Page 1

‫‪,,‬كــــاذبون‪,,‬‬ ‫تتحدي احملافظ و‪ 6‬إبريل‪:‬‬ ‫«أنت فلول وإبنك من بتوع أسفني‬ ‫ياريس» وال تتحدي جيل ثائر‬ ‫ص‪4‬‬ ‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ 8 -‬صفحات ‪ -‬الثمن خمسون قرشا ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير ‪ 12 - 2012‬ربيع االول ‪ 1433‬هـ ‪eldakahlia@gmail.com -‬‬

‫‪,,‬املـتحولون جنسياً‪ ,,‬حياربون التقاليد والـجهل والـفقر‪..‬‬

‫ص‪5‬‬

‫حمافظ الدقهلية يتالعب بأحالم املعاقني !!‬

‫ص‪6‬‬

‫غزوة «المانيكير» اإلسالمي في المنصورة‬

‫ص‪5‬‬

‫طفل الثورة باملنصورة ‪ ..‬الشهداء منحونا احلريه وأطالب برحيل جملس «املخادعني» ص‪4‬‬

‫جامعة املنصورة حتتفظ باسم «حسنى مبارك»‬ ‫«والد البلد» تقيم دورة سياسية ألبناء املنصورة باسم الشهيدة «روان فوقى»‬

‫ص‪3‬‬

‫ص‪3‬‬


‫ال شاعر وال نيله ‪ ,,‬وال اتعلمت من دنيتى ‪ ,,‬غير الكالم‬ ‫«الشاعر سمير األمير»‬ ‫وقلة احليله‪.‬‬ ‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫‪ Event‬اإلسبوع‬ ‫ورشة لتعليم صناعة الحلي‬

‫‪ 7‬فبراير ‪ :‬اعلن مركز بيت القصيد‬ ‫الثقافي عن بدء احلجز في ورشة‬ ‫تعليم صناعة احللي واإلكسسوار‬ ‫في الفترة من ‪ 2‬فبراير ورسوم‬ ‫االشتراك ‪ 150‬جنية‪.‬‬

‫كــاذبون‬

‫‪ 8‬فبراير ‪ :‬عرض لكاذبون باملنصورة‬ ‫الظهار انتهاكات العسكر وعرض‬ ‫فيلم مصور حول احلوادث املتكرره‬ ‫التى استبيح فيها دماء املصريني‬ ‫فى أكثر من موقع ‪..‬‬

‫معرض خيري‬ ‫املعرض اخليري األول بجامعه‬ ‫املنصورة يوم‪2/25‬حتى ‪2012/3/3‬‬ ‫تنظم جمعيه شباب اخلير املعرض‬ ‫اخليري بالتعاون مع أسرة شباب‬ ‫األحرار بجامعه املنصورة وأيضا‬ ‫أسرة شباب اخلير بأكادميية السالب‬ ‫وقد مت تفعيل رقم حساب ‪86230‬‬ ‫بنك فيصل االسالمي‬ ‫دورة في التحكيم القانونى‬

‫من ‪ 4‬الى ‪ 6‬فبراير ‪ :‬دورة في التحكيم‬ ‫والعقود االدارية واالنشاءات‬ ‫تنطمها الدلتا للتحكيم بالتعاون‬ ‫مع الغرفة املصرية للوساطة‬ ‫والتحكيم حتت رعاية كلية احلقوق‬ ‫جامعة املنصورة‪ ،‬رسوم االشتراك‬ ‫‪ 500‬جنية‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫@منصورة‬

‫بعد مذحبة األلرتاس ‪:‬‬

‫ثورة غضب إليكترونية تمهيدًا لـ»عصيان مدني»‬ ‫اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي «الفيسبوك» و‬ ‫«تويتر» واملواقع اإلليكترونية بثورة غضب ضد اجمللس‬ ‫العسكري وحكومة اجلنزوري على خلفية مذبحة‬ ‫إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من شباب‬ ‫«األلتراس» األهالوي في أعقاب مباراة كرة القدم‬ ‫التي جمعت فريقي النادي األهلي القاهري واملصري‬ ‫البورسعيدي ورصدت «والد البلد» حالة الغضب العام‬ ‫التي وردت في كافة البيانات الصادرة من القوي الثورية‬ ‫واألحزاب السياسية واحلركات الشعبية مبدينة املنصورة‬

‫‪ ,‬إضافة إلي مظاهرات الغضب التي اجتاحت شوارع‬ ‫املدينة تطالب بالقصاص من اجمللس العسكري وحكومة‬ ‫اجلنزوري بعد وداع محمد أحمد خاطر شهيد مذبحة‬ ‫بورسعيد في مقابر «العيسوي باملنصورة‪.‬‬ ‫وتوالت البيانات التي تنادي بالعصيان املدني العام يوم ‪11‬‬ ‫فبراير القادم تزامنا مع «خلع» مبارك في مثل هذا اليوم‬ ‫من العام املاضي بعد إعتصامات وإضرابات ومسيرات‬ ‫دامت ‪ 18‬يوم وقع خاللها مئات الشهداء وآالف املصابني‬ ‫في ثورة ‪ 25‬يناير ‪.2011‬‬ ‫منى باشا‬

‫مركز حقوقي‬ ‫حماكمة عاجلة وفورية للمتورطني‬

‫مصر احلرية‬ ‫العسكري ال يؤمتن على حياة‬ ‫املصريني‬

‫وطالب مركز الدلتا اإلقليمي للحقوق‬ ‫واحلريات باملنصورة مبحاكمة مدير أمن‬ ‫ومحافظ بورسعيد محاكمة عاجلة وفورية‬ ‫وإحالة كل من يثبت تورطه في األحداث‬ ‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬مشيرا‬ ‫إلى أن تسلسل األحداث يؤكد أنها مدبرة‪،‬‬ ‫وتهدف ملعاقبة جماهير األلتراس األهالوي‬ ‫على مواقفها املؤيدة للثوار واملعارضة‬ ‫لسياسيات اجمللس العسكري ووزارة‬ ‫الداخلية ‪-‬كما قال البيان‪.‬‬

‫أما حزب مصر احلرية مبحافظة‬ ‫الدقهلية فقد نعي شهداء املذبحة‬ ‫مشيرا إلى أن اجمللس العسكري ال يؤمتن‬ ‫على حتمل مسئولية األمن والنظام وال‬ ‫يؤمتن على حياة املصريني‪ ،‬وأن ما حدث‬ ‫في مباراة بورسعيد مخطط يدبر في‬ ‫اخلفاء إلحداث فوضى منظمة لضرب‬ ‫كل القوى الثورية املناهضة حلكم‬ ‫العسكر‪.‬‬ ‫مطالبني بتسليم السلطة للمدنيني‬ ‫في أسرع وقت‪ ،‬وإقالة وزير الداخلية‬ ‫ومحافظ بورسعيد ومدير أمن احملافظة‪،‬‬ ‫وحتمل مجلس الشعب مسؤوليته‬ ‫وسحب الثقة من هذه احلكومة‬ ‫وتشكيل حكومة جديدة تدير البالد‬ ‫حتوز ثقة مجلس الشعب املنتخب‪.‬‬

‫محلة دعم الربادعي‬ ‫بقاء العسكري‬ ‫خطر على األمن القومي‬ ‫ومن جانبها أكدت حملة دعم البرادعي‬ ‫مبحافظة الدقهلية أن بقاء اجمللس‬ ‫العسكري في حكم البالد خطر على أمن‬ ‫مصر القومي‪ ،‬وأكدت دعوتها إلضراب جزئي‬ ‫متهيدا للعصيان العام يوم ‪ 11‬فبراير حتى‬ ‫يتم تسليم السلطة‪.‬‬

