Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2013

EQUIP DE RECERCA EN MEDICINA FETAL I PERINATAL


Continguts 01

02

03

EL CENTRE

L’EQUIP

PROJECTES

05 07

10 Organigrama 11 Línies de recerca 16 Plataformes 17 Gestió de la recerca

19 20

05

06

07

SOCIETAT

EDUCACIÓ

AGRAÏMENTS

31 inatal 32 Aparicions en premsa

35 36

39

El fetal i+D Research Center Fites i reptes

2

Memòria d’Activitats 2013

fetalMed PhD EMJD fetal i+D EDUCATION

Transferència tecnològica Projectes de recerca

Col·laboradors i finançadors


Benvinguda fetal i+D Memòria Anual 2013

04

RESULTATS 23 28 29

Producció científica Assistència a Congressos Beques, estades i doctorats

Un any més, presentem la memòria anual de l’equip de recerca en medicina fetal i perinatal fetal i+D. 2013 ha estat un any de consolidació del nostre model de treball: la dedicació de les nostres cinc línies de recerca s’ha traduït en un un augment destacat de la nostra producció científica i el reconeixement com a grup de recerca d’excel·lència CIBERER, i la primera edició del programa Erasmus Mundus en Medicina Fetal s’està portant a terme amb gran èxit. D’altra banda, hem obert nous camins: destaca la nova fundació Fetal Medicine Barcelona, a través de la qual esperem complir el nostre objectiu de fer arribar el coneixement en medicina fetal a tots els sectors i àmbits de la societat gràcies a iniciatives com els cursos

de formació o inatal, la nostra web social. Mirem amb il·lusió al futur i als reptes que aquest ens depara; de moment, ens agradaria agrair el suport rebut durant 2013 per part de pacients, famílies, amics i col·laboradors en qualsevol mesura. Desitgem que gaudiu de la lectura d’aquesta memòria, fruit directe del vostre suport i el nostre treball.

Eduard Gratacós Director fetal i+D

www.medicinafetalbarcelona.org

3


EL CENTRE Recerca d’excel·lència

4

Memòria d’Activitats 2013


EL CENTRE fetal i+D Fetal Medicine Research Center

fetal i+D Fetal Medicine Research Center RECERCA

Som especialistes en medicina fetal i perinatal. Curem abans de néixer.

matrones neuropsicòlegs

El nostre enfocament, mundialment reconegur, concep al fetus com a pacient i integra l’atenció prenatal i postnatal a través dels Serveis de Medicina Maternofetal i Neonatologia, abordant un mateix problema des de diferents perspectives per tal de superar-lo de forma eficient i innovadora.

tècnics laboratori

CLÍNICA

BÀSICA

metges

biòlegs

residents estadístics economistes

El nostre equip es transdisciplinar i integra professionals de l’àrea clínica, bàsica i tecnològica; a més a més, compta amb el suport d’una estructura de gestió de la recerca.

TECNOLÒGICA

gestors de projecte

bioenginyers rrhh

auxiliars tècnics

tècnics IT

OPORTUNITAT IMPACTE DE DE CORRECCIÓ L’ ENTORN

comunicadors

FINESTRA D’OPORTUNITAT

naixement

ETAPA FETAL

INFÀNCIA

ADOLESCÈNCIA

EDAT ADULTA

TERCERA EDAT

>> L’entorn modela les nostres funcions biològiques de forma inversa a l’edat. Així, setmanes en la vida fetal equivalen a anys en un nen, i dècades en l’adult. Per tant, buscar solucions als problemes sorgits durant l’etapa prenatal durant aquesta mateixa etapa permet obrir una finestra d’oportunitat irrepetible per al diagnòstic i la intervenció precoces.

www.medicinafetalbarcelona.org

5


EL CENTRE fetal i+D Fetal Medicine Research Center

Un equip de futur BÀSICA 15%

La medicina fetal es encara una disciplina jove, en expansió, que planteja nombrosos reptes de futur. La nostra feina, per tant, se centra en projectes transdisciplinars per als que combinem eficientement diferents perfils cientificotècnics de talent de procedència nacional i internacional.

TECNOLÒGICA 20% CLÍNICA 65% Presència Internacional 65%

En 2013, la plantilla de l’equip de recerca ha augmentat respecte l’any anterior amb la incorporació de 10 nous membres, pertanyents tant a l’àmbit de recerca como al de gestió.

13 nacionalitats

>70 membres

550m

2

dedicats a la recerca

>> Tots els nostres processos de selecció, contractació i formació, així com les nostres polítiques salarials, segueixen el principi d’oportunitats en tots els àmbits de l’Equip.

Centre de

recerca d’excel·lència CIBERER

1,2M € invertits en projectes

Naturalesa

L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) és el primer centre de recerca sanitària acreditat pel Sistema Nacional de Salut la productivitat científica del qual està entre les més elevades a nivell europeu. El centre organitza la seva recerca en cinc àrees temàtiques, dins les quals s’agrupen quasi 60 equips. L’Hospital Clínic de Barcelona és una de les entitats membres de l’IDIBAPS.

L’Hospital Clínic de Barcelona és un centre centenari, referent assistencial i de recerca al Sud d’Europa. El Clínic ofereix una assistència de qualitat centrada en l’atenció al pacient, una recerca biomèdica del màxim nivell competitiu i una gran dedicació docent per a formar professionals. La seva experiència i història són un dels pilars sobre els que se sustenta l’activitat de l’IDIBAPS. La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) s’ocupa de la gestió administrativa de l’Equip.

6

Memòria d’Activitats 2013

La major part de la nostra recerca es desenvolupa a l’Hospital Clínic: •

Seu Maternitat: Recerca, plataformes transversals, gestió administrativa.

Seu Villarroel: Manipulació d’imatges originades per ressonància magnètica.

A més, comptem amb les instal·lacions de la facultat de farmàcia UB y de l’Hospital Sant Joan de Déu per a experimentació animal i estabularis gràcies a acords de col·laboració.


EL CENTRE Fites i reptes

Fites i reptes Al llarg de 2013 hem seguit avançant en el desenvolupament de tecnologies i mètodes d’anàlisi i diagnòstic per a la comprensió de la reprogramació fetal (cerebral i cardíaca principalment) com a base per detectar i corregir de forma precoç anomalies anteriorment no detectables. Aquest any també hem assentat les bases de diversos projectes de creixement tant a nivell de recerca com social:

Hem demostrat el problema, millorant la comprensió del mateix i redissenyant els protocols d’atención clínica pertinents

Hem desenvolupat noves tecnologies d’imatge cerebral i cardíaca, consolidant una supradisciplina de recerca pionera

Ens hem vinculat a la fundació Fetal Medicine Barcelona per a promoure el coneixement en medicina fetal tant a nivell professional com social

Hem detectat biomarcadors altament útils a nivell clínic mitjançant tècniques d’imatge i ressonància

Hem assentat les bases del projecte de creació de BCNatal, centre líder en medicina fetal i neonatal dels Hospitals Clínic y Sant Joan de Déu

Hem dissenyat sistemes d’avaluació exhaustiva del desenvolupament neuronal des del naixement mitjançant l’ús de tests psicològics

Hem rebut el reconeixement d’entitats a través de la concessió de premis y beques a la investigació

Volem que 2014 sigui un any de consolidació de nous projectes, que ens apropi cada cop més a l’ideal de medicina 4P (predictiva, preventiva, personalitzada, participativa) mantenint la qualitat que ens caracteritza. Per això, els nostres reptes principals són el desenvolupament de biomarcadors i tècniques d’imatge que ens permetin intervenir de la forma més eficient i no invasiva possible. Treballarem en projectes transdisciplinars per tal d’aportar solucions reals per als problemes d’origen prenatal.

