Page 1

Standartizēts pilotprojekta ieviešanas plāns Šis dokuments projekta W2ID partneriem un dalīborganizācijām sniedz pārskatu par Klik In pilotprojekta struktūru.

Vispārīgi jautājumi Pilotprojekta ietvaros tiek sagaidīts, ka aktivitātes tiks plānotas iekļaujoties paredzētajās projekta „mājas lapās”. Tajā pat laikā ir skaidrs, ka nodarbības tiks organizētas un strukturētas atšķirīgi. Partnerus lūdzām aizpildīt veidlapu, lai identificētu pilotprojekta darbiniekus un noskaidrotu kāds ir apmācāmo profils, tehniskā infrastruktūra, utt. Ir labi, ja grupās, kuras tiek apmācītas, piedalās apmācāmie ar dažāda līmeņa mācīšanās spējām. Tas rosinās uz dažāda līmeņa ambīcijām saistībā ar to, ko vēlamies, lai apmācāmie sasniedz. No visiem apmācāmajiem pilotprojektā jāiesaista 30% skolas vecuma dalībnieki un vismaz 30% pieaugušie. Katra partnerorganizācija iesaista 80 apmācāmos, Apeirons – 40.

Standartizētā pilotprojekta ieviešanas plāna posmi Dalīborganizāciju apmācība un pilotprojekta nodarbību plānošana: Oficiālais pilota projekta aizsākums ir vienas dienas nodarbība dalīborganizāciju darbiniekiem. Tas ir pirmais solis intensīvai Klik In projekta idejas pārnesei: a. Pedagoģija (konstruktīva mācīšanās un multimediju interešu aizstāvība) b. Klik In mājas lapas veidošanas ievadlekcija c. Mācību materiāli d. Sesiju plāni un e. Pamata aptauja un ietekmes novērtēšanas analīze. Otrais pārneses solis notiks divās turpmākajās nodarbībās kopā ar lietotājiem. Tas nodrošina „mācīties darot” pieredzi, kuru pavada un atbalsta W2ID projekta partneri. Šis solis ir ieteicošs.

1 Funded with the generous support of:


Nodarbība 1: „Sāksim darbu” – Ievads un pamata aptauja Darbs ar Klik In sākas ar īsu ievadnodarbību apmācāmajiem par Klik In projektu un tā mērķiem. Pēc tā seko pamata aptaujas process, kas veidots, lai noskaidrotu apmācāmo esošās zināšanas, pašpārliecību un prasmes katrā no četrām jomām, ko aptver šī apmācība. Citiem vārdiem sakot, Klik In tēmas ir sekojošas: aktīva pilsonība, nodarbinātība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un komunikācija. Ievadam atbalstu sniegs īpaši veidota mājas lapa „Pilota plāns”, kas aptvers katru no Klik In mācīšanās tēmām. Mājas lapā būs pieejami konkrēti labās prakses piemēri par cilvēku ar intelektuālo invaliditāti pieredzi. Pamata analīze piedāvā dažus jautājumus, lai radītu diskusiju ar visu grupu vai katru individuālu apmācāmo. Piemēram, sociālās iekļaušanas tēmai jautājums ir „Iziet sabiedrībā”: „Vai zini vietas, uz kurām iet? Kur tu ej? Cik bieži?” utt. Atbildes uz šiem jautājumiem parāda katra apmācāmā sociālās iekļaušanas līmeni. Tādā veidā mēs iegūstam pamata analīzi par katru apmācāmo.

