Page 1

CMYK

“her diliminde ayrı bir mutluluk”

ALAÇAT 668 03 00

EŞEN 637 20 00

Tel: 0252 614 50 00 Tuzla Mah. Gaffar Okkan Cad. No:1 FETHİYE

Alaçat Mah. Kaş Yolu Üzeri SEYDİKEMER

ALTINYILDIZ CLASSICS Erkek Giyim / Bayan Giyim / Gelinlik - Abiye

KÖSE GİYİM Cumhuriyet Mah. 97. Sok. (Lise Arkası) No: 60 Fethiye Tel: 0252 614 41 44 - Gsm:0552 282 09 09

e-mail:kosegiyim@gmail.com

Sayı: 17453

24 Mart 2020 Salı Feth ye’n n lk Gazetes

57. Yıl

Ne Mutlu Türküm D yene

Günlük Bağımsız S yas Gazete

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

F yat: 50 Kuruş

FETHIYE

BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ

# fethiye

EVDE KAL

SİZ HABERSİZ KALMAYIN DİYE BİZ DIŞARIDAYIZ

SİZ EVDE KALIN ! Lütfen Sağlık Bakanlığı tedbirlerine uyalım.


CMYK

2

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

ALBAN, CHP'Lİ BELEDİYELERİ ÖRNEK GÖSTERDİ CHP Muğla M lletvek l Mürsel Alban, Ç n' n Wuhan kent nde ortaya çıkan ve bütün dünyada büyük b r salgına dönüşen Korona v rüsüyle lg l olarak başta Muğla Büyükşeh r Beled yes olmak üzere Bodrum, M las, Feth ye, Marmar s, Menteşe ve Datça lçe beled yeler n n yaptıkları çalışmaları övdü. CHP'l Alban, “Beled yeler m z korona v rüs salgınının lk gününden ber olayın c dd yet n kavramaları ç n yurttaşlarımızı hem uyarıcı hem de b l nçlend r c çok güzel çalışma yaptılar. Beled ye ek pler m z, esnafımızdan s v l toplum örgütler ne kadar, toplumun tüm kes mler yle d yalog ç nde salgına karşı faal yetler n yürütmeye devam ed yorlar. Bu çalışmalar tüm beled yelere örnek olsun” ded . Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla CHP'l beled yeler n büyük b r duyarlılık ç nde olduğunu fade eden Alban, çalışmaları takd r ett ğ n söyled . Muğla Büyükşeh r Beled yes 'n n, lk gününden ber Korona v rüs vakasına karşı tedb rler en üst sev yeye çıkardığını vurgulayan Alban, l genel nde bulunan hastanelerdek sağlık görevl ler n n özel serv slerle hastanelere ücrets z olarak taşındığını hatırlattı. Büyükşeh r Beled yes 'n n konutlarda k ay boyunca, borca bağlı su kesme şlem n n yapılmaması kararını aldığını bel rten Alban, ayrıca beled ye alacaklı muhtel f borçlara bağlı cra ve hac z şlemler n n de durdurulduğunu söyled . Yurttaşların ulaşım araçlarında herhang b r sağlık problem yaşamaması ç n özel ve beled yeye a t toplu taşıma araçları le taks ler n

dezenfekte ed ld ğ n kaydeden Alban, “Büyükşeh r Beled yem z ayrıca, kamuya a t b nalar le meslek örgütü h zmet ofisler nden, şeh tl kler m ze kadar dezenfektan şlemler n yapmıştır” ded . M lletvek l Alban, “ Büyükşeh r Beled yem z 13 lçede otogarlar, toplu taşıma araçları, haller, kamu b naları ve ödeme noktalarında dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Ek pler otogarlarda bulunan bekleme noktaları, b let satış noktaları, asansörler ve yürüyen merd venlerde dezenfekte çalışması yaptı. Bankamat klere varıncaya kadar her yer d kkatl ce tem zlend . Muğla halkının sağlığı ç n yapılan bu çalışmalar takd re şayandır” d ye konuştu. Yurttaşların salgın neden yle çokça tükett ğ kolonya ve koruyucu maske fiyatlarını y ne Büyükşeh r Beled yes tarafından denetlend ğ n vurgulayan Alban, yaşlı vatandaşların tahs lat h zmetler n evler nden ödemes ne yönel k çalışma yapıldığını kaydett .Beled yeler m z n Çalışması Duyarlılığı Arttırdı İlçe Beled yeler n de benzer b rçok h zmet verd ğ n bel rten Alban, özell kle sosyal medyadan yapılan b lg lend r c paylaşımların, halkın duyarlılığını arttırdığını kaydett . CHP'l lçe beled yeler bünyes nde oluşturulan kr z masalarıyla, lçelerde koronav rüs konusunda alınacak tedb rler n hayata geç r ld ğ n , bu amaçla Ac l Eylem planlarının devreye alındığını bel rten Alban, halk sağlığını korumak amacıyla hayata geç r lecek tedb rler n tüm beled ye b r mler

tarafından eks ks z b r şek lde uygulanmaya başladığını fade ett . Muğla Büyükşeh r Beled yes başta olmak üzere CHP'l lçe beled yeler n n çalışmalarının tüm beled yelerce örnek alınması gerekt ğ n şaret eden Alban, “Beled yeler m z n kısa, orta ve uzun vadedek tüm planları hazır. Uygulanan etk n önlemler sayes nde Muğla'da halkın ç rahat. Tedb r elden bırakmadan, bu beladan en kısa sürede kurtulacağımıza nanıyorum” ded .

BÜYÜKŞEHİR, 13 İLÇEDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Muğla Büyükşeh r Beled yes toplu ulaşım araçlarından sonra 13 lçede bulunan taks ler de dezenfekte ett . Taks şoförler yapılan dezenfekte çalışmasından dolayı Büyükşeh r Beled yes ne teşekkür ett . 13 İlçede Taks ler Dezenfekte Ed ld Dünyayı saran korona v rüsün Türk ye'de de yayılmaya başlamasıyla b rl kte, önlemler artırıldı. Muğla Büyükşeh r Beled yes korona v rüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ed yor. Muğla Büyükşeh r Beled yes ek pler 13 lçede otogarları, özel ve beled yeye a t toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ed yor. Toplu ulaşımların yanı sıra 13 lçede taks ler ve taks duraklarının da dezenfekteler ne başlandı. Menteşe'de bulunan 80 taks sosyo kültürel alanda dezenfekte ed ld . Taks c lerden Teşekkür Taks c ler ülken n zor b r süreçten geçt ğ n bel rterek, "Korona v rüs nşallah ülkem zden b r an önce g der. Sürekl yolcu taşıdığımız ç n araçlarımızın dezenfekte olması gerekl yd . Muğla Büyükşeh r Beled yes

taks lere dezenfekte yaparak daha h jyen olmasını sağladı. Muğla Büyükşeh r Beled yes ne teşekkür ed yoruz” ded ler. Gürün: 65 Yas Üstü Vatandaşlarımız Sokağa Çıkmasın Muğla Büyükşeh r Beled ye Başkanı Dr. Osman Gürün “13 lçede otogarlarımızı, özel ve beled yem ze a t toplu taşıma araçlarının yanı sıra taks ler de dezenfekte ed yoruz. Dezenfekte de yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum h poklor t den len çamaşır suyu ve sabun kullanıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere kron k hastalıkları bulunan vatandaşlarımızdan sokağa çıkmamalarını özell kle st yoruz” ded .

Nöbetçi Eczane I. Bölge :Demirtaş Eczanesi Baskı Yer : Telekom MERİN Gazetec l k Matbaacılık Türk Karşısı Yayıncılık Reklam Organ zasyon T caret ve Sanay m ted Ş rket Matbaası TelLAdres:Cumhur : 0 (252) 79 87 yet Mah. Çarşı614 caddes No:148/A Feth ye İlet ş m ç n: 0252 612 00 95

II. Bölge :Horasan Eczanesi Günlükbaşı Tel : 0 (252) 613 43 06

Feth ye’n n lk Gazetes

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

Yerel Sürel Bağımsız S yas Gazete Pazar Har ç Hergün Yayımlanır İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

24 Mart 2020 Salı Yıl: 56 Sayı:17453 F yat: 50 kuruş (KDV Dah l) Yayın Yer : Cumhur yet Mah. İmt yaz Sah b .................................................: Çarşı Caddes No:148/AFeth ye/Tel: 0252 612 00 95 MERİN Gazetec l k Matbaacılık Yayıncılık Reklam Baskı Yer : MERİN Gazetec l k Matbaacılık Organ zasyon T caret ve Sanay L m ted Ş rket Yayıncılık Reklam Organ zasyon T caret ve Sanay Adına Nur İl k L m ted Ş rket Matbaası Sorumlu Yazı İşler Müdürü...........:Zeynep M lc Adres:Cumhur yet Mah. Çarşı caddes Sayfa Sekreter .................................:Tuncay Özkınay No:148/A Feth ye İlet ş m ç n: 0252 612 00 95 Muhab rler:......................................:Hakan Çel kdem r, Bu Gazete, Basın Ahlak Yasasına Uymayı, Melek Sarıoğlan Ulusal Çıkarlara Ters Haber Ve Yazı Yayımlamamayı Taahhüt Eder. Yayınlanan S yas Yazıların F kr Sorumluluğu Yazarına A tt r.

Web: www.feth yehaber.com e-ma l: feth yegazetes 1960@gma l.com feth yegazetes @hotma l.com


CMYK İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

O

FETHIYE

3

www.feth yehaber.com

KÖPEĞE ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ; 6 KİŞİ YARALANDI

Feth ye'de köpeğe çarpan otomob l n devr lmes sonucu 3'ü çocuk 6 k ş yaralandı. Feth ye-Antalya Karayolu Çırpı mevk nde kaza meydana geld . Antalya'dan Feth ye st kamet ne seyreden Havva Karakaş dares ndek 48 H 8997 plakalı otomob l, an den yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak ters

dönen otomob ldek 3'ü çocuk 6 k ş yaralandı. Kazayı görenler n yardım stemes üzer ne olay yer nde sağlık ve pol s ek pler sevk ed ld . Yaralılar ambulanslarla lçedek hastanelere götürülerek tedav ye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının y olduğu kayded l rken pol s ek pler kazaya l şk n soruşturma başlattı.

SEYDİKEMER'DE MOTOSİKLET KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SOKAĞA ÇIKAMAYAN ŞEHİT BABASININ İHTİYACINI POLİS KARŞILADI

Seyd kemer'de kontrolden çıkan motos klet n beton elektr k d reğ ne çarpması sonucu sürücü Hal l Karakuş yaralanırken, arkasındak Veysel Özmen (18) hayatını kaybett . Eşen Mahalles Uzunduvar mevk nde meydana geld . Hal l Karakuş dares ndek 09 Y 6096 plakalı motos klet kontrolden çıkarak yol kenarındak beton elektr k d reğ ne

çarptı. Yola savrulan sürücü Karakuş yaralanırken, arkasındak Veysel Özmen olay yer nde hayatını kaybett . Karakuş ambulansla Feth ye Devlet Hastanes 'ne sevk ed ld . Özmen' n cesed se yapılan ncelemen n ardından defned ld . Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı'nın kazaya l şk n soruşturması sürüyor.

