Page 1

F E S T S P I LLE N E I BERGEN

G RI EGH AL LE N S FOAJ É / G U N N A R SÆV I G S SA L/ D O M KI RKE N 2 2 . M AI – 0 3. J U N I

Stikk innom Drop In I samarbeid med Griegakademiet – Institutt for musikk (UiB) In association with the Grieg Academy, Dept. of Music, University of Bergen

BERGEN I NTE R N ATI O N A L F E S TI VA L

21. MAI — 04. JUNI 2014


VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. Til glede for dem selv og alle oss andre. morgendagenshelter.no

Guro Kleven Hagen Vinner av Statoils Klassiske Musikkstipend 2013


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

3

Musikkopplevelser formidlet av framtidens kunstnere Velkommen til uformelle konserter av høy kvalitet! Tradisjonen tro inviterer Griegakademiet – Institutt for musikk (UiB) til Stikk innom-konserter i samarbeid med Festspillene i Bergen. Griegakademiets studenter og ansatte presenterer et bredt repertoar. Konsertene holdes hovedsakelig i Grieghallens foajé, men også i Griegakademiets konsertsal (Gunnar Sævigs Sal) og i Domkirken. Vi gjør også oppmerksom på de to konsertene i serien «Akademiets utvalgte», der utvalgte miljø fra Griegakademiet får presentere seg i en større bredde. Les mer på s. 26. Det kan forekomme endringer i programmet. Oppdateringer blir lagt ut på Griegakademiets hjemmesider: www.uib.no/grieg.

Music brought to you by tomorrow’s artists Quality concerts in an informal setting! Everyone is welcome to drop in and enjoy a broad variety of music presented by students and staff from The Grieg Academy, Dept. of Music, University of Bergen. Most concerts take place in the Grieghallen foyer, but some are located in the Grieg Academy concert hall (Gunnar Sævigs Sal) or Domkirken – Bergen Cathedral. In the concerts called ‘The Academy’s Selection’ we focus on two aspects of our activity that deserve special attention. Read more on page 26. Changes to the programme may occur and will be published on the Grieg Academy’s home page: www.uib.no/grieg.

WWW. FIB. NO

3


FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

4

Programoversikt Stikk innom B IL L ET T *

Grieghallens foajé: Forhåndskjøp kr 60/ I dør kr 20 Domkirken og Gunnar Sævigs Sal: Gratis *Festivalpass: Gratis inngang ved ledig kapasitet Torsdag 22. mai

kl 12:00

Domkirken (Bergen Cathedral)

kl 14:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Fredag 23. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 15:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Lørdag 24. mai

kl 12:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

kl 14:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Mandag 26. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Tirsdag 27. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Onsdag 28. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 16:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Torsdag 29. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Fredag 30. mai

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Søndag 01. juni

kl 12:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

kl 14:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Mandag 02. juni

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 16:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

kl 17:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Tirsdag 03. juni

kl 12:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 14:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

kl 16:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

kl 17:00

Gunnar Sævigs Sal (Gunnar Sævig Hall)

Akademiets utvalgte The Academy’s Selection B I L L ET T *

kr 90 *Festivalpass: Gratis inngang ved ledig kapasitet Søndag 25. mai

kl 13:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Lørdag 31. mai

kl 13:00

Grieghallens foajé (Grieghallen Foyer)

Les mer på side 26. Read more on page 26.

4

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

5

Torsdag 22. mai Thursday 22 May D O M K IR K E N

kl 12:00 Bergen Cathedral at 12:00

Nigar Gahramanova orgel organ DIETRICH BUXTEHUDE (1637–1707) Toccata i F-dur in F major, BuxWV 157 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) Liebster Jesu, wir sind hier Dearest Jesus, we are here, BWV 731 Preludium og fuge i c-moll Prelude and Fugue in C minor, BWV 546 THÉODORE SALOMÉ (1834–1896) Fra From 10 Morceaux pour grand orgue ou piano à pédales No. 6 Mélodie i C-dur in C major CÉSAR FRANCK (1822–1890) Chorale nr. 3 i a-moll in A minor GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 14:00 Gunnar Sævig Hall at 14:00