‫الشهيد محمد خاطر‬

‫)‪ 6‬ابريل‬ ‫تطالب حباكمة كل متورط يف‬ ‫مذحبة «األلرتاس»‬

‫إبن المنصورة ‪ :‬أنتبة من‬ ‫‪ :Islam Ahmed‬وهل من املنطقى ملا‬ ‫طالب هندسة فاشل بينما دعت حركة شباب ‪ 6‬أبريل‬ ‫فضلك الثورة ترجع الى اخللف‬ ‫تخبطنى عربيه كارو‪. .‬بيجرها قطيع من‬ ‫‪ :‬سنة ونص اخملابرات مش باملنصورة الشعب املصري إلى العصيان‬ ‫كل الى سرقوا البلد طلعوا برأة‬ ‫احلمير‪. .‬اروح اتخانق مع احلمير‪. .‬واسيب‬ ‫عارفة مني الطرف التالت!!‬ ‫املدني يوم ‪ 11‬فبراير اجلاري حتى يتم‬ ‫يبقى مني الى سرق البد؟؟؟ اكيد‬ ‫العربجى اللى ماسك اللجام‬ ‫تسليم السلطة ملدنيني منتخبني‬ ‫الشعب اة يا بلد عاوزة ولد‬ ‫من الشعب‪،‬كما طالبوا مبحاسبة كل‬ ‫‪Tweet ElBalad‬‬ ‫من تورط في جرمية بورسعيد بداية‬ ‫ريم العشري ‪ :‬أي كالم وهتي‬ ‫‪ : mohamed elshobaki : Dina El Kassas‬مني الي بيقطع من اجمللس العسكري وحتى أصغر‬ ‫وخالص‪ ،‬طرة واخمللوع ووزير‬ ‫الداخلية كبش فداء‪ ،‬أي نائب الوان علم بلدى اصبحت ‪ ..‬الصوت علي كل نائب دا !!!! الصوت كان مجلل في مسئول بوزارة الداخلية‪ ،‬وطالبت احلركة‬ ‫دم _ كفن _ حداد ‪ ...‬و نسر‬ ‫بتشكيل حكومة إنقاذ وطني «حقيقة»‬ ‫مش بيجيب سيرة طنطاوي‬ ‫مايك مصطفي بكري إشمعني يعني ؟‬ ‫متسبب فى كل هذا‬ ‫والقصاص لضحايا احلادث‬ ‫يبقى بيستهبل !!‬

‫تويت البلد‬

‫�إصدار غير دورى عن مشروع صحافة والد البلد‬

‫املراسالت ‪ 52 :‬شـارع مكه املكرمه ‪2‬‬ ‫�رئيس التحرير التنفيذى ‪ :‬تامر املهدي ‪ ,‬توريل اجلديدة ‪ ,‬املنصورة‬ ‫�موبايل ‪01282171115-01282144110:‬‬ ‫�مديرا التحرير ‪ :‬منى باشا ‪ -‬نعمان سمير‬ ‫‪01282155994‬‬ ‫�االخراج ‪ :‬سمير وحيد‬ ‫تليفون ‪0502309552 :‬‬


‫آخر حدود الوطن ‪ ,,‬وطن مش بتاعك ‪ ,,‬فى الصف واال‬ ‫الطابور ‪ ,,‬كل عيد شهيد «الشاعر علي عبد العزيز»‬ ‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫‪3‬‬ ‫أخـبار‬

‫دواء اقتصادي جديد لعالج مرضي الكبد‬ ‫مخترع من املنصورة يتوصل لعالج‬ ‫مصابي فيروس “‪”C‬‬ ‫توصل أستاذ بجامعة املنصورة إلي‬ ‫عقار جديد لعالج مرضي اإلصابة‬ ‫بفيروس «‪ »C‬وقام بتقدمية جلامعه‬ ‫املنصورة ليتم تصنيعه بتقنيات‬ ‫بسيطة دون اللجوء إلى التكنولوجيا‬ ‫املعقدة وبسعر اقتصادي في متناول‬ ‫كل طبقات‪ .‬وقال الدكتور فريد‬ ‫بدرية(صاحب االختراع ) أستاذ قسم‬ ‫العقاقير واحلاصل على جائزة أحسن‬ ‫مخترع مصري من املنظمة العاملية‬ ‫للملكية الفكرية «الويبو» أن عالج‬ ‫فيروس «‪ »C‬الذي يصيب الكبد‬ ‫ميثل قضية تثير اجلدل حول أسبابه‬ ‫واألدوية املتاحة لعالجه لذلك فإيجاد‬ ‫دواء مصري بفكر ومواد خام مصرية‬ ‫وطبيعية هو ضرورة قومية حتى فى‬

‫يعمل على زيادة إنتاج‬ ‫وجود الدواء الوحيد‬ ‫مادة «االنترفيرون»‬ ‫املعروف “االنترفيرون”‬ ‫اإلنسان‬ ‫بجسم‬ ‫املستورد وباإلضافة‬ ‫وبعض اخلاليا املناعية‬ ‫إلى التكلفة الباهظة‬ ‫القاتلة للفيروسات‬ ‫وخمسون‬ ‫مائتان‬ ‫ويتكون املستحضر‬ ‫مليار جنيه تكلفة‬ ‫اجلديد من بعض‬ ‫عالج فى ستة اشهر‬ ‫املنتجات الطبيعية‬ ‫ونسبة شفاء تصل‬ ‫األعشاب‬ ‫من‬ ‫إلي نسبة ‪ %50‬أو اقل‬ ‫الطبيعية ذات البنية‬ ‫كما ان هناك بعض‬ ‫الكيميائية اخلاصة‬ ‫الكثير من املشاكل‬ ‫والتي لها القدرة‬ ‫التي تعيق استخدام‬ ‫الدكتور فريد بدرية‬ ‫على زيادة االنترفيرون‬ ‫«االنترفيرون» ومنها‬ ‫حاالت التليف املتقدم واالستسقاء الذاتي والدواء مستخلص من مواد‬ ‫والقيء الدموي وبوادر الغيبوبة الكبدية طبيعية هي ( الكندر ‪ ،‬العرقسوس ‪،‬‬ ‫وأمراض الغدة الدرقية وسرطان الكبد ‪ .‬الكركم ) ومت اختبار العقار معمليا قبل‬ ‫وأضاف بدرية أن العقار اجلديد مكون استخدامه على اإلنسان و مت تقييم‬ ‫من مواد طبيعية موجودة في مصر املستحضر إكلينيكيا على أكثر من‬

‫جامعة املنصورة حتتفظ باسم «حسنى مبارك»‬

‫رغم مرور عام على ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫إال أن جامعة املنصورة ال زالت‬ ‫حتتفظ بالفتات عليها اسم‬ ‫محمد حسني مبارك الرئيس‬ ‫اخمللوع الذي ثار علية الشعب‬ ‫في حتد صارخ ألبناء محافظة‬ ‫الدقهلية‪ .‬وكشفت الصورة‬ ‫الرخامية املثبتة في مدخل فندق‬ ‫جامعة املنصورة عن احتفاظ‬ ‫إدارة الفندق السم اخمللوع في‬ ‫لوحتها دون مراعاة للشعب الذي‬ ‫تظاهر خللع مبارك الذي جثم‬ ‫ونظامه على صدور الشعب‬ ‫ألكثر من ‪ 30‬عام‪ .‬والغريب في‬

‫األمر أيضا أن عنوان الفندق‬ ‫أمام شارع مدينة املنصورة‬ ‫الرئيسي الذي ال يزال يحمل‬ ‫أيضا اسم اخمللوع وهو شارع‬ ‫محمد حسني مبارك الذي‬ ‫يطلق علية أبناء املنصورة‬ ‫شارع «املشايه»‪.‬‬ ‫ومن جانبه نفي أحد مسئولي‬ ‫الفندق االحتفاظ باسم‬ ‫اخمللوع وأرجع األمر للمشهد‬ ‫اجلمالي الذي سوف يشوه‬ ‫في حال إزالة تلك اللوحة‬ ‫املصنوعة من الرخام‪.‬‬

‫محمد احللوانى‬

‫عصابة ملثمة تطلق النريان على السائقني فى املنصورة !!‬ ‫أصيب سائق بطلق نارى أثناء نقله لبضائع‬ ‫من املنصورة للقاهره حني إعترضت‬ ‫طريقه سياره بها مجموعه من امللثمني‬ ‫�و قطعوا عليه الطريق بقصد السرقة‪.‬‬ ‫وكان اللواء عمر عبد اللطيف مدير أمن الدقهليه‬ ‫قد تلقى إخطارا من العميد السعيد عماره مدير‬ ‫املباحث اجلنائيه بوقوع حادث سطو مسلح على‬ ‫طريق «أجا – املنصورة» أمام قريه نوسا مركز أجا‪.‬‬ ‫�‬ ‫وإنتقل الرائد محمد منير رئيس مباحث أجا إلي‬ ‫مكان احلادث للبحث والتحرى حيث دلت التحريات‬