Millorar la identificació de fetus en risc i crear noves definicions clíniques per a designar problemes de restricció de creixement fetal

Desenvolupar noves tecnologies d’imatge per a la investigació i el diagnòstic precoç no invasiu

Consolidar la fundació Fetal Medicine Barcelona com a referent internacional en entitats de suport i promoció de la medicina fetal

Identificar nous biomarcadors de malalties aptes per a ús clínic i noves vies de senyalització mol·lecular i dianes terapèutiques

Desenvolupar el model BCNatal + fetal i+D per a treure el màxim partit de la gran activitat assistencial i l’excel·lència en recerca d’ambdós hospitals

Consolidar els nostres models de caracterització i seguiment dels mecanismes mol·leculars de la reprogramació fetal cardíaca i cerebral

Apostar per la recerca activa de finançament, i la formació continuada per tal de mantenir la qualitat i excel·lència en la recerca

www.medicinafetalbarcelona.org

7


L’EQUIP Les nostres línies i plataformes 8

Memòria d’Activitats 2013


fetal i+D Research Group La Maternitat (Barcelona) Juliol 2013

Les línies de recerca fetal i+D tenen com a objetiu principal la identificació de mètodes de diagnòstic i tractament de malalties d’origen prenatal. Entenent el fetus com a pacient, si aquestes malalties s’aconsegueixen identificar y tractar durant l’etapa fetal, les seves seqüeles en el futur poden minimitzar-se o no existir. La recerca se centra especialment en cor i cervell, donada l’especial importància que la programació fetal té en el desenvolupament d’aquests òrgans.

www.medicinafetalbarcelona.org

9


EQUIP Organigrama

Organigrama 2013 ORGANIGRAMA DIRECCIÓ COMITÈ CIENTÍFIC

GESTIÓ Director Executiu

Comitè Científic

Gestió de Projectes

Compres

Recursos Humans

Comitè Editorial

Comunicació RSC

Transferència tecnològica

Desenvolupament de negoci

LÍNIES DE RECERCA

Programació Cardiovascular Fetal

Metabolómica y Microestructura

Connectivitat Cerebral

Diagnòstic i terapia en CIR

Prematuritat

PLATAFORMES

Seguiment postnatal

10

Biomarcadors

d’imatge

Memòria d’Activitats 2013

Model Animal

Biobanc

Doctorat Internacional


EQUIP Línies de recerca

ENGINYERIA

CLÍNICA

Programació cardiovascular fetal Fàtima Crispi CARACTERITZACIÓ

BIOMARCADORS

TERÀPIA

remodelat cardiovascular fetal a nivell subcel·lular i d’òrgans

desenvolupament de biomarcadors per al diagnòstic precoç i la monitoritzación del remodelat cardiovascular

desenvolupament de teràpies de millora en remodelat cardiovascular fetal

funció

Fàtima Crispi

cardiovascular en PEG Remodelat vascular en PEG

Funció CV en FIV

Teràpies en CIR

Remodelat ultraestructural

RECERCA

BÀSICA

Bart Bijnens

Mónica Cruz

Desenvolupament d’algoritmes predictius Models computacionals Fetal CV

Brenda Valenzuela

Anna González

“Gràcies al desenvolupament de tècniques innovadores podrem arribar a predir, tractar y millorar la qualitat de vida d’aquells nens amb major risc de presentar problemes cardiovasculars”

Elena Demicheva

Patricia García

La línia de programació cardiovascular fetal investiga aquelles circumstàncies prenatals susceptibles de condicionar un major risc cardiovascular postnatal, com són la restricció de creixement intrauterí, les gestacions obtingudes per tècniques de reproducció assistida, o la prematuritat. Per fer-ho, compta amb un equip transdisciplinar format per metges especialistes en medicina fetal, pediatres y cardiòlegs, així com biòlegs, biotecnòlegs i enginyers.

Àngels Kateb

F. Crispi va rebre el premi “Àmbit infància” de la Fundació Agrupació Mútua pel projecte “Diagnòstic precoç i prevenció de la disfunció cardiovascular en nens concebuts mitjançant tècniques de reproducció assistida”

Els principals objectius de la línia inclouen una millor comprensió dels mecanismes fisiopatològics de la programació cardiovascular fetal, el desenvolupament de biomarcadors que permetin una detecció precoç y monitorització del remodelat cardiovascular i finalment l’assaig de teràpies que puguin millorar el pronòstic cardiovascular d’aquests nens/es.

www.medicinafetalbarcelona.org

11


EQUIP Línies de recerca

Connectivitat cerebral Elisenda Eixarch DESENVOLUPAMENT d’una anàlisi connectòmica precisa, reproduïble y factible basada en dades morfològiques, funcionals i de difusió

VALIDACIÓ

SEGUIMENT

de l’anàlisi connectòmica amb dades histològiques de cervell de conill adult

Efectes de la intervenció i teràpia en connectòmica

CLÍNICA/ ENGINYERIA

Metodologia robusta de segmentació

Elisenda Eixarch

Tractografia Neonatal Connectoma morfològic Connectoma funcional

Connectòmica en conills

BÀSICA

RECERCA

Desenvolupament d’algoritmes predictius

Dafnis Batallé

Canvis en la connectivitat després de la teràpia

Atles Cerebral de Conill

Emma Muñoz

Nadine Hahner

“La connectòmica obre la porta a la comprensió de la programació cerebral fetal, una etapa en què la intervenció precoç pot ser clau.”

El principal objetiu de la línia de connectòmica cerebral és el desenvolupament de biomarcadors quantitatius d’imagen per al diagnòstic precoç de les alteracions del neurodesenvolupament basades en l’anàlisi de les connexions cerebrals mitjançant ressonància magnètica, el que es coneix com a connectòmica. Un cop es disposa de les xarxes de connexió cerebral individuals, anomenades connectomes, l’aplicació d’anàlisis basats en teoria de xarxes

12

Memòria d’Activitats 2013

que ens permetin quantificar de forma objectiva i individual el funcionament del connectoma de cada individu i correlacionar-lo amb els resultats de diferents tests de neurodesenvolupament. Disposar d’aquests biomarcadors permetrà la identificació precoç de les alteracions del neurodesenvolupament i per tant l’aplicació de programes específics d’estimulación precoç i educació per a millorar el desenvolupament d’aquests nens.


EQUIP Línies de recerca

Diagnòstic i teràpia en CIR Francesc Figueras TERÀPIA

desenvolupament de mètodes de detecció i diagnòstic precoç del retard de creixement intrauterí (CIR)

desenvolupament de teràpies fetals per al tractament del CIR i patologies afins

CLÍNICA

DIAGNÒSTIC

Predicció de dany cerebral en CIR d’inici tardà

AAS per a prevenció de la preeclampsia

Nova definició de CIR

VEGF en CIR d’inici tardà

Francesc Figueras

Cribat del primer trimestre Cribat contingent

MODEL ANIMAL

Míriam Illa

Francesca Crovetto

Teràpies perinatals en model animal de CIR

Canvis microestructurals i en textures cerebrals (US-MRI)

Stefania Triunfo

Stefan Savchev

“És necessari arribar a establir una nova definició de retard de creixement intrauterí que permeti millorar tant el diagnòstic com el seguiment durant embaràs i primera infància.”

Miguel Parra

Mireia Parés

La línia de diagnòstic i teràpia en CIR té per objectiu la identificació -prèvia al naixement- d’aquells bebès amb problemes de restricció de creixement que, a diferència dels bebès petits per constitució, tindran un neurodesenvolupament subòptim.

M. Illa va rebre el “Supratentorial pathologies of the brain” Section Award pel pòster “Mild ventricular abnormalities: associated findings and prognosis based on frontal horn dilation” durant el congrés MRI Vienna 2013

Per tant, la correcta definició i diagnòstic del creixement intrauterí restringit (CIR) és especialment important, ja que permetrà establir la utilitat de la implantació de mesures preventives durant embaràs i part, així com de teràpies durant la primera infància.

Les alteracions lleus del neurodesenvolupament provocades pel CIR no comporten seqüeles majors, però són reconegudes cada cop més com a problema familiar i social.

www.medicinafetalbarcelona.org

13


EQUIP Línies de recerca

RECERCA

MICROESTRUCTURA

METABOLÒMICA

recerca de biomarcadors en la microestructura cerebral que permetin detectar fetus en risc de neurodesenvolupament anormal

recerca de biomarcadors en el metabolisme cerebral que permetin detectar fetus en risc de neurodesenvolupament anormal Valoració metabòlica en fetus humans

Valoració del Desenvolupament Cortical i el Corpus Callosum en CIR mitjançant MRI

Gabriela Egaña

Metabolòmica en teixit cerebral i sang fetal Valoració metabolòmica en model animal

Rui Simoes

Erwin Van Vliet

“Els biomarcadors metabòlics podran ajudar-nos a identificar patologies d’origen fetal de forma fiable, ràpida i no invasiva. És la medicina del futur.”