Joakim Rønhovde eufonium euphonium Siri Aastad eufonium euphonium Are Ramberg tuba Joacim Gjerdevik tuba STEPHEN BULLA (1953–) Celestial Suite 1. Eclipse 2. Canzone Lunaire 3. Solar Plexus ANTON BRUCKNER (1824–1896) Locus Iste, WAB 23 (arr David Sabourin) GIUSEPPE VERDI (1813–1901) Fra La forza del destino From Force of Destiny Overture, arr. Peter Smaley

WWW. FIB. NO

5


6

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Māra Šmiukše fiolin violin Kirsten Vejen Najbjerg piano WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Fiolinsonate nr. 32 i B-dur Violin Sonata No. 32 in B flat major, K. 454 1. Largo – Allegro 2. Andante 3. Allegretto

Fredag 23. mai Friday 23 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Said Mammadov fiolin violin Anne Nitter Sandvik piano CAMILLE SAINT-SAËNS (1835–1921) Introduksjon og Rondo Capriccioso i a-moll Introduction and Rondo Capriccioso in A minor, op. 28 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Fiolinkonsert nr. 4 i D-dur Violin Concerto No. 4 in D major, K. 218 Allegro

Claudia Cox fiolin violin Signe Bakke piano JEAN SIBELIUS (1865–1957) Fiolinkonsert i d-moll Violin Concerto in D minor, op. 47 Allegro moderato JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) Partita for fiolin nr. 2 i d-moll Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004 5. Chaconne

6

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

7

GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 15:00 The Grieghallen Foyer at 15:00

Helene Reigstad eufonium euphonium Jarle Rotevatn piano VLADIMIR COSMA (1940–) Konsert for eufonium og orkester Concerto for Euphonium and Orchestra 1. Allegro assai 2. Andantino 3. Giocoso

Ulvi Hasanli fiolin violin Torleif Torgersen piano JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Sonate for fiolin og piano nr. 2 i A-dur Sonata for Violin and Piano no. 2 in A major, op. 100 1. Allegro amabile 2. Andante tranquillo – Vivace – Andante – Vivace di 3. più – Andante – Vivace 4. Allegretto grazioso (quasi andante) PJOTR ILJITSJ TSJAJKOVSKIJ (1840–1893) Fra From Souvenir d’un lieu cher, op. 42 Meditation

Lørdag 24. mai Saturday 24 May GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 12:00 Gunnar Sævig Hall at 12:00

Komponistene kommer! Komposisjonsmiljøet ved Griegakademiet er en meget kreativ og livskraftig del av instituttets virksomhet. Her presenterer det seg i sin fulle bredde med komposisjonslærer Morten Eide Pedersen i spissen. Det blir både urfremføringer og gjenhør med tidligere fremførte verk. Students and teachers within the field of composition at the Grieg Academy are presented in a programme consisting of both premieres and earlier works.

WWW. FIB. NO

7


8

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

GUN N AR SÆV I G S SA L

kl 14:00 Gunnar Sævig Hall at 14:00

Humay Gasimzade piano Teemu Ikonen piano Asbjørn Haukeland slagverk percussion Aleksander Ulriksen slagverk percussion BÉLA BARTÓK (1881–1945) Sonate for to piano og slagverk Sonata for Two Pianos and Percussion, Sz. 110, BB 115

GRIEGAKADEMIETS GITARKVARTETT THE GRIEG ACADEMY’S GUITAR QUARTET Thomas Schoofs Melheim klassisk gitar classical guitar Dag Håheim klassisk gitar classical guitar Morten Andre Larsen klassisk gitar classical guitar Øystein M. Gjerde klassisk gitar classical guitar DAVID CRITTENDEN (1960–) Prelude and Fugue GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767) Konsert for fire fioliner i D-dur Concerto for 4 Violins in D major, TWV 40:202 1. Adagio – Allegro 2. Grave 3. Allegro ŠTĚPÁN RAK (1945–) Nálady Moods, op. 47b 1. Lento Cantabile 2. Allegro 3. Tombeau DUŠAN BOGDANOVIĆ (1955–) Stirfry

8

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

9

Mandag 26. mai Monday 26 May GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Stefan Bivan fiolin violin Martha Berit Belt piano MAURICE RAVEL (1875–1937) Sonate for fiolin og piano nr. 2 i G-dur Sonata for Violin and Piano No. 2 in G major 1. Allegretto 2. Blues. Moderato 3. Perpetuum mobile. Allegro