‫عن قيام عصابه بإعتراض طريق محمد حامد‬ ‫اسماعيل ‪ 26‬سنه من الشرابيه بالقاهره سائق‬ ‫السياره ‪« 765‬هـ ذ ب» نصف نقل وعندما رفض‬ ‫الوقوف قاموا بإطالق عده طلقات ناريه صوب‬ ‫السياره إال أن السائق متكن من الهرب فى األراضي‬ ‫الزراعية احمليطه بعد أن اصيب برصاصه بقدمه‬ ‫اليمنى‪ .‬ومت نقل السائق املصاب إلى مستشفى‬ ‫أجا املركزي ومت استخراج الرصاصه من قدمه‬ ‫اليمنى وال تزال اجلهود مستمرة للقبض على‬ ‫اجلناه وتولت النيابة التحقيقات‪ .‬سما الشافعى‬

‫«والد البلد» تقيم دورة سياسية ألبناء املنصورة باسم الشهيدة «روان فوقى»‬ ‫تنظم جريده «والد البالد» أولى فعاليات برنامج التوعية السياسية ألبناء املنصورة بحضور نخبة من‬ ‫املفكرين وأساتذة اجلامعة إضافة إلى الناشط السياسي «محمود رزق» لعرض جتربته حول كتاب «دليل‬ ‫الناشط السياسي «وقررت جريده «والد البلد» إطالق اسم الشهيدة «روان فوقى»الناشطة بحركة كفاية‬ ‫على هذه الدورة تخليد لدورها في دعم ثوره ‪ 25‬يناير والتي لقيت مصرعها إثر حادث أليم وهى في طريها‬ ‫للمشاركة في جمعه العزه والكرامة‪.‬‬

‫‪ 3750‬مريضا بالفيروس الكبدي سي‬ ‫في مصر واإلمارات العربية املتحدة‬ ‫واململكة العربية السعودية والواليات‬ ‫املتحدة األمريكية وليبيا وفرنسا‬ ‫وقد وجد أن هدا العقار يتميز بقدرته‬ ‫الكبيرة على خفض معدل إنزميات‬ ‫الكبد ومستوى الصفراء في الدم‬ ‫وحتسني مستوى األلبومني وانه لم‬ ‫يثبت وجود اى عرض جانبي نتيجة‬ ‫استخدام هدا العقار باجلرعات احملددة‬ ‫واستخدامه يؤدى إلى انخفاض إنزميات‬ ‫الكبد في فترة تتراوح بني أسبوعني‬ ‫وثالث أسابيع ومت إنتاجه في معمل‬ ‫أبحاث الكبد بصيدلة املنصورة في‬ ‫شكل كبسوالت جيالتينية ومت إعداد‬ ‫ملف كامل عن العقار يفي بكل‬ ‫املتطلبات الالزمة إلنتاج هذا العقار‬ ‫على أسس علمية ‪ .‬نعمان سمير‬

‫القوى الثورية تستعد للعصيان مدين‬ ‫تستعد القوي الثورية مبحافظة الدقهلية التي‬ ‫تتكون من مجموعة أحزاب وقوي سياسية‬ ‫ونشطاء ومستقلني وحركات إلي تنظيم عصيان‬ ‫مدني في احلادي عشر من فبراير القادم تزامنا مع‬ ‫يوم «خلع» مبارك وتسليم السلطة للمجلس‬ ‫العسكري‪ ..‬وتؤكد القوي الثورية أن العصيان‬ ‫املدني الذي يجرى اإلعداد له عبارة عن رسالة إلى‬ ‫اجمللس العسكري بأن شيئا لم يتغير بعد مرور‬ ‫عام بالتمام ‪ ,‬إضافة إلى كشف أكاذيب وخداع‬ ‫اجمللس العسكري للشعب املصري الذي يتبع دائما‬ ‫سياسة التخوين والوقيعة بني الشعب املصري‬ ‫دون أن يفعل شئ جتاه كل الشرفاء واحلركات التي‬ ‫يتهمها بأكاذيب لم يقدم عليها دليال واحدا‬ ‫سمير الشافعى‬

‫شباب مصر يقتل يف «بورسعيد»‬ ‫واإلخوان ينظمون مسرية‬ ‫النتخابات إعادة «الشورى»‬

‫في الوقت الذي يقتل ويصاب فيه العشرات من‬ ‫«ألتراس» وجماهير النادي األهلي في أعقاب انتهاء‬ ‫مباراة كرة قدم مع نادي املصري البورسعيدي كانت‬ ‫جماعة اإلخوان املسلمني وحزب احلرية والعدالة اجلناح‬ ‫السياسي للحزب يقومون بجولة انتخابية بقرية منية‬ ‫سندوب مركز املنصورة‪.‬‬ ‫وشارك في تلك اجلولة مرشحي حزب احلرية والعدالة‬ ‫في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة األولى التي‬ ‫حتولت إلي مسيرة داخل القرية بوجود عدد كبير من‬ ‫شباب اإلخوان دعا خاللها املرشحني أهالي القرية‬ ‫للمشاركة في جولة اإلعادة ليساهموا في اختيار‬ ‫ممثلوها وهو األمر الذي أدي إلي استنكار عدد كبير من‬ ‫أبناء القرية الذين رددوا «اإلخوان يرغبون في الكراسي‬ ‫فقط وال تعنيهم دماء باقي الشعب املصري»‪.‬‬


‫سجانها‬ ‫تغازل العصافير‪ ..‬قُضبانها ‪ ,,‬زنزانة الجلَك كارهة ّ‬ ‫‪,,‬دُوق زيّنا ‪ ,,‬حالوة الزنازين الشاعر عبد الرحمن األبنودى‬ ‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫«كــــاذبون» تتحدي احملافظ‬ ‫و‪ 6‬إبريل‪« :‬أنت فلول وإبنك من بتوع أسفني ياريس» وال تتحدي جيل ثائر‬ ‫قام أعضاء حملة «عسكر كاذبون»‬ ‫بتحدي معلن حملافظ الدقهلية والذي‬ ‫كان يعمل بالقوات املسلحة قبل‬ ‫تعينة محافظا وهو اللواء أركان حرب‬ ‫املهندس صالح الدين املعداوي بعد‬ ‫قرارة املفاجئ مبنع احلملة من إقامة‬ ‫عروض «الداتا شو» حيث قاموا بعرض‬ ‫على مبنى احملافظة‪.‬‬ ‫وكان اللواء صالح املعداوي محافظ‬ ‫الدقهلية قد أصدر قرارا حصلت»والد‬ ‫البلد» علي نسخة منة مبنع عروض‬ ‫الشارع وإزالة أي إعالنات أو شاشات‬ ‫غير مرخصة ومصادرتها ألنها تسيء‬ ‫للقوات املسلحة والشرطة وتهدد‬ ‫السالم االجتماعي بالدولة‪.‬‬ ‫وتسبب القرار في ثورة بني الشباب‪،‬‬ ‫وقرروا إقامة عرض «كاذبون» أمام‬ ‫مبنى احملافظة إحتجاجا على القرار حلماية حريتهم‬ ‫وعدم العودة إلى العصر البائد ‪ ,‬ووجهوا رسالة الي‬ ‫احملافظ يطلبون منه أال يحاول كسب رضا اجمللس‬ ‫العسكري وأن يحاول كسب رضا شعب الدقهلية‬ ‫كما أكدوا علي أنه من الصعب حتدي جيل ثائر وأنه ال‬ ‫توجد أي سلطة فوق سلطة الشعب ‪.‬‬ ‫وفي رسالة أخري من حركة ‪ 6‬ابريل املنصورة و‬ ‫على صفحتهم مبوقع التواصل اإلجتماعي ردا علي‬ ‫قرار احملافظ رسالة حتت عنوان (رسالة إلي محافظ‬

‫هموم البلد‬ ‫م االخر‬ ‫تــامر املهدي‬ ‫رئيس التحرير‬

‫إعدام مخترع و باحث‬ ‫مصري‬

‫السلطة من اآلن‬ ‫الدقهلية ) جاء بها إعلم أن ُ‬ ‫فصاعدا للشعب ‪ ,‬وإعلم أن الثورة هي من جاءت‬ ‫بك إلى منصبك والكل يعلم أنك من فلول احلزب‬ ‫الوطني والكل يعلم أن إبنك من نشطاء (إحنا‬ ‫اسفني ياريس) ‪ ,‬والكل يعلم انك فشلت في حل‬ ‫أبسط مشاكل احملافظة بدال من محاولة كسب‬ ‫مرضاة اجمللس العسكري بقرارات ساذجة ‪ ,‬حاول أن‬ ‫تكسب رضا شعب الدقهلية أوال ‪ ,‬واعلم انه من‬ ‫سوء التقدير ان تتحدي جيل ثائر لن يقبل ان تكون‬ ‫هناك ُسلطة فوق ُسلطة الشعب‪ .‬نعمان سمير‬