HOCAOĞLU

Şubemiz Yoktur

HOCAOĞLU Şubemiz (MEDYUM) Astroloji Fal DENİZLİLİ Yoktur

Spirit Valist İşleri (MEDYUM)

Erkan YILMAZ

Astroloji Fal Spirit Valist İşleri Çamköy Pazaryeri Karşısı 0537 396 29 82 Fethiye

76 Yaşındak kron k rahatsızlığı bulunan şeh t babası Kazım Alsan'ın market ht yacı, Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü'ne bağlı pol sler tarafından karşılandı. Ülkem z genel nde 65 yaş üstü ve kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönel k uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından, bu k ş ler n alış ver ş ht yaçlarının ne şek lde karşılanacağı gündeme geld . Bu bağlamda Muğla 'nın Menteşe İlçes nde kamet eden Kazım Alsan market ht yacı ç n Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü görevl ler ne ulaştı.76 Yaşında olan ve kron k rahatsızlığı bulunan, aynı zamanda da şeh t babası olan Kazım Alsan'ın market ht yacı, Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü 'ne bağlı pol sler tarafından karşılandı. Kısa süre

çer s nde pol sler tarafından kamet ne gel nerek market ht yaçları kend s ne tesl m ed len Kazım Alsan'ın duygulandığı görüldü. Market ht yaçları karşılan Kazım Alsan pol slere teşekkür ederek şunları söyled : “Ben 76 yaşındayım ve kron k rahatsızlığım bulunmakta. Dışarı çıkma yasağı get r ld ğ nden dolayı kend m de emekl pol s memuru olduğumdan meslektaşlarımdan yardım sted m. Sağ olsunlar kısa süre çer s nde market ht yaçlarımı karşıladılar. Kend ler ne teşekkür ed yorum.” Menteşe İlçe Emn yet Müdürlüğü ek pler nce gün çer s nde sokağa çıkma yasağı get r len 65 yaş ve üstü vatandaşlar le kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşlara benzer yardımların yapıldığı öğren ld . Haber Merkez

OTO AYTEKİN Aytek n BEDEL Genel Müdür / General Manager * Kazalı Araçlarınıza Rent A Car Hizmeti * Cebinizden Para Çıkmadan Araç Teslim Alımı * Uzman Teknik Danışmalarla Ön Büro Müşteri Temsilcileri Ve İşlerinizde Hızlı Ve Titizlikle İş Takibi Oto Aytekin’de * Yağ Değişimi * Ücretsiz Periyodik Yaz Kampanyası * İşçilik Ve Yedek Parçada %15 İndirim * 24 Saat Yol Yardım Hizmeti

Aracınızın İç Detaylı Temizliğinde Boyasının Korunmasında Bütün Kaskolu Araçlarınıza


CMYK

4

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

EBRU OĞUZHAN YETER ebruhanyeter48@hotmail.com

EKTİĞİMİZ TOHUMLAR FİDEYE DÖNDÜ Değerl sayfa dostlarımız; Ülke olarak, hatta tüm dünya zorlu b r süreçten geç yoruz. Derneğ m z n tohum çalışmaları da bu süreçte kontrollü b r şek lde devam ed yor. Ekt ğ m z tohumlar fideye döndü, steyenlerle paylaşım yapacağız. Bu zorlu ve kontrollü süreçte, Okul çalışmalarımız, s te çalışmalarımız, söyleş ler başta olmak üzere b rçok etk nl k ertelenm şt r. 28 Mart'ta yapacağımız Çocuklarla Tohum Etk nl ğ , Çanakkale Beled yes 'n n tohum etk nl k davet , Ed rne Beled yes 'n n tohum etk nl ğ söyleş davet , Datça Tohum Takas Etk nl ğ davet , Özel Tarhan Kolej 'n n Feth ye' de yerel tohum b lg lenme ve kültür gez s etk nl ğ , Ve daha b rçok davet aldığımız, katılmak ç n hazırlık yaptığımız etk nl kler ertelenm şt r. B rl k ve dayanışma ç nde olmaya en çok ht yacımız olan günlerdey z.

DESTEKLEMELERİN SON BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI Koronav rüsle mücadele kapsamında tarımsal desteklere başvuru süres uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı b tk sel üret m desteklemeler kapsamında yer alan fark ödemeler , y tarım uygulamaları ve organ k tarım desteklemeler n n son başvuru tar hler n n uzatıldığını duyurdu. Feth ye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ed n len b lg ye göre; “Dünya'da pandem olan ve ülkem zde de etk s n gösteren COVİD-19 salgını, günlük yaşamı etk leyecek konuma gelm şt r. Ç ftç ler m z n mümkün olduğu kadar bu salgından korunması ç n evde kalıp dışarıya çıkmamaları gerekmekted r. Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından kamu sağlığının korunması ç n alınan tedb rler kapsamından üret c ler m z n fark ödemes desteğ ne başvuramaması ve net ces nde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan;

“Yağlı Tohumlu B tk ler le Dane Zeyt ne yönel k fark ödemes destekler son başvuru tar h 30 N san 2020'ye, Hububat, Baklag l ve Dane Mısır fark ödemes destekler son başvuru tar h 29 Mayıs 2020'ye, İy Tarım Uygulamaları ve Organ k Tarım desteklemeler son başvuru tar h 30 N san 2020'ye uzatılmıştır. Ayrıca Ç ftç Kayıt S stem ne (ÇKS) yapılan başvurular, 30 Haz ran 2020'ye kadar devam etmekle b rl kte, ç ftç ler m z l/ lçe müdürlükler m ze gelmeden ÇKS başvurularını (Ç ftç Kayıt S stem ) e-devlet üzer nden de yapab lecekler .” şekl nde oldu. Feth ye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetk l ler ç ftç ler n İlçe Müdürlüğü le olan şlemler n büyük çoğunluğunu nternet üzer nden yapab lecekler n . Özell kle e-devlet uygulamasını kullanmalarını kend ler n n ve çevreler ndek ler k ş ler n sağlıklarını r ske atmamalarını vurguladı.

Kullara uymak, d s pl nl olmak, benc l olmamak, paylaşmak, yardımlaşmak bu zorlu sürec en sağlıklı şek lde atlatmamızı sağlayacaktır. Hep m z n b r ç hesaplaşma yapması gerek yor. Yaşamın ve nefes almanın, sadece nsanların hakkı olmadığını, her canlının b z mle eş t haklara sah p olduğunu fark etmel y z B r tohum, her canlının yaşaması ç n toprağa sıkıca tutunur. Hep m z, tohumun yaşama tutunmasını örnek almalıyız. NEVRUZ Doğanın uyanışı, yen den d r l ş, bolluk, bereket, tohumun muc zes , toprağa ve hayata tutunma. Sevg yle dokunun, sevg yle bakın doğaya. Toprağın, Bağımsızlık türküler söyled ğ n duyacaksınız. TÜRK'ün bahar bayramı, NEVRUZ kutlu olsun. Sağlıkla kalın… Feth ye Yerel Tohumlar Derneğ

Haberleriniz için bizi arayın

0252 612 00 95

AKBULUT: “KAMU DESTEĞİNDEN YEREL BASIN DA YARARLANMALIYDI” görev m z n başında özver yle çalışıyoruz” ded . “Medya, Destek Ver len Sektörler Arasında Olmalıydı” Coronav rüs salgını sürec nde b rçok ülkede olduğu g b Türk ye'n n de ekonom k paket n n açıklandığını bel rten Akbulut, b rçok sektör ç n ver len kamu desteğ nden özell kle yerel basının da yararlanması gerekt ğ ne d kkat çekt . Akbulut,“Gel rler n düştüğü bu dönemde yayın yapma mücadeles Muğla Gazetec ler Cem yet Başkanı dönemde kamu görev üstlenen ver yor. (MGC) ve Türk ye Gazetec ler medyanın da destek ver len sektörler Federasyonu (TGF) Yönet m Kurulu Konuya l şk n b r açıklamada bulunan arasında yer almalıydı. Halkın gözü, Üyes Süleyman Akbulut, vatandaşların Muğla Gazetec ler Cem yet Başkanı ve kulağı, tar h n de tanığı olan medya ve dışarı çıkmayıp, evde kalmasının aynı zamanda Türk ye Gazetec ler özell kle de yerel medya, bu salgının en öner ld ğ Coronav rüs sürec nde basın Federasyonu Yönet m Kurulu Üyes çok darbe vurduğu sektör olmamalı. Şu mensuplarının halkı b lg lend rmek ç n Süleyman Akbulut, çok zor şartlarda an lan, reklam ve satış gel rler sokakta olduğuna vurgu yaparak, kamu görev üstlenen yayın neredeyse yok düzeye gelm şt r. Bu b rçok sektör ç n ver len kamu kuruluşlarının destek bekled ğ n fade süreçte yayın kuruluşları en azından ett . desteğ nden özell kle yerel basının da SGK pr mler ve verg lerden muaf yararlanması gerekt ğ ne d kkat çekt . Bu süreçte hep m z n sağlığı ç n tutulmalı. Personel maaşlarında katkı bel rlenen kurallara harfiyen uyulması Ç n'den dünyaya yayılan ve Türk ye'y sağlanmalı. Yerel gazetelerde özel etk s altına alan Coronav rüs salgını gerekt ğ n , uymayanlara da uyarıda haber, sayfa sayısı, köşe yazısı ve t raj karşısında Muğla Gazetec ler bulunmanın önem ne d kkat çeken zorunluluğunda esnekl k sağlanmalı. Cem yet 'n n de üst yapısı olan Türk ye Başkan Akbulut, “Halkın gözü kulağı Evden ve esnek çalışma yöntemler ne Gazetec ler Federasyonu'nun başlattığı olan meslektaşlarımız, her olağanüstü destek ver lmel . Yayın kuruluşlarının 'Habers z kalmayın d ye b z dışarıdayız. durumda olduğu g b bu dönemde de varsa Basın İlan Kurumu'ndak S z evde kalın' kampanyasıyla görevler n n başında. Evde kalmanın alacakları erken ödenmel . Bu farkındalık yaratan medya kuruluşları, öner ld ğ , b zler n de destek verd ğ bu kurumumuzun garantörlüğünde yayın ekonom k koşulların zorlaştığı b r süreçte k mse habers z kalmasın d ye kuruluşlarına fa zs z uzun vadel kred

desteğ sağlanmalı. Gazetec lere ver len kred m ktarı arttırılmalı. Yerel medya anlayışında sadece yazılı basın değ l, radyo, telev zyon g b yayın kuruluşları da desteklenmel ” fadeler n kullandı. 65 yaş ve üzer ndek vatandaşların sokağa çıkma yasağını destekled kler n de bel rten Başkan Süleyman Akbulut, “Ancak medyada çok sayıda deney ml gazetec yer alıyor. Cem yet m z çatısı altında çok sayıda deney ml gazetec büyüğümüz bulunmakta ve sağlık durumları da y . Bu nedenle 'Basın Kartı' sah b meslektaşlarımızın kısıtlamadan muaf tutulmaları değerlend r leb l r” derken, sağlık kurumları başta olmak üzere sahada görev yapan medya mensuplarına koruyucu donanım desteğ de talep ett . Bu kr t k süreçte yerel medyaya olan duyarlılığıyla tanınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın desteğ ne her zamank nden çok ht yaçları olduğuna vurgu yapan Akbulut, sorunların çözümünde ve talepler n yer ne get r lmes nde Cumhurbaşkanlığı İlet ş m Başkanı Fahrett n Altun ve m lletvek ller nden de duyarlılık bekled kler n sözler ne ekled . Haber Merkez


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

www.feth yehaber.com

Cerrahisi ve Genel Anestezi Uzmanı olarak görev yaptım. Şimdi şehrimizin en modern hastanelerinden birinin uzman hekim kadrosuna katılmanın heyecanıyla köşe yazılarıma başlamış bulunuyorum. Aynı zamanda Holident Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavilerinizin yükünü hafifletmek için görev almanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Bugünün konusu Diş tedavisinde anestezi. Buyurun başlayalım….