Ingrid Oftung sopran soprano Turid Bakke Braut piano AGATHE B. GRØNDAHL (1847–1907) Barnets Vaardag The Child’s Spring Day, op. 42 (T: Andreas Grimelund Jynge) En kviddrende Lærke Vaarmorgen i Skogen Blaaveis Blomstersanking Homlefar Duggdraaper Mod Kveld Sov Saa Stille JOSEPH HAYDN (1732–1809) Fra Skapelsen From The Creation, Hob. XXI:2 Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz On mighty wings the eagle proudly soars aloft WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Fra from Zaide, K. 344 Trostlos schluchzet Philomele GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Marianne Bye Granheim mezzosopran mezzo-soprano Signe Bakke piano JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Fra From 5 Lieder, op. 105 1. Wie Melodien zieht es mir 2. Immer leiser wird mein Schlummer WWW. FIB. NO

9


10

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

AMBROISE THOMAS (1811–1896) Fra From Mignon Connais-tu le pays? EDWARD ELGAR (1857–1934) Fra From Sea Pictures, op. 37 1. Sea Slumber Song (T: Roden Noel) 5. The Swimmer (T: Adam Lindsay Gordon) XAVIER MONTSALVATGE (1912–2002) Fra From Cinco canciones negras 4. Canción de cuna para dormir a un negrito

Andreas Skei baryton baritone Audun Kayser piano LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) An die ferne Geliebte To the distant beloved, op. 98 1. Auf dem Hügel sitz ich spähend 2. Wo die Berge so blau 3. Leichte Segler in den Höhen 4. Diese Wolken in den Höhen 5. Es kehret der Maien, es blühet die Au 6. Nimm sie hin denn, diese Lieder WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Fra Figaros bryllup From The Marriage of Figaro, K. 492 Hai già vinta la causa

Tirsdag 27. mai Tuesday 27 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Marte Skovly klarinett clarinet Markus Eriksen cello Olav Egge Brandal piano LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Pianotrio i B-dur Piano Trio in B flat major, op. 11 1. Allegro con brio 2. Adagio 3. Tema con variazioni

10

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

11

Kirsten Vejen Najbjerg piano VIKTOR ULLMANN (1898–1944) Pianosonate nr. 7 Piano Sonata no. 7 1. Allegro 2. Alla marcia, ben misurato 3. Adagio, ma con moto 4. Scherzo 5. Variationen und Fuge über ein hebräisches Volkslied GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Kato Flem piano SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) Pianosonate nr. 8 i B-dur Piano Sonata No. 8 in B flat major, op. 84 1. Andante dolce 2. Andante sognando 3. Vivace

Jørgen Magnus Haslum baryton baritone Kato Flem piano EDVARD GRIEG (1843–1907) Fra Tolv Melodier From 12 Songs, op. 33 6. Eit Syn A Vision JOSEPH HAYDN (1732–1809) Fra Die Jahreszeiten From The Seasons, Hob. XXI:3 4. Schon eilet froh der Ackersmann The ploughman is already hastening ALESSANDRO SCARLATTI (1660–1725) Fra From L’honestà negli amori Già il Sole del Gange TURE RANGSTRÖM (1884–1947) Fra From Ur Kung Eriks visor En visa om när jag var lustig med Welam Welamsson A Song Of When I Was Merry With Welam Welamsson WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Fra From Don Giovanni, K. 527 Notte e giorno faticar Night and day I slave away FRANZ SCHUBERT (1797–1828) Heidenröslein, D. 257 (T: Johann Wolfgang von Goethe) OTTO NICOLAI (1810–1849) Fra Die lustigen Weiber von Windsor From The Merry Wives of Windsor Als Büblein Klein

WWW. FIB. NO

11


12

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Onsdag 28. mai Wednesday 28 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

GRIEGAKADEMIETS SLAGVERKSSTUDENTER PERCUSSIONS STUDENTS FROM THE GRIEG ACADEMY Asbjørn Haukeland slagverk percussion Aleksander Ulriksen slagverk percussion Mathias Matland slagverk percussion Torstein Åvar Sollien slagverk percussion Gaute Drange Vee slagverk percussion STEVE REICH (1936–) Clapping Music Music for Pieces of Wood Drumming: Part One ROBERT MARINO Eight on 3 and Nine on 2

GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Jannicke Eide Ellingsen eufonium euphonium Jarle Rotevatn piano EDUARDO BOCCALARI (1859–1921) Concerto di Fantasia

CLAUDIA COX TRIO Claudia Cox fiolin violin Guri Gjermstad Dypvik piano Eline Rafteseth kontrabass double bass Det var en gang tre gode venner som møttes over en kopp te. Teen smakte så godt at de bestemte seg for å starte et band. Da sa Claudia Cox: «Jenter, jeg har en ide! Jeg har en ny låt vi kan spille!» Og sånn begynte eventyret … Once upon a time three good friends met over a nice cup of tea. The tea tasted so good that they decided to start a band. Then Claudia Cox said, “Hi, girls, I have a great idea! I have this new tune we can try out.” And thus the fairytale began ...

12

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

13

Gjermund Wold horn French horn Jarle Rotevatn piano WOLFGANG PLAGGE (1960–) Hornsonate IV Horn Sonata IV, op. 115

Gjermund Wold horn French horn Joacim Gjerdevik tuba Jarle Rotevatn piano ALEC WILDER (1907–1980) Fra From Suite nr. 2 for horn, tuba & piano: 1. 120 Fra From Suite nr. 1 for horn, tuba & piano: 4. Berceuse (for Carol) 5. Alla caccia GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 16:00 Gunnar Sævig Hall at 16:00

Asbjørn Haukeland slagverk percussion CASEY CANGELOSI (1982–) Glamour AREND WEITZEL (1968–) Fra Etüden für Pauke From Studies for Timpani Variasjon over et tema av Franz Krüger Variation on a theme by Franz Krüger NEBOJSA JOVAN ZIVKOVIC (1962–) Pezzo da concerto no. 1 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) Suite i e-moll Suite in E minor, BWV 996 1. Preludium 2. Allemande

WWW. FIB. NO

13


14

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Torsdag 29. mai Thursday 29 May G RIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00–15.00 The Grieghallen Foyer at 12:00-15.00

Griegakademiet har dette semesteret hatt et spesielt fokus på musikk av Edvard Grieg. Strykere, sangere og pianister henter fram både kjente og ukjente verk fra Griegs mangfoldige verden, og presenterer det i et tre timers maraton! Music by Edvard Grieg has been a focal point for students at the Grieg Academy this semester. Instrumental and vocal students recall both known and unknown works from Grieg’s multifarious world, and present it in a three-hour marathon!

Eirin Bjerkomp Soelberg piano Holberg-suiten The Holberg Suite, op. 40 1. Preludium (Allegro vivace) 2. Sarabande (Andante) 5. Rigaudon (Allegro con brio)

Susanne Hvinden Hals sopran soprano Kirsten Vejen Najbjerg piano Fra Fem Digte From Five poems (T: John Paulsen), op. 26 4. Med en Primula Veris The First Primerose 5. På skogstien Autumn Thoughts

Henrikke Marie Aurang sopran soprano Ljubov Østerberg piano Prinsessen The Princess (T: Bjørnstjerne Bjørnson), EG 133

Jørgen Magnus Haslum baryton baritone Edel Bolstad piano Fra Tolv Melodier From 12 Songs (T: Aasmund Olavsson Vinje), op. 33 6. Eit Syn A Vision

Said Mammadov fiolin violin Olav Egge Brandal piano Fiolinsonate nr. 1 i F-dur Violin Sonata No. 1 in F major, op. 8 1. Allegro con brio

Edel Bolstad piano Fra Lyriske stykker, hefte IX From Lyric Pieces, book IX, op. 68 3. For dine føtter At your feet

14

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

15

Raquel Castellanos Sanchez piano Sonate for piano i e-moll Piano Sonata in E minor, op. 7 1. Allegro moderato

Jørn Skauge piano Fra Slåtter From Norwegian Peasant Dances, op. 72 7. Røtnamsknut

Māra Šmiukše fiolin violin Martha Berit Belt piano Fiolinsonate nr. 2 i G-dur, Violin Sonata No. 2 in G major, op. 13 1. Allegretto tranquillo 2. Allegro animato