14

Magda Sanz

Valoració cerebel·lar y anàlisi BS en fetus i neonats PEG

BÀSICA

CLÍNICA

Metabolòmica i microestructura Magda Sanz

La línia de Metabolòmica i Microestructura busca definir i aillar les diferències metabòliques presents en el cervell dels fetus i nens diagnosticats amb restricció de creixement que es troben en risc de tenir un neurodesenvolupament anòmal. En aquesta línia es troben metges, biòlegs, psicòlegs i enginyers especialistes amb l’objectiu d’identificar canvis subtils en la microestructura cerebral, i els diferents marcadors metabòlics de cada patologia. Per fer-ho,

Memòria d’Activitats 2013

s’utilitzen les tecnologies més recents, basades principalment en les tècniques de ressonància magnètica. Conèixer quines són les alteracions cerebrals que es produeixen tant a nivell de microestructura com de metabòlits serà de gran valor per a poder identificar i ajudar a aquests nens en risc, millorant el seu pronòstic.


EQUIP Línies de recerca

MODEL ANIMAL

CLÍNICA

Prematuritat Montse Palacio

Núria Baños

DIAGNÒSTIC

MANEIG

TERÀPIA

Cribat 1er trimestre per detectar gestacions d’alt risc i biomarcadors diagnòstics d’infecció/inflamació

Avaluació d’estratègies d’intervenció per a millorar el part preterme

Desenvolupament de teràpies per a prolongar l’embaràs

Textura Cervical 1er Trimestre

Suport a matrones unitat d’alt risc

PROMISE

ICC 1er Trimestre

INDOGEST

Metabolòmica / Proteòmica

Vaginosis Bacterial

Montse Palacio

Textures pulmonars

Desenvolupament de mol·lècules

Microestructura cervical

Maribel Grande

M. Palacio va recollir l’award of Research Excellence de la Society for Fetal-Maternal Medicine per l’estudi PROMISE (Vaginal progesterone as maintenance treatment after an episode of preterm labor).

Ana Belén Sánchez

“És crucial conèixer quins son es els determinants del part prematur per poder intervenir i millorar així els resultats perinatals.”

Teresa Cobo

L’objectiu de la línia de prematuritat és avançar en el coneixement dels determinants del part prematur, la causa més frecuentment associada amb la morbimortalitat perinatal. La recerca combina clínica y laboratori: es busquen nous mètodes de detecció de pacients amb un risc real de part prematur y s’intenta optimitzar el maneig de les pacients en risc per poder millorar així el pronòstic neonatal.

D’aquesta manera, s’aconseguirà disposar de biomarcadors de selecció de pacients de risc, minimitzant per tant les intervencions i el sobretractament, i homogeneitzar el maneig per obtenir els millors resultats possibles. D’altra banda, i en col·laboració amb TMB, la línia treballa en el desenvolupament de mètodes no invasius per a la predicció de la maduresa pulmonar fetal.

www.medicinafetalbarcelona.org

15


EQUIP Plataformes

5 plataformes de suport a l’activitat investigadora BIOBANC | Fàtima Crispi El biobanc és una col·lecció organitzada de material biològic humà i informació associada conservada per a propòsits de recerca, per la qual cosa la plataforma biobanc té per objetiu l’obtenció, emmagatzematge, gestió i distribució de grans col·leccions de mostres biològiques humanes de fenotips i malalties en medicina fetal.

BIOMARCADORS D’IMATGE | Elisenda Bonet La plataforma de biomarcadors d’imatge treballa en el desenvolupament de noves solucions tecnològiques per aplicacions mèdiques en medicina fetal, així como en la seva transferència al mercat. La plataforma se serveix de Transmural Biotech, la empresa spin-off de transferència tecnològica de l’equip de recerca, per a proveir els seus serveis.

DOCTORAT INTERNACIONAL | Maite Aguilera La plataforma de doctorat internacional treballa en col·laboració amb les unitats de recursos humans y gestió de projectes per tal d’assegurar el posicionament del grup fetal i+D a nivell internacional. La plataforma gestiona diferents projectes, essent el Doctorat Internacional Erasmus Mundus fetalMed PhD el més destacat.

SEGUIMENT POSTNATAL | Ángela Arranz La plataforma de seguiment postnatal té per objetiu garantir el compliment del seguiment neonatal de tots els pacients participants en els diversos projectes de recerca, així com el manteniment de la percepció de qualitat y excel·lència de l’equip de recerca per part dels usuaris.

MODEL ANIMAL | Míriam Illa La plataforma de model animal es responsabilitza de la gestió dels projectes experimentals de les línies de recerca de l’equip, coordinant la plataforma d’estabularios UB, l’àrea de gestió IDIBAPS, el comitè ètico, la plataforma de biobanc i d’altres institucions com ara la plataforma d’imatge mèdica IDIBAPS.

16

Memòria d’Activitats 2013


EQUIP Gestió

Gestió de la recerca

L’equip de Gestió de la recerca realitza nombroses tasques de suport al personal investigador de fetal i+D. La recerca té una sèrie de característiques que condicionen la gestió de la mateixa: són activitats no rutinàries, subjectes a incertesa durant el seu desenvolupament, que impliquen l’existència d’un element de novetat i que necessiten una adequació constant a resultats, per la qual cosa requereixen flexibilitat en l’execució. L’ equip de Gestió de la Recerca fetal i+D és l’encarregat de facilitar als investigadors informació, assessorament, i el suport específic necessari, amb rapidesa i eficàcia, per a la correcta execució de la recerca. L’ equip consta de diversos departaments especialitzats: gestió de projectes, compres, recursos humans, IT, desenvolupament de negoci i internacionalització i comunicació i RSC.

Luis Enciso

Estefanía Callado

Pere Lorente

Balma Gil

Gemma Fornons

Maite Aguilera

Héctor Gómez

Ruthy Acosta Col·laboradora externa EMJD

Amb les seves activitats, l’equip de gestió actua como a nexe d’unió entre investigadors, proveidors, mitjans, empreses i la resta d’entitats del sistema d’I+D+i, connectant la recerca amb l’entorn socioeconòmic local, nacional i internacional i possibilitant el seu desenvolupament.

www.medicinafetalbarcelona.org

17


PROJECTES i+D+i

18

Memòria d’Activitats 2013


PROJECTES Transferència tecnològica

Transferència Tecnològica Transmural Biotech, un projecte d’èxit

Desenvolupant avui les tecnologies mèdiques de demà.

Transmural Biotech és una spin-off promoguda per fetal i+D creada a finals de 2009 amb la missió de desenvolupar innovadores tecnologies mèdiques, basades en l’anàlisi i processat d’imatge que facilitin un millor diagnòstic de manera no invasiva i representant un estalvi y millora per al pacient i el sistema sanitari.

2013 ha estat un any de creixement per a l’empresa, que es prepara per a la comercialització internacional del seu primer producte, quantusFLM. Amb la incorporació de nous inversors, un equip renovat i un projecte y model de negoci plenament desenvolupat, el futur inmediat de Transmural Biotech passa por la seva evolució cap a la plena independència empresarial.

Innovació en 2013: quantus FLM ¿Què és quantus FLM? quantus FLM és un test de Maduresa Pulmonar Fetal no invasiu, ràpid i fàcil d’utilitzar que es basa en l’anàlisi automàtic d’una imatge ecogràfica. Simplement analitzant una ecografia que permeti la visualitzación dels pulmons del fetus, quantus FLM pot proporcionar resultats fiables de la seva Maduresa Pulmonar en pocs minuts.

quantus FLM ofereix una precisió similar als mètodes actuals essent 100% no invasiu.

Una revolució en tests de Maduresa Pulmonar

RÀPID

NO INVASIU

PRECÍS

www.quantusFLM.com

www.medicinafetalbarcelona.org

19


PROJECTES Projectes de recerca 2013

Projectes de recerca 2013 FINALITZATS EL 2013 A multidisciplinary research programme for the evaluation of diagnostic techniques and intervention measures for prenatal brain damage using growth restriction as a model. CEREBRA foundation - Cerebra06 Dr. E. Gratacós 01/10/2007 - 31/12/2013 945.500,00 € Progesterona vaginal como tratamiento de mantenimiento de gestantes con amenaza de parto pretérmino (Promesa). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - FIS_EnsClinicos07 Dra. Montse Palacio 29/10/2007 - 30/06/2013 296.450,00 € Ajuda Pre-doc IDIBAPS Pre-doc IDIBAPS01 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Anna Gonzàlez) 01/01/2009 - 31/12/2013 70.000,00 € Fisiopatologia de la Reproducció Humana AGAUR- Generalitat de Catalunya - AGAUR_SGR09 Dr. J. Balasch 23/07/2009 - 31/12/2013 58.240,00 € Ayudas postdoctorales de perfeccionamiento Sara Borrell Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Contratos Sara Borrell 2009 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Nelly Padilla) 01/01/2010 - 31/12/2013 144.000,00 €