Uzsākot veidot Klik In mājas lapu Pirmajā nodarbībā apmācāmie tiek iepazīstināti ar „Par mums” mājas lapu un viņiem tiek dota iespēja uzzināt kā darbojas Klik In sistēma un cik viegli to ir izmantot. Tā ir pirmā mājas lapa, ko apmācāmie izveidos pilotprojekta laikā. Tiks piedāvātas vadlīnijas, kas veidotas, lai palīdzētu apmācāmajiem piepildīt mājas lapu ar savām fotogrāfijām un tekstu. „Par mums” mājas lapa ir aizsargāta ar paroli, tādējādi to internetā nevar apskatīt publiski. Ja laika ziņā ir pārāk ambiciozi praktiski iesaistīt visus apmācāmos, šajā posmā mājas lapas piepildīšana ar saturu var notikt kā demonstrācija grupai. Ir pietiekoši pievienot lapas centrā fotogrāfiju, personalizēt mājas lapas nosaukumu un apakšnosaukumu, un izveidot pirmo sadaļu, ievietojot tajā saturu. Tas apmācāmajiem parādīs kā sistēma darbojas un palīdzēs saprast, kā mājas lapa tiek veidota, jo to viņi mācīsies Klik In pilotprojekta laikā. Svarīgākais uzdevums ir iedrošināt apmācāmos, radīt viņos interesi un iesaistīt projektā. Pirms nākamās nodarbības apmācāmos var lūgt veikt kādu uzdevumu. Tas var būt vienkārši saistīts ar idejām saistībā ar to, ko viņi vēlas pastāstīt par sevi „Par mums” mājas lapā. Tāpat viņi var atrast un atnest līdzi kādas fotogrāfijas vai citus priekšmetus, kas viņiem ir svarīgi un kas apmācāmajiem var palīdzēt nākamajā nodarbībā runāt par sevi.

2 Funded with the generous support of:


Domājot par „Būt redzamam” Kad „Par mums” mājas lapa ir apskatīta, nodarbības beigās var iepazīstināt ar fotogrāfiju un citu multimediju dalīšanos internetā. Apmācāmie reaģēs, redzot sevi un savus draugus uz ekrāna, un tas sniedz iespēju aizsākt sarunu par materiālu publicēšanu internetā, kā arī ko tas nozīmē. Kā mums tas liek justies? Kāds ir labums un kādi ir riski, ja dalāmies ar fotogrāfijām un to, ko rakstām internetā? Šādu „Būt redzamam” 15 minūšu sadaļu vajadzētu iekļaut katrā Klik In nodarbībā. Tā ir viena no svarīgākajām Klik In programmas sastāvdaļām. Šim nolūkam ir pieejami mācību materiāli par drošību internetā, kas palīdz runāt par šo jautājumu ar apmācāmajiem.

Nodarbība 2: Par mums Pirmā pilnā Klik In mājas lapas veidošanas nodarbībā uzmanība tiek pievērsta visai grupai, tāpat tās mērķis ir sniegt mājas lapas veidošanas pieredzi katram indivīdam, iepazīstināt un attīstīt multimediju veidošanas darbības ar fotogrāfiju, video, audio un teksta palīdzību, lai iepazīstinātu ar sevi un pastāstītu par savu dzīvi. Šajā nodarbībā ir daudz ko mācīties, kā, piemēram, sazināties ar fotogrāfiju palīdzību, izmantot fotokameru, ierakstīt video un skaņu, pievienot nosaukumus un parakstus fotogrāfijām, redzot kā tās veido un maina, ko citi domā. Tāpat attīstīt kopīgu plānošanu izmantojot zīmuli un papīru vai tāfeli, kā arī komandas darba prasmes u.c. Un protams, kā veidot Klik In mājas lapu. Klik In mājas lapu ar iesācējiem apmācāmajiem ar intelektuālo invaliditāti var izveidot vienas sesijas laikā, bet būs nepieciešams krietni ilgāks laiks, lai viņi kļūtu par pārliecinātiem mājas lapas veidotājiem. Iesakām tēmu izvērst vienkārši. Tāpēc „Par mums” mājas lapa ir ērts un vienkāršs līdzeklis ar ko strādāt. Vienkāršs mērķis ir dod iespēju katram apmācāmajam padomāt, ko viņi vēlas pateikt, plānot, kā to pateikt ar fotogrāfiju un tekstu palīdzību, veidot un uzņemt fotogrāfijas, kā arī izvēlēties, kuru no tām izmantot un augšupielādēt ar virsrakstu un aprakstošu tekstu. Ja laiks atļauj, var ierakstīt un pievienot skaņu vai izplānot uzfilmēt video klipu, ko augšupielādēt mājas lapā. Katras Klik In nodarbības noslēgumā jāiekļauj saruna par „Būt redzamam” un drošību internetā.