Arne Kvarven baryton baritone Griegakademiets Kammerensemble The Grieg Academy’s Chamber Ensemble Ricardo Odriozola dirigent conductor Den Bergtekne Mountain Thrall, op. 32

Ljubov Østerberg piano Fra Lyriske stykker, hefte VI From Lyric Pieces, book VI, op. 57 Svundne dager Vanished Days

Martha Berit Belt piano Fra Slåtter From Norwegian Peasant Dances, op. 72 4. Haugelåt

Ingrid Oftung sopran soprano Martha Berit Belt piano Fra From Peer Gynt, op. 23 11. Solveigs sang Solveig’s song

Ingeborg Ekeland sopran soprano Ljubov Østerberg piano Fra 6 Romanser From Romances, op. 39 1. Fra Monte Pincio From Monte Pincio (T: B. Bjørnson)

Stephen Whale piano Ballade i g-moll Ballad in G minor, op. 24

Inger Øvrebø Uberg sopran soprano Kirsten Vejen Najbjerg piano Fra Romancer From Romances, op. 15 2. Kjærlighet Love (T: H.C. Andersen)

WWW. FIB. NO

15


16

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Mari Galambos Grue sopran soprano Raquel Castellanos Sanchez piano Fra Fire Dikte fra «Fiskerjenten» From Four Songs, op. 21 (T: B. Bjørnson) 1. Det første møde The First Meeting

Stian Økland baryton baritone Eirin Bjerkomp Soelberg piano Fra Ibsensangene From Six Songs, op. 25 (T: Henrik Ibsen) 1. Spillemænd Fiddlers 2. En Svane A Swan

Nora Oleanne Sårheim sopran soprano Kato Flem piano Fra Ibsensangene From Six Songs, op. 25 (T: Henrik Ibsen) 4. Med en vandlilje With a Waterlily Fra Digte From Poems, op. 60 (T: Vilhelm Krag) 4. Der skreg en Fugl A Bird Cried out

Jørn Skauge piano Zhala Aliyeva cello Sonate for cello og piano i a-moll Cello Sonata in A minor, op. 36 1. Allegro agitato

Ingrid Oftung sopran soprano Marianne Bye Granheim mezzosopran mezzo-soprano Martha Berit Belt piano Damekor Women’s Choir Foran Sydens Kloster Before a Southern Convent, op. 20 (T: B. Bjørnson)

Fredag 30. mai Friday 30 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Kyoko Ishii piano LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Pianosonate nr 1 Piano Sonata No. 1, op. 2 1. Allegro 2. Adagio

16

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

17

ALBERTO GINASTERA (1916–1983) Danzas Argentinas Argentine Dances, op. 2 HARALD SÆVERUD (1897–1992) Fra Lette stykker for klaver From Easy Pieces for Piano, op. 14a 7. Rondo Amoroso

Stephen Whale piano EDVARD GRIEG (1843–1907) Ballade i g-moll Ballade in G minor, op. 24 FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849) Étude nr. 4 i ciss-moll in C sharp minor, op. 10 EDVARD GRIEG (1843–1907) Fra Lyriske stykker, hefte VI From Lyric Pieces, book VI, op. 57 Svundne dager Vanished Days GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Trill innom: LEKEROMMET Baby Concert: THE PLAYROOM Håvard Funderud trombone, div. instrumenter trombone, misc. instruments Petter Asbjørnsen kontrabass, div. instrumenter double bass, misc. instruments Karoline Wallace vokal, div. instrumenter vocal, misc. instruments «Kyllingen som ikke kunne synge» er historien om den fisefine kyllingen som var lei av det skitne livet på bondegården. Han drømmer om å få bo på selveste slottet en dag. Dette vil han få til ved å smelte kongens hjerte med vakker sang. Problemet er bare at kyllingen ikke kan synge. “The chicken that couldn’t sing” is the story of the snobbish chicken that was sick of the dirty life at the farm. He dreams of living at the palace itself one day. He plans to achieve this by melting the king’s heart with a beautiful song. The only problem is that the chicken can’t sing.