‫طفل الثورة باملنصورة ‪..‬‬

‫الشهداء منحونا احلريه وأطالب برحيل جملس «املخادعني»‬ ‫لفت اإلنتباه الية بشدة فهو لم‬ ‫يتجاوز الثالثة عشرة من عمره‬ ‫يظهر فى كل املظاهرات واملسيرات‬ ‫مبيدان «الثورة» باملنصورة حتى‬ ‫أصبح مثار حديث اجلميع حيث‬ ‫يظهر دائما ويختفي أسرع من‬ ‫ظهوره لدرجة أن البعض أطلقوا‬ ‫علية «طفل» الثورة باملنصورة»‬ ‫فلم ينسي أحد من ثوار الدقهلية‬ ‫بكاء هذا الطفل حلظة ورود أخبار‬ ‫مبقتل أو إصابة متظاهر ودائما‬ ‫يردد «يسقط يسقط حكم‬ ‫العسكر»‪.‬‬ ‫وإقتربت «والد البلد» من الطفل‬ ‫للتعرف على ٍسر ظهورة‬ ‫وإختفائة رغم أنه يشعل حماس‬ ‫الثوار فكانت املفاجات حيث قال‬ ‫عثمان أحمد «‪ 13‬سنة» فى‬ ‫مرحلة التعليم األساسي وأصغر‬ ‫عضو فى حركه ‪ 6‬ابريل باملنصوره‬

‫‪4‬‬

‫بالنزول أنه ليس من مدينة‬ ‫املنصورة وال قراها القريبة بل يقيم‬ ‫مبدينه بلقاس التى تبعد حوالي‬ ‫نصف ساعة بالسيارة ورغم‬ ‫بعد املنطقه يتواجد ويشارك فى‬ ‫جميع الدعوات واملظاهرات‪.‬مؤكدا‬ ‫أن اخلروج للمظاهرات واملسيرات‬ ‫واجب وطنى على كل شخص‬ ‫يعيش في هذه البالد‬ ‫وفجر عثمان مفاجأة حينما أكد‬ ‫أن والدة منتمى جلماعة اإلخوان‬ ‫املسلمني بينما هو عضو بحركه‬ ‫‪ 6‬ابريل وال يوجد أى خالفات‬ ‫بينهما مضيفا أن تسليم‬ ‫السلطه للمدنني هو من اهداف‬ ‫الثورة إضافة الى حلم حتقيق‬ ‫الدوله املدنيه والتى لم يتحقق‬ ‫منها إال القليل‪.‬‬ ‫وإنتقد طفل الثورة اجمللس‬ ‫العسكرى ووجوده فى املرحله‬

‫االنتقاليه بسبب وعوده التى‬ ‫لم يتحقق منها أى شئ حتى‬ ‫االن مضيفا أنه شارك فى جميع‬ ‫املظاهرات والفاعليات التى تدعو‬ ‫إليها القوى السياسية ومن‬ ‫اهم الشخصيات التى يحبها‬ ‫ويطمح أن يكون مثلها فى‬ ‫العقل السياسى هو « جيفارا‬ ‫« كما يحب القراءة ايضا فى‬ ‫بعض الكتب مثل «دليل الناشط‬ ‫السياسى»‪.‬‬ ‫وإختتم «طفل الثورة» أن رأيه‬ ‫االفضل تسليم السلطه جمللس‬ ‫الشعب املنتخب من الشعب‬ ‫مضيفا أنه سوف يستمر فى‬ ‫اخلروج إلى املظاهرات حتى‬ ‫تتحقق مطالب الثوره ويحصل‬ ‫كل شهيد على حقه ومكانته‬ ‫ألنهم منحونا الفرصه ان نتنفس‬ ‫وننعم باحلريه‪ .‬محمد احللواني‬

‫لم أستطع إخفاء احلزن من مالمح وجهي حينما‬ ‫قرأت وتابعت الهجوم املمنهج على طبيب‬ ‫مصري – أستاذ عقاقير طبية بجامعة املنصورة‬ ‫ألنه أخترع عقارا جديدا يعطي األمل في عالج‬ ‫مرضي الكبد وما أحوجنا إلي تلك العقلية في‬ ‫زمن دخل فيه هذا املرض كل بيت مصري وهى‬ ‫من آثار «مبارك» اخمللوع ‪.‬‬ ‫وأحسب أن هذا الهجوم الغير مبرر لصالح جتار‬ ‫«الطب» الراغبني في تشريح جيوب املصريني‬ ‫وتصفيتها باسم العالج وتكاليفه فهذا العقار‬ ‫اجلديد يقضي على جيش من هؤالء التجار الذين‬ ‫افتتحوا «محالت» طبية للتجارة باملصريني‬ ‫الذين باعوا دمائهم وأكبادهم ومنازلهم وكل‬ ‫شئ من أجل العالج من لعنة «مبارك» وأمراضه‬ ‫التي أطلقها في أكباد املصريني‪.‬‬ ‫ما أحزنني أكثر و أكثر أن يخرج الهجوم من‬ ‫طبيب كنا نظن أننا نستظل به من بني كلماته‬ ‫وأطروحاته الطبية في مقاالته املنشورة في‬ ‫الصحف املقروءة ولكن أن يخرج دون دليل‬ ‫ويلقى اتهامات في كل اجتاه فهو أمر لن يصمت‬ ‫علية أبناء الدقهلية الذين اعتادوا على حتقيق‬ ‫املستحيل ومركز الكلي العاملي ليس ببعيد‬ ‫وعاصمة الطب في الشرق األوسط يعرفها أبناء‬ ‫العرب بل ومن أفريقيا وبعض دول أوربا‪.‬‬ ‫ملاذا الهجوم على الدكتور فريد بدرية ؟!! تساؤل‬ ‫يحتاج إلى ردكم الواضح أيها الطبيب والكاتب‬ ‫احلالي الدكتور خالد منتصر !!!‬ ‫وتساؤل أخر يحتاج إلى توضيح أكثر منه رد‬ ‫‪...‬ما دخل املركز اإلعالمي بجامعة املنصورة‬ ‫في اتهاماتك وملاذا تنهل منه وهو في األساس‬ ‫جهة تعمل على احلياد تستقي أخبارها من‬ ‫املستشفيات والكليات واألساتذة والطالب‬ ‫وإدارة اجلامعة وهم ليسوا بصحفيني بل‬ ‫يعملون بشكل روتيني يتلقون األخبار من‬ ‫األقسام اإلعالمية في كل مكان باجلامعة ومن‬ ‫ثم يقومون بإرسالها إلي مراسلي الصحف‬ ‫مبحافظة الدقهلية والى خارجها أيضا يحاولون‬ ‫إبراز دور اجلامعة الذي تواري بفعل فاعل في‬ ‫السنوات السابقة وأنت تعلم أين هي مكانة‬ ‫الباحث والطبيب واحلالم واملدرس بل واملوظف‬ ‫أيضا كمنظومة متكاملة تدور في فلك إدارة‬ ‫اجلامعات ‪....‬‬ ‫أخيرا ‪ ...‬ملاذا تقتل فينا ما تبقي من حلم نحاول‬ ‫إيقاظه لنهضة مصر؟!!!‬


‫«ياما فى جرابك ‪...........‬يا عسكر»‬ ‫الناشط السياسي حمدي قناوي‬

‫‪5‬‬ ‫بلدنا‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫‪,,‬املـتحولون جنسياً‪ ,,‬حياربون التقاليد والـجهل والـفقر ‪...‬‬