Sağlık Köşesi Sağlık köşemizde bu hafta Holident Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Genel Anestezi ve Re-Animasyon uzmanı Dr.Osman Nuri Büyüker genel anestezi yoluyla tedavilerle ilgili tüm sorularınıza cevap verecek. Siz de sorularınıza uzman görüşleriyle cevaplar almak isterseniz, merak ettiklerinizi info@holident.com adresine gönderebilirsiniz. MERHABA FETHİYELİ DOSTLAR

Dr.Osman Nuri Büyüker Anestez ve Re-An masyon Uzmanı

Merhaba, değerli Fethiye Gazetesi okurları. Sizleri bu köşede korkularımız ve korkularımızın tedaviler üzerindeki etkileri üzerine bilgilendirmeye çalışacağım. Yeni başladığım Sağlık Köşesinde sizlerin de sorularınızı cevaplamak beni çok mutlu edecek. Yazıma başlamadan önce tanışmamız vesilesiyle sizlere kısaca kendimi tanıtmak isterim. 1956 Afyon doğumluyum, ilk ve ortaokulu Söke'de okuduktan sonra liseyi Afyon Lisesi'nde tamamlayıp. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim.Uzmanlık ihtisasımı Dicle Üniversitesi'nde Anestezi ve ReAnimasyon uzmanlığının yanı sıra “Çocuk Cerrahisi” alanında ikinci uzmanlığımı tamamladım. Aynı dönemde Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çene cerrahisi ve çocuklarda dudak damak yarıkları üzerine 25 yıl çalıştım. 2009 yılında yolum güzel Fethiyemize düştü ve 10 yıl süreyle Letoon Hastanesi'nde Çocuk

DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME (KONTRİRRİTASYON) ÇOK ETKİLİDİR Günümüzde çocukların dayanamadıkları b rşey varsa cep telefonu ya da tabletle oyun oynayıp film zlemekt r. Hob ler değ şmekle b rl kte er şk nlerde de durum benzerd r. Sedasyon altında d nleyeceğ n z müz kler, filmler sedasyonun ve local anestez n n kaybedemed ğ d ş tedav s nde kullanılan frezeses n ve der n t treş mler kötü algılanımdan çıkarab lmekte ve şlem ne mosyon el travmasını azaltmaktadır. Kapı kontrol teor s denen bu teor ye göre baskın uyaran d ğer uyaranların etk s n azaltır veya kaldırır. Yan baskın b r müz k ses d kkat ele geç r rse, kötü uyaranlara let m kapısı kapanır.Bu durum er şk nler ç n de geçerl d r. GEREKSİZ KORKULARIN TEDAVİSİ GERÇEKLE YÜZLEŞMEKTİR Değerl Feth yel ler, hep n z n şah t olab leceğ türden b r çocukluk anısıyla konuyu tamamlamaya çalışalım. Pazar çantasından yuvarlanan b r karaturp, küçük kardeş m n ödünü koparmıştı. Kend n dolaba kapatan kardeş m bu korkudan kurtarmak ç n günlerce uğraşmak zorunda kalmıştık. Ha n turpu soyduk, parçaladık, rendeled k sıktık sonunda yed k ve yed rd k. İşte gerçekle yüzleşmek budur. O sadece b r turp. Bu olaydan sonra kardeş m artık turptan korkmasa da bugün turpu gördüğünde o günün anısına b r tekme atar.

5

Çağdaş tekn kler kullanarak en az travma le tedav mkanlarına kavuşmak, artık gereks z hale gelecek anestez ve d şç korkularını da b r kenara bırakacağımıza nanıyorum. Esk günler n anısına b r kara turp bulup tekmeleyeb l rs n z. Kalın sağlıcakla.


CMYK

6

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

BAŞKAN KARACA PARTİ SÖZCÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Ç n'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etk s altına alan Korona v rüs ç n Feth ye'de çalışmalar devam ed yor. Başkan Karaca İlçe Part Grup Sözcüler n makamında ağırlayarak, Korona v rüsle lg l b r toplantı gerçekleşt r ld . Ülkem zde de can kayıplarına yol açan Korona v rüs ç n Feth ye Beled ye Başkanı Al m Karaca lçe genel nde önlemler arttırdı. CHP Grup Sözcüsü Vel Pabuşcu, Ak Part Grup Sözcüsü Turhan Kovancı ve M ll yetç Hareket Part s Grup Sözcüsü Sa t Avcı'yla b r araya gelen Başkan Karaca, Feth ye genel nde bugüne dek alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla lg l b lg ler verd . B rl k ve beraberl k ç nde çalışmalara devam ed ld ğ sürece bu sıkıntılı sürec n atlatılacağına vurgu yapan Başkan Karaca, “Feth ye'de çalışmalarımız s zler n de desteğ yle devam ed yor. Bu sıkıntılı üzer m ze düşen görevler eks ks z b r şek lde yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da Bakanlığımızın 'Evde Kal' çağrısına sürec b rl k ve beraberl k çer s nde uymalarını tekrar r ca ed yorum” ded . İlçe Part Sözcüler Vel Pabuşcu, Turhan Kovancı ve Sa t Avcı da Başkan Karaca'ya atlatacağımıza nanıyorum. B zler eller nden gelen desteğ vermeye devam edecekler n söyled ler.

FETHİYE’DE VEFA DESTEK GRUBU GÖREVE BAŞLADI üzer le bağışıklık s stem düşük ve kron k akc ğer hastalığı, astım, koah, kalp ve damar hastalığı, böbrek, h pertans yon ve karac ğer hastalığı olanlar le bağışıklık s stem n bozan laçları kullanan vatandaşlar ç n 21.03.2020 Cumartes gününden t baren sokağa çıkma yasağı get r ld . Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlar; kametler nden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları le seyahat etmeler sınırlandırıldı. Tüm Türk ye’de olduğu g b Feth ye’de de; Feth ye Kaymakamı Muzaffer Şah ner başkanlığında Feth ye’de Vefa Destek grubu kuruldu.

Ç n’ n Vuhan kent nde başlayarak tüm dünyayı tehd t etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandem ” olarak n telend r len Korona V rüs (Kov d-19) salgınından ülkem z ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önley c tedb rler almaya devlet m z ve hükümet m z aralıksız devam ed yor. Geçt ğ m z Cumartes günü ek genelge olarak yayınlanan önley c tedb rler kapsamında; 65 yaş

Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Kuşgöz, Feth ye T caret ve Sanay Odası başkanı Osman Çıralı, Feth ye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydem r le Feth ye Kızılay Şubes Başkanı Burhanett n Tuna’dan oluşmakta. İkametler nden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama get r len vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaralar üzer nden ht yaçlarını b ld recekler. İrt bat kurulacak d ğer numaralar; Kaymakamlık ve sosyal h zmetler; 614 00 29 (0-252), 612 18 38 , emn yet (0-252), 612 21 34 (0-252), 614 46 21(0-252).

“65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILANACAKTIR” “FETHİYE VEFA DESTEK GRUBU Feth ye Kaymakamı Muzaffer Şah ner OLUŞTURULDU” yapmış olduğu açıklamada “65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı olanlara Feth ye Kaymakamı Muzaffer Şah ner başkanlığında göreve başlatan Feth ye sokağa çıkma yasağı get ren genelge gereğ nce vatandaşlarımızın sağlıkları Vefa Destek Grubu; Feth ye Beled ye başta olmak üzere tüm temel Başkanı Al m Karaca, Feth ye İlçe Emn yet Müdürü Cem l Emre Süel, İlçe ht yaçlarının karşılanması ç n alınan tedb rler kapsamında vatandaşların Jandarma Komutanı B nbaşı Rüştü Şen, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk, b ld rd kler ht yaçların cevaplandırılması ve h zmetler n Sosyal H zmet Merkez Müdürü Sev m üret lmes ç n ekl l stede bel rt len Ser ngen, Feth ye İlçe Müftüsü Kam l Oktay, Feth ye İlçe M ll Eğ t m Müdürü kamu personel görevlend r lm şt r. Bu kapsamda talepler lk olarak 112 Çağrı Faruk Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve

Merkez nden, İlçem z Sosyal H zmet Merkez n n ekte bel rt len sab t telefonuna yönlend r lecek olup gelen talebe göre göreve Sosyal H zmet Merkez ndek görevl personel, ekte let ş m b lg ler yer alan kamu görevl ler ne talep sah b n n taleb ve b lg ler n aktararak vatandaşımızın ht yacı karşılanacaktır. Ekl l stede yer alan ek p Saat 08.30-18.00 arası görev yapacak olup saat 18.00’den sonra gelen talepler bölges ne göre Emn yet ve Jandarma Harekat Merkez ne let lecekt r. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş üzer ve kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talepler PTT Müdürlüğü rt bat görevl ler ne de let lecek olup PTT Müdürlüğünce 80 yaş ve üzer evde h zmet uygulaması yapılacaktır. Ek pler m z; vatandaşlarımızın kametler ne maske ve eld ven le h jyen kurallarına r ayet ederek g tmeler n , çers nde bulunduğumuz bu hassas ve zor dönemde vatandaşlarımızın ht yacını karşılamak noktasında azam hassas yet göster lerek herhang b r ver lmemes ne özen göster lecekt r” ded .

YAVRU KEDİLER HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

“EVDE KALANLARA YARDIM EDİLECEK” Çöp konteyner nde buldukları yavru ked ler veter nere götürerek bakımlarını yaptıran Türk ye Sakatlar Derneğ Feth ye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca, ardından Hayvan Destek ve Eğ t m Derneğ le rt bata geçerek yuva sah b olmalarını sağladı. Türk ye Sakatlar Derneğ Feth ye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca yaptığı açıklamada, “Çöpte bulduğumuz 6 haftalık yavru ked ler veter nerde ç paraz t ve dış paraz t tem zl kler n

yaptırdık. HAYED le rt bata geçt k ve aynı günde nternet aracılığı le sah plend rd k. B r nsan bu kadar v cdansız olamaz. Yavru ked ler anneler nden ayırıp b r kutunun ç nde çöpe atmak nsanlığa sığmaz. Buna hang v cdan dayanır. Derneğ m zde m safir ett ğ m z yavru ked ler nternetten sah plend rme lanına cevap veren k ş ler n kapılarına kadar ked ler n tesl m ett k” ded .

Seyd kemer İlçe Kaymakamlığı 65 Yaş üstü veya kron k hastalığı bulunan vatandaşları uyardı. Seyd kemer İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; “21 Mart Cumartes saat 24.00 t bar yle 65 yaş ve üstü, ayrıca kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kametler nden dışarı çıkmaları, park, bahçe g b açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. İht yaç olması hal nde özell kle tek başına yaşayan ve ht yaçlarını

karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ht yaçlarını karşılamak amacıyla; 112 - 155 ve 156 numaralı Ac l Çağrı Merkezler n , Kaymakamlığımızı (656 18 00), Seyd kemer Beled ye Başkanlığını (656 10 75), İlçe Emn yet Müdürlüğünü (656 31 35), İlçe Jandarma Komutanlığını (656 10 18), İlçe Sağlık Müdürlüğünü (656 36 38) arayab l rs n z.” fadeler yer aldı.