20

Memòria d’Activitats 2013

Contratos de formación en investigación Rio Hortega para profesionales que hayan finalizado el periodo de FSE Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Contratos Río Hortega 2009 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Teresa Cobo) 13/01/2010 - 12/01/2013 108.000,00 €

EN CURS EL 2013 eVV- endoVascularVision: new endoscopic tools for real time vascular assisted vision European Commission - ENDO-VV Dr. E. Gratacós 01/09/2010 - 31/08/2014 1.172.442,00 € Contratos de formación en investigación Río Hortega para profesionales que hayan finalizado el periodo de FSE Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Contratos Río Hortega 2010 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Magda Sanz) 01/01/2011 - 30/04/2014 108.000,00 € Evaluación del valor predictivo de mal resultado perinatal del perfil proteómico y metabolómico cérvico-vaginal en pacientes con amenaza de parto prematuro y rotura prematura de membranas Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - FIS 2010 Dra. Montse Palacio 01/01/2011 - 31/12/2014 83.974,00 € Estudio del neurodesarrollo a través de distintas técnicas de resonancia nuclear magnética, (Espectroscopia, DTI Y análisis de texturas) y su asociación con el neurodesarrollo. Fundación Dexeus Salud de la Mujer - Beca Dexeus N11 Dra. Magda Sanz 07/03/2012 - 06/03/2014 6.000,00 €


Contratos de formación en investigación Río Hortega para profesionales que hayan finalizado el periodo de FSE. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Río Hortega 2011 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Miriam Illa) 15/01/2012 - 14/01/2014 72.000,00 € Ayudas postdoctorales de perfeccionamiento Sara Borrell Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Contratos Sara Borrell 2011 Dr. E. Gratacós (beneficiaria: Emma Muñoz) 01/01/2012 - 31/12/2014 108.000,00 € Efecto de la terapia antihipertensiva prenatal sobre el remodelado cardiovascular en la restricción de crecimiento intrauterino Instituto Salud Carlos III - FIS_11 Fátima Crispi 01/01/2012 - 31/12/2014 86.882,00 € Biomarcadors quantitatius d’imatge: Nous mètodes per a la predicció del neurodesenvolupament anormal en nens amb retard de creixement fetal basats en connectòmica. LA CAIXA - Obra Social la Caixa Dr. E. Gratacós 03/12/2010 - 02/12/2014 1.228.315,00 € Ayudas predoctorales de formación en investigación biomédica Instituto Carlos III de Salud (ISCIII) – PFIS Bart Bijnens (beneficiaria: Patricia Garcia) 01/09/2012 - 30/08/2016 85.200,00 €

INICIATS EL 2013

EVERREST - Does vascular endothelial growth factor gene therapy safely improve outcome in severe early-onset fetal growth restriction? European Commission - EVERREST Dr. E. Gratacós 01/01/2013 - 31/12/2018 426.340,00 € Evaluación de la función cardiovascular en gemelos supervivientes a una transfusión feto-fetal severa tratada por cirugía fetal. Fundación Mutua Madrileña - FundMM_13 Dr. E. Gratacós 22/06/2013 - 21/06/2015 39.000,00 € Identificación de biomarcadores de remodelado subcelular en la programación fetal de disfunción cardiovascular por retraso de crecimiento intrauterino Ministerio de Ciencia e Innovación - SAF2012-37196 Dr. E. Gratacós 01/01/2013 - 31/12/2015 84.700,00 € Prevención de la lesión neurológica por hipoxia crónica perinatal en un modelo animal de coneja gestante. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - FIS Dr. Francesc Figueras 01/01/2013 - 31/12/2015 92.565,00 € Evaluación de la función cardiovascular en gemelos supervivientes a una transfusión feto-fetal tratada por cirugía fetal. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - FIS2012 Dr. Josep Maria Martínez 01/01/2013 - 31/12/2015 50.500,00 €

fetalMed PhD EMJD European Commission - Erasmus Mundus Dr. E. Gratacós 01/08/2013 - 31/10/2021 5.920.000,00 €

www.medicinafetalbarcelona.org

21


RESULTATS

22

Memòria d’Activitats 2013


RESULTATS Producció científica 2013

Producció científica 2013 Articles 1.

Ahlin K, Himmelmann K, Hagberg G, Kacerovsky M, Cobo T, Wennerholm U-B, et al. Non-infectious risk factors for different types of cerebral palsy in term-born babies: a population-based, case-control study. BJOG 2013;120:724–31.

2.

Ahlin K, Himmelmann K, Hagberg G, Kacerovsky M, Cobo T, Wennerholm U-B, et al. Cerebral palsy and perinatal infection in children born at term. Obstet Gynecol 2013;122:41–9.

3.

Batalle D, Muñoz-Moreno E, Figueras F, Bargalló N, Eixarch E, Gratacos E. Normalization of similarity-based individual brain networks from gray matter MRI and its association with neurodevelopment in infants with intrauterine growth restriction. Neuroimage 2013;83:901–11.

4.

Benavides-Serralde JA, Hernández-Andrade E, Cruz-Martinez R, Cruz-Lemini M, Scheier M, Figueras F, et al. Doppler evaluation of the posterior cerebral artery in normally grown and growth restricted fetuses. Prenat Diagn 2013.

5.

Borrell A, Grande M, Bennasar M, Borobio V, Jimenez JM, Stergiotou I, et al. First-trimester detection of major cardiac defects with the use of ductus venosus blood flow. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:51–7.

6.

Borrell A, Stergiotou I. Miscarriage in contemporary maternal-fetal medicine: targeting clinical dilemmas. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:491–7.

7.

Brix N, Secher N, McCormack C, Helmig R, Hein M, Weber T, et al. Randomised trial of cervical cerclage, with and without occlusion, for the prevention of preterm birth in women suspected for cervical insufficiency. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 2013;120:613–20.

to predict infant hypertension and arterial remodeling in intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 2013. 12. Cruz-Lemini M, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Figueras F, Sitges M, Gómez O, et al. Value of annular M-mode displacement vs tissue Doppler velocities to assess cardiac function in intrauterine growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:175–81. 13. Cruz-Martinez R, Castañon M, Moreno-Alvarez O, Acosta-Rojas R, Martínez-Crespo JM, Gratacos E. Usefulness of lung-to-head ratio and intrapulmonary arterial Doppler in predicting neonatal morbidity in fetuses with congenital diaphragmatic hernia treated with fetoscopic tracheal occlusion. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;41:59–65. 14. Dadvand P, Figueras F, Basagaña X, Beelen R, Martinez D, Cirach M, et al. Ambient air pollution and preeclampsia: a spatiotemporal analysis. Environ Health Perspect 2013;121:1365–71. 15. Demicheva E, Crispi F. Long-Term Follow-Up of Intrauterine Growth Restriction: Cardiovascular Disorders. Fetal Diagn Ther 2013. 16. Doné E, Gratacos E, Nicolaides KH, Allegaert K, Valencia C, Castañon M, et al. Predictors of neonatal morbidity in fetuses with severe isolated congenital diaphragmatic hernia undergoing fetoscopic tracheal occlusion. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:77–83. 17. Egaña-Ugrinovic G, Sanz-Cortes M, Figueras F, Bargalló N, Gratacos E. Differences in cortical development assessed by fetal MRI in late-onset intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 2013;209:126.e1–8.

8.

Cobo T, Kacerovsky M, Andrys C, Drahosova M, Musilova I, Hornychova H, et al. Umbilical cord blood IL-6 as predictor of early-onset neonatal sepsis in women with preterm prelabour rupture of membranes. PLoS One 2013;8:e69341.

18. Eixarch E, Valsky D, Deprest J, Baschat AA, Lewi L, Ortiz JU, et al. Preoperative prediction of the individualized risk of early fetal death after laser therapy in twin-to-twin transfusion syndrome. Prenat Diagn 2013:1–6.

9.

Cobo T, Tsiartas P, Kacerovsky M, Holst R-M, Hougaard DM, Skogstrand K, et al. Maternal inflammatory response to microbial invasion of the amniotic cavity: analyses of multiple proteins in the maternal serum. Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92:61–8.

19. Engels AC, Dekoninck P, van der Merwe JL, Van Mieghem T, Stevens P, Power B, et al. Does website-based information add any value in counseling mothers expecting a baby with severe congenital diaphragmatic hernia? Prenat Diagn 2013;33:1027–32.

10. Crovetto F, Somigliana E, Peguero A, Figueras F. Stroke during pregnancy and pre-eclampsia. Curr Opin Obstet Gynecol 2013;25:425–32.