WWW. FIB. NO

17


18

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Søndag 01. juni Sunday 01 June GUN N AR SÆV I G S SA L

kl 12:00 Gunnar Sævig Hall at 12:00

Dag Håheim klassisk gitar classical guitar Katrin Sofia Heyland piano MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895–1968) Fantasi for piano og gitar Fantasia for piano og gitar, op. 145 1. Andantino 2. Vivacissimo

Dag Håheim klassisk gitar classical guitar Katrin Sofia Heyland cello JAIME MIRTENBAUM ZENAMON (1953–) Reflexões nr. 6 for cello og gitar Reflexões No. 6 for Cello and Guitar 1. Fluido 2. Doloroso 3. Vivissimo NIKITA KOSHKIN (1956–) L’istesso tempo for cello og gitar L’istesso tempo for Cello and Guitar

Dag Håheim klassisk gitar classical guitar MANUEL MARIA PONCE (1882–1948) Sonatina Meridional 1. Campo 2. Copla 3. Fiesta HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959) Fra From Cinq Préludes Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 MAGNAR ÅM (1952–) Som eit blad på elva

18

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

19

GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 14:00 Gunnar Sævig Hall at 14:00

Nora Oleanne Sårheim sopran soprano Turid Bakke Braut piano PETER HEISE (1830–1879) Dyvekes sange, sangsyklus Dyveke’s songs, song cycle (T: Holger Drachmann 1846–1908) I BERGEN 1. Skal altid fæste mit haar under hue 2. Ak, hvem det havde en hue 3. Hvad vil den mann med kæder på 4. Vildt, vildt, vildt suser blæsten PÅ SJÆLLAND 5. Neppe tør jeg tale 6. Det stiger, det stiger, det stiger herop – Se nå er sommeren kommen

Stine Nermo horn French horn TIM MARTIN Lament

Endre Lindtner Jørgensen klarinett clarinet KRZYSZTOF PENDERECKI (1933–) Preludium for klarinett i B-dur Prelude for Clarinet in B flat major

Mariya Karpinets obo oboe Ljubov Østerberg piano FRANCIS POULENC (1899–1963) Sonate for obo og piano Sonata for Oboe and Piano, op. 185 1. Elégie

Sigrid Birkeland Djønne fløyte flute ANDRÉ JOLIVET (1905–1974) Fra Cinq Incantations pour flûte From Five Incantations for solo flute 2. Pour que l’enfant qui va naître soit un fils For The Unborn Child To Be A Boy

WWW. FIB. NO

19


20

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Sigrid Birkeland Djønne fløyte flute Mariya Karpinets obo oboe Endre Lindtner Jørgensen klarinett clarinet Stine Nermo horn French horn Haavard L. Larsen fagott bassoon CARL NIELSEN (1865–1931) Blåsekvintett Wind Quintet, op. 43 4. Preludium – tema con variazioni

Mandag 02. juni Monday 02 June GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Ulvi Hasanli fiolin violin Torleif Torgersen piano MAX BRUCH (1838–1920) Fiolinkonsert nr. 1 i g-moll Violin Concerto no. 1 in G minor, op. 26 1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Allegro energico TOMASO ANTONIO VITALI (1663–1745) Chaconne i g-moll for solo fiolin Chaconne in G minor for Violin

Jannicke Eide Ellingsen eufonium euphonium Birthe Carlsen eufounium euphonium Jarle Rotevatn piano PHILIP SPARKE (1951–) Two Part Invention

Hilde Annine Hasselberg sopran soprano Kirsten Vejen Najbjerg piano VIKTOR ULLMANN (1898–1944) Fünf Liebeslieder für Sopran und Klavier Five Love Songs for Soprano and Piano, op. 26 Wo hast du all die Schönheit hergenommen … Am Klavier Sturmlied Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte O schöne Hand

20

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

21

GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Stephen Whale piano EDVARD GRIEG (1843–1907) Fra Lyriske stykker, hefte VI From Lyric Pieces, book VI, op. 57 Svundne dager Vanished Days Ballade i g-moll Ballade in G minor, op. 24 Fra 19 norske folkeviser From 19 Norwegian Folk Tunes, op. 66 Jeg går i tusen tanker I Wander Deep In Thought

Siri Aastad Kvaleid eufonium euphonium Jarle Rotevatn piano ANTONIO VIVALDI (1678–1741) Fagottkonsert i B-dur Bassoon Concert in B flat major, RV 502 1. Allegro 2. Largo 3. Allegro ARTHUR BUTTERWORTH (1923–) Partita for eufonium og piano Partita for Euphonium and Piano, op. 89 1. Prelude 2. Capriccio 3. Sarabande 4. Bourée 5. Scherzo

GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 16:00 Gunnar Sævig Hall at 16:00

Tobias Olai Eide cello Anne Nitter Sandvik piano ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) Cellokonsert i h-moll Cello Concerto in B minor, op. 104, B. 191 2. Adagio, ma non troppo LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Sonate for cello og piano nr. 4 i C-dur Sonata for Cello and Piano no. 4 in C major, op. 102 nr. 1 1. Andante – Allegro vivace BENJAMIN BRITTEN (1913–1976) Cellosuite nr. 3 Cello Suite no. 3, op. 87 9. Passacaglia: Lento solenne

WWW. FIB. NO

21


22

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Carmen Boveda cello Signe Bakke piano ROBERT SCHUMANN (1810–1856) Drei Fantasiestücke Three Fantasy Pieces, op. 73 Zart und mit Ausdruck Tender and with expression Lebhaft, leicht Lively, light Rasch und mit Feuer Quick and with fire ÉDOUARD LALO (1823–1892) Cellokonsert i d-moll Cello Concerto in D minor 1. Prelude, lento – Allegro maestoso G UN N AR SÆV I G S SA L

kl 17:00 Gunnar Sævig Hall at 17:00

Georgiy Imanov cello Turid Bakke Braut piano FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849) Cellosonate i g-moll Cello Sonata in G minor, op. 65 1. Allegro moderato

Georgiy Imanov cello Signe Bakke piano JOSEPH HAYDN (1732–1809) Cellokonsert nr. 1 i C-dur Cello Concerto no. 1 in C Major, Hob. VIIb/1 1. Moderato

Tirsdag 03. juni Tuesday 3 June G RIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 12:00 The Grieghallen Foyer at 12:00

Zhala Aliyeva cello Jørn Skauge piano EDVARD GRIEG (1843–1907) Sonate for cello og piano i a-moll Sonata for Cello and Piano in A minor, op. 36 1. Allegro agitato 2. Andante molto tranquillo 3. Allegro molto e marcato

22

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

23

Jørn Skauge piano WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Pianosonate nr. 17 i B-dur Piano Sonata No. 17 in B flat major, K. 570 FRANZ LISZT (1811–1886) Fra From Grandes Études de Paganini Étude No. 3 i giss-moll in G sharp minor

Zhala Aliyeva cello Humay Gasimzade piano ISANG YUN (1917–1996) Nore GRI EGH A L L E NS FOAJ É

kl 14:00 The Grieghallen Foyer at 14:00

Nora Oleanne Sårheim sopran soprano Andreas Løken Taklo piano JOHANNES HAARKLOU (1847–1925) 4 Sange 4 Songs (T: Knut Hamsun) Med røde roser Borte Efter Afskjeden Violoncello 5 Sange 5 songs (T: Knut Hamsun) Hvad suser i natten I ventetiden Tora Synger Ungt spil Og solen står opp

Marianne Bye Granheim mezzosopran mezzo-soprano Zhala Aliyeva cello ØISTEIN SOMMERFELDT (1919–1994) Fra Hildring i speil From Mirage in a Mirror, op. 48 Om kjærlighet On Love

WWW. FIB. NO

23


24

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Marianne Bye Granheim mezzosopran mezzo-soprano Maria Gilberg Spikkeland piano FRANCIS POULENC (1899–1963) Fra From Banalités, FP 107 Fagnes de Wallonie Voyage à Paris Sanglots

Marianne Bye Granheim mezzosopran mezzo-soprano Eugenio Meneghel bratsj viola Frode Skag Storheim piano FRANK BRIDGE (1879–1941) Tre sanger for mezzosopran, bratsj og piano Three songs for Mezzo-Soprano, Viola and Piano Far, far from each other Where is it that our soul doth go? Music, when soft voices die GUN N AR SÆV I G S SA L

kl 16:00 Gunnar Sævig Hall at 16:00

Maria Hauge fiolin violin Anne Nitter Sandvik piano LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Fiolinsonate nr. 5 Violin Sonata No. 5, op. 24 1. Allegro 2. Adagio molto espressivo JOHAN S. SVENDSEN (1840–1911) Romanse Romance, op. 26