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

www.feth yehaber.com

7

MENTEŞE 'DE VEFA DESTEK GRUBU KURULDU

Muğla Val l ğ koord nes nde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun ardından, Menteşe Kaymakamlığı 'nın koord nes nde de vak t geç r lmeden Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. B l nd ğ g b korona v rüsü tedb rler kapsamında Ülkem z genel nde başta 65 yaş üstü ve kron k hastalığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama get r lmes olmak üzere b rçok tedb r alındı. Alınan bu tedb rlerle lg l olarak Vefa Sosyal Destek Grupları da oluşturulmaya başlandı. Ülkem zde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarından lklerden b r s de Muğla Val l ğ koord nes nde oluşturulurken, Menteşe Kaymakamlığı 'nın koord nes nde de vak t geç r lmeden Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.Menteşe Kaymakamlığı koord nes nde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu lk toplantısını sabah saatler nde Menteşe Kaymakamlığı Kr z Merkez nde gerçekleşt r ld . Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda İlçe Beled ye Başkanı Bahatt n Gümüş, İlçe Emn yet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özd lek, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Al Volkan'ın yanı sıra bazı kamu kurum ve kuruluşları le s v l toplum örgütler n n tems lc ler de hazır bulundular. Toplantının açılış konuşmasını yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız şunları söyled : “B l nd ğ g b Coronav rüs (Cov d-19) salgını neden yle 65 yaş ve üzer yaşlardak vatandaşlarımız le kron k rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın büyük r sk altında olmasından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Bu sebeple bu vatandaşlarımızdan tek başına yaşayanlarının ve ht yaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayanların Grubu olarak yapılması gerekenler en y şek lde yapacağız. Vatanını en çok seven, görev n en y yapandır'' sözünü mağdur olmaması, temel ht yaçlarının s zlere b r kez daha hatırlatmak gereğ duyuyorum. Katılımlarınız ç n hep n ze teşekkür ed yorum. Haber Merkez g der lmeler ç n Vefa Sosyal Destek

MUTSO COVİD-19 TEDBİRLERİNİ TAMAMLADI

MUTSO Yönet m Kurulu, haftalık olağan toplantısını son zamanlarda ülke gündem nde yer alan Koronav rüs (Cov d 19) neden yle uzaktan görüntülü olarak gerçekleşt rd . Muğla T caret ve Sanay Odası (MUTSO) haftalık olağan yönet m kurulu toplantısını Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Ercan başkanlığında gerçekleşt rd . MUTSO H zmet b nasında düzenlenen toplantı, son zamanlarda ülke gündem nde yer alan Koronav rüs (Cov d 19) neden yle uzaktan görüntülü olarak gerçekleşt r ld .

Haberleriniz için bizi arayın

Yönet m Kurulu toplantısında, tedb rler kapsamında üyeler n MUTSO h zmet b nalarına gelmeden nternet üzer nden alacağı Oda s c l kayıt suret belges le Oda Faal yet belgeler n n Türkçe ve İng l zce olarak tedb rler sonlanıncaya kadar ücrets z olarak ver lmes konusunda karar aldı. Kurul ayrıca, finansmana ht yacı olan üyeler ç n önümüzdek günlerde hayata geç r lecek 'Nefes Kred s '(Kob Destek Kred s ) ç n bell b r bütçe ayırarak kaynak yaratma konusunda da karar alındığını bel rtt . Haber Merkez

0252 612 00 95

M us ta fa

HALİL KÂHYA

ı 0545 246 94 57 kas r A Pekin Cad. Arzum Çeyiz

HALILARINIZI EVDEN ALIP EVE TESLİM EDİYORUZ BATTANİYE- KİLİM- YORGAN- STOR PERDE- KOLTUK YIKAMA

VE DEZENFEKTE İŞLEMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR ARAÇLARINIZA EKSTRA YAPILAN DEZENFEKTAN KOLTUK BAKIMLARI 300 TL DEN 250 TL’YE DÜŞTÜ

HALI YIKAMA FİYATLARI 6 TL DEN 5 TL’YE DÜŞTÜ


CMYK

8

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

MUĞLA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Muğla'da Yen T p Koronav rüs (Cov d19) tedb rler kapsamında 65 yaş ve üstü le bazı kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu ve ac l ht yaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan “Muğla Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalara başladı. Sağlık Bakanlığı ve B l m Kurulu'nun öner ler doğrultusunda İl dares Kanununun 11/C maddes kapsamında 21.03.2020 tar h ve saat 24.00'den t baren 65 yaş ve üstü k ş ler le bazı kron k rahatsızlıklara sah p vatandaşların kametler nden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Muğla l merkez nde ve lçelerde Val /Kaymakamlar Başkanlığında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' le 65 yaş üstü ve kron k rahatsızlığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zarur ve ac l ht yaçları Emn yet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönet mler, AFAD ve Kızılay görevl ler aracılığıyla karşılanmaktadır. Özell kle tek başına yaşayan ve ht yaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 112 Ac l Çağrı Merkez üzer nden b ld rd ğ stekler kabul ed lerek evler ne kadar ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın ht yaçlarının karşılanması amacıyla başta kolluk b r mler olmak üzere yeterl sayıda

kamu görevl s ek p ve araç görevlend r lerek 22 Mart Pazar günü t bar le “Muğla Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına başlamıştır. Koronav rüs salgınının r sk altında bulunan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşları olumsuz etk led ğ n hatırlatan Val C velek, r sk altında bulunan vatandaşların kametler nden ayrılmamaları ve evde kalmaları gerekt ğ n bel rterek, r sk altındak vatandaşların evde kalmalarının sadece kend sağlıkları ç n değ l, sevd kler n n sağlıkları ç nde hayat derecede önem taşıdığını fade ett . Tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü le kron k rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm zarur ht yaçlarının karşılanması amacıyla gerekl çalışmaların başlatıldığını söyleyen Val C velek, vatandaşlarımız tarafından 112 Ac l Çağrı Merkez üzer nden b ld r len stekler n kabul ed lerek kametler ne ulaştırıldığını, tek b r vatandaşın b le mağdur yet yaşamaması ç n lg l tüm kurumların ş b rl ğ , güç b rl ğ , gönül b rl ğ çer s nde çalıştıklarını ve 24 saat görevler n n başında olduğunu bel rtt . Val C velek, yaşanan salgının b r an önce engellenmes ç n alınan önlemlere tüm vatandaşların st snasız uymalarının büyük önem arz ett ğ n fade ett . Haber Merkez

ELEMAN ARANIYOR

30 yaşını geçmemiş olup askerlik engeli bulunmayan, B sınıfı ehliyeti ve SRC 4 belgesi olan BAY ELEMAN ALINACAKTIR İsma l Ç loğlu 0532 682 55 25 İlet ş m: Sad m Söndürücü Araçlar Dolum İmalat Müşav rl k San. ve T c. Ltd. Şt . Sanay s tes 254 sok.

Haberleriniz için bizi arayın

0252 612 00 95


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

www.feth yehaber.com

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ AÇIKLAMASI

9

Maneviyat iklimi cel kmsa t@gma l.com

M. Sa d Çel k HER YENİ GÜN, YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMALI

Yapılan açıklamada “Tüm dünya'da küresel b r salgın hal ne dönüşen korona v rüs sebeb yle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftasını 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızla b rl kte kutlayamıyor olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Bu zor günler n m lletçe üstes nden geleceğ m ze nanıyor, bundan sonrak süreçte hep b rl kte kutlayacağımız ormancılık günler n sabırsızlıkla bekl yoruz. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını temenn eder, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftasını kutlarız, den ld . Muğla Orman Bölge Müdürü Yas n Yaprak, 21 Mart Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla yazılı b r açıklama yaptı. Korona v rüsü salgını neden yle bu anlamlı günü vatandaşlarla b rl kte kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını fade eden Yaprak, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını sted . Muğla Orman Bölge Müdürü Yas n Yaprak açıklamasında, “Tüm dünyada küresel b r salgın hal ne dönüşen korona v rüsü neden yle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftasını 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızla b rl kte kutlayamıyor olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu zor günler n m lletçe üstes nden geleceğ m ze nanıyor,

bundan sonrak süreçte hep b rl kte kutlayacağımız ormancılık günler n sabırsızlıkla bekl yoruz. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını temenn eder, 21 Mart Ormancılık Günü ve Haftasını kutlarız” fadeler n kutladı. “MANGAL VE PİKNİK YAPILMASI YASAKLANDI” Son dak ka haber ne göre Tarım ve Orman Bakanlığı, korona v rüs önlemler kapsamında park le mes re alanlarında mangal ve p kn k yapılmasını yasakladı. Türk ye, korona v rüse le mücadele kapsamında önlemler n artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mes re alanlarına akın etm şt . Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geç rd . Bakanlık bahçe, park ve mes re alanlarında mangal yakılmasını ve p kn k yapılmasını yasakladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Tüm m ll parklarda, ormanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Korona v rüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır, den ld .

VALİ’LİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Val l ğ nden yapılan açıklamada “Yen T p Korona v rüs (Cov d-19) tedb rler kapsamında İç şler Bakanlığının 21.03.2020 tar h ve 5762 sayılı Genelges kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama ve yasaklama get r len tek başına yaşayan ve, veya herhang b r yakını bulunmayan 65 yaş

Haberleriniz için bizi arayın

ve üzer le bazı kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu ve temel ht yaçları İl genel nde Val ve Kaymakamlar Başkanlığında oluşturulan “Vefa Koord nasyon Grubu” tarafından Emn yet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönet mler, Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay görevl ler aracılığı le karşılanacaktır. Kurulan Vefa Koord nasyon Grubunun kararı, görevlend rmes , koord nasyonu olmadan h çb r kurum, kuruluş ve S v l Toplum Kuruluşları tarafından yardım faal yet gerçekleşt r lmeyecekt r. Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan 65 yaş ve üzer le kron k rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zarur ve temel ht yaçlarına olan talepler n 112, 155, 156 çağrı numaraları üzer nden leteb leceklerd r” den ld .