‫ظهرت حاالت عديدة في محافظة‬ ‫الدقهلية للمتحولني جنسيا ً ‪ ,‬حيث‬ ‫اكتشفت العديد من األسر أن أبنائِهم‬ ‫على غير اجلنس الذي ولدوا به فمنهم‬ ‫من كان ولدا ً وتظهر علية أعراض أُنثوية‬ ‫والعكس وكانت أخر تلك احلاالت قد‬ ‫ظهرت في قرية امللعب التابعة ملركز‬ ‫بلقاس محافظة الدقهلية ألسرة بها‬ ‫ثالث فتيات يرغنب في حتويلهن جنسيا ً‬ ‫إلى أوالد بعد ظهور أعراض الذكورة‬ ‫عليهن‪ ،‬ليحارب هؤالء التقاليد واملوروث‬ ‫في سبيل استعادتهم لطبيعتهم‬ ‫املنقوصة‪.‬‬ ‫«والد البلد» رصدت تلك القصة‬ ‫وغيرها في العديد من القرى مبحافظة‬ ‫الدقهلية ومت اكتشاف أن هناك من‬ ‫يستطيع املواجهة طلبا في التحويل‬ ‫اجلنسي من ذكر ألنثى والعكس‬ ‫مثلما حدث مع العديد من احلاالت‬ ‫وهناك غيرهم يرمتون في أحضان‬ ‫الظالم ويخافون بسبب اجلهل والفقر‬ ‫والتقاليد واألعراف التي حتكم قري‬ ‫احملافظة واجملتمع بأكمله‪ ،‬رغم أن‬ ‫استمرار تلك األزمة قد تؤدي إلي تشوه‬ ‫أجيال قادمة‪.‬‬ ‫وفى قرية امللعب التابعة ملركز بلقاس‬ ‫ظهرت ثالث شقيقات ( هبة وسعدية‬ ‫وبوسي) في مالبس شباب وقصصن‬ ‫شعرهن ودخلن املساجد ألداء الصالة‬ ‫وحتدثت إحداهن في املسجد إلي‬ ‫املصلني بأنها وشقيقتيها ذكور‬ ‫ويحملن جينات الذكورة ويرغنب في‬ ‫التحول اجلنسى فحدثت حالة من‬ ‫الهرج داخل املسجد وانقسمت اآلراء‬

‫ما بني مؤيد ومعارض حيث يعرفهم‬ ‫أهل القرية على أنهم إناث طوال‬ ‫أكثر من ‪ 20‬عام وإحداهن حصلت‬ ‫على معهد التمريض وأطلقن على‬ ‫أنفسهن أسماء «محمد و أحمد‬ ‫ورفضت بوسي تسمية نفسها» في‬ ‫حني أصيب األب الشحات إبراهيم‬ ‫بجلطة تبعها شلل رعاش أعجزه عن‬

‫بسبب ضرورة إحضار فتوى من األزهر‬ ‫وموافقات من األسرة ثم نقابة األطباء‬ ‫إضافة إلي أموال طائلة للصرف على‬ ‫العمليات اجلراحية‪.‬‬ ‫وتؤكد والدة هبه أو أحمد أنها فوجئت‬ ‫بتوقف األطباء عن متابعة أبنتها‬ ‫بسبب عدم اكتمال األوراق اخلاصة‬ ‫بها وموافقات نقابه األطباء ومشيخة‬

‫احلركة‪ .‬ومت إجراء عمليات جراحية و‬ ‫اندمجوا فى اجملتمع ‪.‬‬ ‫وفى قرية الشوامي مبركز بلقاس‬ ‫ظهرت مأساة هبه بدير طفله في‬ ‫اخلامسة عشر من عمرها لم تستطع‬ ‫االندماج مع الفتيات منذ طفولتها‬ ‫لتعيش في الم نفسي واضطرابات‬ ‫مما تسبب في رسوبها وتدهور حالتها‬ ‫حتى تركت التعليم لتعمل في مصنع‬ ‫«بسكويت» ولم تستطع التحمل‬ ‫فثارت هبه على وضعها وقررت أن تصبح‬ ‫احمد واصطدمت بالروتني املعقد الذي‬ ‫أوقف عالجها وإجراء عمليات جراحية‬

‫األزهر الشريف لتبدأ مأساة جديدة‬ ‫لهبه التي لم تعد تعرف هي بنت أم‬ ‫ولد إلي أن قرر الدكتور كمال عبد اإلله‬ ‫استكمال العالج واجلراحات اخلاصة‬ ‫بها بعد استيفاء األوراق‪.‬‬ ‫تقول هبه (الظروف حرمتني من‬ ‫حاجات كتير التعليم والشغل ونفسي‬ ‫أكون راجل والناس تقول لي يا أحمد‬ ‫وأقف جنب أبويا وأساعده وأساعد‬ ‫إخواتى ونفسي أكمل عالجي وارجع‬ ‫أشتغل تانى)‪.‬‬ ‫ومن جانبه أكد الدكتور كمال عبد‬ ‫اإلله أستاذ جراحة األطفال بكلية‬

‫غزوة «المانيكير» اإلسالمي في المنصورة‬

‫وتضيف ‪ :‬ما املانع ألن نلتزم بتعاليم ديننا احلنيف‬ ‫ونحافظ على تقاليدنا ونأخذ من عالم اإلكسسوار‬ ‫ما يناسبنا وملا كل هذا الهجوم على اإلسالميني‬ ‫وماذا لو أن الليبراليني استحدثوا جديدا في عالم‬

‫جاء عالم اإلكسسوار ضيف جديد يواكب الوضع الذي‬ ‫أصبح يسود طوائف جديدة ظهرت بعد ثورة اخلامس‬ ‫والعشرين في مصر ليشهد عالم اإلكسسوار طفرة‬ ‫جديدة من نوعها فبعد انتشار السالسل الطويلة‬ ‫احملفور عليها آيات قرآنيه وإسالميات ظهر على‬ ‫الساحة موضة جديدة بني فتيات اجلامعة ما يعرف‬ ‫بــ «املانكير اإلسالمي « غزو جديد في األسواق‪.‬‬ ‫وحول أسباب انتشار هذا الوافد اجلديد في عالم‬ ‫«اإلكسسوارات» تقول رباب محمد طالبة بجامعة‬ ‫املنصورة أنها تستخدم «املانيكير» اإلسالمي‬ ‫ألنه يسهل إزالته دون استخدام مزيل «أسيتون»‬ ‫للمحافظة على الوضوء والصالة طوال اليوم‬ ‫�دون معاناة وتقشير واستخدام مزيالت كل صالة‪.‬‬ ‫و أشارت نهى محمود طالبة بكلية التجارة‬ ‫«نٌقبل على شراء «املانيكير» اإلسالمي ألنه سهل اإلكسسوار؟!ويسرد محمد عبد الهادي «صاحب‬ ‫محل إكسسوار» قصه املانيكير اإلسالمي حيث قال‬ ‫االستخدام وال يتعارض مع تعاليم ديننا‪.‬‬

‫طب املنصورة وعضو اجلمعية املصرية‬ ‫والعربية واإلفريقية جلراحي األطفال‬ ‫أن مأساة هبه تكمن في أنها رُبيت‬ ‫طيلة ‪ 15‬عام على أنها أنثى وإنها‬ ‫تعانى من التباس اجلنس ونقص‬ ‫هرمون الذكورة الذي أثر على األعضاء‬ ‫التناسلية اخلارجية لها لدرجة‬ ‫أصبحت متاثل األنثى ويرجع السبب‬ ‫في ذلك إلى اجلينات الوراثية ونقص‬ ‫إنتاج هرمون الذكورة‪ .‬ويرجع عبد اإلله‬ ‫عدم االكتشاف املبكر حلالة هبه هو‬ ‫اجلهل ويضيف انه في فتره الطفولة‬ ‫يقارب حجم أعضائها التناسلية‬ ‫األحجام العادية بعد أن يتم استخدام‬ ‫املنشطات الهرمونية وهى على حد‬ ‫وصف عبد اإلله حاله مخنث ذكوري‬ ‫كاذب‪.‬‬ ‫وهناك حاالت وقف أمامها اجملتمع‬ ‫والتقاليد احلاكمة في أوساط القرى‬ ‫والريف حيث قام الدكتور كمال‬ ‫عبد اإلله بفحص إحدى احلاالت تبني‬ ‫أنها ولد وليست بنت ولكن أهلها‬ ‫قرروا أن تظل بنت وال يتم تعديلها‬ ‫أو تصحيحها بسبب الشائعات كما‬ ‫أن عدد إخوانها كثير وميكن أن يضر‬ ‫بسمعة العائلة فقرر األب تدمير‬ ‫ابنته خوفا من «كالم الناس»‪.‬وناشد‬ ‫عبد اإلله اجملتمع بتقبل فكره تصحيح‬ ‫اجلنس واالكتشاف املبكر لها وعالجها‪.‬‬ ‫ومن الغريب أيضا اكتشاف حالة رجل‬ ‫لديه مبيضني وكان مقبل على الزواج‬ ‫وخطب بالفعل وقام بإجراء جراحه‬ ‫استئصال املبيض ومارس حياته‬ ‫الطبيعية وتزوج‪ .‬سوزان مرمر‬