Øystein M. Gjerde klassisk gitar classical guitar AGUSTÍN BARRIOS (1885–1944) Vals nr. 3, op. 8 FRANCISCO TÁRREGA (1852–1909) Gran vals Great Valse Gran jota Great Jota

24

W WW. FIB. NO


FESTSPILLENE I BERGEN 2014

25

GU N N A R SÆV I G S SA L

kl 17:00 Gunnar Sævig Hall at 17:00

Thomas Schoofs Melheim klassisk gitar classical guitar JAN ANTONÍN LOGY (1650?–1721) Suite i a-moll Suite in A minor, redigert av edited by Vladimir Milulka Air Gavotte I Menuet I Menuet II Sarabande Ballet Capriccio Gigue HANS HAUG (1900–1967) Alba

Thomas Schoofs Melheim klassisk gitar classical guitar Dag Håheim klassisk gitar classical guitar NIKITA KOSHKIN (1956–) Fra From Cambridge Suite 1. Lullaby 2. Tennis Waltz 3. Ragtime

Morten Andre Larsen klassisk gitar classical guitar JOHN W. DUARTE (1919–2004) English Suite, op. 31 Prelude Folk Song Round Dance HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959) Etyde nr. 7 for gitar i E-dur Etude for Guitar No. 7 in E major, W235 AGUSTÍN BARRIOS (1885–1944) Fra From Waltzes, op. 8 Vals de la Primavera Vals no. 4 i G-dur in G major

WWW. FIB. NO

25


26

FESTSP IL LENE I BERGEN 2014

Akademiets utvalgte The Academy’s Selection Søndag 25. mai Sunday 25 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 13:00 The Grieghallen Foyer at 13:00

Lyden av Norge? The Sound of Norway? Grunnlovsjubileet blir markert som en nasjonal begivenhet, men eidsvollsmennene var i 1814 inspirert av ideer fra den franske revolusjon, USAs uavhengighetserklæring og den spanske konstitusjonen. Kan det være på samme måte med musikken? Er lyden av Norge egentlig et ekko fra kontinentet? The 200th anniversary of the Norwegian Constitution is celebrated as a national jubilee, although the Constitution is inspired by the ideas of the French Revolution, the U.S. Declaration of Independence and the Spanish Constitution. Could the same apply to music? Is the sound of Norway actually an echo from the continent?

Lørdag 31. mai Saturday 31 May GRIEGH A LLE N S FOAJ É

kl 13:00 The Grieghallen Foyer at 13:00

GRIEGAKADEMIETS UNGE TALENTER GRIEG ACADEMY YOUNG TALENTS Talentklassen ”Griegakademiets Unge Talenter” tilhører det nasjonale talentutviklings-programmet Unge Musikere. Det er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år som skal gi de aller fremste musikkelevene ekstra muligheter og utfordringer. De 13 elevene kommer fra Hordaland og Sogn og Fjordane, og både klassisk musikk og jazz er representert. Denne lørdagen presenterer de et rikholdig program – med blant annet to urfremføringer av verk skrevet for Griegakademiets Unge Talenter av Will Handysides og Nemanja Lakicevic. “Grieg Academy Young Talents” consists of especially talented youths between 13 and 19. At this concert, they will present a varied programme, including two world premieres of pieces written by Will Handysides and Nemanja Lakicevic.

26

W WW. FIB. NO


Domkirken

Lille Lungegårdsvann

LARS HILLES GATE Griegakademiet

Gunnar Sævigs Sal

Grieghallen

NYGÅRDSGATEN

G R IE GA K A D EM I ET – I N STI T U T T FO R M U S I K K

Universitetet i Bergen Lars Hilles gate 3, 5015 Bergen Tlf: 55 58 59 50 E-post: post@grieg.uib.no www.uib.no/grieg

STRØMGATEN

KAIGATEN

Festplassen

CHRISTIES GATE

NYGATEN

SKOSTREDET

KONG OSCARS GATE


W W W. F I B . N O

Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, www.anti.as / Trykkeri: Bodoni / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Foto forside: Helge Hansen

Stikk innom  

Musikkopplevelser formidlet av framtidens kunstnere Velkommen til uformelle konserter av høy kvalitet! Tradisjonen tro inviterer Griegakad...