvård eller vaccination. ”Äntligen kan vi erbjuda kunderna vårdrelaterad service som komplement under samma tak, berättar Ingrid Staberg som är Apotekschef. «Vi har detta sedan tidigare i vår anläggning på ICA Maxi på Grafiska Vägen. Det är ett bra komplement till apotekstjänsten för enklare diagnoser och förskrivningar av receptbelagd medicin. Diagnoser som inte nödvändigtvis måste belasta en vårdcentral. Det här förenklar för individen som får en enklare lösning samtidigt som andra vårdinstanser avlastas», fortsätter Ingrid. Enkelt, helt enkelt Minutkliniken ägs av Apotek Hjärtat och ICA-gruppen och bedriver vårdverksamhet genom drop-in-mottagningar i direkt anslutning till Apotek Hjärtats

apotek. Verksamheten finns där patienterna finns, har generösa öppettider och uppvisar mycket hög patientnöjdhet. Minutkliniken undersöker varje patient fysiskt med sjuksköterska inför den sk. digitala läkarkonsultationen. Man kan också ta prover på plats. Undersökningen av sjuksköterskan tillsammans med provsvaren ger läkaren rätt förutsättningar att ställa korrekt diagnos och säkerställer en restriktiv förskrivning av exempelvis antibiotika. Sjuksköterskan har alltid möjlighet att konsultera en läkare per telefon och via bildöverföring för diagnossättning och vid behov förskrivning av recept.  På Minutkliniken kan man även vaccinera sig mot TBE (fästingvaccin), inför utlandsresan och mot säsongsinfluensan. Ingen tidsbokning behövs utan det är bara att komma förbi när det passar. Digitalt och analogt Den digitala läkarkonsultationen på Minutkliniken föregås alltid av en fysisk undersökning av en sjuksköterska. Patienten får helt enkelt en tolkande sjuksköterska mellan sig och läkaren som sitter på

distans. Sjuksköterskan har tillgång till avancerad kamerautrustning som ger läkaren bättre diagnosunderlag än man oftast kan åstadkomma själv. «Jag menar att man i vissa fall av insjuknande mår bra av att träffa en person som tittar, ställer frågor och sammanställer ett analysunderlag. Det kan också kännas tryggt att skolad personal kan fånga upp fall som bör gå vidare till fysiskt möte med läkare», avslutar Ingrid. HSFF Red. Text

Apotek Hjärtat Högsbo ICA MAXI Stormarknad Högsbo 421 Lona Knapes gata 1 421 32 Västra Frölunda Tel: 0771-405 405 www.apotekhjartat.se Ingrid Staberg Apotekschef, Leg. Apotekare Öppettider apotek: Alla dagar 07:00-22:00 Öppettider Minutkliniken: mån-fre 8-20; lör-sön 10-18 Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

15


KRONANS APP(OTEK)

FÖRENKLAR OCH GER TRYGGHET

Med Kronans apoteks nya apptjänst håller du koll på hela familjens recept och vad som finns på lager. Dina ärenden blir både enklare och tryggare. Via ditt bankID får du direktkontakt med alla apotekets tjänster från rådgivning till recepthantering.     – Appen ersätter inte det personliga besöket, men gör oss ännu mer moderna och kund­ nära, menar Jennie Natanae­l­sson, apo­tek­are i Sisjön. Redan idag är Kronans apotek öppet 7 dagar i veckan. – Med den nya apptjänsten blir vi tillgängliga dygnet runt, säger Jennie. Via ditt mobila BankID når du hela familjens medicinhantering på ett tryggt och säkert sätt. Du kan också direkt i mobilen ge en närstående fullmakt att hantera dina recept. Och förstås även avsluta en fullmakt du givit.