20. Garcia-Posada R, Eixarch E, Sanz M, Puerto B, Figueras F, Borrell A. Cisterna magna width at 11-13 weeks in the detection of posterior fossa anomalies. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;41:515–20.

11. Cruz-Lemini M, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Figueras F, Gómez O, Sitges M, et al. A fetal cardiovascular score

www.medicinafetalbarcelona.org

23


21. Gonzalez-Tendero A, Torre I, Garcia-Canadilla P, Crispi F, García-García F, Dopazo J, et al. Intrauterine growth restriction is associated with cardiac ultrastructural and gene expression changes related to the energetic metabolism in a rabbit model. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2013;305:H1752–60. 22. Grande M, Cararach V, Casals E, Borrell A. First-trimester Down syndrome screening in renal-transplanted pregnant women: a model for adjusting the false-positives rates. Prenat Diagn 2013;33:467–70. 23. Grande M, Ordoñez E, Cirigliano V, Cid J, Grau E, Pericot A, et al. Clinical application of midtrimester non-invasive fetal RHD genotyping and identification of RHD variants in a mixed-ethnic population. Prenat Diagn 2013;33:173–8. 24. Gratacos E. Towards an integrated third-trimester screening in pregnancy. Fetal Diagn Ther 2013;33:141–2. 25. Hernández-Andrade E, Stampalija T, Figueras F. Cerebral blood flow studies in the diagnosis and management of intrauterine growth restriction. Curr Opin Obstet Gynecol 2013;25:138–44. 26. Hodges R, Endo M, La Gerche A, Eixarch E, Dekoninck P, Ferferieva V, et al. Fetal echocardiography and pulsed-wave Doppler ultrasound in a rabbit model of intrauterine growth restriction. J Vis Exp 2013. 27. Illa M, Eixarch E, Batalle D, Arbat-Plana A, Muñoz-Moreno E, Figueras F, et al. Long-term functional outcomes and correlation with regional brain connectivity by MRI diffusion tractography metrics in a near-term rabbit model of intrauterine growth restriction. PLoS One 2013;8:e76453. 28. Illa M, Mula R, Arigita M, Grande M, Gonce A, Borobio V, et al. Likelihood ratios to apply for nasal bone, ductus venosus and

ARTICLES PUBLICATS 2013

tricuspid flow at the 11-13 weeks’ scan in down syndrome screening. Fetal Diagn Ther 2013;34:116–20. 29. Kacerovsky M, Celec P, Vlkova B, Skogstrand K, Hougaard DM, Cobo T, et al. Amniotic fluid protein profiles of intraamniotic inflammatory response to Ureaplasma spp. and other bacteria. PLoS One 2013;8:e60399. 30. Kacerovsky M, Cobo T, Andrys C, Musilova I, Drahosova M, Hornychova H, et al. The fetal inflammatory response in subgroups of women with preterm prelabor rupture of the membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26:795– 801. 31. Lobmaier SM, Figueras F, Mercade I, Perello M, Peguero A, Crovetto F, et al. Angiogenic factors versus Doppler follow up in the prediction of adverse outcome among late pregnancy small-for-gestational-age fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2013. 32. Mademont-Soler I, Morales C, Soler A, Martínez-Crespo JM, Shen Y, Margarit E, et al. Prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities in fetuses with abnormal cardiac ultrasound findings: evaluation of chromosomal microarray-based analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;41:375–82. 33. Martínez-Crespo JM, Castañon M, Gómez O, Prat J, Eixarch E, Bennasar M, et al. Evaluation of fetal vocal cords to select candidates for successful fetoscopic treatment of congenital high airway obstruction syndrome: preliminary case series. Fetal Diagn Ther 2013;34:77–84. 34. Martínez-Crespo JM, Prat J, Gómez O, Crispi F, Bennasar M, Puerto B, et al. Decompression through Tracheobronchial Endoscopy of Bronchial Atresia Presenting as Massive Pulmonary Tumor: A New Indication for Fetoscopic Surgery. Fetal Diagn Ther 2013;33:69–74.

FACTOR D’IMPACTE TOTAL

ARTICLES AL PRIMER DECIL

59 207,04 21 és el número d’articles publicats per l’equip durant 2013 en més de 20 revistes científiques diferents, incloent les més rellevants en la categoria de “obstetrics & gynecology“.

24

Destaquen els articles (57) i (59), publicats per la revista Circulation, que compta amb un factor d’impacte de 15,202.

Memòria d’Activitats 2013

Els 21 articles publicats en revistes que, pel seu factor d’impacte, se situen dins del primer decil en la seva categoria són una mostra de l’excel·lència de l’equip de recerca


35. Mula R, Savchev S, Parra-Saavedra M, Arranz A, Botet F, Costas-Moragas C, et al. Increased fetal brain perfusion and neonatal neurobehavioral performance in normally grown fetuses. Fetal Diagn Ther 2013;33:182–8. 36. Muñoz-Moreno E, Arbat-Plana A, Batalle D, Soria G, Illa M, Prats-Galino A, et al. A magnetic resonance image based atlas of the rabbit brain for automatic parcellation. PLoS One 2013;8:e67418. 37. Parra-Saavedra M, Crovetto F, Triunfo S, Savchev S, Parra G, Sanz-Cortes M, et al. Added value of umbilical vein flow as a predictor of perinatal outcome in term small-for-gestationalage fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:189–95. 38. Parra-Saavedra M, Crovetto F, Triunfo S, Savchev S, Peguero A, Nadal A, et al. Placental findings in late-onset SGA births without Doppler signs of placental insufficiency. Placenta 2013;34:1136–41. 39. Parra-Saavedra, Miguel; Cruz-Lemini, Monica; Borobio, Virginia; Bennasar, Mar; Goncé, Anna; Martínez, Josep M; Borrell A. Amniocentesis: guía práctica. Diagnóstico Prenat 2013:8. 40. Prats P, Rodríguez I, Comas C, Puerto B. Analysis of three different strategies in prenatal screening for Down’s syndrome in twin pregnancies. J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26:1404–9. 41. Rodríguez MJ, Moreno-Cid M, Rubio A, Pastor C, De León J, Puerto B, et al. Trisomy 8 mosaicism a controversial prenatal diagnosis. J Obstet Gynaecol 2013;33:204–5. 42. Sabria J, Comas C, Barceló-Vidal C, Illa M, Echevarria M, Gomez-Roig MD, et al. Cumulative sum plots and retrospective parameters in first-trimester ductus venosus quality assurance. Prenat Diagn 2013;33:384–90. 43. Sanz-Cortes M, Carbajo RJ, Crispi F, Figueras F, Pineda-Lucena A, Gratacos E. Metabolomic profile of umbilical cord blood plasma from early and late intrauterine growth restricted (IUGR) neonates with and without signs of brain vasodilation. PLoS One 2013;8:e80121. 44. Sanz-Cortes M, Egaña-Ugrinovic G, Zupan R, Figueras F, Gratacos E. Brainstem and cerebellar differences and their association with neurobehavior in term small-for-gestational-age fetuses assessed by fetal MRI. Am J Obstet Gynecol 2013. 45. Sanz-Cortes M, Figueras F, Bonet-Carne E, Padilla N, Tenorio V, Bargalló N, et al. Fetal brain MRI texture analysis identifies different microstructural patterns in adequate and small for gestational age fetuses at term. Fetal Diagn Ther 2013;33:122–9. 46. Sanz-Cortes M, Ratta GA, Figueras F, Bonet-Carne E, Padilla N, Arranz A, et al. Automatic quantitative MRI texture analysis in small-for-gestational-age fetuses discriminates abnormal neonatal neurobehavior. PLoS One 2013;8:e69595. 47. Savchev S, Figueras F, Sanz-Cortes M, Cruz-Lemini M, Triunfo S, Botet F, et al. Evaluation of an Optimal Gestational Age Cut-Off for the Definition of Early- and Late-Onset Fetal Growth Restriction. Fetal Diagn Ther 2013.