Sesija 3: Veidot fotogrāfiju Šīs nodarbības galvenais mērķis ir vērst uzmanību uz un praktiski izmēģināt, kā uzņemt efektīvu fotogrāfiju. Iepriekšējā „Par mums” mājas lapas veidošanas nodarbībā apmācāmajiem bija pirmā pieredze ar fotogrāfiju uzņemšanu un augšupielādēšanu un virsraksta un paraksta pievienošanu, lai veidotu mājas lapu. Šoreiz apmācāmie turpinās ar daudz pārdomātāku un nopietnāku pieeju, kā uzņemt fotogrāfijas. Kas ir labs attēls? Kā es varu kaut ko izteikt ar attēlu/fotogrāfiju? Kā es vēlos parādīt sevi citiem?

3 Funded with the generous support of:


Kāda ir mana pieredze ieliekot fotogrāfijas internetā (piemēram sociālajā tīklā draugiem. lv)? Šie ir daži no jautājumiem, par kuriem būtu jārunā šajā nodarbībā. Nodarbības mērķis ir apmācāmajiem mācīt plānot un uzņemt fotogrāfijas daudz apzinātāk un apdomīgāk, pēc tam pārskatīt tās un izvēlēties labākās. Tāpat šajā Klik In nodarbībā jāiekļauj saruna par „Būt redzamam” un drošību internetā.

Nodarbība 4: Par iziešanu sabiedrībā Šī nodarbība ir par aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Pilotprojekta laikā piedāvājam sākt ar tēmu par vispārīgu iziešanas sabiedrībā, kas saistīta ar apmācāmo pieredzi būt sabiedrībā. Runāsim par iziešanu sabiedrībā ar draugiem vai ģimeni uz kafejnīcu, kinoteātri vai parku utt. Tā var būt jebkāda „iziešana sabiedrībā” aktivitāte, ko ierosina apmācāmie. Sākuma punkts šai praktiskajai nodarbībai ir apmācāmo personīgā pieredze , kuras mērķis ir noteikt vismaz vienu interesantu iespēju kā būt aktīvam pilsonim un piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. Apmācāmie var strādāt individuāli, pāros vai grupā, vai ar atbalsta personas palīdzību vai patstāvīgi. Šīs nodarbības laikā apmācāmie dodas uz kādu sabiedrisku vietu, kas viņiem patīk, un fotogrāfē, ieraksta video un audio klipus, lai prezentētu konkrēto vietu un parādītu to citiem. Apmācāmo darbošanās ir strukturēta un vadīta ar tādiem jautājumiem, kā: Kāpēc ir vērtīgi uz turieni iet? Kas tev patīk tajā vietā? Kāpēc tev patīk tā aktivitāte? Kā tu tur nokļūsi? Kādas prasmes tev ir vajadzīgas? (piemēram, jānopērk biļete, jābrauc ar autobusu utt.). Kādi ir izaicinājumi vai problēmas, kas var rasties pirms iespējas tur doties? Kā tu tiksi galā ar šīm grūtībām? Nodarbības nobeigumā jāaktualizē „Būt redzamam” un drošība internetā.

Nodarbība 5: Par darbu un aktivitātēm Šīs nodarbības uzmanības punktā ir apmācāmo personīgā pieredze saistībā ar darbu un ikdienas aktivitātēm, piemēram, atbalstītajā darbā, aktivitātēm dienas centrā u.c. Skolas vecuma dalībnieki vai cilvēki bez darba pieredzes var runāt par savu sapņu darbu vai par idejām un vēlmēm par darbu, brīvprātīgo darbu vai cita veida aktivitātēm, kas saistītas ar ieguldījumu sabiedrībā. Nodarbības mērķis ir dalīties savā pieredzē vai vēlmēs ar citiem un uzzināt vairāk par apmācāmo prasmēm un spējām. Apmācāmie sniegs informāciju par uzdevumiem un aktivitātēm, kas viņiem patīk un lietām, kas viņiem padodas. Apmācāmie domās kādu ieguldījumu viņi var sniegt, ko viņi var darīt citu labā – sabiedrības, ģimenes, grupas utt. Šī nodarbība aptver dažādus līmeņus, kas sākas ar mazu uzdevumu (piemēram, kādam patīk atvērt durvis citiem, kādam patīk zīmēt) un pāriet sarežģītākos un uz rezultātiem vērstiem uzdevumiem, kā reāls darbs, kas tiek veikts speciālās darbnīcās.

4 Funded with the generous support of:


Has this paragraph been translated? The translation for ‘Session 5’ seems very short.