16

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

Trygghet och tillgänglighet Tanken med apptjänsten är att den ska förenkla kontakten och helhetssynen på din medicinhantering. Trygg­heten ökar när både du själv och din rådgivare kan se hela bilden. Har du flera mediciner? Fungerar de tillsammans? Hur ska du använda dem? Lagergaranti I appen kan du se recept för dig själv, dina barn, dina djur och de du har fullmakt för. Du ser om ditt recept kommit in från den som skrivit ut det och du kan också se om din vara finns i lager. Skulle den inte finnas på plats ger Kronan lagergaranti genom att ordna hemleverans till dig utan kostnad. Du kan alltid direkt beställa leverans till dörren eller boka och hämta dina varor på valfritt apotek. Förnya recept Glöm telefonköer eller tidsbokning hos läkare för att få nya recept. Med ett enkelt knapptryck kan du kontakta din förskrivare direkt och förnya recepten. Du får påminnelse om när ett aktuellt recept går ut eller när det är dags att hämta ut nästa. Apoteket påminner också om när ett ev högkostnadsskydd går ut.

  Appen ska alltså inte ersätta det personliga mötet och personliga kontakten med ditt apotek eller läkare. Men det ger en ny möjlighet att få dygnet runt-kontakt, en översikt, slippa köer och pappersarbete. Och en frihet att välja hur du vill få dina mediciner och inte minst att få personliga råd av någon som har helhetsbilden av din situation.   Du laddar ner appen gratis via App store eller Google play. Ewa Elmerson Text

Kronans Apotek Datavägen (Willys) Datavägen 15 43632 Askim Öppet Mån-Fre 09-19, Lör 10-16 Sön 11-15 Kronans Apotek Hantverksvägen(Coop) Hantverksvägen 2 43632 Askim Öppet Mån-Fre 09-19, Lör 10-16 Sön 10-16 www.kronansapotek.se


SNUS 2 FIRAR 10 MED ÖKAD TILLGÄNGLIGHET SNUS 2 firar 10 år i år. Det börja­de med godis och tobak via internet. Något man var först med. Den fysiska butiken öppnade i Sisjön 2009 på Datavägen 21B som de nu har växt ur.   Idag finns man fysiskt utöver i Hemsjö även vid Vasaplatsen som strax är färdigrenoverad och i nya lokaler i Sisjön, bredvid Sisjö Centrum. ”Vi växte ur lokalerna här i Sisjön”, berättar Snus2:s representant. ”Så det passade bra när det blev ledigt på Datavägen 2. Det är mer en butikslokal”.   ”Vi tycker att förflyttningen från rökning till snus känns positiv och vi tycker att vi bidrar till den. Inte minst ökar snusformerna bland kvinnor. Med alla nya smaker på snus som har kommit ut på marknaden så hittar många, både män och kvinnor,

något som passar dem. Snusning är inte ofarligt men på många sätt ett bättre alternativ”. Personlig internetförsäljning De berättar också att Snus2 får mycket uppskattning med den supp­ ortade internetförsäljningen. ”Vi finns tillgängliga för frågor över telefon och det är mycket uppskattat i glesbygd. Vi har massor av kunder i exempelvis norrländsk glesbygd. Där är vi ett jättebra alternativ. Det vill vi nu kombinera med våra fina butiker i närområdet.”   Att besöka en snus2-butik skall vara mer än att ”gå till affären och köpa snus”. Det skall vara en upplevelse för alla sinnen. Vacker inredning, härliga dofter, alla varianter av snus och hjälpsam, kunnig och trevlig personal, avslutar de. HSFF Red. Text

Snus2 Sisjön Datavägen 2 436 32 Askim Telefon: 031-28 05 85 Öppettider: Måndag – fredag 8-18 lördag 10-16 söndag 11-16 Webbutik: www.snus2.se Telefon: 031-28 07 89, Telefontid: mån-tors 10-15

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

17


HÖGSBO-SISJÖ KRYSS

ANNONSPRISER

KORSORDET

BOKA ANNONSPLATS I NÄSTA TIDNING.

KORSORDS-SPONSOR

ANNONSPRISER – tidningen Högsbo-SisjöNytt Storlekar

Format, bredd x höjd

Pris

Sista sidan 215,9 x 249,4 mm 14 900:- 1/1-sida 184,4 x 244,5 mm 10 900:1/1-sida med utfall 215,9 x 274,4 mm + 2 mm utfall 10 900:- 1/2-sida 90 x 244,5, 184,4 x 116 mm 8 500:- 1/4-sida 90 x 116, 184,4 x 52 mm 6 500:Artikel + annons 184,4 x 244,5 mm 9 200:Kartlogo (inkl. webplats hsff.nu ), abonnemang 4 nummer 3 400:Artikelkombo

1/2-sida annons + 1/2-sida text 9 200:Journalist intervjuar via telefon o. mail och distansskapar artikeln Journalistbesök ute hos kund 1 900:Annonser skickas som tryckfärdiga pdf:er med utfall.