0252 612 00 95

Uyandığımız her yen gün Allah'ın O'na yönelmem z, yakınlaşmamız ve rızasını kazanmamız ç n lütfett ğ b r rahmett r. B r günü sıradan b r 24 saatl k süre olarak değerlend rmek yanılgı olur. Önündek 24 saat , Allah'ı hoşnut edeb leceğ b r süre olarak değerlend rmes , nsanın zamanı kend leh ne olacak şek lde kullanması oldukça öneml d r. İnsan yaşadığı her günü, yen b r başlangıç, yazılacak olan yen boş b r sayfa g b kabul etmel ve üzer ne el nden geld ğ nce fazla sayıda sal h amel eklemeye çalışmalıdır. Bu çabanın sonunda sayfanın Allah rızasını kazanmasına ves le olab lecek güzell klerle dolduğunu görmes , v cdan açıdan k ş ye huzur verecekt r. Ertelemeden, vakt nde yapılan her badet ve her sal h amel mü'm n n kazancıdır. Gösterd ğ tesl m yet, yaptığı y l kler; tümü, nanan nsanın karşılığını Allah katında bulacağı kend leh ne olan davranışlardır. Kur'an'da: “ K m sal h b r amelde bulunursa, kend leh ned r, k m kötülük yaparsa, artık o da kend aleyh ned r. Sonra s z Rabb n ze döndürüleceks n z.” ( Cas ye sures 15) Bed üzzaman hazretler n n bu konudak tefekkürü şöyled r: “ Ey nefis! B l k dünkü gün sen n el nden çıktı. Yarın se sen n el nde senet yok k , ona mal ks n. Öyle se hak k ömrünü, bulduğun gün b l.” Yüce Allah, nsanların kend s ne yönelmeler ç n çeş tl olaylar ve ortamlar yaratarak hatırlatmalarda bulunur. Yaşanan sıkıntı ve zorluklar da bunlardandır. B r Kur'an ayet nde, “Görmüyorlar mı k , gerçekten onlar her yıl, b r veya k defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etm yorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) düşünmüyorlar.” (Tevbe Sures 126) fades yle, yaşanan mus bet ve belaların hatırlatma olduğu haber ver l r. Zor zamanlar ç nde yaşadıkları gaflet hal n fark etmeler ve Allah'a yönelerek bağışlanma d lemeler ç n nsanlara tanınan büyük fırsatlardır. Allah'tan uzak yaşayan k ş , bu zorlu zamanlarda Rabb' karşısındak acz n anlar. Ardından v cdanının ses n d nled ğ nde se, hatalarını fark eder ve kend s n düzeltmeye gayret eder. Sürekl benc l tutkularını doyurma çabası ç ndek nefs n, zor zamanlarda ses pek duyulmaz olur; duyulan Allah'ın lhamı olan v cdanın ses d r. Yaşadığı zor anlarda kend s n Rabb' ne daha yakın h sseden nsanın, O'na çten yönelmes kolaylaşır. Allah her şeye gücü yetend r; her şey Allah'tan gel r, tüm mus bet ve belalar ancak O'nun d lemes yle sona erecekt r. İşte başına gelen her bela, bu gerçeğ kavrayan nsan ç n tevbe etmeye ve Allah'a yönelmeye b r fırsattır. Yaşadığımız günden eks len her saat, her dak ka, hatta her san ye ölüme, yen den d r l şe ve Allah huzurunda ver lecek hesaba yaklaştırır nsanı. Bu lerlemey yavaşlatmaya, durdurmaya ya da ger çev rmeye k mse güç yet remez. Bütün nsanların zleyeceğ yol budur ve her geçen gün bu kaçınılmaz sona doğru akar. Kur'an'da: “Ey nsan, gerçekten sen, h ç durmaksızın Rabb' ne doğru b r çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.” (İnş kak Sures 6) İnsan Rabb' ne duyduğu aşkı kanıtlaması ç n tanınan fırsatları y b r şek lde değerlend rmel , her yen gün O'nun doğru yoluna yönelme çabası ç nde olmalıdır. Umulur k , Rabb' onu bu çabası karşılığında sonsuz kurtuluşa ulaştırır… Selam ve Dua le…

Haberleriniz için bizi arayın

0252 612 00 95


CMYK

10

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

TOPRAKÇI’ DAN “18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI” MESAJI görevl olan personeller m ze ve h zmet almakta olan yaşlılarımıza konu kapsamında eğ t mler ver lm ş, ver lmeye devam etmekted r. Unutmamalıyız k asılsız haber ve dd alara t bar etmeden bel rlenen kurallara uyarak ve h jyene d kkat ederek, kend m z ve çevrem z koruyab l r salgının yayılmasının önleyeb l r z. Bu düşüncelerle tüm büyükler m z n “18-24 Mart Yaşlılar Haftasını” kutluyor, ömürler n n her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenn ed yor, saygılarımı sunuyorum” ded . “DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLMEKTEDİR” İl Müdür vek l Toprakçı yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüze bağlı faal yet gösteren Merkez ve Feth ye Huzurev Müdürlükler m z, M las ve Feth ye lçes nde bulunan Engels z Yaşam Merkezler m z le d ğer yatılı kuruluşlarımızda dezenfeks yon Muğla A le, Çalışma ve Sosyal boyunca düzenleyeceğ m z şlemler yapılmış olup personeller m ze H zmetler İl Müdür vek l Osman etk nl kler m z ptal ed lm şt r” ded . gerekl b lg lend rme ve eğ t mler Toprakçı 18-24 Mart Yaşlılar haftası “YAŞLILARIMIZIN DIŞARIYA ver lm şt r. Özell kle Huzurevler m zde neden yle açıklamada bulundu. ÇIKIŞLARI KONTROLLÜ ŞEKİLDE 24 saat süreyle sağlık h zmet Toprakçı açıklamasında “Ömrünün en SAĞLANMAKTADIR” yürütülmekte olup, huzurev güzel yıllarını; vatanına, m llet ne ve Açıklamasına devam eden Toprakçı “İl sak nler m z n günde 4 kez vücut ateş a les ne h zmet ederek geç rm ş Müdürlüğümüze bağlı ölçümler yapılmakta, mesa ye gelen yaşlılarımıza, k mseye muhtaç olmadan Huzurevler m zde yaşlılarımıza yönel k personeller n de kuruluşa g r şte yaşayab lecekler güvenl ortamı alınan tedb rler kapsamında; ölçümler yapılarak kayıt altına hazırlamak hep m z n görev d r. Huzurevler m zde z yaretç g r şler ne alınmaktadır. Kuruluşlarımız gün İnsanımızın heps ne bu nazarla sınırlama get r lerek, huzurevler m zde çer s nde düzenl aralıklarla bakıyor, yed den yetm şe tüm kalmakta olan yaşlılarımızın dışarıya tem zlenerek dezenfekte ed lmekted r. vatandaşlarımızın güvenl ğ n , refahını, çıkışları kontrollü şek lde Personel m z n maske ve eld ven huzurunu tem n etmek ç n var sağlanmaktadır. Yaşlılarımızın sağlık kullanımlarına özen göster lmekted r. gücümüzle çalışıyoruz. Ülkem z n de durumları yakından tak p ed lmekte, Ayrıca, dışarıdan geleb lecek v rüs karşı karşıya kaldığı yen t p korona ateş ölçümler bell aralıklar le sıkı tak p yayılımına karşı z yaretler durdurularak, v rüs salgınına karşı alınan tedb rler ve altına alınmaktadır.Huzurevler düzenl tüm b reyler n zorunlu haller dışında önlemler kapsamında 18-24 Mart olarak dezenfekte ed lerek, kuruluş dışına çıkmalarına z n Yaşlılar Haftası kapsamında hafta tem zlenmekted r. Huzurevler nde

ver lmemekted r. Olası vakaların tesb t anında tüm kuruluşlarımızda gözlem odaları oluşturuldu. Bakanlığımız genelges gereğ önlemler kapsamında l m zde faal yet gösteren 58 özel kreş, gündüz bakımev ve çocuk kulüpler 16 Mart 2020 tar h t bar yle b r sonrak açıklamaya kadar tat l ed lm şt r" ded . Toprakçı, "Yaşanılan bu süreçte vatandaşlarımızın yetk l kurumlarımızın tavs yeler ne uymalarını öner yor, hep n z n mümkün olduğunca evde kalarak bu sürec toplu ortamlardan uzak, sağlıklı b r şek lde geç rmen z özell kle tavs ye ed yoruz. Vatandaşlarımızın evler nden çıkmadan 7 gün 24 saat bakanlığımız h zmetler ne ulaşmaları mümkündür. Alo 183 Sosyal Destek Hattı le a le, kadın, çocuk, engell , yaşlı ve şeh t yakınları le gaz ler ve gaz yakınlarına yönel k h zmetler, Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı le Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen şartlı eğ t m/sağlık yardımları, kömür yardımı, gıda yardımı, engell aylığı, eş vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı vb. Yardımlar le proje destekler hakkında her türlü talep, öner ve ş kayetler, Alo170 Hattı le çalışma hayatı le lg l her türlü soru, görüş, öner , d lek, hbar ve ş kayetler, ayrıca nternet üzer nden Açıkkapı ve e-Devlet portalı le onl ne olarak başvuru, talep, öner ve ş kayet alınab lmekted r. Ayrıca İl Müdürlüğümüze 0 (252) 214 12 40, 0 (252) 214 00 39, 0 (252) 214 92 22 numaralı telefonlardan da ulaşılab lmekted r" d ye fade ett .(HABER MERKEZİ)

CHP’Lİ GENÇLERDEN YAŞLILARA YARDIM BESLENME VE DİYET Tüm dünyayı kasIp kavuran Korona v rüs salgınına karşı; CHP Marmar s İlçe Gençl k Kolları üyeler de 65 yaş ve üstü büyükler m ze, gönüllü destek oluyor. CHP Marmar s İlçe Gençl k Kolu Başkanı Al Arlı; part üyes 235 genç olduklarına d kkat çekerek; “ Sevg l

büyükler m z her türlü ht yaçları ç n b ze ulaştıkları zaman gönüllü olarak yardıma hazırız. B ze 0534 792 08 48 ve 0535 082 21 86 tel numaralarından ulaşab l rler. Yeter k onlar bas t ht yaçları ç n dışarı çıkmak zorunda kalmasınlar.” ded .(HABER MERKEZİ)

DANIŞMANLIĞI

KAMPANYALAR

ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME

İLK KAS YAĞ ÖLÇÜMÜ

ÜCRETSİZ

ELİF NUR DEMİRCİ

DİYET ARKADAŞINI

GETİRENE ÖZEL İNDİRİM

DİYETİSYEN

4 DİYET GÖRÜŞMESİNDE İNDİRİM

HİZMETLERİMİZ Detaylı vücut analizi ve yorumlaması Kilo alma, verme ve koruma proğramları Hastalık sürecinde beslenme Hamilelik ve emziklilik döneminde belenme Bebek ve çocuk beslenmesi Okul çağı ve ergenlik döneminde beslenme TUZLA MAHALLESİ MUSTAFA KARAÖREN CADDESİ AYTUR İMREN İŞHANI NO: 56/29