In this session learners go out to public places they like and take pictures, record video and audio clips to represent places that are significant to them and share them with others. Their work is structured and guided by questions like: Why is it worthwhile to go there? What do you like about that place/activity? How do you get there? What skills do you need? (e.g. take the bus, buy a ticket, etc) What are the challenges or problems that you can face to be able to participate and perform this activity? How do you deal with these challenges? A 15 minute session about ‘going public’ and safe web use should be included in every Klik In session. Materials for this will be provided.

Būt redzamam: Mājas lapas satura pārskats & nacionālā portāla plānošana Šī ir nepieciešama sagatavošanās diskusija un pārskats, kurā tiek izskatīta iespējas ievietot materiālu nacionālā līmeņa portālā. Tā nav pilna nodarbība, bet vidus posma solis, kurā apmācāmie izvērtē savas mājas lapas saturu un strādājot kopā ar partneriem, plāno nacionālā līmeņa portālu (NLP). Šīs nodarbības ieguvums būtu apmācāmo iesaistīšana nacionālā portāla veidošanā, lai viņi redzētu savu atbildību, kā arī savus sasniegumus, ko viņi sniedz jaunam resursam.

Nodarbība 6: Dalīšanās Klik In pieredzē un tās atspoguļošana Pēdējās pilotprojekta nodarbības mērķis ir sniegt lietotājiem iespēju apmeklēt NLP un apskatīt kādas mājas lapas ir izveidojuši citi pilotprojektu dalībnieki. Apskatīt citu cilvēku ar intelektuālo invaliditāti dažādus multimediju risinājumus ir svarīga Klik In sastāvdaļa. Tā piedāvā apmācāmajiem papildus pieredzi, redzot ko citi ir darījuši, un, balstoties uz savu pieredzi, novērtēt materiālu nozīmi un kvalitāti. Nacionālajā portālā daloties ar savu multimediju risinājumiem, apmācāmie sper nozīmīgu soli uz priekšu. Tas arī sniedz iespēju uzzināt par riskiem un atbildību, publicējot saturu tiešsaistē. Apskatījuši nacionālo portālu, apmācāmie atgriežas un apskata savu veidoto mājas lapu un mājas lapas, ko veidojuši citi dalībnieki. Te ir jādod laiks atgriezeniskajai saitei par pieredzi un sasniegumiem nodarbībās. Tiek apskatīts, ko viņi ir iemācījušies un sajūtas, kādas radušās saistībā ar projekta tēmām: darbs un aktivitātes, aktīva līdzdalība, interneta un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana un vispārīgi – būt pieaugušajam, kurš piedalās sabiedrības dzīvē. Noslēgumā apmācāmie nodarbību novērtēšanas procesu veic, aizpildot aptauju un sniedzot atgriezenisko saiti. Detalizēts novērtēšanas organizēšanas apraksts atrodams pilotprojekta novērtēšanas plānā, kurā atrodamas novērtēšanas vadlīnijas.

5 Funded with the generous support of:


Izvēles nodarbība: „Par mani” – personīga mājas lapa un mājas lapa kā portfolio (dokumentālu ziņu apkopojums) Šāda mājas lapa var tikt piedāvāta kā iespēja ikvienam no apmācāmajiem. Īpaši piemērota tā varētu būt cilvēkiem ar smagu invaliditāti, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts un daudz vairāk laika plānošanai un satura izveidošanai. Iespējams, ka apmācāmo ar smagu invaliditāti darbi neparādīsies publiskā telpā pilotprojekta laikā, savukārt daži apmācāmie savas mājas lapas izmantos tikai privāti, parādot tās tikai dažiem izvēlētiem cilvēkiem. Dažās grupās skolotāji/speciālisti vēlēsies, lai apmācāmie veido savas individuālās mājas lapas, kuros atspoguļotu viņu sasniegumus un sava mācīšanas procesa paraugu. Apķērīgāki apmācāmie vai tie, kuriem mājās ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts, var veidot personīgas mājas lapas individuāli un paralēli notiekošajām nodarbībām. Personīgās mājas lapas var kalpot kā atbalsta plāns, uz personu centrēts plāns vai kā atskaite, tiekoties ar atbalsta personām un profesionāļiem. Ir iespējams veidot ļoti daudz un dažādas mājas lapas, tomēr visiem Klik In skolotājiem/speciālistiem un apmācāmajiem jāapsver vai to iekļaut savā darba plānā Klik In pilotprojekta vajadzībām. Katram partnerim jānodrošina vismaz viena grupa, kura veido personīgās mājas lapas, lai atklātu „Personīgo multimediju interešu” dimensiju.