INSTRUKTIONER Denna gång finns en lösning lodrätt och en vågrätt. Maila ditt svar till: info@hsff.nu

VINST 2 st valfria dressingar på Grönström 2 st luncher på Falkegrens kök

Sista inlämningsdag 2018-04-27 Rätt svar i Nr 4-2017: STJÄRNBILDSÖVERFÖRING

25% moms tillkommer på samtliga priser.

För annonsering på www.hsff.nu och i Högsbo-SisjöNytt kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06 danne@eklindmediasales.se

NÄSTA NUMMER UTKOMMER VECKA 22 DEADLINE 2 MAJ

Vinnare i förra numret: Jan-Erik Eng, Mölndal har vunnit presentkort på Colorama i Sisjön Anders Biveby, Askim har vunnit lunch för 2 personer på Restaurang Ferrari

PARTNERGRUPPEN

VÄTTERLEDENS FASTIGHETER

XTERA FASTIGHETSFÖRVALTNING AB


HÖGSBO-SISJÖ KRYSS KAN OFTA SÄGER KAN GAPA INTE MANDELA STORT TUFF TALA MC-LOPP TOKROLIG

TRE UNDER PAR

VIKTIG PASSNING IDYLL

© ORDSMEDJAN © Bulls 499 HAR EN LITEN KÄRNA

DETALJ I FÖRSTA VIRKVARVET JAPAN GESTALTNING LÅTER HOTFULLT STÅLARS LJUD BADAR MAN SÄLLAN LÄNGE I

NORS GILLER KAN HÖRAS I DALARNA

MUSIKUPPMANING SINANDE TJÄRN

GE UT

VÄXTFIBERN BLIR FORM IBLAND LABILA

FÖRLORA FÄSTET

KNÄPPARE

MÖTTE BJÖRN HÖVISK NÅGOT ATT SNÄRJA MED KAN VI SE FÖRE 12:00

PLOCKAS STUNDOM

KONSTIG

KVALSTER

MICKELS GLOSA

LÄNGTANDE GENOMGÅR NYA ELEVER

KÖTTMÄRKE

PARTI

ORKAN

SER MÖJLIGHETER HENNES SYSTER FÖREDROGS

HÄR BLIR DET RÄTT

BYLSIG

GRUNDKURS

FÄSTE

ROS

OFÖRETAGSAM

TRIVS MAN I

SUMPGAS

BETAS FÖREGÅNGARE ERFARA

BÖJANDE URI

KAN RÄDD

ÄR BAKOM

FRÅN EN VISS RIKTNING SPELDEL

HAR LUDNA BEN

BRINGAR KLARHET SKETEN

KUNGAKRONOR UPPFATTNING

?

SMULAR SÖNDER

ORIGINELLT KORT FÖR FYRAN

YTTRANDE KAN MAN AVKALKA MED

TVÅ HÅL

BESTÅR AV FLERA BAND

SMÖRJA KAN BO I SPLIT

SÄTTS TILL SIST

SÖTSAK

VARA BÄTTRE ÄN

STÄLLEN

YNGLING

KAN GNIDAS FRAM TÅNG PLANEN

GÖR EN DEL EDER

VÄL I GÖTET

JÄMSIDES DÄMPAD

REP

OMODERNT MÅTT

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

19


FÖRENINGSSIDOR

HISTORIK Högsbo-Sisjö företagsområde består av drygt 1700 företag där cirka 25.000 personer arbetar i mer än 200 branscher. Företagarföreningen Högsbo-Sisjön bildades 1966. En av föreningens viktigaste uppgifter är att få med en större andel av företagen som medlemmar. Ju fler medlemmar, desto större tyngd får föreningens intressen i olika frågor som vi driver.

