Page 1

3


3 Julij 2013 | Gračišče pri Kopru


KAJ JE HISTeRIA? V istrskem gozdu vsako leto vznikne mesto Cantalone; kilometer dolga interaktivna vizualna inštalacija, ki jo ustvari več sto umetnikov iz celega sveta. Na več kot dvajsetih tematsko obarvanih in v naravno okolje vključenih prizoriščih se odigra prek sto koncertov, gledaliških predstav, cirkuških spektaklov in drugih dogodkov. Na pašnikih in v gozdu zrastejo najrazličnejše strukture, odri, kupole ... na drevesih visijo akrobati, med vinogradi in polji se pojavljajo slikarske razstave, med grmovjem se premikajo velike lutke. Ples, etno glasba, senčno, ulično in lutkovno gledališče, cirkus, slikarstvo, maske, arhitektura, dokumentarni in animirani filmi, land-art. Umetnosti se družijo in ustvarijo edinstveno predstavo, ki jo vsak gledalec doživi po svoje, saj sam postane del dogajanja. Magično atmosfero popestrijo otroške in kreativne delavnice, kot tudi seminarji in praktične delavnice za odrasle, gozdni lunapark, tržnica domačih in eko izdelkov, knjigarne pod krošnjami, dobra hrana in pijača.


KAJ JE HISTeRIA?


KAJ JE HISTeRIA?


KAJ JE HISTeRIA?


IZVOR FESTIVALA HISTeRIA je vznikla na podlagi desetletnega druženju glasbenikov "etno Histria", iz katerega vsako leto zraste nov in unikaten orkester 70 glasbenikov iz celega sveta. Koncept intenzivnega druženja in hkratnega neformalnega izobraževanja se je prenesel tudi na druge umetnosti in nastale so vzporedne delavnice, katerih cilj je, poleg pridobivanja izkušenj, ustvarjanje interaktivnega gledališko-vizualnega okolja, ki je neodvisno, spontano, ekološko.


IZVOR FESTIVALA


IZVOR IMENA »HISTeRIA« Istra - Histri - kultura - maternica - rojstvo Ime izvira iz starega poimenovanja Istre: Histria. Tu že od nekdaj prebivajo Histri, ki so kljub močnim vplivom drugih narodov obdržali svojstveno kulturo. Ta jih še vedno, kljub raznolikosti narečij in mešanice jezikov, povezuje in druži. Tukaj se je tudi začela odvijati Etno Histria, glasbeno druženje, ki je po desetih letih preraslo v festival HISTeRIA. "Histeria" je bila v stari Grčiji označba za maternico. Histerično stanje je bilo smatrano za pozitivno in je bilo povezano z rojstvom. Slabšalni pomen je beseda dobila šele ob koncu 19. stoletja.


REALIZACIAJA Realizacija bo slonela na predhodno vizualno pretvorjenem okolju (land-art), ki ga bodo vodili študentje in profesorji iz oddelka za site-specific iz praške gledališke akademije DAMU. V dveh tednih bo 40 scenografov 800 metrov istrskega gozda spremenilo v okolje neštetih magičnih prizorišč. Vzporedno s scenografsko bodo potekale tudi glasbene (etno Histria), plesne, gledališke, kiparske, filmske in druge delavnice. Na koncu dvotedenskega procesa se bodo produkcije vseh delavnic združile z vizualnimi gozdnimi inštalacijami. Nastala bo enkratna, tri dni in tri noči trajajoča predstava, v kateri si bo vsak obiskovalec sam izbiral potek dogajanja. V to predstavo bo vstopilo okoli 100 glasbenih in gledaliških skupin. Koncerti in predstave amaterjev in svetovnih zvezd od blizu in daleč se bodo odvrteli v okolju, ki si ga ne morete zamisliti.