0534 355 66 46


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

www.feth yehaber.com

11

BİZ BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

SWOT ANALİZİ İLE KENDİNİ TANIMA Hedefler m z bel rlemede kend m z tanımamız çok büyük rol oynamaktadır. Pek , bunu yaparken nelerden yararlanıyoruz. K ş n n kend n tanımasına yardımcı olacak b rçok tekn k bulunmaktadır. Bu tekn klerden b r olan SWOT Anal z 'n nceleyel m. SWOT anal z b r bakıma b rey n fotoğrafını çekmekt r. Amaç, b rey n bütün yönler n ve özell kler n olduğu g b yansıtmaktır. Genelde b reyler n tek yönlü b r bakış açısına sah p oldukları söyleneb l r. Kend ler n yansız olarak görmeler ve değerlend rmeler oldukça zor b r olasılıktır. Bu nedenle SWOT anal z b r anlamda farklı alanlardan bakarak (çalışanlar, paydaşlar ve müşter ler), b reye gerçeğe daha çok yaklaşan b r görüntü yakalama olanağı sunar. SWOT anal z yle b reyler n mevcut durumları ortaya konab l r, gelecekte nerede olmak sted kler ne l şk n hedefler de bel rleneb l r. SWOT anal z n n b r başka amacı da yönet m açısından b rey n kaynak ve becer ler le çevre şartlarının arasında uygunluk sağlamaktır. M las Beled ye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medya hesapları üzer nden yaptığı canlı yayınlarla halkı b lg lend rmeye devam ed yor. Tüm Dünyayı etk s altına alan Cov d-19 Koronav rüs salgını Türk ye’de hızla yayılmaya başladı. Hasta sayısının b n 236 ölüm sayısının se 30’a çıktığı şu günlerde tüm Beled yeler de önlemler n arttırdı. M las Beled ye Başkanı Muhammet Tokat’ta M las Beled yes olarak lçe genel nde yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle lg l sosyal medya hesapları üzer nden yaptığı canlı yayınlarla halkı b lg lend rmeye devam ed yor. Başkan Tokat ,M las Gıda Maddeler Yapanlar ve Satanlar Oda Başkanı Mustafa Sezg n ve Z raat Odası Başkanı İsma l Atıcı le beraber bugün yaptığı açıklamalarda öneml konulara değ nd .65 yaş üstü ve kron k hastalığı bulunan vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tokat lçede kurulan semt pazarları le lg l de açıklamalarda bulundu. Daha önce alınan kararlar doğrultusunda M las Merkezde Salı ve Cumartes pazarları, Güllük, Ören, Sel m ye, Beç n, Bafa ve Boğaz ç semt pazarlarının açık olacağını bel rten Başkan Tokat gel şecek duruma göre yen kararlarda alınab l neceğ n söyled . 65 yaş üstü ve kron k hastalığı bulunan vatandaşların hem satıcı hem de alıcı olarak pazarlara alınmayacağının altını ç zen Başkan Tokat “Pazarlarımızda sıkı denet m uygulanacak. 65 yaş üstü satıcı ve alıcı vatandaşlarımızın pazara g r şler n engelleyeceğ z. Pazarcı esnafımız ürünler n yerlerde ve tezgahlarda açıkta satamayacak, tüm ürünler poşet çer s nde olacak. G r ş ve çıkışlarda vatandaşlarımız d j tal ateş ölçerlerde denetlenecek. Ayrıca Pazar g r şler nde vatandaşlarımız maske, eld ven ve dezenfektan dağıtılacak. Ayrıca lçem zde faal yet gösteren Fırıncı esnafımızın ekmekler poşet ç nde satmalarını st yoruz. Fırıncı esnafımız

g b d ğer esnaflarımızın da h jyen kurallarına uymalarını st yoruz. Bu anlamda ek pler m z çoğalttık ve sıkı denet mler uygulayacağız. Kron k hastalığı bulunan ve 65 yaş üstündek pazarcı esnafımıza tezgahlarını açmadığı süre çer s nde şgal ye ücret uygulanmayacak. Her ne kadar daha önce alınan kararlar doğrultusunda faal yetler durdurulan Beled ye k racılarımızın k ra ertelemeler ç n mecl s kararı gerek yor ded ysek de Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda artık mecl s kararına gerek kalmaksızın bu k racılarımıza kolaylık sağlanacak. Buralardan katı atık tahs latı da yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı genelges le de esnek çalışma s stem get r ld .Personel m zde kısıtlamaya g d yoruz.İşler n aksamayacağı şek lde dar z nl sayılacaklar. Çok kr t k b r haftaya g r ld ğ n bel rten Başkan Tokat tüm vatandaşların hassas yetler n en üst sev yeye çıkarmalarını sted . Alınan kararların vatandaşların sağlığı adına olduğuna değ nen Tokat mümkün olduğu kadar st şareler ve ortak akıl le kararlar alıyoruz. G d şatın durumuna göre kararlar tekrar gözden geç r leb l r. Yarın kurulacak Salı pazarının durumuna göre ortaya çıkacak tablo doğrultusunda yen kararlar alab l r z ded . Vatandaşların evler nde kalması konusunda hassas davranmalarını steyen Başkan Tokat; Dün bazı sıkıntılar bazı uygunsuzluklar yaşadık, em n m k uygulama der nleşt kçe dışarı çıkmama durumu oto kontrol s stem yle sağlanacaktır.65 yaş üzer ve kron k hastalığı olan vatandaşlarımızın özell kle dışarı çıkmamasını r ca ed yoruz. Kaymakamlığımız bünyes nde oluşturulan Sosyal Vefa Grubu gelen talepler en y şek lde değerlend r p ht yaçları en kısa sürede yerler ne ulaştıracak. Pan ğe gerek yok s stem ve tedb rler uyguladığımız sürece b z bu ş n üstes nden geleceğ z” ded .(HABER MERKEZİ)

SWOT anal z ; “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportun t es”, “Threats” sözcükler n n baş harfler kullanılarak s mlend r lm şt r. S - Güçlü yanlar: B reyler n d ğerler ne göre üstünlük sağladığı varlık ve yetenekler n kapsamaktadır. Ayrıca b rey n yararlanab leceğ ve çıkarları ç n kullanab leceğ ç faktörlerd r. Daha etk l ve ver ml olab lme hal d r. B rey n becer ler , çevre le l şk ler , sah p oldukları güçlü yanları ç nde yer alır. W - Zayıf yanlar: B rey zayıflatan, lerlemes n , becer ler n engelleyen faktörlerd r. Yeters z kalma ve değ ş kl klere yanıt verememe bunların b r bölümü olarak sayılab l r. O - Fırsatlar: B rey ç n olumlu sonuçlar yaratab lecek ve gel ş m ç n kullandığı faktörlerd r. Çevreden b reye sunulan veya b rey n yararlanab leceğ durumlar olarak fade ed leb l r. Becer ler, kaynaklar sayılab l r. T - Tehd tler: B rey n varlığını sürdürmes ne engel olab lecek stenmeyen durumlarla b rl kte amaçlarını gerçekleşt r lmes n güçleşt ren ve kend başarısını, çalışmasını r sk altına sokan faktörlerd r. Değ ş mlere uyumsuzluk veya mot vasyon kaybı tehd tler arasında sayılab l r. Bunun dışında uzak ve yakın çevredek değ ş kl kler, yen l kler zaman zaman tehd tler yaratab lmekted r. SWOT anal z n n b reyler n var olan ve gelecektek durumlarına l şk n kest r mlerde bulunmak ç n yapıldığı söyleneb l r. SWOT anal z le b rey n olumlu ve olumsuz ş akışı ya da performansının bel rlenmes o b reye 'kend s n b lmes ' g b öneml b r ed n m ve b lg sağlar. B r d ğer yararı se se şu anı değ l gelecektek olası gel şmelere yönel k b r durum değerlend rmes n çer r. Bu açıdan b r kest r me ve özel ver lere dayanır. Her k yönden de b reysel potans yel ortaya koyması açısından b reylere büyük yararlar sağlar. Ayrıca; 1) Anlama ve algılamayı kolaylaştırır. B rey ve onu çevreleyen ortamı tüm yönler yle, çıplaklığıyla gözler önüne serer. Mevcut durumunu en gerçekç b r şek lde bel rlemes ne yardımcı olarak stratej gel şt rmes ne yarar sağlar. 2) Karar almayı kolaylaştırır; mevcut durumun görülüp b rey n adımlarını daha sağlıklı, daha gerçekç ve daha etk n atmasını sağlar ve gel şmes ç n yol har tası sunar. SWOT anal z n n bununla beraber, güçlülüğü gel şt rmek ve güçsüzlüğü, r skler ortadan kaldırmak, azaltmak ç n kullanılan etk l ve yararlı b r anal z tekn ğ olduğu söyleneb l r. B rey n amaçlarına uygun kararların alınmasında da büyük faydalar sunab l r.

Cumhuriyet Mah. Çarşı Cad. No: 148/A Fethiye İletişim: 0 252 612 00 95 - Gsm: 0 535 725 39 99


CMYK

12

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

BÜYÜKŞEHİR'DEN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR Per yotlar hal nde aynı yerler 2 veya 3 defa bell sürelerde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ded . “SAĞLIK GÖREVLİLERİNE ÖZEL ÜCRETSİZ SERVİS SAĞLANDI” Korona v rüs le lg l en öneml mücadeley sağlık görevler n n verd ğ n bel rten Başkan Gürün, “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve m nnetler m sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız b re b r konun çer s ndeler bu süreçte de b z m onlara destek olab leceğ m z ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görev m z onların daha sağlıklı ortamda hastaneye ve evler ne ulaştırmak olduğunu tesp t ett k. Hastane olan bütün lçeler m zde bu sağlık çalışanlarımıza özel sadece onların olacağı ücrets z serv s çıkardık”

Ülke genel nde yayılan korona v rüse karşı alınan önlemlerde lk olarak su kesme şlemler n erteleyen Muğla Büyükşeh r Beled yes , reklam panolarından sağlık görevl ler n n hastanelere ücrets z taşınmasına kadar b rçok noktada önlem aldı. Ç n'de başlayan ve Dünya'ya yayılan koronov rüs salgını Türk ye'de de yayılmaya devam ederken Muğla Büyükşeh r Beled yes de l genel ndek önemler n arttırdı. V rüssün Türk ye'ye g rmes le b rl kte önemler n arttıran Muğla Büyükşeh r Beled yes , bugüne kadar vatandaşların sağlığı ç n 15 farklı konuda önlem aldı. “SU KESİNTİLERİ 2 AY ERTELENDİ KESİLEN SULAR AÇILDI” Kısa b r süre önce basın mensuplarına makamında korona v rüsle lg l alınan önlemler açıklayan Muğla Büyükşeh r Beled ye Başkanı Dr. Osman Gürün, lk yaptıkları çalışmaların başında bell sebeplerden dolayı suyu kes len

vatandaşların suyunu açmak ve borcu olan vatandaşların da suyunu 2 ay boyunca kesmeyecekler konusunda açıklamada bulundu. Vatandaşların h jyenler ne önem vermes gerekt ğ n d kkat çeken Başkan Gürün, “Su fatura borcu olan konut aboneler ne 2 ay süreyle su kes nt s uygulanmayacak. Ş md l k k ay durumun g d şatına göre olası durumlarda da rev ze edeceğ z” fadeler n kullandı. “DURAKLAR, YOLLAR VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ” Başkan Gürün vatandaşların toplu olarak bulunduğu otogarlar, fer botlar, duraklar, l manlar, cadde ve sokaklar le toplu taşıma araçları, taks ler, vezneler, kamu kurum ve kuruluş b naları g b noktalarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Gürün, “Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarımızı lk etabını tamamladık.