1-2018

BLI MEDLEM Med fler medlemsföretag kan föreningen starkare driva viktiga allmänfrågor inom infrastruktur, miljö och företagsklimat, kompetensutveckling, hälsa och motion m m. Vid profilering via föreningens medier (hemsida, tidning, frukostmöten m m) har man som medlem möjlighet att marknadsföra sig i företagsområdet. Ansök via www.hsff.nu

Välkommen till Företagarföreningen Högsbo-Sisjöns sidor. Här läser du om vad föreningen gör för området, händelser, etableringar och infrastruktur.


FÖRENINGSSIDOR

LEDAREN Så här i början av året skickar vi ut fakturorna för medlemsavgiften. Våra medlemmar är trogna och flertalet har varit med under många år. Det är vi mycket tacksamma för! Det är nämligen våra medlemmar, vars medlemsavgifter som möjliggör Företagarföreningen Högsbo-Sisjöns arbete för ett bättre och mer konkurrenskraftigt område. Så här i början av året skickar vi ut fakturorna för medlemsavgiften. Våra medlemmar är trogna och flertalet har varit med under många år. Det är vi mycket tacksamma för! Det är nämligen våra medlemmar, vars medlemsavgifter som möjliggör Företagarföreningen Högsbo-Sisjöns arbete för ett bättre och mer konkurrenskraftigt område.   Då och då får vi frågan; ”Varför skall vi vara kvar i föreningen. Vad får vi för pengarna?” Frågan är faktiskt i högsta grad berättigad och jag skulle kunnat tänka mig att ställa den själv. Låt oss börja med att titta på föreningens grundsyfte; att främja företagandet i området. Först och främst är vi övertygade om att mötet mellan människor är själva bränslet. Därför gör vi event som FrukostAkademin, Sisjöminglet och Sisjöslaget – områdets årliga golf­ tävling. Vi vill att människor träffas med allt gott det för med sig.   Vi lanserade 2017 #frukosthos­ medlem, en helt ny aktivitet. Den går ut på att ett medlemsföretag står som frukostvärd, bjuder in via sina kanaler samtidigt som föreningen skickar ut inbjudningar i sina. Frukosten äger rum hos

medlemsföretaget som därigenom får möjlighet att presentera sig och knyta nya kontakter. Föreningens ambition är alltid att öka samarbetet och antalet affärer mellan med­ lemsföretagen. Vi är en enande kraft Föreningen är alltid konkurrens­ neutral och arbetar för områdets medlemmar, det är därför vi både har tjänstemäns och politikers öron. En medlem som har frågor eller problem kan alltid vända sig till oss. ”Tillsammans blir vi framgångsrika” – det är vår devis sedan ett drygt år tillbaka. Och det är precis vad det handlar om! Att gemensamt utveckla och förändra – då är företagarföreningen den samlande kraften som ser till att driva igenom medlemmarnas önskemål.   Ett annat område som föreningen lagt mycket tid och arbete kring är tillgänglighet och kollektivtrafik. Vi har ett bra och nära samarbete med såväl Trafikkontoret som Västtrafik där vi hela tiden arbetar för att det skall gå så smidigt som möjligt att ta sig in och ut ur området. Vi har redan lyckats förbättra kollektivtrafiken men detta är ett långsiktigt arbete, vi arbetar givetvis för att den skall

bli ännu bättre. Tillsammans med kommunen tittar vi även på hur vi kan göra området trivsammare med mer gröna ytor samt bättre cykeloch gångvägar. Vi informerar Sist men inte minst arbetar vi med information. Eftersom vi ständigt står i kontakt med kommunen får vi en hel del information. Under senare tid har det nästan uteslutande rört sig om trafikinformation i samband med ombyggnationen av Sisjömotet och Söderleden. Denna information publicerar vi på vår hemsida, hsff.nu, på Facebook samt i våra tidningar Högsbo-SisjöNytt och Leva i Högsbo-Sisjön.   En fullständig beskrivning av vad företagarföreningen gjorde under 2017, planerar att göra under 2018 samt en lista över medlemsaktiviteter hittar du här bredvid.   Om ni redan är medlemmar hoppas vi att ni väljer att fortsätta att stödja vårt arbete, om ni ännu inte är medlem hoppas vi att få hälsa er välkomna in i gemenskapen. Tillsammans blir vi framgångsrika! Lars Holst, kanslichef Text