‫إنه ليس «مانيكير» إسالمي وإمنا هو خاص باألطفال‬ ‫لم يظهر مستحدثا وإمنا موجود من سنوات طويلة‬ ‫وهو يسهل إزالته بالتقشير دون استخدام مزيل ودون‬ ‫أدنى معاناة لألطفال‬ ‫ويشير عبد الهادي أنة انتشر في هذه اآلونة بني فتيات‬ ‫اجلامعات حتت اسم املانيكير اإلسالمي وهو أول مره‬ ‫يظهر اإلسالميني وتأثيرهم في عالم اإلكسسوار‬ ‫بصوره واضحة وهو منتج إحدى الشركات السعودية‬ ‫وسعره في األشهر السابقة كانت تتراوح بني ‪ 4‬إلى‬ ‫‪ 5‬جنيهات وبعد اإلقبال الشديد عليه وانتشاره‬ ‫بني بنات اجلامعات زاد سعره ووصل إلى ‪ 8‬جنيهات‬ ‫وتفضل الفتيات شراؤه واإلقبال عليه زاد بصوره‬ ‫كبيره وملحوظة وتضيف رشا شمس «كوافيره « أن‬ ‫املقبالت على الزواج بدأن في طلب املانيكير اإلسالمي‬ ‫بصوره كبيره الستخدامه في الزفاف وأصبح اإلقبال‬ ‫عليه كبير خصوصا بني احملجبات‪ .‬سوزان مرمر‬


‫العسكر و احلرامية‪..‬بعد فشلهم‪..‬مش القيني قدامهم‪..‬‬ ‫�غير احلرب األهلية‪..‬العسكر و احلرامية‬ ‫«الشاعر عبد اجمليد راشد»‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫‪6‬‬ ‫المهمشون‬

‫حمافظ الدقهلية يتالعب بأحالم املعاقني !!‬

‫« لم يتغير شئ » هكذا صرخ املعاقني بعد‬ ‫تسلم بعض زمالئهم لعدد من الدراجات البخارية‬ ‫اجملهزة من محافظ اإلقليم رغم وجود تعقيدات‬ ‫روتينية متنع حصول معاق على الدراجة إال بعد تلك‬ ‫اإلجراءات التى من بينها التحري وبحث إجتماعي‬ ‫شامل ولكن يبدو أن احملسوبية والوساطة الزالت‬ ‫تتحكم فى كل شئ‪.‬‬ ‫تعـود تلك األحداث إلى إعالن اللواء صالح املعداوى‬ ‫محافظ الدقهلية عن تسليم متحدى اإلعاقة‬ ‫دراجات بخارية للمحتاجني منهم‪.‬؛ وتنفس متحدى‬ ‫اإلعاقة الصعداء نظرا لصعوبة احلركة في مدينة‬ ‫املنصورة في وسائل املواصالت املزدحمة والتي ال‬ ‫ترحم ظروفهم وتوجهوا على الفور إلى ديوان عام‬ ‫احملافظة لتقدمي الطلبات ‪ ,‬إال أنهم فوجئوا بحزمه من‬ ‫األوراق املطلوبة منهم ومنها بحث إجتماعى شامل‬ ‫من مكتب الشئون اإلجتماعيه التابع له مقدم‬ ‫الطلب باإلضافة إلى الذهاب إلى اإلدارة العامة ملرور‬ ‫الدقهلية إلرسال املعاق بخطاب إلى القومسيون‬ ‫الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه‪!!..‬بعد ذلك‬ ‫يكون املعاق مستوفى الشروط لدخول القرعة‬ ‫العلنية‪ !!..‬وجاء موعد القرعة بحضور اللواء أحمد‬ ‫حسني مدير عام التفتيش املالي واإلداري باحملافظة‬ ‫بالنيابة عن احملافظ وإحتشد أكثر من أربعمائة‬ ‫شخص داخل قاعة اجمللس الشعبي احمللى في ترقب‬ ‫وإنتظار األمل املنشود إلى أن جاءت نتيجة القرعة‬ ‫محبطه ومخيبه لآلمال حيث فوجئوا بفوز زمالء‬ ‫لهم لديهم دراجات بخارية وسيارات خاصة ليسوا‬ ‫في حاجه إلى تلك الدراجة اجملانية !!‬ ‫وعلت صيحات الغضب واإلستنكار داخل القاعة‬ ‫وقام معظم املعاقني باحلديث مع أحمد حسني إلعالن‬

‫هذا اإلستنكار واإلستهانه بعقول املعاقني فرد قائال‬ ‫من يعرف أحد لديه دراجة خاصة أو سيارة فليبلغ‬ ‫عنه‪ !!..‬وانصرف تاركا القاعة مبا فيها من هرج ومرج‬ ‫إعتراضا من املعاقني على نتيجة القرعة التي ال تعبر‬ ‫عن العدالة أو املصداقيه‪ .‬وقال السيد فاروق مصاب‬ ‫بشلل األطفال وأحد املتقدمني للقرعة ولم يحالفه‬ ‫احلظ‪ ..‬أنه يعمل مندوب مبيعات على قدميه في‬ ‫إحدى شركات القطاع اخلاص وأنه في أمس احلاجة‬ ‫إلى تلك الدراجة لتعينه على متاعب عمله الشاق‬ ‫وتعجب قائال طاملا انه ال توجد معايير صادقه فما‬ ‫الهدف من تقدمي أوراق البحث اإلجتماعى طاملا أنها‬

‫طالبات مدرسه خاصة يزورون«املكفوفني»للتعارف‬ ‫فى زيارة تعد األولي من نوعها قامت طالبات‬ ‫أحد املدارس اخلاصة مبدينة املنصورة بزيارة‬ ‫الى مدرسة النور واألمل للمكفوفني من أجل‬ ‫التعرف على تلك الفئة «املهمشه» واالطالع‬ ‫على صفاتهم وطبائعهم‪.‬‬ ‫وحتدثت الطالبات إلي املكفوفني املوجودين‬ ‫باملدرسة وتعرفوا علي املواد الدراسية التي‬ ‫يقومون بدراستها كما تعرفوا على طريقة‬ ‫«برايل» من خالل املكتبة اخلاصة باملكفوفني‬ ‫والتعارف علي ما حتويه من كتب وتفاعل‬ ‫اجلانبني من خالل تلك الكتب وتبادلوا االفكار‬ ‫واملعلومات فى اطار من البهجه والسعادة‪.‬‬ ‫وشاهدت الطالبات اللوحات احلائطية التى‬ ‫كتبت بطريقة «برايل» ‪ ,‬وفي خالل جولتهم‬ ‫صاحبتهم مدرسة من املكفوفني أيضا‬ ‫وحدثتهم عن ضرورة أال يعتمدوا علي حاسة اإلبصار وحدها في إدراك األشياء وأن هناك‬ ‫العديد من احلواس التي يجب إستغاللها بخالف البصر ‪ ,‬وقامت بكتابة إسم كل طالبة علي‬ ‫حده بطريقة برايل كتذكار يحتفظ به الطالب منها‪.‬‬

‫أوراق صوريه وال تعبر عن احلقيقة بأي شئ‪..‬؟!!‬ ‫وقال نبيل الغريب موظف باحلكم احمللى ومصاب‬ ‫بشلل األطفال أنه أصيب أيضا باليأس واإلحباط مما‬ ‫حدث خصوصا بعد رحلة العذاب الشاقة من أجل‬ ‫إستكمال األوراق شاعرا بأن شيئا لم يتغير في‬ ‫النظام احلكومي مرددا مقولة (مفيش فايده)‪.‬‬ ‫وفى نفس السياق لم يتسلم ذوي اإلحتياجات‬ ‫اخلاصه أي من تلك الدراجات البخارية التى فازوا بها‬ ‫فى القرعة املعلنه حيث قال اللواء أحمد حسني قبل‬ ‫انصرافه من القاعة بأن التسليم سيكون في عيد‬ ‫احملافظة فى الثامن من فبراير‪ .‬محمـود مطـاوع‬