şekl nde konuştu. “ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ, SALONLAR KAPATILDI” Korona v rüse karşı beled yen n düzenleyeceğ toplu etk nl kler nde ptal ed ld ğ n açıklayan Muğla Büyükşeh r Beled ye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Gündüz bakımevler boşaltıldı. Konser, t yatro, serg açılışları ptal. B lg lend rme afişler n mümkün olduğu kadar her yere yapıştırmak suret yle astık. Hapşırma, öksürme g b durumlarda nelere d kkat edeceğ m z res mle ve yazıyla anlatıldı. Korona v rüs b lg lend rme broşürü yaptık ve ş yerler ne b lg lend rme notları hazırladık, dağıttık. Pan k yapmayalım ama bas t tedb rler n heps n aksatmadan yapalım” ded .(HABER MERKEZİ)


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

www.feth yehaber.com

13

YEREL GAZETELERE DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN YAPMA İMKANI

Tüm dünyayı ve ülkem z tehd t eden korona v rüsü mücadele kapsamında ulusal basın ve medyanın temel n teşk l eden yerel gazetelere Basın İlan Kurumu tarafından dönüşümlü olarak yayın yapma mkanı geld . Konu le lg l olarak detaylı açıklama önümüzdek günlerde yapılacak. Basın İlan Kurumundan COVID-19'la mücadele sürec nde basına destek

kararları aldı. Basın İlan Kurumu, sahada zor ve r skl şartlar altında çalışan gazetec ler m ze ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla aldığı kararları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada “Basın İlan Kurumu olarak, ülkem z n etk n şek lde mücadele ett ğ COVID-19 küresel salgını dolayısıyla, devlet m z n ve kurumlarının aldığı karar ve

uygulamalar çerçeves nde, sahada zor ve r skl şartlar altında çalışan gazetec ler m ze ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından yen b r düzenleme yapılıncaya kadar geçerl olmak üzere Yönet m Kurulumuzun 23 Mart 2020 tar hl toplantısında aldığı kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kurumumuz Şube Müdürlükler n n görev alanında bulunan lçe gazeteler ne a t nüshalar le bağlı şube Müdürlükler n n görev alanındak merkez ve lçelerde yayımlanan gazetelere a t nüshaların k nc b r duyuru yapılıncaya kadar lg l Şube Müdürlükler ne haftalık per yotlarla gönder lmeler ne mkân sağlanacaktır. “DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN YAPMALARINA İMKÂN SAĞLANACAKTIR” Kısa çalışma ödeneğ kapsamında gazeteler n kadrosunda görev yapan fik r şç ler , İŞKUR Müdürlükler n n zn ölçüsünde gazeteler n asgar kadrosunda tam ve eks ks z olarak çalışmış kabul ed lecekt r. Gazetelerden lg l mevzuat uyarınca aranılan fi l satış aded ne (baskı-bay abone vs.) l şk n düşüşler, 23 Mart 2020 Pazartes tar h nden t baren mücb r sebep kapsamında değerlend r lecekt r. Kurumumuz görev alanında bulunan lan dağıtım yerler nde en az k gazeten n yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yer ndek resm lan yayınlama hakkını ha z gazeteler n, aralarında yazılı

olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına mkân sağlanacaktır. Buna l şk n b lg lend rme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükler tarafından duyurulacaktır. Gazetec dernekler n n yapılan para yardımına l şk n müracaat süreler 15 N san 2020 tar h ne kadar uzatılmıştır. Kurumumuzdan borç para almış olan gazetec ler n borç tahs l şlemler talepler hal nde üç ay süreyle ertelenecekt r. Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla bel rlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartes günü t barıyla durdurulmuştur. COVID-19 (Koronav rüs) salgınıyla mücadelede halkımızın doğru b lg lend r lmes ç n r sk alarak haberc l k yapan gazetec ler m ze ve basın kuruluşlarımıza aldığımız kararlarla destek olmaya çalıştığımız bu süreçte, sahada haber peş nde koşan gazetec ler m ze görevler nde kolaylık d l yor, ac l haber kadroları dışında basın mensuplarımızın da gerekmed kçe evler nden çıkmamaları ç n aldığımız destek kararları doğrultusunda duyarlılık bekl yoruz. Hayatımız ve toplumsal sağlığımız ç n özver yle çalışan sağlık personel m z başta olmak üzere, COVID-19 salgınıyla mücadele sürec nde fedakarca gayret gösteren tüm görevl ler m ze ve alınan kararlara r ayet ederek duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ed yoruz” den ld .


CMYK

14

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

24 Mart 2020 Salı

TGF: “KORONAVİRÜS MEDYAYI BİTİRECEK!”

Türk ye Gazetec ler Federasyonu Genel Başkan Vek l Cafer Esendem r, B rçok sektör ç n ver len kamu desteğ nden medyanın özell kle yerel

medyanın da yararlanması gerekt ğ n aks takt rde Koronav rüsün Anadolu basınını b t receğ n söyled . Ç n'den dünyaya yayılan ve Türk ye'y de etk s altına alan koronav rüs salgını karşısında "Habers z kalmayın d ye b z dışarıdayız. S z evde kalın" kampanyası sürdüren TGF ve medya kuruluşlarım, zor ekonom k şartlarda yayın yapma mücadeles verd ğ n kaydeden TGF Genel Başkan vek l Cafer Esendem r, ''Bu süreçte hep m z n sağlığı ç n bel rlenen kurallara harfiyen uymalı, uymayanları uyarmalıyız. Halkın gözü kulağı olan meslektaşlarımız her olağanüstü durumda olduğu g b görevler n n başında. Evde kalmanın öner ld ğ b zler n de destek verd ğ bu süreçte k mse habers z kalmasın d ye görev m z n başında özver yle çalışıyoruz” ded . Koronav rüs salgını sürec nde b rçok ülkede olduğu g b Türk ye'n n de ekonom k paket açıkladığını bel rten Esendem r, “Gel rler n düştüğü bu dönemde kamu görev üstlenen medya da destek ver len sektörler arasında yer almalıydı. Halkın gözü ve kulağı, tar h n tanığı olan özell kle yerel medya

koronav rüsün en çok darbe vurduğu sektör olmamalı. Şu an lan, reklam ve satış gel rler neredeyse yok düzey ne gelm şt r. Koronav rüs sürec nde yayın kuruluşları SGK pr mler ve verg lerden muaf tutulmalı. Personel maaşlarına katkı sağlanmalı. Yerel gazetelerde özel haber, sayfa sayısı, köşe yazısı ve t raj zorunluluğunda esnekl k sağlanmalı. Evden ve esnek çalışma yöntemler ne destek ver lmel . Yayın kuruluşlarının varsa Basın İlan Kurumu'ndak alacakları erken ödenmel . Bu kurumun garantörlüğünde yayın kuruluşlarına fa zs z uzun vadel kred desteğ sağlanmalı. Gazetec lere ver len kred m ktarı artırılmalı” d ye konuştu. Yerel medya çerçeves nde yazılı basının yanı sıra radyo, TV g b yayın kuruluşlarının da desteklenmes gerekt ğ n bel rten TGF Genel Başkan Vek l Esendem r, 65 yaş ve üzer sokağa çıkma yasağını destekled kler n ancak, medyada çok sayıda deney ml gazetec n n yer aldığını, sağlık durumu y 'Basın Kartı' sah b meslektaşlarının kısıtlamadan muaf tutulması gerekt ğ n söyled . Esendem r, sağlık kurumları başta

olmak üzere sahada görev alan medya mensuplarına koruyucu elb seden maske ve elb seye donanım desteğ sted . Bu süreçte yerel medyaya olan duyarlılığıyla tanınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın desteğ ne ht yaç duyduklarını bel rten Esendem r, sorunların çözümünde ve talepler n yer ne get r lmes nde Cumhurbaşkanlığı İlet ş m Başkanı Fahrett n Altun ve m lletvek ller nden de duyarlılık bekled kler n kaydett . Haber Merkez

BAŞKAN ARAS, YENİ TEDBİRLERİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bodrum Beled ye Başkanı Ahmet Aras, Beled yen n bu dönemde sadece toplum sağlığı konusunda h zmet verd ğ n bel rterek “Bu geç c b r dönemd r, öncel ğ m z halkımızın sağlığıdır. D ğer Beled ye faal yetler le lg l vatandaşlarımız b ze lütfen telefonla ya da nternet üzer nden ulaşsın” ded . Başkan Aras, Bodrum'da korona v rüsü tehd d ne karşı alanın son tedb rler , Bodrum Beled yes 'n n sosyal paylaşım ağından yaptığı canlı yayında tüm kamuoyu le paylaştı. Aras, “Ülkem zde ve lçem zde görülen korona v rüs tehd d le lg l Beled yem zce alınan tedb rler zaman zaman s zlere açıklıyoruz. Ancak her geçen gün yen b r gel şme oluyor ve bunları da s zlerle paylaşmak b z m b r nc l görev m zd r. Özell kle dün t bar yle v rüsle lg l kararlar alan kom syon, bazı kararlarını b ze b ld rd . B z de bunun üzer ne, Beled yem z tarafından ve Bodrum'dak d ğer n s yat fler tarafından alınacak kararları s zlerle paylaşmak sted k.” d yerek şu maddeler sıraladı: 1-Beled yem z Ac l Eylem Planı, Bodrum özel nde 17.03.2020 tar h nde oluşturulmuştur. Ac l Eylem Planı, özell kle halkımızın ht yacı olan dezenfeks yon, ster l zasyon, h jyen faal yetler n n nasıl cra ed leceğ ve k m n görev alacağını çer yor. Aynı zamanda ht yacı olan ve dezavantajlı b reylere nasıl h zmet götüreceğ m z, tablonun kötüleşmes durumunda Beled yen n nasıl organ ze olacağı şekl nde b r plandır. Bu plan, her gün güncellenerek gel şt r lmekted r. Buna göre alınan tedb r ve önlemler derhal hayata geç r lm şt r. 20.03.2020

tar h nde olağanüstü mecl s toplantımızda mecl s m z ve Bodrumlular b lg lend r lm şt r. 2-Yayınlanan genelge ve kararlar doğrultusunda Beled yem z yerel yönet m olarak duruma dah l olmuştur. 3-Buna göre 65 yaş üstü vatandaşa yardım maksatlı “Vefa Sosyal Destek Ek pler ” Kaymakamlık nezd nde kurulmuştur. Bodrum Beled yes olarak b zler de bu ek b n çer s ndey z. Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkez m z h zmet vermeye devam ed yor. B zler de Beled yem z n çağrı merkezler yle s zler n ht yaçlarına cevap vermeye devam edeceğ z. 4-Bu kapsamda dezavantajlı vatandaşlara h zmet götürmek amacıyla market ve fırınların kurye h zmet vermes n tavs ye ed yoruz. Bu h zmetten yararlanamayacak olan vatandaşlarımız, destek hatlarından b ze ulaşırsa, b zler destek olacağız. 5-65 yaş üzer vatandaşlarımız ç n tüm muhtarlarımız, STK tems lc ler m z ve oda başkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Alınan kararlara yönel k destekler n bekl yoruz. Bodrum'da komşuluk l şk ler m z kullanarak, sokağa çıkamayacak durumdak vatandaşlarımıza genç kardeşler m z n alışver şler nde destek olmasını steyeceğ m. 6-Asay ş le lg l konularda 155-156 numaralarını, sağlıkla lg l olarak 112184 numaralı telefonlarını arayab l rs n z. Bodrum Beled yem ze 444 00 48 numaralı telefondan 7/24 ulaşab l rs n z. 7-Bodrum sınırları ç nde bulunup da dışarıda h zmet vermek zorunda olan araçların dezenfeks yon ve laçlama şlemler , Konacık Gaz Deres

mevk ndek Tem zl k İşler Müdürlüğümüzün şant yes nde ücrets z olarak yapılacaktır. 8-Pazar yerler r ske açık alanlardır. Gıda pazarları dışındak kıyafet ve k nc el pazarlarını kapattık. Gıda pazarları g r ş ve çıkışları kontrol altın alarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Pazar yerler ne g rmes ne z n vermeyeceğ z. G r ş çıkışlar, Zabıta Müdürlüğü tarafından tek noktadan kontrol altına alınıp, ateş ölçer ve dezenfeks yon konulacak. Vatandaşlarımızın çok kısa b r sürede alışver ş n yapıp oradan uzaklaşmasını st yoruz. Pazarcı esnafımızın ve vatandaşın sosyal mesafes n n korunmasına yönel k tedb rler sıkılaştırılacaktır. 9-Halkımızla teması zorunlu olan personel m z n eld ven, maske g b koruyucu malzemes n sağlıyoruz, sağlayacağız. 10-Açık olan şletmeler m ze çağrımız var. Otel ve pans yon g b toplu yaşam alanları faal yetler ne son vermel d r. 11- Yasal olarak kapatılması öngörülmeyen toplu yaşam alanları var, özell kle şant yelerdek barınma alanları. İşç ler m z yoğun şek lde b r arada yaşamakta ve b rl kte yemek yemekteler. Onlar ç n de en üst düzeyde tedb r alınmasını şyer sah pler nden talep ed yoruz. Tersanelerde de zolasyonun sağlanması, personel n k ş sel bakımı ç n ek pmanla donatılması gerekmekted r. 12-Okulların eğ t me ara vermes neden yle çocuklarımızın sokağa çıkmalarını engelley p ev m zde faydalı zaman geç rmeler n sağlayalım. Çocuk parklarını ne kadar dezenfekte etsek de oradak oyun aletler nden v rüs kapmamaları mkansız. 13-Hal hazırda açık bulunan şletmeler sıkı olarak tak b m z altındadır. Buna göre; -Fırın ve unlu mamul satışı faal yet yürüten 152 şletme üret mden satışa kadar sıkı denet m altında tutulup aralıksız olarak denet mler devam edecekt r. -321 market denet me tab tutulmuştur.