AGENDA VÅREN 2018 Frukostakademien 11/4: Nordea Masters - Hur skapas ett stort evenemang? Föredragshållare: Claes Nilsson VD Lagadere och teamet bakom Sveriges golftävling på Europatouren berättar om evenemanget och planeringsarbetet. Frukostakademien 23/5: Ny forskning om destruktivt ledarskap – en del av ledarens vardag. Föredragshållare: Robert Rönnbom och Joacim Andersson, Trustpeople Föreningens årsmöte: 24/4 #frukosthosmedlem: 25/4, Ostindiefararen #frukosthosmedlem: 22/8, Audi 22

Högsbo-SisjöNytt – Nr.1-2018


FÖRENINGSSIDOR

Vad gör Företagarföreningen? MEDLEMSAKTIVITETER • FrukostAkademien Fyra inspirationsfrukostar

• Informationsmöten med kommunen

• Sisjöminglet Två tillfällen, vår och höst

• Informationsmöten med fastighetsägarnas hyresgäster för att förmedla information om; området, medlemsnyttan samt aktiviteter

• Sisjöslaget Golftävling som arrangeras i september • KompetensAkademien Kunskap och fördjupat nätverk • #frukosthosmedlem Medlemsföretag presenterar sig

• Marknadsföring av kollektivtrafiken • Högsbo-SisjöNytt Produktion och distribuering, fyra nummer

GENOMFÖRT 2017 • Fått igenom en ökad turtäthet och förbättrad kollektivtrafik

• Lanserat den nya konsumentorienterade tidningen ”Leva i Högsbo-Sisjön”

• Tagit fram en karta som visar områdets kollektivtrafik

• Stöttat projekt för att öka sysselsättningen bland arbetslösa – Högsbo-Sisjömodellen

• Tagit fram siffror och underlag till Västtrafik • Arrangerat informationsmöte angående utvecklingen i Högsbo-Sisjön tillsammans med Göteborgs Stad och Mölndals Stad • Arrangerat fem möten med områdets fastighetsägare och banker för att skapa förbättringar för områdets intressenter och företagare • Genomfört ett möte med politiker för att driva områdets frågor

• Fått kommunen att ändra skyltningen i Sisjön från industriområde till handelsområde • Träffat företrädare för kommunen och presenterat önskemål kring uppsnyggning av området i form av fler grönytor, bättre belysning samt gång- och cykelbanor • Genomfört ett frukostmöte Trender inom Handeln för att skapa ett butiksnätverk • Genomfört medlemsaktiviteter enligt ovan

ATT GÖRA 2018 • Genomföra en kontaktskapande och trevlig After Work • Arrangera frukostmöte Trender inom handeln, för att skapa ett butiksnätverk • Utveckla varumärkesarbetet för Högsbo-Sisjön • Arbeta för att etablera Styr & Ställ i Högsbo-Sisjön • Arbeta för att döpa om hållplatser så att det blir enklare för besökarna att hitta • Ta fram förslag för att utveckla kollektivtrafiken i området som gäller från 1/12 2018

Medlemservice: Dan Eklind danne@eklindmediasales.se 0703-565606

• Arbeta fram en översyn vilka detaljplaner som pågår och vilka fastigheter som kommer att byggas i framtiden och när • Arbeta vidare med att utveckla blandstaden i vårt område • Samverka med Göteborg och Mölndals stad planer för bostadsbyggande för att få en helhetssyn • Arrangera konferens med Göteborg och Mölndals stads där alla detaljplaner och trafikplaner redovisas för fastighetsägarna och banker