CANTALONE


CANTALONE


KABARET


BUTOH


TRŽNICA


AKROBACIJE


GLEDALIŠČE


VELIKI KONCERT


COMEDIA DEL ARTE


ROZA INVAZIJA


EKO INFRASTRUKTURE Za razliko od prejšnjih let bo gledališkemu konceptu pridana praktična vrednost v obliki ekološke infrastrukture. Okvir festivala bodo tvorili zeliščni odri, permakulturni vrtovi in ekološke konstrukcije. Iz lesa, kamna, gline in kanele jih bodo ustvarile skupine mojstrov iz Španije, Slovenije, Nemčije in drugod. Po koncu festivala se bodo odri zarasli in se postopma stopili z okoljem.


EKO INFRASTRUKTURE


IDEOLOGIJA zeleno | neprofitno | povezovalno | angažirano Festival bo ostal nekomercialen in neprofiten. Morebiten dobiček bomo porabili za financiranje infrastrukture (voda, elektrika), najem zemljišč ter doseganje čim večje samozadostnosti območja festivala. Organizacijska struktura sloni na prostovoljcih. Program sloni na izmenjavi umetnikov in mreženju. Cilj je plačilo spanja, hrane, če bo mogoče tudi potnih stroškov nastopajočih in prostovoljcev. Izvedbeno se bomo posvetili konceptu »nič odpadkov« (zero waste), ki bi ga lahko prenesli na druge prireditve. Posvetili se bomo tudi vključevanju oseb z manj priložnostmi, ljudi s posebnimi potrebami in starejših.


IDEOLOGIJA


NAMEN IN CILJI Poleg umetniške vrednosti ima dogodek visok osveščevalni pomen. Kulturno izobraževanje, sobivanje z naravo, obujanje običajev in hkratno spodbujanje novih interpretacij, kreativnosti ter osmišljevanje tradicije v modernih okvirih, to so pomembni cilji festivala HISTeRIA. Ta naj bi postal tako platforma za izmenjavo znanja in izkušenj, katalizator za medgeneracijske tokove, mesto ustvarjanja mednarodnih vezi, kot tudi možnost za prikaz in praktični preizkus zelenih alternativ.


NAMEN IN CILJI


EKO STRUKTURE

ETHNO HISTRIA

CANTALONE SITE SPECIF

- canyaviva - suha gradnja - PERMAKULTURA

- GLASBENA DELAVNICA

- scenografska delavnica - svetlobna delavnica

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

3. mednaro

FESTIVAL HIS


FIC

HISTeRIA MASTERCLASS

delavnica

PROGRAM IZVEDBE

- senčno gledališče - commedia dell’ arte - ulično gledališče in KUD Ljud - papirteater - velike lutke - lutkarska delavnica - plesna delavnica - tIHI DIALOG - bHUTO - ROMSKI PLESI PETEK

SOBOTA

NEDELJA

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

5

12

19

odni

STeRIA

6

13

20

7

14

21

pospravljanje koncert za prostovoljce


KD Matita Festival HISTeRIA Mladinska 6, 6000 Koper Davčna številka TRR

| 73592846 | SI56 1010 0004 4454 707

Lučka Cencič

| Vodja projekta info@festivalhisteria.com

Matija Solce

| Umetniški vodja festivala etno_histria@yahoo.com

Maja Bavdaž Gross

| Producentka

Tine Nagy

| Vodja finančnega sektorja

Katja Škorič

| Odnosi z javnostmi press@festivalhisteria.com

Larisa Kazić in Tea Kogovšek

| Prostorska zasnova in CGP

Neja Šmit in Alja Košir

| Koordinatorki prostovoljcev

Tea Kovše in Tin Grabnar

| Koordinatorja delavnic

Klara Debeljak

| Koordinatorka festivalske tržnice

Anže Virant

| Koordinator gledališkega programa

ORGANIZACIJSKA EKIPA

ORGANIZATOR PROJEKTA

Javor Vogelnik in Neža Javornik | Koordinator glasbenega programa Petra Grajžar in Anja Podreka

| Koordinatorki otroškega programa

Malindi Morris

| Koordinatorka glasbenih delavnic EtnoHISTRIA

Kateřina Hadrovova

| Koordinatorka scenografskih delavnic Cantalone


Festival HISTeRIA  

Opis Festivala HISTeRIA

Advertisement