48. Savchev S, Sanz-Cortes M, Cruz-Martinez R, Arranz A, Botet F, Gratacos E, et al. Neurodevelopmental outcome of full-term small-for-gestational-age infants with normal placental function. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42:201–6. 49. Scazzocchio E, Figueras F, Crispi F, Meler E, Masoller N, Mula R, et al. Performance of a first-trimester screening of preeclampsia in a routine care low-risk setting. Am J Obstet Gynecol 2013;208:203.e1–203.e10. 50. Scazzocchio E, Munmany M, Garcia L, Meler E, Crispi F, Gratacos E, et al. Prognostic Role of Maternal Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Women with Severe Early-Onset Preeclampsia. Fetal Diagn Ther 2013. 51. Sebastià C, Garcia R, Gomez O, Paño B, Nicolau C. Fetal magnetic resonance imaging evaluation of congenital diaphragmatic hernia. Radiologia 2013. 52. Soria G, Tudela R, Márquez-Martín A, Camón L, Batalle D, Muñoz-Moreno E, et al. The ins and outs of the BCCAo model for chronic hypoperfusion: a multimodal and longitudinal MRI approach. PLoS One 2013;8:e74631. 53. Stergiotou I, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Bijnens B, Gratacos E. Patterns of maternal vascular remodeling and responsiveness in early- versus late-onset preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2013;209:558.e1–558.e14. 54. Stergiotou I, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Cruz-Lemini M, Bijnens B, Gratacos E. Aortic And Carotid Wall Thickness In Term Small-For-Gestational Age Newborns And Relationship

www.medicinafetalbarcelona.org

25


With Prenatal Signs Of Severity. Ultrasound Obstet Gynecol 2013. 55. Torné A, Pahisa J, Vidal-Sicart S, Martínez-Roman S, Paredes P, Puerto B, et al. Transvaginal ultrasound-guided myometrial injection of radiotracer (TUMIR): a new method for sentinel lymph node detection in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2013;128:88–94. 56. Tsiartas P, Kacerovsky M, Musilova I, Hornychova H, Cobo T, Sävman K, et al. The association between histological chorioamnionitis, funisitis and neonatal outcome in women with preterm prelabor rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2013;26:1332–6.

57. Valenzuela-Alcaraz B, Crispi F, Bijnens B, Cruz-Lemini M, Creus M, Sitges M, et al. Assisted reproductive technologies are associated with cardiovascular remodeling in utero that persists postnatally. Circulation 2013;128:1442–50. 58. van Vliet E, Eixarch E, Illa M, Arbat-Plana A, Gonzalez-Tendero A, Hogberg HT, et al. Metabolomics reveals metabolic alterations by intrauterine growth restriction in the fetal rabbit brain. PLoS One 2013;8:e64545. 59. Wang K, Ahmad S, Cai M, Rennie J, Fujisawa T, Crispi F, et al. Dysregulation of hydrogen sulfide producing enzyme cystathionine γ-lyase contributes to maternal hypertension and placental abnormalities in preeclampsia. Circulation 2013;127:2514–22.

ARTICLES PUBLICATS 2009-2013 60

59

50

48

50

45

30

47

40

20 10 0

2009

2010

2011

2012

2013

FACTOR D’IMPACTE 2009-2013 250

207,04

200

124,14

125,62

112,22

100

121,21

150

2010

2011

2012

50 0

2009

26

Memòria d’Activitats 2013

2013

En 2013, l’equip ha experimentat un creixement exponencial en la seva producció científica, cosa que ha contribuït a l’obtenció de la puntuació màxima en l’avaluació de la qualitat investigadora dels grups CIBERER.


Producció científica 2013 Pòsters 1.

Cruz-Lemini FCM, Valenzuela-Alcaraz B, Figueras F, Gómez O, Sitges M, Bijnens B, Gratacós E. Fetal echocardiographic score for prediction of infant hypertension and arterial remodeling in FGR. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

2.

De Alvarado M, Figueroa H, Goity C, Lozano M, Eixarch E, Hernández-Andrade E, Gratacós E, and Irarrazabal C. Effect of FGR in fetal rabbit kidney: fetal programming model. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

3.

Egana-Ugrinovic, Sanz, Figueras, Bargallo, Couve, Gratacós. Fetal insular cortex and corpus callosum morphometry in late-onset FGR. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

4.

Egana-Ugrinovic, Sanz, Figueras, Bargallo, Couve, Gratacós. Insular cortical differences by fetal MRI in late-onset IUGR and its association with neurobehavioral outcome. International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy; pre-congress course. 2-5 June 2013. Lisbon, Portugal

5.

Illa M, Eixarch E, Batalle D, Muñoz-Moreno E, Arbat-Plana A, Figueras F, Gratacós E. Animal models of FGR: comparison of neurobehavioral consequences in neonatal and long-term period. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

6.

Illa M, Eixarch E, Sanz-Cortes M, Angles S, Fervienza A, Figueras F, Puerto B, Gratacós E. Mild ventricular abnormalities: associated findings and prognosis based on frontal horn dilation; MRI Vienna 2013 (Ultrasound meets Magnetic Resonance Imaging). 4 June 2013. Vienna, Austria

7.

Lobmaier SM, Figueras F, Mercade I, Crovetto F, Peguero A, Ortiz JU, Crispi F, Gratacós E. Maternal serum (anti-) angiogenic factors in the 3rd trimester: reference ranges and influence of baseline and doppler characteristics. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

8.

P Garcia-Canadilla, P Rudenick, F Crispi, M Cruz, G Palau, E Gratacós, B Bijnens. Understanding Flow Redistribution for Brain Sparing in Intrauterine Growth Restriction using a Lumped Model of the Fetal Circulation. 7th International Conference on Functional Imaging and Modelling of the Heart; 20-22 June 2013. London, UK.

9.

Parra-Saavedra M, Crovetto F, Triunfo S, Savchev S, Cruz-Lemini M, Nadal A, Gratacós E, Figueras F. Placental histological findings in late-onset FGR. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain.

10. Parra-Saavedra M, Crovetto F, Triunfo S, Savchev S, Nadal A, Gratacós E, Figueras F. Late-onset SGA: Neurodevelopmental outcome according to histological signs of placental underperfusion. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain. 11. Peguero A, Illa M, Eixarch E, Sanz M, Angles S, Fervienza A, Puerto B, Gratacós E. Associated findings in moderate ventricular abnormalities with frontal horn dilation. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain. 12. Sanz-Cortes M, Egana-Ugrinovic G, Crispi F, Carbajo R, Figueras F, Pineda A, Gratacós E. Metabolomic profile umbilical cord blood in early and late FGR. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain. 13. Solernou R, Crispi F, Valenzuela-Alcaraz B, Lopez M, Cruz-Lemini M, Gonce A, Migliorelli F, Martinez JM, Gomez O, Gratacós E. Fetal cardiac function in maternal HIV infection and antiretroviral medication. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain. 14. Valenzuela-Alcaraz B, Crispi F, Bijnens B, Cruz-Lemini M, Creus M, Sitges M, Civico S, Balasch J, Gratacós E. Cardiovascular remodelling in fetuses conceived by ART. 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF); 23-27 June 2013; Marbella, Spain. 15. Van Vliet, Eixarch, Illa, González-Tendero, Hogberg, Zhao, Hartung, Gratacós. Intrauterine growth restriction (IUGR) leads to metabolic alterations in the fetal brain of a rabbit model. Jornada enfermedades raras CIBERER. February 2013. Madrid, Spain.

www.medicinafetalbarcelona.org

27


RESULTATS Congressos 2013

Participació Congresos 2013 GENER 16

28

B•Debate | Extremely Preterm Babies. Improving Perinatal Care. (BCN, Spain) 3º Jornadas clinicas cvREMOD - Congreso ADIRM imagen cardíaca multimodal (Valencia, Spain)

FEBRER 3

33rd Annual Meeting Society for Maternal Fetal- Medicine, “The Pregnancy Meeting” (San Francisco, USA)

15

Royal Society of Medicine - Medical innovations Winter Summit (London, UK)

28

VI Reunión Anual del CIBERER (Madrid, Spain)

MARÇ 20

2013 SGI 60th Annual Scientific Meeting: “Plasticity: Molecules to Motherhood and Beyond” (Orlando, USA)

ABRIL 10 International Symposium ISUOG (Cartagena, Colombia) 12

Primer encuentro de investigadores básicos y clinicos españoles que colaboran sobre el sindrome de Marfan y otras patologias del tejido conectivo (BCN, Spain)

25

BMFMS 2013 Annual Conference (Dublin, Ireland)

26

Mitochondria, calcium and the heart Minisymposium. Medical University of Graz (Graz, Austria)

Training in Multiple Births (Zurich, Switzerland)

MAIG 18-20 IFMSS Congress 2013 (Tel Aviv, Israel) 19 - 24 32nd Annual Meeting IFMSS (Jerusalem, Israel) 21

XXXII Congreso Nacional Sociedad Española de Ginecología y Obstetrícia (Tenerife, Spain)

JUNY 4

17th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy (Lisbon, Portugal)

Ultrasound Meets Magnetic Resonance (Wien, Austria)

19

Congreso nefrología pediátrica (Cartagena, Spain)