-71 kasap ve şarküter denetlenmekted r. -Paket satışı yapan 403 lokanta denetlenm şt r. -Genelge gereğ berber ve kuaförler n kapatılması sağlanmıştır, masa ve sandalyeler kaldırılmıştır. -AVM'ler n tamamının denet m devam etmekted r. -5 yaş üstü vatandaşlarımızın emr ndey z, kontroller m z devam ed yor. 14-Her akşam nöbetç eczaneler dezenfekte ed l yor. 15-28 adet muhtarlık dezenfekte ed lm şt r. 16-91 çocuk parkı dezenfekte ed lm şt r. 17-Tüm kamu kurumları, meydanlar, dezenfekte ed lm şt r. 18-12 süpürge, 5 arazözle 4800 km yol, meydan, sokak, cadde dezenfekte ed l şt r. 19-Çöp noktaları rut n olarak laçlanmaktadır. 20-ATM noktaları rut n olarak laçlanmaktadır. 21-10 ton ç ve dış mekan dezenfeks yon malzemes n n 4 tonu bu maksatlarla kullanılmıştır. 22-Aynı zamanda yaşlı ve k mses zler n kaldığı Okyanus Hotel, bunun yanında hayvan barınaklarımız ve Bodrum g r ş pol s noktası bölges rut n olarak dezenfekte ed lmekted r. 23-1 lt.'l k 3000 adet el dezenfektes r sk grupları ç n tem n ed lerek dağıtımı sağlanacaktır. Aynı şek lde maske ve eld ven ht yacı kısa sürede stoklarda bulundurulacaktır. 24-Beled yem z Ac l Eylem Planı'na göre 162 araç, 72 motos klet, şoförler le beraber halkın h zmet ne 7/24 açıktır. 25-Ayrıca 40 personel dezenfektasyon h zmet ç n gün çer s nde h zmet vermekted r. 26-265 personel, kent n tem zl ğ , evsel atık toplama faal yetler ne devam etmekted r. 27-Dezenfeks yon faal yetler akıllı kayıt s stem le tak p ed l p, ver ler toplanmaktadır.


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

24 Mart 2020 Salı

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

O

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

FETHIYE

15

www.feth yehaber.com

“KISA ÇALIŞMA UYGULAMAK İSTEYEN İŞVERENLER MÜRACAAT ETMELİ”

Feth ye T caret ve Sanay Odası “Ekonom k İst krar Kalkanı Paket ” le “Kısa Çalışma Ödeneğ ”n n devreye alındığını b ld rerek konuyla lg l ayrıntılı basın açıklaması yaptı. Feth ye T caret ve Sanay Odası'ndan yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 18.03.2020 tar h nde Koronav rüs(Cov d-19) kapsamında açıklanan “Ekonom k İst krar Kalkanı Paket ” le “Kısa Çalışma Ödeneğ ”n n devreye alındığı b ld r lm şt r. Cov d-19 salgınından olumsuz etk lend ğ gerekçes yle kısa çalışma uygulamak steyen şverenler, 23.03.2020 tar h nden t baren bağlı olduğu İŞKUR b r m n n elektron k posta adresler ne gerekl belgeler göndererek başvurab leceklerd r. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Genel ekonom k, sektörel, bölgesel kr z veya zorlayıcı sebeplerle şyer ndek haftalık çalışma süreler n n geç c olarak en az üçte b r oranında azaltılması veya sürekl l k koşulu aranmaksızın şyer nde faal yet n

tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması haller nde, şyer nde üç ayı aşmamak üzere s gortalılara çalışamadıkları dönem ç n gel r desteğ sağlayan b r uygulamadır. Kısa Çalışma Kapsamında; İşç lere kısa çalışma ödeneğ ödenmes , Genel Sağlık S gortası pr mler ödenmes h zmetler sağlanmaktadır. İşyer nde Kısa Çalışma Uygulanab lmes ç n; İşveren n; genel ekonom k, sektörel, bölgesel kr z veya zorlayıcı sebeplerle şyer ndek çalışma süres n n öneml ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfett şler nce yapılan uygunluk tesp t sonucu şyer n n bu durumlardan etk lend ğ n n tesp t ed lmes gerekmekted r. İşç n n Kısa Çalışma Ödeneğ nden Yararlanab lmes İç n; İşveren n kısa çalışma taleb n n ş müfett şler nce yapılacak nceleme sonucu uygun bulunması, İşç n n kısa çalışmanın başladığı tar hte, çalışma süreler ve pr m ödeme

şartlarının sağlanmış olması, İş müfett şler nce yapılacak nceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar l stes nde şç n n b lg ler n n bulunması gerekmekted r. Kısa Çalışma Taleb nde Bulunulması ve Taleb n Değerlend r lmes İşverenler, genel ekonom k, sektörel, bölgesel kr z veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak şç lere l şk n b lg ler çeren l stey tanz m ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulab l r. Kısa çalışma başvuruları, şç ler adına şverenler tarafından yapılır. İşç ler kısa çalışma taleb nde bulunamaz. İş müfett şler nce yapılacak nceleme sonucu uygunluk tesp t tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak şç l stes n n değ şt r lmes ne ve/veya şyer nde uygulanan kısa çalışma süres n n arttırılmasına yönel k şveren talepler , yen başvuru olarak değerlend r l r. Yen T p Koronav rüs (Cov d-19) Etk l Kısa Çalışma Taleb nde Bulunulması ve Taleb n Değerlend r lmes , Ç n Halk Cumhur yet 'n n Vuhan kent nde ortaya çıkan ve b rçok ülkede tes r n gösteren yen t p Koronav rüsün (Cov d-19) olası etk ler d kkate alınarak "dışsal etk lerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ler gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronav rüsten olumsuz etk lend ğ gerekçes yle kısa çalışma talep eden şveren; buna l şk n kanıtlarla b rl kte Kısa Çalışma Talep Formu le kısa çalışma yaptırılacak şç lere l şk n b lg ler çeren l stey bağlı olduğu İŞKUR b r m n n elektron k posta adres ne (Feth ye H zmet B r m k sacal sma.feth ye@ skur.gov.tr), elektron k posta göndermek suret yle kısa çalışmaya başvuru yapab l r. Başvuruların şyer ne g d lmeden de belge üzer nden hızlı b r şek lde

sonuçlandırılab lmes ç n koronav rüsten olumsuz etk len ld ğ ne dayanak teşk l eden belgeler n başvuruya eklenmes önem taşımaktadır. Gerekt ğ nde şverenle rt bata geç lerek lave belgeler talep ed leb lecekt r. İşverenlere başvurusunun alındığı y ne aynı yolla en kısa sürede b ld r lecek ve başvurular uygunluk tesp t amacıyla Rehberl k ve Teft ş Başkanlığına gönder lecekt r. Kısa Çalışma Ödeneğ Süres , M ktarı ve Ödenmes Günlük kısa çalışma ödeneğ ; s gortalının son on k aylık pr me esas kazançları d kkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şek lde hesaplanan kısa çalışma ödeneğ m ktarı, aylık asgar ücret n brüt tutarının % 150's n geçemez. Kısa çalışma ödeneğ , şyer nde uygulanan haftalık çalışma süres n tamamlayacak şek lde çalışılmayan süreler ç n, şç n n kend s ne ve aylık olarak her ayın beş nde öden r. Ödemeler PTT Bank aracılığı le yapılmaktadır. Ödeme tar h n öne çekmeye A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanı yetk l d r.” fadeler yer aldı. Haber Merkez

ÇALHANOĞLU 25

Yıldır

Pide / Kavurma Sulu Yemek Çeşitleri Tur ve Gruplar İçin Özel Salon Açık Büfe Kahvaltı / Market

Ramazan ÇALHAN / 0252 625 80 28 Cep:0536 625 18 18

81 İl’de Araç Kiralama ve Diğer Hizmetler

ARAÇ KİRALAMA

RENT A CAR

HAVALANI TRANSFER

AIRPORT TRANSFER

UÇAK BİLETİ

FLIGHT TICKETS

ALTERNATİF TURLAR

ALTERNATIVE TOURS

GEZİ ORGANİZASYONLAR

TOUR ORGANIZATIONS & EXCURSIONS

EMLAK VE DANIŞMANLIK

REAL ESTATE CONSULTANCY

JEEP SAFARİ

JEEP SAFARI

KONAKLAMA HİZMETLERİ

ACCOMODATION SERVICES

www.oscarrentacar.com

0252 612 77 78 M.Kemal Blv. Opposite The 3M Migros Fethiye

0 532 151 0 151


CMYK Feth ye’n n lk Gazetes

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

Feth ye’n n lk Gazetes

www.feth yehaber.com

55. Yıl Ne Mutlu Türküm D yene

İlk Yayın Tar h 19 Haz ran 1961

O

FETHIYE

YILA ÖZEL KAMPANYA

1.

%40'a VARAN İNDİRİMLER

3 + 3 YIL GARANTİ 12 AYA VARAN TAKİTLENDİRME SEÇENEKLERİYLE

Arıcan İklimlendirme Ve Soğutma Şevki Arıcan

Babataşı Mah. Adnan Menderes Bulv. No:60 Fethiye Tel: 0 252 612 08 82

Tlos Tur zm 0252 659 01 01

İstenmeyen Tüylere Kalıcı Çözüm Ölçülü Kaş Alımı C lt Ütüleme Profesyonel Makyaj C lt Bakımı İpek K rp k Leke G derme Kalıcı Makyaj

Gel n Makyajı Bölgesel İncelme Man kür Ped kür Dermapen

Beuty Çok Uygun F yatlarla Soğuk - Sıcak Y yecek & İçecek

Saloon

Tuzla Mahalles 563. Sok. No:3 Da re:5 Tel: +90 252 614 29 30

www.reyhanuzell ksalonu.com

Reyhan Ölmezer

Güzell k Uzmanı

Profile for fethiyegazetesi

24032020  

24032020  

Advertisement