__MAIN_TEXT__
feature-image

Biblioteka MESS Logo

Biblioteka MESS

Sarajevo , BA

#BibliotekaMESS je izdavački segment Festivala MESS, a bavi se prevođenjem svjetske savremene dramaturgije kao i izdavanjem savremene bh. drame, s ciljem upoznavanja šire čitalačke javnosti sa relevantnom dramskom produkcijom. Za izdavačku djelatnost J.U. MESS se može reći da postoji koliko i sam festival, a posebno značajnu ulogu je imala u afirmiranju domaćih dramskih autora. Objavljivanjem drame Tariqa Alija „Nove pustolovine Don Quijotea“, u prijevodu Senade Kreso, 2014. godine, Festival MESS je pokrenuo novi projekat posvećen izdavačkoj djelatnosti pod imenom Biblioteka MESS. Biblioteka MESS je zamišljena kao edicija koja će se baviti prevođenjem savremene dramaturgije sa ciljem da upozna širu čitalačku javnost sa relevantnom dramskom produkcijom. Ideja projekta je da pokrene mogućnost scenske transpozicije savremene literature na bh. pozornice, obzirom da je primjetno odsustvo savremenih drama na repertoarima, u studentskim programima i edukacijskim procesima.

www.mess.ba