28

Memòria d’Activitats 2013

20 7th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart (London, UK) 23-27 12th World Congress in Fetal Medicine (FMF) (Marbella, Spain) JULIOL 1

ETH Zurich (Zurich, Austria)

13

X Curso Internacional de Medicina Fetal COMEGO

21-26 International Congress of Physiological Sciences

(IUPS). (Birmingham, UK)

AGOST 9-10

I Congreso Internacional de Ultrasonido en Obstetricia (Lima, Peru)

15-17 Congresso Latinoamericano de Medicina Fetal 2013

(São Paulo, Brazil)

30-1

2nd International Congress of the Society of Fetal Medicine (Hyderabad, India)

SETEMBRE 6-9

ISUOG 23rd World Congress 2013 (Sydney, Australia)

3-6

ALBA User Meeting 2013 and VI AUSE Conference

(Cerdanyola, Spain)

OCTUBRE 1-4

2-3

Workshop on 3D Solutions in Cryo-Electron Microscopy, 3rd edition (Barcelona, Spain) XXVI Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal 2013 (Barcelona, Spain)

10-11 Jaarcongres - Vlaamse Vereniging voor Obstetr

ie en Gynaeco logie (Genk, Belgium)

Meeting of the Swedish Society of Perinatology (Sweden)

NOVEMBRE 15-16 I Simposio Internacional de Medicina Materno

Fetal CEDIUL (Barranquilla, Colombia)

DESEMBRE 1

XXXIV Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología - Sociedad chilena obstetrícia y ginecología (Viña del mar, Chile)


RESULTATS Beques, estades i doctorats

Resultats acadèmics Beques, Estades i Doctorats TESIS DOCTORALS Candidat

Títol

Directors

Data i lloc

Stefan Savchev

Development of new predictors of adverse outcomes in fetal growth restriction

Eduard Gratacós, Francesc Figueras

04.07.2013 UB

Mónica Cruz

Fetal cardiovascular dysfunction in intrauterine growth restriction as a predictive marker of perinatal outcome and cardiovascular disease in childhood.

Eduard Gratacós, Fatima Crispi

30.10.2013 UB

Destinatari

Tipus de beca i dotació econòmica

Atorgada per

Duració

Brenda Valenzuela

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias para la contratación de personal investigador novel (FI-DGR) | 33.000,00 €

AGAUR

3 anys

BECAS

ESTADES DE RECERCA Investigador

Motiu de l’estada

Lloc

Període

Míriam Illa

Ampliació de coneixements sobre les bases neurofisiològiques del comportament animal i els diferents tests d’avaluació neuroconductuals i cognitius aplicables a models animals.

División de Neurociencias de la Universidad de Pablo Olavides (Sevilla)

Gener 2013

Emma Muñoz

Processament d’imatge de ressonància mangnètica de difusió per a la obtenció i anàlisi del connectoma. Aplicació d’aquesta tècnica a l’anàlisi dels canvis en l’organizació cerebral de nens que han patit IUGR.

Signal Processing Laboratory (LTS5), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Juliol - Octubre 2013

Mónica Cruz

Estanda a l’estranger per a la menció europea del doctorat en medicina.

Fetal Medicine Foundation (FMF)

Juliol - Agost 2013

Anna González

Aprendre diverses tècniques de cardiologia bàsica per a després aplicar-les en model animal i poder complementar la seva tesi doctoral.

Cardiac electrophysiology unit, Graz University (Austria)

Març - Maig 2013

Magda Sanz

Ampliació de coneixements neurosonografia i desenvolupament postnatal.

Tel Aviv Souraski medical center (Israel)

Desembre 2013

www.medicinafetalbarcelona.org

29


SOCIETAT La nostra raó de ser L’equip fetal i+D canalitza la seva activitat social i de divulgació a través de la fundació Fetal Medicine Barcelona, de la que és patró. Les activitats de promoció de la medicina fetal a nivell de societat se centren en www.inatal.org, el primer portal sobre l’embaràs desenvolupat des d’un centre de referència.

30

Memòria d’Activitats 2013


SOCIETAT inatal

2,5M visites

inatal La salut comença abans de néixer En el seu primer any d’activitat, inatal ha recibut més de dos milions i mig de visites d’usuaris de 80 països

80 països

4000 usuaris xarxes socials

inatal en xifres

L’embaràs és una etapa en què es donen gran quantitat de canvis en l’organisme de la dona, cosa que sovint genera dubtes que no sempre sorgeixen en el moment de la visita mèdica i que no sempre poden resoldre’s de forma fiable a la xarxa. Davant d’aquesta necessitat d’informació contrastada sobre la salut en l’embaràs, la fundació Fetal Medicine Barcelona va llançar el passat febrer de 2013 inatal, el primer portal interactiu sobre l’embaràs realitzat en estreta col·laboració amb un centre de referència, una aposta de l’equip de recerca per apropar-se a la societat, difondre coneixement de forma rigorosa pero propera, i establir una comunitat virtual de suport. Durant el seu primer any d’activitat, inatal ha rebut més de dos milions i mig de visites d’usuaris de 80 països de tot el món. La web no només ha crescut en visites, sinó també en continguts. Al llarg d’aquests mesos, s’han ampliat seccions de referència com el “Setmana a Setmana” o els apartats de consultes

i símptomes, i s’han creat dues noves seccions dedicades en exclusiva a part, postpart i alletament, tot amb l’objectiu de poder donar més resposta als usuaris. Els experts en medicina fetal de l’equip fetal i+D -que moderen el fòrum de forma desinteressada- han pogut comprovar que els fòrums amb major activitat per part dels usuaris són els de Gestació normal -dubtes genèrics sobre l’embaràs- i els referents a Part i Alletament. No obstant, la veritable raó de ser d’inatal són els seus usuaris. Per això, entre els projectes 2014 destaca la creació d’una plataforma pròpia de crowdfunding per a projectes de recerca en medicina fetal, i el llançament de la nova app d’inatal per a dispositius móbils, amb la que no només es podrà accedir als continguts de la web, sinó que també es podrà realitzar un seguiment personalitzat de l’embaràs.

www.inatal.org

www.medicinafetalbarcelona.org

31


RESULTATS Aparicions en premsa 2013

fetal i+D és notícia La Medicina Fetal és una disciplina cada cop més coneguda a nivell mediàtic, com demostra l’increment d’impactes en mitjans registrat en 2013. Amb més de 250 aparicions en mitjans, l’equip de recerca fetal i+D es posiciona com a referent espanyol i internacional en recerca, cirurgia i teràpia fetal.

Entre les notícies de l’any, destaca especialment la presentació del cas del Gonzalo el maig de 2013. En Gonzalo va ser sotmès amb èxit a una operació pionera al món que l’alliberà de l’obstrucció de laringe que patia dins l’úter matern. El seu cas va donar la volta al món, convertint-se en un gran èxit tant per a la medicina fetal como per a l’equip fetal i+D, responsable de l’operació en coordinació amb HSJD. A l’octubre, Eduard Gratacos va rebre un dels premis “Idees Innovadores 2013” de Diario Médico per la intervenció. A mitjans d’any, el doctor Eduard Gratacós va rebre, de la mà de SM la reina Sofía el certificat de l’ajuda a la recerca concedida per la Fundación Mútua Madrileña per a un innovador projecte sobre la funció cardiovascular en bessons supervivents a una transfusió fetus-fetal.

32

Memòria d’Activitats 2013


L’ altra gran fita mediàtica per a l’equip de recerca arribà al setembre, quan es van presentar en roda de premsa els resultats d’un estudi sobre l’impacte que la utilització de tècniques de reproducció assistida pot tenir sobre el risc de patir malalties cardiovasculars durant infància i vida adulta. La línia de recerca de programació cardiovascular fetal, liderada per la doctora Fàtima Crispi, va publicar l’estudi a la prestigiosa revista Circulation, a més d’aparèixer en nombrosos mitjans nacionals i internacionals. L’ equip de recerca centra la majoria d’aparicions en mitjans de l’any, però les seves activitats derivades (ja sigui a través de la fundació Fetal Medicine Barcelona o de l’activitat clínica) també han tingut el seu protagonisme mediàtic.