Administration: Lars Holst info@hsff.nu

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

23


FÖRENINGSSIDOR

AKADEMIEN 14 MARS

VÅRENS FÖRSTA FRUKOSTAKADEMI Det känns fantastiskt bra att kunna erbjuda möjligheten att få ta del av Robert Bergqvists relevanta och inspirerande presentation om det komplexa ämnet ”makroekonomi”. Frågan vi alla kan ställa? Hur påverkar det mig, min familjs ekonomi

eller mitt företag? Hur han­ terar vi risker inom räntor, placeringar och valutor ? SEB Sisjön kan med sitt kunnande med stöd av den kompetens och insikt som finns hos Robert och hans team, hjälpa och guida dig kring vilka val som kan vara bra att göra för hela

din eller ditt företags ekonomi. Det skulle tex kunna gälla valutor, hur man kan sprida riskerna på lån eller bolån eller hur tillgångarna skall placeras. SEB Text

SISJÖMINGLET Sisjöminglet är ett arrangemang som hålls en gång på hösten och en gång på våren. Det är ett samarrangemang mellan Föreningen Högsbo-Sisjön och Arkipelagen. Under två timmar minglar man bland de andra deltagarna med en lapp på magen där det står namn, vad man erbjuder och vad man söker. Samtidigt ställer ett antal företag ut i lokalen i en roll-up-mässa.   Onsdagen den 7 februari var det dags för vårens mingel i Arkipelagens ljusgård som vanligt med full aktivitet. Inledningsvis avnjöts en god frukostbuffé med fralla, frukter, juice och kaffe/te. Utställarna var allt från mäklare för spanienhus till skribenter, banker och redovisningsbolag medan besökarna utgjordes av småföretagare och bolagsrepresentanter både från området och utifrån.   Håll utkik efter höstens mingel på www.hsff.nu

24

Högsbo-SisjöNytt – Nr.1-2018


TRAFIKVERKET Sisjömotet och Söderleden Sisjömotet har byggts om och öppnades för trafik under 2017. Dessutom har det byggts och öppnat nya additionskörfält på Söderleden, förutom en sträcka på Söderleden om cirka 200 meter i höjd med Stora ån (strax öster om Sisjömotet) som beräknas öppna för trafik sommaren 2018. Det kvarstående arbetet med additionskörfälten i höjd med Stora ån medför smalare körfält. Dessutom

sker det sista färdigställandet av Sisjömotet i form av toppbeläggning, linjemålning och skyltar under juni 2018. Synpunkter kring trafiksignalernas funktion och omslagstider i Sisjö­ motet har kommit in till både Trafikverket och Trafikkontoret som är väghållare för Sisjövägen och injustering pågår. Hela signal­ anläggningen kommer stå fullt

färdig då Sisjövägens sträckning norr om Sisjömotet breddas till fyra körfält. Breddningen norr om Sisjömotet planeras och utförs av Göteborgs Stad efter juni 2018. Vi uppskattar din förståelse och tackar för ditt tålamod. Besök gärna vår projektsida: trafikverket.se/sodervasterleden

TRAFIKKONTORET Sisjön handelsområde Nu är arbetena med gatorna i handelsområdet Sisjön färdiga. Trafikkontoret har byggt ut och breddat Sisjövägen och bron över Stora ån, vi har byggt nya hållplatser och fler gång- och cykelbanor samt planterat träd för att skapa bättre framkomlighet och en trevligare miljö. Sisjödal bostäder Strax söder om handelsområdet pågår utbyggnaden av ett nytt bostadsområde med ca 600 bostadsrätter, hyresrätter och radhus. Det kommer

även att byggas en förskola i området. Trafikkontoret har byggt ut ledningsnätet samt gjort en första utläggning av de nya gatorna som ska försörja bostäderna. Gatorna kommer att fungera som byggvägar för exploatörerna som nu ska börja bygga husen och kommer inte att vara öppna för allmänheten ännu. Första inflyttningen beräknas till tredje kvartalet 2019 och då kommer också gatorna att vara färdigbyggda och öppnas upp för allmän trafik. Läs mer om bostadsområdet på www.sisjodal.se.