‫«الصم والبكم»‬

‫تطالب محافظ الدقهلية بزيارتهم‬

‫ال يزال «الصم والبكم» يعانون من التجاهل التام من قبل‬ ‫مسئولي محافظة الدقهلية الذين أسقطوهم متاما من‬ ‫حساباتهم مثلما أكد أعضاء جمعية الصم باملنصورة ‪ ,‬وهو‬ ‫األمر الذي أدي إلي ابتعادهم عن اجلميع حيث يؤكدون أن اجملتمع‬ ‫يلفظهم‪.‬‬ ‫يذكر أن جمعية الصم والبكم باملنصورة عبارة عن شقة‬ ‫سكنية صغيرة في احدي مبان مساكن املرور وأهداها لهم‬ ‫أحد «فاعلي اخلير» رفض ذكر اسمه حيث أنه املكان الوحيد‬ ‫لتجمعهم ويوجد به «ترابيزة بينج بوجن» وهى اللعبة املفضلة‬ ‫لغالبيتهم‪.‬‬ ‫وطالب أعضاء اجلمعية من اللواء صالح املعداوى بضرورة النظر‬ ‫إليهم وزيارتهم في مقر اجلمعية للتعرف على مشاكلهم عن‬ ‫قرب والبعد عن التقارير الوهمية بسياسة «كله متام»‪.‬‬

‫أيام وأرقام تليفونات مستشفيات املنصورة‬ ‫* املستشفى العام‪:‬السبت و اخلميس ‪0502243208 -‬‬ ‫* مستشفي الطواريء‪:‬االحد و الثالثاء و االربعاء‬ ‫‪0502265473 – 0502233567‬‬


‫اللي فوق السبعني بيخططوا ملستقبلنا‪ ..‬واللي حتت‬ ‫الثالثني بيكتبوا وصيتهم «الدكتور أشرف وجدى»‬ ‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير‬

‫الدستور وما يدور حوله ‪,,‬‬

‫ـ أولى حلقات كتاب دليل الناشط السياسي ‪....‬‬

‫أقدم بني يدي قراء «والد البلد» خالصة‬ ‫كتابي « دليل الناشط السياسي ‪ ،‬الذي‬ ‫حاولت من خالله استكمال جزءا مهما من‬ ‫أهداف الثورة أال وهو التوعية السياسية‬ ‫التي تهدف لبناء نظاما دميقراطيا حقيقيا‬ ‫يقوم على العلم واملعرفة‪.‬‬

‫) املناط بهم مهمة التشريع في ظل قيود الدستور‬ ‫‪ ،‬مبعنى أال تخالف التشريعات التي يضعونها أحكام‬ ‫الدستور ‪ ،‬و القيام مبساءلة السلطة التنفيذية عن‬ ‫أداء مهامها وفقا الختصاصاتها الدستورية ‪.‬‬

‫* سيطرة أحكام القانون ‪:‬‬ ‫يذكر د‪ .‬عبد احلميد املتولي في كتابه القانون‬ ‫الدستوري و األنظمة السياسية أن تطبيق هذا املبدأ‬ ‫على ارض الواقع هو ما تتميز به احلكومة الدستورية‬ ‫كلمة الدستور هي الترجمة العربية املعاصرة لكلمة‬ ‫الدميقراطية‬ ‫‪ Constitution‬باللغة اإلجنليزية ‪.‬و قد أشار‬ ‫قاموس وبستر إلى عدة معاني لهذه الكلمة منها و يشري إىل أن هلذا املبدأ ثالث مدلوالت هي ‪:‬‬ ‫بناء القانون ‪ ،‬أو منوذج تنظيم الدولة و اجملتمع ‪ ،‬خاصة ـ أن أية سلطة أو هيئة ال تستطيع أن تصدر قرارا‬ ‫فيما بتعلق بتوزيع القوة و السيادة أو مجموعة املبادئ فرديا إال في احلدود التي بينها الدستور ‪.‬‬ ‫و القوانني األساسية التي حتدد قوة وواجبات احلكومة ـ أن كل قرار عام يجب أن يكون موضع احترام من‬ ‫‪ ،‬و تضمن حقوقا معينة للمواطنني فيها ‪ .‬و أخيرا السلطة التي أصدرته ‪.‬‬ ‫يقول قاموس وبستر بأنها تعني الوثيقة املكتوبة و ـ أن القيود التي تفرضها الدولة على حريات األفراد‬ ‫�التي تتضمن قواعد التنظيم االجتماع و السياسي ‪ .‬و نشاطهم ال ميكن تقريرها إال بواسطة قانون يوافق‬ ‫حيدد الباحث القطري العربي د‪ .‬علي خليفة عليه ممثلو األمة في البرملان ‪.‬‬ ‫و يتطلب وضع مبدأ سيطرة أحكام القانون موضع‬ ‫الكواري املبادئ واخلصائص العامة املشرتكة‬ ‫التطبيق وجود ضمانات احترامه ‪ ،‬و تتمثل هذه‬ ‫للدساتري الدميقراطية على النحو التالي ‪:‬‬ ‫الضمانات في وجود جزاء على مخالفة أحكام هذا‬ ‫املبدأ و أفضل أداة لتحقيق ذلك هي وجود هيئة‬ ‫* ال سيادة لفرد أو لقلة على الشعب ‪:‬‬ ‫قضائية تتوافر فيها ضمانات االستقالل‬ ‫هذا املبدأ ميثل إعادة صياغة ملا يعرف مببدأ سيادة‬ ‫و النزاهة و الكفاية و تكون مهمتها إلغاء القرارات‬ ‫األمة و هو أكثر تعبيرا عن حقيقة الدميقراطية‬ ‫اإلدارية اخملالفة للقانون ‪.‬‬ ‫الدستورية ‪ ،‬و سلطة املشرع فيها ‪ ،‬فقدميا كانت‬ ‫وأبرز مظاهر مبدأ سيطرة أحكام القانون مبدأ علة‬ ‫السيادة تعني احلق املطلق في األمر دون قيد أو منازع ‪،‬‬ ‫الدستور‪ ،‬مبعنى أنه ال يوجد أي نص أو قاعدة أعلى‬ ‫و مفهوم السيادة هذا نشأ في ظروف خاصة في أوروبا‬ ‫منه أو تساويه في املرتبة ‪ ،‬و من ثم ال يجوز مخالفة‬ ‫و فرنسا على وجه اخلصوص ‪ ،‬إال أنه في املمارسات‬ ‫الدستورية الدميقراطية املعاصرة ليس هناك حق أحكامه و يرتتب على هذا املبدأ الذي هو أساس‬ ‫مطلق غير منازع و غير مقيد يعطي لصاحبه احلق الدميقراطية الدستورية نتيجتني هامتني ‪:‬‬ ‫في إصدار األوامر ‪ ،‬حتى الشعب ال ميلك هذا احلق غير ـ تدعيم مبدأ املشروعية القانونية من خالل إيجاد‬ ‫املقيد ‪ ،‬و إمنا ميارس الشعب سلطاته مبوجب أحكام مرجعية دستورية تنبثق عنها القوانني و تقيد‬ ‫الدستور و كل دستور دميقراطي معاصر مقيد بحقوق سلطات املشرع في إصدار القوانني ‪.‬‬ ‫و حريات عامة ال يجوز مسها و شرائع و عقائد يجب ـ التأكيد على أن الدستور يبني اختصاصات و أنه‬ ‫مراعاتها‬ ‫على جميع سلطات الدولة أن تراعي اختصاصاتها‬ ‫و يرتتب على ذلك أن وضع هذا املبدأ موضع الدستورية فال تخرج عن إطار اختصاصاتها في‬ ‫التطبيق يتطلب ضرورة انتخاب املسئولني عن الدستور ‪.‬‬ ‫السلطة التنفيذية املناط بهم دستوريا السيطرة‬ ‫‪ ,,‬ونواصل العدد القادم ‪,,‬‬ ‫على قرارات احلكومة و سياساتها ‪ ،‬كما يتطلب ضرورة‬ ‫انتخاب املسئولني عن السلطة التشريعية ( البرملان‬ ‫محمود رزق‬

‫موقع اليكتروني للمشاركة في تعديل قانون تنظيم الجامعات‬ ‫قام املوقع االليكتروني بجامعة املنصورة بإطالق موقع خاص بتطوير القوانني والتشريعات التي حتكم‬ ‫مؤسسات التعليم العالي وميكن من خالله استعراض األسس واملبادئ التي يقوم عليها التشريع‬ ‫املقترح لتعديل قانون تنظيم اجلامعات ‪.‬‬ ‫وميكن من خالل املوقع التعليق على كل البنود اخلاصة بقانون تنظيم اجلامعات رقم ‪ 49‬لسنة‬ ‫�‪1972‬م والئحته التنفيذية وإرسال كافة املقترحات على البريد االليكتروني اخلاص برئيس اجلامعة‬ ‫‪. president@mans.edu.eg‬‬