MÉS DE 250 APARICIONS EN MITJANS EL 2013

A nivell audiovisual, destaquen els dos reportatges sobre la medicina fetal i el treball del grup emesos pels programes ‘Tinc una idea’ (‘Tengo una idea’, RTVE2) i ‘Problema de Gettier’ (LaXarxa), que aconsegueixen l’activitat clínica i investigadora de l’equip fetal i+D de forma realista i propera. Altres temes d’interès han estat la instal·lació d’una innovadora banyera a l’Hospital Clínic per dur a terme el part dins l’aigua, i la evolució i èxit d’inatal, el portal web interactiu sobre l’embaràs desenvolupat en col·laboració amb els membres de l’equip de recerca fetal i+D.

www.medicinafetalbarcelona.org

33


EDUCACIÓ Formació en Medicina Maternofetal fetalMed PhD, el primer doctorat internacional Erasmus Mundus en medicina fetal, constitueix el principal projecte formatiu vinculat a fetal i+D. A més, des de 2013 l’equip instrumentalitza les seves reconegudes activitats de formació en medicina fetal dirigides a professionals a través de fetal i+D EDUCATION, una de las árees de treball de la fundació Fetal Medicine Barcelona.

34

Memòria d’Activitats 2013


EDUCACIÓ fetalMed PhD

fetalMed PhD Erasmus Mundus Primer doctorat internacional en medicina fetal “El programa contempla moltes activtats més enllà del doctorat, és una veritable especialització”

ERASMUS MUNDUS

Tri Rahmat Basuki, MD (Indonesia)

“Cada candidat compta amb un pla de desenvolupament personal fet a mida, és difícil trobar una cosa així avui en dia ” Mérida Rodriguez, MD (Cuba)

“La mobilitat internacional és un dels principals atractius del programa, el complement perfecte a la formació” Gülcin Gumus, Biòloga (Turquia)

fetalMed PhD té com a objectiu principal la formació de professionals transdisciplinars de la medicina fetal capaços de donar solucions des de l’acadèmia, la recerca i la indústria.

fetalMed PhD és un programa de doctorat interdisciplinar en Medicina Fetal i Perinatal realitzat en col·laboración amb tres de les millors universitats i centres d’investigació europeus del sector: el Fetal i+D Fetal Medicine Research Center (Universitat de Barcelona, Espanya), i les universitats de Lovaina (Bèlgica) i Lund (Suècia). Aquesta plataforma facilita la formació de professionals capaços d’afrontar i donar solucions efectives i integrals als problemes de salut i al mateix temps busca potenciar el desenvolupament de nous productes i processos per a diferents sectors de la societat.

De la mateixa manera, el programa vol enfortir els centres generadors de recerca i fer capacity building de les institucions i persones en països de tot el món mitjançant la creació de xarxes internacionals i la realització de projectes de col·laboració entre les entitats impulsores del programa i els països d’origen i les universitats i centres de formació dels participants. La primera edició, iniciada a l’octubre de 2013 amb 11 participants, s’està portant a terme amb èxit a les tres seus del programa.

fetalmed-em.eu

www.medicinafetalbarcelona.org

35


EDUCACIÓ fetal i+D EDUCATION

fetal i+D EDUCATION Formació en Medicina Maternofetal

fetal i+d EDUCATION és un projecte iniciat ja fa anys la missió fonamental de qual s’enmarca dins de la de la fundació Fetal Medicine Barcelona: transmetre coneixement en medicina fetal a través de la formació especialitzada. Així, fetal i+D EDUCATION ofereix cursos presencials i virtuals de gran qualitat sobre diversos aspectes de la Medicina Fetal. El contingut dels cursos reflecteix els més 15 anys d’experiència en pràctica clínica, formació i recerca d’excel·lència en medicina y teràpia maternofetal de fetal i+D, un dels

36

principals centres de referència en medicina fetal a nivell mundial. Els cursos comprenen diferents nivells de complexitat, i tracten aquells temes de major afectació en medicina fetal. Els cursos també compleixen una finalitat social: els beneficis generats es destinen tant a la investigació como a la concesió de beques a alumnes sense recursos, en un esforç per fer arribar el coneixement de l’equip tan lluny com sigui possible. 2013 ha estat un any de consolidació i preparació de nous projectes per a fetal i+D EDUCATION.

Memòria d’Activitats 2013

D’una banda, s’ha augmentat la oferta de cursos tant presencials com online, motiu pel qual el nombre d’alumnes i usuaris registrats en la plataforma educativa ha crescut exponencialment. A més, s’ha ampliat la xarxa de contactes mitjançant la creació de convenis de col·laboració amb les principals associacions de ginecologia i obstetrícia d’Amèrica Llatina per a facilitar l’accés als cursos i la futura coorganització d’esdeveniments internacionals en 2014.


AVALUACIÓ CONTINUADA en tots els nostres cursos, incloent l’emissió d’un certificat oficial en finalizar

METODOLOGIA INNOVADORA

ALTA ESPECIALITZACIÓ

basada en l’aprenentatge pràctic a través de casos reals, algoritmes d’actuació clínica i sessions interactives amb d’altres estudiants a través de la nostra plataforma virtual

en Medicina Fetal i Perinatal, incloent des del cicle bàsic fins a cursos avançats sobre els darrers avenços en el camp

CLAUSTRE D’EXCEL·LÈNCIA

AMPLI RECONEIXMENT per part de las més prestigioses associacions a nivell mundial (ISUOG, FMF, societats LlatinoAmericanes....)

format per especialistes d’àmplia experiència clínica i investigadora, ponents habituals en congressos internacionals

BEQUES I CONVENIS

amb les principals associacions de ginecologia y obstetrícia. Convocatòria regular de beques de finanaçament dels cursos

“Quan les coses es fan repetidament tan bé, no és casualitat, sinó excel·lència. Enhorabona.” M. GONZÁLEZ, alumne Marbella (Espanya)

www.medicinafetalbarcelona.org

37


AGRAÏMENTS Col·laboradors i finançadors

38

Memòria d’Activitats 2013


AGRAÏMENTS Col·laboradors i finançadors

No estem sols en la recerca de patologies prenatals; el nostre creixement com a equip i centre de recerca de referència al sud d’Europa no seria possible sense el desenvolupament d’acords de col·laboració i de projectes comunos amb d’altres hospitals, universitats i empreses punteres en aquest camp tant a nivell nacional com internacional. A més, i especialment en el context econòmic actual, seria impossible complir els nostres objectius sense el finançament necessari per tirar endavant els nostres projectes de recerca d’excel·lència. Per això, tambié ens agradaria agrair el suport d’entitats públiques i privades, així com de particulars, que amb les seves aportacions ens han permès avançar dia a dia en la nostra recerca contra els problemes d’origen fetal.

NACIONAL

INTERNACIONAL

• • •

• • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • •

Universitat de Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Institut Català de Ciencies Cardiovasculars Parc Científic de Barcelona Universitat Pompeu Fabra Universidad Politécnica de Cataluña ICFO, Instituto de Ciencias Fotónicas Universidad de Santiago de Compostela Universidad de Navarra Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia Universidad Pablo de Olavide, Sevilla Universidad de Jaén Instituto de Investigación en Bioingeniería de la Universidad de Zaragoza Fundación Jimenez Díaz Hospital de Terrassa Hospital de Manresa Hospital Puerta del Mar, Cádiz Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago de Chile Hospital La Paz, Madrid Hospital Sant Joan de Déu

EMPRESES • • • • • • •

SIEMENS KARL STORZ Rusell & Reynolds BioTalentum CIBER-ER TNO Transmural Biotech (Spin-off)

PARTICULARS • •

Alba Moret Emanuela Cribio

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Consorcio Eurofoetus University Hospitals Leuven, Bélgica Cerebra Foundation for the Brain Injured Child, Wales King’s College Hospital, London Hospital Necker Enfants Malades, Paris University of Lund Thrasher Research Fund, Salt Lake City University of California, San Francisco Alpert Medical School of Brown University, Providence Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia Hadassah-Hebrew University Medical Centers, Jerusalem Tel Aviv University Edith Wolfson Medical Center Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Karolinska Institute École Polytechnique Fédérale de Lausanne Cambridge University Imperial College, Londres University Hospital Hradec Kralove UZ Leuven University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee, USA. Sahlgrenska University Hospital Gotheburg St Petersburg Hospital KK Women’s & Children’s Hospital, Singapur Royal Prince Alfred Hospital, Sydney Hospital Barranquilla – CEDIUL University of Wisconsin, Madison, Wisconsin

www.medicinafetalbarcelona.org

39


fetal i+D Fetal Medicine Research Center Sabino de Arana 1 路 08028 Barcelona +0034 932 275 400 communication@medicinafetalbarcelona.org

www.medicinafetalbarcelona.org @medfetalbcn Medicinafetalbarcelona fetal i+D Fetal medicine Research Center

fetal i+D | Memòria d'activitats 2013  
Advertisement