6 Funded with the generous support of:


Outline of Pilot Delivery

No translation for this heading

Solis 1. Apmācība un Pilota plānošana IETEICAMS

Laika rāmis: 28/02/12 – 16/03/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Pirmais solis zināšanu nodošana skolotājiem un atbalsta personām. Klik In pedagoģiskās pieejas izklāsts un pilota struktūras plānošana.

Prezentācijas par Klik In

Pilna diena – 6 stundas

Novērtēšanas materiāls

Kopā ar skolotājiem un atbalsta personām

Iepazīstināšana ar Multimediju Interešu aizstāvību (advocacy) Iepazīties ar Klik In viegli veidojamās mājas lapas procesu.

Vadlīnijas&atbalsta materiāli Nacionālā līmeņa portāla modelis Piekrišanas formas apmācāmajiem.

Partnerorganizācijas vada šo sesiju.

Solis 2. Nodarbība 1: Sāksim darbu – Iepazīšanās un pamata aptauja IETEICAMS

Laika rāmis: 02/03/12 – 23/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Neliels ievads par projektu;

Nodarbību plāni

2-3 stundas

Standarta pilota apmācāmo zināšanu, pārliecības un prasmju izvērtēšana nodarbinātībā, aktīvā līdzdalībā, saziņā un interneta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijās.

Prezentācija par Klik In

Ja iespējams, kopīgi ar vietējiem partneriem.

Iepazīstināšana un viegli veidojamas mājas lapas procesa demonstrēšana.

Mājas lapa „Pilota plāns”

Novērtēšanas vadlīnijas Pamata aptaujas anketa (papīra versija un tiešsaistes aptaujas rīks)

Mājas lapa „Radi multimediju” „Par mums” mājas lapas paraugs.

7 Funded with the generous support of:


Solis 3. Nodarbības 2: Runāt par mums: mēs un mūsu klase, grupa vai komanda IETEICAMS

Laika rāmis: 20/03/12 – 23/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Uzņemt fotogrāfijas un ierakstīt video un audio klipus. Pilna nodarbība par „Par mums” mājas lapas veidošanu.

Nodarbību plāni

4 stundas

Atbalsta materiāli foto/video kameru un audio veidošanai

Projekta partnerorganizācijas turpina iesaistīties nodarbībās, atbalstot un nodrošinot apmācību vietējo partneru darbiniekiem.

Mājas lapas apskatīšana ar apmācāmo ievietoto saturu un saruna par iespējām un riskiem „Būt redzamam” ar paša veidotu saturu internetā un drošība internetā vispārīgi.

Mājas lapas veidošanas rokasgrāmata Mājas lapas plānošanas paraugi Šī nodarbība ir ievadnodarbība, neformāla un jautra!

Solis 4. Nodarbība 3: Domājot par fotogrāfijām (aptver internetu un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un komunikāciju, izmantojot multimediju) IETEICAMS

Laika rāmis: 20/03/12 – 23/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Nodarbības mērķis ir praktiska iedziļināšanās un koncentrēšanās uz to, kā izveidot jēgpilnu fotogrāfiju. Kā uzņemt fotogrāfijas. Kas ir laba fotogrāfija? Kā iespējams kaut ko izteikt ar fotogrāfiju? Kā es vēlos parādīt sevi citiem? Kāda ir mana pieredze fotogrāfiju ielikšanai internetā (piemēram, sociālajā tīklā draugiem.lv).

Nodarbību plāns

2-3 stundas

Power point prezentācija „Kā uzņemt labāku fotogrāfiju”.

Projekta partnerorganizācijas nodrošina atbalstu.

8 Funded with the generous support of:


Solis 5. Nodarbība 4: Būt sabiedrībā (aptver aktīvu pilsonību) IETEICAMS

Laika rāmis: 21/03/12 – 23/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Šī nodarbība ir par aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Personīgā informācija, ar ko apmācāmie dalās, ir sākums praktiskai nodarbībai, kuras mērķis ir parādīt vismaz vienu interesantu „iziešanas sabiedrībā” gadījumu, esot aktīvam pilsonim un līdzdarbojoties sabiedrības dzīvē.