‫‪7‬‬ ‫والد البلد‬

‫وقفات‬ ‫‪ ,,‬السيد إبراهيم ‪,,‬‬ ‫حمام و ناشط حقوقي‬

‫موقعة ستاد بورسعيد‬ ‫شهدت مصر يوم األربعاء األول من فبراير‪2012‬‬ ‫أحداث دامية شهدتها مدينة بورسعيد عقب‬ ‫انتهاء مباراة كرة القدم بني ناديي األهلي‬ ‫واملصري البورسعيدي أسفرت عن وفاة نحو ‪77‬‬ ‫(نحتسبهم جميعا شهداء عند اهلل) وإصابة ما‬ ‫يزيد على ‪ 250‬آخرين ‪ ،‬في فاجعة غير مسبوقة‬ ‫على املستويني احمللى والدولي حيث لم يحدث أن‬ ‫شهدت مباراة كرة قدم في أي مكان وقوع مثل‬ ‫هذا العدد من الوفيات واإلصابات‪.‬‬ ‫إن اقتران تلك األحداث مع حالة الصمت األمني‬ ‫الرهيب من قبل قوات تأمني املباراة ليثير الشك‬ ‫والريبة حول وجود مخطط جرى تنفيذه وبدقه‬ ‫مت مبقتضاه السماح باالعتداء على العبي النادي‬ ‫األهلي وجماهيره كما أن تزامن تلك األحداث مع‬ ‫حالة االنفالت األمني الغير مسبوقة وما شهدته‬ ‫مصر من أحداث نهب وسرقه متالحقة في تلك‬ ‫الفترة الزمنية القصيرة ليعطى قرائن متالحقة‬ ‫تؤكد وجود مخطط كبير لبث الرعب والفزع‬ ‫في نفوس املصريني من أجل إسكات ومواجهة‬ ‫األصوات املطالبة بتسليم السلطة للمدنيني‪.‬‬ ‫وفي أعقاب تلك األحداث فوجئنا بذات التصريحات‬ ‫يتم تكراراها من وجود أطراف خفيه تقف وراء ما‬ ‫حدث وأن ما حدث تقف ورائه أطراف وجهات ما‬ ‫وعليه فإننا نتوقع غدا اإلعالن عن أن املسئول عن‬ ‫تلك األحداث هو الطرف الثالث ذلك الطرف اخلفي‬ ‫الذي دائما ما يتم حتميله مسئولية أي حدث‬ ‫تشهده مصر ‪ ،‬أال لعنة اهلل على هذا الطرف‬ ‫اجملهول لهم املعلوم للجميع‪.‬‬ ‫إن ما يحدث مهزلة بكل املقاييس فعندما تعجز‬ ‫دولة عن تأمني مباراة كرة قدم‪ ،‬عندما يقف األمن‬ ‫متفرجا على جرمية قتل عمد مع سبق اإلصرار‬ ‫والترصد ‪ ،‬عندما تقف الدولة مكتوفة األيدي جتاه‬ ‫هذا الكم من اجلرائم املتالحقة ‪ ،‬عندما يخدع‬ ‫املسئولني عن األمن املواطنني ويقومون بإيهامهم‬ ‫على خالف احلقيقة بأن األمن موجود ومكفول ‪،‬‬ ‫عندما يحدث ذلك ثق بأنك تشهد مؤامرة على‬ ‫مصر مؤامرة من تستهدف القضاء على الدولة‬ ‫والعمل على منع نهضتها بأي صورة كانت ‪،‬‬ ‫مؤامرة يقف خلفها مسئولني بأعينهم من أجل‬ ‫كراسي السلطة اجلالسني عليها ‪ ،‬حينها فقط‬ ‫قل على مصر السالم وسالما على بالدي‪.‬‬ ‫بالرغم من ذلك فإن ما حدث يعطيني األمل في‬ ‫حتقيق صالح مصر برغم كيد الكائدين ‪ ،‬فاجلميع‬ ‫يعلم حقيقة ما حدث وأن الغرض منه هو تأديب‬ ‫«ألتراس» أهالوي على مواقفهم املؤيدة للثورة‬ ‫املعارضة لسياسات اجمللس العسكري ووزارة‬ ‫الداخلية ‪ ،‬وإسكات صوتهم و لكن «هيهات»‬ ‫أن يصمت صوت احلق ‪ ،‬وأخيرا فإني أذكر اجمللس‬ ‫العسكري وأعضائه بان الكرسي زائل كما زال من‬ ‫سابقيكم ومصيركم سيكون كمصيرهم‪.‬‬


‫األخيرة‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ 8 -‬صفحات ‪ -‬اخلميس ‪ 9 -‬فبراير ‪ 12 - 2012‬ربيع االول ‪ 1433‬هـ ‪eldakahlia@gmail.com -‬‬

‫خالد محمد محي‬

‫نقابة مستقلة وحزب سياسي يف مؤمتر الفالحني األول‬ ‫طالب فالحو مصر بحق‬ ‫التواجد في جلنة صياغة‬ ‫الدستور خالل املؤمتر اجلماهيري‬ ‫األول الذي عقد بقرية منية‬ ‫سندوب ملناقشة أوضاع‬ ‫الفالحني متهيدا لتأسيس أول‬ ‫احتاد عام للنقابات املستقلة‬ ‫للفالحني إضافة إلي حزب‬ ‫سياسي يضم الفالحني بكافة‬ ‫محافظات مصر‪.‬‬ ‫وشارك في املؤمتر مركز أوالد‬ ‫األرض حلقوق اإلنسان وشبكه حقوق اإلنسان‬ ‫والسكن وطالبوا بتفعيل القانون رقم‪ 3‬لسنة‬ ‫‪ 1986‬والذي يقضي مبعاملة أراضي األوقاف كأراضي‬ ‫اإلصالح زراعي من حيث متليك الفالحني الذين‬ ‫استقروا علي األرض ألكثر من ‪ 15‬عام‪.‬‬ ‫كما طالب امجد الفرماوي احملامي بحق فالحي‬ ‫أراضي هيئة األوقاف بتملك األراضي الزراعية‬

‫واألراضي املقام عليها املباني‬ ‫وضرورة التزام الدولة بضمان‬ ‫سعر احملاصيل الزراعية ونشر‬ ‫مظلة التامني الصحي‬ ‫والعالج اجملاني للفالحني‬ ‫وأسرهم ودمج الفالحني في‬ ‫مظلة التامني االجتماعي‬ ‫وتوزيع األراضي املستصلحة‬ ‫علي صغار الفالحني‪.‬‬ ‫وأشار اإلعالمي بدر صبحي إلي‬ ‫أن عدد من الفالحني هددوا‬ ‫خالل بتصعيد االحتجاجات للمطالبة بحقوقهم‬ ‫وإلغاء كافة القضايا املرفوعة علي الفالحني من‬ ‫اإلصالح الزراعي أو هيئة األوقاف املصرية أو بنوك‬ ‫التنمية واالئتمان الزراعي‪.‬‬ ‫وأختتم املؤمتر بعدة توصيات يجري اإلعداد لها بعد‬ ‫االنتهاء من املؤمتر منها البدء في تأسيس نقابة‬ ‫الفالحني املستقلة وحزب للفالحني‪ ..‬محمود مطاوع‬

‫خدمة ‪ »»sms‬ألعضاء هيئة التدريس‬ ‫والعاملني جبامعة املنصورة‬ ‫أعلنت جامعة املنصورة عن إطالق خدمة‬ ‫الرسائل النصية القصيرة على الهواتف‬ ‫احملمولة ‪ »»sms‬اخلاصة بأعضاء هيئة‬ ‫التدريس والعاملني باجلامعة من خالل املوقع‬ ‫االليكتروني باجلامعة بنظام «الفارابي»‬ ‫بتكلفة ‪ 25‬قرش للرسالة ‪.‬‬ ‫ويتم التعاقد واالشتراك باخلدمة من خالل‬ ‫مركز تقنية االتصاالت واملعلومات باجلامعة‪.‬‬

ولاد البلد  

Welad Elbalad is a community paper published for the city of Mansoura, Daqahlia by Go Local: Community Media Development for Democracy in Eg...

Advertisement