Kommande arbeten Till hösten kommer Trafikkontoret att påbörja förstärkningsarbeten på bron vid Coop. Trafiken kommer då att behöva ledas om under tiden detta arbete pågår. Även breddningen av Sisjövägen norr om Sisjömotet kommer att utföras under hösten/vintern. Det kommer då att bli dubbla körfält i båda riktningarna. Mer information om dessa arbeten kommer längre fram.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2018

25


Hitta i Högsbo-Sisjön Välkommen till handelsområdet Högsbo-Sisjön. Du befinner dig 8 km utanför centrala Göteborg och 5 km rakt ut från Linnéplatsen på Dag Hammarskjöldsleden. Till området kommer man väster ifrån på E6 - Mölndal via Söderleden och tar av vid Sisjömotet eller från andra

www.handlaihögsbosisjön.se

HÖGSBO

hållet från väster på Västerleden. Högsbo-Sisjön är mycket expansivt med 400 branscher. LÄR DIG HITTA BUTIKERNA: www.handlaihögsbosisjön.se

758, 82

HÖGSBO NORR

HÖGSBO SYD

1

186, 751 758

83, 84, 182, 751

HÖGSBO ÖST

SISJÖN SISJÖ

SISJÖVÄST VÄST

4 7

5

SISJÖ ÖST

6

3 2

83, 84, 182, 82 83, 84, 182


HÖGSBO NORR HÖGSBO NORR HÖGSBO NORR

HÖGSBO SYD

TRÄNINGSVERKET

1 421

SÖDRA ÄNGGÅRDEN/ PLATZER

WÜRTH

OFFICE DEPOT

TOMS GATUKÖK

GROLLS

ÅTTA SUSHI BAR LJUNGDAHLS FÄRG

FREJ JONSSONHUSET FREJ JONSSON BASCO INTERIÖR CARPET EBUY BALLINGSLÖV NÖJDS

SPEEDY BILSERVICE

Lås och Säkerhetsbutik

ACTIVE RECOND POOL STORE IRON WORKS GYM/ FITNESS

®

Brashuset

HÖGSBO DÄCK AB

SISJÖ VÄST

3

5

SISJÖ ENTRÉ

GULINSHUSET

7

STORA ÅVÄGEN 1 ARÖD

BADRUMSGRUPPEN

GRAFISKA VÄGEN

SISJÖN

KUNGSBACKA

DIN BIL

RESTAURANG WAN XING

LÄNSFÖRSÄKRINGAR Restaurang, Deli & Catering

4

COOP-HUSET

i Sisjön

Efter 50 km STAVDAL startar motorn. PREVEX

Tänk om du inte kan komma ihåg när du tankade senast. Nya laddhybriden Audi A3 e-tron går 50 km på enbart el. Behöver du åka längre, tar bensinmotorn vid och du kan köra

BJURFORS

ASKIM

940 km. På så sätt behöver du inte ändra ditt körbeteende, men kan för de flesta av dina resor göra både din plånbok och världen en stor tjänst. Bilen laddar du via ett vanligt eluttag. Audi A3 Sportback e-tron. Pris från ca 372.500 kr.

Färg Tapet Golv www.nya-tapet.se

Bränsleförbr. bl. körning 1,5 l/100 km. CO₂ 35 g/km.

Bensin & Butik Verkstad • Biltvätt • Släputhyrning

HANTVERKET

SISJÖ ÖST

2

HÖGSBO ÖST

6

SISJÖ CENTRUM

Audi Göteborg

ÖoB-HUSET

www.audigoteborg.se · Öppettider mån-fre: 09.00-18.00 lör-sön 11.00-15.00

GÖTEBORG Jolengatan 21, 431 49 031-750 14 30

SERVICEBOKNING Online: audigoteborg.se 031-750 14 00

MILJÖKL. EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.

HYUNDAI SUBARU PEUGEOT TRANSPORTBILAR

VOLVO RENAULT

XXL FÖRENADE BIL DELIKATESSHÖRNAN

NORDIC WELLNESS EM HOME AD BILDELAR

KVIK

FÖRENADE BIL

ELITE PT CENTRE HEDIN BIL

HEDIN BIL


World of Golf med City Club

www.worldofgolf.se info@worldofgolf.se

Torrekulla Golfklubb Sveriges skรถnaste 12-hรฅlsbana www.torrekullagk.se info@torrekullagk.se

Högsbo-SisjöNytt nr 1 2018  
Högsbo-SisjöNytt nr 1 2018  
Advertisement