Sesijas plāns

4 stundas

Mājas lapa „Būt sabiedrībā”.

Apmācāmie varētu veikt kādu mājas darbu: Iziet ārā un uzņemt fotogrāfijas, video un audio par konkrētu vietu.

Iznākumam vajadzētu būt mājas lapai, kura jāprezentē citiem. Šī nodarbība ietver arī sarunu par „Būt redzamam” internetā ar pašizveidotu saturu.

Solis 6. Nodarbība 5: Runājot par darbu un aktivitātēm (aptver nodarbinātību un aktivitātes, kas sniedz ieguldījumu sabiedrībā) IETEICAMS

Laika rāmis: 21/03/12 – 23/04/12 Minimum Output / Topics covered

Support and Learning Material

Min. Duration

Nodarbības uzmanības centrā ir apmācāmo personīgā pieredze darba vai citās ikdienas aktivitātēs (piemēram, atbalstītais darbs, aktivitātes dienas centrā). Skolas vecuma dalībnieki vai cilvēki bez iepriekšējas darba pieredzes var runāt par savu sapņu darbu, vai par savām vēlmēm un idejām saistībā ar darbu, vai par lietām, ko viņi var darīt citu labā (sabiedrības, ģimenes, draugu). Nodarbības mērķis ir dalīties savā pieredzē un vēlmēs.

Darba lapa par „Kā pastāstīt par manu darbu/aktivitātēm” (sagatavo vietējie partneri)

Apmācāmie varētu veikt kādu mājas darbu un uz nodarbību ierasties ar fotogrāfijām, idejām un plāniem par mājas lapu.

Mājas lapas „Darbs un aktivitātes” paraugs.

Iznākumam vajadzētu būt mājas lapai, par kuru jāpastāsta citiem. Šī nodarbība ietver arī sarunu par „Būt redzamam” internetā ar pašizveidotu saturu.

9 Funded with the generous support of:


This was ‘optional’ on the English version

Solis 7. Izvēles sesija (3-5): „Par mums”

IETEICAMS

Laika rāmis: 21/03/12 – 23/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Individuāli mājas lapu veidošana kā portfolio, kas veidots pēc darba plāna, kas saskaņots ar apmācāmo. Ar apmācāmo ir panākta vienošanās, ka mājas lapa tiks izmantota un būs drošībā.

Lesson Plan

2-4 stundas

Guidance for production of individual Websites for learners for e.g. Personal Planning, ‘E CVs’ and Records of Learning and Achievement etc.

Spējīgāki apmācāmie šo darbu var veikt patstāvīgi vai ar draugiem vai ģimeni savā brīvajā laikā.

No translation for this text

Solis 8. Būt redzamam: Publicēšana, mājas lapas satura pārskatīšana un nacionālā portāla plānošana IETEICAMS

Laika rāmis: 16/04/12 – 30/04/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Pirms publicēšanas nacionālajā portālā, grupa pārskata savas radītās mājas lapas saturu, kā arī pārrunā par to, ko iemācījušies saistībā ar drošību internetā un „Būt redzamam”.

Nacionālā līmeņa portāla vadlīnijas.

2 stundas Vada vietējo sadarbības organizāciju skolotāji ar projekta partneru organizācijas atbalstu, jo viņi ir nacionālā līmeņa mājas lapas moderatori.

Solis 9. Pilotprojekta nodarbība 6: Dalīšanās pieredzē un Klik in pieredzes atspoguļošana IETEICAMS

Laika rāmis: 01/05/12 – 14/05/12 Minimālais apjoms/Aptveramās tēmas

Atbalsta un mācību materiāli

Minimālais ilgums

Dalībnieki apmeklēs nacionālā līmeņa portālu un apskatīs gan savas veidotās, gan citu grupu veidotas mājas lapas.

Nodarbības plāns

2-3 stundas

Nacionālā līmeņa portāls

Jāraugās, lai novērtēšana tiek veikta labi.

Atspoguļot nodarbības, tēmas ar kurām strādāts. Pārskatīt mājas lapu un aizpildīt aptaujas lapu, pastāstot savu stāstu.

Vadlīnijas par nacionālā līmeņa portālu Novērtēšanas vadlīnijas.

10 Funded with the generous support of:

Standartised-Plan_LT-DRAFT-Final-from-Jerry